ज्योतिषी आंटीमाझं बायकोबरोबर संबंध तणले गेले होते. मी तिला हवं तेवढं शरीर सुख देऊ शकत नव्हतो. आम्ही बरेच उपाय करून पाहिले, पण फरसा उपयोग झाला नाही. शेवटी मी एखाद्या ज्योतिष्याला पत्रिका दाखवायची ठरवली. बरंच संशोधन आणि चौकशी केल्यावर मी एका प्रसिद्ध ज्योतिषी बाईंना पत्रिका दाखवायचं ठरवलं आणि एका दुपारी ऑफिमधून पारस्पर त्यांच्या घर कम ऑफिसमध्ये पोचलो. रिसेप्शन एरियात मला समजलं की त्या अपॉइंटमेंट शिवाय भेटत नाहीत. पण मी आग्रह धरल्यावर त्यांच्या सहकार्यानं विचारून बघतो असं सांगितलं. तो आत गेला आणि दोन मिनिटात बाहेर आला. त्यानं मला आत जायला सांगितलं.

आत एका सुसज्ज ऑफिसमध्ये मॅडम बसल्या होत्या. माध्यम वाईन होत्या, शरीर यष्टी थोडी जाडच होती, पण सुटलेल्या नव्हत्या. त्यांनी मला अडचण विचारली. मी चाचरत माझी अडचण सांगितली. त्या हसून म्हणाल्या, “तुमचं नाव, तुमची जन्म तारीख, जन्मवेळ आणि जन्मस्थान सांगा “. मी माहिती दलियावर त्यांनी आपल्या लॅपटॉप मधे माहिती भरली. त्या पाच मिनिटं माझी पत्रिका बघत होत्या. मग माझ्याकडे पाहून म्हणाल्या, “सुहास, तुझ्या समस्या नक्कीच सुटू शकेल. सॉरी, वायानं माझ्यापेक्षा लहान आहेस. तुला अरे जारे केलं तर चालेल ना?” मी म्हणालो, “असं काय विचारता मॅडम? चालेल ना. तुम्ही आहातच माझ्यापेक्षा वायानं आणि अनुभवानं मोठ्या आहात.” मॅडम म्हणाल्या, “गुड. तुला वेळ आहे ना? थोडं विस्तारानं सांगावं लागेल, काही गोष्टी तुझ्याकडून करून घ्याव्या लागतील.” मी म्हणालो, “काहीच हरकत नाही. मला परत यावं लागेल का?” त्या म्हणाल्या, “छे, परत कशाला यायचं? आवण तुझं काम आत्ताच करूया “.

त्यांनी बेल वाजवून सहकार्याला बोलवून घेतलं आणि त्याला म्हणाल्या, “मी आतल्या रूम मधे जाऊन प्रार्थमिक तयारी करते. ह्यांना तू दहा मिनिटांनी आत पाठव. आत्ता लगेच आपलं सिद्ध केलेलं पेय दे. आणि हो मी पुढचा एक तास कुणालाही भेटू शकणार नाही. कोणी आलंच तर इंटरकॉम करून आधी विचार. मी काय करायचं ते सांगीन.” मॅडम आत गेल्या. त्यांच्या सहकार्यानं मला लाल रंगाचं एक कप पेय आणून दिलं आणि म्हणाला, “हे पेय लगेच पिऊन टाका.” मी पेय पिऊन टाकलं. पेय गोड होतं. दहा मिनिटं गेली आणि मॅडमचा सहकारी आत येऊन म्हणाला, “आपण आत जाऊ शकता.” त्यानं माझ्यासाठी दरवाजा उघडला आणि मी आत शिरल्यावर दरवाजा लावून घेतला.

आत मॅडम एका प्रशस्त सोफ्यावर बसल्या होत्या. त्यांना पाहून मी बावचळलो. त्यांच्या अंगावर फक्त परकर आणि खोल गळ्याचा पारदर्शक ब्लाऊज होता. गळ्यात फुलांचा हार त्यातून त्यांचे अर्धे स्तन दिसत होते. खरं तर ब्लाउजमधून त्यांची स्तनाग्रे स्पष्ट दिसत होती. मी बावचळत असलेला बघून त्या म्हणाल्या, “बावचळू नकोस. ये, इथं माझ्या शेजारी येऊन बस. मी तुझ्याकडून मघाशी सांगितल्याप्रमाणे काही गोष्टी करून घेणार आहे. तू सिद्ध केलेलं पेय घेऊन आलायस ना?” मी मन डोलवत त्यांच्या शेजारी बसलो. त्या माझ्या जवळ सरकल्या आणि माझ्या मांडीवर हात फिरवायला सुरवात केली. पुढे काय होणार ह्याचा मला बऱ्यापैकी अंदाज यायला लागला. मी तरी त्यांना म्हणालो, “मॅडम, हे काय?” मॅडम म्हणाल्या, “तू जे पेय घेतलंस त्याचा परिणाम होतोय ना ते आपल्याला बघायचं आहे. मी सांगितलेला उपाय आणि दिलेली गोष्ट परिणाम कारक आहे ह्याची मी स्वतः खात्री करून घेते आणि मगच करायला सांगते. हीच माझ्या कामाची पद्धत आहे.”

