गोडाऊनच्या वरची भाडेकरूगोडाऊनच्या वरची भाडेकरू

मित्रांनो माझे नाव दीपक आहे.
चार वर्षे आधी घडलेली ही सत्य घटना मी आज तुम्हा सर्वांना सांगत आहे..
माझ्या शॉप चे एक्स्ट्रा सामान ठेवण्यासाठी मी माझ्या एका मित्राच्या बिल्डिंगमध्ये तीन रूम गोडाउन म्हणून भाड्याने घेतल्या होत्या.
खालच्या तीन रूम मध्ये माझे गोडाऊन होते आणि वरच्या तीन रूम मध्ये एक विवाहित जोडपे राहत होते..

मी जेव्हा गोडाऊन घेतले तेव्हा दोन-तीन दिवसांनी तिथे गेलो.
पहिल्या दिवशीच वरच्या मजल्यावर भाड्याने राहणारी ती लेडीज आणि तिचा नवरा खाली गप्पा मारायला आले.
घरमालक माझा बेस्ट फ्रेंड असल्याने त्या दोघांनी मला वर बोलून चहा सुद्धा पाजला त्यामुळे आमची ओळख वाढली..

दुसऱ्या दिवशी दुपारी मी कामवाल्या मुलांसोबत गोडाऊनला गेलो असता माझा आवाज ऐकून ती लेडीज लगेच खालच्या माझ्या गोडाऊनच्या रूम मध्ये आली आणि गप्पा मारायला लागली..
येताना तिने लिंबू सरबत सुद्धा आणले होते
तिचं हे वागणं बघून मला थोडा संशय आला..

मी तिच्याकडे नीट बघितले असता.
ती गावाकडची एक नवविवाहित छान दिसणारी लेडीज होती.
तिची उंची बरीच कमी होती.
ती एकदम स्लिम होती..
अनिता नाव होते तिचेती सतत काही ना काही बहाणा करून माझ्या रूममध्ये यायचा प्रयत्न करायची
माझे कामवाले मुलं सुद्धा मला म्हणाले की ही लेडीज तुमच्यावर लाईन मारते.
पण मी कामामुळे तिच्याकडे दुर्लक्ष केले..

एकदा दुपारी मी कामवाल्या मुलांसोबत गोडाऊनला जाऊन आवरा आवर केली.
आणि ते गेल्यावर गोडाऊनलाच डब्बा आणून जेवण केले..
जेवण करताना गोडाऊनला बरमूडा नसल्याने मी जीन्स काढून फक्त अंडर पॅन्ट वर जेवायला बसलो होतो..
जेवण झाल्यावर मला लघवी आली म्हणून मी मागच्या बाजूच्या टॉयलेटमध्ये गेलो..
मी मागच्या वाड्याचा लाईट लावला.

कामवाली मुलं तिथं नसल्याने मी टॉयलेटचा दरवाजा उघडा ठेवूनच लघवी करायला लागलो..
तेवढ्यात मला वरून कुणाची तरी सावली दिसली म्हणून मी मागे वळून बघितले..
वरचा मजल्यातून खाली उजेड यावा म्हणून मागच्या वाड्याच्या वर एक मोठा झरोका होता..

त्या झरोक्यातून वरच्या बाथरूम मधून अनिता मला लपून बघताना मला दिसली..
मी लाईट लावल्यामुळे वरच्या झरक्यातून तिला उजेड गेला असेल
आणि मी बाथरूम मध्ये जात आहे याचा अंदाज तीला बहुतेक आला असेल..

झरोक्यामुळे मी तिला बघत आहे हे तिला कळलेच नाही..मग मी स्वतः हटकून लघवी करता करता माझा लवडा तिला दिसेल या अँगलने उभा राहिलो आणि मुतायला लागलो..
अनिता अजूनही तिथेच उभी राहून मला बघत होती..
पण मला ती दिसते हे तिला कळत नव्हते..

लघवी केल्यानंतर सुद्धा मी हटकून अनिताला दिसावे म्हणून हातात माझा मोठा लवडा घेऊन हलवत टॉयलेट मध्ये दोन मिनिट थांबलो
तरी ती तिथेच उभी होती.
नंतर मी लाईट बंद करून गोडाऊन मध्ये गेलो आणि अर्धा तास झोप काढली..

