घरातल्या रांडा – भाग 6

सर्वात आधी मित्र आणि मैत्रिनो, उशिरा आलेला कथे बद्दल क्षमस्व. तुमचा फीडबॅक आणि प्रेम बद्दल आपला आभारी आहे. इथून फुडें 3 दिवसात फुडचे नवीन भाग येतील. तर चला सुरू करू, माझ्या रांडाचा झवाझविचा हैदोस. आजचा भागात सांगितल्या प्रमाणे आमची रांड सुलभा झवली जाणार होती, एकामागुन एक, माझ्या कडून, राकेश कडून आणि एकत्र दोघांकडून. चला आपापल्या रूम ची दारे लावा, आपले लवडे बाहेर काढा, मुलींनी आपल्या चड्ड्या काडून पुच्ची चोळायला तयार व्हा.
तर मंडळी, मागचा भगत दीदी आणि मी सर्व मर्यादा मोडून सर्वोछ स्वर्गसुख अनुभवला होता. राकेश ची आई मी पटवलीच होती. आदल्या रात्री सुलभा आणि मी मनसोक्त झवाझवी केली होती, सुलभा ने त्यावेळी मस्त कासोटा घातला होता आणि ती चक्क एका रंडे प्रमाणे वागत होती. तर मंडळी आम्ही सकाळी उठलो होतो. राकेश संध्याकाळी येणार होता. सुलभा चा अजून डोळा उघडला न्हवता. तिचा चेहऱ्यावर स्पष्ट प्रमाणे तृप्त झालेले भाव दिसत होते. बेड वर सुलभा पूर्ण नागडी होती. एक कुशीवर झोपली होती, एक पाय फुडें टाकला होता, त्यामूळे तिची मोठी गांड अजूनच गोल गोल दिसत होती. सकाळचा वातावरणात नेहमी माझा लवडा फडकला होता. काळा नागोबा परत सुलभाचा बिळात घुसईला आसुसला होता.
आज माझा प्लॅन वेगळा होता. आधी राकेश ला कळवाईच होता की त्याची आई माझी रांड झाली होती. त्याला त्याची आई ला झवण्यात रस न्हवता पण मला त्यांची झवाझवी बघायची होती. मित्रानो, झवण्यात जे सुख आहे अगदी तेवढाच सुख एखाद्याची झवाझवी चोरून बघण्यात आहे. 2 कामाग्नीत पेटलेले नर मादी जेव्हा एकमेकाला स्वतःचा झवण्याच्या कलेने तृप्त आणि शांत करतात ते बघण्यात एक वेगळीच मजा असते. वरून जर ही झवाझवी समाजाने वर्ज ठरवलेल्या जोडप्यातील असेल मग तर आहहह ते तर फार दुर्मिळ आणि सुंदर असत. इथे चोरून बघण्यात काही अर्थ न्हवता. मला माझ्या समोरच ह्या माया लेकरांची मस्त झवाझवी दिसणार होती.
मी तसाच ताठलेला लवड्याने बाथरूम मध्ये गेलो आणि सरळ शॉवर सुरू केला, माझ्या सवय प्रमाणे मी पाण्याचा धारा सर्वाधि डायरेक्ट माझ्या लवड्यावर घेतल्या आणि लवडा हालावणारच होतो, तेवढ्यात मागून सुलभा ने मला गच्च मिठी मारली आणि तिचा छोटा नाजूक हात माझ्या लवड्यावर आला आणि त्याला कुरवाळू लागला. ( मित्रानो फीडबॅक मध्ये कळवा किती मुले असाच शॉवर च पाणी डायरेक्ट लवड्यावर घेऊन हलवतात, किती मुली, बॉल किंवा पुच्ची वर पाणी घेऊन तिला रागडतात ).
लवड्या, इथं तुझा बाबुराव ताठलेला आहे आणि तू मला झोपवून स्वतः हलवत आहे, मदारचोत- सुलभा एकदम लाडात येऊन मागून बोली.
तिचे बॉल माझ्या पाठाणीवर मस्त दाबले जात होते. एक हाताने ती माझा लवडा हलवत होती तर एक हाताने माझ्या छातीवर चे मनुके चिमटीत धरून जोरात ओढत होती.
