जून ते सोनं भाग 28

नमस्कार मित्रानो. मागचज्या भागात तुम्ही वाचहाल कि कशा प्रकारे काकू लंड चोखायला शिकल्या आता पुढे

” सॉरी काकू ” मि म्हणालो

” मी बरोबर केल ना… जमलं का मला लंड चोखायला कि चुकले, पहिल्यादाच घेतला ना म्हणून. कसतरी वाटल पण आता त्याची चाव मला आवडली ” काकू म्हणाल्या.

” काकू तुम्ही बरोबर घेतला लंड तोंडात आणि एकदम मस्त चोखत होता ” मि काकूंना म्हणालो

” मला सांगा मजा आली कि नाही.. लूंड चोखायला. आवडला का माझ्या उसाचा रस, होताना एकदम गरम आणि घट्ट… घट्ट.. ” मी काकूं ना विचारलं.

” हो रे… खुपच मजा आली… आयुष्यात पहिल्यादा चोखला आणि चिकाची चव घेतली. आज तू मला खुप काही शिकवलास
सोबत मजा पण दिलीस. पुच्ची चाटून माझं पण पाणी काढलास, माझे आम्भे पान एकदम मस्त चोखलेस, त्यांचा रास प्यालास. तुला बरोबर माहिती आहे कि बाईला कसा गरम आणि थंड करायचं ते ” काकू माझ्या डोळ्यात बघत मला म्हणाल्या.

” काकू हि तर सुरवात आहे, खरी मजा तर अजून बाकी आहे. आता तर फक्त लंड तोंडातच गेलाय अजून तो पुच्चीय आणि गांडीतून पण जायचा बाकी आहे. तुमच्या पुच्चीची खाज पण मिटणार ” मि काकूंच्या बॉल वर हात फिरवत म्हणालो.

” हो मला पण तुझ्या कडून झवून घ्याच आहे, तुझ्याला लंडणे माझ्या पुच्चीची खाज मिटवायची आहे ” काकू म्हणाल्या.

” वा क्या बात है काकू.. तुम्ही चक्क माझ्या सोबत.. चावट बोलताय पुच्ची लंड बोलताय आणि ते पण न लाजता ” मी काकूंना बोललो.

” हो रे.. ते पण तुझ्या पाण्याची कामाला आहे तुझ्या चिकणे माझी सगळी लाज घालवली ” काकू म्हणाल्या.

” वा मग तर बरं झालं ना, जसं माझ्या चिकणे तुमची लाज घालवलि तर मग मला तुम्ही तुमची गांड मारायला द्याल ना, हणजे मि तुमच्या गांडीचं सील तोडू का? ” मि म्हणालो

” हो का लगेच, खुपच पुढचा विचार करतोय तू, मि फक्तहनाळे कि तुझ्या लंडणे माझ्या पुच्चीची खाज मिटवा, गांडीची नाही ” काकू म्हणाल्या

” काकू मि तुमच्या शब्दाच्या बाहेर नाही, ठी गाडी दिली तरचइ तिला मारेल आणि तीच सील तोडेल ” मि उदास होत म्हटल.

” हो का!!! लबाडा… बोलण्यात एक नंबर आहेस, आणि मि जर नाही म्हंटले तरी तू काय नाही मारणार का माझी गांड, पण मि ऐकल्या खुप त्रास होतो गांडीतून गेल्यावर, खुप दुःखात असा माझ्या मैत्रिणी सांगितलं होत मला खुप अगोदर, मला पण वाटायचं आपण पण असा करूया पण ह्यांना ह्यात रस न्हवता म्हणून मि पुढे नाही गेले ” काकू बोलून लंड हळू लागल्या.

” खरंच काकू एकदम भारी माझी इचछा पूर्ण होणार, मि आज पर्यंत सीलचं नाही तोडलं कोणाचं मला आज तो अनुभव मिळणार ” मि आनंदित होत काकूंना म्हणालो.

” काय म्हणतोस, पण तू तर खुप अनुभवी आहेस मग? ” काकूंनी विचारलं.

