गोडाऊनच्या वरची भाडेकरू भाग 4मी काय बोललो हे आधी अनिताला समजले नाही.
पण काही सेकंदनंतर ती खूप घाबरली.
मी अनिताला म्हणलो जेव्हा पण वाड्यातला लाईट लावून बाथरूम मध्ये जातो तेव्हा तू तुझ्या बाथरूम मध्ये लपून मला नागडा बघत असतेस हे मला माहित आहे..
हे ऐकून अनिता ततपप करायला लागली..

अनिताला घाम फुटला होता. शेवटी मी तिला हिम्मत देत म्हणालो..
तुम्ही टेन्शन घेऊ नका.. मी ही गोष्ट कुणालाच बोलणार नाही..
मला सुद्धा तू खूप आवडते म्हणून तर मी तुला रोज लाईट लावून सिग्नल देऊन बाथरूम मध्ये दरवाजा उघडा ठेवून लघवी करायचो आणि मूठ मारायचो..
हे ऐकल्यानंतर अनिता थोडीशी शांत झाली.
तिच्या चेहऱ्यावरची भीती गायब झाली..

आम्ही दोघेही मागच्या बाजूला वाड्यातच उभे होतो
अचानक माझ्या डोक्यात एक घाणेरडा विचार आला आणि मी माझ्या दोन्ही हातांनी माझी अंडरपॅन्ट खाली सरकवली आणि माझा ताठ झालेला लवडा बाहेर काढला..
माझ्या अचानक अशा वागण्यामुळे अनिता एकदम कावरीबावरी झाली.
ती डोळे मोठे करून माझ्या ताठ लांब कडक लवड्याकडे बघू लागली.

मी सुद्धा खूप मूडमध्ये आलो होतो..
हळूहळू अनिताच्या चेहऱ्यावरून आश्चर्यचकित भाव गेले आणि माझा लवडा इतक्या जवळून बघून तिच्या चेहऱ्यावर आनंद पसरला..

अनिताने तिचा हात माझ्या लवड्याकडे नेला.
अनिताचा हात माझ्या लवड्याला लागला आणि माझ्या मनात आनंदाचे लाडू फुटले..
पण माझे दुर्दैव असे की अनिताने माझ्या लवड्याला हात लावला
आणि पाच सेकंदात तिला वरच्या मजल्यावरून तिच्या मैत्रिणीचा आवाज आला.अनिताची कॉलनीमध्ये एक मैत्रीण तिला भेटायला वर तिच्या घरी आली होती..
तिचा आवाज ऐकून अनिताने माझ्या लवड्याला लावलेला हात पटकन काढला..
आणि काहीच न बोलता ती वाड्यातून समोरच्या रूम मध्ये गेली आणि कडी उघडून दार लोटून वर पळाली

यामुळे माझा खूप भ्रमनिरास झाला..
कारण की आजचा दिवस खुप चांगला होता थोडा वेळ आधीच मी अंजलीचे बॉल दाबून माझा लवडा तिच्या ढुंगणावर रगडला होता..
नंतर बाथरूम मध्ये जाऊन तिला माझा लवडा दाखवत मुठ मारली होती.
आणि आता तर मी डायरेक्ट माझा लवडा उघडून तिच्या हातात दिला होता..

जर तिची मैत्रीण आली नसती तर पाच मिनिटात तिला मी बेडवर पटकुन झवणार होतो..
मी एकदम निराश झालो आणि बेडवर जाऊन झोपलो..

तेवढ्यात माझ्या मोबाईलवर अनिताचा मेसेज आला..
उत्सुकतेपोटी मी लगेच मेसेज उघडला
आणि त्यात जे लिहिले होते ते वाचून मी खूप खुश झालो..
अनिताने लिहिले होते..
कि तीला भेटायला आलेली तिची विवाहित मैत्रीण दिपाली माझ्याबद्दल बोलत आहे. दिपाली अनिताला म्हणाली की तिला मी खूप आवडतो..
आणि त्यामुळे मग मी तिला हिम्मत करून सांगितले की दीपक रोज दुपारी लघवी करायला बाथरूम मध्ये जात असतो हे मी एकदा चुकून बघितले..
अनिताने पुढे लिहिले होते की दिपाली ला सुद्धा मला लघवी करताना भोंगळे बघायचे आहे..

मी खूप खुश झालो..
आणि अनिताला सांगितले की दहा-पंधरा मिनिटानंतर मी लाईट लावेल तेव्हा तू दीपालीला बाथरूम मध्ये पाठव.
अनिताने होकार दिला आणि दहा मिनिटानंतर मी पूर्ण नागडा होऊन वाड्यात गेलो आणि लाईट लावला..
मी बाथरूम मध्ये गेलो आणि दरवाजा उघडा ठेवून माझा लवडा हातात घेतला
काही सेकंदात मला खाली सावली दिसली..मी माझा ताठ लवडा हातात घेऊन लघवीची जोरदार धार सोडली..
लघवी करून झाल्यानंतर मी दरवाजा जवळ आलो आणि माझ्या सोबत आणलेली छोटी खोबरेल तेलाची बॉटल हातात घेतली..
त्या बॉटल मधून खोबरेल तेलाचे काही थेंब मी माझ्या ताठ कडक लांब लवड्यावर टाकले..
आणि माझ्या हाताने मी माझा लवडा घालून मालिश करायला लागलो..

