चुलत भावा बरोबर पहिल्यांदा झवाझवी केलीहॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी आता २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

हॅलो मित्रानो, आज मी तुम्हाला माझ्या घरी घडलेली एक गोष्ट सांगणार आहे.

एक दिवशी आमच्या घरी माझा काकांचा मुलगा गावावरून मुंबई ला राहायला आला होता. तो नात्याने माझा चुलत भाऊ होता. तो ५ दिवस आमच्या येथे राहणार होता. त्याचे नाव प्रदीप होते. तो हि माज्याच वयाचा म्हणजे २३ वर्षाचा होता. शांत असा दिसणार सावळा मुलगा होता. माझे शरीर ३४ २७ ३४ असे होते. त्याला आम्ही एक वेगळा रूम दिला होता. शनिवार चा दिवस होता. आणि माझे वडील पुण्याला कामा साठी जाणार होते आणि ते दुसऱ्या दिवशी येणार होते. माझा लहान भाऊ पण पिकनिक साठी गेला होता तो रात्री येणार होता. आता घरी फक्त मी आणि माझी आई आणि प्रदीप होतो. आम्ही सकाळी लवकर उठलो ५ वाजता त्या दिवशी कारण वडिलांना जायच होत पुण्याला. वडील ६ वाजे पर्यंत निघून गेले. त्याच दिवशी माझ्या आईच्या माहेरून फोने आला ८ वाजता कि आजी ची ताब्यात बरी नाही आहे. तर तिला लगेच जाव लागल आणि तिने संध्यकाळी येण्याच सांगितलं मला. आता शेवटी मी आणि माझा चुलत भाऊ जो गावावरून आला होता तो आणि मी आम्ही दोघंच घरी होतो.

आता ९ वाजले होते. मी अंघोळीला जाण्याची तयारी करत होती. माझे कपडे मी चुकून बाहेर हॉल मध्ये विसरून माझ्या खोलीत गेले. मी खोलीतून बाहेर येते आणि कपडे घायला जाताच असते तर मला तिढे प्रदीप दिसतो आणि त्याने माझे कपडे हातात धरलेले होते. त्याची पाठ होती माझ्या कडे तर मी स्वयंपाक खोलीतून प्रदीप ला लपून बघू लागले कि तो काय करतो आहे. त्याला माहित नव्हत कि आतून मी त्याला बघतेय. त्याने माझा ब्रा आणि चड्डी हातात घेतली आणि त्या दोघांना एक एक करून नाकाला लावल आणि वास घेतला. मग त्याने परत आजू बाजूला बघितल कोणी आहे का आणि परत त्याने माझा ब्रा आणि चड्डी तोंडावर घासल.

मग प्रदीप ने त्या ब्रा ला त्याच्या पैंटी वरून घासल आणि चड्डी पण घासली. मला समजल कि प्रदीप माझ्या बद्दल कोणता विचार करत आहे. मग त्याने कपडे ठेवले खाली आणि तो आपल्या खोलीत गेला. मी हि कपडे उचले आणि अंघोळीला गेले. मी अंघोळ करत होती कि मला सारख सारख त्याच ते कडपें तोंडाला लावण आणि वास घेणं आठवत होत. मला कस तरी वाटू लागल आणि विचार आला कि बघू अजून हा काय करेल. तर मला उपाय सुचला मी त्याला आवाज दिला आणि साबण आणायला सांगितलं खोलीतून. तो सांगितल्या प्रमाणे साबण घेऊन आला आणि मी हळूच दार उघडला आणि फक्त आत बाहेर काढला कारण मी पूर्ण नग्न होती. पण साबण घेताना मी हे लक्षात घेतला कि माझा पाय त्याला पूर्ण दिसेल.

