जोशी काकू भाग 5जोशी काकू भाग 5

मी घरी पोहोचतात पळत गच्चीवर गेलो
आणि जोशी काकू कधी घरात बोलवता त्याची वाट बघू लागलो..
खरंतर जोशी काकूंना मी चाटायचे आश्वासन तर दिले होते.
पण पुच्ची नक्की कशी चाटतात याबद्दल मला काहीच माहिती नव्हती.
आणि सर्वात महत्त्वाचे पुच्ची चाटताना
मला कीळस वाटेल असे देखील मला वाटत होते..
म्हणून मी गच्चीवर जाऊन त्या संदर्भातले व्हिडिओ बघायला लागलो आणि माहिती वाचायला लागलो..

एक व्हिडिओ बघत असतानाच काकूंचा कॉल आला आणि मला त्यांनी खाली बोलावले.

खाली जाताना मी काकूंना भोंगळे करून त्यांची सुंदर नाजूक पुच्ची चाटणार याबद्दल प्रचंड उत्सुकता तर होतीच माझ्या मनात..
पण त्यासोबत पुच्ची चाटण्याबद्दल भीती सुद्धा होती..

मी आत गेलो आणि कडी लावली
जोशी काकू एक नवीन सुंदर साडी घालून
नटून थटून पलंगाजवळ उभ्या होत्या..
खरंतर आत जाताना मी काकूंना पुच्ची चाटण्यास नकार देण्याचे ठरविले होते..पण काकूंना नवीन साडीत बघून माझे विचार बदलले आणि जे काही होईल त्यास समर्थपणे तोंड देण्याचे मी ठरविले..
सर्वप्रथम मी काकूंना जाऊन घट्ट मिठी मारली आणि त्यानंतर काकूंच्या तोंडात तोंड घालून
लीप किस केले..
काकूंच्या गुलाबी रसाळ ओठांमध्ये मी दीर्घकाळ तोंड घालून चुंबन घेत होतो..

यावेळी काकू सुद्धा माझ्या ओठांना चावत माझ्या तोंडात तोंड घालून मला रिस्पॉन्स देत होत्या..
लीप किस करता करताच मी काकूंच्या साडीचा पदर खाली ओढला आणि हळूहळू काकूंची साडी काढून टाकली..
नंतर मी पटापट काकूंच्या ब्लाउजचे बटन उघडत त्यांचे ब्लाऊज काढले
आणि परकरचा नाडा सोडून परकर सुद्धा काढला..
काकूंचे मोठाले बॉल ब्रा मध्ये बघून मला कंड सुटला होता
मी एका झटक्यात हुक उघडून काकूंचे
ब्रा काढले आणि त्यांचे बॉल मोकळे केले
आणि माझ्या हाताने दाबायला लागलो
नंतर मी काकूंना बेडवर झोपवले
आणि त्यांच्या दोन पायांमध्ये जाऊन त्यांची
चड्डी काढून त्यांना भोंगळे केले.
काकू आज मागच्या वेळेस पेक्षा खूप जास्त सेक्सी आणि उत्तेजित दिसत होत्या..

काकूंनी त्यांच्या दोन्ही मांड्या फाकवून पुच्ची वर करून मला निमंत्रण दिले..
जोशी काकूंची सेक्सी पुच्ची बघून खरं तर मला सुद्धा कंड सुटला होता
पण पहिल्या दिवशी जोशी काकूंनी मला त्यांना पूर्ण भोंगळे बघायची जी ऑफर दिली होती.
त्यादिवशी गडबड मध्ये मी त्यांचे ढुंगण नीट बघायचे विसरलो होतो..

जोशी काकूंची परवानगी घेऊन मी त्यांना पालथे व्हायला लावले..
जोशी काकू पालथ्या झाल्यावर त्यांच्या गोऱ्या आणि उंच ढुंगणाचा उभार खूप छान दिसत होता..
जोशी काकूंचे ढुंगण बघून माझा बुल्ला लगेच टाईट झाला..
मी लगेच माझ्या दोन्ही हातांनी जोशी काकूंचे ढुंगण चे दोन्ही भाग बाजूला केले आणि त्यांच भोक उघडून बघितले..