दुकानात जाण्यासाठी फ्रेश व्हावे म्हणून मी बाथरूम मध्ये जायला निघालो तेव्हा मला थोडा वेळ आधीचा किस्सा आठवला..

मग मी हटकून गोडाऊन मध्येच माझी अंडर पॅन्ट सुद्धा काढून टाकली
आणि तसाच भोंगळा वाड्यात गेलो
आणि लाईट लावला आणि टॉयलेट मध्ये लघवी करायला गेलो..
मी आज जाताच लगेच मला वरून अनिताची सावली दिसली..

अनिता मला लपून लघवी करताना बघते
या विचाराने माझा लवडा सुखावला
आणि अजून जास्त ताठ झाला..
मी माझा ताठ झालेला लवडा तिला पूर्ण दिसेल अशा पोझिशनमध्ये उभा राहून मुतायला लागलो..

लघवी झाल्यावरही मी हटकून माझा ताठ लवडा हवेत हलवत आणि तला स्पष्ट दिसेल असा पाच मिनिट टॉयलेटमध्ये उभा राहिलो..

अनिता अजूनही तिथेच उभी राहुन मला भोंगळ्या अवस्थेत लवडा हलवताना बघत होती..
नंतर मी फ्रेश होऊन गोडाऊन मध्ये येऊन कपडे घालत होतो तेवढ्यात अचानक मला वरच्या मजल्यावरून अनिता खाली येत असल्याचा अंदाज आला कारण की तिच्या पायातील पैंजण चा आवाज वरून कळायचे..

अनिता खाली येत आहे हे कळताच मी पटकन दरवाजाची कडी उघडून ठेवली..
आणि माझी अर्धी घातलेली जीन्सपॅन्ट परत काढून जमिनीवर फेकली
आणि अंडर पॅन्ट मध्ये माझा लवडा एकदम टाईट करून अनिताला दिसेल अशा प्रकारे ठेवला..

माझा अंदाज खरा ठरला..
अनिता खाली आली आणि तिने दरवाजाची कडी वाजवली..
मी पण नाटक करत कामवाल्या मुलाला बोलल्यासारखे दाखवत म्हणालो ढकल दरवाजा उघडाच आहे..

अनिताने काहीच न बोलता दरवाजा ढककला आणि ती डायरेक्ट आत आली.
अनिता आत आली आणि मला फक्त अंडरपॅन्ट वर बघून ती आश्चर्यचकित नजरेने डोळे मोठे करून एकटक अंडर पॅन्ट मधील माझ्याकडे बघू लागली..

मी सुद्धा अंजान बनत हे चुकून घडले असे तिला दाखवायला लागलो..
दोन मिनिट माझ्या लवड्याकडे मनभरून बघून झाल्यानंतर अनिता म्हणाली सॉरी मी आवाज न देता आत आले..
तेव्हा मी सुद्धा म्हणालो मला वाटले की कामवाला मुलगा असेल
म्हणून मी दरवाजा ढकल आणि आत ये असं त्याला म्हणालो..

मी हे बोलत असताना सुद्धा अनिताची नजर अंडर पॅन्ट मधील माझ्या टाईट लवड्यावरून हटत नव्हती..
मग मी सुद्धा हटकून विषय वाढवून तिला
या अवस्थेत माझ्या लवड्याचे दर्शन घडविण्याचे ठरवले..
मी एका मागे एक असे अनेक विषय काढून पंधरा मिनिट तसाच अनिता सोबत गप्पा मारत उभा होतो..

तेवढ्यात मला कामवाला मुलगा माझी गाडी घेऊन आल्याचा आवाज आला..
मी त्याला लगेच कॉल करून गाडी जवळ थांबायला सांगितले..

अनिता म्हणाली तुम्हाला लिंबू शरबत आणू का पण मला दुकानात जायची गडबड असल्याने मी नको म्हणालो..
तेवढ्यात मला अनिताने आठवण करून दिली की मी टी-शर्ट चुकून उलट्या साईडने घातले गडबड मध्ये..
मी लगेच माझे टी-शर्ट काढले आणि सरळ करायला लागलो तेवढ्यात मला आठवले की मी सध्या अनिता संपूर्ण फक्त अंडर पॅन्ट घालून माझ्या रूम मध्ये उभा आहे तरीसुद्धा ती बाहेर न जाता माझ्या अर्धनग्न शरीराकडे एक टक बघत आहे

नंतर मी तसाच अनिता समोर जीन्स उचलली आणि घालायला लागलो तरीसुद्धा अनिता तिथून न जाता माझ्या अंडर पॅन्ट मधील लवड्याकडे बघत होती..
मी पटकन माझी जीन्स आणि टी-शर्ट घातले
आणि शॉप ला आलो..

