घरातल्या रांडा – भाग 9

नमस्कार मैत्रिणींनो, आज मी, विक्रम घेऊन आलो आहे माझ्या झवाड्या रांडाचा नंगानाच चा 9 वा भाग. पटापट निकर काढा पाय फाकवा आणि पुच्ची ला रगडाईला तयार व्हा. मित्रानो बाबुराव आज तुमचे लगीच उठतील याची खात्री माझी. तर चला मी पळतो इथून आणि प्रिया ला आणतो.
मित्रानो आणि मैत्रिणींनो, मागचा भागात सांगितल्या प्रमाणे मी बाथरूम मध्ये जाऊन खूप पाझरले. गार गार पाणी अंगावर घेऊन जरा शांत झाले. परत कपडे घातले आणि वर येऊन दारा जवळ गुढग्यावर बसून keyhole मधून आत पाहू लागले. दीदी आणि दादया अंगोळ करून बाहेर आले होते. दीदी बेड वर होती- नागडी आणि दादया तिचा समोर उभा होता, तो ही नागडा. दीदी चा हातात दादया चा काळा मोठा लवडा होता आणि ती तो जोरजोरात चोकत होती. दादया तिचे मोकळे केस पकडून तीच डोकं जोरजोरात फुडें मागे करत होता, दीदी पण त्याला प्रोत्साहन देत द्याचा गांडीवर दोनी हात ठेवून त्याची गांड जोरात फुडें ओढत होती, दिदीचा तोंडातून लवडा पूर्ण बाहेर येऊन त्यावरची लाळ बाहेर तिचा बॉल वर पडत होती. ते बघून माझी पुच्चीत परत वळवळ सुरू झाली. मी एक हात सलवार मधून पुच्चीला लावला आणि एक हाताने माझे मनुके दाबू लागली. मला तो काळा लवडा कधी माझ्या तोंडात मिळतोय असा झालं. तोंडाला पाणी सुटू लागला. दादया नि मला पण तस करावा असा वाटू लागला. आता दीदी बेड वर झोपली, जरा डोकं खाली सोडून आणि दादया तिचा वर झोपला, दादया नि दिदीचे पाय फाकवुन वरती घेतले. आता दादया तिची पुच्ची चाटत होता आणि जोरात कंबर हलवून दिदीचा तोंडात पूर्ण लवडा घालत होता. मी उजेडात बघितलेली ती पहिली 69 पोसिशन होती. किती मनमोहक दृश्य होता ते. इकडे माझी निकर पूर्ण ओली झाली. तिकडे दीदी चा तोंडातून काही तरी पाण्यासारखा बाहेर पढल आणि दादया बाजूला पडला. दीदी तोंड पुसत उठली आणि त्याला किस करू लागली. दोघे उठून आता कपडे घालू लागले. मी पळत खाली जाऊन बसले.
दीदी आणि दादया खाली नाश्ता करायला आले, दीदी दादया ला खेटून बसली होती. मम्मी नाश्ता बनवून भैय्या ला घेऊन रानात गेली होती. ते दोघे आता संध्याकाळीच येणार होते. मी आता ठरवलेलं होती की माझं मन मोकळं करायचं. मी घराची दार लावून घेतली होती, खिडक्या बंद केल्या होत्या. मी दीदी आणि दादया ला नाश्ता दिला.
प्रिये, आग नाश्ता घे की पिल्लू, दादया मला बोला.
मी नाही कोणाचं पिल्लू बिल्लू, मी जरा रागीट स्वरात बोले.
अरे आमचं पिल्लू रुसल वाटत, दीदी हसत हसत बोली. काय ग प्रियु काय झालं? सकाळी तर नीट होतीस तू, दादया तिला अडवत बोला.
फक्त श्वेता दिदीला तू तुझी gf मानतो, मला नाही मानत. रात्री तिला जवळ घेऊन झोपतो, मला माही घेत आणि मला माहिते तुम्ही अंगोळ पण एकत्र करता, मला ठेऊन, मी एकदम केविलवाण्या स्वरात बोली, काल मला तुला बिकिनी घालून दाखवाईची होती, तरी तुम्ही मला सांगितलं नाही ती कशी घालतात ते. आणि माझ्या डोळ्यात पाणी आलं.
