जून ते सोनं भाग 27

मित्रानो मागच्या बघत तुम्ही वाचला कशा प्रकारे काकूंची पुच्चीला चाटून मि त्यांचं पाणी काढला नि ते प्यालो आता पुढे

” मला मला काळा कि तुला किती आनंद झाला ते तसाच माझ्या खाली पण आनंद वाहू लागला, जेव्हा मि ह्याला त्याच्या नावाने म्हणजे लंड बोलल्यावर ” काकू लं हलवत म्हणाल्या.

” काकू तुमच्या खाली कुठे आनंद वाहतोय. तीच पान्ननाव घ्या ना ” मि काकूंना पुच्ची म्हणायला लावलं

” अच्च सगळं माझ्या कडूनच बोलून घेणार आहेस का ” काकू म्हणाल्या

” अहो कि तर कधी पासून लवड्या लंड पुच्चीला म्हणतोय पण तुम्ही लाजताय ” मि म्हणालो

” हो पण ठीक आहे मि बोलते.. जसं तुझ्या हत्यारला आम्ही गावरान भाषेत चोट सोट्या म्हणतो तसाच आमच्या होलाला
आम्ही चुत, फोद्री असे म्हणतो ” काकूंनी माझा लंड दाबत बोलल्या. काकूंनी लंडला दाबलं त्यांमुळे लंड आणखीच रूपात आला

” आह काकू! किती भारी वाटल तुमच्या तोंडून लंड पुच्चीला ऐकून, तुम्हाला पण मजा आली असेल म्हणजे खाली पुच्चीत खाज, वळ वळ झाली कि नाही ” मि म्हणालो.

” हो खरं म्हणालास, माझ्या खाली हळू हळू खाज सुतू लागली जेव्हा मि पुच्चीला, लवड्या म्हणाले. तुला कसं माहिती, मि हे बोलल्यावर माझ्या खाली खाज सुटेल. ” काकूंनी माझा हात पुच्चीवर ठेवत मला विचारलं.

” अहो काकू हे सगळं मि अनुभवावरून सांगतोय, आज पर्यंतच्या जितक्या पुच्च्या चाटल्या, पण तुमच्या सारखी रसाळ पुच्चीला नाही मिळाली, तुमच्या सारखी पुच्चीला जर मिळाली ना तर चाटणार काय तिला खाईल, पण तो ना रसिक पाहिजे. माझ्या सारखा. मि तर पाहिलं तुमच्या गांडीचा दिवाना होतो. पण आता मि तुमच्या पुच्चीचा पण झालॊय, जेव्हा तिला मि चाटली तीच चीक प्यालो. माझी खुप इच्छा आहे तुमच्या वयाच्या बाईला काच काच झवावं, पुच्चीचा फाडून टाकावं, लांडताळ सगळं चीक पुच्चीत टाकाव ” मि काकूंची पुच्चीला चोळत म्हणालो.

” आई ग्ग्ग्ग्… हळू… हलकटच आहेस तु… माझ्या वयाच्या बाईला झवायचा अनुभव घ्यायचा आहे.., पण आज जि मजा मला आली ती मि कधीच नाही घेतली, तू ज्या प्रमाणे माझी पुच्चीला चाटून माझं पाणी काढलं, ते मला खुप आवडलं. ” काकू म्हणाल्या आणि त्यांनी माझ्या ओठावर ओठ ठेऊन मला किस करू लागल्या.

” वा काक! तुम्हाला किस आली ” मी किस तोडून म्हणालो.

” हो का? मला तर नाही वाटत.. ” काकु बोलल्या.

” अहो मि म्हणतोय ना, तुम्हाला जमली, आता मला सांगा तुम्हाला काय शिकायचंय ” मि विचारलं.

काकूंनी पुन्हा मला किस करू लागल्या. मि पान त्यांना प्रतिसात देऊ लागलो. काही वेळ आम्ही किस करू लागलो, किस करता करता काकूंचे हाट माझ्या शरीरावर फिरू लागले.