मी तुला काळ च सांगितलेला आहे, लवडे ताठले की त्यांना फक्त मी शांत करणार, इथून फुडें तुम्ही ते शांत करायचे नाहीत, सुलभा बोली आणि तिने माझ्या गोट्या दाबल्या तसा मी, हो हो राणी तसाच होईल बोलो, तेव्हा तिने माझ्या गोट्या मुक्त केल्या, आणि परत लवडा हलवू लागली.
विक्रम, माझं दुसरा लेकरू रात्री आला की त्याला कस झवायला बोलवायचं, सुलभा जरा सिरीयस होऊन बोली, मी बोलो रंडे, नको काळजी करू, आपण आपला एक छोटा विडिओ काडू झवण्याचा आणि तो त्याला पाठवू, तो तापून येईलच, कामाग्नीत वेडा झालेला सांड होऊन येईल आणि त्याला समोर दिसेल त्याची नटून थटून सजून बसली रांड. आणि तुला तुझा मुलाचा लवडा भेटेल.
हे ऐकून सुलभा अजून जोर जोरात माझा लवडा हलवू लागली, माझा आजून ताठू लागलेला लवडा तिने गच्च धरला आणि खाली बसून सरळ तिचा गरम गरम तोंडात घेतला. आधीच शॉवर चा गार पाण्यात गार झालेला लवडा सुलभा चा तोंडात गेला आणि मी पिसाळून उठलो. मी सुलभा चे केस पकडले आणि जोरात माझा लावडा आत बाहेर करू लागलो. माझ्या लवड्यातील सगळं दही सुलभाने कालच संपावलेला होता त्या मुळे तो आता लवकर झडणार न्हवता. मी सुलभा ला उभी केली आणि बाहेर पळत जाऊन मोबाईल आणून बाथरूम मध्ये एक कोपऱ्यात रेकॉर्डिंग करायला ठेऊन दिला. मी आता शॉवर च तोंड एक कोपऱ्यात फिरवला आणि सुलभा चा गांडीवर एक चापट मारली, तसं तिने ओळखला मला काय हवं आहे. सुलभा कोपऱ्यात गेली, तिने दोनी हात भिंतीवर अगदी वर उचलून ठेवले, ती जराशी कंबरेत वाकली आणि तिचा बोचा मागून उचलून घेतला. आता शॉवर च पाणी सरळ तिचा गुबगुबीत गांडीवर पडत होत. समोरचा नजारा बघून माझं मन नाचू लागला, झवाझवीत पूर्ण उत्साहाने भाग घेणाऱ्या स्त्रिया, मुली, अगदी दुर्मिळच, आणि मला तर भुकेल्या रांडा लाभलेल्या होत्या.
मी सरळ सुलभा चा मागे गेलो आणि हाताने तिचे मस्त गरगरीत मोठे बॉल धरले, आणि माझा काळा 6 इंची लवडा तिच्या गांडीचा घळीत घुसवला. तिथला वातावरण अजून गरम होता. सुलभाने तिची गांड आजूबाजूला हलवून माझा लवडा तिच्या भोकावर आणून ठेवला. आता गार गार लवडा एका गरम गरम बिळात घुसणार होता. सुलभाने अगणित वेला गांड मारून घेतलेली होती, त्यामुळे तिचा गांडीत माझा बाबुराव लगेच घुसू लागला. थोडा थोडा दणका देत मी पूर्ण लवडा आत घातला. आता शॉवर च पाणी माझ्या आणि सुलभाचा लवडा आणि गांडीचा मिलन केंद्रावर पडत होता. माझा लवडा गरम होऊन सुलभा चा गाडीतून बाहेर येत होता, शॉवर चा गार पाण्यात गार होऊन परत आत गरम लावा रसात घुसत होता. आम्ही दोघे जोरात चित्कारात होतो.
