चौघांनी वॉटर पार्क मध्ये बॉयफ्रेंड समोर झवलेहॅलो फ्रेंड्स,

माझे नाव अनिता आहे. माझ एक बॉयफ्रेंड आहे त्याचे नाव मंगेश आहे. मंगेश एका मोठ्या कंपनी मध्ये सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून काम करतो. त्याला खूप चांगला पगार होता. मंगेश दिसायला एक्दम भोळा, डोळयांवर नंबर चा चस्मा आणि नेहमी डोक्य्वर भरपूर तेल लावतो.

खरा सांगू तर तो दिसायला सुंदर नाही पण तो मला नवीन नवीन गिफ्ट आणून देतो. मला बाहेर जेवायला घेऊन जातो, आम्ही मूवी ला जातो. मंगेश माझ्यावर खूप खर्च करत असे म्हणून मी त्याच्या बरोबर आहे.

काही दिवसाआधी मंगेश मला म्हणाला आपण वॉटर पार्क ला जाऊया. तो शनिवार होता, तर मी त्याला हो म्हणाली. आम्ही ठरवल्या प्रमाणे वॉटर पार्क ला आलो. मंगेश ने एक रूम सुद्धा तिथे घेतला होता. आम्ही रूम मध्ये कपडे बदलून बाहेर पडलो. मंगेश ने टीशर्ट आणि शॉर्ट पॅन्ट घातली. मी पण एक मुलींची गुलाबी रंगाची टीशर्ट आणि काळ्यरंगाची शॉर्ट पॅन्ट जी माझ्या ढोपराच्या वर पर्यंत होती त्यामुळे माझ्या गोऱ्या मांड्या दिसत होत्या.

वॉटर पार्क खूप मोठा होता. मंगेश आणि मी एक एक करून सर्व स्विमिंग पूल मध्ये जाऊन मजे करत होतो. मंगेश असा जास्त बोलका नव्हता. पण त्याची नजर नेहमी माझ्या शरीरावर असायची. स्विमिंग पूल मध्ये गेल्यावर माझे कपडे माझ्या शरीराला चिकटू लागले.तेव्हा मला कळून आले कि मंगेश माझ्या निप्पल कडे पाहत आहे. स्विमिंग पूल मधून बाहेर आल्यावर मी सारखी पुढे चालत असे, आणि मंगेश मुदामून मागे चालत असे म्हणजे माझी गांड पाहता यावी. काही तासानेच मला कळून आले कि मंगेश ला वॉटर पार्क मध्ये येण्याची काही आवड नाही, तो इथे मला नागडं करून झवायला आला आहे.

त्याच्या डोळ्यात मला ती हवस दिसू लागली होती. पण मी मुदामून गोष्ट टाळायचा प्रयत्न करत होती. बोलता बोलता बहुतेक वेळा त्याने मला रूम वर जाऊन अराम करायची इच्छा जातवली पण मी काही न एकल्यासारखे केले आणि त्याला म्हणाले आपण जेवून नंतर जाऊया.

मग खूप वेळ वेग वेगळ्या स्विमिंग पूल वर जाऊन मी मजे केले. तेवढ्यात मी आणि मंगेश दुसऱ्या स्विमिंग पूल मध्ये जात होतो तेव्हा आम्हाला समोरून ४ मुले येताना दिसली. त्यानी मंगेश ला दुरून आवाज दिला. मंगेश ने सुद्धा घाबरून हात दाखवला.

ती ४ मुले मंगेश जवळ आली आणि त्याच्याशी बोलू लागली. मी थोडी दूर उभी राहून पाहत होती. ते चौघे माझ्याकडे पाहत मंगेश शी काहीतरी बोलत होते. त्यात एक काळा मुलगा होत तो तर हवस भरलेल्या नजरेने मला पाहत होत. अजून एक दाढीवाला मुलगा पण होत.

सर्व २२ ते २५ च्या वयाचे दिसत होते. मला दिसले ते चौघे मंगेश ला छळू लागले. मंगेश ची मस्करी करत आहेत. मंगेश घाबरलेल्या मुलानंसारखा चौघांच्या मध्ये उभा होता.काही वेळाने ते निघून गेले आणि आम्ही पुढे जाऊ लागलो. मी मंगेश ला विचारले कोण होते ते. तर तो म्हणाला त्याच्या शाळेचे मित्र होते.