काकूंचे हात माझ्या शरताच्या बाटणावर अडकले काकूंनी माझ्या शरताची बटण काढायला सुरु केल. काही वेळात काकूंनी माझं शर्ट काढलं. मि आत बनियान न घातल्या मुळे काकूंना माझ्या नागड्या छाती फील मिळू लागला. त्या माझ्या छातीवर हाट फिरवत होत्या. त्यांनी माझ्या मनुक्यावर नखणे छेडू लागल्या.
त्या किस ओठावर सोडून आता मानेवर आल्या आणि मानेवरून त्या माझ्या छातीवर पोहचल्या.

” काकू काय करायचं विचार आहे ” मि म्हणालो मि मजा घेत म्हणालो.

काकू हळू किस करत त्यांनी माझ्या मनुकायला ओठ लावले आणि ते आता माझा मनुका चोकू लागल्या.. आह काय ती फिलिंग होती, आयुष्यात मि पाहिल्यादा हा अनुभवाचे घेत होतो आज पर्यंत इतक्या बायकांना मि झवलो पण त्यातल्या एकीनेपण मला असा न्हवत केल. त्या मुळे माझ्या तोंडून

” अह्ह्ह… ” निघालं

काकू माझ्या कडे बघत त्या माझा मनुका चाटत होत्या. त्या तेच करत होत्या जे मि केल, ज्या ओरमाने मि त्यांचा बॉल आणि मनुका चाटत चोखत होतो. तासात काकू माझ्या सोबत करत होत्या. काकू मला तोच अनुभवाचे देत होत्या. जो एखादी बाई जेव्हा तिचा मनुका चाटल्यावर चोकल्यावर मिळतो.

काही वेळ काकू माझे मनुके आली पालीने चोखत होत्या मि फक्त मजा घेत होतो. त्यांच्या मानेला ओकडून चोकून घेत होतो.

काकू हळू हळू माझ्या मनुक्या वरून खाली सरकून माझ्या पोटावर आल्या. त्या माझ्या पोठावर पण हळू हळू चाटत होत्या. त्या आणखी खाली जाऊ लागल्या त्यांना माझ्या पॅन्ट चा अडखला लागला तर त्यांनी माझ्या कडे बघितलं आणि बेल्ट वर हात ठेऊन मला डोळ्याने विचारलं

खोलू का?

मि पान त्यांना डोळ्याने हा म्हणालो तसं काकूंनी बेल्ट काढायला सुरवात केली. त्यांनी बेल्ट खोलला आणि त्या जीन्सचं बटण खोल्या लागल्या. काही क्षणात त्यांनी बटण खोललं आणि त्यांनी जीन्स खाली खेचायला लागल्या.

मि पण काकूंना जीन्स काढायला मदत केली मि जीन्स काढून बाजूला फेकली. आता मि काऊंच्या समोर अंडरपॅन्ट वर आलो त्या माझ्या कमरेवर किस करू लागले आणि दोन्ही हात पँटच्या इ्लास्टिक वर आणून त्या हळू हळू पॅन्ट खाली खेचू लागल्या.

जसं जशी पॅन्ट खाली होऊ लागली तसं तसा काकूंचा स्वास जोर जोरात होऊ लागला, जो मला कमरेला जाणवत होता. त्यांची नजर माझा लंड पाहण्या साठी आतुर होती. काही क्षणात माझी पॅन्ट गुढग्या पर्यंत खाली झाली आणि माझा ताठलेला लंड काकूंच्या अगदी डोळ्या समोर टना टना उद्या मारू लागला. काकूंचे डोळे एकदम मोठे झाले माझा लंड पाहून

” आई… ग्ग्ग्ग्… काय हे?… किती मोठा आहे तुझा, ताठलाय पण किती हा!!!… आई ग्ग्ग्ग्ग्… खुपच गरम लागतोय चटके लागतायत हाताला बघ!!!… ” काकूंनी लवड्यावर हाट फिरवत मला बोलल्या.

” मोठा आहे माझा काकाचा पेक्षा पण? ” मि काकूंना बोललो.

” मि कधी तुझ्या काकांचा नीट बघितला नाही तर हाट कुटून लावणार, मि सांगू नाही शकत कि काका पेक्षा मोठा कि लहान आहे ते, पण माझ्या साठी मोठा आहे तुझा आता सध्या ” काकू म्हणाल्या

” ओके आणि तो इतका ताठलंय कारण तो तुमच्या पुच्चीत जाण्यासाठी आतुरलाय, बरं मला सांगा तुम्ही कसं प्रेम कराल माझ्या लवड्याला ” मि विचारलं

” मला नाही येत तूच शिकावं कसा करू प्रेम ” काकू म्हणाल्या.

