जून ते सोनं भाग 22

मित्रानो मागच्या भागात तुम्ही वाचल कि काकांना मि सोडून घरी परतलं तर काकूंनी घातलेल्या साडीत त्यांना मि बघतच राहिलो आता पुढे

मी आत आलो काकू दरवाजा लावत असल्यामुळे त्यांची पाठ मला दिसत होती. त्यांची उघडी पाठ बघून मला राहवलं नाही. मी लगेच त्यांच्या मागे गेलो आणि त्यांच्या पाठीवर माझे ओठ टेकवले. पाठीवर किस करू लागलो.

” आईगं… आ हा. स. स. स. स. स ” काकूंच्या तोंडून निघालं.

” काकू आज तुम्ही ह्या साडीत खुपच सेक्सी दिसताय. ” मी त्यांच्या कानावर जीभ फिरवत म्हणालो.

” आई ग…. काही पण बोलतोस ” काकू सुस्कारे काढत मला बोलल्या.

” खरंच काकू आज तुम्ही ह्या साडीवर एकदम कडक माल दिसत आहात ” कानाला चाटत म्हणालो.

” आह हा काय करतोस.. ” काकू मला म्हणाल्या.

” तेच करतोय ज्यासाठी आपण इतके दिवस थांबलो होतो. ” मी माझे हात त्यांच्या बॉल ठेवत त्यांना दाबत म्हणालो.

” आह हा.. स स स.. इथेच सुरु होणार आहेस का तू?
काकू म्हणाल्या.

” तुमच्या सारखी समोर असेल तर कुठे पण सुरु व्हायला मी तयार आहे. ” मी त्यांचे बॉल दाबत बोललो.

काकूंचे मनुके एकदम ताठले होते. मी त्यांना बोटांच्या चिमटी पकडून चोळत होतो, सोबत त्यांच्या मानेवर मागून चाटत पण होतो. चाटत असताना मला त्यांच्या घामाची खारट चव एकदम गोड लागत होती.

” आई ग.. आ.. आ.. हळू.. दुखतंय. ” काकूंनी मला सांगितलं.

” अहो ह्यातच तर खरी मजा आहे. ” मी बॉल थोडे जोरात दाबत बोललो.

” आई ग.. हळू.. किती जोरात पिळतोस ” काकू बोलल्या.

” पिल्यावरच तर आंब्यातून रस निघेल ना? ” मी म्हणालो आणि परत बॉल जोरात दाबले.

” आई ग.. नको ना असा करुस.. दुखतंय ” काकू मला बोलल्या.

” काकू ब्लॉउज चुकून लहान घातला वाटत ” मी बॉल दाबत म्हणालो.

” आ हा.. नाही.. असा का वाटलं तुला ” काकूंनी विचारलं.

” तुमचे बॉल मावत नाही ह्यात, मनुके पूर्ण दिसत होते मघाशी मला. आणि काही वर पण आलेत, म्हणून विचारलं ” मी बोललो.

” खुपच नालायक आहेस हा तू. भारी लक्ष असत तुझं सगळीकडे. ” काकू वळल्या आणि मला म्हणाल्या.

” जे दिसलं तेच तर सांगितलं. पण का मला तुमचे मनुके दिसले? ” मी मुद्दाम विचारलं.

” मनुके ताठले तर दिसतातच ” काकूंच्या तोंडून निघालं.

” काय म्हणालात काकू, वा मला न्हवत माहित हे पण का ताठले हो तुमचे मनुके ” मी म्हणालो.

” तुला माहित नाही असं नाही होऊ शकत, सांग ना माझ्या कडून ऐकायचं तुला? ” काकू म्हणाल्या.

” हो बरोबर बोलल्या सांगा ना, तुमचे मनुके का ताठले ” मि काकूंना विचारलं.

काकू म्हणाल्या

” तुझ्या मुळे ” काकू म्हणाल्या.

” माझ्या यामुळे कसं? ” मी विचारलं.

” जस तू मघाशी माझ्या सोबत चाळे करत होतास, त्याने ते ताठणारच ना? ” काकू म्हणाल्या.

” चाळे मी नाही तुम्हीच केले होते मघाशी, तुम्हीच मला तुमचे बॉल दाखवले आणि माझा लंड उभा केलात, मग त्याला शांत करण्यासाठी मला माझ्या लंडाला तुमच्या गांडीवर घासावं लागलं. ” मी काकूंना बोलत होतो सोबत त्यांचे बॉल पण दाबत होतो.

” हो मग पुढे कशाला हात लावून चोळत होतास ” काकूंनी विचारलं.

” मी बघत होतो तुमची पुच्ची पण तापली का लंडासाठी? माझा लंड गांडीवर घासून घेतल्यावर ” मी म्हणालो.

” असा चांगला आणि जवान लागल्यावर मग काय ती तापणार नाही का आणि मनुके पण ताठणार ना? ” काकू म्हणाल्या.

” हो का? मग सांगा तुम्हला पाहिलं कुठे आणि कशाने मालिश करू? ” मी विचारलं.

