गोड आठवणी, कडू जगणे भाग – 1

ही घटना 5 वर्षापूर्वीची आहे. मी तेव्हा कॉलेजमध्ये होते. माझे वय आज 28 वर्ष आहे. तेव्हा माझी एम.कॉम च्या शेवटच्या वर्षाची परीक्षा जवळ आली होती आणि मी माझा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेला होता. रिव्हिजनच्या नावाखाली पुन्हा पुन्हा तोच अभ्यास करून, त्या अभ्यासाची उजळणी करण्याचा मला खूपच कंटाळा आलेला होता पण पर्याय नव्हता.

माझे पप्पा एका सरकारी ऑफिसमध्ये जल संवर्धन विभागामध्ये काम करतात. प्रत्येक वर्षी पप्पांच्या ऑफिसमधील लोक पिकनिकसाठी वेगवेगळ्या ठिकाणी जात असतात. त्या वेळी सुद्धा दर वर्षीप्रमाणेच पप्पांच्या ऑफिसमधील लोकांचे पिकनिकला जाण्याचे नियोजन चालले होते. पप्पांच्या ऑफिसमधील लोक वर्षातून एकदा मौज मजा करायला बाहेर पडायचे पण फक्त आपल्या बायकोला घेऊन, मुलांना नाही म्हणजे त्या लोकांना त्यांच्या बायकोबरोबर बिन्दास्तपणे आणि मोकळेपणाने मौज-मस्ती, ऐश करता येईल.

त्या वर्षी त्या लोकांनी नाशिक जवळील देवळाली हे ठिकाण निवडले होते. राहण्यासाठी कोणते तरी गेस्ट हाऊस पण बुक करून ठेवले होते.

पप्पांचे पिकनिकला जाण्याचे दिवस जवळ येत असताना, मी सुद्धा पिकनिकला येते असा विषय काढला.

माझी एम.कॉम च्या शेवटच्या वर्षाची परीक्षा जवळ आली होती आणि माझ्या भावाची इलेक्ट्रॉनिक्स इंजिनीअरिंग ची पहिल्या वर्षाची परीक्षा ही सुरु झालेली होती त्यामुळे आई आणि पप्पा आम्हा दोघांना त्यांच्यासोबत पिकनिकला घेऊन जायला तयार नव्हते. तस ही प्रत्येक वर्षी आम्हा दोघांची जेव्हा परीक्षा नसते तेव्हा ही आई आणि पप्पा, आम्हा दोघांना त्यांच्या ऑफिसमधील लोकांसोबत पिकनिकला घेऊन जात नाहीत. माझी आई आणि पप्पा दर वर्षीप्रमाणे त्या वर्षी सुद्धा मला त्यांच्यासोबत पिकनिकला घेऊन जायला तयार होत नव्हते पण मी माझ्या आई आणि पप्पांना पटवून दिले की, माझा अभ्यास झाला आहे आणि मी माझ्या अभ्यासाची पुस्तके घेऊन पिकनिकला येईन असे आश्वासन मी त्या दोघांना दिले तेव्हा कुठे मला त्यांच्यासोबत पिकनिकला घेऊन जायला तयार झाले. अर्थात मी काहीही घंटा अभ्यास करणार नव्हते हे मलाही माहिती होते आणि माझ्या आई पप्पांना सुद्धा. पण तरीही त्या दोघांनी मला त्यांच्यासोबत यायला परवानगी दिली.

ह्या सगळ्या सरकारी लोकांचे प्लॅनिंग एकदम जबरदस्त असते. हे सरकारी लोक देशाचे प्लॅनिंग नीट करणार नाहीत पण स्वतःच्या ऐषो आरामाचे प्लॅनिंग एकदम टका-टक करीत असतात. आमची पिकनिक निघाली. त्या पिकनिक मधील बरेच जण साधारणपणे 30 ते 35 वर्ष वयाचे सरकारी लोक होते आणि त्यामधील बऱ्याच जणांचे पोट सुटलेले, टक्कल पडलेले, कावळ्याची नजर असलेले लोक होते पण त्यांच्या बायका मात्र अतिशय सुंदर आणि नक्षत्रासारख्या देखण्या होत्या.

25 ते 30 जणांचा आमचा ग्रुप बस मधुन निघाला आणि संध्याकाळच्या सुमारास देवळाली ला पोहचला. प्रवास करीत असताना मला जरा बरे वाटले. माझ्या पप्पांचे “पाटील साहेब” म्हणून एक बॉस होते. असतील साधारण 45 च्या आसपास वयाचे. पाटील साहेबांच्या बरोबर त्यांची बायको आलेली नव्हती तर त्यांच्या सोबत त्यांची पुतणी, रोहिणी आलेली होती. रोहिणी माझ्यापेक्षा तरी 2 ते 4 वर्षानी मोठी असेल. बस मध्ये रोहिणी माझ्याशी गप्पा मारत होती पण तिच्या काकांची तिच्यावर करडी नजर होती. त्या पिकनिकमध्ये मी आणि रोहिणी सोडले तर एकही मुलगा किंवा मुलगी नव्हती, सर्वजण जोडपीच होती.

मी रोहिणीला म्हंटले, “तुझे काका एकदम बॉस आहेत ग, ऑफिसमध्ये पण असेच लक्ष्य ठेवत असतील सर्वांवर.” माझे बोलणे ऐकून रोहिणी खळखळून हसली.

ते गेस्ट हाऊस खूपच मोठे होते आणि त्या गेस्ट हाऊस मध्ये बऱ्याच खोल्या होत्या. पाटील साहेबांना एक हवेशीर आणि मोठी खोली दिली होती कारण बॉस होते ना ते. बाकी सर्वांना मध्यम आकाराच्या खोल्या मिळाल्या होत्या. सर्वजण प्रवासामुळे कंटाळलेले होते. रात्रीच्या जेवणानंतर सर्वांनी परिचय करून घेतला कारण त्या वर्षी इतर विभागामध्ये काम करणारे 5 ते 6 लोक आलेले होते. छान पैकी 2 ते 3 दिवसांची पिकनिकची टूर होती त्यामुळे उद्या सकाळ पासून धमाल करू असे बोलून सगळे जण आपापल्या खोल्यांमध्ये झोपायला गेले. काही लोकांनी पिण्याचा कार्यक्रम सुरु केला.

