जून ते सोनं भाग 26

नमस्कार मित्रानो माझी कथा वाचून तुम्हाला मिळालेला आनंद मला तुम्ही कंमेंट आणि मेल द्वारे कळवला त्या बदल सगळ्यांचे आभार. जास्त वेळ न घालवता मि कथेला सुरवात करतो.
मागच्या भागात तुम्ही वाचलात कि मि काऊंच्या बॉल सोबत घेलात होतो. त्यात त्यांना खुप मजा येत होती आता पुढे.

मि काकूंचा एक बॉल चोखत होतो तर दुसऱ्याला हाताने दाबत होतो.

” आह.. आ आ.. बाळा काय केलास.. इतका चांगलं मला या आधी कधीच नाही वाटल, कुठून शिकलास हे सगळं. काय कानी किती करशी आज मला नाही माहित, आई… ग.. ग.. ग स्स्स्स्स पण मला जास्त नको ताडपऊस.. अगोदरच खुप त्रास सहन केला आहे मि ” काकू म्हणाल्या.

मि माज काम चालूच ठेवलं काही वेळाने मि हाट बालवारचा काढला आणि त्याला पोठावर नेला नि मि काकूंच्या बेंबीत बोट टाकून घेकू लागलो. पोट चोळू लागलो. पोट चोळता चोळता मि हात खाली नेला सरळ काकूंच्या साडीच्या मिऱ्या खेचल्या. जश्या मिऱ्या खेचल्या काकूंनी साडी कमरेत लूज झाली.

मि साडी पण हातानी कडून टाकली. आता काकू माज्या समोर पारकर आणि आढऱ्या उघड्या ब्लॉज मध्ये होत्या.

मि उरलेला ब्लॉज पण हातावून काढला आणि खाली बसलो. काकू माझ्या समोर आता फक्त परकारवर होत्या. मि हाट परकारच्या नदीवर ठेवला आणि परकारची गाठ सोडली, तसा पारकर गाळून काकूंच्या पायात पडला.

आता माझ्या डोळ्या समोर काकूंची कुर्ल्या कुर्ल्या झाट्यानी भरलेली पुच्चीला होती. मला पुच्चीच दर्शन नाही झालं कारण काकूंचे झाटे खुप वाढले होते त्या मुळे मला स्वागच दर्शन नाही झालं.

मि काकूंकडे बघत म्हणालो

” वा काकू आत तुम्ही काहीच नाहो घातलं, खुपच उठवल्या झालेल्या दिसतंय माझ्या कडून झवून घेण्यासाठी म्हणून चड्डी आणि ब्रा नाही घातलीस तुम्ही. आवडलं हा तुमचा प्लान ”

” ईश्श बेशरम! काही पण नको बोलूस,, मि घरी असले कि नाही घालत आत, मला नाही आवडत, ” काकू म्हणाल्या

” म्हणजे त्या दिवशी पण तुम्ही आतून बोन्गल्या होत्या थेटर मध्ये, अगोदर का नाही सांगितलं. तिकडेच तुम्हाला पण शांत केल असत ना बोट टाकून.. ” मि म्हणालो.

” किती बेशरम आहेस हा तू, भोगलं काय म्हणतोस, मि काय बाहेर जाताना नाही जातं हा भोंगली, फक्त घरीच असते ” काकू म्हणाल्या

” म्हणजे तुम्ही घरीच असता भोंगळ्या, पण बरं झालं मला कळलं. म्हणजे माझा ताठला कि येईल तुमच्या डे ” मि म्हणालो.

” का कशाला? ” काकूंनी विचारलं

” अहो माझा ताठला कि येईल ना तुमच्या कडे त्याला शांत करायला. तुम्ही आत भोगळ्या असल्या कि मला जास्त मेहनत नाही करावी लागणार. आलो कि वाकवलं, केली साडी वर आणि टाकला मागून बुल्ला.. पुच्चीत किंवा बोच्यात आणि कचा कच झवून चीक सोडून लंड शांत करेल. ” मि म्हणालो.

” आई ग.. काय. काय विचार करून ठेवलेस तू, नालायक कुठचा ” काकू म्हणाल्या.