दादया नि मला बाजूचा खुर्चीवरून उठवलं, माझा हात हातात घेतला आणि मला त्याचा मांडीवर बसवला आणि मागून मला मिठी मारली. माझं पूर्ण अंग शहराल. मला माझ्या गांडीचा घळीत दादया चा लवडा जाणवत होता. मला तो टणकपणा आवडत होता, मी माझा पूर्ण वजन त्याचा बुल्ल्यावर टाकत होती, तस त्याचा टणकपणा वाढत होता.
दादया माझ्या गालावर पप्पी घेत बोला, प्रियु, आग तू आहेस माझी gf, तुला पण रात्री मिठीत घेईन, आपण करू एकत्र अंगोळ, पण यार तू आताशी 19 वरशाची आहेस, आणि gf म्हटलं की तिला काही गोष्टी कराव्या लागतात, ते तुला कसं जमणार बाळा, ते दिदीलाच जमत.
मला जमेल सगळं, आणि मी बोलणार ही नाही कोणाला काहीच, पण तू माझ्याबरोबर सगळं करायचं जे दीदीबर करतोस, नाही तर मी तुमच्याबरोबर बोलणार नाही, मी बोले आणि रुसून बसले. आता दीदी नि मला दादया चा मांडीवरुन उठवून तिचा मांडीवर घेतलं, वा किती मऊ मऊ मांडी होती तिची अगदी गादी सारखी. तिने माझा हात तिचा गळ्या भवती टाकला आणि माझ्या गालावर पप्पी घेत मला बोली, मोठी झालीस पिल्लू, आम्ही सगळं शिकवू, दाखवू तुला आणि तिने माझा बॉल दाबला.
माझ्या अंगातून वीज गेल्यासारखं झालं. मी दिदीला पूर्ण मिठी मारून तिचा गालाची पप्पी घेतली. दीदी बोली तुला बिकिनी बघायची आहे ना, चल हॉल मध्ये, दादया आणि तू सोफ्या वर बसा, मी वरून आपल्या बिकिनी आणते. दादया मला हाताला पकडून हॉल मध्ये आला. आम्ही सगळ्या खिडक्या बंद केल्या, त्यावर पडदे ओढले, आणि घरात light आणि फॅन सुरू केला.
मी आणि दादया सोफ्या वर बसलो, मी दादया ला चिटकून बसले होते, दादया नि त्याचा हात माझ्या खांद्याभवती टाकला होता. माझ्या काळजातली धडधड वाढली होती, आणि दीदी मला पायरीवरून येताना दिसली. दीदी ने अंगावरचे कपडे टाकलेले आणि अंगाला फक्त एक पांढरा टॉवेल गुंडाळला होता. टॉवेल तिचा मांड्या थोड्याच झाकत होता. वरती तिने टॉवेल तिचा छाती वरती खोचला होता.
बघ प्रियु, अजून सांगत आहे मी, दादया ची gf होणं सोप्प नाही, खूप चावट गोष्टी करावी लागतात. अजून वेळ गेलेली नाही. तुला जमेल का हे, दीदी बोली.
मी बोले -हो ग दिदे मी काहीही करिन. मला दाखव ना बिकिनी कशी घालतात.
बरं बाई, असा बोलून दीदी ने दादया कडे बघितला, दादया नि तिला होकारार्थी मान हलवून आदेश दिला.
आणि दिदीचा अंगावरचा टॉवेल घरंगळत खाली पडला. माझी धडधड खुपच वाढली, दीदी संपूर्ण नागडी होती. तिचा अंगावर एक चिंधी कापड ही न्हवत. ती एक पाय तिचा मांडीवर घासत एकाद्या मॉडेल सारखी उभी राहिली. बाजूला ठेवलेली बिकिनी तिने जाऊन उचलली. नागडी चालत असताना आमची दीदी एकाद्या अप्सरे सारखी दिसत होती. तिने लेस ची बिकिनी घातली, एक लेस तिचा पुच्चीचा चिरीतून वर बेंबी पाशी जाऊन दोन भागात होत होती आणि ते दोन भाग तिचा बॉल चा मनुक्यावरून मागे जात होते आणि मागे कंबरे जवळ जाऊन परत एक होऊन तिचा गांडीचा घळीत गुडूप होत होती. त्यात दिदींच काहीच झाकलं जात न्हवत. बघ प्रियु, तुचा दादया ला मी अशी लागते. दिवस बघत नाही, रात्र बघत नाही, मला नेहमी तो नागड ठेवतो. तुला जमेल हे.