एका बेडवरती माझे पप्पा आणि आई झोपले आणि दुसऱ्या बेडवरती मी एकटीच झोपले. मी माझी पाठ माझ्या आई पप्पांकडे करून झोपले होते तेव्हा मला माझ्या आईचा आवाज ऐकू आला. आई पप्पांना म्हणाली की, “अहो, काय करताय हे, झोपू द्या ना, खूप कंटाळा आलाय हो.” बहुतेक पप्पांच्या लवड्याला त्यावेळी सेक्सची नशा चढली होती म्हणूनच माझी आई नाही म्हणत असताना ही पप्पा तिचे काहीही ऐकत नव्हते. बहुतेक आई पप्पांना विरोध करीत होती त्यामुळे आईच्या हातातील बांगड्यांचा आवाज येत होता मग थोड्या वेळानंतर आईच्या कहण्याचा आवाज मला ऐकू येऊ लागला तेव्हा मी समजून गेले की, माझ्या आई आणि पप्पांचा झवाझवीचा खेळ सुरु झाला आहे. मला त्या दोघांची झवाझवी बघण्याची इच्छा होत होती पण मला खुप कंटाळा आला असल्याने, मी गाढ झोपी गेले.

रात्रीचे बारा साडेबारा वाजले असतील. थंड वातावरणामुळे, मला लघवीला लागली होती. सरकारी गेस्ट हाऊस असल्याने काही खोल्यांना कॉमन टॉयलेट होते. मला जोराची लघवीला आल्याने, मी माझ्या बेडवरून पटकन उठले आणि टॉयलेट कडे जाऊ लागले तसा मला कहण्याचा आणि विव्हळण्याचा आवाज ऐकू आला. मी बघितले पण नक्की कोण आहे ते कळत नव्हते मग मी बाजूच्या भिंतीकडे गेले. तिथे एक खिडकीची फुटकी काच होती. मी खाली पडलेली एक झाडाची काठी घेऊन आतला पडदा बाजूला केला आणि बघू लागले.

समोरील दृश्य पाहून, माझे डोळे विस्फारले. पाटील साहेब त्यांच्या पुतणीला, रोहिणीला झवत होते. रोहिणी तिचे हात आणि गुडघे टेकवून कुत्रिणीच्या पोज मध्ये बेडवर होती आणि पाटील साहेब जमीनीवर उभे राहून तिच्या पुच्चीला त्यांच्या लवड्याने धक्के देत होते. त्या खोलीत सगळीकडे पच.. पच…. पच… असा आवाज येत होता त्याचबरोबर पाटील साहेब आणि रोहिणीच्या श्वासांचा आवाज ही घुमत होता. झवाझवी चालू असताना रोहिणी पाटील साहेबांना म्हणत होती की, “आई.. आईग..ग.. मेले…. सस्स्स…. स्स्सस.. झव रे कुत्र्या… तुझ्या या कुत्रीणीला….. काढ पिल्ल तुझी…. कर मला गरोदर…… बनव तुझ्या पिल्लांची आई…….” झवाझवी चालू असतानाच पाटील साहेब रोहिणीला म्हणाले, “कुत्रे…… 6 ते 7 वेळा…. तुला हॉस्पिटल नेऊन….. खाली करून आणलंय….. तरीही तुला आता गरोदर राहण्याची………. इच्छा अजून…. आहेच होय… काही झाले तरी….. मी यावेळेस तुला….. गरोदर करणार नाही…..” त्या दोघांची झवाझवी आणि त्यांचे झवाडे बोलणे, माझ्या पुच्चीमध्ये वासनेची आग पेटवत होते.

पाटील साहेब रोहिणीच्या पुच्चीमध्ये गळायला तयार नव्हते पण रोहिणी हट्टालाच पेटली होती. काही वेळातच पाटील साहेबांचा स्पीड वाढला आणि त्यांनी रोहिणीच्या पुच्चीमध्येच त्यांच्या चिकाच्या पिचकाऱ्या सोडल्या. आता काही वेळ पाटील साहेब रोहिणीला एखाद्या कुत्र्यासारखे चिटकून उभे होते बहुतेक त्यावेळी पाटील साहेब त्यांच्या लवड्यातून चिकाचा एक एक थेंब रोहिणीच्या पुच्चीमध्ये सोडत होते. मग हळूच पाटील साहेबांनी त्यांचा लवडा रोहिणीच्या पुच्चीतून बाहेर काढला आणि ते बेडवर झोपले. रोहिणी पाटील साहेबांकडे तोंड करून झोपली आणि त्यांच्या केसाळ छातीवरून प्रेमाने हात फिरवू लागली. हे सगळ बघून माझ्या पुच्चीमध्ये आग लागली होती, माझी पुच्ची खुप जास्तच पाझरत होती त्यामुळे माझी चड्डी पूर्णपणे ओली होऊन, माझ्या पुच्चीचे पाणी माझ्या मांड्यांवरून ओघळत ओघळत खाली येत होते. काही वेळातच रोहिणी उठली आणि पाटील साहेबांच्या तोंडावर त्यांच्या दोन्ही बाजुला तिचे गुडघे टेकून बसली. रोहिणीने तिची चिकाने भरलेली पुच्ची पाटील साहेबांना चाटायला दिली.