दुसऱ्या दिवशी सुद्धा मी गोडाऊनला एकटाच आलो..
आणि लघवीला गेलो तेव्हा सेम काल सारखे अनिता तिथे येऊन मला बघायला लागली..

असे अनेक दिवस चालले सेम घटनाक्रम रोज घडत होता दुपारी मी जायला निघालो की मला अंडर पॅन्ट मध्ये बघण्यासाठी अनिता रोज मी जाण्याच्या वेळेस लिंबू सरबत घेऊन मला यायची..

एका दिवशी मला खूप कंड सुटला होता त्यामुळे मी लघवीला गेलो आणि परत येऊन घरांमध्ये झोपलो पण यावेळी मी अंडर पॅन्ट मधून हटकून माझ्या टाईट लवड्याचा थोडासा भाग बाहेर काढला
आणि दरवाजा ची कडी उघडी ठेवून तसच झोपायचे नाटक करून डोळे बंद करून पडलो..बरोबर नेहमीच्या वेळेप्रमाणे मला अनिताच्या पावलांचा आवाज जिन्यावरून खाली येतानाचा आला..
अनिताने डायरेक्ट दरवाजा लोटला आणि ती आत आली..
मी डोळे बंद करून ती काय करत आहे याचा अंदाज घेत होतो.
दोन मिनिट झाले तरीसुद्धा अनिता रूमच्या बाहेर गेली नव्हती..
मी डोळा थोडासा उघडून बघितला असता ती बाजूला उभी राहून एकटक माझ्या बाहेर आलेला लवड्या कडे बघत होती..

मग नंतर हळूच मी झोपेतून उठत असल्याचे नाटक केले आणि माझा हात अंडर पॅन्ट कडे सरकवत माझी अंडर पॅन्ट अजून खाली ढकलत जमेल तेवढा माझा लवडा बाहेर काढला..

आणि मी डोळे उघडून बेडवर बसलो तेवढ्यात मला समोर अनिता उभी दिसली मी शॉक होण्याचे नाटक करत पटकन बेडवर उभा राहिलो..
उभा राहिल्याने माझा लवडा अजून जास्त बाहेर आला आणि अनिताची नजर त्याच्याकडे गेली

मी पटकन माझे अंडरपॅन्ट वर ओढले
आणि अनिताला सॉरी सॉरी बोलायला लागलो..
अनिता जोरात हसायला लागली आणि म्हणाली किती गाढ झोपेत होते तुम्ही..

मी तिला विचारलं तू मध्ये कसं काय आली आणि केव्हा आलीस
मला उठवले का नाही..

त्यावर अनिता म्हणाली मी रूम मध्ये आले आणि तुम्ही लगेच उठले माझ्या पायाच्या आवाजाने..
मला अनिताचा खोटं बोलला कळून चुकलं होतं कारण की ती बराच वेळ माझ्या बाहेर आलेल्या लवड्याकडे बघून मजा घेत होती..

नेहमीप्रमाणे मी अंडर पॅन्ट वर तसाच उभा राहून बराच वेळ आणि त्यासोबत गप्पा मारत बसलो आणि नंतर कपडे घालून शॉपला चालल्या गेलो..


नंतर दोन दिवस गावाला गेल्यामुळे मी गोडाऊनला आलो नाही त्या दिवशी मी गोडाऊनला आलो त्या दिवशी मी भोंगळाच बाथरूम मध्ये गेलो आणि नेहमीप्रमाणे अनिता मला लपून माझा लवडा बघायला लागली..
मी घरात येऊन अंडर पॅन्ट घातली
आणि जेवायला बसणार तेवढ्यात मला अनिताच्या पावलांचा आवाज खाली येताना आला..

आणि तिने दाराची कडी वाजवली
मी तसाच अंडरवेअर होतो
अनिता आत आली आणि मला म्हणाली..

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page