घरातल्या रांडा – भाग 1

नमस्कार वाचकांनो, वर वाचल्या प्रमाणे ही माझ्या स्वतःचा नात्यातील स्त्रियांशी केलेल्या संभोगाची कथा आहे. यातील घटना कैक प्रमाणात सत्य असल्या मुळे मी माझा नाव आणि माझ्या घरातील रांडाची नावे बददली आहेत, तरी ज्या लोकांना नात्यातील झावाझविचा वीट येत असेल त्यांनी लांब रहावं.
तर चला मी माझ्या कथेला सुरवात करतो. माझं नाव विक्रम आहे आणि मी पश्चिम महाराष्ट्रात राहतो. माझ्या या संभोग कथेत तील पात्ररे आहेत- माझ्या 2 मावशी सुरेखा आणि सुषमा. सुरेखा मावशी ही माझ्या आई ची छोटी बहीण जी खूपच मस्तवाल, माजुर्डी आणि अहंकारी होती आणि तिची सर्वात सुंदर दिसणारी मुलगी रुचा. दुसरी मावशी अत्यंत मायाळू आणि प्रेमळ सुषमा मावशी आणि तिची दिसायला सर्वसाधारण आणि लाजाळू मुलगी प्रिया आणि जरा रागीट स्वभावाचा मुलगा रोहित. आणि अर्थात जिचा कडे बघून बघून मी घरातल्या स्त्रियांकडे आकर्षित झालो ती माझी सक्की जुळी बहीण श्वेता आणि माझा जिवाभावाचा मित्रा राकेश आणि त्याची आई सुलभा. माझे वडील किराणा दुकान चालवायचे आणि माझी आई मी 10 वित असताना इहलोकी गेली. त्यानंतर च आयुष्य वडिलांचा कडक स्वभावात अगदी सरळ गेले. पण बोलतात ना जसे जसे वय वाढत जात तस तस माझ्यावर झालेले संस्कार मोडून पडायला लागले. मी आणि माझी बहिण श्वेता आम्ही 12 वि पर्यंत एकाच वर्गात शिकत होतो. वडिलांचा कडक स्वभाव मुळे ना मला कोणी मैत्रिणी होत्या ना माझ्या बहिणीला कोणी मित्र. आशा ह्या वातावरणात जस जसे माझ्या लंडा भोवती शेट वाढत गेली तसे तसे मी सर्व संस्कार नियम लाज सर्व काही मोडत सुटलो.
12 वित शिकत असताना मला माझ्या मित्राकडून लंड कसा हलवायचा हे कळले. तो 2007-2008 चा काळ असल्यामुळे तेव्हा आमच्याकडे आज सारखे मोबाईल न्हवते. तरी माझ्या मित्राने विविध नग्न छायाचित्र असलेली मासिके, कंडोम ची मोकळी पाकिटे गोळा करून ठेवलेली होती. माझ्या मित्रांचे वडील बाहेरगावी असत आणि त्याची आई बँकेत कामाला असल्यामुळे आम्ही मोकळ्या वेळी त्याची घरी ती नग्न छायाचित्र बघत असोत. हळू हळू आम्ही त्याची घरी अजून कुरापती करत गेलो. कधी कॉलेज बुडवून तर कधी क्लास बुडवून आम्ही त्याचा घरी आता ती मासिके बघत लंड हलवत बसू लागलो. माझा मित्र राकेश एक खोलीत बसत आणि मी दुसऱ्या खोलीत बसत. थोड्या दिवसांनी आम्हाला ती मासिक बघून मिळणार सुख कमी होऊ लागल आणि आता आम्ही अजून काही तरी नवं करावं ह्या हेतूने पछाडले गेलो. राकेश नि खूप प्रयत्न करून ब्लू फिल्म ची cd विकत आणली. राकेश आता मला भेटायला टाळाटाळ का करत आहे हे बघायला गेलो तर मला समजला की राकेश हा रोज कॉलेज दुपारी सोडून घरी येऊन ब्लु फिल्म बघत असत. हे बघून मला त्याचा खूप राग आला की, हा मला न सांगता एकटा हे सुख घेत आहे. त्यावर राकेश मला बोला की पहिल्यांदा बघताना मला जरा मानसिक त्रास होऊ शकतो. तो हे का बोलत होता ते मला मि ती cd बघायला लागल्यावर कळलं. मी आयुष्यात कधीही पहिल्यांदा संभोग पहिला न्हवता. त्या cd मधला काळा आडदांड माणूस, अंगाने रसरशीत गोऱ्या गोमट्या अप्सरेला ही लाजवेल असल्या स्त्री ला जनावरा सारखा झवत होता. त्याची ती झवाझवी बघून माझ्या अंगाची लाही लाही होऊ लागली आणि कांशीलातून गरम गरम वाफा बाहेर पडू लागल्या. पण राकेश बोल्या प्रमाणे, शेवटचं त्या पॉर्न फिल्म मधल्या स्त्री चा तोंडावर विर्याचा निचरा करण्याचं काम बघून मला जरा ओकारी आली आणि हे बघुन राकेश जोर जोरात हसू लागला. त्या रात्री मला झोप येत न्हवती, डोळ्या समोर सतत त्या काळ्या माणसाचा भला मोठा लंड त्या बाई चा पुच्चीतून पचापच आत बाहेर होण्याचं दृश्य काही केल्या माझ्या डोळ्या समोरून जात न्हवत. त्या हुन ही अधिक त्या बाई चा आनंदाने विव्हळणारा आवाज मला ऐकू येऊ लागला. तीच ते भलं मोठं वक्षस्थळ, तीच मादक गोल गोल गरगरीत मोठी गांड, तिचा भल्या मोठ्या गोऱ्या मांड्या मला दिसू लागल्या आणि माझी बैचेन खूप वाडु लागली. माझा लंड एकदम कडक झाला आणि आयुष्यात पहिल्यांदा माझा लंड न हलवता माझ्या चड्डीतच झाडला.