एखादा कुत्रा जसा पाणी पीत असताना चाटत असतो सेम त्याचपद्धतीने पाटील साहेब रोहिणीची पुच्ची चाटत होते. मधूनच रोहिणी त्यांच्या डोक्यावर मारत होती. अचानकपणे रोहिणीने त्यांच्या डोक्यात खूप जोरात एक बुक्की मारली तरीही पाटील साहेब काहीच बोलत नव्हते उलटे अजून वेगाने तिची पुच्ची चाटायला सुरुवात करीत होते. मला हे बघून खूप आश्चर्य वाटले कारण, रोहिणीच्या पुच्चीमध्ये अशी काय खास बात आहे की, पाटील साहेबांन सारखा मोठा साहेब पण तिची चिकाने भरलेली पुच्ची चाटतो आणि वर तिचा मारसुद्धा खातो. रोहिणी दिसायला तर सुंदर, गोरीपान आणि एकदम स्मूथ शरीराची होती.

हे सगळ बघत असताना अचानकपणे मला कोणाच्या तरी पावलांचा आवाज आला. मी घाबरले आणि पटकन टॉयलेट मध्ये जाऊन बसले. कुणी तरी टॉयलेट मध्ये आले खरे आणि मुतून गेले. कोण होते काही कळले नाही.

बऱ्याच वेळानंतर मी बाहेर आले आणि मी माझ्या खोलीत जाऊन बेडवर जाऊन झोपले. माझ्या पलीकडील बेडवर आई आणि पप्पा डाराडुर झोपले होते. मी धडधडत्या छातीने झोपण्याचा प्रयत्न करू लागले. मी जे पाहिले होते ते माझ्या डोळ्यासमोरून जातच नव्हते.

आयुष्यात कधी नागड्या माणसाचा फोटो सुद्धा न पाहिलेली मी, ते जिवंत संभोग पाहून आणि ते देखील एक तरुण मुलगी आणि एक वयस्कर माणसाची झवाझवी पाहून, मी अंतबाह्य थरारले होते. ते सगळ पाहत असताना, जे कोणी टॉयलेट मध्ये मुतायला आले होते त्याच्या नावाने मी शिव्या घालत होते. हरामखोराने माझी मजा घालवली सगळी असे म्हणत मी झोपले.

दुसऱ्या दिवशी आमचे बरेच फिरणे झाले. रोहिणीची आणि माझी मैत्री झाली. मी एक बघत होते की सगळे जण, विशेषतः फातिमा ही पाटील साहेबांच्या पुढे पुढे करीत होती. फातिमा सुद्धा माझ्या पप्पांच्या ऑफस मधेच काम करीत होती. घरी कर्दनकाळ असणारे माझे पप्पा सुद्धा पाटील साहेबांच्या मर्जीत राहण्याचा प्रयत्न करीत होते. मला पप्पांचे हे रूप पाहून आश्चर्य वाटत होते.

तेव्हढ्यात माझ्या मागे येऊन उभी राहिलेली फातिमा मला म्हणाली, “आश्चर्य वाटते आहे ना, तुझ्या पप्पांचे… एवढ्या प्रेमाने पाटील साहेबांशी बोलत आहेत म्हणून? अग.. तुझ्या पप्पांचे प्रमोशन अडकले आहे आणि साहेबांच्या हातात आहे तुझ्या पप्पांना प्रमोशन द्यायचे की चंद्रपूरला ट्रान्सफर करायचे ते.”

फातिमा चे बोलणे ऐकून मी काहीच न बोलता, फक्त माझी मान डोलावली.

बरेच फिरून झाल्यानंतर आम्ही सर्वजण गेस्ट हाऊसला आलो. आज पार्टीचा मोहोल होता. डॉल्बी वर रिमिक्स गाणी लावली होती आणि कोणताही माणूस कोणाच्याही बायकोबरोबर बिन्दास्तपणे नाचत होता. माझी आई फातिमाच्या नवऱ्या बरोबर म्हणजेच अब्दुल बरोबर नाचत होती. तो अब्दुल माझ्या आईच्या सर्व अंगावरून हात फिरवत नाचत होता आणि माझी आई हसत हसत त्या अब्दुला चिटकून नाचत होती. हे बघून मला खुपच आश्चर्य वाटले. मी माझ्या आईला आणि त्या अब्दुला निरखून बघत असतानाच, एक जाड-जुड पण दिसायला अतिशय देखणी बाई माझ्या पप्पांच्या जवळ आली आणि पप्पांना डान्स करायला घेऊन गेली. माझे पप्पा त्या बाई बरोबर डान्स करायला जाताना, पप्पांनी मला रूममध्ये जाऊन अभ्यास करण्यास सांगितले. पप्पांना नाही म्हणण्याची हिम्मत माझ्याकडे नव्हती. मला तिथे बसून माझ्या आईचे आणि त्या अब्दुलचे चाळे बघायचे होते पण पप्पांच्या पुढे माझे काही चालले नाही.

मी गपचूप पणे, मान खाली घालून खोलीवर आले आणि अभ्यास करायला लागले. मी अभ्यास करीत असताना मला त्या लोकांच्या पार्टीचा आवाज येत होता. 15 ते 20 मिनिटे झाली असतील, तेव्हा माझ्या खोलीचे दार कोणीतरी वाजवू लागले म्हणून मी दार उघडले तर समोर रोहिणी होती.

“काय ग, गेली नाहीस पार्टीला?” मी रोहिणी विचारले.

“नाही ग, मला या अंकल लोकात आवडत नाही बसायला.” ती मला म्हणाली.

आम्ही दोघी बसून गप्पा मारू लागलो. पाटील साहेब म्हणे तिचे लांबचे नातेवाईक होते आणि ती जॉब शोधत होती. ही पाटील साहेबांचा लवडा स्वताच्या पुच्चीमध्ये का घुसवून घेते याचा अंदाज मला लगेचच आला. तिचा उजळ रंग, देखणा चेहरा, गुळगुळीत मोहक त्वचा एकंदरीत रोहिणी म्हणजे एकदम सेक्सी मॉडेल होती. तिला नोकरी हवी होती आणि हे पाटील साहेब तिला कोणत्या तरी चांगल्या कंपनीत नोकरीला लावणार होते.