साबण घेतला मी आणि अंघोळ करून मी बाहेर निघाले. मी शॉर्ट पेंट आणि टॉप घातला होता पातळ कपड्याचा ज्याला हाताची बाजू नव्हती. माझे पाय ढोपऱ्यापासून पूर्ण मोकळे दिसत होते. प्रदीप खोलीत बसला होता. तर मी त्याचा खोलीत काही कपडे धुवायचे आहेत का विचारण्या साठी गेले. मी जाणूबुजून माजी ब्रा ची पट्टी बाहेर कडून ठेवली मानेवर ज्यने करून प्रदीपला ती दिसेल. मी गेले प्रदीप च्य खोली जवळ आणि दरवाजा ठोकला आणि प्रदीप ने दरवाजा उघडला. तर तो बोला काही कपडे नाही आता. पण तो बोला टीव्ही चालू होत नाही आहे कसा चालू करायचा.

तर मी बोले मी करून देते. आणि प्रदीप आणि मी त्याच्या खोलीत गेले.  प्रदीप ने मागून दरवाजा बंद केला आणि मी टीव्ही जवळ गेले आणि टीव्ही चालू करू लागले. मी टीव्ही चालू करत होते कि मला टीव्ही च्य काचेत दिसल कि प्रदीप माझ्या गांडी कडे बघत आहे आणि लंडावर हात फिरवत आहे. मी हि त्याला अजून छेडण्या साठी टीव्ही चा रिमोट खाली पाडला तर रिमोट ची सेल बाहेर निघाली खाली पडताच. मी वाकून माजी गांड प्रदीप ला दाखवत रिमोट ची सेल लावू लागली. मी जास्त वेळ लावला सेल लावायला आणि हळू हळू काम करत होती. तेवढ्या वेळ प्रदीप माझ्या गांडी कडेच बघत होता.मग मी उठले आणि टीव्ही चालू करून त्याला दिले. आणि त्याला सांगितलं जेवण १ वाजे पर्यंत होईल आपण मग जेऊया. त्याबरोबर बोलत असताना मी नजर चुकवून त्याचा लंड कडे बागेत होते. त्याचा लंड पूर्ण ताठला होता. अस वाटत होत कि आडवी काठी त्याने चड्डीत लपवून ठेवली आहे. प्रदीप  tshirt आणि शॉर्ट पेंट घातली होती.

मी गेले परत माझ्या खोलीत आणि माझे सुकलेले कपडे आवरत होती पण आता मला कस तरी होऊ लागल. मला सारख त्याचा तो मोठा लंड डोळ्या समोर दिसत होता. घरात हि कोणी नव्हत त्या मुले एक वेगळीच भीती हि जाणवत होती. पण आता मला प्रदीप चा लंड बगण्याची खूप इच्छा जाणवू लागली. प्रदीप लाजाळू होता तर तो समोरून काही करेल अस मला वाटत नव्हत. जे पण काही करायच होत ते आता मलाच करायच होत. पण मनात एक विचार पण चालू होता कि तो आपला चुलत भाऊ आहे. अस केल तर ठीक आहे का. पण आता मन थांबतच नव्हत. विचार करून शरीराची गर्मी अजून वाढत जात होती. शेवटी काही न विचार करता ह्या गोष्टी ला आता पुढे नेह्ण्याच ठरवलं. कारण अशी वेळ परत मिळणार नव्हती.

मी खोलूतून बाहेर गेली तर माझ लक्ष गेल कि प्रदीप पण खोलीतून बाहेर आला आहे आणि फिरत आहे बाहेर. मी त्याला काही बोले नाही आणि आपल काम करू लागले. प्रदीप बाहेर सोफ्या वर बसला. तो माझ्या कडेच बघत होता मी काम करत असताना. मी लक्ष नाही दिल आणि समोरच काम करत माझे बॉल वाकून गल्ली दाखवू लागले. मग थोड्य वेळाने मी उठले आणि  स्वयंपाक घरात गेले आणि मी माझी शॉर्ट पेंट थोडी खाली घेतली ज्यने चड्डी मागून बाहेर दिसेल. मग मी परत प्रदीप कडे गेली आणि त्याचे कडे पाठ करून खाली बसले काम करण्यासाठी तर माझी पेंट एक्दम मागून खाली झाली आणि माझी आतली गुलाबी रंगाची चड्डी जास्तच बाहेर आली. मी थोडा वेळ अशीच बसून होती आणि मग वाकून परत माझी गांड दाखवली. आता मी एक्दम प्रदीप च्या जवळ होते. एवढ्या जवळ कि प्रदीप हात पुढे करताच त्याचा हात माज्य गांडीला लागला असता.