दुसऱ्या दिवशी राकेश आणि मी कॉलेज बुडवून त्याचा घरी आलो आणि आम्ही आता ती cd लावली, पण खरा पेच आता सुरू झाला. करण ज्या वेळी आम्ही मासिक बघायचो तेव्हा आम्ही वेगवेगळ्या खोल्यात बसून लंड हलवत बसायचो, पण आता एकाच tv असल्या मुळे झवाझवी कोण पहिल्यांदा बघणार ह्यावरून वाद सुरू झाला. कारण आम्हाला दोघांना पण झवाझवी बघत स्वतःचा सोटा कुरवळायचा होता. शेवटी आम्ही दोघं ही त्याचा बेड वर आमचा पॅन्ट काडून अंडेरवेअर बसलो आणि आम्ही एकमेकांचा लंड दुसऱ्याला दिसू नये म्हणून कमरे पासूम खाली चादरी घेऊन बसलो. जशी tv वर झवाझवी सुरू झाली तसे आमचे लंड आपोआप कडक झाले, माझी ही दुसरीच वेळ असल्यामुळे मी बेभान होऊन माझी चड्डी काडून टाकली होती आणि मी चादरी खाली लंड हलवू लागलो. इकडे राकेश चा हाताने जोरात वेग धरलेला, आता आम्ही cd चा पुढचा भाग बघत होतो ज्यात 2 पुरुष एक मादक स्त्री ला कचाकचा झवत होते. काल जे बघून मला ओकारी आलेली ते बघायची मला तीव्र इच्छा झाली. आता मी पण जोर जोरात लंड हलवायला लागलो. माझ्या आधी राकेश झडला आणि नंतर मी. राकेश तसाच चादर धरून बाथरूम मध्ये जाऊन आला, नंतर मी ही जाऊन आलो. दिवसभरात आम्ही 8 तासाची पूर्ण cd बघून काढली. इकडे माझा लंड दुकू लागला होता. खाली बघितला असता माझा लंड खूप जोर लावून सतत हलवला मुळे सुजला होता. रात्री घरी माझी तीच अवस्था झाली पण आता माझा लंड कोमजलेलाच होता. मला हलवण्याची खूप इच्चा झाली पण लंड सुजला होत. त्यात पण मी तो हलवला आणि परत एकदा झडलो पण ह्या वेळेला माझं दही काही बाहेर आलं नाही. दुसऱ्या दिवशी राकेश नि आणि मी पैसे गोळा करून नवीन dvd आणली. आता आमचा हा दिनक्रम सुरू झाला होता. आम्ही दोघे रोज किमान 1 तास झवाझवी बघत. आता आम्ही सर्व लाज सोडली होती. मी बेड वर झोपलो असलो की राकेश खुर्चीवर बसलेला असायचा. सतत tv वर काळे गोरे लंड बघून आमची लाज गेली होती. आम्ही सरळ स्वतःचे सोटे काडून झवाझवी बघत हलवत बसायचो. कित्येक वेळी कोण जोरात हालावतोय ह्या वर आमची शर्यत लागायची. आमचे कॉलेज चे दिवस असेच भुर्रर्र कण जात होते. आम्ही दोघे mechanical engg करत होतो. एवढे लिंगपिसाट असून मी वर्गात पहिला यायचो. राकेश पण पाहल्या 5 मध्ये असायचा. आता आम्ही लेस्बियन फिल्म बघण्यावर भर दिला होता. आम्ही आता सतत येणाऱ्या जाणाऱ्या बाई कडे एकाच नजरे ने बघायचो. आम्हाला आता देह सुख मिळवायची तीव्र इच्छा होऊ लागली होती. आम्हाला आता त्या साठी gf मिळवणं क्रमप्राप्त झालं होतं. पण आमचा नाईलाज झाला होता, mechanical ची आमची 120 जणांची batch मध्ये फक्त 6 मुली होत्या आणि त्या आधीच झवून घेत होत्या. राकेश नि आणि मी आता सरळ ठरवलं होतं की आपण रंडीसुख मिळवायचं. पण प्रॉब्लेम होता पैशाचा आणि आम्हाला रंडया कुठं मिळतील हे ही माहीत न्हवत.
आम्ही आता पैसे साठवायला सुरुवात केली होती. Engg केलेल्या सर्व लोकांना माहीत असेल की टर्म एन्ड ला मुलांना खूप लोड असतो. आम्ही ह्याच संधी च सोनं केला. आम्ही गंड मुलांचे जर्नल आणि sheet पैसे घेऊन पूर्ण करू लागलो. एक टर्म मध्ये आम्ही आरामशीर 15 ते 20 हजार कमवू लागलो. इकडे आमचा रोज चा लंड हलवण्याचा दिनक्रम सुरू होताच. आणि अशातच राकेश चा वडिलांचं निधन झालं. राकेश ची आई बँकेत कामाला असल्या मुळे त्यांना पैशाची कधीच कमतरता न्हवती. पण राकेश एक गोष्टीने खूप हलला होता. राकेश ला त्याचा आईच अफैर आहे याची कुजबुज लागली होती. मी राकेश ला यातून कसाबसा बाहेर काढलं. त्याला आमचं स्वतःच उदाहरण दिला की आपल्याला जर कोणी झवण्याच्या चान्स दिला तर आपण तो सोडणार आहे का? त्याची आई पण शेवटी एक मनुष्यच होती, तिला पण सर्वां प्रमाणे देहसुख मिळवण्याचं प्राप्त होतच.