आम्हा दोघींच्या गप्पा चालू होत्या. आम्हा दोघींच्या आवडी निवडी बऱ्याच एकसारख्या होत्या. मी रोहिणीशी प्रेमाने आणि आदराने बोलत होते त्यामुळे तिला खुपच छान वाटत होते. आमच्या गप्पा चालू असताना अचानक पणे रोहिणी हसली आणि हसतच मला म्हणाली, “मी तुला म्हणून सांगतेय कारण तु मला आवडलीस. हे लोक प्रत्येक वर्षी पिकनिक का काढतात माहिती आहे का तुला?” मी नकारार्थी मान हलवली. रोहिणी गालातल्या गालात हसत मला म्हणाली, “आता तु पाहिले नाहीस का? कोणतीही बाई कोणत्याही माणसा सोबत खुल्लम खुल्ला नाचतेय, हा तर फक्त ट्रेलर आहे. या लोकांचा खरा पिक्चर तर रात्री जेवल्यानंतर सुरु होईल.” रोहिणीला काय म्हणायचे होते हे मला काहीच कळले नाही म्हणून मी तिच्याकडे प्रश्नार्थक नजरेने बघू लागले तेव्हा रोहिणी जोरात हसत मला म्हणाली, “तुला खरच कळले नाही, मी कश्याविषयी बोलतेय. अग, या गेस्ट हाऊसच्या वरती एक मोठा हॉल आहे. रात्री जेवून झाल्यानंतर हे सर्व लोक त्या हॉलमध्ये एकत्र जमतील आणि मग सर्वजण नागडे होऊन कोणीही कोणत्याही बाईला झवेल किंवा कोणतीही बाई कोणत्या माणसा कडून झवून घेईल. या पाटील साहेबांना तर प्रत्येक जण आपली बायको झवायला देत असतो. प्रत्येक बाई या पाटील साहेबांकडून झवून घेण्याचा प्रयत्न करीत असते जेणेकरून पाटील साहेब खुश झाले तर, त्या बाईच्या नवऱ्याला प्रमोशन देतील. ह्या बायका या हरामखोर पाटलाला सोडतच नाहीत मग मी वयस्कर माणसांसोबत, वयाने मोठ्या असलेल्या माणसांसोबत झवाझवी करते. अश्यारितीने रात्रभर आमच्या झवाझवीचा नंगानाच सुरु असतो.” हे सगळ मला सांगून रोहिणी हसायला लागली आणि हे सगळ ऐकून एका क्षणात सर्व काही माझ्या लक्ष्यात आले म्हणून मी माझ्या मनात विचार करू लागले की, “म्हणूनच प्रत्येक वर्षी पिकनिकला जाताना हे लोक फक्त आपल्या बायकोलाच घेतात, आपल्या मुलांना आणत नाहीत. म्हणूनच जेव्हा केव्हा पिकनिकचा विषय निघतो तेव्हा माझ्या आईच्या आणि पप्पांच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच ख़ुशी दिसत असते. म्हणूनच दुपारी माझे पप्पा बाकीच्या लोकांबरोबर त्या पाटील साहेबांच्या पुढे पुढे करून मर्जीत राहण्याचा प्रयत्न करीत होते. म्हणूनच आता पार्टीमध्ये माझी आई आणि तो अब्दुल बिन्दास्तपणे चाळे करीत होते.” हे सर्व मी माझ्या मनामध्ये विचार करीत असताना, रोहिणी मला म्हणाली, “तुला हे सगळ ऐकून शॉक लागला ना, तुला अजून एक शॉकिंग गोष्ट सांगते. हा पाटील साहेब मला झवतो, काल रात्री तर मी आणि पाटलांनी 4 वेळा झवाझवी केली. मी तर 7 वेळा त्या पाटील साहेबांकडून गरोदर राहिले होते. प्रत्येक वेळी ते मला हॉस्पिटलमध्ये नेऊन खाली करून आणतात पण तरीही मी त्यांना मला गरोदर करायला सांगते कारण मी गरोदर राहिल्यावर, त्यांच्या बायकोला काही कळू नये म्हणून पाटील साहेब भीतीपोटी मी सांगेन तसच ऐकतात आणि मी त्यांना काहीही केले तरीही ते खपवून घेतात एकंदरीत पाटील साहेब पूर्णता माझ्या मुठीत येतात.” हे ऐकून माझ्या मनात झटकन विचार आला की, “तरच ही काल रात्री पाटील साहेबांना तिला गरोदर करायला सांगत होती आणि ही काल रात्री पाटील साहेबांच्या डोक्यावर येव्हढे जोर-जोरात मारत होती तरीही पाटील साहेब हिला काहीच बोलत नव्हते.” हा विचार करून मी माझ्या तोंडातल्या तोंडात पुटपुटले की, “पण ही काल रात्रीबद्दल मला का सांगतेय? काल रात्री मी या दोघांना झवाझवी करताना बघत होते हे हिला माहिती आहे का?” रोहिणी मला म्हणाली, “अग काय ग, अशी काय तोंडातल्या तोंडात पुटपुटतेयस?” मी तिच्याकडे बघून गालातल्या गालात हसले मग ती ही माझ्याकडे बघून खुपच गोड हसली.