मग मी स्वयंपाक घरात गेले आणि उरलेली भांडी घासत होती. आणि वाकून बाहेर बघत होती कि प्रदीप काय करतोय. तर तो आता उभा राहून हॉल मध्ये फिरू लागला. त्याचा लंड एक्दम मोठा झाला होता आणि आडवा वाढत होता. तो एक्दम गरम झाला होता. त्याला पण काळत नव्हत कि काय करू. त्याने तेव्हड्यात पैंटी च्या आत हात घातला आणि लंडाला पैंटी च्य आत मोकळ केल आतल्या चंडीतून बाहेर काढून. आता प्रदीप चा लंड एक्दम ताणलेला दिसत होता.

मला हि बघून कस तरी होयला लागल. प्रदीप परत सोफा वर जाऊन बसला. मी बाहेर आले आणि गॅल्लरीत सुकलेले कपडे घेऊन प्रदीप च्या डाव्या बाजूला बसले आणि कपडे समोर टेबलावर ठेवले. प्रदीपने लंड तसाच चड्डीच्या आत उभा ठेवला होता. मी त्या कडे न बघितल्या सारख केल आणि कपडे घडी करू लागले. प्रदीप पुढे येऊन कपडे घडी करू लागला. दोघं पण गप्प बसून काम करत होते आणि तेव्हड्यात प्रदीपने अचानक माझ्या मांडीवर हात ठेवला. त्याचा हात माझ्या उघड्य मांडीवर लागताच माझ्या शरीरातून वीजच जाऊ लागली जणू. प्रदीप ने हळू हळू हात माज्या शॉर्ट पेंट च्य आत वर वर नेह्ण्यास सुरु केल. त्याच्या त्या कृत्याने माझा स्वास वाढला. मी जोर जोरात स्वास घेऊ लागले.

प्रदीपने माझ्या कडे बघितल आणि माझे वर खाली होत असलेल्या स्तनाना बघितल. अचानक प्रदीप ने त्याचा उजवा हात माझ्या स्तनांन वर आणला आणि तो जोर जोरात बॉल दबवू लागला. प्रदीप पूर्ण माझ्या वर वाकून झोपला आणि बॉल दाबत दाबत त्याने मला किस केले. प्रदीप आता जोर जोरात माझे बॉल दाबवत माझ्या होठांवर किस करत होता. त्याने आता दोन्ही हात माझ्या बॉल वर ठेवले आणि वेड्या सारखा जोर जोरात बॉल दाबवत घट्ट मला किस करत होता. त्याने किस करता करता माझा टॉप वर केला आणि पूर्ण काडून टाकला. आणि परत बॉल दाबत माझ्या स्तनांना किस करू लागला.

मग त्याने हात मागे नेला आणि ब्रा चा हुक काढून टाकला आणि बॉल मोकळे केले. ब्रा बाजूला काढताच माझे बॉल पूर्ण मोकळे झाले. प्रदीप मागे सरकला आणि बॉल ला एक टक बघू लागला. माझा स्वास अजून चढू लागला. बॉल वर खाली होत होते एक स्वास बरोबरबर. ते बगताच प्रदीप पूर्ण माझ्या बॉल वर तुटून पडला. त्याने माझ्या बॉल ला पूर्ण किस केल, निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला, बॉल दाबत चोखु लागला. प्रदीपने पूर्ण बॉल माझे चाटून काढले. तो बॉल चाटत असताना मीही त्याचा tshirt काढून टाकल आणि पाठीवर हात फिरवू लागले. मग तो उठला आणि माझ्या समोर उभा राहिला आणि त्याने त्याची शॉर्ट पेंट काढायचा इशारा केला.

