चुलत बहिणीचे कामुक शरीरमुंबई तून माझी चुलत बहिण उन्हाळ्याच्या सुट्टीत माझ्या घरी आली होती. ती जेव्हा माझ्या घरी आली तेव्हा मी तिला पाहतच राहिले. मी तिचा नाजूक चेहरा, सुंदर ओठ, मोहक डोळे पाहून मी मंत्रमुग्ध झाले.

माझी तिच्या बरोबर मस्त मैत्री जमली. ती रात्री माझ्या बरोबरच बेडरूम मध्ये झोपणार होती. आता मला रात्रीची वाट होती.

सर्व दिवस मी तिच्या बरोबर मस्ती आणि मजाक करून तिला माझ्या कडून मोकळे केले होते.

त्या वेळी मी पण खूप जवान होते. मी लेस्बियन मूवी पाहून मला पण कोणाबरोबर अशी रात्र घालवायची इच्छा होती.. जो आता पूर्ण होणार होता.

मग रात्र झाली .. आम्ही सर्वांनी एकत्र जेवण केले. मग काही वेळ बाहेर फिरलो.मग आम्ही बेडरूम मध्ये गेलो. मी आत जाऊन बेडरूम लोक केला आणि मग मी टीवी चालू केला. पिंकी आत जाताच बेडवर झोपली . मी पण टीवी चालू करून तिच्या शेजारी जाऊन झोपले. तिच्या कोवळ्या शरीराची मस्त सुगंध मला वेड लावत होती. मला माझ्या डोळ्यासमोर लेस्बियन मुवीचे सीन दिसत होते आणि ते करायची खूप इच्छा होत होती.

मी चेनल बदलून सेक्सी चेनल लावली . काही वेळ टीवी पाहिल्यावर मी पहिले कि पिंकी चा चेहरा फुलला आहे .. तिचे श्वास वाढले होते. तिची छोटीसी छाती फुगत होती .. आता चांगली संधी होती. .. मी माझा हात पिंकी च्या चेहर्याला लावला .. ती लाजली.

ती म्हणाली – काय करत आहेस. .. करू नको.तिचा आवाज वेगळाच होता. मी तिला ओढून जवळ घेतले.. ती तडपू लागली.

काम्या मला सोड ना प्लीज .. काय करत आहेस तू?

पण मला काही सुचत नव्हते .. मी तिला ओढून माझ्या शरीराला लावले आणि माझे ओठ तिच्या ओठावर लावले.

मी ती मजा आज पर्यंत विसरले नाही. आता तिला पण मजा येत होती.

माझा हात जोराने चालत होता, मी तिची कमीज हळू हळू काढायला सुरुवात केली .. तिचे गोरे शरीर हळू हळू नागडे होऊ लागले होते.

मग मी तिची सलवार ओढून बाजूला केली.

पिंकी माझ्या बाहुपाशात अशी धडपडत होती जसे लहान खारुताई एखाद्या जंगली मांजराच्या तावडीत सापडली असावी.

आता माझा हात तिच्या कुवारा गोऱ्या आणि चिकण्या शरीरावर झोराने फिरत होता. मी तिच्या छातीवर च्या लहान बॉल ना हाताने दाबत होते. तिच्या तोंडातून निघनारे सेक्सी आवाज मला अजून वेड लावत होते. आता आमच्या दोघींच्या शरीरावर एकही कपडे नव्हते आणि आम्ही एकदम नागड्या एकेमेकीला चीकटलो होतो.

मी माझा एक हात तिच्या शरीरावर खाली आणायला सुरुवात केली .. आणि मला ती गोष्ट सापडली जी मला हवी होती तिच्या पुच्चीची फट..

मी माझ्या दोन बोटाने तिच्या पुच्चीला घासायला सुरुवात केली.

आता ती माजली होती आणि तिचे शरीर तडपु लागले होते.

मी माझे बोट तिच्या पुच्चीत घातले होते आणि माझे बोट तिच्या पुच्च्त आत बाहेर करू लागले होते.

मी तिच्या शरीराला माझ्या जिभेने चाटायला सुरुवात केली.

असेच तिला चाटत चाटत मी तिच्या शरीराच्या खाली जाऊ लागले होते. खाली पोचून मी तिचे दोन्ही पाय हाताने पकडले आणि तिची पुच्ची बोटाने जवू लागले.

ती सेक्सी आवाज काढू लागली आणि म्हणाली – काम्या सोड मला.

पण मी तिला जवत होते.

मी १५ मिनिटे असेच करीत राहिले. लहान वय असताना पण तिची पुच्ची ओली झालेली होती आणि त्यातून रसाचे काही थेंब पण बाहेर पडले.. मी ते चाटले आणि तिला पण चाटायला दिले.

काही वेळ ती आवाज करू लागली . २० मिनिटाने ती ठीक झाली.. ती मला बिलगली .. पण माझ्या मनात काही वेगळेच चालू होते.

मग ५ मिनिटाने मी तिला उलटे केले आणि ती म्हणाली- आता हे काय करीत आहेस?

मी तिला शांत केले आणि म्हणाले – गप्प पडून राहा.

ती गप्प बसली.आता मी तिची मस्त गांड जवू लागले आणि ती सेक्सी आवाज काढू लागली आणि ती सेक्स चा आनंद घेऊ लागली.

काही वेळाने आम्ही दोघे शांत झालो.

मी माझे बोट तिला चाटायला दिले.

मग तिला समजले कि काय करायचे आहे .. ती उठली आणि माझे मम्मे चोकू लागली.

मी ओली झाले होते . मग तिने माझ्या पुच्चीत ३ बोटे घातली आणि मला जवू लागली.

मग २० मिनिटांनी मी खूप पाणी सोडले आणि तिला सर्व प्यायला सांगितले आणि ती सर्व पिऊन गेली.You cannot copy content of this page