इकडे सुलभा ची गांड पूर्ण फाकलेली होती. मी आता एक हाताने तिची पुच्ची रगडत होतो. एक हाताने बॉल दाबत होतो. सुलभा स्वतः हुन तिची गांड पुढेमागे करत होती. हे सर्व बाजूला ठेवल्या मोबाईल मध्ये रेकॉर्ड होत होता. मी हळूच सुलभा चा गुडग्यात हात घातला आणि तिचा पाय उचलून तिला पूर्ण गोल फिरवली.. आता ती माझ्या कडे तोंड करून उभी होती, पाणी सरळ तिचा पुच्चीवर पडत होता. मी सरळ तिचा दोनी पायात हात घालून तिला उचलली, तिची पाठाण भिंतीवर टेकली होती. सुलभा अधांतरी होती आणि मी तिला तशीच झवत होतो. सुलभा स्वतःचा हाताने बॉल जोरात दाबत होती, वरती उचलून त्यांना चावाईचा प्रयत्न करत होती.
मी जोरजोरात दणके दिले आणि माझा लवडा आत आचके देऊ लागला. सुलभा खाली उतरली आणि माझा लवडा तोंडात घेतला. दही न्हवत तरी माझा लवडा आचके देऊन तिचा तोंडात शांत झाला. मी तिला उभी करून किसिंग सुरू केला. मी तसाच आमचा दोघांचा कंबरेला टॉवेल गुंडाळला आणि बाहेर आलो.
आम्ही एकमेकांचं अंग पुसून तयार झालो. सुलभाने आतला मोबाईल आणला. मी तो रेकॉर्ड केलेला विडिओ राकेश ला सुलभाचा मोबाईल वरून पाठवला. त्याला अजून पेटवायला msg केला,
ये रे बाळा लवकर ये, बघ तुझा दोस्त कसा रगडतोय मला, फक्त माझी गांड मारतोय रे, माझी पुच्ची अजून उपाशी आहे रे बाळा. लवकर ये आणि झव रे मला, झव, खूप उपाशी आहे मी.
हे msg आम्ही राकेश ला सुलभा चा मोबाईल वरून केले. आम्ही दुपारी जेवलो आणि दुकानात खरेदी साठी गेलो. दुकानात आम्ही सुलभा ल मस्त लालेलाल साडी आणि ब्लॉउज घेतला. आतून घालण्यासाठी पारदर्शी काळ्या कलर ची ब्रा आणि अगदी तोकडी पॅंटी घेतली. ज्याला फक्त मागून एक पट्टी होती आणि फुडें पुच्ची ची चिर झाकेल एवडी पट्टी.
पॅंटी आणि ब्रा घेताना मी फुडें होऊन हे सर्व घेत होतो. ते दाकवणारी दुकानातील महिला भलतीच वेडी झाली होती. तिने काकू ला विचारलं, मॅडम हे कोणासाठी हो, सुलभा बोली हा माझा bf, ह्याची इच्चा आहे, मला हे घालण्यात, त्यावर मी दुकानंतच सुलभा चा गांडीवर रट्टा दिला. ते बघून ती महिला बोली, नशीब आहे मॅडम तुमचं.
तिकडे राकेश नि आमचा विडिओ बघितला आणि मला msg केला, मादारचोत तू खरोखर सुलभा ला झवून काढली रे, मला इतका इंटरेस्ट न्हवत तिच्यात पण आता आहे. मी बोलो तू ये तरी, तुझ्या साठी तुझी रांड आसुसलेली आहे.
इकडे आम्ही दुपारी भरपूर जेवलो आणि झोपलो. कारण रात्री आमची झोप पूर्ण होणार न्हवती. सुलभा चा आज झावाझविचा कार्यक्रम होता, तो ही तिचा मुलाबरोबर आणि त्याचा मित्राबरोबर.
संध्याकाळी आमची तयारी सुरू झाली. सुलभाच बेड आम्ही सजवलं. त्यावर गुलाबाचा पाकळ्या टाकल्या. रूम मध्ये मंद प्रकाश असलेला बल्ब लावला. रूम फ्रेशनर लावला. इकडे सुलभा नटू लागली. तिने साडी अगदी घट्ट नेसली, त्यातून तिची फिगर पूर्ण दिसत होती. आतून तिने नवीन ब्रा आणि पॅंटी घातली. ती मस्त माजलेली रांड दिसू लागली. तिने अगदी खोलगट एकाच बटण असलेला ब्लॉउज घातला. बेंबी पासून पाच बोटे खाली साडी नेसली. बेंबी खाली बारीक टिकल्यांची सजावट केली. होटाना लाल लिपस्टिक लावली. गळ्यात मोठा मंगळसूत्र घातलं जे तिचा दोनी बॉल चा मध्ये येत होता. हातामध्ये हिरव्या बांगडयांचा चुडा घातला, पायात चुम्हचुम्ह वाजणारी पैंजैन घातली. कंबरेला चांदीचा कंबरपट्टा लावला आणि सुलभा तयार झाली.