आणि इथूनच सुरवात झाली आमची सर्व नीतिमत्ता सोडून, घरातील स्त्रियांना स्वतःचा रांडा बनवून, त्यांना हवं ते हवं तसं सुख देणं आणि मिळवणं. मला पहिल्या पासून स्त्रियांची गांड खूप आवडतं होती. मी सतत कल्पना करत असे की मी भली मोठी गोलमटोल गरगरीत गांड असलेली स्त्री झवत आहे, ब्लू फिल्म बघून बघून मला तसच करू वाटत असे, मला आता मस्त माजलेला स्त्री ची पुच्ची चाटाईची खूप बेभान इच्छा होऊ लागली होती. पुरुष हा असा प्राणी आहे ज्याला तरुण वयात, मधमवयी स्त्री आवडते आणि उतारवयात तरुण पोरगी आवडते. मी आणि राकेश पण याला अपवाद न्हवतो. राकेश चा आई च लफडं समजल्या पासून मी राकेश चा आई कडे आकर्षित होऊ लागलो होतो. माझ्यातला आता राक्षस जागा होऊ लागला होता. मला आता ब्लू फिल्म मधल्या त्या पॉर्नस्टार सोडून आजूबाजूचा साडी आणि चुडीदार मध्ये फिणार्या बाईका आवडू लागल्या होत्या. मला जिथं आधी वेस्टर्न कपडे आवडायचे तिथं मला परकर मधल्या बायका दिसू लागल्या होत्या. आणि नकळत माझ्या मनात राकेश चा आई ला झवण्याच्या विचार येऊन गेला आणि मी भानावर आलो. मी कोणत्या ही परिस्थिती मध्ये राकेश ला दुखवू शकत न्हवतो. तरी सुद्धा मी राकेशचा घरी त्याचा आईचा बाथरूम मध्ये काढलेला परकर, blouse घेऊन लंड हलवू लागलो. कधी कधी मला राकेशचा आई ची चड्डी मिळायची. मी तिचा आकार बघून राकेशचा आई ची गांड किती मोठी असेल याचा अंदाज घ्यायचो. त्याच चड्डी ने माझा लंड पकडून जोरजोरात हलवायचो. इकडे आम्ही शेवटचा वर्षात गेलो होतो. काळ होता 2011-12 चा. आता आमचा कडे साधे अँड्रॉइड फोन होते, ज्यावर नेट चालत असे. आता आमचा कडे 52 हजार चा गल्ला साठला होता. आम्ही तो फायनल एक्साम नंतर उडवण्याचा निर्णय घेतला. नेट वर आता आम्ही कुठे रंडया किंवा सभ्य भाषेत ज्यांना एस्कॉर्ट बोलतात त्यांचे नंबर शोधू लागलो. खूप प्रयत्न करून सुद्धा आमचा कोणाशी ही संपर्क होत न्हवता. राकेश तर वैतागून st स्टँड वरील सार्वजनिक सौचालयात लिहिलेले नंबर घेऊन आला. आम्ही आता सार्वजनिक कॉइन box वरून एक एक नंबर वर रोज वेगवेगळ्या ठिकाणावरून फोन करू लागलो. पण जवळ जवळ सर्व नंबर हे कोण्या स्त्रीला त्रासदेण्या साठी लिहून ठेवलेले होते. अशातच माझा लक्ष एका नंबर वर गेला आणि मी थबकलो. हा नंबर होता आमचा कॉलेज बाहेर चहा ची टपरी चालवणाऱ्या 50 वर्षा ची एक विधवा जीच नाव होतं आशा. त्यांना सर्व कॉलेज काकी या नावाने हाक मारत. आम्हाला हे माहीत होतं की काकी पैसे मिळावे म्हणून हॉस्टेल वरील मुलांना दारू पुरवत असे. आम्हाला हे कळून चुकलं होता की काकीशी प्रत्यक्ष बोलावं लागणार होतं. करण फोन वर काकी ऐकणारच न्हवती. आम्ही आता कॉलेज मधील शिपाई, clerk यांचा कडून माहिती काडू लागलो. आणि आम्हाला शेवटी jackpot लागला जेव्हा आम्हाला कळलं की काकी कॉलेज मधील मुलींना, आजूबाजूचा लग्न झालेल्या बाईकांला गिराहिक मिळवून देते. आम्ही काकीचा टपरीवर पडलेलो असायचोच.
