गोड आठवणी, कडू जगणे भाग – 2

आम्ही देवळाली वरून निघालो. मी बस मध्ये गप्पच बसले होते कारण माझी पुच्ची आणि कंबर खुपच दुखत होती त्यामुळे मला होणाऱ्या वेदनेने मला काहीच सुचत नव्हते. ह्या फातिमाने तिच्या लवड्याने मला झवली होती आणि ती झवाझवी मला सहन होणाऱ्या पैकी नव्हती. जेव्हा मी त्या गेस्ट हाऊसच्या खोलीतून लॉन कडे माझ्या आई पप्पांबरोबर जात होते आणि जेव्हा आमचा नाश्ता झाल्यावर मी त्या लॉन मधून बस मध्ये बसण्यासाठी जात होते तेव्हा मी चालताना लंगडत लंगडत हळू हळू चालायचे तेव्हा माझी आई नेहमीप्रमाणे मला ओरडायची.

संपूर्ण प्रवासात फातिमाचे लक्ष सतत माझ्यावर होते. आता मला कळले होते की, पाटील साहेब पण रोहिणी वर एवढे लक्ष ठेवून का बसले असावेत? न जाणो कुठे पचकली, कुणाशी बोलली तर पाटील साहेबांची वाट लागायची म्हणून एवढी काळजी.

दुपारच्या 1 च्या सुमारास बस एका हॉटेल जवळ जेवणासाठी थांबली. बस मधील सर्वजण उतरत होते तेव्हाच त्या गडबडीत रोहिणी माझ्याजवळ आली. मला काही कळायच्या आत तिने एक चिट्ठी माझ्या हातात दिली आणि हळूच कुजबुजत्या आवाजात मला म्हणाली, “वेळ मिळाला की फोन कर.”

मी टॉयलेट मध्ये गेले आणि तिने दिलेली चिट्ठी उघडली. तिने त्या चिट्ठीवर तिच्या घरचा पत्ता आणि तिचा मोबाईल नंबर लिहला होता. मी ती चिट्ठी माझ्या पर्स मध्ये जपून ठेवली. त्या हॉटेल वर आम्ही सर्वजण जेवलो आणि नंतर मग आमचा पुढील प्रवास सुरु झाला. संध्याकाळी 7 वाजता आम्ही आमच्या शहरात पोहचलो. बस मधून उतरल्यावर सर्वजण एकमेकांचा निरोप घेत होते तेव्हा ती फातिमा मला मिठीत घ्यायला बघत होती पण मी तिथून चपळाईने निसटले आणि तिच्या हाती लागले नाही.

मी घरी आल्यावर सुटकेचा निश्वास टाकला. ती रंडी फातिमा मला पुन्हा कधीही भेटू नये म्हणून मी देवाची प्रार्थना करीत होते. पुढील 2 ते 3 दिवस माझी पुच्ची आणि कंबर दुखत होती. मला कुणाला काही सांगता पण येत नव्हते.

माझी परीक्षा जवळ आली होती त्यामुळे रोहिणीला भेटून मला माझे लक्ष विचलित करायचे नव्हते म्हणून मी काही दिवस संयमाने वागायचे ठरवले. ज्या दिवशी माझी परीक्षा संपली त्याच दिवशी मी माझ्या पप्पांच्या मोबाईल वरून रोहिणीला कॉल केला. त्यावेळी माझ्याकडे स्वताचा मोबाईल नव्हता.

रोहिणीने जसा माझा कॉल उचलला तशी मी म्हणाले, “काय ग, किती आठवण काढली तुझी…”

मी पुढे काही बोलणार तेव्हढ्यात ती तिकडून रागावलेल्या आवाजात मला म्हणाली, “इतकी आठवण येत होती माझी, तर माझ्या घरी यायचं ना… उगाचच कशाला फोनवरून प्रेमाचे नाटक करतेयस.”

“सॉरी रोहिणी.” मी खजील होऊन म्हणाले.

“एक काम कर, या रविवारी दुपारी ये माझ्या घरी. माझे घर माहिती आहे ना..?” रोहिणी मला म्हणाली. वयाने मोठी होती ना माझ्यापेक्षा, त्यामुळे तिच्या आवाजात हुकूमत होती. मी रोहिणीच्या इतकी मोहात पडले होते की, तिच्या शिव्या ऐकायला ही मी तिला दहा वेळा फोन केला असता.

मी रोहिणीशी बोलून खुपच खुश झाले. रविवारी येईपर्यंत मी तयारी करीत बसले. माझ्या पुच्ची वरील केस काढण्या इतपत एकांत मिळणे, आमच्या छोट्या घरात काही शक्य नव्हते. दुपारी घरातले सर्वजण झोपले असताना, माझ्या आईच्या अॅन फ्रेंचच्या डबीतून थोडे हेअर रीमूव्हिंग क्रीम चोरून मी बाथरूम मध्ये जाऊन ते लावून बसले. माझी पुच्ची एकदम स्वच्छ केली.

मला ती रात्र आठवली जेव्हा पाटील साहेब रोहिणीला झवत होते. मी त्यावेळी रोहिणीच्या अंगाला निरखून पाहिले होते तेव्हा रोहिणी कशी एकदम स्मूथ आणि गुळगुळीत दिसत होती! नाहीतर ती रांड फातिमा! केसाळ अस्वल साली. जेव्हा तिने माझ्या तोंडात तिचा लवडा दिला होता तेव्हा मुठभर केस माझ्या तोंडात गेले होते. तिच्या केसांच्या गिळगिळीतपणा मुळे मला ओकारी व्हायची वेळ आली होती. आता रविवारी रोहिणीने माझी पुच्ची चाटायला घेतली तर स्वच्छ नको का?

त्या रविवारी दुपारी मी माझ्या घरी जेवले आणि मग रोहिणीच्या घरी गेले. तिने दरवाजा उघडला आणि मला राहवले नाही म्हणून मी तिला लगेच मिठी मारली. माझा आनंद व्यक्त करण्यासाठी मला अजून काही सुचलेच नाही.

रोहिणी मात्र माझ्यावर ओरडली, “मूर्ख आहेस का?” असे म्हणत तिने मला बाजुला केले.

“तुला वागायचे कसे याची अक्कलच नाहीये सुषमा.” ती मला म्हणाली.

“अग अस उघड्यावर, सगळ्यांच्या समोर मिठ्या मारणे, हे कुणाच्याही डोळ्यावर येऊ शकते. आपल्याला कोण आवडते हे असे वेडपटासारख गावभर बोंबलत सांगायचे नाही. शेजारपाजारचे लोक असतात, कदाचित कुणी आतमध्ये पण असू शकते..” माझ्याशी बोलत रोहिणीने दरवाजा लावून घेतला.

मी तिला सॉरी म्हणाले. प्रेम, झवणे, वासना या सगळ्या विश्वाशी माझी नुकतीच ओळख होत होती. प्रेम, झवणे, वासना या बद्दल मला जास्त काही माहितीच नव्हते त्यामुळे या सगळ्या बाबतीत मी तर एकदम अल्लड होते.

