घरात झोपलेल्या मोठ्या बहिणीच्या पुचित बोट टाकून पाणी काढलेहॅलो मित्रानो,

मी विजय. मी २१ वर्षाचा मुलगा आहे. मी १५ वर्षाचा होतो तेव्हा पासून मुलांच्या हॉस्टेल मध्ये राहत असे. तिथेच शिकत होतो. काही दिवसाआधीच मी घरी आलो. आम्ही ३ मुले. माझा मोठा भाऊ प्रमोद ज्यचे लग्न झाले आहे आणि तो वेगळा राहतो. माझी मधली बहीण कविता जिचे पण लग्न झाले आहे आणि तिला ४ वर्षाचा मुलगा पण आहे आणि मी सर्वात लहान. आमचे बाबा नव्हते, त्यामुळे आई घरी एकटीच असे.

मी हॉस्टेल मध्ये राहतो आणि खूप दिवसानंतर घरी आलो होतो १५ दिवसाची सुट्टी घेऊन. मी घरी आल्यावर पाहिले कि माझी मोठी बहीण कविता सुद्धा तिच्या मुलाबरोबर आली होती. आम्ही दोघे खूप जवळ होतो. आमच्यात अजून सुद्धा लहान पानासारखी मस्ती होत असे. मी तिची खूप खोड काढत असे. आणि ती पण मला खूप सतवत असे.

तिला माझ्या लहान पणाच्या गर्लफ्रेंड बद्दल सर्व माहित असे. त्यामुळे आम्ही मोकळ्या मनाने बोलत असे. ती मला गर्लफ्रेंड बरोबर काय काय झाले हे सुद्धा विचारात असे आणि मी पण तिला मोकळ्यप्रमाणे सांगत असे. आमच्यात खूप चांगली मैत्री होती.

तिचा मुलगा तिच्या सारखाच दिसत होता. मी खूप वेळ त्याच्याशी घरात खेळात असे. एकदा दुपारच्या वेळी जवळ १ वाजता मी मित्रांना भेटून घरी आलो. घरात आलो तर पाहिले कि आई कुठे तरी बाहेर निघाले आहे. मी आई ला विचारले तर ती म्हणाली, मी काकींच्या घरी जात आहे. संध्याकाळी येन. तिच्या मुलीला बघायला मुलगा येणार आहे तर घरातली माणसे पाहिजेत.आई तयारी करून बाहेर निघाली आणि मला आतून दरवाजा बंद करून घेण्यास सांगितलं. पुढे आई म्हणाली कविताला मी सांगितले होते कि मी जाईन म्हणून. तू तिला सांग मी निघाले म्हणून. असं म्हणत आई बाहेर निघून गेली. मी दरवाजा आतून लावला.

कविता ताई वरच्या मजल्यावर होती. आमचे घर सोसायटी मध्ये होते जिथे १ + १ ची घरे असतात. तर कविता ताई वरच्या एका खोलीत तिच्या मुलाबरोबर होती. मी दरवाजा बंद केला आणि कविता ताई ला सांगण्यासाठी गेलो.

मी वर गेलो. खोलीचा दरवाजा उघडाच होता. तर मी आत डोकावून पाहिले. आत पाहिले तर चकित झालो. कविता ताई बेडवर झोपली होती. तिने डोक्यावर हात ठेवला होता. आणि तिचा लहान मुलगा बाजूला बेड वर बसून तिच्याशी डॉक्टर डॉक्टर खेळत होता. त्याने खेळता खेळता कविता ताई चा हिरवा रंगाचा कुर्ता पोटावरून वर केला होता. आणि पोटावर हात फिरवत डॉक्टर डॉक्टर खेळत होता.

मी काही वेळ उभा राहून त्याला खेळताना पाहत होतो. कविता ताई चे उघडे पोट पाहून माझ्या मनात चंचलता निर्माण झाली.