मी तो विषय सोडला आणि परत वॉटर पार्क चा आनंद घेऊ लागलो. फिरता फिरता कधी वेळ गेली कळलेच नाही. १ वाजला आणि सर्व जेवायला जाऊ लागले. आम्ही पण जेवण्याच्या ठिकाणी आलो आणि जेवत होतो.

जेवताना सुद्धा मंगेश माझ्या शरीराकडे पाहत होता. थोडीसी गल्ली वरून दिसत होती. ती गल्ली पाहण्यात तो जास्त मग्न होता. माझे ३४ चे मोठे बॉल त्याला आकर्षित करत होते. मी जास्त लक्ष दिले नाही आणि जे करतोय ते करू दिले.

जेवून होताच लगेच मंगेश म्हणाला आपण रूम वर जाऊन थोडा अराम करूया. मी थोडा विचार केला. मला कळले कि आता हा झवायच्या मूड मध्ये आला आहे. मी हळूच आवाजात हो म्हणाली कारण दुसरा काही उपाय नव्हता.

मंगेश आणि मी रूम मध्ये आलो. रूम मध्ये आल्यावर मला पण असे वाटू लागले कि मंगेश ने एवढा खर्च केला आहे माझ्यावर आता त्याला जे पाहिजे ते तरी त्याला दिले पाहिजे नाहीतर तो नाराज होईल. आमचे कपडे ओले होते तर आम्ही समोर खुर्चीवर बसलो आणि टीव्ही पाहत होतो.

काही वेळ निघून गेला. मला जाणवले कि मंगेश लाजाळू आहे. तो काही करणार नाही आणि असाच वेळ निघून जाईल. तर मी स्वतःच पुढाकार घेण्याचे ठरवले. मी त्याला म्हणाले मी माझे ओले कपडे बदलते थंडी लागतेय.

असा म्हणून मी मंगेश समोरच पाठ करून उभी राहिली आणि आपले केस बांधून घेतले. माझी गुलाबी रंगाची टीशर्ट पूर्ण माझ्या अंगाला चिकटली होती. मी आधी टीशर्ट वर करून काढून बाजूला फेकली. आत मी काळ्यरंगाचा ब्रा घातला होता.

मग मी माझी शॉर्ट पॅन्ट कमरेवर पकडली आणि वाकून खाली खेचली. पॅन्ट काढताना खाली वाकली आणि माझी गांड मी मंगेश कडे केली होती. आत मी काळ्यरंगाची पॅंटी घातली होती.

त्यानंतर मी फिरली आणि केस वेवस्तीत करत मंगेश कडे पाहिले. मंगेश ने आपला चस्मा काढून बाजूला ठेवला होता आणि तो गप्प बसून माझ्या शरीराला निहारत होता. मी हळूच त्याच्या जवळ गेली आणि त्याचा हात पकडून त्याला उभं केले आणि मिठी मारली.

मिठी मारताच मंगेश ने मला घट्ट पकडले. तो माझ्या मानेवर किस करू लागला. तेवढ्यात मी त्याची टीशर्ट काढून टाकली. मग मंगेश मला माझ्या होठांवर किस करू लागला. मला त्याच्या वागण्यात हवस जाणवत होती. तो वेड्या सारखा माझे होठ चोखत होता.

त्याने माझ्या मोठ्या स्तनाना दाबायला सुरवात केली. माझ्या गल्लीत आपले तोंड टाकून तो चाटू लागला. एवढ्या जोरात स्तन दाबू लागला कि मला सहन नाही झाले आणि मी ओरडू लागली.

अहाहा हाहाहाहा अहहह अह्ह्ह
अह्ह्ह आह्ह अह्ह्ह ह्ह्ह अह्ह्ह

मंगेश माझे बॉल सोडतच नव्हता. बॉल दाबत माझ्या होठांवर किस करत होता. इथे माझ्या पुचीची खाज वाढली होती. मी मनात विचार करत होती हा कधी खाली पुचीवर पोहचेल आणि मला झवेल.

मंगेश कासवासारखा हळू होता. काही वेळ मी वाट पाहिली मग मी स्वतःच मंगेश ला दूर करून त्याला बेड वर घेऊन गेले. मी आधी बेड वर जाऊन झोपले आणि मंगेश आपली पॅन्ट काढून फक्त आतल्या चड्डीवर येऊन माझ्यावर झोपला आणि मला मानेवर किस करू लागला.

आता आम्ही दोघे पण रंगात आलो होतो. माझे शरीर भट्टी सारखे तापले होते. पुची उद्या मारू लागली. तेवढ्यात कोणीतरी दरवाजा ठोकला.