मी हात पुच्चीवर फिरवू लागलो. काकूंचे जंगल जास्त वाढले होते, साहजिक आहे त्या त्यांनी जास्त झवाझवी केली न्हवती, त्यामुळे त्यांना हे सगळं क्लीन ठेवायचं माहित नसावं, माझ्या हाताला काकूंच्या पुच्चीतून निघणारा त्यांचा चीक लागला, मी तो हात माझ्या नाकासमोर आणला आणि वास घेतला, मला खुप भारी वाटलं वास मी काकूंकडे पाहत हात चाटला.

काकू माझ्या कडेच पाहत होत्या, मी परत हात पुच्चीवर फिरउ लागलो, काही वेळाने मी काकूंना फिरवलं, आता माझ्या समोर काकूंची भली मोठी गांड अली, ज्या गाडीने मला वेड लावेल ती गांड माझ्या समोर होती आणि ती पण नागडी.

” आह काकू. खुपच मोठी आहे हो तुमची गांड, बघून नाही वाटत हिला काकांनी मारून नाही सुजलेली, हि बसून बसून मोठी झाली आहे ” मी गांड दाबत बोललो.

” हो रे खरंच बोलते मी ” काकू म्हणाल्या.

काही वेळ मी गांडी सोबत खेळलो आणि पुन्हा काकूंना फिरवलं. काकूंचा दावा पाय मी माझ्या माडीवर ठेवला आणि मी काकूंच्या डाव्या जांघेमध्ये मन नेऊन जीभ फिरवू लागलो.

मी काकूंच्या झाट्याना चाटू लागलो, त्याच्या झाट्यांवर चीक होत ते मी जिभेने चाटू लागलो, त्याची खरात तुरट चव मला खुपच आवडली, मी दोन्ही हात पुच्चीजवळ नेऊन दोन्ही हातानी झाटे बाजूला केले आणि काकूंची गुहा पाहू लागलो.

” आह, काय पुच्ची आहे हो.. एकदम जबरदस्त, कशी लाजून बसली होती झाट्यांमध्ये, तिला वाटलं तिला कोणी नाही शोधू शकणार ” मी पुचीवर हात हटवत बोललो.

” आह हा.. ह्ह ” काकूंच्या तोंडून फक्त एवढाच निघालं.

” काकू तोड्या फेकून उभ्या राहा ना मला पुच्ची, नीट दिसत नाही ” मी म्हणालो तस काकूंनी दोन्ही पाय फाकवुन मला पुच्चीच आणखी चांगल दर्शन घडवलं.

मी हाताच्या बोटानी पुच्चीच्या पाकळ्याूंना चोळ लागलो, चोळता चोळता, अंगठा दाण्यावर पण घासत म्हणालो.

” काकू तुमचा दाना पण भलताच मोठा आहे… एकदम तुमच्या मनुक्या सारखा.. ”

” आअह्ह्ह्ह… स्स्स्स्स… असाच चोळ रे त्याला… खुपच बरं वाटतूंय… खुप खाज सुटली आहे… दा… ण्या… ला… रगड तुझ्या अंगठयाने आणि मिटवा ती… खाज… एकदाची… ” काकू माझ्या खांद्यावर हात ठेऊन मला बोलल्या

मी त्याूंच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता माझ चाटण्याच काम सुरूच ठेवलं. काही वेळाने मी काकूं ची डावी मंडी माझ्या खांद्यावर घेऊन पुच्चीला आणखीच जवळ आणलं, त्यामुळे तिचा वास येळ लगला, काकूंच्या चिकाचा वास माझ्या नाकात फिरू लागला. तो वास माझ्या जिभेला त्याच्या कडे खेचू लागला. मी लगेच जीभ काकूंच्या पुच्चीवर हळुवार फिरवू लागलो, जशी माझी जीभ पुच्चीला टच झाली. तसूं काकूंनी माझ्या डोक्याला पुच्चीवर धरल. आणि त्यांच्या पुच्चीने रस गालाला, माझी जीभ पुच्चीवर असल्यामुळे मी तो रस माझ्या जिभेने झेलला, त्याला तोंडात घेऊन त्याची चव घेऊ लागलो.