” हो शिकवतो ना, पाहिलं मि तुमची इचछा पूर्ण करतो, तुम्हाला लंड चोखायचा आहे ना? चीक प्यायचं आहे ना, त्या बाई सारखं ” मि विचारलं.

” हो ” काकूंनी उत्तर दिल.

” ऐका.. लंडला कसा तोंडात घ्ययाच, आणि त्याला कसा चोखायचं, मला सांगा तुम्ही कधी आईसकँडी खाली आहे का? ” मि विचारलं.

” हो खुप खाल्ली आहे गावी असताना शाळेत मध्ये मालन्फर आवडायची ” काकूंनी उत्तर दिल.

” हो ना!! तसाच करायचं आहे तुम्हाला. हा लंड तुम्ही आईस्कँडी समजून चोख्याच, चाटायचं जर का चुकल्या तर कि आहेच तुम्हाला शिकवायला. मग करा सुरवात लंड चोखायला ” मि लंड काकूंच्या ओठांजवळ नेट म्हणालो

” हो चालेल, खुप मोठा आहे तुझा.. मला हा त्या दिवशीच खुप आवडला मूवीमध्ये.. ह्याला हलवताना खुप मस्त वाटत होत. गरम आणि जाड. ” काकू लंड कुरवळत म्हणाल्या.

” काकू तुम्ही लंड बरोबर हलवतास हो, काकांचा हलवायच्या वाटत ” मि विचारलं.

” हो कधी कधी हे माझ्या कडून हलवून घ्यायचे. म्हणजे मला पिरियड्स आले कि हे मला हलवायला सांगायचे. ह्यांनीच शिकवलं हलवायला ” काकू म्हणाल्या.

” अरे वा! जर का काकांनी तुम्हला लंड चोखायचं पण शिकवल असत तर, बरं झालं असत मग मि पण तुमच्या कडून चोखून घेतला असता माझा लंड त्या दिवशी मूवी मध्ये आणि पाजलं असत माझं पाणी ” मि म्हणालो

” हो ना, मि पण आवडीबे घेतला असता तुझा लंड तोंडात आणि बसले असते चोखत त्या बाई सारखं आणि प्याले असत सगळं पाणी तुझं ” काकू म्हणाल्या

” जाऊद्या काही नाही होत, तुम्ही आता घ्या तोंडात आणि खा माझा चोकोबार आवडतो ना तुम्हला ” मि म्हणालो

” ईश्श काय म्हणालास चोकोबार. आईगं काय काय नाव सांगतोस, चावट ” काकू लाजत म्हणाल्या.

This content appeared first on new sex story .com

” आम्ही तर असच म्हणतो, तुम्ही पण म्हणून बघत तुम्हाला पण किती मजा येईल. ” मि म्हणालो.

” मला तुझा लंड खुप आवडला… त्याला तोंडात घेऊन चोखायाच…. त्याचा रस प्यायचा आहे… तुझ्या उसाचा रस… तुझ्या लूंडाचा… रस.. पाहिजे मला.. माझ्या तोंडात…. स्स्स बस का.. झाल तुझ समाधान.. केलास मला बेशरम… खरूंच.. खुप मस्त वाटल मला तुझ्या लंडाच नाव घेताना, माझ्या छकुलीत खाज सुटली.. ” काकू पुच्चीला खाजावट म्हणाल्या.

” मि बोललो ना कि तुम्ही बोलून तर बघत पुच्चीला बघत कशी वळ वळ करेल.. झवाझवी करताना असा चावट बोलल ना पुच्चीका जास्त कंट सुठतो, झवून घेण्यात आणखीच मजा येते… ” मी बॉल दाबत बोललो.

” हो खुपच.. खाज सुटली आहे. तू खाजवशील का तुझ्या लंडाने तेव्हाच खाज मिटेल माझी.. आई ग्ग्ग्ग्ग्… एकदम मस्त वाटल बोलताना.. ” काकू बोलल्या.

इकडे मी बॉल दाबत होतो.. तिकडे काकू लंड चोळत होत्या..