आम्ही दोघे दचकलो.

मंगेश बाजूला झाला आणि बेड वरून खाली उतरला. मी लगेच बाजूची चादर अंगावर घेतली. मंगेश ने बाजूला पडलेला टॉवेल गुंडाळा आणि त्याने हळूच अर्धा दरवाजा उघडून बाहेर पाहिले. बाहेर त्याचा तोच शाळेचा मित्र होता जो काही वेळाआदी बाहेर भेटला होता.

मंगेश हळू आवाजात काही तरी त्याच्याशी बोलत होता. अचानक त्याने दरवाजा ढकला आणि जबरदस्ती तो आत आला. मी त्याला आत येताना पाहिले. मला आधी वाटले तो एकटा आहे. पण मागून त्याचे बाकीचे ३ मित्र पण पाठोपाठ आत आले.

चौघे आत येताच मागच्याने दरवाजा आतून बंद केला आणि ते मंगेश ची मस्करी करू लागले. एकाने मंगेश चा टॉवेल खेचून काढला. मंगेश त्याना जाण्यास सांगत होता. विनंती करत होता. पण ते काही ऐकत नव्हते आणि मंगेश ला पाहून हसत होते.

मी इथे फक्त ब्रा आणि पॅंटीवर चादरीच्या आत होती. मला खूप भीती वाटू लागली. तेवढ्यात एकाने मंगेश ला बेड च्या बाजूला उभे केले आणि त्याला म्हणाला तू जर आमचं ऐकले नाही तर आम्ही तुझ्या घरी जाऊन जे काही पाहिले आहे ते सर्व सांगू.

मी आणि मंगेश दोघे पण खूप घाबरलो. पुढे त्या मुलाने मला सुद्धा बेड च्या बाजूला येऊन उभे राहायला सांगितले. इथे मी कसे तरी चादर ने आपले शरीर झाकत मंगेश च्या बाजूला येऊन उभी राहिली. पुढचं शरीर कसबस झाकले पण मागून सर्व मोकळे होते..

पुढे मी काही विचार करणे तेवढ्यात एकाने मंगेश ला समोर खुर्चीवर बसवले आणि त्याला म्हणाला गप्प बसून राहा आवाज करू नको. आणि समोर उभ्या असणाऱ्या मुलाने मला त्याच्या कडे ओढून घेतले आणि चादर बाजूला करून फेकली.

मी आता ब्रा आणि पॅंटीवर उभी होती. माझ्या अवतीभवती चौघे उभे झाले. तेवढ्यात समोरच्याने माझे तोंड दोन्ही हातात पकडले आणि मला होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. मी दचकली, माझ्या शरीरात जणू भीतीने वीजच गेली.

जस चुंबन घेणे सुरु झाले बाकीच्या तिघांनी माझ्या शरीराशी खेळायला सुरवात केली. मागे काळा मुलगा उभा होत त्याने मला घट्ट मागून मिठी मारली आणि त्याचा लवडा माज्या गांडीवर घासू लागला. उजवी कडे उभा होता त्याने जोरात माझे बॉल दाबले आणि डावी कडचा खाली बसून माज्या मांड्यांवर हात फिरवू लागला.

एवढे हात माझ्या शरीरावर फिरताना अनुभवून मी वेडीच झाली. माझे शरीर भट्टी सारखे तापू लागले. पुचीतून चीक थेम्ब थेम्ब बाहेर येऊ लागले. माझ्या मेंदूने काम करणेच बंद केले.

काही क्षणातच चौघांनी माझा ब्रा काढला आणि पॅंटी खाली खेचून काढून टाकली आणि मला पूर्ण नागडं करून टाकले. आता चौघे वरून खाली पर्यंत माझ्या नागड्या शरीरावर हात फिरू लागले. मागच्याने त्याचा लवडा माझ्या गांडीच्या फटीत घासायला सुरवात केली. पुढच्याचा लवडा माझ्या पुचीच्या वरून घासत होता.

कोणी निप्पल दाबत होत तर कोणी पोटावर किस करत होत. माझ्या शरीराचा एकही भाग असा राहिला नाही जिथे हात लागला नसेल.