राकेश चा nervous पना घालवण्यासाठी मी थोडी beer आणून ठेवली. बरोबर 7 वाजता राकेश आला. बाहेर अंधार पडलेला होता. मी घराचा खिडक्या आणि दार लावून घेतले. करण आता राडा सुरू होणार होता. कितीही रांडा झवल्या असल्या तरी राकेश जरा घाबरलेला होता, काकू ही जरा घाबरलेली होती. राकेश बाहेर हॉल मध्ये बसला, मी सांगितल्या प्रमाणे काकू ने आतून आवाज दिला, राकेश बाळा, ए बाळा ये रे सोन्या, ये, बघ तुझी आई नटलेली आहे तुझ्या साठी, आता मोक्याच्या क्षणी राकेश टरकला. काकू ही टरकली होतीच. हे अशे सुरवात करणार न्हवते. मी राकेश ला आत घेऊन गेलो.
काकू नि घाबरून डोळे मिठून घेतले. मी राकेश ला थोडी बिअर दिली. राकेश ला काकू चा जवळ बसवला. मी त्यांना दरडावून बोलो, आता मी जे सांगीन तेच करायचं. राकेश नि एक घोट घेतला तसा मी त्याला ओरडलो, लवड्या अर्धा घोट तू पी आणि स्वतःचा तोंडातून ह्या रांडेला पाज. राकेश नि थरथरत सुलभा चा तोंडावर त्याचे होट ठेवले. तसे काकूने गादीवर तिचा मुठी दाबल्या. काकूने राकेश चे दोनी ओठ तिच्या ओटात घेतले आणि राकेश चा तोंडातील राहिलेली बिअर पिली.
ते दोघे ही खूप थरथरत होते. दोघांचे श्वाशोश्वास जोरजोरात होत होता. राकेश नि परत दुसरा घोट घेतला, आता हे दोघे हळू हळू किस करू लागले. मी बाजूला उभा राहून त्यांना ऑर्डर देत होतो. राकेश चा हात आता त्या आईचा कंबर वर फिरू लागला, हळूच तो बॉल वर गेला आणि त्याने तो झटकन काढला. मी ओरडलो दाब ते. तसा तो सुलभाचे बॉल दाबू लागला. काकू उसासे सोडू लागली. इकडून मी ओरडून त्यांना ऑर्डर देत होतो. काकू चे हात आता राकेश चा पाठणीवरून फिरत होते. आता दोघे ही धीट होत होते. दोघांचे डोळे अजून बंद होते. राकेश चा लवडा ताठलेला होताच. काकूने तसाच मिटलेल्या डोळ्याने त्याची पॅन्ट ची चैन काढली आणि त्याचा लवडा पकडला. तसे दोघांनी डोळे उघडले. दोघांची नजरानजर झाली आणि ज्वाला मुखी चा उद्रेक होवा तसा त्यांचा भावनांचा उद्रेक झाला, क्षणात दोघांची भीती गेली आणि दोघे एकमेकांवर तुटून पडले, मी त्यांना ओरडायला गेली तर दोघांनी मला बाजूला ढकलून दिला, दोघे ही एकदम बोले, लवड्या तिथे बस तू.
मी आतून नाचू लागलो. दोघे मायलेक आता पुरती पिसाळून गेली. काकूने राकेश चा शर्ट फाडून टाकला त्याची पॅन्ट ओडून काढली आणि त्याला पूर्ण नागडा केला. काकू चा हातातल्या बंगड्या मस्त वाजत होत्या. राकेश नि पण काकू चा पदर भिरकावून दिला आणि दोनी हातानी काकू चा ब्लॉउज एक झटक्यात तोडून टाकला. गुढग्यावर बसून राकेश ने काकूंचा साडीचा आत हात घातला आणि एक क्षणात काकू ची पॅंटी परकर आणि साडी ओडून काढली. उभा राहून त्याने तिची ब्रा फाडुन टाकली. मी बोलो लागलो अरे हळू करा दोघे, त्यांना आता कसलीच पर्वा न्हवती.