” काकू.. मी तर कधी पासून तयार आहे तुमच्या पुच्चीला लंडणे खाजवण्यासाठी, पण त्या आधी तुम्ही माझा लंड तोंडात घेऊन चोखायला तरी त्याची चाव घ्या ना, बघत कसा तळमळतोय तुमच्या तोंडात जाण्यासाठी ” मी लंडाला काकूंच्या ओठावर टेकवत बोललो.

” अरे तेच तर मला नाही येत तू शिकावं ना मला लंड कसा चोखायचा ते, जसं तू मला किस करायला शिकवलंस तसं शिकावं मि कसा लंड तोंडात घेऊ, त्याला कसा चोकू, चाटू, काय करू जेणे तुझ्या लंडातून चीक निघेल आणि मि ते पीएल ” काकू म्हणाल्या

” मग ऐका, माझ्या लंडला पकडा आणि तोंडात घ्या, मग तोंड बंद करून मन हलवा वर खाली, जशी तुम्ही आईक्रीम खातात ना तसाच करा काही वेळ मग तुम्ही माझ्या लंडला चाटा, वर पासून खाल पर्यंत. जसं तुम्ही हाताने हलवतात तसा हलवायचा फक्त हाता ऐवजी तोंड वापरायचं, इकडं करा मग बाकी नंतर सांगतो ” मि म्हणालो

काकूंनी मन हलवून मला होकार दिला. आणि तोंड लंडाजवळ आणलं आणि तोंड उघडून लंड तोंडात घेतला. माझ्या लंडला काकूंच्या तोंडाची गर्मी लागली.

काकूंनी लगेच लंड तोंडातून काढला

” काय झालं काकू का काढला? ” मि विचारलं

” अरे ते पहिल्यांदा घेतेय ना तोंडात म्हणून कसा तरी झालं म्हणून ” काकू म्हणाल्या.

” याचा परत एकदा तरी करा आतांनाही वाटणार ” मि म्हणालो.

तसं काकूंना पुन्हा लंड हातातबपकडला आणो त्याला तोंडात भरलं ह्या वेळीस काकनून लंड नाही काढला तोंडातून. त्या लंड तोंडातच धरून होत्या. काही वेळानी मन हळू लागल्या. त्यांच्या तोंडाची गर्मी माझ्या लंडावर जाणवत होती मला एकदम भारी वाटत होत.

त्यांनी पूर लंड तोंडात घेतला न्हवता जेवढा घेतला होता त्याला त्या हळू हळू चोकू लागल्या होत्या, बहुदा काकूंना लंडाची चाव आवडली असणार.

” आह काकू असच एकदम बरोबर करताय असच करा, अशीच मन हलवा, आणि अक्खाच्या आखा लंड ग्यां तोंडात घास्या पर्यंत जाऊद्या. ” असा म्हणत मि कौनच डोकं पकडलं आणि कंबर हलवली तसा माझा लंड पूर्ण लंड काकूंच्या तोंडात गेला. काकूंना ठसका लागला.

त्यांच्या डोळ्यातून पाणी आलं, त्या माझ्या कडे पाहत लंड पूर्ण घेण्याचा प्रयन्त करत होत्या. मि पण हळू हळू कंबर हलवून त्यांच्या तोंडात देत होतो

” आह आह काय मस्त वाटाय काकू. इतक्या जाणीच्या तोंडात दिला त्यांच्या कडून चोकून घेतला पण तुमच्या सारखं फीलिंग नाही मिळालं, असाचं एकदम भारी करताय, बराबर ” मि काकूंचा डोकं पकडाऊन कंबर हहालवत म्हणत होतो.

तिकडे काकू पान मस्त पैकी लंड चोखत होत्या मन हलवून त्या मला मजा देत होत्या.

” काकू आता लंडला बाहेर कडा आणि त्याला चाटा खालून वर पर्यंत, तुमची लालग चावून काढा लंडवरची, आणि माझ्या लंडाच्या टोपीला जो चिकाचा डाव येतोय ते चाटत राहा त्याने तुझाला चिकाची चाव समजेल, नंतर चीक गिळायला बरं होईल ” मि काकूंना अपुढे काय करायचं ते सांगू लागलो.