रोहिणीने मला सोफ्यावर बसविले आणि आत जाऊन थंड पाणी घेऊन आली. फ्रीज मधील थंड पाणी आणि काचेच्या ग्लास मधील ज्यूस हे दोन्ही माझ्यासाठी एक प्रकारचे एनर्जी ड्रिंकच होते. एकूण घर बघता रोहिणी एका श्रीमंत घरातील मुलगी होती. तिच्या घरचे लोक गावी गेले होते म्हणून तिने ऐश करायला मला बोलविले होते.

ती माझ्या शेजारी येऊन बसली. माझी लाडकी रोहिणी माझ्या शेजारी बसली म्हंटल्यावर मला राहवेना. मी तिच्या मांडीवर माझा हात ठेवून, तिच्याकडे बघू लागले. तिने हळूच मला कीस करायला सुरुवात केली. तिच्या गुलाबी ओठांचा स्पर्श आणि तिच्या तोंडाची ती गोड चव…. माझ्या आयुष्यातील पहिलाच कीस होता हा.

निसर्ग सगळे काही शिकवत असतो. माझे हात अॅटोमॅटीकली तिच्या छातीवर गेले आणि मी तिचे स्तन दाबू लागले. अचानक पणे मला रोहिणीने थांबविले. “तुझ्यासाठी एक सरप्राईज आहे. हवंय..?” तिने मधाळ आवाजात मला विचारले. मी तर तिच्या सहवासानेच वेडी झाले होते. मी मंत्रमुग्ध होऊन माझी मान डोलावली.

“अमित…. बाहेर ये…” तिने हाक मारली तसा 6 फुटांचा देखणा तरुण बाहेर आला. तो माझ्या पेक्षा 1 ते 2 वर्षांनी मोठा असेल. अक्षरशः मदनाचा पुतळाच, सुंदर गोरापान रंग, डोक्यावर रुबाबदार केस… डाळिंबीच्या दाण्यासारखे गुलाबी ओठ, दणकट मजबुत शरीर…. मी नुसती त्याला बघतच बसले होते.

अमितच्या चेहऱ्यावर एवढे मोहक हास्य होते की, त्याच्याशी जन्मो जन्मीची ओळख असावी असे मला वाटत होते. पण अश्या अवघड क्षणी एक अनोळखी माणूस आत मध्ये होता याच कल्पनेने मी संकोचले. मी पूर्णता बावरले.

“अग, घाबरू नकोस… हा अमित आहे.. माझा जुना मित्र आणि पार्टनर… आम्ही दोघांनी एकमेकांना झवण्याची ओळख करून दिली म्हणजेच आम्ही दोघे शाळेत असताना आमची पहिली झवाझवी झाली तेव्हापासून आम्ही दोघे आज पर्यंत झवत आलोय…. पण मग काही वर्षापासून मला चाळीशी पार केलेले पाटील साहेबांसारखे अंकल लोक आवडू लागले आणि आता तर मला चाळीशी पार केलेले वयस्कर लोक आवडतात. अमितला तुझ्यासारखी कोवळी काकडी आवडते….” रोहिणी मला म्हणाली.

अमित माझ्या समोर गुडघे टेकवून बसला होता. बहुतेक तो माझ्या होकाराची वाट बघत होता.

“आपण देवळालीला भेटलो तेव्हाच मला वाटले होते की, तुझी आणि अमितची जोडी जमणार म्हणून… तेव्हाच मी ठरविले होते की तु येशील त्या दिवशी अमितला बोलवून घ्यायचे. जा आता आत मध्ये… इथे बसून टाईम पास करू नकोस…” असे म्हणत रोहिणीने मला सोफ्यावरून उठविले आणि अक्षरशः तिच्या बेडरूम मध्ये ढकलले.

आम्ही बेडरूम मध्ये जाताना अमितने माझा हात धरला होता. किती मखमली स्पर्श होता त्याच्या त्या हातामध्ये. आम्ही दरवाजा फक्त ढकलला.

“नाही ग, मी काही जबरदस्ती करणार नाही तुझ्याशी. अस कुठल्यातरी अनोळखी माणसाबरोबर कुणी लगेच फ्री वागू शकत नाही हे माहिती आहे मला….” अमितच्या या बोलण्याने मला बरे वाटले. आम्ही दोघ गप्पा मारत बसलो.

अमित जरा बुजरा होता. रोहिणीचा जुना मित्र. शाळेमध्ये असताना ते दोघे जवळ आले आणि त्यांच्यात संबंध निर्माण झाले पण मग गेल्या काही वर्षापासून रोहिणीची आवड बदलत गेली. अमित मात्र कुणा अनोळखी मुलीसोबत जाण्यास किंवा त्याच्यासाठी मुलगी शोधण्यास तयार नव्हता कारण त्याचा स्वभाव बुजरा होता त्यामुळे रोहिणीच त्याच्यासाठी मुली शोधत असे आणि आता रोहिणीने मला अमित साठी निवडले होते.

आम्ही दोघे हळू हळू बोलत होतो. आम्ही दोघे बोलता बोलता एकमेकांच्या मिठीत कधी विसावलो आणि कपड्यांची बंधने गळून, आम्ही दोघे केव्हा नागडे झालो हे आम्हालाच काही कळले नाही. अमितने माझी हनुवटी वर करून मला कीस करू लागला. आम्ही दोघे बराच वेळ कीस करत होतो. अमित इतक्या हळुवार पणे कीस करीत होता की, माझ्या सगळ्या शरीरातून एकप्रकारची वीज सळसळत होती आणि माझ्या जवानीचे फुल त्या अमितसाठी नकळत हलकेच उमलत होते.

माझ्या सर्व शरीरावर हळूच कीस करीत अमित उठला आणि माझ्या पायाच्या बोटांपासून त्याने माझे किसिंग करायला सुरु केले. माझ्या अंगावर रोमांच उभे राहत होते. कुठे त्या फातिमाने माझ्याबरोबर जबरदस्तीने केलेला सेक्स आणि कुठे हे स्वर्गसुख. स्त्रियांच्यात आणि मुलींच्यात एक कोमल मन असते, प्रेमाची आस असते हे मला अमित त्याच्या कामक्रीडेने जाणवून देत होता.

अमित मधूनच माझ्या मांसल शरीरात त्याचे दात हळूच घुसवत होता. मधूनच त्याच्या तोंडातील थुंकी माझ्या अंगाला ओले करून मला शहारे आणत होती. तर कधी त्याचे ओठ माझ्या मांड्यांमध्ये माझ्या पुच्चीच्या बाजुला गच्च पकडून आपली कमाल दाखवीत होते.

माझ्या मानेवर, माझ्या पाठीवर, माझ्या कमरेवरून तो त्याचा हात फिरवू लागला. त्याचे ओठ, त्याचा श्वास मला गरम करीत होते. मुलीचे शरीर एवढे सुंदर असते, एवढे संवेदनशील असते हा अनुभव माझ्यासाठी अगदी नवीन होता.