काकी आम्हाला काळू-बाळू या नावाने चिडवाईची. काकीला माहीत होतं की आम्ही जेवढे अभ्यासात हुशार तेवढेच कांड करणारे होतो. तिला हॉस्टेल वरील पोरांकडून कळलं होतं की आम्ही पैसे घेऊन पोरांचा sheet, assignment बनवून देतो. आम्ही असाच दुपारचा वेळ बघून काकीचा टपरीवर जाऊन बसलो. दुपार असल्या मुळे काकीचा टपरीवर कोणचं न्हवत. काकीला चहा बनवायला सांगून आणि गरमागरम वडापाव तळायला सांगून आम्ही तिथं बसलो. मी राकेश ला खुणवताच राकेश सुरू झाला. आम्ही काकीला सरळ सांगू शकत न्हवतो की आम्हाला रांडा हव्या आहेत. ठरल्या प्रमाणे राकेश मला बोला की भावा तुचा मोबाईल दे, एक कॉल करायचा आहे. त्याने हे बोलताच मी सरळ त्याला एक सणसणीत शिवी हसडली की भाड्या माझ्या मोबाईल वरून रांडाना फोन लावतोस, कालच मला एक बाई चा फोन आलेला की परत जर असा फोन आला तर पोलीसांना कळविन. त्यावर राकेश मला बोला की आता त्याला काहीही करून कोणाला तरी झवाईच आहे. हे आमचा संभाषण ऐकून काकी चपपली. मी त्यावर त्याला बोलो की, थांब जरा मदारचोत, कॉलेज संपल्यावर पुण्याला जाऊन दोघे पण जीव निघे पर्यंत झवूया. पूर्ण साठवलेला गल्ला उधळूया. त्यावर राकेश बोला की त्याला आता सहन होत नसून तो पुण्याला रविवारीच जाऊया असा बोलू लागला. त्यावर मी लगेच काकीला बोलो की, – बघा काकी हे यडझव् कसं वागतय. इथं जर सोय होत असती तर मी केली असती. त्यावर राकेश काकीला बोला की, गांडीला फेस येई पर्यंत आम्ही रांडा शोदत होतो. तरी काही उपयोग झाला नाही. त्यावर काकी आम्हाला काही प्रश्न विचारू लागली, की पैसे कुटून आणले, कुठं झवणार तुम्ही? त्यावर आम्ही काकीला बोलो की शीट काडून कमावलेला पैसा आहे आणि झवण्याच्या कार्यक्रम आम्ही राकेश चा घरी करणार होतो. काकी एवढच बोलून शांत झाली आणि बोली की जावा क्लासला उंडग्यानो.
आमचा पूर्ण हिरमोड झाला होता की काकी नि आम्हाला भीक घातली नाही. आम्ही दोघे कॉलेज सुटल्यावर सरळ राकेश चा घरी जाऊन लंड हलवत बसलो. मी बाथरूम मध्ये जाऊन राकेश चा आई ची चड्डी घेऊन चाटु लागलो आणि एक हाताने लंड हलवू लागलो. तेवढ्यात राकेश बाहेरून ओरडला की लवड्या बाहेर ये, काकीचा फोन आलाय. मी तसाच ताठलेला लंड घेऊन बाहेर पळत आलो आणि काकी चा फोन घेतला. तिकडून काकीने आम्हाला एक पत्ता दिला आणि त्यावर आम्हाला रात्री 7 ला बोलावलं.
आम्ही ठरल्या प्रमाणे काकी चा घरी गेलो. काकीने आम्हाला घरात बसवल आणि बोली की तुमची रांडाची सोय झाली आहे. आम्हाला माहीत होतं की काकी ही खूप धूर्त बाई आहे, तिला पैसा सोडून बाकी कशाशी मतलब न्हवत.
काकी आम्हाला बोली की बाळांनो तुम्ही उगाच भलती कडे जाऊन फसाईचा त्या पेक्षा मी तुम्हाला हव्या असलेल्या रांडा देते.
काकी आम्हाला बोली की एक तासाचे 400 रुपये होणार प्रत्येकी आणि काकी च कमिशन 100 रुपये.
आम्ही सरळ काकी ला एक रात्रीचा रेट विचारला आणि काकी जोरात हसली. काकी बोली की बाळांनो अजून तुमचे लंड एवढे मोठे नाहीत की ते रात्रभर एक रांडेला शांत करतील. त्यावर आम्ही बोलो की आम्ही घेतल्या तर रात्रभरा साठीच घेणार. त्यावर रात्रीचा rate काकीने आम्हाला 2000 रुपये सांगितला. आम्ही रडत खेळत काकी ला 1500 रुपये वर आणली. काकीने आम्हला सांगितलं की तुम्ही जर सतत येऊ लागला तर rate 1200 पण होऊ शकतो.
काकी हा दलालीचा धंदा खूप वर्ष पासून करत होती. तिने आम्हाला आधी सिविल मधून HIV ची टेस्ट करून आणायला सांगितली आणि हे हे ठणकावले की जर टेस्ट positive अली तर आम्ही काकीचा रांडा झवण्याच्या विचार सोडून द्यावा.
काकीने सांगितल्या प्रमाणे आम्ही टेस्ट करून घेऊन आलो. आता वेळ होती रांडा निवडण्याची. आमची heartbeat जबरदस्त वाढली होती, काकी सरळ सोफ्यावर आमचा मध्ये येऊन बसली.
राकेश नि सरळ सांगितलं की त्याला मस्त सुडोल पोरगी हवी होती, अर्थात तिला झवण्याच्या अनुभव हवा असला पाहिजे. काकीने त्याच्याकडे अल्बम दिला. त्याचा मध्ये एक से बढकर एक गावरान माल होता. खूप वेळ घालवल्यानंतर राकेश नि एक मस्त पाखरू निवडल. आता काकीने अल्बम माझ्या कडे दिला. मी तो अल्बम बघून नाराज झालो करण त्यात सर्व 25 ते 30 वयोगटातील मुली होत्या.
काकीने माझी नाराजी ओळखली आणि मला विचारलं की काय रे बाळू काय झालं? काळू ने त्याची रांड निवडली तू का शांत आहेस. त्यावर मी बोलो की मला 35 ते 40 वय असलेली भरगछ गांड असलेली, त्याच वेळी बारीक पोट असलेली, लग्न झालेली aunty हवी होती. त्यावर काकी खूप हसली आणि तिने मला अजून एक अल्बम आणून दिला. अल्बम च दुसरच पान बघून मी हादरलो, कारण त्यात आमचा कॉलेज मध्ये शिपाई च काम करणारी रेणुका नावाची एक मस्त रांड होती.
मी सरळ काकी ला सांगितलं की मला रेणुका हवी आहे.
