चालत्या बस मध्ये पुच्ची चाटलीहेल्लो मित्रांनो माझे नाव साहिल आहे आणि मी लखनऊ चा आहे आणि एक बिजनेस मेन आहे. मी अजून लग्न केलेले नाही आणि मी माझ्या कामा मुळे सगळी कडे फिरत असतो. माझी सेक्स ची भूक खूप जास्त आहे आणि मी खूप सेक्सी आहे. मला सर्वात जास्त पुच्ची चाटणे पसंद आहे. आता मी माझ्या गोष्टी कडे येतो ही घटना २ महिन्या पूर्वीची आहे. मी माझ्या कामाने लखनऊ हून आग्रा चाललो होतो आणि मला ट्रेन ची तिकीट मिळाली नाही म्हणून मी बस मध्ये जायचा विचार केला. मी जेव्हा बस स्टेन्ड ला पोचलो तेव्हा बस उभी होती आणि मी त्यावर चढलो त्या मध्ये जास्त गर्दी होती आणि त्य मुळे मला बसायला जागा मिळाली नाही आणि मला कामा साठी जाने आवश्यक होते म्हणून मी बस मध्ये उभा राहिलो. मी जिथे उभा होतो त्या जवळ एक कुटुंब बसले होते पती पत्नी आणि बहुतेक त्यांची आई पण होती. मग बस तिथून चालू झाली.

काही वेळाने मी लक्ष दिले कि त्या माणसाची बायको जिने बुरखा घातला होता ती माझ्या कडे पुन्हा पुन्हा पाहत होती आणि ती खिडकी जवळ बसली होती आणि तिचा नवरा जिथे मी उभा होतो तिथे जवळ बसलो होतो आणि तिची आई मध्ये होती. मला जेव्हा मला समजले कि ती मला पाहत आहे तेव्हा मी पण तिला पाहू लागलो आणि तिला इशारा केला कि ती एक वेळा तिचा बुरखा बाजूला कर आणि मला तिचा चेहरा दाखव आणि तिने पाणी प्यायचे कारण करून तिचा बुरखा बाजूला केला आणि देवा शप्पथ काय मस्त होती ती तिचे ओठ असे होते कि माझा लंड उभा झाला आणि मला वाटत होते कि आता तिच्या कडे जातो आणि तिच्या ओठाचा रस पिऊन टाकतो पण असे करणे शक्य नव्हते.

मग मी तिला हवेत कीस करायचा इशारा केला आणि तिने तिच्या खालच्या ओठाला चावले आणि मला समजले कि भाभी खूप गरम आहे आणि असे पाहत पाहत एक तास निघून गेला आणि ती पुन्हा पुन्हा माझ्या लंडा कडे पाहत होती आणि मी माझ्या हाताने माझा लवडा घासून टाकला. त्या मुळे तिला माझ्या लंडा चा साईझ समजला आणि ती तर एकदम वेडी झाली होती आणि आम्ही दोघे चान्स पाहू लागलो कि कसे करून ही रात्र रंगीन बनवायची. आणि मग माझे नशीब चांगले होते आणि काही वेळाने तिच्या पतीला उलटी होऊ लागली आणि तो तिच्या पत्नीला म्हणाला कि त्याला खिडकी जवळ येऊ दे जेणे करून तो उलटी करू शकेल आणि तिला या संधीची वाट होती.ती पटकन उठली आणि जिथे उभा होतो त्या जवळ येऊन बसली आणि मग आम्ही वाट पाहू लागलो कि तिचा नवरा कधी जोपतो. असे करत करत एक तास निघून गेला आणि मग बस चे सर्व लोक झोपले आणि फक्त मी आणि ती फक्त जागे होतो. मी हळू हळू माझा लंड तिच्या खांद्या ला लावयला सुरुवात केली आणि त्या मुळे माझा लवडा पूर्ण ताठला आणि मग मी तिला इशारा केला कि माझा लवडा चोक आणि ती तयार झाली आणि ती तिचा चेहरा माझ्या लंडा जवळ घेऊन आली आणि मी पटकन माझा लवडा बाहेर काढला आणि तिच्या बुरख्या मध्ये टाकला. जसे तिचे नाजूक ओठ माझ्या लंडा ला लागले तसा मी वेडा झालो आणि ती पण एकदम वेडी होऊन माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली उम्म्म्म पुछ्च अह्छ्ह आणि ती आवाज करू लागली.