अमितने माझ्या कमरेवर त्याचे ओठ टेकवले आणि मी अगदी सहजच माझी पुच्ची आवळून धरली. अमितने एकदम प्रेमाने माझ्या पुच्ची वरून हात फिरविला आणि मला म्हणाला, “तुला नको असेल तर बोट पण लावणार नाही मी…. फक्त जीभ घालतो…. उघडतेस..?”

एवढे गोड विचारल्यावर कोणी नाही म्हणेल? मी हळू हळू माझी पुच्ची सैल केली आणि माझ्या पुच्चीमध्ये अमितने त्याची जीभ सरकवली.

अमित हळू हळू माझ्या पुच्चीवर त्याच्या जिभेने चाटू लागला. मला ते खुपच आवडले. मी अक्षरशः वेडी झाले होते. त्यावेळी माझ्या सर्व शरीरातून एक वेगळाच करंट वाहत होता. त्याची जीभ माझ्या पुच्चीवरती मला हवीहवीशी वाटत होती. मी अजून माझे पाय फाकवून त्याला अजून माझ्या पुच्चीच्या आत मध्ये जीभ घालता येईल असे मी माझे दोन्ही पाय फाकविले. मी माझ्या पुच्ची वरील केस तर काढूनच टाकले होते त्यामुळे माझी पुच्ची एकदम स्वच्छ होती.

गेले काही दिवस मी माझ्या पुच्चीमध्ये माझी बोट घालून, एक दोन वेळा गाजर, काकडी घालून माझ्या पुच्चीचे भोक मोठे करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. त्याचाही मला उपयोग होत होता. त्याच्या जिभेने माझ्या सर्व शरीरात वासनेची आग भडकविली होती. माझी पुच्ची आणि माझे अंग, इतके गरम झाले होते की मला माझा श्वास गरम लागत होता. माझ्या पुच्चीतून एकसारखे पानी वाहत होते. माझी पुच्ची पाझरली होती. माझ्या पुच्चीवरून तो आता वर सरकला आणि माझ्या कानापाशी येऊन, माझ्या कानाच्या पाळ्या चावू लागला. माझ्या कानाच्या पाळ्या चावल्याने मला जास्तच मजा येत होती.

“आह…. आह….. उम्म्म… उम्म्म… किती मस्त चावतोस रे….” मी त्याला म्हणाले.

“मग…… अजून काही करू का..?” त्याने माझ्या कानात कुजबुजत विचारले. इतक्या सुंदर आणि गोड माणसाने माझ्या बरोबर काहीही केले तरी माझी हरकत नव्हती. अमित मला सांभाळून घेईल, माझ्यावर अतोनात प्रेम करेल हे मला जाणवत होते. मी माझी मान हलवून होकार दिला.

त्याने त्याचे बोट माझ्या पुच्चीमध्ये सरकवायला सुरुवात केली. माझी पुच्ची ओली असल्याने त्याचे बोट सहजपणे माझ्या पुच्चीमध्ये गेले. तो त्याचे बोट माझ्या पुच्चीमध्ये आत बाहेर करू लागला. मी कण्हू लागले. माझ्या पुच्चीमध्ये लागलेल्या वासनेच्या आगीचे रुपांतर वासनेच्या वनव्या मध्ये होऊ लागले. तो वासनेचा वणवा माझ्या सगळ्या शरीरात पसरू लागला. मी वासनेत तुडुंब बुडाले होते. आता त्याने मला कुत्रिणी सारखे बसविले आणि माझ्या मागे जाऊन त्याने त्याचा लांब सडक लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये खुपसला. मला वाटले नव्हते की, गाजर, काकडी किंवा बोट यापेक्षा एवढा जाड त्याचा लवडा असेल म्हणून. मी मोठ्याने ओरडले आणि रडू लागले.

माझा आवाज ऐकून रोहिणी धावत बेडरूम मध्ये आली. अमितने त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीमधून बाहेर काढला होता आणि माझ्या पाठीवर थोपटत तो मला सॉरी सॉरी म्हणत होता.

तेव्हढ्यात रोहिणी त्याला म्हणाली, “अरे अमित, तिला तुझा लवडा चोखायला दे ना, म्हणजे तुझा लवडा पण ओला होईल. त्या पाटील साहेबांसोबत मी हेच करते. बाईची पुच्ची आणि माणसाचा लवडा ओला असेल तर त्या माणसाचा लवडा लगेचच त्या बाईच्या पुच्चीत जातो. मग त्या बाईची पुच्ची कितीही जोरात मारली तरी ती बाई सहन करते.”

अमितला रोहिणीचे बोलणे पटले. तो बेडवर सरळ पाठीवर झोपला आणि मी त्याचे मदना सारखे सुंदर शरीर बघत त्याच्या अंगावर झोपले. त्याच्या गंधर्व सारख्या आर्कषक शरीराचा मला हेवा वाटत होता आणि भाग्य सुद्धा. मी त्याच्या शरीराचा आस्वाद घेऊ लागले. अर्थात अमित सारखी मी काही एक्सपर्ट नव्हते.

मी मागे सरकून अमितच्या बेंबीपाशी माझी जीभ नेऊन चाटू लागले. अमितच्या लवड्यातून पाझरत असलेला प्री-कम माझ्या मानेला लागत होता आणि मला खुपच छान वाटत होते. त्यावेळी तर मला त्याला प्री-कम म्हणतात हे सुद्धा माहिती नव्हते. जे काही मी करीत होते ते मला खुपच आवडत होते त्यामुळे मला असे वाटत होते की, अमित सोबत हे करतच राहावे आणि अमितला कधीच सोडू नये.

मग मी माझी झडप घातली त्याच्या अंड्यापेक्षा मोठ्या गोट्या आणि त्या वरच्या सणसणीत ताठलेल्या लवड्यावर.

माझी जीभ त्याच्या गोट्यांवरून आणि लवड्या वरून फिरू लागली.

मी त्याच्या गोट्या तोंडात घेतल्यावर, मला त्याच्या गोट्या रसगुल्ल्या सारख्या वाटत होत्या. त्याचा लवडा मी तोंडात घेतला आणि माझ्या गालांच्या आतल्या बाजूने तो घासू लागले. मी मन लावून त्याच्या खारट गोड प्री-कमची चव घेत होते.

हा कडक लवडा मी एखाद्या चोखोबार सारखी चोखत होते आणि अमितला पण ते खूप आवडत होते. काही वेळ त्याचा लवडा चोखल्या नंतर त्याला सहन होईना. तो मला म्हणाला, “सुषमा, बाजुला हो गळणार आहे मी…”

पण मला त्याच्या चिकाची चव घ्यायची होती. एवढ्या गोड लवड्याचा चिक पण किती गोड असेल ना या कल्पनेने मी खुश झाले होते.