झालं आमचा सौदा फिक्स झाला. आमचा 52 हजारातील 3 हजार आम्ही काकीला दिले. आम्ही फक्त काकीला तारिक सांगायची होती. जाईचा पूर्वी काकीने आम्हाला काही नियम सांगितले-
राकेश नि ठरवलेल्या पोरीला दारूची सवय न्हवती म्हणून आम्ही दारू पिऊन झवाझवी करायची न्हवती,
दुसरी की आम्ही दोनी रांडाना आमचा लंड चोकाई ला जबरदस्ती करू शकत न्हवतो.
त्यावर मी सरळ काकी ला विचारलं की मी रेणुकाची पुच्ची चाटु शकतो का- त्यावर काकी मस्त हसत बोली की रेणुकाची काय मी तिची पण पुच्ची चाटु शकतो.
झालं आम्ही घरी आलो. राकेश आणि माझा आता प्लॅन सुरू झाला. आम्ही एक गोष्ट काकीला सांगितली न्हवती की आम्ही एकाच खोलीत हा कार्यक्रम करणार होतो आणि अर्ध्या रात्री नंतर आम्ही आमचा आयटम आदला बदली करणार होतो. आम्ही आम्हाला ज्या ज्या पोसिशन आवडायचा त्या लिहून घेतल्या. राकेश ला कोणत्या ही बाई चे स्तन आवडायचे, या उलट मला गांड आवडायची. आता फक्त प्रश्न राहिला होता जागेचा. राकेश ची आई दिवसभर बँकेत असायची. ती रात्री 7 ला यायची. आम्ही काकीला फोन करून सांगितलं की आम्हाला रांडा सकाळी हव्या आहेत. आम्ही काकीला 2 दिवसानंतर ची तारिक दिली. इकडे मी आणि राकेश ने आमचा लंडा भवती चे सर्व केस काडून साफ केले. Armpits स्वछ केले.

This content appeared first on new sex story .com

इकडे काकीने रेणुकेला सांगितलं होतं की मी तिला निवडला होत. रेणुका आधल्या दिवशी मला येऊन कॉलेज मध्ये भेटली
रेणुकाला मी सरळ सांगितलं की तिने मस्त साडी नेसून यावी, भरगछ टाईट blouse घालावा पण आतून ब्रा नाही घालावी आणि काळ्या कलर ची पॅंटी घालावी.
मी लाजत लाजत रेणुका ला हे ही सांगितलं की तिने तिचा पुच्ची चा भवती चे केस काडून अगदी तुळतुळीत पुच्ची करवी. यावर रेणुका लाजली आणि बोली की उद्या बघ नजारा. मी माझ्या घरी सांगितलं होतं की राकेश आजारी असल्या मुळे मी त्याचा घरी जाणार आहे. नेहमी प्रमाणे राकेश ची आई सकाळी 9 ला निघाली. मी राकेश चा घरी 9.15 ला पोहोचलो. आम्ही आधीच सर्व कांड करून ठेवलेला. राकेश ची कॉट आम्ही राकेश चा आई चा बेड जवळ आणून ठेवली होती. Cd प्लेअर पॉर्न फिल्म लावायला सज्ज होता. 10 वाजता आमचा रांडा येणार होत्या.
जसे जसे 10 वाजू लागले तस माझं शरीराचा तापमान वाढू लागला. मी आज पर्यंत ज्याची ज्याची कल्पना केली होती ते सर्व मी करणार होतो. आणि करेक्ट 10 चा ठोक्यावर काकी दोनी रांडा घेऊन आली. काकी त्यांना 6 ला घ्यायला येणार होती. काकी लाजत लाजत रेणुका कडे बघत बोली की खूप दिवसांनी 22 वर्षांचा छोकरा मिळाला आहे तुला मस्त ऐश कर. काकी त्यांना सोडून निघून गेली.
राकेश त्याची रांड घेऊन आतल्या खोलीत गेला. आणि आता माझी नजर रेणुकावर खिळली. रेणुका मस्त हिरवी साडी घालून आली होती. हिरव्या साडीवर गुलाबाचं design असलेला लाल भडक blouse घातला होता. मी तिला आता बघू लागलो. 40 वर्षांची रेणुका दिसायला अगदी नॉर्मल होती पण तिला देवानं भरभरून स्त्रीधन दिलं होतं. तिचे बॉल अगदी मोठे होते किंवा ते चोखुन चोखुन मोठे झाले होते. तिचा नाजूक कंबरेला शोभेल अशी तिची भारदस्त मोठी वरखाली हलणारी गांड होती. तिचा पदर अडून तिची बारीक गोल गोल बेंबी दिसत होती.
क्षण भर मी माझ्या विचारातच हरवलो, तेवढ्यात रेणुका बोली काय रे बाळू कर की सुरू. इकडे मला राकेश चा आतून आवाज येत होता. मी बाहेर स्वतः खुर्चीवर बसून रेणुका ला माझ्या मांडीवर बसवली
, त्यावर रेणुका मस्त हसत बोली की बाळू बाबुराव फडकला आहे तुझा.
त्यावर मला कळलं की माझा लवडा रेणुकाचा गांडीला टोचत आहे. मी तसाच रेणुकेला मिठी मारली होती आणि तिचे गाल चोखत होतो. माझं शरीर आता थरथरत होत. मी एक हाताने रेणुकाचा पदर बाजूला केला. रेणुकाने अगदीच खोलगट गळा असलेला ब्लॉउज घातला होता. त्यातून तिचे आंबे कधी एकदा बाहेर पडतील असे करत होते. इकडे माझा लंड रेणुकाचा मस्त मोठ्या गांडी खाली चिरडला जात होता आणि तो आता थोडा पाजरू लागला होता.