दोघे आता पूर्ण नागडे होते. काकू एकाद्या अप्सरा सारखी दिसत होती. काकूंचा कंबर पट्ट्यावरचा मणी तिची पुच्ची झाकत होता. मी बाजूला दुसऱ्या बेड वर बसलो आणि माझा लवडा बाहेर काडून हलवू लागलो. इकडे राकेश बेड वर बसला आणि काकू खाली उभी राहिली. राकेश सुलभाचे बॉल जोरात चोखु लागला, चावू लागला. सुलभाची गांड माझ्या कडे होती. तिची गजरा घातलेली वेणी तिचा गाडीवरून हलत होती.
उफफफ काय नजारा होता तो. माझा लवडा बेकार ताठला होता. काकू जोरात उसासे सोडत होती. राकेश शक्यतो पुच्ची चाटत नसे पण आज तो काकू ची पुच्ची चाटु लागला.
काकू ने त्याच डोकं तिचा पुच्चीवर दाबला आणि बोलू लागली, चाट रे राजा चाट, झव तुझ्या रांडेला, खूप अतृप्त आहे मी, झव राजा. राकेश वर सरकत आला आणि त्याने उब्यानेच काकूंचा पुच्चीत लवडा घातलं आणि जोरात दणके देऊ लागला.
मम्मी आईघाले तुला कळत न्हवत का की घरात एक तरुण पोरगं आहे आणि तू बाहेरून झवत होती, रंडे तुला कुत्री सारखी झवतो आता, राकेश बोला, त्यांची शिवीगाळ ऐकून मी अजून पेटून उठलो. राकेश चे दणके जोरात काकू ला बसत होते, त्याने तिची गांड हलत होती, मस्त दिसत होती ती
इकडे मी ही नागडा झालो. राकेश नि आता काकू चा पुच्चीतून लवडा बाहेर काढला आणि तिला कंबरेत वाकवून मागून तिला झवू लागला. तस त्यांचं लक्ष माझ्या कडे गेला. मला बघून दोघे बोले, आईझवाड्या, हे सगळं तू सुरू केला आहे बाजूला काय करतोय लवड्या, ये इकडे. मी आलो आणि सरळ लवडा काकू चा तोंडात घुसवला. आता एक लवडा काकूंचा पुच्चीत होता तर एक तोंडात. मागून राकेश दणके देऊ लागला तर फुडुन मी. राकेश काकू चा पुच्चीत झाडला. आता मी मागे गेली आणि काकू चा बोचा मारू लागलो.
राकेश बेड वर बसला. काकू त्याचा लवडा चोखु लागली. मी कधी कधी एकादा दणका जोरात देत होतो, त्यावर काकू लवडा चोकत चोकत ओरडत होती, लवड्या मदारचोत हळू, फाडशील माझी गांड. राकेश चा आता लवडा ताठला. मी ते बघून काकूंचा गाडीतून लवडा काढला, राकेश बेड वरू पाय खाली सोडून तसाच बेड वर पडला आणि काकू त्यावर स्वार झाली. काकू जोरजोराने त्यावर उड्या मारू लागली. तिचा पुच्चीतून आत बाहेर होणारा लवडा बघून मी पेटलो, तिची मोठी उसळणारी गांड बघून मी वेडा झालो. मी काकू ला मागून फुडें दाबली आणि राकेश नि तिला मिठी मारली, काकू ने ओळखला की आता तिची काही खैर नाही.
काकू ओरडली नाही धनी नको, त्रास होईल, विकऱ्या नको मदारचोत.
मी माझ्या लवड्याला थूकी लावली आणि काकूंचा बोचा फाकवुन त्यात लवडा घालू लागलो. मला खाली काकूंचा पुच्चीत राकेशचा लवडा जाणवत होता. काकू शिव्या देऊ लागली,
आईघालयानो, मेले मेले आई ग वाचावं, देवा आआआया आणि मी सगळा लवडा आत घातला. राकेश नि काकू ला किस घेतली आता आम्ही आलटून पालटून दणके देऊ लागलो. राकेश चा लवडा बाहेर आला की माझा आत, माझा बाहेर आला की त्याचा आत. जर वेळ असा की नंतर मग एकदम, दोघांचे एकदम आत आणि बाहेर.