काकूंनी पण लगेच तोंडातून लंड काढला. माझा लंड त्यांच्या लाळेने पूर्ण मखला होता, लंडाच्या नसान नसा दिसू लागल्या होत्या, काकूंना लंड पकडला आणि जीभ भायेर कडून त्या त्याला चाटू लागल्या. हळू हळू त्या लंडला खाल पासून वर पायन्त आणि पुन्हा वर पासून खाल पर्यंत चाटून सगळी लाल त्यांनी पुसून काढली शेवटी त्यांनी जीभ माझ्या टोपीला लावून चिखची चाव घेतली

” आह का एकदम भारी लागतो रे चीक तुझा, खारट आणि तुरट एकत्र पहिल्यांदा कसा तरी वाटल जीभ लावायला पण आता आवडली चाव ” असा म्हणून काकूंनी पून्हा टोपीवर जीभ फिरवली आणि त्या चाटू लागल्या.

” आह हा काकू काय मस्त चाटस्ता हो तुम्ही एखाद्या रांड सारख्या जि रोज लंड चोकते तसाच हळू चाटायला ह्यातच खुप मजा येते मला. माझं पाणी तुम्ही आज लवकर गळणार फिसतंय ” मि त्यांच्या डोक्यावर हात फिरवत बोललो.

” खरंच तुला आवडलं, मला वाटल तुला नसेल आवडलं, असा हळू हळू ” काकू म्हणाल्या आणि पून्हा चाटू लागल्या.

” अहो नसत आवडलं तरइ तुम्हाला सांगितलं असत, पण तुम्ही एकदम भाटी करताय, आता एक काम करा माझ्या गोट्याला आहेत ना त्यांना पण एक एक करून तोंडात घेऊन चोखा, जेव्हा चोखत असाल त्या वेळीस लंड हळू हळू हलवा असा मलंकअप आवडत ” मि काकूंना पुढे काय करायचं ते सांगितलं.

काकूंनी पण लगेच लंड सोडून गोट्यावर गेल्या आणि त्यांनी एक गोटी तोंडात घेतली आणि तिला चोकू लागल्या. आणि सोबत लंड पण हळू लागल्या.

” आह जानत दाखवताय काकू मला तुम्ही, तुमचं तोंड खुपच गरम ahe, त्यात माझा लंड विरघळणार दिसतंय असच हलवा हो लंड आणि गोट्याला चोखा. ” मॉर्निंग त्यांचं टोक दाबत म्हणालो.

काकू करत होत्या आणि कि त्यांना प्रोत्साहन देत होतो. शेवटी मुलांनाही राहवलबमी काकूंना म्हणालो

” काकू आता तुम्ही तोंड उघडून राहा मि हलवून हलवून चिक तुमच्या तोंडात सोडतो ”

” हो चालेल ” काकू म्हणाल्या आणि त्या डतोंड उघडून चिकाची वाट पाहू लागल्या.

मि लंड हातात घेतला आणि खसा खस लंड हळू लागलो काही सेकंड मध्ये माझ्या लंडाच पाणी जवळ आलं तसं मि काकूंना तोंडात घ्यायला लावलं लंड आणि त्यांचं तोंड झवू लागलो जोर जोरात. काकीच्या डोळ्यातून पाणी येत होतो मि पूर्ण लंड त्यांच्या तोंडात कोंबत होतो, काय मिनिटाच माझ्या चिकाचा फवारा काकूंच्या तोंडात सोडला,

मि काकूंचा डोकं धरून ठेवलं शेवट्या थेंब येई पर्यंत मि डोख नाही सोडलं. काकूंना एकदम उलटी सारखं झालं त्यांनी स्वतःहून डोकं सोडून घेतलं आणि तोंडातलं चीक खाली थुंकलं

” काय करत होतास जीव गेला असता, स्वास पण न्हवता येत घेता मला ” काकू म्हणाल्या.

” सॉरी, तुम्ही इतक्या चागल चोखल कि मला नाही राहवलं आणि तुमच्या तोंडातच चीक गाळलं. ” मि म्हणालो

” तोंडात कि घशात सोडलस सगळं, जे डायरेक्ट पोटाचत गेलं म्हणून उलटी सारखं झालं आणि मि तुंकल ” काकू म्हणाल्या.

मित्रानो मि इथेच थांबतो,

This story जून ते सोनं भाग 27 appeared first on dead

You cannot copy content of this page