” अहो काकू मि तुम्हला अगोदरच सांगितलं ना, माझ्या खाली ज्या ज्या झोपल्या किंवा माझ्या कडून कोणी कोणी झवून घेतलं त्या सगळ्या वयस्कर आहेत म्हणजे लग्न झालेल्या, कोणी तरुणीला मि नाही झवलं अजून. म्हणून तर मला सील तोडण्याचा अनुभव नाही हे, पण आज तो मिळणार ” मि म्हणालो आणि हाट काकूंच्या बॉल वर ठेवत त्यांना चोळू लागलो

” अरे पण मि सुध्दा वयस्कर आहे, आणि माझं पण अगोदरच सील तोडलं आहे काकांनी मग तुला कसा अनुभव मिळणार ” काकूंनी विचारलं.

” काकू मला माहित आहे तुम्ही वयस्कर आहात पण मला तुमच्या कापुनच सील तोडण्याचा अनुनभव मिळणार आहे ” मि म्हणालो.

” तो कसा? ” काकूंनी विचारलं.

” अहो तुमची गांड अजून कोटी आहे ना, म्हणजे जशी तरुण मुलीची असते कोवळी जिने अजून पण लंड नलंघेतलेला नसतो तशी तुमची गांड आहे ना, म्हणजे काकांनी गांडीत कधी घातला नाही ना लंड मा मि आज पहिल्यादा घालणार आहे माझा लंड तुमच्या गांडीत, म्हणजे मि तुमच्या गांडीचं सील तोडून अनुभवाल घेईल ना ” मि काकूंचा मनुका दाबत म्हणालो.

” आई ग.. हळू नालायका, खुपच हुशार आहेस हा तू ” काकू म्हणाल्या.

” मि तुमच्या सगळ्या पूर्ण करणार आहे घाबरू नका तुम्हला एकदाम मस्त एक्सपर्ट बनवतो झवाझवीत काका येई पर्यंत काका आले कि मग तुम्ही त्यांना शिकवा झवायचे प्रकार ” मि म्हणालो आणि हसू लागलो.

” हो का लबाडा, म्हणजे काकांना समजू डे मला कोणी शिकवणी दिली टी आणि मला मिळूदे मार हा? ” काकू म्हणाल्या.

” अहो काकू मि मजाक मध्ये म्हणालो, अहो जर तुम्ही काकांना शिकवलं तर मला कसं मिळेल तुम्हला झवायला ” मि म्हणालो.

” एकदाम हुशार आहेस हा तू, आणि तसं पण ह्यांचा कडून आखो होईल असा नाही वाटत मला, अगोदरच नाही झालं मग आता कुटून होईल. तू नको टेंशन घेऊस मि फक्त तुलाच देईल झवायला ” काकू म्हणाल्या.

” हो का मग मि तुमच्या सगळ्या इच्छा आजच पूर्ण करतो, उद्या पासून तुम्ही माझा लंड कधी पण घेऊ शकता ” मि म्हणालो आणि बॉल जोराग दाबू लागलो.

” आई ग्ग्ग्ग्ग्… स्स्स. हळू.. खरंच कारे, तू करशील ना माझ्या सगळ्या इच्छा पूर्ण, तर कि तुला नक्की देईल माझ्या गांडीचं सील तोडायला. पण ठेव्हाच देईल जेव्हा तू मला तृप्त करशील.
माझी सगळी खाज मिटावशील, कर रे मल तृप्त, मि आज तुझीच आहे, जसं पाहिजे तसं झव ” काकू लंड हलवत म्हणाल्या.

” काकू तुम्ही फक्त मला सांगा तुम्हला कसं झवू, मि तुमच्या मना प्रमाणेच तुम्हाला झवेल आणि तृप्त करेल. मि म्हणालो.

” तुला जसा आवडेल तसं झव, पण इतकं झव कि माझ्या पुच्चाजीची सगळी खाज मिताली पाहिले, मग तू तुझी इच्छा पूर्ण कर, तोड माझ्या गांडीचं सील आणि कर त्याला मोठं ” काकू लंड हलवत मला बोलल्या आणि डोळा मारला.