मी माझे मधले बोट त्यात घालायला लागलो तेव्हा मला फार मजा यायला लागली..
नंतर मी अचानक माझे मधले बोट त्यांच्या भोकावर ठेवून हळूहळू आत सरकवण्याचा प्रयत्न करू लागलो..सुरुवातीला जोशी काकूंनी थोडासा प्रतिकार केला पण जसे जसे माझे बोटात जायला लागले जोशी काकूंना सुद्धा मजा यायला लागली..
मी माझे बोट हळूहळू करत आत सरकवले
तेव्हा मला ओलसरपणा जाणवायला लागला..हळूहळू मी माझे बोट मागेपुढे करत करत आत बाहेर करायला लागलो जोशी काकू सुद्धा हे एन्जॉय करत होत्या..

पण नंतर त्यांना राहवल्या गेले नाही आणि त्यांनी मला पटकन पुच्ची चाटण्यास सांगितले
आता माझ्या मनातील कीळस पण हळूहळू दूर होत होती

मी पटकन खाली वाकलो
आणि पहिले जोशी काकूंच्या पुच्चीच्या भेगीत माझे नाक घातले..
काकूंच्या पुच्चीचा वास खूपच छान येत होता..
पुच्चीचा वास मादक असल्याने मला
पुच्ची चटण्याबद्दल आता उत्सुकता निर्माण होत होती
मी काकूंचे दोन्ही पाय माझ्या खांद्यावर टाकले आणि हळूहळू माझी जीभ आता काकूंच्या पुच्चीच्या बाजूंच्या भागावर लावून बाहेरून जोशी काकूंची पुच्ची चाटायला लागलो..

जोशी काकूंची पुच्ची खूपच टाईट होती.

मी आता माझी पूर्ण जीभ बाहेर काढली आणि जोशी काकूंच्या पुच्चीचा बाहेरचा भाग माझ्या जिभेने चाटून चाटून ओला केला..

शेवटी ती वेळ आली तेव्हा पुच्ची फाकवून माझी जीभ त्याच्यात घालायची होती..
मी माझ्या दोन्ही हातांनी जोशी काकूंची पुच्ची फाकवली आणि माझी जीभ हळूहळू पुच्चीत घातली…
पुच्ची चाटण्याबद्दल माझ्या मनात जे गैरसमज होते
ते सर्व दूर झाले असली तरी मला त्यात मजा यायला लागली
मी माझी जीभ पूर्ण आत मध्ये घातली
आणि जोशी काकू आनंदाने ओरडल्या..

जोशी काकूंना सुद्धा खूप मजा येत होती
त्या कंबर उचलून मला प्रतिसाद देत होत्या आणि मी माझी जीभ जमल तेवढी त्यांच्या पुच्चीच्या बाहेर काढून चाटत होतो..


शेवटी मी जोशी काकूंच्या दाण्याकडे वळालो
मी आता माझ्या हातांनी त्यांची पुच्ची पूर्ण बाजूला केली आणि जोशी काकूंचा लघवीचा दाणा मी चोखायला लागलो..

मी जोशी काकूंच्या दाण्याला जीभ लावताच त्यांच्या पुच्चीचा दाणा फडफड करत होता हे मला जाणवायला लागले .
काकूंचा सेक्सी कन्हण्याचा आवाज आता खूपच वाढला होता
त्या माझी मान त्यांच्या पुच्चीवर जोर जोरात दाबत होत्या..
मला पण आता पुच्चीची चव आवडल्यामुळे मी माझ्या जिभेची स्पीड वाढवली
चार ते पाच मिनिटानंतर तो क्षण आला
आणि जोशी काकूंच्या पुच्चीतून पाणी निघाले पाणी सोडताना जोशी काकूंचा आवाज खूपच वाढला होता..
पुच्चीतून पाणी निघाल्यानंतर त्या क्षणाचा आनंद घेत जोशी काकू दोन्ही टांगा फाकवून तशाच भोंगळ्या पंधरा मिनिट बेडवर झोपून होत्या.
आणि मी तेवढा वेळ त्यांना डोळे भरून भोंगळे बघण्याचा आनंद घेत होतो..
जोशी काकूंनी मला जवळ बोलावले आणि मला त्या म्हणाल्या….

Share this to…


  • Whatsapp

1

0

You cannot copy content of this page