मी रेणुका ला उठवून माझा समोर उभी केली, मी खुर्चीवर तसाच बसून होतो. आता तिचे बॉल माझ्या तोंडा समोर होते. मी थरथरत्या हाताने तिचे ते बॉल माझ्या दोनी हातात धरले. ते मऊ मऊ लुसलुशीत आंबे पकडून माझ्या सर्वांगातून काटा उभा राहिला. मी माझ्या हाताने रेणुकाची साडी फेडली. मी आयुष्यात पहिल्यांदा कोना स्त्री ला स्वतःचा हातानी नागडी करत होतो. तिची साडी सोडल्यावर ती आता फक्त पारदर्शी ब्लॉउज आणि हिरव्या परकर वर उभी होती. आता मला सहन होत न्हवत. मी सरळ स्वतःचे सगळे कपडे काडून रेणुका fude उभा राहिलो. रेणुका माझ्याकडे मस्त मादक नजरेने बघत होती. खूप दिवस झाले तिला तिचा वयाचे किंवा म्हातारे झवत होते.
मी रेणुकेला जवळ घेऊन दाबू लागलो. मी तिचा ब्लॉउज चा वरचे आणि खालचे बटन काढले. फक्त मधलं एक बटण ठेवल. मला अजून माझी उत्सुकता वाडवाईची होती. आता मी रेणुकाचा मागे गुढग्यावर उभा राहिलो आणि एक हाताने रेणुकाची परकरची नाडी सोडली आणि तिचा परकर घरंगळत माझ्या नजरे समोर खाली पडला.
रेणुकाने सांगितल्या प्रमाणे काळ्या रंगाचे चड्डी घातली होती. मी थरथरत्या हाताने तिची गांड धरली. आता मी सर्वांगाने थरथरत होतो. रेणुकाने मला उठवला आणि खुर्चीवर बसवला. आणि ति माझ्याकडे तिचा बोचा करून खाली वाकली. आता तिची गांड अजूनच मोठी दिसू लागली. आणि तिने त्याच अवस्थेत तिची चड्डी हळू हळू खाली घेतली. मी आता तिचा गोरा गोरा गरगरीत बोचा बघून अवाक झालो होतो. माझा लवडा कधी झालं न्हवता एवढा कडक आणि मोठा झाला होता. माझ्या लवड्याच टोपण लाल बुंद झालेलं. माझ्या नजरे समोर रेणुकाची वाकलेली मोठी गांड होती आणि त्याचा मध्ये अगदी तुळतुळीत केलेली तिची काळीभोर पुच्ची होती. तिचा गोऱ्या गोऱ्या गांडीवर ती काळी पुच्ची अजूनच शोभून दिसत होती.
आता रेणुका उभी राहिली, तिची मोठी वेणी तिचा गांडीच्या फटी मध्ये इकडे तिकडे हलत होती. तिचा त्या मांसल गांडीवर ती भली मोठी वेणी सुंदर दिसत होती. आता रेणुका माझ्याकडे फिरली आणि तिने जाणून बुजून जोरात श्वास घेऊन उसासा सोडला, तास तिचा ब्लॉउजच मधल बटन निघाल आणि तिची 2 मांसल रुबाबदार कबुतर पिंजऱ्यातून एकदम मुक्त झाली. आता मी खूप तापले होतो, माझ्या अंगातून रक्त जोरात वाहत होत. मी सरळ रेणुकेला जाऊन बिलगलो आणि आणि तिचे बॉल चोखु लागलो. तिचे बॉल जरा खाली पसरलेले होते पण वयोमानानुसार अजून ते कडक होते. तिचा एक एक बॉल मी जमेल तेवढा माझ्या तोंडात घेऊन जोरात चोखु लागलो.
इकडे रेणुकाने माझा लंड पकडला आणि ती तो कुरवाळू लागली. माझा तापलेला लंड धरून रेणुका बोली की आज खूप वर्षांनी असा तापलेला लंड मिळाला.
मी रेणुकेला बोलो की मला तू शिव्या दे मी तुला देतो, आज खुश करून टाक.
हे ऐकताच रेणुका हसली.
मी आता रेणुकेचे बॉल चोखत चोखत घाली घसरू लागलो.
तेवढ्यात रेणुका बोली की लवड्या ह्या रांडेला काय उब्यानेच झवणार का.
मी रेणुकेला बोलो चल आत. तित राकेश आधीच त्याची रांड कुस्करत होता.
मी बोलो चल रंडे नको लाजू.
असा बोलताच रेणुकाने माझा लंड पकडला आणि ती मला घेऊन आत जाऊ लागली. ती माझ्या पुढे अनि मी तिचा मागे. तिची वर खाली होणारी उन्नत गांड बघून माझ्या गोट्या हालचाल करू लागल्या. माझं आता एकाच लक्ष होत रेणुकाची पुच्ची आणि गांड. आत आलो तर राकेश पूर्ण नागडा होऊन त्याच्या रंडेचे बॉल चोखत होता.
मी रेणुकेला बाजूचा कॉट वर झोपवली आणि तिला बोलो की मला तुझा रसरशीत hotanch चुंबन घेऊ दे.
त्यावर रेणुका बोली की माझा रसाळ होट तुझे आहे. ती आता मला तिचा वर ओडू लागली असता मी तिचा पुच्ची ला हात लावून बोलो की मला ह्या मधाळ होटाच चुंबन घेऊ दे. रेणुकेला विश्वास बसत न्हवत की कोणी तिची पुच्ची चाटणार होत.