मग एक एक करून चौघांनी आपले कपडे काढले आणि चौघे पण पूर्ण नागडे झाले. पूर्ण नागडे होताच पुढच्याने आणि मागच्यने मला घट्ट मिठी मारली आणि मी दोघांच्या मध्ये घट्ट दाबली गेली. मिठी मारून पुढचा माझ्या होठांवर किस करू लागला. त्यात मागच्याने माझ्या गांडीच्या फटीत लवडा जोरात दाबून धरला आणि माझ्या मानेवर किस करू लागला.

काही वेळाने दोघांनी मला सोडले. मला तर क्षणभरासाठी गुदमरल्या सारखे झाले.

मग एकाने बाजूला ठेवलेला टेबल समोर आणला आणि मला वाकवले. मी माझे दोन्ही हात टेबलावर ठेऊन वाकून उभी राहिले. मी आता वाकलीच होती कि मागून काळ्या मुलाने जोरात माझ्या गांडीवर हाताने फटका मारला.

मी जोरात ओरडले……अहाहाअहाहाहाहाहाहाहा

इथे मी तोंड उघडला होताच, कि समोरच्याने लगेच त्याचा ताठलेला मोठा लंड माझ्या तोंडात घुसवला. लंड तोंडात घुसवून त्याने माझे डोकं पकडले आणि घट्ट धरून ठेवले.

काळ्या मुलाने जोर जोरात माझ्या गांडीवर हाताने फटके मारायला सुरवात केली. मला खूप दुखत होते. मी ओरडायचा प्रयत्न करत होती पण माझ्या तोंडात लवडा गच्च भरला होता. मागच्याने माझ्या गांडीवर फटके मारून मारून गांड लाल करून टाकली. माझी ३६ ची मोठी गांड आता खूप दुखत होती.

मग पुढून लवडा हळू हळू आत बाहेर होऊ लागला. पुढच्या मुलाने माझे डोकं पकडून लवडा आत बाहेर करायला सुरवात केली. लवडा खूप मोठा असल्याने फक्त अर्धाच तोंडात जात होता.

मागून दुसर्याने त्याचा काळा लवडा माझ्या पुचीवर टेकवला आणि हळू हळू मागे पुढे करत लवडा पुचित टाकू लागला. पुची आता खूप तापली होती. चिकट झाली होती. बाजूला उभे असलेले दोघे लवडा हातात घेऊन हलवत माझे बॉल दाबू लागले. खाली बसून निप्पल चोखु लागले.

चौघांनी घोळका करून मला एकत्र झवायला सुरवात केली. पुढचा जबरदस्ती लवडा तोंडात घुसवत होता. मला जाणवले कि लवडा आता माझ्या घशाच्या मागच्या बाजूला लागला आहे. पण अजून लवडा पूर्ण गेला नव्हता, काही लवड्याचा भाग बाकी होता. म्हणून तो अजून जोर जोरात तोंडात खुपसत होता.

एवढा मोठा लवडा तोंडात जाणे शक्य नव्हते तरी तो जोर जोरात खुपसून आत बाहेर करत होता. लवडा पूर्ण माझ्या लाळेने आणि लवड्यच्या चिकाने भरला होता. माझ्या तोंडातून लाळ खाली थेम्ब थेम्ब गळत होती. इतक्यात पुढच्याने माझे डोकं वर धरून पकडले आणि जोराचा झटका देत लवडा आत घुसवला.

लवडा थेट माझ्या घश्याच्या नळीत गेला. लवड्यचा टोक घश्याच्या नळीत टेकला. मान सरळ केल्याने लवड्याला पूर्ण आत जाता आले. मी डोळेच बंद केले आणि लवडा घशात लागत होता त्याला अनुभवू लागले.

मागच्याने तर माझ्या पुचित जोर जोरात दणके देण्यास सुरवात केली. तो गांडीवर फटके मारत जोर जोरात लवडा पुचित टाकून झवत होता. काही वेळ त्याने जोर जोरात झवले. मग त्याची जागा दुसर्याने घेतली.

आता एक एक करून चौघे मागे जाऊन माझी पुची झवू लागले. मागू जाऊन माझी पुची झवत होते मग पुढे येऊन तोच लवडा माझ्या तोंडात टाकून माझ्या तोंडाला पण झवत होते. चौघांनी पुची आणि तोंड दोन्ही झवून घेतले.

काही वेळाने मग मला उभे केले. उभे होऊन जशी मी मागे फिरली मला मंगेश समोर दिसला. मी झवण्यात एवढी मग्न झाली होती कि मंगेश बद्दल विसरूनच गेली. मंगेश समोर खुर्चीवर बसून रडत होता.