तोंडात चिक घ्यायची माझी पहिलीच वेळ होती. (आता कृपया करून मला त्या राक्षसीण फातिमाची आठवण करून देऊ नका. तेव्हा तिने माझ्याकडून बळजबरीने तिचा लवडा चोखून घेतला होता.) मी अमितचा लवडा तसाच चोखत राहिले. त्याने बेडवरून दोन तीन वेळा त्याची कंबर वर केली आणि सट सट करत त्याच्या चिकाच्या पिचकाऱ्या माझ्या तोंडात अगदी माझ्या गळ्यात उडविल्या.

त्याच्या गरम घट्ट चिकाने माझे तोंड भरून गेले. अमित माझ्या डोक्यावरील केसातून हात फिरवीत होता. तृप्तीची एक सखोल भावना त्याच्या डोळ्यात मला दिसत होती. अमितला हे खुपच आवडले होते हे त्याच्या चेहऱ्यावरून मला स्पष्टपणे दिसत होते.

“खरच मर्द असावा तर असा… अमितसारखा.. लवडा कडक पण स्वभाव मृदू… एवढा ताकतवर आणि तेवढाच काळजी करणारा…. एवढा देखणा तरीही सर्वाना प्रेमाने, आपुलकीने वागवणारा… असा पुरुष मी आजपर्यंत पाहिला नाही की असा पुरुष मी आजपर्यंत अनुभवला नाही.

“काय हवंय तुला…?” त्याने मला विचारले.

“हेच.. जे मी आता केले… तेच मला पुन्हा करायचे आहे, करू?” मी त्याला विचारले. अमितसारखा पुरुष माझ्या या विनंतीला मान देईल असे मला खरच वाटले नव्हते. तो खुपच गोड हसला आणि त्याने त्याची मान होकारार्थी हलवली. मी त्याच्या लवड्याला तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केली. त्याचा एकदा लवडा चोखल्यावर, त्याच्या त्या गोड लवड्याची आणि त्याच्या चिकाची चव माझ्या जिभेला वेड लावून गेली होती. काही वेळानंतर त्याचा लवडा उभा राहिला. मी त्याच्या लवड्याला चोखतच होते मग बऱ्याच वेळानंतर तो माझ्या तोंडात गळाला. त्याच्या लवड्याचा चिक मी घटा-घट पिऊन टाकला.

“माझी राणी…. आता तरी माझा चिक पिऊन तुझे मन भरले काय? का अजून तोंडात घ्यायचा आहे तुला?” तो मला हसत म्हणाला.

“अरे माझ्या राजा, माझ्या तोंडाला तुझा लवड्याची आणि तुझ्या चिकाची चटकच लागलीये म्हणून माझे तोंड तुझा लवडा सोडायला तयारच होत नाही त्यामुळे मी तुझा चिक गिळूनच टाकते रे…” मी ही त्याला हसतच म्हणाले.

“ठीक आहे, ठीक आहे…. आता पुढच्या वेळी लवडा तोंडात घे, आता जरा तुझ्या तोंडाला आराम दे.” अमित मला काळजीच्या स्वरात म्हणाला.

आता मी अमितच्या शेजारी झोपले आणि त्याच्या कुशीत शिरले. आम्ही दोघांनी एकमेकांना मिठीत घेतले. तो माझ्या अंगावरून हात फिरवीत होता. मला माझ्या अंगावरती शहारे येत होते. हळूच प्रेमळ स्वरात त्याने मला विचारले, “सुषमा, माझी गर्लफ्रेंड बनशील..?”

हे ऐकून मी खुपच खुश झाले आणि मी माझी मान होकारार्थी हलविली. त्याच्या प्रमाणबद्ध तरीही लोण्यासारख्या मृदू शरीरावरती मी माझा हात फिरवू लागले. अमितच्या छातीवर खूप कमी केस होते. मला आज ही असे पुरुष आवडतात ज्यांच्या छातीवरती कमी केस असतात.

“गर्लफ्रेंड बनविली आहे तुला पण एका अटीवर…. मला जशी झवाझवीची गरज आहे तशीच तुला पण झवाझवीची गरज पाहिजे… मला सेक्स मध्ये फक्त ओरबाडून घ्यायला आवडत नाही. जेव्हा तुला झवाझवी करायची इच्छा नसेल तेव्हा मी समजून घेईन पण जेव्हा मला झवाझवी करायची इच्छा नसेल तेव्हा तु पण समजून घेतले पाहिजेस. जेव्हा आपल्या दोघ्यांच्या ही मनात असेल तेव्हा आपण सेक्स केला तरच मी तुला सुख देऊ शकेन आणि तु मला सुख देऊ शकशील. बोल कबूल..?” अमित मला बजावून विचारत होता.

कोण नाही म्हणणार होते अमितला? त्याच्या चांगुलपणाची, त्याच्या सौदर्याची मी गुलाम बनले होते. त्याने मला काहीही…. अगदी काहीही करायला सांगितले असते तरी मी ते केले असते. माझ्या आयुष्यात अमित हा माझा पहिलाच बॉयफ्रेंड होता त्यामुळे त्याच्याकडून मी कधीही आणि कुठेही झवून असते कारण माझी त्याच्यासाठी शरणागत अवस्था होती. माझ्या डोळ्यात पाणी आले कारण जो त्रास मी त्या फातिमा कडून सहन केला होता त्याची अमितच्या रुपात भरपाई झाली होती.

मी माझ्या हाताने त्याचा लवडा चोळू लागले. काही वेळातच अमितचा लवडा परत ताठ झाला. त्याचा नागोबा डुलायला लागला.

“घेतेस का आत मला..?” अमितने मला विचारले. आता मी पण, मला मघाशी झालेल्या वेदना विसरले होते. मी माझ्या मनाशी ठामपणे ठरविले की, मला कितीही वेदना झाल्या तरी अमितचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घ्यायचाच.” मी त्याला होकार दिला तसा अमित माझ्या पायांच्या मध्ये येऊन बसला. अमितने त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीवर ठेवला.

माझ्या पुच्चीचा अंदाज घेत घेत तो त्याचा लवडा हळू हळू आतमध्ये घालू लागला. त्याला त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घालायला चार पाच मिनिटे लागली पण हळू हळू करत त्याने त्याचा सगळा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घातला.