मी होकारार्थी मान हलवली. मग ये इकडे, दीदी मला बोली. मी घाबरत घाबरत तिचा जवळ गेले. दीदी ने माझा एक एक ड्रेस अंगावरून काढून टाकला. बघता बघता मी ब्रा वर आणि निकर वर आली. माझी ब्रा ओडून दीदी ने काढून टाकली आणि माझे मोठे गोळे मुक्त झाले, मी खूप लाजले. माझ्या निकर ला हात लावून दीदी बोली, दादया आर हिची पुच्ची किती ओली झालीय आणि तिने सरळ खाली वाकून माझी निकर काढली आणि दादया कडे भिरकावून दिली. अंगोळ पण चड्डीवर करणारी मी आता ह्या दोघांचा समोर पूर्ण नागडी होती. दादया नि निकरचा वास घेऊन जोरात उसासा सोडला. आता मी पण लाजत लाजत बिकिनी घातली.
दीदी बोली -पहिली पायरी तू चढलीस, आता दुसरी आणि ती गुढ्यावर आणि हातावर चालत चालत ती दादया जवळ गेली आणि त्याचा बरोबर चाळे करू लागली. दादया ने कंबर उचलली आणि दीदी ने त्याचा बरमुडा आणि चड्डी एकदम काढली. दादया चा लवडा उढी मारून बाहेर आला. दादया ने त्याचा tshirt काडून टाकला. मी जवळ जाऊन बसले. मी आता जवळून दादया चा लवडा बघत होते. दीदी ने सरळ त्याचा लवडा तोंडात घेतला आणि माझ्या कडे बघून डोळा मारला. आता मी दादया चा गुढग्यात खाली फरशीवर बसली आणि दादया चा गोट्या हातात घेतल्या. मी पहिल्यांदा कोणाचा तरी गोट्या हलवत होती. दीदी ने एकदम ओला लवडा तिच्या तोंडातून काढला आणि माझ्या हातात दिला.
किती कडक आणि सरळ ताठलेला बुल्ला होता तो, माझ्या आयुष्यातला पहिला वाहिला बुल्ला. माझ्या साठी जणू काही काळ थांबला होता. मी हळू हळू माझं तोंड लावड्याकडे घेऊन गेली, मला पाणीपुरी ही पूर्ण खाता येत न्हवती कधी, पण मी पूर्ण तोंड उघडून दादया च लवड्याचा टोपण तोंडात घेतला. ती तुरट चव लागून मी झिंगले. दीदी नि माझं डोकं दादया चा लवड्यावर दाबलं. लवडा अगदी माझ्या गळ्या पर्यंत गेला. दादया आता माझं तोंड झवू लागला. मागून दीदी ने माझा पुच्चीत तिची करंगळी घातली आणि मी ओरडले, आई ग, आहहहह.
दीदी जोरात माझ्या पुच्चीत करंगळी हलवू लागली, मला ते दुखू ही लागलं आणि आवडू ही लागलं. दीदी बोली, प्रियु लवडा हित घुसणार आहे आणि मी शहारले, माझ्या तोंडात ही ना घुसणारा लवडा माझ्या ह्या छोट्या पुच्चीत कसा मावणार होता?
इकडे दादया माझं तोंड जोरात झवत होता आणि एक क्षणात त्याने माझ्या गळ्यात त्याच दही ओतलं. मी डोळे घट्ट मिठून ते पिऊन टाकलं. दादया आता पेटला आणि त्याने मला उचलून सोफ्यावर बसवला. माझ्या गुडग्यात हात घालून माझे पाय जोरात पूर्ण फाकवले आणि दादया ची जीभ माझ्या नाजूक पुच्ची ला लागली. वरती दीदी ने मला किस करायला सुरुवात केली. आता माझ्या तोंडाचे आणि पुच्चीचे लिप्स चोकले जात होते. प्रत्येक बाई नि कधी तरी आयुष्यात पुच्ची चाटून घ्यावी, जाम मज्जा येते त्यात. दादया ची मोठी खरबडीत जीभ माझी पुच्ची उघडत होती. माझ्या पुच्चीतून जीभ फिरवत असताना दादया ने माझ्या गांडीत बोट घातलं आणि मी जोरात ओरडले, दादया….
माझी किंकाळी दीदी चा तोंडात गुडूप झाली. माझे बॉल दीदी पेक्षा मोठे होते. दादया ते जोरात कुस्करत होता. पहिलीच वेळ असल्यामुळे माझे बॉल लालेलाल झालेले. इकडे मी जोरजोरात झडले. दीदी आणि दादया बाजूला झाले. दीदी बोली प्रियु, दुसरी पायरी ही चढलीस तू, आता तिसरी….