” तुला हवी त्याची आणि पाहिजे त्याने कर.. मी तुझीच आहे आता? काकूंनी सांगितलं.

” नाही तुम्ही मला सांगा, आज मी तुम्हाला तुमच्या मनाप्रमाणे झवणार आहे. मी म्हणालो.

” तुला आवडेल तस कर. फक्त मला तू स्वर्ग दाखव, ह्याने पाहिलं कर कि तुझ्या तोंडाने, तुला तर माहित असेल ना सुरवात कशाने करायची आणि मला पण शिकाव काय काय करायचं ” असं म्हणत काकूंनी माझा लंड पकडून त्याला चोळू लागल्या.

” ठीक आहे आज मी तुम्हाला तुमच्या जीवनात न मिळालेल्या सुखाची जाणीव करून देतो, आज मी तुम्हाला सगळं शिकवून एक नंबरची रांड बनवतो आणि ती सुद्धा माझी पर्सनल रांड, जिला मी कधी पण झवायला झवू शकतो. ” मी काकूंच्या कमरेला पकडून स्वतःकडे ओढत म्हणालो.

” जस त्या आहेत त्यांच्या सारखं मी पण तयार आहे? ” काकू म्हणाल्या.

मी माझे हात वर करून काकूंचा चेहरा पकडला आणि त्याला माझ्या जवळ घेतलं. त्यांच्या ओठावर माझे ओठ टेकवले.

आह काय ते नरम नरम काकूंचे ओठ, ह्याच ओठांच्या रसासाठी मी एक हप्त्यापासून ताडपत होतो. मी काकूंचा खालचा ओठ माझ्या ओठात घेतला आणि त्याला चोकू लागलो. काकूं त्यांचे डोळे बंद करून मला जे करायचं ते करून देत होत्या. त्यांना खरंच किस करता येत न्हवत.

काही वेळाने काकूंनी डोळे उघडले आणि किस सोडत मला विचारलं.

” आपण जे केलं त्यालाच किस करणं म्हणतात ना रे? मी खुप वेळेस असं टीव्हीत बघितलं आणि त्या दिवशी पण ते दोघे असाच करत होते ” काकूंनी मला विचारलं.

” हो काकू तुम्ही अगदी बरोबर बोललात, पण ह्यात फक्त मीच किस करत होतो तुम्ही नाही. जर का दोघांनी केली तर खुपच मजा येते. आता तुम्हाला जास्त मजा नसेल अली जेव्हडी मला अली ” मी म्हणालो.

” काय म्हणजे मी काहीतरी करायला पाहिजे होत का मला वाटल फक्त तू काय करतोय ते करून देऊ? पण मला नाही येत? ” काकू म्हणाल्या.

मला काकूंच्या बोलण्यावरून कळलं कि खरंच काकूंना सेक्स आणि त्याच्या सोबत काय काय करतात आणि कसं करतात ते त्यांना काहीच नाही माहित, आणि त्यांना हे सगळं करण्याची खुप इच्छा आहे, आणि ती इचछा मला पूर्ण करावी लागणार जि मि करणार.

This content appeared first on new sex story .com

” हो काकू तुम्हाला पण मी जे करत होतो तसाच करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला पण मजा घेता येईल. तुम्ही काजळी करू नका मी तुम्हाला सगळं शिकवेल ” मी म्हणालो.

” हो चालेल मी पण तयार आहे तुझ्याकडून सगळं शिकण्यासाठी, काकांनी अगोदरच मला शिकवलं असत तर मी सुद्धा त्या दिवशी त्या बाई सारखं केलं असत ” काकू बोलल्या.

” काय केलं असत काकू ” मी विचारलं.

” त्या दोघांसारखे चाळे, किती मजा करत होते ते दोघे, त्यांना काहीच कसं न्हवत वाटत असा करताना आणि ते पण उघड्यावर ” काकांनी मला विचारलं.

” कोणते चाले ” मी मुद्दाम विचारलं.

” तुला नाही माहित, माज्या पेक्षा तुला चांगलं दिसत होत आणि तुला जास्त अनुभव पण आहे माझ्या पेक्षा आणि मलाच विचारतोस ” काकू म्हणाल्या.

” काकू मी तुम्हाला विचारतोय तुम्हाला कोणती मजा हवी आहे त्यांच्या सारखी, म्हणजे काय काय? ” मी म्हणालो.

” इश्श.. मी नाही जा मला लाज वाटते? ” काकू लाजल्या.

” अहो लाजताय कशाला लागल्यात तर काहीच नाही मिळणार, पहिल्या सारखं ” मी म्हणालो.

लगेच काकू म्हणाल्या

” हो अगदी बरोबर म्हणालास, तुझे काका पण खुप लाजरे, आम्ही एक मेकांना कधी नागडं नाही पाहिलं, माजी साडी जराशी जरी खालून पायावर अली कि मला म्हणायचे, आग साडी नीट कर. ”

” म्हणून म्हणतोय लाजू नका आणि मला सांगा ” मी म्हणालो.