एकदाचा त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीत गेल्यावर, तो माझ्यावर तसाच पडून माझी स्तन, माझे ओठ चोखू लागला. मला खुपच छान वाटू लागले. थोड्या वेळानंतर तो त्याचा लवडा मागे पुढे करत मला झवू लागला. मला मजा यायला लागली. मी अमितला घट्ट मिठी मारली. तो मला हळू हळू झवत होता आणि तो त्याच्या हाताने माझ्या डोक्यावर गोंजारत होता. त्याला माझी वाटणारी काळजी मला जाणवत होती. या गंधर्वासारख्या दिसणाऱ्या या माझ्या लाडक्याला मी आयुष्यभर असेच माझ्या पुच्चीत घेत राहावे असे मला मनापासून वाटत होते. अमित सोबत झवाझवी करताना मला असे काही स्वर्ग सुख मिळत होते की, त्यावेळी मला जगाचा विसर पडला होता. बऱ्याच वेळानंतर माझी पुच्ची आणि माझ्या मांड्या थरथर कापू लागल्या कारण माझी पुच्ची पानी सोडणार होती. हे अमितने बरोबर ओळखले आणि त्याने त्याचा झवण्याचा स्पीड वाढविला. तो मला खूप वेगाने झवू लागला तेव्हा माझी कंबर आणि गांड हादरवत माझी पुच्ची फळाफळा झडली. माझी पुच्ची झडत असतानाच, तो ही माझ्या पुच्चीमध्येच गळाला. त्याचा लावारसा सारखा गरम चिक मला माझ्या पुच्चीमध्ये स्पष्टपणे जाणवत होता. त्याने माझी पुच्ची त्याच्या चिकाने भरून टाकली. आम्ही दोघांनी एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडून ठेवले होते. आम्ही दोघेही खऱ्या अर्थाने तृप्त झालो होतो. स्वर्ग सुख नेमक काय असते? हे आम्ही दोघांनी ही आता अनुभवले होते.

बराच वेळ आम्ही दोघे एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडून तसेच पडून होतो. आम्हा दोघांची छाती खुप वेगाने वर खाली होत होती. आमचे श्वासोच्छवास खूप वेगाने होत होते. माझ्या हृदयातील धडधड मला स्पष्टपणे ऐकू येत होती. आम्हा दोघांना ही घामाने चिंब अंघोळ घातली होती. आता अमित माझ्या अंगावरून बाजुला झाला आणि माझ्या शेजारीच झोपला. मी ही गाढ झोपी गेले. जवळपास 2 तासानंतर मला आणि अमितला जाग आली. आम्ही दोघे एकमेकांकडे पाहून गालातल्या गालात हसत होतो. मी उठून बसले आणि मी त्याचा लवडा तोंडामध्ये घेऊन चोखू लागले. काही क्षणातच त्याचा लवडा उभा राहून सलामी देऊ लागला.

अमितचा लवडा ताठून उभा राहिला तरी, मी त्याचा लवडा चोखतच होते. अचानक पणे अमित उठून बसला आणि त्याने मला डॉगी पोज मध्ये व्हायला सांगितले. मी डॉगी पोज मध्ये झाले तेव्हा तो माझ्या मागे आला आणि तो माझी पुच्ची चाटू लागला. मी त्याचा लवडा चोखत असतानाच गरम झाले होते तेव्हाच माझी पुच्ची पाझरली होती. माझी पुच्ची चाटून तो फक्त माझ्या पुच्चीमध्ये लागलेली वासनेची आग भडकवीत होता. माझी पुच्ची चाटून चाटून जेव्हा त्याचे मन भरले तेव्हा त्याने जास्त गडबड न करता अगदी सावकाश पणे हळू हळू त्याचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये घातला. तो काही वेळ मला तसाच मागून चिटकून होता आणि त्याचे दोन्ही हात कधी माझ्या पाठीवर फिरवीत होता तर कधी वाकून माझी स्तन दाबत होता. अमित एखाद्या कुत्र्यासारखा मला मागून चिटकून होता. त्यावेळी मला असे वाटत होते की, अमित कुत्रा आहे आणि मी त्याची कुत्रीण आहे. जसा एका कुत्र्याचा लवडा त्या कुत्रीणीच्या पुच्चीलाच चिटकून बसतो सेम त्याच पद्धतीने अमितचा लवडा माझ्या पुच्चीमध्ये चिटकून बसला होता. आता अमित मला हळू हळू झवू लागला जेव्हा काही वेळानंतर माझी पुच्ची झडायला आली होती तेव्हा तो मला कचा कचा झवत त्याची मर्दांनगी दाखवू लागला. तेव्हा मी अमितला म्हणत होते की, “झव जोरात… झव रे…. असच कर की रे….” असे म्हणून मी त्याला मला झवायला पेटवत होते.

तो मला झवत असताना मी एव्हढे गरम झाले होते की, माझ्या पुच्चीतून पानी टपा टपा खाली पडत होते. तो मला एवढा आवडला होता की, माझ्या पुच्चीमध्ये त्याचा लवडा घेतच रहावे असे मला मनापासून वाटत होते. माझी पुच्ची फळाफळा झडली. माझी पुच्ची झडत असतानाच त्याने पण त्याचा चिक माझ्या पुच्ची मधेच सोडला. तो माझ्या पुच्चीत पूर्णपणे झडून बाजुला झोपला आणि मी पोटावरती झोपले. आम्ही दोघे घामाघूम होऊन खुपच दमलो होतो.

बराच वेळ आम्ही दोघे ही तसेच झोपून होतो. रोहिणी आत आली आणि तिने आम्हाला हसतच विचारले, “काय झवाड्यानो…. झालात का खुश…?” मी आणि अमितने एकमेकांकडे हसत बघत मान डोलावली.

“रोहीणे… ही एक नवी मॉडेल मिळाली बघ मला… सॉलिड घेतेय ही… अजून झवाझवीत थोडी कच्ची आहे पण लई जबरी झवाडी होणार आहे ही.” अमित रोहिणीला खुश होत म्हणाला. अमितने माझी झवून घेण्याची ताकद आजमावली होती.

रोहिणी माझ्या जवळ आली आणि ती खुश होऊन मला तिच्या बाथरूम मध्ये घेऊन गेली. मी लघवीसाठी खाली बसू लागले पण तेव्हा माझी पुच्ची आणि माझी कंबर खूपच दुखत असल्याने लघवीसाठी खाली बसत असताना माझ्या मांड्या थरथर कापत होत्या आणि माझ शरीर वेदनेमुळे कळकळत होत. मी कशीबशी लघवीला बसले त्यासरशी माझ्या पुच्चीतून पांढऱ्या रंगाची चिकट आणि घट्ट चिकाची धार खाली आली आणि मग माझ्या पुच्चीतून सर.. सर.. आवाज करत मुत बाहेर येऊ लागला. माझ्या मांड्या थरथरत होत्या. माझ मुतून झाल तरीही मी थोडा वेळ तसच बसले होते. तेव्हा रोहिणी मला म्हणाली, “तुझ्या पुच्चीत अजून ही अमितचा चिक तसाच आहे. तुझ्या एका हाताच्या बोटांनी तुझी पुच्ची फाकव आणि मग तुझ्या हाताची बोट पुच्चीत घालून तो चिक बाहेर काढ.” रोहिणीचे ऐकून मी माझे दोन्ही हात माझ्या पुच्चीजवळ नेले. माझ्या दोन्ही हात थरथरत होते पण तरीही मी माझ्या एका हाताच्या बोटांनी माझी पुच्ची फाकवली त्यासरशी माझ्या पुच्चीतून पांढऱ्या घट्ट चिकाचे लोंढेच्या लोंढे खाली आले. माझ्या मांड्या थरथरत होत्या. मग मी माझ्या दुसऱ्या हाताच एक बोट माझ्या पुच्चीमध्ये घातल आणि माझ्या पुच्चीतून बाहेर येणाऱ्या चिकाला आणखी जागा करून दिली तेव्हा माझ्या तोंडातून “आह…. अम्म्म्म…ह…ह…” असे बरेच आवाज निघत होते. माझ्या पुच्चीत असलेल माझ बोट मी आत बाहेर करू लागले तेव्हा माझे मोकळे स्तन हवेत थरथरत होते माझ्या तोंडातून “आह:ह:ह:ह:” अजून जास्त असे आवाज येत होते. माझ्या बंद डोळ्यातून पाण्याच्या धारा माझ्या गालावरून ओघळून खाली पडत होत्या. जेव्हा रोहिणीला वाटले की, माझी पुच्ची पूर्णपणे स्वच्छ झाली आहे तेव्हा रोहिणीने मला माझ्या पुच्चीतून बोट काढायला सांगितले. मग तिने माझी पुच्ची गार पाण्याने धुतली.