मी क्षणाचाही वेळ न घालवता सरळ तिचे पाय उघडले नि तिचा मांडीवर किस करू लागलो. मी अधून मधून तिची मांडी चावत होतो तर कधी चाटत होतो. मी हळूच तिचा पुच्ची जवळ माझं तोंड घेऊन जाऊन तिचा पुच्चीवर तोंडानं वारा सोडियचो. हाताने मी तिचा बॉल वरचे मनुके कुस्करत होतो. आता हळू हळू रेणुकाचा पुच्चीतून सोमरस पाजरू लागला. त्याचा वास येताच माझ्या डोक्यात सनक गेली. मी आता हळू हळू रेणुकाचा पुच्ची जवळ जीभ फिरवू लागलो. तशी रेणुका शहारली
. मी अशीच तिची मज्जा करत राहिलो. आता रेणुका भलतीच उत्तेजित होऊ लागली होती. ती माझ्या डोक्यातून हात फिरवू लागली. रेणुका आता उसासे सोडू लागली,
मला कळलं की आता वेळ आली आहे. मी रेनूकाला बोलो ते बघ राकेश तीच बोचा कसा चाटत आहे.
रेणुका जशी तिकडे पाहू लागली तसे मी माझे ओट तिचा पुच्चीवर टेकवले. तिचा पुच्चीतून निघणार खारट तुरट योनी रस माझ्या जिभेला लागलं आणि मी अजूनच उत्तेजित झालो. आता मी तिच्या पुच्ची ची एक पाकळी माझ्या दोनी ओठात चोखु लागलो. रेणुका आता कंबर उचलून माझा डोकं तिचा पुच्चीवर दाबू लागली. मी अळी पळीने कधी तिची उजवी तर कधी डावी पुच्ची पाकळी त्वेषाने चोखु लागलो.
हे करत असताना मी माझं बोट तिचा गांडीत आत बाहेर करू लागलो. रेणुका आता मला शिव्या देऊ लागली.
चाट मदारचोत चाट ह्या रंडे ची पुच्ची चाट.
लवड्या आईझवाड्या चाट माझी पुच्ची.
इकडे मी माझं बोट कधी तिचा गांडीत घालत होतो तर कधी तिचा पुच्चीत. हे करत असताना आता मी रेणुकाचा दाना माझ्या जिभेने चाटु लागलो तशी रेणुका जोर जोरात उसासे सोडू लागली. तिचा पुच्चीतून सोमरसाचा धारा वाहू लागल्या. मी उठलो आणि तिचा वेणीला ओढत तिला उभी केली. तीला कामरेतून खाली वाकवून कॉट वर झोपवली. आता तीच कंबरे पासून वरच अर्ध शरीर कॉट वर होत. मी तिचे पाय फाकवले आणि गुढग्यावर बसलो. आता माझ्या समोर रेणुकाची मोठी गोरी उन्नत मस्तवाल गांड होती. मी तिचा गांडीला चाटु लागलो, मधेच मी तिचा गांडीला चावत होतो. आता मी माझं तोंड मागून तिचा गांडीत खुपसला होता आणि परत तिच योनिपन करू लागलो. रेणुका आता जोरात तिची गांड हलवू लागली.
मी हळूच एकदम तिचा गांडीच भोक चाटु लागलो. आता मला रेणुकाचा मादक आवाज ऐकून तिला झवण्याची खूप इच्छा झाली. रेणुका आता माझ्यावर भलतीच फिदा झाली होती. रेणुकेला खुणावतात तिला कळलं होती की आता तिचा पुच्चीत माझा सोटा घुसणार आह.
त्या आधी रेणुकेन मला पाटीवर झोपवलं आणि माझ्या लंडाला पकडून बोलू लागली की आज खूप दिवसांनी ह्या रंडे ची पुच्ची कोणी तरी मनसोक्त चाटली आहे.
आणि तिने सरळ माझा लंड तिच्या तोंडात घेतला. माझ्या साठी हा वेगळाच अनुभव होता. रेणुकेचा तोंडातील गरम गरम लाळ माझ्या लंडाला सगळी कडे लागत होती. आता मला माझा वीर्य थांबवणं शक्य न्हवत.
मी रेणुकेला बोलो उठ बास कर माझा उद्रेक होणार आहे.
रेणुका आता भलतीच पेटलेली होती. ती त्याच त्वेषाने माझा लंड चोखु लागली आणि जशी तिने माझ्या लंडाचा टोपणावरून तिची जीभ फिरवली माझं दही रेणुकेचा तोंडात जोराने उडालं. तिने ते तसाच पिऊन टाकला. हे बघून मी खूप पेटून उठलो. मी तिला आता सरळ 69 मध्ये घेतली आणि तिची गांड चाटु लागलो. थोड्यावेळाने माझा लंड परत उभा राहिला.
आणि रेणुका आता बोली की लवड्या झव रे आता झव या रांडेला.
पुच्ची ची खाज नाही सहन होत आता.
मी आत सरळ पाठीवर झोपलो आणि रेणुका येऊन माझ्यावर चडून बसली. तिने स्वतःचा हाताने माझा लंड तिच्या पुच्चीचा तोंडावर ठेवला आणि ती त्यावर युद्धाला निघालेला योध्या प्रमाणे स्वार होऊ लागली. आता तिने तिचा वेग वाढवला होता ती पायावर बसून जोरजोरात वर खाली करत होती. वर खाली होताना प्रत्येक वेळी तिची मोठी गांड माझ्या मांडयावर आपटत होती. तीच मऊ मऊ गांडीचा माझ्या मांडी ला होणाऱ्या स्पर्शाने मी अजून उतेजीत होत होतो. हातानी मी तिचे आंबे जोर जोरात दाबत होतो आणि चावत ही होतो. रेणुकाचा झवण्याच्या कौशल्यापुढे माझ्या लंडाचा धीर सुटला आणि माझी वीर्याची दुसरी धार तिचा पुच्चीत सुटली. माझ्या गरम विर्याचा धारेने रेणुका जरा शांत झाली.