दादया आता फरशीवर झोपला आणि दिदू ने तिची बिकिनी काढून फेकून दिली. दीदी दादया वर स्वार झाली, तिची गांड आडवी तिडवी करत तिने दादया चा बुल्ला सगळा पुच्चीत घातला. आणि जोरात वर खाली करू लागकी. तिने मला जवळ ओढलं आणि दादया चा तोंडावर बसवला. खालून दादया दीदी ला जोरात दणके देत होता, त्यामुळे ती जोरात माझे बॉल दाबत होती, आणि किस करत होती मला. माझे ओठ मस्त चोखत होती. आणि खालून दादया ने माझ्या गांडीचा भोक चाटायला सुरवात केली, आता मी आनंदाने त्याचा तोंडावर माझी मोठी गंड अपटू लागली. मी परत दादया चा तोंडावर झिरपले, मी उठणार तर दीदी ने मला तसाच दाबून ठेवलं, आता मी ओरडत होते, दादया माझ्या दादया, आई ग, आहहह, अजून कर, अजून कर. दादया चा दणक्या मुळे दीदी झडली आणि मला पकडून ती बाजूला पढली.
प्रियु, ह्याला बोलतात झवणे, खूप मज्जा असते ह्यात, आणि हे करताना हा आपला दादया नाही, आपलला ठोक्या आहे, आपला रंडोबा आहे आपला बिन लग्नाचा नवरा आणि आपण त्याचा रांडा, झवताना त्याला लवड्या, मादारचोत, आई झवाड्या, मावशी झवाड्या बोलायचं. मावशी झवाड्या ऐकून मी अजून प्रफुल्लित झाले, मी बोले दिदू हा आपला रंडोबा माझ्या आई ला ही झवेल का ग?
हो ग रंडे, झवेल तो, जर तू आम्हाला मदत केलीस तर. मी जोरात ओरडले, हा करिन मदत पण मला झवा ना, सहन होईना. दादया आणि दीदी आता मिळून माझे दोनी बॉल चोखु लागले. खाली दादया च बोट माझ्या पुच्चीत आणि दिदींच गांडीत हलत होत. मी चित्कारात होते, झवा मला झवाड्यांनो, झवा, मी मरे पर्यंत झवा. दीदी आता माझी पुच्ची चाटु लागली आणि दादया माझ्या वर बसून माझ्या तोंडात लवडा घालून हलवू लागला. दीदीची जीभ किती नाजूक होती. मी कंबर उचलून तिला साथ देऊ लागले. दादया परत माझ्या तोंडात झडाला.
मी बोले दादया पुच्चीत घाल ना, दादया बोला -नाही प्रियु अजून त्याला वेळ आहे. कारण नुसत्या बोटाने तुला त्रास होत आहे. 3-4 दिवस आम्ही दोघे तुला बोटाने झवू. तुच्या पुच्चीला सवाय झाली की मग तुझी पुच्ची आम्ही रगडून काढू. मी हो बोले.
दादया बोला, तो पर्यंत मला मावशीला पटवाईचा मदत करायची. मला मावशी खूप आवडते प्रियु. मी बोले हो दादया, तू आमचा ठोक्या आहेस, तुझ्या सर्व इच्छा ही आमची जबाबदारी. 2 दिवसांत आई तुझ्या कडून गांड मारून घेत असेल.
दुपार झाली होती. आम्ही जेवलो आणि तिघे नागडेच झोपलो. मी, दादया आणि दीदी चा मध्ये होते. मी राहून राहून दादया चा लवडा पकडत होते. संध्याकाळी आम्ही कपडे घातले. आई आल्यावर आम्ही खाली आलो.
रात्री दादया आणि दीदी ने मला doggy style मध्ये झवाझवी करून दाखवली. दादया नि एकदा तिची पुच्ची झवली आणि नंतर गांड. दीदी बोली बघ प्रियु, खूप वेळा झवली की अशी सवय होते आणि त्रास न होता फक्त मज्जा येते. मी बोली हो दीदी मला पण झवा तुम्ही. दीदी बोली मी तुला त्रास होऊ नये म्हणून रोज झवीन.
मी विचार केला, दीदी कशी मला झवणार?…..
पुढील भागात आई होणार दादया ची सगळ्यात आवडती रांड आणि दीदी झवणार मला.

This content appeared first on new sex story .com

This story घरातल्या रांडा – भाग 9 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page