माझी पुच्ची स्वच्छ धुवून झाल्यानंतर, रोहिणी मला म्हणाली, “आता मी काय सांगते ते नीट लक्ष्यपुर्वक ऐक. कोणत्याही झाडाला आणि कोणत्याही बाईच्या पुच्चीला पानी मिळाले की, या दोन्ही गोष्टी आपोआपच फुलू लागतात त्यामुळे झाडाची उंची आणि बाईचा स्वभाव/वागणे बदलत जाते. म्हणून तुला मी सांगतेय, काही झाले तरी तुझ्या स्वभावात बदल होऊ देऊ नकोस कारण तुझ्या घरातील एकाला जरी तुझ्या स्वभावात बदल जाणवला तर मात्र त्यांना तुझ्यावर संशय येईल त्यामुळे स्वताच्या भावना कंट्रोल करायला शिक. आता अंघोळ कर आणि बाहेर ये.” मी होकारार्थी मान डोलावली मग तिने मला झवाझवी नंतर अंग कसे स्वच्छ करायचे ते सांगितले आणि तिने झवाझवीच्या टिप्स पण दिल्या. हे सगळ सांगून तिने मला तिच्या जवळची गर्भ निरोधक गोळी खायला दिली आणि ती निघून गेली. का माहिती पण त्यावेळी मला ती गर्भ निरोधक गोळी खाण्याची इच्छा होत नव्हती त्यामुळे मी ती गर्भ निरोधक गोळी बाथरूमच्या खिडकीतून बाहेर टाकून दिली आणि मी अंघोळ केली. मी अंघोळ करून बाहेर आले, अमित बेडरूम मध्ये नव्हता. मी माझे कपडे घातले आणि बेडरूमच्या बाहेर आले तर अमित हा रोहिणीशी बोलत बसला होता. मी बाहेर आल्यावर अमितने माझ्या हातात त्याचा हात घेतला, मी लाजले. रोहिणी आणि अमित माझ्याकडे बघून हसत होते. मी पण गालातल्या गालात हसत लाजत होते. त्याने माझा हात तसाच त्याच्या हातात धरला आणि आम्ही दोघे तिच्या घराच्या बाहेर आलो तेव्हा संध्याकाळ झालेली होती. अमितने त्याच्या बाईकवरून मला माझ्या घरी सोडले. मी घरामध्ये आल्यावर बघितले तर, संध्याकाळचे 7 वाजायला आले होते. अमित सोबत कसा वेळ गेला खरच कळलंच नाही. मी घरामध्ये पहिल्यासारखीच नॉर्मल वागत होते जेणेकरून कुणालाही माझा संशय येऊ नये. मी खुपच दमले आणि थकले होते त्यामुळे मला फार भूक लागली होती म्हणून मी घरातील लोकांच्या अगोदर सर्वप्रथम जेवले आणि मी माझ्या अंथरुणावर जाऊन झोपले.

अमितचे एम.एस्सी (झूलॉजी) चे शिक्षण झाले होते. तो एका सायन्स कॉलेजवर असिस्टंट प्रोफेसर होता. त्याला पुढे अमेरिकेतील युनिव्हर्सिटीज मधून पी.एच डी करायची होती त्यादृष्टीने तो अभ्यास ही करीत होता. एका वन-आर.के मध्ये राहत होता. माझे कॉलेज झाल्यामुळे मी रिकामीच असायचे त्यामुळे मी दररोज संध्याकाळच्या 6 च्या सुमारास त्याच्या रूमवर जायचे आणि रविवारी तसेच इतर सुट्यांदिवशी मी दिवसभर त्याच्या रूमवरतीच असायचे. तो मला नेहमी सांगायचा की, “आठवड्यातून एकदाच माझ्याकडे ये जा” पण मी दररोज त्याच्याकडे जायचे त्यामुळे त्याच्या रूमवरती आमची दररोज झवाझवी व्हायची. तो नेहमी झवाझवी करण्याअगोदर त्याच्या लवड्यावर कंडोम घालायचा पण मी त्याला बिना कंडोमचे झवायला सांगायचे आणि त्याला त्याचे पानी माझ्या पुच्चीमध्येच सोडायला सांगायचे मग तो मला गर्भ निरोधक गोळी खायला द्यायचा पण मी ती गर्भ निरोधक गोळी कधीच खायचे नाही. अमित मला नेहमी कंडोम वापरण्याविषयी आणि गर्भ निरोधक गोळी खाण्याविषयी सांगायचा पण मी त्याचे कधीच ऐकले नाही त्यामुळे एके दिवशी माझ्यावर व्हायचा तो परिणाम झाला. आमच्या दोघांची झवाझवी सुरु होऊन 2 ते 3 महिने झाले असतील तेव्हा एके दिवशी सकाळी मी आमच्या घरामध्ये नाश्ता करीत असताना मला उलट्या होऊ लागल्या म्हणून मी पळत आमच्या बाथरूम मध्ये गेले आणि उलट्या करू लागले. मी उलट्या करून बाथरूम मधून बाहेर आल्यानंतर आईने अचानकपणे मला प्रश्न विचारला, “तुझी मासिक पाळी कधी आली होती?” मी आईला म्हणाले, “मला आठवत नाहीये, माझी मासिक पाळी या महिन्यात आणि मागील महिन्यात कधी आली होती.” हे ऐकून माझी आई घाबरली आणि घाबरलेल्या अवस्थेत मला म्हणाली, “आता तुला कस वाटतंय?” मी तिला म्हणाले, “डोक गरगरतय आणि मळमळतय मला.” हे ऐकून आई माझ्या पप्पांच्या जवळ गेली. माझे पप्पा ऑफिसला जाण्यासाठी आवरत होते. आई माझ्या पप्पांच्या कानात काहीतरी कुजबुजत बोलली तेव्हा आई आणि पप्पा दोघेही कुजबुजत हळू आवाजात बराच वेळ बोलत होते. ते दोघे बोलत असताना माझ्या पप्पांच्या चेहऱ्यावर मला थोडीशी भिती दिसत होती. त्या दोघांचे बोलणे झाल्यावर आई मला घाबरलेल्या आवाजात म्हणाली, “लवकर आवरून घे तुझ, आपल्याला बाहेर जायचंय.” एवढे बोलून आई तिच्या खोलीत निघून गेली आणि माझे पप्पा त्यांच्या ऑफिसला निघून गेले.