” वाह्ह्ह… खुपच टेस्टी आहे तुमचं चीक.. मला खुप आवडलं… आज सगळ पिऊन खाली करणार आहे मी पुच्ची… ”

” हो रेराजा… तुला हवू ते कर मला खुप मजा आली. आज पहिल्यादाच माझ्या मैनेला कोणीतरी जीभ लावली ” काकू म्हणाल्या

” अहो काकू आता तर मी फक्त जीभ लावली तर लगेच तुमचं गळालं, अजून मी पुच्ची चाटली पण नाही ” मी म्हणालो

” काय करू बाळा, तू जे जे करत होतास त्यांनी आधीच मला कंट्रोल होत न्हवता, आणि त्यात तू खाली डायरेक्ट जीभ लावली म्हणून नाही राहवलं आणि सोडलं मी पाणी ” काकू म्हणाल्या.

This content appeared first on new sex story .com

” काकू तुम्ही काही काळजी करू नका मि सगळं पाणी काढणार आहे तुमच्या पूच्चीतून आज तुम्हाला मि स्वर्ग दाखवणार आहे ” असा म्हणत मि पुन्हा काकूंच्या पुच्चीवर जीभ टेकावली आणि चाटायला सुरवात केली. काकूंच्या चिकच्या चविमुळे मि अजून जोमाने काकूंची पुच्चीला चाटू लागलो. पुच्चीत मि जीभ घालून आतलं पाणी कडून गिळू लागललो

” आह आह आई.. ग.. चाट चाट. अजून चाट खुप मजा येते.. पुच्चीला चाटून घेण्यात.. आह आह आह ओह.. घाल आजून आत घाल. जीभ.. आओह ओह.. स्स्स्स्स स्स्स्स.. आता मला कळत कि त्या बाईने त्या मुलाच्या समोर का फाकावली.. असा आनंद घेण्या साठी… ” काजू माझं डोकं पकडून पुच्चीवर दाबत मला बोलत होत्या.

मि पण मजेत त्यांची पुच्चीला खाऊ लागलो मला खरंच खुप मजा येत होती त्यांची पुच्चीला चाटायला. काकूंची पुची त्यांच्या सारखीच सावली होती पण त्यांचे पापड हे काळे होते आणि जाड, त्यात ती आतून एकदम लाला असल्या कुळे एकदम भारी दिसत होत मला. दाना पण असा बाहेर आलेला जाणू तो दोकून बघतोय कि बाहेर काय चालाय.

मि पुच्चीत जीभ घालून चाटत होतो. जीभ पुचजीच्या आतल्या बाळुजे सगळी कडे फिरवत होतो सोबत दाण्यापन बोटाने कॉलत होतो.

” आईे ग.. देव्वा.. असच.. चाट चाट अजून दण्याला चोखायला आह बरोबर.. चतोय.. आई ग.. आह आह आह्ह स्स्स्स घाल ना आत तुझी जीभ.. आणि झव मला.. माझं पाणी प्याच होत ना तुला.. काढ माझं पाणी आणि पि.. आता राहवत नाही. टाक तुझी जीभ एकदम आत काहून टाक तिला.. चाट रे… तुला आवडते ना माझी पुच्ची….. मग जीभ घुसव.. आत कधी माझं पाणी.. आई ग.. मी येतेय… रे राजा… जोर जोरात चोख रे दाना. आह्ह्ह… आई ग्ग्ग्ग्… मी.. आले… आह्ह्ह… ह्ह्ह्ह ” अस बोलत काकूंनी माझं डोकं पुच्चीवर दाबून धरलं. आणि त्या गळू लागल्या.

त्यांनी डोकं दाबून धरल्या मुळे त्याचं सगळं चीक माझ्या तोंडावरच गळत होतो. ते मि हावरता सारखं चाटून पीत होतो. तसं पण मालनपुच्चीच अपनी प्यायला खुप आवडत जर का काकू सारख्या बाईच चीक असेल तर मग तर ते मि एक हि थेंब वाया नाही जाऊ देणार. मि सगळंच्या सगळं चीक चाटून घेतलं. काही माझ्या तोंडाला पण लागलं होत ते मि मन बाजूला करून बोटाने पुसून तो बोट तीनदात भरून चाटत होता आणि ते काकू बघत होत्या.

