जून ते सोनं भाग 17

नमस्कार मित्रानो कथा टाकायला थोडा उशीर झाला त्यासाठी सगळ्यांची मा माफी मागतो. ज्यांनी कथेचे पहिले सगळे भाग नाही वाचले त्यांना विनंती करतो कि तुम्ही पाहिलं सगळे भाग वाचा मग हा भाग आणि ह्या पुढील भाग वाचा तरच तुम्हाला मजा येईल. तर मग कथेला सुरवात करतो मागच्या भागात वाचलं मा आणि काकू फोन वर चावट बोलून हाताने पाणी काढाल स्वतःच. मा काकूंना तयार केल काकांना गावी जाऊ देण्यासाठी. आता पुढे

काकूंनी सांगितल्या प्रमाणे त्यांनी मला कॉल केला आणि बोलल्या नंतर कॉल कर तसं मा काही वेळाने वळकल केला

काकूंकडे फोन द्यायला सांगितलं

मी :- काकू. काय करताय

काकू :- काही नाही बसलेय, तू काय करतोय

मी :- काही नाही तुमच्या नावाने हलवतोय तुम्ही पण बोट टाकतंय ना?

काकू :- चूप नालायक काही पण बोलतोस काका आहेत जवळ

मी :- मग काय झालं. बेडरूम मध्ये या त्या दिवसा सारखं आणि दाखवा ना बोट टाकताना. खुप मन करताय तुमची पुच्ची बघायची. बोट टाकताना बगुन लंड हलवायला खुप मजा येते

काकू :- हो का? एक नंबरचा चावट झालास. तुला फक्त बघायचं तर मग काकांना पाठवू नको ना गावी

मी :- त्यांना पाठवा गावी. मला फक्त पुच्ची बघायची नाही तर तिला चाटायची पण आहे आणि तिला झवायचे पण आहे सोबत तुमच्या गांडीत पण लंड टाकायचा आहे. असा झालाय कधी काका गावी जातील आणि कधी मी तुम्हाला माझ्या खाली झोपवून काचा कच झवतो आणि तुमची गांड फाडतो.

काकू :- को का लबाडा. मग कशाला म्हणतोस कि बेडरूम मध्ये जा. जाऊदे काकांना कधी सांगणार आहेस.

मी :- आताच सांगतो पण तुम्ही कधी त्यांना बाहेर पाठवणार आणि माझा लंड घेणार पुच्चीत ते तर सांगा.

काकू :- हो सांगते. त्यांना आज जायचं असेल तर जाऊदे.

मी :- खरंच म्हणजे तुमची पण पुच्चीला तुम्हाला जास्त त्रास दस्ते दिसतेय. तिला पण लंड पाहिजे ना म्हणून तर तुम्ही त्यांना आजच जायला सांगताय

काकू :- ईश्श.. तू पण ना

मी :- काकू पण मी तुमच्या पुच्चीत टाकण्या अगोदर तुम्हाला माझ्या लंडाच पाणी पाजणार.. तुमच्या तोंडात लंड देऊन तुमच्या कडून मस्त चोकून घेऊन पाणी काढणार ते पण तोंडातच

काकू :- का?

मी :- कारण मला तोंडात द्यायला खुप आवडत आणि तुमच्या वयाच्या बाईच्या तोंडात नाही दिल ना

This content appeared first on new sex story .com

काकू :- पण मी कधीच नाही केल

मी :- तुम्ही नका काळजी करू मी शिकवेल तुम्हाला कसा चोकायचा लंड

काकू :- चालेल, ते जाऊदे काकांना सांग आज जायचं तर जाऊ शकता.

मी :- हो द्या त्यांना फोन

काकू :- हा थांब

काकूंनी काकांना आवाज दिला आणि फोन दिला

काका :- बोल बाळा

मी :- काका जायची तयारी झाली का?

काका :- नाही रे का विचारतोस

मी :- गाडी कधीची आहे?

काका :- का रे

मी :- अहो पाहिलं सांगा ना

काका :- गाडी तर रोज असते रात्रीची

मी :- आधी बुक करावी लागते कि डायरेक्ट पण मिळते

काका :- मिळते अशी पण

मी :- मग एक काम करा आताच जा आणि आजचीच तिकीट बुक करून कपडे पॅक करा

काका :- काय बोलतोस म्हणजे कल्पनाने जाण्याची परवानगी दिली

मी :- हो काका त्या तुम्हाला जायला म्हणाल्या. तुम्ही आजची बुक करून या तयारी करून ठेवा मी येतो कामावरून सुटून तुम्हाला सोडवायला

काका :- हा चालेल, चाल मी आताच जातो थांब कल्पनाला देतो

काकांनी कुशीत काकूंना फोन दिला

काकू :- झालं का मनासारखं

मी :- हो माझ्या पण आणि तुमच्या पण

काकू :- हो का शहाण्या. चाल मी ठेवते आवरायचं मला आणि ह्यांच्यासाठी काही डब्याला बनवायला लागेल

मी :- हो ठीक बाय सगळं आवरून ठेवा मी येतो तुमची मारायला

काकू :- हाट. चावट कुठला. ठेव

मी हो म्हणत फोन ठेवला.

मी लगेच माझी सगळी काम पटापट केली आणि लवकर सुटून काकांच्या घरी गेलो

सध्या इथेच थांबतो मला सांगा हा भाग कसा वाटला ते

This story जून ते सोनं भाग 17 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page