मग मी माझा एक हात तिच्या बॉल वर ठेवला आणि ती एकदम टाईट होती आणि तिला घासू लागलो आणि ती तडफडू लागली आणि मला राहवले जात नव्हते आणि जसे कि मी तुम्हाला सांगितले कि मला पुच्ची चाटणे खूप पसंत आहे आणि मी उभा राहून राहून दमल्याचे कारण केले आणि तिच्या पाया जवळ बसलो. तिने खाली पेटीकोट घातला होता. मी हळू हळू तिचे पाय पसरले आणि एका हाताने तिचे पाय कुरवाळत तिच्या पुच्ची पर्यंत नेला आणि काय सांगू मित्रांनो तिने चड्डी घातली नव्हती आणि तिची पुच्ची भट्टी सारखी तापली होती आणि मी तिला हात लावताच मी वेडा झालो आणि मी तिला इशारा केला कि मला तिची पुच्ची चाटायची आहे तिने तिचा ओठ चावला आणि मी समजलो कि ही पण तयार आहे आणि मी पहिले तर बाजूचे सर्व झोपले होते.

मी हळूच तिच्या बुरख्या च्या आत माझा चेहरा घुसवला आणि तिच्या पुच्ची वर माझे ओठ ठेवले आणि मी तर एकदम वेडा झालो होतो आणि ती पण वेडी झाली होती. तिने तिच्या हाताने माझे डोके तिच्या पुच्ची मध्ये दाबले आणि ती माझ्या काना जवळ येऊन म्हणाली कि आह्छ्ह माझी जान आज तू या पुच्ची ची सर्व आग विजवून दे मी तुझा आभार मानेन. आज पर्यंत मला तुझ्या सारखा भेटला नाही जो माझी तहान भागवेल आणि हिला चोकून चोकून तिचे पाणी काढेल. माझ्या राजा आज तिला सोडू नको तिच्या वर अजिबात दया करून नकोस आज पर्यंत ती तुझी गुलाम आहे आणि हिला इतकी मार कि ती एकदम शांत होईल. तिच्या तोंडून हे ऐकून मी एकदम वेडा झालो आणि तिला म्हणालो कि माझ्या राने मी आज तुझी पुच्ची इतकी चाटणार आहे कि तुझी सर्व खाज मिटेल.

ती म्हणाली ओह्ह्ह माझ्या राजा आता मला सहन होत नाही चोक मला अह्हह हम्म्म्म आणि मी तिच्या पुच्ची ला वेड्या सारखा चाटू लागलो आणि ती धडपडत होती अह्हह आणि जोराने उम्म्म अह्हह जोराने खा ह्म्म्म आणि मी एक तास तिची पुच्ची चाटत राहिलो आणि तिने पाणी सोडले आणि ती शांत झाली तेव्हा मी माझा चेहरा तिच्या बुरख्या तून बाहेर काढला आणि तिने तिचा बुरखा बाजूला काढला आणि ती माझ्या जवळ येऊन म्हणाली माझ्या राजा जे सुख तू मला आज दिलेस त्या साठी मी खूप भुकेली होते.आता मी तुझी झाले आणि तुला जेव्हा इच्छा होईल तेव्हा तू मला जवू शकतेस. अजून माझी अर्धी तहान भागवली आहे माझी पूर्ण तहान कधी भागवणार तर मी म्हणालो कि जान आता तर ते शक्य नाही आहे पण मी तिला माझा नंबर दिला आणि म्हनालू कि जेव्हा तुला इच्छा होईल तेव्हा तू मला फोन कर आणि मी तुझी तहान भागवेन आणि तिची पुच्ची आणि गांड फाडून टाकेन आणि ती खुश झाली आणि तिने मला एक लीप कीस केला आणि तिने बुरखा घातला आणि ती सरळ तिच्या जागे वर बसली. मी पण माझे कपडे सरळ केले आणि परत माझ्या जागे वर जाऊन उभा झालो. एका तासाने आम्ही आग्रा पोचलो आणि आम्ही आमच्या जागी गेलो. काम जाल्या वर मी परत आलो आणि मग काही दिवसांनी तिचा कॉल आला कि ती परत लखनऊ ला तिच्या घरी आली आहे आणि मला भेटू इच्छित आहे. मग मी तिला भेटायला बोलवले आणि ती तिथे तिच्या नणंद बरोबर आली होती तिची नणंद पण एकदम माल होती.

मग मी कसे तीला आणि तिच्या नणंद ला ठोकले  ते मी पुढच्या गोष्टी मध्ये सांगेन.You cannot copy content of this page