मी माझे सर्व काही आवरले तेव्हा माझी आई मला घेऊन दवाखान्यात आली. मी विचार करीत होते की, माझी आई अशी घाबरलेल्या अवस्थेत भेदरल्यासारखी का वागतेय? आणि सकाळी माझे पप्पा भिलेल्या अवस्थेत ऑफिसला का गेले? माझ्या मनात असे बरेच प्रश्न येत होते तेव्हा आमचा नंबर आला. आम्ही दोघी त्या डॉक्टरच्या केबिनमध्ये गेल्यावर, माझ्या आईने मी पेशंट असल्याचे डॉक्टरांना सांगितले. मला तपासून झाल्यावर त्या डॉक्टरांनी माझ्या आईला सांगितले की, “मी गर्भवती आहे, मला आता दुसरा महिना सुरु आहे.” त्या डॉक्टरांचे बोलणे ऐकून माझ्या आईने तिच्या कपाळालाच हात लावून घेतला. मी तर एकदम सुन्नच झाले, मला काहीच सुचेनासे झाले. मला डॉक्टरांनी बाहेर जायला सांगितले. मी डॉक्टरांच्या केबिनच्या बाहेर आले. बहुतेक तेव्हा डॉक्टर आणि आई माझ्या विषयीच बोलत होते. जवळपास 10 मिनिटानंतर आई त्या डॉक्टरांच्या केबिनमधून बाहेर आली आणि मग आम्ही दोघी घरी आलो. आम्ही दोघी घरी जाताना कोणीच कोणाशी बोलत नव्हते.

मी दिवसभर शांतपणे बसून होते. मला अमितची खूपच आठवण येत होती. संध्याकाळी माझे पप्पा ऑफिस वरून घरी आले आणि माझा भाऊ कॉलेज वरून घरी आला. माझ्या भावाची त्याच्या कॉलेजमध्ये मिड-टर्म एक्झाम असल्याने तो सकाळच्या 7 च्या सुमारास कॉलेजला निघून गेला होता त्यामुळे माझ्या भावाला यातील काहीच माहिती नव्हते. पण जेव्हा ते दोघे ही संध्याकाळी घरी आले तेव्हा माझ्या आईने त्या दोघांना सर्व काही सांगून टाकले. माझ्या आईचे बोलणे ऐकून माझे पप्पा मला मारायला धावले पण त्यावेळी माझ्या भावाने माझ्या पप्पांना अडविले आणि मला त्यांच्यापासून वाचविले. “तुझ्या पोटातील बाळाचा बाप कोण आहे? कोणाचे पाप तुझ्या पोटात वाढत आहे?” असे बरेच प्रश्न माझी आई आणि पप्पा मला वारंवार विचारत होते पण मी एकदम शांतपणे बसले होते, मी काहीच बोलत नव्हते तेव्हा माझी आई मला म्हणाली, “सुषमे, अग जर का ही गोष्ट बाहेर कोणालाही समजली तर किती बदनामी होईल समाजात आपली? लोक शेण घालतील तुझ्या तोंडात. आता कुठे तोंड दाखीविण्याच्या लायकीची राहिली नाहीस तु.” माझे पप्पा तर मला शिव्या देऊ लागले. माझ्या पप्पा माझ्यावर इतके रागावले होते की, त्यांनी मला ठेवलीच नसती पण मी माझ्या भावामुळे वाचले होते. मी अजूनही एकदम शांतपणे बसले होते, मी काहीच बोलत नव्हते कारण मला माझ्या पप्पांचा स्वभाव चांगलाच माहिती होता. जर का मी माझ्या पप्पांना अमितविषयी सांगितले असते तर, त्यांनी अमितला मारले असते आणि जर का माझ्या पप्पांनी अमितला मारले असते तर, मी स्वताला कधीच माफ करू शकले नसते कारण मी गरोदर होण्यामागे मीच जबाबदार होते. यात अमितची काहीच चूक नव्हती त्यामुळे मी माझ्या मनाशी ठामपणे ठरविले होते की, जे काही होईल ते माझे होऊ दे पण काहीही झाले तरी मी अमितचे नाव घरच्यांना सांगणार नाही. बऱ्याच वेळानंतर माझ्या भावाने माझ्या पप्पांना आणि आईला कसेतरी शांत केले. त्या रात्री माझ्या भावानेच मला जेवणाचे ताट आणले मग मी जेवले. माझे जेवून झाल्यानंतर माझ्या अंथरुणावरती माझ्या सोबतच माझा भाऊ झोपला जेणेकरून पप्पांनी रात्रीच्या वेळी रागाच्या भरात मला काही करू नये.

दुसऱ्या दिवशी सकाळीच माझे मामा आमच्या घरी आले बहुतेक त्यांना माझ्या आईने आणि पप्पांनी फोन करून बोलविले होते. मामा आमच्या घरी आल्यानंतर माझ्या आईने आणि पप्पांनी त्यांना सर्व काही माझ्या विषयी सांगून टाकले तेव्हा मामा खुश होत त्या दोघांना म्हणाले, “सुषमाच्या पोटातील बाळ खाली करण्याची काहीच गरज नाही, मी माझ्या मुलाशी सुषमाचे लग्न लावून देतो पण तिच्या पोटातील बाळ हे माझ्या मुलाचे नसून, दुसऱ्या कोणाचे तरी आहे हे कधीही कोणाला कळता कामा नये.” माझ्या मामांचे बोलणे ऐकून आम्ही सर्वजण चक्रावलो तेव्हा माझे मामा हसत आई-पप्पांना म्हणाले, “बर झाल.. तुम्ही ही आनंदाची बातमी दिलीत, मी आता जाऊन 4 दिवसानंतर येतो आणि सुषमाचे माझ्या राहुलशी लग्न ठरवतो.” मामा माझे लग्न त्यांच्या मुलाशी लावणार म्हंटल्यावर माझी आई आणि पप्पा भलतेच खुश झाले पण मी माझ्या मनात विचार करू लागले की, माझ्या गरोदर पणाची बातमी ऐकून मामा इतके खुश का झालेत? आणि मी गरोदर असूनही माझे लग्न त्यांच्या मुलाशी का करून देत आहेत? असे बरेच प्रश्न माझ्या मनात येत होते. पप्पा तर आनंदाच्या भरात बाहेर गेले आणि मामांसाठी मटन घेऊन आले. दुपारी मटणाचे जेवण जेवून मामा त्यांच्या घरी निघून गेले.