काल रात्री मी रोहिणीला ज्या अवस्थेत पाहिले होते ते बघून मला ही ती आवडू लागली होती. रोहिणी भिंतीला टेकली आणि तिने तिचे पाय माझ्याकडे पसरले. मी हळूच तिच्या पायाला स्पर्श केला आणि माझा हात हळू हळू वर सरकवू लागले. आमच्या गप्पा सुरु असतानाच, मी मुद्दामहून तिला तिच्या कॉलेजमधील झवाझवी, तिचा बॉयफ्रेंड, कधी कोणत्या मुलीबरोबर केले आहेस का? याबद्दल प्रश्न विचारू लागले. हे मी सगळ रोहिणीला विचारत असताना, मी माझा हात तिच्या मांडीवर ठेवून तिच्या पुच्ची जवळ नेला होता. तिची काहीच हरकत नव्हती, कदाचित तिला ही हे सर्व आवडत होते.

रोहिणीने सुद्धा माझ्या मांडीवर हात ठेवून माझ्या पुच्चीला चोळायला सुरुवात केली. काही क्षणातच आम्ही दोघी एकमेकींच्या पुच्च्या चोळत होतो. मी तिची जीन्स खाली ओढून तिची पुच्ची चोळायला सुरुवात केली. एव्हढ्यात काही तरी झाले. अचानकपणे तिने तिची जीन्स वर खेचली आणि पटकन उठून उभी राहिली.

“सॉरी डियर, तुला अभ्यासाची गरज आहे.” असे म्हणून तिने मला मिठी मारली आणि काही क्षणात ती खोलीच्या बाहेर पण निघून गेली.

काय झाले? ती अशी का गेली? मला काही कळायच्या आत ती निघून गेली होती. मी परत तोंडासमोर पुस्तक धरून बसले.

रात्रीच्या सात ते साडे सातच्या सुमारास, फातिमा माझ्या खोलीमध्ये आली. ती मला जेवायला बोलविण्यासाठी आली होती. फातिमा ने मला “तुझ्या बेडखाली काहीतरी आहे” असे सांगितले. बेडखाली काय आहे हे बघण्यासाठी मी वाकले तशी तिने मला मागून मिठी मारली.

“हे काय करत आहात भाभी?” मी घाबरून म्हणाले.

“भाभी नको म्हणूस ग…. मी तर फातिमा आहे… तुझी मैत्रीण.” तिने असे म्हंटल्यावर, मी माझी मान वळवून मागे बघितले तेव्हा मला तिच्या नजरेत वासनेची राक्षसीण दिसत होती.

“हे काय बोलत आहात तुम्ही? दारू पिली आहे का तुम्ही… दारूची नशा चढली आहे का तुम्हाला…..” मी विचारले.

“दारू नाही ग, तुझ्या जवानीची नशा चढली आहे माझ्यावर…” ती मला म्हणाली. फातिमा काही मला तिच्या मगरमिठीतून सोडतच नव्हती.

“सोडा मला…” मी हिसके मारून तिच्या मिठीतून सुटण्याचा प्रयत्न करीत होते.

“का..? ती रोहिणी चालते तुला… मग मी का नाही…. जास्त शान पट्टी करू नकोस. मघाशी मी पाहिले आहे तु रोहिणीची पुच्ची चोळत होतीस ते… आणि तुला काय वाटले काल रात्रीचा तुझा उद्योग मला काही माहिती नाही..? जर का मी पाटील साहेबांना सांगितले की, काल रात्री त्याची झवाझवी तु चोरून खिडकीतून बघत होतीस तर मग तुझे काही खरे नाही.” फातिमा मला म्हणाली.

काल रात्री तो पावलांचा आवाज या रंडीचा होता हे माझ्या लक्ष्यात आले.

“मी तुमच्या पाया पडते… हे कुणालाही काही सांगू नका.” मी काकुळतीला येऊन तिला म्हणाले.

“फक्त येव्हढंच नाही… मी पाटील साहेबांना हे ही सांगेन की त्यांची रांड, त्या रोहिणीला पण तु झवायला बघत आहेस ते… मग बघ तुझ्या बापाचे प्रमोशन तर जाईलच शिवाय तुझ्या बापाची नोकरी पण जाईल.” फातिमाचे हे बोलणे ऐकून मी भीतीने थरथर कापू लागले. फातिमा ही पाटील साहेबांची रांडच होती हे मला कळलेच होते.

“मी तुमच्या पाया पडते…. पाटील साहेबांना काही सांगू नका.” माझे बोलणे ऐकून फातिमाने मला तिच्या मिठीतून सोडले मग मी वाकून तिच्या पाया पडायला लागले. तेव्हढ्यात कुणाचा तरी बोलण्याचा आवाज आला आणि फातिमा मला उठवत म्हणाली, “चल जेवायला चल, तुझ्याकडे रात्री बघते मी…”

पाटील साहेबांच्या भीतीने माझे अवसानच गळाले होते. माझ्या पप्पांच्या कानावर असले काही गेले तर, माझे काही खरे नव्हते. माझ्या पप्पांचा राग मला चांगलाच माहिती होता, माझ्या पप्पांनी तर माझी चामडी लोळवली असती.