” काकू खुपच भारी वाटतंय तुमच्या तोंडून हे सगळं ऐकून लंड एकदम ताठतो, बघत मी आज तुमच्या पुच्चीला कसा वेगवेगळ्या प्रकारात झवतो आणि पुच्चीचा बोसदाच करतो ” असा म्हणतइ काकूंच्या मानेला पकडलं आणि जवळ ओडून त्यांच्या ओठवार ओठ टेकावले आणि त्यांना किस करू लागलो.

This content appeared first on new sex story .com

काकू पान मला सात देऊ लागल्या आमी दोघे एक मेकांना किस जरूर लागलो कधी मि काकूंची जीभ चोखत होतो तर कधी काकू माझी जीभ चोखत होत्या सोबत काकू लंड हलवत होत्या तर लि एका हाताने बॉल दाबत होतो तर एका हाताने पुच्चीला चोळत होतो. सोबत बॉल पण चावट होतो.

” आअह्ह्ह्ह… आई… ग्ग्ग्ग्… स्स्स… आह्ह्ह.. हळू चाव चोख, माझ्या आंब्यांना पिऊन टाक त्यांचा रस पिळूने काढ त्यांना, कोणीच नाही पिलाला त्यांना मस्त पिळून काढ त्यांचा रस आह्ह… स्स्स… ” काकू माझा लंड हलवत बोलत होत्या.

” काकू एकदम मस्त आहे हो तुमचे आंबे, कु मजा येतेय चोखायला, पिलायला, तुमच्या आंब्यांचे देठ कु मोठं आणि ताठ आहे म्हणू अजून मजा येते चूपायला, असा वाटतंय त्याला खाऊन टाकू ” मि म्हणालो आणि हळूच मनुल्याला चावलो.

” आई ग.. हळू रे.. तुला काय करायचं ते कर, तू जे करतोय त्याने मला खुप मजा येतेय ” काकू म्हणाल्या.

मि आंबा चोखत चोखत एक हाट खाली नेऊन काकूंच्या चिरे वर ठेवला आणि चि्रेसोबत खेळू लागलो, त्यांचा दाना मि अंगठ्याने कॉलत होतो. पण पुच्चीत बोट घातला न्हवता

” असा काय करतोस आता घाल ना तुझं बोट आणि झव ना मला बोटाने, खुप खाज सुटली आहे पुन्हा पुच्चीला ” काकूंनी माझा हात पकडून म्हणाल म्हणाल्या

मि लगेच माझं मधलं बोट काकूंच्या पुच्चीत टाकलं आणि आत बाहेर करू लागलो सोबत मि अंगठा दाण्यावर चोळत होतो

” आह्ह.. असाच चोळ रे दाण्याला मस्त वाटतयं असच रगड तुझ्या बोटानी दाना, खुप त्रास देतोय मला कर हा हा हा असाच आई ग स्स्स्स स्स्स्सस्स्स ” काकू माझा हाट पकडून जोर जोरात दाना रागसू लागल्या.

मि पान दाना जोर जोरात रागाडीत होतो.

” आई ग.. माझ्या पायाला मुंग्या आल्या उभ्या उभ्या ” काकू बोललाया.

” एक काम करा असच खाली झोपा ” मि म्हणालो. काकू लगेच खाली झोपल्या मि त्यांच्या मांड्यान मध्ये तोंड खुपसलं आणि त्यांच्या पुच्चीवर ओठ ठेऊन पुच्चीला चाटू लागलो सोबत बोटानी दाना पण रागाडीत होतो.

” आह… आ… आ… आ… आ… तुझी जीभ नको मला, तुझा लंड घाल पुच्चीत आणि झव रे, आता नाही सहन होत माझ्या पुच्चीला डे तिला लंड आणि मिळूदे दोंघांना ” काकूंनी माझं दिखा पकडून बाजूला करत मला म्हणाल्या,

मि पण लगेच माझा लंड पकडून काकूंच्या पुच्चीवर घासू लागलो.