इकडे राकेश त्वेषाने त्याचा रंडेचे बोचा मारत होता.
ते बघून रेणुका मला बोली की बुल्ल्या तुझा लंड कधी घुसणार माझ्या ह्या गुहेत.
आणि तिने गांड वाकवून स्वतः तिचा गांडीवर एक फटका मारला. तिचा तो अवतार बघून मी परत तिला झवायला उभा ठाकलो. पण खाली बघितला तर माझा लंड कोमजलेला होता.
रेणुका माझ्याकडे बघून बोली की तुझी ही आईझवाडी रांड असताना तुझा लंड मी परत उठेल.
असा बोलून ती माझा बारीक झालेला लंड चोखु लागली. आता मी तिला उभी केली आणि सरळ उचलून पलटी केली आणि आमचा स्टँडिंग 69 सुरू झाला.
हे बघून बाजूची रांड अजूनच उत्तेजित झाली आणि मला बोली की हा खूप मोठा पुच्चीचाटू आहे.
मी तिला बोललो की तुझी पण पुच्ची चाटणार आहे आईघाले.
हे ऐकून ती गालात ल्या गालात लाजली. इकडे रेणुकाने माझा लंड परत उभा केला. मी आता कॉट वर पाय सोडून बसलो. रेणुका माझ्या कडे तोंड करून माझ्यावर येऊन बसली आणि तिने तिचा पायाने माझ्या कंबरेला मिठी मारली. आता मला कळलं काय करायचं आहे. तिने माझ्या खंडावर जोर देऊन तिचा बोचा माझ्या मांड्या वरून जरासा उचलला आणि माझ्या लंडावर ठेवला. तिचा लाळेने माझा लंड आधीच ओला होता आणि मी तिचा गांडीचा भोक चाटून चाटून ओला केलेलं. त्यामुळे माझा लंड हळू हळू तिचा गांडीत घुसला. मी आता स्वर्ग सुख उपभोगत होतो. एका मस्त रंडेच्या गांडीत माझा लवडा विसावला होता. आता रेणुका वर खाली हलु लागली तसा माझा लंड तिच्या मोठया गांडीत आत बाहेर करू लागला. मी सरळ तिचा गुडघ्यात हात घालून तिला तसाच घेऊन उठलो, आता मी उभा होतो, रेणुकाची पायाची मिठी माझ्या कमरे भवती होती आणि माझा लंड तिच्या गांडीत. आता मी तिला थोडा वर धक्का देऊन सोडत होतो तास माझा बाहेर आलेला लंड जोराने तिचा गांडीत पूर्ण घुसत होता. 4-5 मिनिट नंतर मी परत तिचा गांडीत झडलो.
थोड्या वेळेने आम्ही रांडाची आदला बदली केली आणि आमचा हा कार्यक्रम पुन्हा सुरू झाला. मी रेणुकेला जाण्यापूर्वी बाथरूम मध्ये घेऊन गेलो आणि शॉवर खाली पुन्हा तिला मनसोक्त झवले. मला रेणुकाची गांड अतिशय आवडली होती. आणि ह्याच गांडे पासून आमची घरातल्या बायका झवण्याची सुरुवात झाली. शॉवर खाली रेणुकाची मी गुढ्यावर बसून पुच्ची चाटत असताना माझी नजर वरती वाळत घातलेल्या राकेश चा आई चा चड्डी कडे गेली. आणि मी आता पिसाळलो. मी ती चड्डी काडून रेणुकेला घालायला दिली असता ती तिला सैल बसली. आणि माझ्या पोटात आनंदाने गुदगुल्या होऊ लागल्या की राकेश चा आई ची गांड हीचा पेक्षा मोठी आहे. आणि माझा निर्णय पक्का झाला की मला राकेश चा आईची गांड पाहिजेच. हा पुच्चीचाटू आता राकेशचा आईच योनीपान करणारच होता.
रेणुकाने माझ्या सर्व इच्छा पूर्ण केल्या होत्या, जाताना मी रेणुकेला माझ्या कडचे extra 500 रुपये दिले. जाताना रेणुका एक वाक्य बोली ज्याने राकेश आणि मी येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये सर्व नियम, संस्कार, नीतिमत्ता सोडून आमचा घरातील स्त्रिया मनसोक्त झवून काढणार होतो आणि हे करत असताना त्यांनाही त्यांना हवा तो मनमुराद आनंद देणार होतो.
रेणुका आम्हाला बोली की आज मला जे सुख मिळालं ते तुमचा घरातील स्त्रियांना पण मिळो.
आमच्या ह्या कलयुगातील झवाझविचा खेळात राकेश ची आई आणि माझी जुळी बहीण श्वेता ह्या आमचा रांडा होणार होत्या. आणि फुडें माझ्या मावशी आणि तिची मुलं ही येणार होती ( पुढल्या भागत राकेशच्या आईची आणि माझी बहीण श्वेता ह्या आमचा रांडा होण्याची गोष्ट ). पुढचा महिन्याभरात आम्ही दोघे मिळून राकेश चा आईला झवणार होतो, श्वेता माझी रांड बनणार होती आणि त्यातच परत माझ्या माऊशा येणार होत्या.
Feedback साठी: वर संपर्क करा.

This story घरातल्या रांडा – भाग 1 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page