मी जेवत असताना माझे सर्व लक्ष फातिमा वर होते. ती रांड सारखी माझ्याकडे बघायची आणि पाटील साहेबांच्या कानात काही तरी बोलायची. माझे तर क्षणा क्षणाला हृद्य खुप वेगाने धडधडत होते. भीतीमुळे मी त्यावेळी पोटभर जेवले सुद्धा नाही. सर्वांचे जेवण झाल्यावर पाटील साहेबांनी सर्वाना गेस्ट हाऊस वरील हॉल मध्ये जाण्यास सांगितले. सर्व जोडप्यांचे चेहरे आनंदाने फुलले. माझी आई खुपच खुश होऊन मला म्हणाली, “तु जा खोलीमध्ये….., आम्हा जोडप्यांमध्ये एक खेळ सुरु होणार आहे. तो खेळ झाला की, मी आणि तुझे पप्पा खोलीवर येईन.” येव्हढे बोलून माझी आई त्या अब्दुल बरोबर निघून गेली. मी माझ्या मनात म्हंटले की, “मला माहिती आहे, तुमचा झवाझवीचा खेळ सुरु होणार आहे ते.” अचानक पणे माझे लक्ष रोहिणी कडे गेले तेव्हा तिने मला हसतच डोळा मारला आणि ती एका वयस्कर माणसासोबत निघून गेली. मी माझ्या जेवणाच्या खुर्चीवर तशीच बसुन होते कारण मला या लोकांचा विशेषतः माझी आई आणि त्या अब्दुल मधील झवाझवीचा खेळ बघण्याची माझी तीव्र इच्छा होती पण त्यावेळी मी शांत डोक्याने विचार केला की, “काल रात्री मी असेच लपूनछपून पाटील साहेब आणि रोहिणीची झवाझवी बघत होते आणि याचाच फायदा त्या फातिमाने उचलला आहे. आता जर का मी लपूनछपून त्या हॉल मधील या लोकांचा झवाझवीचा खेळ बघू लागले आणि जर का यांचा झवाझवीचा खेळ बघताना मला कोणी पकडले तर मात्र ती व्यक्ती माझा कसा आणि कोणत्या प्रकारे फायदा उचलेल? हे मलाही सांगता येणार नाही.” हा विचार करूनच मी माझ्या खोलीवर गेले. मी माझ्या खोलीचा दरवाजा फक्त ढकलला आणि मी माझ्या बेडवरती झोपले.

रात्री मी गाढ झोपेत असतानाच, मला कोणीतरी झोपेतून जागे केले. मी डोळे उघडून पाहिले तर, फातिमा होती. फातिमा माझ्या शेजारीच झोपली. फातिमाला बघून तर माझ्या अंगावर काटाच आला होता. तिने तिच्या दणकट हाताने माझे स्तन कुस्करायला सुरुवात केली. माझ्याकडे तर आता तिने सांगितल्या प्रमाणे वागण्याशिवाय काहीच पर्याय उरला नव्हता.

काही वेळ माझे स्तन कुस्ककरून झाल्यानंतर तिने मला उठून बसायची खूण केली. स्वतःची सलवार खाली करून तिने तिचा काळा जाडजूड लवडा दाखवून खुणेनेच मला तो लवडा चोखायची आज्ञा केली. फातिमाचा लवडा बघून, मी हादरलेच. मला कळायचेच बंद झाले होते कारण आयुष्यात मी पहिल्यांदाच एखाद्या बाईचा लवडा बघत होते. मी आयुष्यात कधीही विचार केला नव्हता की, एखाद्या बाईला ही लवडा असू शकतो. मी त्या लवड्याला अगदी बारकाईने निरखून बघत होते. तिचा लवडा ओला आणि खुपच चिकट होता. त्या लवड्याला बघून असे वाटत होते की, जणू तो लवडा आताच कुणाच्या तरी पुच्चीला त्याचा चिक पाजून आलाय. मी फातिमा कडे बघितले, ती माझ्याकडे बघत माझ्या बेडच्या एका कडेवर झोपली आणि मला तिने बेडच्या शेजारीच पण खाली जमिनीवर बसण्याची खूण केली. मी बेडपाशी जाऊन गुडघ्यावर बसले. तिचा लवडा तोंडात घेताना मला फारच किळस येत होती कारण तिच्या लवड्याचा उग्र वास येत होता.

“एखादी गोष्ट टाळता येत नसेल, तर त्याची मजा घ्यायला शिका.” असे काहीतरी ज्ञान माझ्या एका मैत्रिणीने सांगितल्याचे मला आठवले. मी माझ्या मनात म्हंटले की, ह्या राक्षसीला थांबवणे तर काही शक्य नाही तर निदान मजा येते का ते तरी बघू या. असा विचार करून मी तिचा लवडा तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. मी माझे डोळे मिटून घेतले. फातिमाचा लवडा ओला आणि चिकट असल्याने, तिच्या लवड्याची चव खारट, आंबट, तुरट लागत होती.

अधून मधून फातिमा तिच्या लवड्या खालच्या गोट्या चोखायला, चाटायला लावायची. अचानक पणे मधूनच तिच्या मांड्यांमध्ये जीभ फिरवायला लावायची. जवळपास 20 मिनिटे होऊन गेली तरी, त्या रांडेचा लवडा काही गळत नव्हता. शेवटी मी माझ्या हाताच्या मुठीत तिचा लवडा पकडून चोळायला सुरुवात केली आणि माझ्या जिभेने तिच्या लवड्याच्या सुपाड्यावर चाटू लागले तेव्हा कुठे एकदाचा तिचा लवडा गळायला लागला.

माझ्या तोंडामध्ये तिच्या लवड्याचा चिक जाऊ नये म्हणून मी लगबगीने तिचा लवडा माझ्या तोंडाच्या बाहेर काढला पण तरीही तिच्या लवड्याने माझ्या गालांवर आणि डोळ्यावर त्याचा चिक उडवून फेशियल केलेच. त्यावेळी तर फेशियल हा शब्द सुद्धा मला माहिती नव्हता. आज कळते आहे की, तोंडावर लवड्याचा चिक उडविण्याला फेशियल म्हणतात.

फातिमाच्या लवड्याचा सर्व चिक गळाल्यावर, तिने तिची सलवार वर घेतली आणि ती उठून उभी राहिली मग मी झोपायला बेडवरती आले तेव्हा फातिमा मला म्हणाली, “आता फक्त तुझ्या तोंडालाच, माझ्या लवड्याची चव चाखवली आहे कारण आता वरती हॉल मध्ये माझ्याकडे भरपूर पुच्च्या झवायला आहेत पण उद्या मात्र तुझ्या पुच्चीला, मी माझ्या लवड्याची चव चाखवणार आहे.” असे बोलून फातिमा हसतच निघून गेली. फातिमा निघून गेल्यावर मी माझे तोंड माझ्या टॉवेलने पुसले आणि मग झोपले. फातिमा सारख्या लोचट आणि वासनांध प्रवृत्तीच्या लोकांमुळे बाकीच्या मुलींना किती त्रास सहन करावा लागत असेल याचा अंदाज मला त्या रात्री आला.