त्याला रडताना पाहून मला हसू आले. पण मी परत स्वतःला सांभाळले आणि हसू थांबून ठेवले. मंगेश ला तर रडू येत होते पण मला आता खूप मजा येऊ लागली होती. पुचित खाज वाढली होती.

मी मंगेश कडे पाहत होती तेवढ्यात एकाने मला मागून घट्ट पकडले आणि माझे बॉल जोर जोरात दाबू लागला. मी मंगेश कडे पाहत आवाज करू लागले.

अहाहा अहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा
अहाहा अहहह हाहाहाहा

मग एक मुलगा खाली झोपला आणि त्याने मला त्याच्या लवड्यवर बसवले. मी वर खाली करून आता लवडा पुचित टाकत होती. खाली झोपून तो माझे बॉल दाबत होत. काही वेळाने मागून एक मुलगा आला आणि त्याने मला खाली झोपलेल्या मुलावर वाकून झोपवले. मग मागून दुसऱ्या मुलांनी परत पुचीतच लवडा टाकला.

आता माझ्या पुचित दोन लवडे घुसले होते. माझी पुची घट्ट बसली होती. मग हळू हळू दोघांनी पुची झवायला सुरवात केली. मी ओरडू लागली.

अहाहा आह्ह अह्ह्ह अह्ह्हह्ह या
अहाहाहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहा
अहाहाहाहा अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा

खूप वेळ दोघांनी झवले. पाहल्यांदा पुचित दोन लवडे एकत्र घातले होते.

मग मला खाली झोपवले आणि एक मुलगा आला. त्याने माझे पाय फाकवुन लवडा पुचित टाकला आणि जोर जोरात झवू लागला. एक एक करून चौघांनी माझी पुची झवून घेतली. या वेळेपर्यंत माझे ३ दा पुचीतून पाणी निघाले होते.चौघांचे झवून झाल्यावर त्यानी मला उठून ढोपरावर बसवले. चौघे माझ्या भोवती गोल करून उभे राहिले. आणि लवडा हातात घेऊन जोर जोरात हवलु लागले. मला समोर चौघांचे लवडे दिसत होते. सर्वानी माझ्या तोंडावर नेम धरला होता. जोर जोरात लवडा हलवत त्यानी गती वाढवली. सर्व आवाज करू लागले.

अहाहा आह्हह्ह अह्ह्ह
अहाहा अहहह ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा
आह्ह्ह आहाहाहाहाहाहा आह्ह
आह्हह्हह्ह अह्ह्ह अहाहा या हा हाः आह्ह

काही क्षणातच चौघांनी जोरात लवड्यातून सफेद पाणी माझ्या तोंडात उडवले. एक एक करून सर्वानी माझ्या तोंडावर पाणी उडवले. काही माझ्या तोंडात गेले तर काही माझ्या चेहऱ्यवरून खाली माझ्या स्तनांवर वाहू लागले.

माझ पूर्ण तोंड लवड्याच्या पाण्याने भरले. तोंडात पडलेले पाणी मी पियुन घेतले. मग चौघांनी एक एक करून लवडा माझ्या तोंडात टाकून मला चाटून साफ करायला लावला.

मग चौघे मागे सरकले. ते पूर्ण थकले होते. मी पण खूप थकली होती. चौघांनी कपडे घातले आणि ते मंगेश ला चिडवत बाहेर निघून गेले. मंगेश ने जाऊन परत दरवाजा बंद केला. मी माझे तोंड टॉवेल ने पुसून घेतले.

मंगेश रडत आला माझ्याकडे मी त्याला सांत्वना देण्यासाठी रडण्याचा बहाणा केला आणि त्याला मिठी मारली. मिठी मारून माझ्या चेहऱयावर खूप आनंद झळकत होता.

पहिल्यांदा ४ मुलांनी मला एकत्र झवले. झवण्याची एक वेगळीच मजा आली होती. मंगेश खूप नाराज होता. पण मला त्याची जास्त फिकर नव्हती. मला जे पाहिजे होते ते मला मिळाले होते. आम्ही मग संध्याकाळी वॉटर पार्क मधून निघालो आणि घरी गेलो.

मी दुसऱ्या दिसवशी प्रेमाने बोलून मंगेश ला परत मनावले कारण तो गेला तर मला मिळणाऱ्या सुख सोइ पण जातील.


पण तो वॉटर पार्क मधला दिवस माझ्या जीवनातला कधी न विसरणार दिवस ठरला.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page