आता माझी आई मला घराच्या बाहेर जरा सुद्धा जाऊ देत नव्हती त्यामुळे माझे घराच्या बाहेर पडणे पूर्णपणे बंद झाले होते. असाच एक आठवडा निघून गेला तेव्हा मला भेटायला माझ्या घरी रोहिणी आली. रोहिणी मला म्हणाली, “काय ग, कुठे आहेस तु? जवळपास एक आठवडा होत आला, तु अमितला भेटली सुद्धा नाहीस. त्यानेच मला पाठवलंय तु त्याला का भेटत नाहीस हे बघायला?” मी गर्भवती असल्याची आणि माझे लग्न ठरल्याच रोहिणीला मी सांगून टाकल. माझ्या लग्नाची बातमी ऐकून रोहिणी मनापासून नाराज झाली आणि ताडकन माझ्या घरातून निघून गेली पण दुसऱ्या दिवशी दुपारच्या वेळेस रोहिणी माझ्या घरी आली आणि मला म्हणाली, “अमितने सांगितलंय की, तु तुझ्या घरच्यांना त्याच्या विषयी सर्व काही सांगून टाक आणि तुझ्या घरच्यांना हे ही सांग की, तो तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे. जर का तुझ्या घरचे ऐकत नसतील तर मग तो तुला पळवून नेऊन, तुझ्याशी लग्न करायला तयार आहे. त्याला तुला त्याची बायको बनवायची आहे. त्याच खरच तुझ्यावर मनापासून प्रेम आहे.” मी रोहिणीला म्हणाले, “तू परत कधीच माझ्याकडे येऊ नकोस तसेच अमित विषयी माझ्या घरच्यांना तु पण कधीच सांगू नकोस.” माझे बोलणे ऐकून रोहिणी माझ्यावर रागावून माझ्या घरातून निघून गेली. मी रोहिणीला असे म्हणाले कारण, जर का पप्पांना अमित विषयी तिच्याकडून कळाले असते, तर पप्पांनी अमितला ठेवला नसता आणि मला कसल्याही परिस्थितीत अमितला सुरक्षित ठेवायचे होते. तेव्हा त्यावेळी मी माझ्या पप्पांना खुपच भीत होते त्यामुळे त्यांच्या विरुद्ध जाण्याची माझी हिम्मत नव्हती.

एके दिवशी रोहिणीची मैत्रीण आमच्या घरी आली आणि तिने मला सांगितले की, “अमित कायमस्वरूपी अमेरिकेला निघून गेला आहे. रोहिणीला लंडनमध्ये जॉब मिळाला आहे त्यामुळे ती सुद्धा लंडनला निघून गेली आहे.” एवढे सांगून ती मुलगी निघून गेली. माझे लग्न माझ्या मामाच्या मुलाशी राहुलशी झाले. राहुल कॉम्पुटर इंजिनीअर आहे. तो पुण्यातील हिंजवडी मधील आय. टी कंपनीमध्ये सॉफ्टवेअर इंजिनीअर आहे. माझ्या लग्नाच्या पहिल्याच रात्री मला राहुलने सांगितले की, “तो एक गांडू आहे, त्याला पुरुष आणि मुले आवडतात. त्याला मुली किंवा स्त्रिया अजिबात आवडत नाहीत आणि ही गोष्ट त्याच्या आई-वडिलांना माहिती आहे म्हणूनच तु गरोदर असताना ही त्यांनी तुझे लग्न माझ्याशी लावून दिले जेणेकरून तुझ्या पोटातील बाळाला मी माझे नाव देईन. जगासाठी तुझ्या या बाळाचा मी बाप असेन त्यामुळे जग मला खरा पुरुष समजेल पण वास्तविक तस काही असणार नाही. जगाला माझे खरे रूप कधीच कळू नये याखातीर मी तुझ्याशी लग्न केले आहे.” राहुलचे हे बोलणे ऐकून मी हादरलेच. आता मला कळून चुकले की, तेव्हा माझे मामा माझ्या गरोदर पणाची बातमी ऐकून इतके खुश का झाले होते? आणि मी गरोदर असूनही माझे लग्न त्यांनी त्यांच्या मुलाशी का लावून दिले होते? राहुलला फक्त माझ्या पोटातील बाळाला स्वताचे नाव द्यायचे होते जेणेकरून तो समाजात पुरुष म्हणून मिरवेल आणि गुपचूपपणे गांडूगिरी करीत राहील याच कारणामुळे राहुलने माझ्याशी लग्न केले होते. राहुल सोबत संसार करण्याशिवाय माझ्याकडे कोणताच पर्याय नव्हता. मी माझ्या नवऱ्याविषयी कुणाला सांगू ही शकत नव्हते. मी अमितच्या आठवणीत असेच दिवस काढत होते. मला 9 महिने पूर्ण झाल्यानंतर, मला एक मुलगी झाली. त्या मुलीचे नाव मी “अनिता” असे ठेवले. आज अनिता 4 वर्षाची आहे. माझ्याशी लग्न करून अनिताला राहुलने स्वताचे नाव दिल्यामुळे, तो आजही माझ्या घरच्यांच्या नजरेत देवमाणूस आहे.

आज माझ्याजवळ पिंपरी चिंचवड मध्ये फ्लॅट, गाडी असे सर्वकाही आहे. माझ्याकडे गडगंज पैसा आहे. एवढे सगळे माझ्याकडे असूनही मला नवऱ्याचे सुख नाही. राहुल माझ्या आजूबाजूला ही फिरकत नाही, आज पण तो फक्त माझ्याशी कारणापुरताच बोलतो पण बाहेरील लोकांच्या आणि माझ्या घरच्यांच्या समोर मात्र माझ्याशी हसून खेळून बोलतो जेणेकरून आमच्या नात्यावर कुणालाही संशय येऊ नये. राहुलला माझ्यामध्ये काडीमात्र रस नसल्याने, मी आजही माझ्या पुच्चीमध्ये लागलेली आग माझ्या हाताच्या बोटांनी शांत करते. मी बाहेरील कोणत्याही पुरुषाकडून झवून ही घेऊ शकत नाही कारण जर का माझे बाहेर कोणासोबत ही लफडे सुरु झाले आणि ते लफडे राहुलला समजले तर तो माझ्या घरच्यांना सांगेल आणि माझ्या घरचे मलाच दोष देतील. या सगळ्यामुळे आज ही माझी पुच्ची लवड्यासाठी किती तडपतेय हे माझे मलाच माहितीये. आज ही मी फक्त त्या अनिताकडे बघून जगतेय कारण अमितकडून मला मिळालेल्या गोड आठवणीच्या स्वरुपात आज माझ्याजवळ “अनिता” आहे आणि आयुष्याकडून मला मिळालेल्या कडू जगण्याच्या स्वरुपात आज माझ्याजवळ “राहुल” आहे. म्हणूनच मी आज ही म्हणत असते, “गोड आठवणी, कडू जगणे”

This story गोड आठवणी, कडू जगणे भाग – 2 appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page