” असा काय करतोस? फक्त घासू नकोस माझ्या पुच्चीत घाल तुझा लंड आणि झव रे मला जोर जोरात, एकदाची आणि कर माझ्या पुच्चीला शांत, खुप ताडपली आहे टी बिचारी अजून नको ताडपऊस तिला ” काकू माझा लंड पकडून मला बोलल्या.

मि पान जास्त वेळ तडापावत न ठेवता माझा लंड पुच्चीवर सेट केला आणि कंबर हलवून एक रेटा दिला अगोदरच पुच्चीला पाणावलेली असल्या मुळे लंड अलगत त्यांच्या पुच्चीत घेला अर्धा, पण काकूंना त्याचा त्रास पण झाला, इतके दिवस काकूंनी लंड न घेत्यालामुळे पुच्चीला अकाउंचन पावली होती.

” आई… ग्ग्ग्ग्ग्… स्स्स्स… आह आऊच.. हळू घाल.. दुखतंय.. फडशील माझी.. आता. असाच राहा… जरा पण हलू नकोस, खुप त्रास होतोय.. तुझा आत गेल्यावर एकदम फिट बसलाय आत….. आई… ग्ग्ग्ग्ग्… स्स्स्स… ” काकू मला बोलल्या.

” काकू खरंच हो खुप तिघात आहे तुमची पुच्चीला, एकदम 18 वर्षाच्या मुली सारखी, मुलांतर्णकअप मजा येणार आहे हिला मारताना ” मि काकूंच्या बॉलवार हाट ठेऊन बॉल दाबत म्हणालो.

” हो रे… खुप वर्षांनी लंड घेतेय मी, त्यात तुझा लंड काकाूंपेक्ष थोडा जाड आणि लांब पण आहे, म्हणून तुझ्या लवड्याला पुच्चीला टाईट वाटणारच ना.. ” काकु बोलल्या.

” हो ना काकू आणि तुमची पुच्चीला खुप गरम पण लागतेय आतून माझा लंड वितवेल ” मि म्हणालो आणि त्यांच्या बॉल वर झुकलो एक बॉल तोंडात पकडला आणि त्याला चोकू लागलो.

काही वेळ मि फक्त बॉल कॉखातच होतो काकूंचा त्रास कमी होई पर्यंत. काकूंनी स्वतः गांड हलवली आणि मला म्हणाल्या

” हा आता हलू हलू घाल लंड, पूर्ण नको घालूस एका वेळेस ”

” मी लंड बाहेर काढला, लंड पूर्ण पणे काकूंच्या चिकणे भरला होता, मि पुन्हा त्याला पुचीवर ठेवला आणि एक धक्का दिला मघाशीपेक्षा आता लंड तोडा जास्त आत गेला

” आई… ग्ग्ग्ग्ग्ग्… असाच.. हळु, असच हळु हळु कर थोडा वेळ ” काकू म्हणाल्या.

मि पान हळु हळु लंड आत बाहेर करत त्यांना झवत होतो. मधेच मि लंड पूर्ण काढायची आणि टाकायचो असा करत करत मि मधेच पूर्ण लंड काढला आणि एक जोरदार धक्का दिला आणि माझा पूर्ण लंड काकूंच्या पुच्चीत टाकला. जसा माझा पूर्ण लंड गेला तसं काकू जोरात ओरडल्य.

” आई.. ग्ग्ग्… मेले. आ.. आ हा.. स्स्स्स.. ऊऊउ. सस्स्स्स.. तुला म्हणाले ना एकदम पूर्ण.. नक्को टाकूस.. तुझा मोठा आहे.. इतक्या मोत्याची सवय नाही मला.. आणि खुप दिवसांनी झवून घेतेय मि.. आह देवा.. आह्ह्ह स्स्स्स्स्स ”

मी घाबरलो काकूंच्या डोळ्यातून पाणी निघालं त्यांच्या तोंडावरण कळलं कि त्यांना खुप त्रास होतोय

पुढे काय आणि कसा झालं ते पुढच्या भागात सांगतो तो पर्यंत रजा घेतो, तुम्हाला हा भाग कसा वाटल हे मला नक्की कळवा

This story जून ते सोनं भाग 28 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page