काकू आता ह्याचा आस्वाद घेऊ लागली, आयुष्यात 2 लवडे तिला झवत होते. काकू इकडे शिव्या देत होती, हारामखोरणो घरात मी असताना बाहेर रांडा झवताय, माझी रांड केली रे, माझ्या पोरांनी, आआयआ झवा रे झवा मला अजून झवा.
मी आता लवडा बाहेर काढला, काकू ला उठवली. तिला समोरून उचलून घेतली आणि तिचा पुच्चीत लवडा घातला. काकूने पायाने माझ्या कंबरेला आणि हाताने माझ्या मानेला मिठी मारली. रॅकेझ नि आता मागून त्याचा आई चा गांडीत लवडा घातला आणि परत आमचा खेळ सुरू झाला. काकूंचे विसकटलेलं केस आणि ओठावरचा आजूबाजूला लागलेला लिपस्टिक अजूनच मस्त दिसत होता. काकुला जबरदस्त झवताना होणारा तिचा बांगड्या आणि पैंजनाचा आवाज मंत्रमुग्ध करत होता. काकुला उचलून माझा हात दुकू लागला आणि मी तिला खाली उतरवली. आता मी खाली झोपलो आणि काकू माझ्यावर स्वार झाली, राकेश बेड वर उभा राहिला आणि काकूंचा तोंडात लवडा घातला. खालून मला काकू चा तोंडात आत बाहेर होणारा लवडा दिसत होता.
थोड्या वेळाने आम्ही दोघे झडलो. काकू हसू लागली. बोली दमला का रे पोरणो, मी नाही दमली, आताशी तर सुरुवात आहे. आम्ही दोघे बेड वर झोपलो आणि काकू आमचा मध्ये गुढग्यावर बसून आळीपाळीने आमचे लवडे चोखु लागली. तिचा गळ्यातून हलणारा मंगळसूत्र मस्त दिसत होता. आमचे लवडे ताठले आणि काकू आमचा मध्ये झोपली. Sandiwch सारखी आम्ही तिला मध्ये दाबून टाकली. काकूने राकेश कडे तोंड केला आणि त्याचा कंबरेवर एक पाय टाकला. आम्ही तिघे एक कुशीवर झोपलो होतो. मी मागून गांडीत लवडा घातला.
आर लावड्यानो झव जोरजोरात, काकू बोली. राकेश बोलो आता मला तुमची live झवाझवी बघूद्या. तो बाजूला बसून आमचा खेळ बघू लागला. त्याचा आई ला त्याचा समोरच कचाकचा झवण्यात एक वेगळीच मजा येत होती. नंतर मी बाजूला बसलो आणि राकेश काकू ला झवू लागला. रात्री आम्ही कधी झोपलो आम्हालाच कळलं नाही. सकाळी उठलो तर काकू चहा करत होती, राकेश अंगोळीला गेलेला. मी काकुला मागून मिठी मारली. काकू बोली, विक्रम मस्त रे, कालची रात्र मला खूप आवडली, खूप, परत करू वाटत आहे,
दोघांचे लवडे असले की खूप मज्जा येते, त्यावर मी बोलो, झवू की काकू त्यात काय आहे, त्यावर काकू बोली की अरे राकेश सकाळी बोला की त्याला बायका पेक्षा मुली आवडतात जास्त. आता काय करायचं रे, मला 2-2 लवडे हवेत झवायला एकाच वेळी. मी काकूंचे बॉल दाबत बोलो, आहे आपल्याकडे एक लवडा, माझ्या वयाचा. माझ्याच रक्ताचं नात असलेला. काकू एकदम माझ्या कडे फिरून बोली कोण, सांग ना लवकर कोण,
आणि मी बोलो माझी लाडकी बहीण, श्वेता….. ( क्रमश )
फुडील भगत श्वेता दीदी झवणार काकू ला माझ्यासोबत….
आपला फीडबॅक नक्की कळवा, extra मस्ती साठी कॉन्टॅक्ट

This content appeared first on new sex story .com

This story घरातल्या रांडा – भाग 6 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page