माझ्याने राहवले नाही म्हणून मी विचार केला आत जातो खोलीत. मी ताई च्या मुलाला आवाज दिला ज्यने ताई ला कळेल कि मी आलो आहे. पण आत आल्यावर कळले कि कविता ताई तर गाढ झोपेत आहे.मी कविता ताई च्या बाजूला दुसरी कडे बेड वर बसलो आणि तिच्या मुलाबरोबर डॉक्टर डॉक्टर खेळू लागलो. त्याने मला त्याची खेळणी दिली आणि मला पण कविता ताई च्य पोटावर फिरवायला सांगितली. मी पण लहान मुलानं सारखा कविता ताई च्या पोटावर खेळणी फिरवत खेळू लागलो.

कविता ताईने थोडी हालचाल केली पण ती तशीच झोपून होती. मग मी हळूच माझा हात ताई च्या पोटावर ठेवला आणि गोल गोल नाभी भोवती फिरवू लागो. परत ताई ची हालचाल होऊ लागली.

मी हळू हळू माझा पूर्ण हात पोटावर टेकवला आणि तिच्या पूर्ण पोटावर हात फिरवू लागलो. मी तिच्याशी खेळत होतोच तेवढ्यात तिचा मुलगा बेड वरून खाली उतरला आणि खाली जमिनीवर बसून दुसऱ्या खेळण्याबरोबर खेळू लागला.

आता मी बेड वर होतो आणि माझ्या समोर कविता ताई झोपली होती. तिचा हिरवा कुर्ता वर केला होता. मी परत हात फिरवायला सुरवात केली. आता माझी नजर कविता ताई च्या हिरव्या पायजामाच्या नाडी कडे जात होती. माझे मन झाले कि मी हळूच पायजमाचा नाडा खेचू.

मी काही वेळ वाट पहिली कि ताई उठते का. पण मला कळले कि कविता ताई गाढ झोपेतच आहे. कविता ताई च्या पोटावर हात फिरवून फिरवून माझा लवडा आता पूर्ण ताठला होता. मी काही करण्याआधी हळूच माझा हात ड्रेस वरूनच ताई च्या स्तनाना लावला. आधी एक बोट वरून लावला आणि बोटाने उजवा बॉल दाबला. मग हळू हळू पूर्ण हात बॉल वर ठेवला आणि हळू हळू बॉल दाबू लागलो.

मग हळूच डावा बॉल पकडला आणि हळू हळू दाबू लागलो. कविता ताई चे बॉल एक्दम हापूस आंब्या सारखे होते आणि भरपूर नरम जाणवत होते. मी खूप वेळ बॉल दाबून घेतले.

मग मी हळूच कविता ताई चा पायजमाचा नाडा खेचला आणि पायजमा खोलून थोडा ढिला केला. पायजमा ढिला झाल्यावर हळूच पुढून खाली केला. कविता ताई ने आत गुलाबी रंगाची चड्डी घातली होती. मला चंडीवरून कविता ताई च्या पुचीचा आकार दिसू लागला.

उफ्फफफ्फ फफ्फुफुफू
अह्ह्ह अहाहाहाहा

किती सुंदर दृश्य होते ते.

मला आता खूप उसुक्ता होऊ लागली. पण मनात खूप भीती पण वाटत होती. हिम्मत करून मी हळूच पायजमा कमरेवरून खाली खेचायचा प्रयत्न केला पण मागून काढता आला नाही. मी एक्दम हळू हळू खेचत होतोच तेवढ्यात कविता ताई वळली आणि माझ्याकडे पाठ करून आडवी झोपली.

ती वळताच मी खूप कुश झालो. मी हळूच मागून पायजमा खाली घेण्यास सुरवात केली.

अहाहा हाहाहाहाहा अहहह

जशा पायजमा मागून मी खाली खेचत होतो, अस वाटत होते जणू मी मला मिळाले पारितोषिक उघडत आहे. कविता ताईची गुलाबी चड्डी पूर्ण गांडीला चिकटली होती आणि माझ्या डोळ्यसमोर चमकत होती. कविता ताई ची मोठी गांड बघून तर मी वेडाच झालो होतो.