थोड्या वेळाने मला एक दुसरी सावली सुद्धा खाली वाड्यामध्ये दिसली मी समजून घेतले की दोघीजणी एकत्र बाथरूम मधून माझा लवडा बघत आहेत म्हणून
मी दहा ते पंधरा मिनिट माझ्या लवड्याला जोरदार मालिश केली थोड्या वेळ आधीच मुठ मारल्याने लवकर माझा लवडा फेल झाला नाही..
त्यामुळे मी रूममध्ये चालल्या गेलो..

मी बेडवर पडलो आणि दोन बायकांनी मला मूठ मारताना नागडे बघितल्याच्या खुशीत बेडवर पडून माझा लवडा हातात घेऊन मुठ मारू लागलो तेवढ्यात माझ्या मेसेजची टोन वाजली..

अनिताने मेसेज केला होता..
अनिता म्हणाली दिपाली घरी जात आहे मी येते तुमच्या रूममध्ये..
पण अनिता पहिल्यांदा मेसेज करून येत असल्याने मला थोडासा संशय आला..

मला जिन्यावरून खाली कुणीतरी येत असल्याचा आवाज आला म्हणून मी खिडकीच्या फटीतून बघितले असता अनिता एकटीच मला खाली येताना दिसली..
मी लगेच बेडवर जाऊन झोपायचे नाटक केले अनिताने दरवाजा ढकलला आणि आतली कडी लावली..
मी अनिताला म्हणालो गेली का दिपाली..
अनिता म्हणाली हो तिला खूप मजा आली तुम्हाला बघून
आता गेली ती तिच्या घरी..

अनिता खोटं का बोलत होती मला कळाले नाही पण मी तिकडे दुर्लक्ष केले..
अनिता मला म्हणाली दिपाली आली त्याआधी तुम्ही मला काहीतरी सांगत होते..

मग मी म्हणालो मी म्हणत होतो की मी दुपारी जेव्हा लाईट लावून बाथरूम मध्ये जातो तेव्हा तू मला वरून बघत असतेस हे मला माहित आहे..अनिता घाबरत मला म्हणाली सॉरी मला माफ करा पण प्लीज हे कोणाला सांगू नका..

मी म्हणालो वेडी आहेस का तू? मी कशाला सांगेल कोणाला हे

खरं तर मला खूप आवडते जेव्हा तू मला वरून लपून भोंगळा बघतेस..
म्हणून तर मी पहिल्या दिवशी नंतर पूर्ण भोंगळा होऊन दरवाजा उघडा ठेवून लघवी करायचो आणि पुन्हा हलवत बसायचो तुला दिसावे म्हणून..
हे ऐकून अनिता अजून खुलली..

मग मी विषय वाढवत आज दुपारी जे घडले त्यावर नेला.
मी अनिताला म्हणालो आज दुपारी सुद्धा मला खूप जास्त मज्जा आली.
अनिता आता खूप लाजत होती..

तेव्हा मी अचानक माझ्या दोन्ही हातांनी माझी अंडर पॅन्ट खाली काढली आणि काढून फेकली आणि अनिता समोर पूर्ण भोंगळा झालो..

अनपेक्षित घडलेल्या घटनेने अनिता फक्त मोठे डोळे मोठे करून बघत राहिली..
मी चालत तिच्या एकदम जवळ गेलो तेव्हा अनिताचा हात पटकन माझ्या लवड्या कडे आला
अनिताने तिच्या दोन्ही हातांमध्ये माझा मोठा कडक ताठ लावडा पकडला आणि हलवू लागली…

अनिता माझ्या लवड्या सोबत खेळताना मला तिचे बॉल दाबण्याची आणि तिचे पूर्ण कपडे काढून तिला भोंगळे करण्याची खूप इच्छा होती..
पण मी थोडासा घाबरट असल्याने सर्व काही आणि त्याला करू देण्याचे ठरविले..


अनिता आता मन लावून माझा लवडा हलवत होती..

तेवढ्यात माझ्या लक्षात आले की दिपाली अनिताच्या घरातच आहे अजून सुद्धा..
म्हणून मी अनिताला म्हणालो चल आपण हे वाड्यात करू..
हे ऐकून अनिता खूप खुश झाली..
मी तसाच नागडा वाड्यामध्ये गेलो आणि लाईट लावला..

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page