सकाळ झाली. सकाळी मी जागी झाल्यावर बघितले तर, माझी आई आणि पप्पा अजून पण आले नव्हते पण माझ्या समोर फातिमा उभी होती. फातिमा माझ्या जवळ आली आणि तिने मला मिठी मारली.

“आता काय हवंय…?” मी फातिमाला विचारले.

“छमिया…., मला तुझी खरी मजा तर अजून घ्यायची आहे. काल रात्री तर फक्त तुला ट्रेलर दाखीविला होता….” फातिमा जणू एखाद्या मराठी चित्रपटातील एखादा डायलॉगच बोलून गेली. बोलता बोलता तिने माझी कपडे काढायला सुरुवात केली.

“चल नागडी हो…” असे म्हणत ती दरवाजा लावायला गेली.

“नको, पप्पा येतील…” मी भीत भीत तिला म्हणाले.

माझ्या या बोलण्यावर फातिमा जोरात हसली आणि हसतच मला म्हणाली, “रात्रभर खेळ खेळून सर्वजण दमलेत आणि पहाटे सर्वजण झोपलेत त्यामुळे त्या सर्वाना उठायला उशीर होईल.”

मी माझ्या मनात म्हंटले की, “सर्व जण झोपलेत, मग तुच कशी काय जागी राहिलीस? त्या सर्वांबरोबर तु पण झोपायचं नाही का म्हणजे मी तरी तुझ्या तावडीत सापडले नसते पण आता ही मला काही सोडणार नाही. एक नंबरची झवाडी होती साली”

आमच्या खोलीच्या दरवाजाला आतून कडी लावून ती माझ्याजवळ आली आणि तिने खस्कन माझ्या पुच्चीमध्ये तिचे एक बोट घातले.

“आहा…. आज तुझी मी नथ उतरवणार… अशी जन्नत दाखवते की, तुझी आई कशी माझ्या नवऱ्याच्या लवड्याची आणि माझ्या लवड्याची दिवाणी झाली आहे, काल रात्री त्या हॉल मध्ये खूप पुरुष असून सुद्धा, तुझी आई सारखी सारखी माझ्या नवऱ्याकडे आणि माझ्याकडे येऊन झवून घेत होती तशीच तु पण सारखी सारखी माझ्याकडे आली पाहिजेस…” फातिमा मला म्हणाली. तिने मला आता माझ्या बेडवरती ढकलले होते. ती माझ्या सोबत काय करणार होती याचा अंदाज मला आला होता.

फातिमाने तिच्या बॅग मधून तेलाची बॉटल काढून स्वताच्या लवड्यावर ओतली आणि माझ्या पुच्चीवर पण. तिच्या हाताचा जाडजूड अंगठा, तिने माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवायला सुरुवात केली आणि माझ्या डोळ्यासमोर काजवे चमकले. मला माझ्या डोळ्यासमोर अंधारी येऊ लागली.

“सैल सोड ग… जास्ती टाईट केलीस तर तुलाच त्रास होईल.” असे म्हणत तिने माझ्या पुच्चीमध्ये घातलेला अंगठा आत बाहेर करायला सुरुवात केली. “आह काय टाईट पुच्ची आहे ग… मजा आली साली. मी आतापर्यंत झवलेल्या बायका आणि मुलींच्या पुच्चीमध्ये पण तुझ्या पुच्ची सारखा टाईट पणा नसतो बघ, त्यामुळे त्यांच्या पुच्च्या झवायला आजकाल काही वाटत नाही बघ…” फातिमाची बडबड चालूच होती आणि एकीकडे तिचा अंगठा पण माझ्या पुच्चीमध्ये घुसवत होती.

काही क्षणात त्या तेलामुळे आणि माझ्या रीलॅक्स होण्यामुळे, तिचा अंगठा सहज पणे माझ्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर होऊ लागला. आता तिने माझ्या मांडीवर चापट मारली आणि माझ्यावर चढायला ती तयार झाली. हळूच तिने तिच्या दोन्ही हातांनी माझी पुच्ची फाकवली आणि तिचा तो काळाकुट्ट लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घुसविला.

“आ.. आ.. आ.. आ.. आई…. आईग…… आईगगगग..” माझ्या तोंडातून असे आवाज निघू लागले पण जेव्हा मला खुपच दुखू लागले तेव्हा अक्षरशः मी बोंबलले. ती वेदना माझ्या कल्पने पलिकडची होती. एव्हढा त्रास होतो तर, रोहिणी कशी त्या पाटील साहेबांना सहन करीत असेल? त्याही अवस्थेत माझ्या मनात विचार आला. मी तिला थांबण्याची विनंती केली. ती माझ ऐकणार नाही असे मला वाटले पण फातिमा अनुभवी होती. ती जरा थांबली. तिने अजून तेल ओतले आणि स्वताचा लवडा अजून सुळसुळीत केला. ती हळू हळू मागे पुढे होऊ लागली.

तिने तिच्या जाडजूड हातांनी माझी स्तन दाबायला सुरुवात केली होती आणि आता ती माझ्या पुच्चीला झवत होती. मला झवत असताना मधूनच ती तिचा लवडा बाहेर काढून माझ्या पुच्चीवर चोळत होती, मधूनच ती तिचा लवडा माझ्या हातात देऊन त्या लवड्याला चोळायला लावत होती. काही वेळाने तिने पुन्हा एकदा माझ्या पुच्चीमध्ये तिचा लवडा घातला आणि गच गच करत तिच्या लवड्याचा चिक माझ्या पुच्चीमध्ये सोडला. माझी पुच्ची तिच्या चिकाने भरून गेली. मला माझ्या पुच्चीमध्ये तिचा गरम गरम घट्ट चिक जाणवत होता. मला त्यावेळी असे वाटत होते की, माझी पुच्ची गरम आणि घट्ट पाण्याने भरून गेली आहे.