हळूच मी पायजमा खाली खेचून पूर्ण काढून टाकला. आता कविता ताई फक्त गुलाबी चड्डी आणि वर कुर्ता घालून माझ्या समोर झोपली होती.

माझ्या कडे जास्त वेळ नव्हता. कविता ताई कधी पण उठण्याची शक्यता होती. तिचा मुलगा बेड च्य खालीच बसून खेळत होता.

तेवढ्यात मला विचार आला कि मी कविता ताई चा दाना हात लावूं हलवतो आणि तिला गरम करतो. गरम झाली तर शक्यता आहे कि ती मला काही म्हणणार नाही. मी विचार करत होतोच कि कविता ताई परत सरळ होऊन झोपली आणि तिची पुची माझ्या समोरच होती.

मी जरा हि वेळ न घालवता हळूच माझा हात पोटावरून कविता ताई च्या चड्डीत हळूच खाली सरकवला. माझी बोटे हळूच आत जाऊन आता पुचीवर चिकटली. मग मी हळू हळू पुचीच्या फटीत माझा मधला बोट सरकवून खाली वर घासू लागलो.

मला बोट फिरवताना पुचीचा दाना सापडला. मी दाण्याला जसा गोल गोल बोटाने घासू लागलो, कविता ताई ची हलचल वाढली. मी माझे बोट फिरवणे सुरूच ठेवले.

मी बोट पुचीवर फिरवत होतोच, तेव्हड्यात अचानक कविता ताई झटकन उठली.

जशी ती उठली आणि तिने माझा हात तिच्या पुचीवर फिरताना पाहिला, तिला धक्काच बसला.

ती लगेच मोठयाने म्हणाली. “हे काय करतोयस तू विजय”.

ती पुढे काही म्हणेल त्या आधीच मी तिच्या तोंडावर हात ठेवला आणि जोर जोरात तिची पुची चोळू लागलो. मी मधला बोट पुचित वर खाली घासू लागलो. पुचीचा दाना जोर जोरात घासून कविता ताई ला एक्दम गरम करू लागलो.

माझी ती योजना यशस्वी ठरली. काही वेळातच कविता ताई च्या चेहऱयावर मला एक सुख मिळण्याची भावना दिसू लागली. माझा हात जो धरला होता तो तिने बाजूला केला आणि तशीच मागे परत उशीवर झोपली.

मी पुचीच्या दाण्यावर बोटे फिरवणे सुरूच ठेवले. आणि दुसरा हात बॉल वर ठेऊन जोर जोरात दाबू लागलो. कविता ताई च्या चेहऱयावर मदहोश होणारी भावना दिसत होती. ती तोंड उघडून आवाज करू लागली.

अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहाहा
अहाहा अहाहा अह्ह्ह अहाहा

तिचा तो आवाज एकूण माझ्या शरीराची गर्मी वाढू लागली. मला आता कविता ताई चे बोटे टाकून एकदा पाणी काढायचे होते. कारण मला माहित होते. एकदा मुलीला चव लागली एखाद्या मुलाच्या हाताची तर ते ती कधीच विसरत नाही. आज नाही तर उदय मग झवायला मिळेलच.

म्हणून मी जे करत आहेत ते सुरूच ठेवले. मी हळू हळू गती वाढवली. मी पुचित जोर जोरात बोटे टाकू लागलो. मला कविता ताई ची पुची ओली झाल्याचे जाणवले. माझा पूर्ण हात ओला झाला कविता ताई च्या पुचीच्या पाण्याने. मी पुचीवर जोर जोरात हात घासत होतो.

कविता ताई ची इथे हलचल चालू होती. ती थडफड्त होती. डोळे बंद करून आनंद घेत होती. तोंडातून आवाज काढत होती.