मी प्रदीप ची चड्डी दोन्ही बाजूने पकडली आणि हळूच खाली ओढण्यास सूर केली. खाली ओढताना माझी धक धक वाढत होती. त्याचा लंड खूप मोठा जाणवत होता. मी जरा हि विचार न करता त्याची पेंट पूर्ण खाली ओढून टाकली. खाली पेंट ओढताच त्याचा लंड उड्या मारत बाहेर आला आणि डुलायला लागला. त्याने आतली चड्डी आदीच खाली काढली होती तर ती सुद्धा मी खेचून खाली काढली. आता माझ्या समोर प्रदीप पूर्ण नग्न उभा होता. त्याला नग्न बघून खूप छान वाटत होत. तेव्हड्यात तो अजून जवळ आला आणि त्याने त्याचा लंड माझ्या तोंडाला लावला. मीही त्याचा लंड माझ्या हातात पकडला आणि लंडाच्या टोकाला गुलाबी रंगाच्या भागाला चाटू लागले जिभेने. प्रदीप आता तोंडाने आवाज करू लागला आह्ह अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा दिव्या…. आहाहाहा अहाहाहा

नंतर मी त्याचा लंड हळू हळू तोंडात घालू लागले. आणि आत बाहेर करून चोकू लागले. मी हळू हळू करतच होती कि प्रदीपने माझ डोकं दोन्ही हाताने पकडल आणि जोर जोरात लंड माझ्या तोंडात आत बाहेर करू लागला. लंड पूर्ण आत बाहेर होत होता आणि पूर्ण ओला झाला. पूर्ण लाळ लंडाला लागली आणि पूर्ण लंड ओला झाला. तेव्हड्यात प्रदीपने माझ तोंड घट्ट पकडल आणि एक्दम आत लंड घुसवला जो पूर्ण घस्यात जाऊन लागला आणि असाच काही वेळ त्याने लंड तोंडात दाबून ठेवला आणि मग काढला.

मग प्रदीप खाली बसला माझ्या समोर आणि त्याने माझी शॉर्ट पेंट खाली ओढली आणि मांड्यांवर किस करू लागला. आणि मग त्याने मला उभ केल आणि माझी गुलाबी रंगाची चड्डी पकडली दोन्ही बाजूने आणि त्याने हळू हळू करून माझी चड्डी खाली ओढली आणि मला पूर्ण नागड करून टाकलं. शेवटी मी पूर्ण नागडी झाली प्रदीप समोर ज्याची मी कधी पासून वाट बघत होती. प्रदीप खाली बसून माझ्या पुची ला चाटू लागला. मी एक पाय समोर टेबलावर ठेवला प्रदीपला जागा मोकळी करून दिली आणि प्रदीप थोडा हि वेळ न घालवता माझ्या दोन्ही पायात घुसला आणि पुची चाटू लागला.

मी त्याच्या केसात हात फिरवत त्याला पुचीवर घेत होती. त्याची गरम जीभ पुचित लागताच एक वेगळीच मजा येत होती. मग प्रदीपने मला उलट फिरवल आणि त्याने दोन्ही हात माझ्या गांडीवर ठेऊन माझी गांड जोरात दाबली. मग गांडीवर किस करू लागला. गांड फाकवली आणि मध्ये तोंड टाकून जोर जोरात गांडीत तोंड घासू लागला. आपल पूर्ण तोंड तो गांडीवर घासत होता आणि जोर जोरात दोन्ही हाताने दाबत होता.