” श्श.. खुप मजा आली मला.. असा पुची चाटून घेताना, तू मस्त चाटत होता, चाटत काय अक्षरशः तू खात होतास तिला त्या दिवशी त्या बाईला चाटून घेताना बघून खुप इच्छा झाली, माझी पान अशीच कोणी चाटली तर किती मजा येईल, मनात आला कि ह्यांना सांगू पण ते काय म्हणती मला वेड्यात काढतील. तेवड्यात तुझ्या कडे नजर गेली तर तू स्वतःचा बाहेर काढून हलवत होतास त्यांना बघत, त्यातच आपली नजर झाली बघत असताना तू माझा हात पक्कडून तुझ्या ताठलेल्या वर ठेवला आणि माझ्या कडून हलवून घेऊ लागला. आणि तेव्हाच मनात आलं कि तुझ्या कडून चाटून घेऊ का, काही हरकत नाही कारण तू माझ्या कडून हलवून घेतलं म्हणजे तुला पण माझी चाटायला आवडेल ह्याच उद्देशाने मि वाहत गेले आणि आज तुझ्या समोर अशी नागडी उभी झाले ” काकू माझ्या कडे बघत म्हणाल्या.

” काकू आता पण तुम्ही ह्याच नाव नाही घेतलं, ह्याला पकडलं हलवला सुद्धा पण नाव नाही घेतलं प्लीज नाव घ्या ना तुमच्या गावरान भाषेत माझ्या साठी नाही तात ह्याच्या साठी ” मि काकूंना म्हणालो.

” तुला नाही माहित गावात काय म्हणत ह्याला ” काकू म्हणाल्या
” नाही मला नाही माहित तुम्ही सांगा ना ” मि म्हणालो.

” खुपच चावट आहेस, तुला सगळं माहित आहे, सांग ना माझ्याच तोंडून ऐकायचं तुला.. ” काकूं नी माझ्या गालाला हलकासा मारत म्हंटल.

” हो बरोबर समजल तुम्ही, मला असा घाण बोलून झवताना मजा येते. ” मि म्हणालो

” याचा थांब मि सांगते ह्याला काय म्हणतात, ह्याला ना,, आम्ही सो.. त्या म्हणतो कधी कधी लंड पान.. शि बाई ” काकू बोलल्या

काकूंच्या तोंडून लंड सोट्या ऐकून लंडाला एकदम करंट बसला

” अहो काक!!!… नीट सांगा ना, बघत तुम्हाला पान एकदम मस्त वाटेल, तुमच्या अंगात एकदम भारी वाटेल. बोलून तर बघत ” काकूंचा हाट लंडावर ठेवत म्हणालो.

” हो रे खरंच म्हणालास मला एकदम भारी वाटल जेव्हा माझ्या तोंडून.. लंड… निघाल्यावर. तुझ्यावर पण परिणाम झाला जो माझ्या हाताला समजला. ” काकूं माझ्या लंडला दाबत बोलल्या.

” हो काकू… तुम्ही इकडं खरं म्हणालात माझ्या लंडला खुप मस्त वाटल जेव्हा तुम्ही त्याच नाव घेतलं जरा आणखी नीट घेतलं तर तो जास्त मळखुश होईल प्लीज घ्याना ” मि विनवणी करत म्हणालो.

” ह्याला ना.. स्स्स… चोट,.. स्स्स्स.. किंवा सोट्या.. म्हणतो आम्ही गावाकडे कधी कधी केल पण म्हणतात काही बायका.. आई… ग.. खरंच खुप मस्त वाटल रे बोलताना. ” काकूं नी लंड दाबत बोलल्या दाबत बोलल्या. त्यांनी ज्या प्रकारे लंड दाबला त्या वरून काळा कि काकूंना किती मजा आली चावट बोलताना

” वा. आह काकू काय मस्त वाटलं हो तुमच्या भाषेत लवड्याची नावे ऐकून माझा लंड तर एकदम खूष झाला, ते तुम्हाला समजलं असेल ना लंड किती खुश झालं ते ” मी हात काकूंच्या हातावर ठेवत बोललो.

” हो मला कळलं किती आनंदाने झाला तुझ्या ह्याला जेव्हा मि त्याला चोट म्हटल्यावर, कसा टना टना उद्या मारायला लागला त्याच नाव घेतल्यावत ” काकू माझ्या लंडाला हळुवार हलवत म्हणाल्या.

मित्रानो सध्या मि इथेच थांबतो तुम्हाला हा भाग कसा वाटल ते मला तुम्ही कळवा

मि तुमच्या कंमेंट किंवा मैलची वाट बघतोय

This story जून ते सोनं भाग 26 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page