माझा पण लवडा एक्दम ताठला होता. मला पण पुचित बोटे घालण्यात खूप मजा येऊ लागली. मी माझ्या विचारात होतो कि तेवढ्यात कविता ताई ने तिचा हात माझ्या पॅन्ट वरून लवड्यवर ठेवला आणि माझा ताठलेला लवडा पकडला. तिने लवडा पकडून वरूनच दाबला. ती डोळे बंद करून माझा लवडा दाबू लागली.

मला कळले कि कविता ताई खूप तापली आहे. तिला प्रोसाहन देण्यासाठी मी लगेच माझी शॉर्ट पॅन्ट पुढून चड्डी सकट खाली केली आणि लवडा बाहेर काढून कविता ताई च्या हातात दिला. कविता ताई च्या हातात लवडा येताच तिने लवडा घट्ट मुठीत पकडला आणि तोंडाने आवाज करत जोर जोरात वर खाली हलवू लागली.

अहाहा अह्ह्ह अहहह
ऑऑऑया या आता अहाहा या
मऊमम्मू मुमुमूमुंम मु मम
उमुम्मुमुवमु ममम्मूमुमुं
अह्ह्ह अहाहाहाहा अह्ह्हह्ह

आता आम्ही दोघे पण जोर जोरात ओरडू लागलो.

अहाहा आह्हह्ह अहाहा
अहाहा अहाहा हाहाहा
अहाहा हाहाहामी कविता ताई ची पुची जोर जोरात घासत होतो आणि इथे कविता ताई माझा लवडा जोर जोरात हलवत होती.

कविता ताईचे आता पाणी निघणार होते. तिने तिचे पाय एक्दम जवळ घेतले आणि माझा हात पुचित दाबून धरला. आणि जोर जोरात माझा लवडा हलवू लागली.

मला जाणवले कि पाणी निघणार आहे. इथे माझा पण लवडा पाणी ओतण्यास तयार झाला होता. मी पण जोर जोरात पुचित बोट आत घुसवत माझ्या लवड्यचा पाणी उडवण्यास तयार झालो होतो. मी एका हाताने पुची चोळत होतो आणि दुसऱ्या हाताने बॉल दाबत होतो.

काही वेळातच कविता ताई ने जोराचा स्वास घेतला आणि तडफडत पुचीतून पाणी सोडले. ती पाणी सोडत असताना तिने माझा लवडा मुठीत एक्दम दाबून धरला. तिच्या त्या घट्ट मुठीत माझ्या लवड्यने सुद्धा पूर्ण पाणी उडवले. लवड्यचे पाणी सरळ कविता ताईच्या पोटावर उडाले. लवड्यातून जणू पाण्याची धारच लागली.

कविता ताईच्या पोटावर सफेद चीक पसरला. काही थेम्ब बेड वर पडले. काही वेळाने शांत होताच कविता ताई ने माझा लवडा सोडला आणि मी पण पुची वरून हात काढला. आम्ही दोघांनी एका मेकांच्या डोळ्यात पाहिले. दोघांना पण एक वेगळाच आनंद आज मिळाला होता.

मी मग माझी चड्डी वर केली आणि बेड वरून खाली उतरलो. कविता ताई चा मुलगा खालीच खेळत होता. मी काही न म्हणता बाहेर निघून गेलो आणि खालच्या खोलीत जाऊन बसलो.

त्या दिवसा नंतर कविता ताई आणि माझ्यात एक वेगळेच नाते निर्माण झाले होते. मी कविता ताईच्या शरीराशी आता मस्ती करू लागलो होतो. स्वयंपाक घरात काम करत असता मी मागून जाऊन तिचे बॉल दाबत असे.


कधी तिच्या मागून जाऊन तिला मिठी मारत असे. कविता ताई पण हसून मला दूर करत असे.

पुढच्या कथेत मी तुम्हाला अजून काय काय झाले ते लवकरच सांगेन. तुम्हाला जर कथा आवडली असली तर कंमेंट करून नक्की कळवा.

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page