मग प्रदीप उठला आणि त्याने मला जवळ घेतले आणि घट्ट मिठी मारली आणि मला परत होठांवर किस केल. मग त्याने मला कमरेवर उचल आणि असच तो मला त्याच्या खोलीत घेऊन गेला आणि मला बेड वर झोपवलं. आणि मग तो माझ्यावर येऊन झोपला. झोपून किस करत असताना प्रदीप ने माझे पाय फाकवले आणि आता त्याचा लंड जागा शोधू लागला आत जाण्यासाठी. तो माझ्यावर झोपून किस करत करत खाली लंड पुचीवर घासून जागा शोधत होता.

शेवटी त्याला जागा मिळाली आणि लंड त्याने धक्का मारून पूर्ण आत घुसवला आणि असच थोडा वेळ आत पकडून ठेवला. मग हळू हळू हळू आत बाहेर करू लागला. त्याचा गरम लंड मला पुचित पूर्ण जाणवत होता. तो खूप ताणला होता. जवळ पास ६ इंच झाला होता. प्रदीप ने हळू हळू गती वडवली आणि लंड आत बाहेर करू लागला. त्याने माझे पूर्ण पाय फाकवले आणि जोर जोरात लंड आत बाहेर करू लागला.

मग काही वेळाने उठला आणि त्याने मला कुत्रा सारखा बसवल बेड वर आणि मागून पुचित लंड टाकला आणि कमर घट्ट पकडून पुचित आत बाहेर करू लागला. प्रदीप एक्दम वेड्या सारखा आवाज करत करत झवत होता. आणि माझ्या तोंडून पण आवाज येऊ लागला त्याच्या त्या जोर जोर च्य धक्क्याने.

अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अअअअ अहाहाहाहा अह्ह्ह

अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहा

दिव्या…..या अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा

प्रदीप…. आहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्हकाय मस्त पुची आहे तुझी अहाहाहाहा अहाहाहाहा

झवाडे आह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह

प्रदीप जोर जोरात झवत असताना त्याने अचानक विचारल दिव्या पाणी निघणार आहे टाकू का आत. मी लगेच त्याला बोले नको. तो बोला कुठे टाकू मग बोल लवकर.. मी बोले माझ्या तोंडात टाक. अस बोलताच त्याने लगेच लंड बाहेर काढला. मी समोर आले आणि त्याने माझ्या तोंडात लंड घुसवला आणि जोर जोरात मागे पुढे करून तोंडात आत बाहेर करू लागला. त्याचा लंडाला माझ्या पुची च आणि त्याचा लंडाचा पाणी लागल होत आणि पूर्ण लंड ओला झाला होता.

अचानक त्याने माझ डोकं एक्दम जवळ खेचल आणि लंड पूर्ण आत घसा पर्यंत घुसवला आणि धरून ठेवला. तेवढ्यात त्याच पूर्ण गरम पाणी माझ्या डायरेक्ट घसा मध्ये उडाल. त्याच पाणी डायरेक्ट आत गेल आणि मला बाहेर काढताच आल नाही आणि मग ते पाणी पूर्ण पिऊन टाकल मी. मग त्याने लंड बाहेर काढला आणि मी त्याचा लंड पूर्ण हातात पकडून चाटून घेतला.

मग प्रदीप ने मला सोडल आणि मी बाहेर गेले आणि फ्रेश होईन घेतल आणि कपडे घातले. मी बाहेर येऊन मग प्रदीप ला रूम मध्ये बघितल तर त्याने पण कपडे घातले होते आणि तो बेड वर झोपून गेला होता. मीही मग माझ्या कमला लागले.

तो दिवस एक वेगळाच अनुभव घेऊन आला माज्य जीवनात. पहिल्यन्दा मी माझ्या चुलत भावा बरोबर अनुभव घेतला होता.You cannot copy content of this page