” ते जे करत होते, तो मुलगा त्या बाईच्या मांड्याना मध्ये जाऊन काय करत होता, ज्याने त्या बाईला इतकी मजा येत होती तेच, ती बाई त्या मुलाच्या मांड्याना मध्ये काय करत होती ज्याने त्या मुलं सुद्धा खुप मजा येत होती आणि शेवटी तिने जे प्याले ते सुद्धा मला प्यायचं आहे, अजून जे तुला माहित ते सुद्धा मला करायचं आहे ” काकू म्हणाल्या.

” अच्छा म्हणजे तुम्हाला लंड चोखायला आहे आणि त्याच चीक प्यायचं आहे, जशी ती बाई खाली बसून त्या मुलाचा चोखत होती ते, आणि स्वतःची पुच्चीत चाटून घ्यायची आहे, चाटून पाणी काढायचं आहे जस तो मुलगा करत होत तसाच ना ” मी बोललो तास काकूंच्या चेहऱ्यावर एक वेगळीच चमक अली.

” हो अगदी बरोबर, आणि तुला जेवढं माहित आहे ते सुद्धा ” काकू मला म्हणाल्या.

” आता राहिला प्रश्न ते उघड्यावर कसा करतात?, तर काकू बहुतेक जोडपे तिकडे ह्याच काम साठी येतात ” मी म्हणालो.

” म्हणजे ” काकूंनी विचारलं.

” म्हणजे काही प्रेमी असतात, काही नवरा बायको असतात त्यांना घरी नाही मिळत म्हणून ते असे करतात, काही माज्या सारखे असतात जे आपल्या पर्सनल रांडांना घेऊन तिकडे मजा करतात ” मी म्हणालो.

” म्हणजे तू पण केली अशील ना मजा तासली ” काकूंनी विचारलं.

” नाही काकू मी अजून पर्यंत तिकडे कोणाला नाही नेलं, आणि तसली मजा नाही घेतली, मी प्रत्येकीला त्यांच्या घरीच जाऊन झवतो, पण तुंम्ही पहिल्या आहेत ज्यांनी माझा लंड हलवला आहे नि मी तुमचे बॉल दाबले ” मी म्हणालो.

” खरंच ” काकूंनी विचारलं.

” हो काकू ” मी म्हणालो.

” आणि ते पूर्ण मजा पण तिकडेच घेतात ” काकूंनी विचारलं.

मला समजलं त्यांना काय विचारायचं आहे मी लगेच म्हणालो.

” तस तिकडे झवायला जमत नाही पण काही जण असतात जे आपल्या माडीवर बसून झवतात, पण बहुतेक मानस हे बायांच्या तोंडात देऊन त्यांच्या कडून चोकून घेतात आणि तोंडातच गळतात, आणि बायांच्या पुच्चीत बोट टाकून त्यांचं पाणी काढतात. ” मी म्हणालो.

” हो का बरीच माहित आहे तुला, तू तर म्हणालास तू असली मजा घेतलीस नाहीस ” कोणी विचारलं.

” अहो काकू मी नाही केली पण, माज्या बहुतेक मित्रांनी असलीच मजा घेतली आहे ” मी म्हणालो.

” हो का तुझ्या सारखेच आहे वाटत तुझे मित्र ” त्या म्हणाल्या आणि हसल्या.

” मला पण ना हे सगळं त्या दोघांमुळे आणि तुझ्या ह्याच्या मुले वाटलं कारावास, ते दोघे काय करताय बघता बघता तुझ्याकडे नजर गेली, तू तुझ्या ह्याला बाहेर कडून हलवत होतास. माझं पण लक्ष तुझ्याह्याच्यावर गेल आणि मी त्याच्यावर हारून गेले, आणि तू कधी माझा हात तुझ्या ह्याच्यावर ठेवला आणि माझ्याकाढून हलवून घेऊ लागला, आणि कधी तू माझे आंबे दाबू लागला मला कळलंच नाही., त्या नंतर मी घरी येऊन ह्याचा खुप विचार केला कि मी असा कसं करू शकते, पण नंतर त्या बाईचे शब्ध आणि त्या मुलाचे शब्ध आठवले कि आजच्या युगात येच चाललं आहे आणि ते काही पाप नाही, आणि मीच तुला उकसवाल तू काही माझ्यावर जबरदस्ती केलीस, मग मीच ठरवलं जर तुला मी हवी आहे का हे बघते जर हो तर मला सुद्धा ते सगळं हवा आहे, जे ती बाई आणि तो मुलगा करत होते, जे मी नाही अनुभवलं, मला पण तुझ्या कडून जाऊन घ्याची खूप इच्छा झाली, म्हणून मी तुला सगळं करून देत होते, तू जे करत होता आणि बोलत होतास. ” काकूंनी त्यांच्या मनातलं मला सांगून टाकलं.

सध्या मि इथेच थांबतो कालवला भाग कसा वाटला

This story जून ते सोनं भाग 22 appeared first on dead

You cannot copy content of this page