फातिमा बराच वेळ माझ्या अंगावर झोपली होती त्यावेळेस ती तिच्या लवड्यातून तिच्या चिकाचा एक एक थेंब माझ्या पुच्चीमध्ये सोडत होती. मग बऱ्याच वेळानंतर फातिमा माझ्या अंगावरून बाजुला झाली. मी धपधपत्या अंगाने तशीच बेडवरती पडून राहिले. तेव्हढ्यात तिने तिचे कपडे घातले आणि मग ती तिच्या बॅगे जवळ गेली. फातिमाने तिच्या बॅगेतून एक गोळ्यांचे पाकीट काढले आणि ते गोळ्यांचे पाकीट माझ्या तोंडावर फेकत ती मला म्हणाली, “ही गर्भ निरोधक गोळी आहे, खाऊन घे नाहीतर माझ्या सारखी दुसरी फातिमा जन्माला येईल.” येव्हढे बोलून ती तिची बॅग घेऊन निघून गेली. फातिमाने जाताना दरवाजा फक्त ओढून घेतला.

त्या रात्री मी, पाटील साहेब आणि रोहिणीची झवाझवी बघितल्याने आणि रोहिणीला पटविण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे, फातिमाने माझ्या याच गोष्टीचा फायदा उचलून माझी ही अवस्था केली होती. फातिमाने माझ्या सोबत काय काय केले हे मी माझ्या पप्पांना किंवा अजून कुणालाच काही सांगू शकत नव्हते.

मी कसेबसे उठले आणि मी कसेतरी माझे कपडे घातले. मी माझ्या बेडच्या शेजारी ठेवलेली पाण्याची बॉटल घेतली आणि ती गर्भ निरोधक गोळी खाल्ली आणि नंतर मी लंगडत लंगडत बाथरूम मध्ये गेले. बाथरूम मध्ये बसून मी बराच वेळ रडले. फातिमाला खूप शिव्या दिल्या पण मनातल्या मनात. माझ्या सलवार वर पडलेले तिच्या चिकाचे आणि त्या तेलाचे डाग झाकण्यासाठी मी माझी सलवार पाण्याने ओली केली. मी अंघोळ केली आणि जवळपास 1 तास त्या बाथरूम मध्येच बसले होते. जवळपास एका तासानंतर मी माझ्या खोलीत गेले. मी माझ्या खोलीत जाताच, माझी आई मला दिसली. मला बघून “तुझी सलवार का ओली केलीस?” असे म्हणून आई माझ्यावर ओरडू लागली. मी गुपचूप पणे बोलणे ऐकून घेत आईला निरखून बघत होते. माझ्या आईच्या डोक्यावरील सगळे केस विस्कटलेले होते. माझ्या आईच्या अंगावरती आणि ब्लाऊजवरती घाम सुकल्याने, तिचे अंग आणि तिचा ब्लाऊज पूर्णपणे काळे पडले होते. रात्रभर झोपली नसल्याने, आईचे डोळे लाल भडक झाले होते. आईच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसून येत होता. माझ्या आईने रागाच्या भरात तिचे कपडे सुटकेस मधून काढले आणि मला म्हणाली, “माझ्याकडे काय बघत बसलीयेस नुसती, पहिल्यांदा तुझे कपडे बदल. मी अंघोळीला निघालेय, तुझे पप्पा पण अंघोळीला गेलेत. आवर लवकर आता आपल्याला निघायचंय.” येव्हढे बोलून माझी आई अंघोळीला निघून गेली मग मी माझे कपडे बदलले आणि माझ्या बेडवर बसले तेव्हा माझे पप्पा अंघोळ करून आले आणि आवरू लागले. जवळपास अर्ध्या तासाने आई अंघोळ करून आली तेव्हा आईने ही तिचे सर्व काही आवरले मग नंतर आम्ही तिघे ही त्या गेस्ट हाऊसच्या लॉन मध्ये आलो. मी लॉन मध्ये आल्यानंतर पाहिले की, सर्व जोडप्यांचे डोळे लाल भडक दिसत होते आणि सर्व जोडप्यांच्या चेहऱ्यावर मरगळ दिसत होती पण तरीही ते सर्वजण एकमेकांकडे बघून गालातल्या गालात हसत होते.

आम्ही सर्वांनी त्या लॉन मध्ये नाश्ता केला. मला तर खुपच भूक लागली होती म्हणून मी नाश्तावर तुटून पडले. बहुतेक सर्व लोकांना पण खूप भूक लागली होती त्यामुळे ते सगळेजण गपा-गप नाश्ता खात होते. आमच्या सगळ्यांचा नाश्ता करून झाल्यावर, आम्ही सर्वजण बस मध्ये बसलो आणि आमचा घरी जाण्यासाठीचा प्रवास सुरु झाला. बस मध्ये मी गप्प गप्प बसले होते. रात्रभर कोणीच झोपले नसल्याने, बस मध्ये रोहिणी आणि बाकी सर्वजण गाढ झोपी गेले होते. मी शांतपणे बसले होते तेव्हढ्यात माझ्या खांद्यावर कोणीतरी हात ठेवला मी मागे वळून पाहिले तर, फातिमा होती. तिला बघून मी घाबरले. ती बाकीच्या लोकांसारखी बस मध्ये झोपलीच नव्हती. फातिमा मुद्दाम सारखी सारखी माझ्या जवळ येऊन, ती माझी किती काळजी घेते असे मला दाखवीत होती. काही वेळ गप्प बसणेच फायद्याचे असते हे मला अनुभवावरून कळले होते. आमचा प्रवास अजून ही चालूच होता. मी गप्पच बसले होते.

This story गोड आठवणी, कडू जगणे भाग – 1 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page