त्यांनी गळ्यातला हार काढून टाकला आणि माझ्या पॅन्टचा बेल्ट उघडला. मग बटन सोडून झिप खाली ओढली. त्यांनी मला पॅन्ट काढायला सांगितली. मी पॅन्ट उतरवल्यावर त्यांनी माझ्या अंडरवेअरच्या एका बाजूनं हात घातला आणि माझं लिंगाचं मालिश करू लागल्या. काही वेळ मालिश केल्यावर त्या माझ्यासमोर उभ्या राहिल्या आणि म्हणाल्या, “माझे उरोज दिसतायत ना? घाबरू नकोस. स्पष्ट सांग.” मी कसाबसा म्हणालो, “अर्धवट दिसतात.” त्यांनी नं बोलता अगदी सावकाश आपला ब्लाउज उघडला आणि विचारलं, “आता?” मी म्हणालो, “आता पूर्ण आणि स्पष्ट दिसताहेत.” त्यांचे उरोज चांगलेच मोठे होते. निपल्स सुद्धा दणेदार आणि मोठी होती. त्यांनी आपले हात उरोज आपल्या हातानी वर उचलले आणि हलवायला सुरुवात केली.

माझ्या समोर खाली बसत खाली त्यांनी आपला ब्लाउज काढून टाकला. त्यांनी मला कंबर उचलायला सांगितली. मी कंबर उचलल्यावर त्यांनी माझी अंडरवेअर काढून टाकली. मी पटकन मांड्या जवळ आणल्या लिंगावर हात ठेवले. मॅडमनी माझे हात बाजूला करत माझे पाय फाकावले. त्यांनी माझे लिंग एका हातात धरून ओढायला सुरुवात केली आणि दुसऱ्या हातानं माझ्या गोट्या मालिश करू लागल्या. मी मॅडमना विचारलं, “काय करताय हे madam” मॅडम माझ्याकडे बघत म्हणाल्या, “शू… तुझ्या समस्येचं समाधान करतेय, पर्यंतक्षिक दाखवूनं. तू शांत रहा आणि मी सांगतेय तसं करत रहा.”

काही वेळ लिंग ओढून गोट्याचं मालिश करून मॅडम माझ्या जवळ आल्या आणि आपले भरदार उरोज माझ्या लिंगावर फिरवायला सुरुवात केली. त्यांचे लुसलुशीत उरोज माझ्या लिंगावर फिरू लागल्यावर माझ्या लिंगाची हालचाल सुरु झाली. मॅडम म्हणाल्या, “बघ, मी करतेय त्याचा उपायोग व्हायला लागला आहे. तुझं लिंग पूर्ण ताठ व्हायला पाहिजे.” त्यांनी आपल्या छातीनं माझ्या लिंगाचं मालिश पाच दहा मिनिटं केलं. माझं लिंग थोडंसंच ताठ झालं होतं. त्यांनी थोडं मागे सरकून माझ्या लिंगाला हात लावला आणि म्हणाल्या, “हं, होतोय परिणाम. पण हे अजून ताठ होणं आवश्यक आहे.” त्या परत पुढे सरकल्या आणि माझ्या लिंगावर सर्व बाजूनी आपली जीभ फिरवायला सुरुवात केली. लिंग ओलं झाल्यावर त्यांनी माझ्या लिंगाचा शेंडा आपल्या तोंडात घेऊन चोखायला सुरुवात केकी. माझ्या अंगावर काटा आला. त्या क्षणभर माझं लिंग सोडून म्हणाल्या, “मी मुखमैथुन करत असताना तू माझे उरोज दाबायला सुरुवात कर. माझी निपल्स आपल्या बोटंच्या चिमटीत धरून कुस्कर. आलटून पालटून हे करत रहा.”मी त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी त्यांचे उरोज दाबत आणि निपल्स चूरत बसलो. माझ्या लिंगाचा ताठपणा वाढायला लागला. माझ्या लिंगाच्या शेंड्या पाठोपाठ त्यांनी माझं सगळं लिंगच तोंडात घेऊन पूर्ण ताठ होईपर्यंत चोखलं. लिंग पूर्ण ताठ झाल्याचं लक्षात आल्यावर त्यांनी लिंग तोंडाबाहेर काढलं आणि मला उठवून पलंगावर आडवं करायच्या आधी माझा शर्ट काढून टाकला. त्या माझ्या दोन्ही बाजूना पाय ठेवले आणि ओणव्या होऊन आपले उरोज, निपल्स माझ्या चेहऱ्यावरून फिरवू लागल्या. मग त्यांनी आपलं निपल एक एक करून मला चोखायला दिलं. मी त्यांची निपल्स मनमुराद चोखून घेतली.

मग त्या आपली निपला माझ्या छातीवरून, पोटावरून फिरवत खाली सरकत गेल्या. आता माझं लिंग टरारून ताठ होऊन डोलू लागलं होतं. त्यांनी आपले स्तन माझ्या लिंगाच्या दोन बाजूनी दाबले आणि आपली छाती वर करू लागल्या. मी दबल्या आवाजात त्यांना विचारलं, “मॅडम, मी तिथे हात लावू शकतो का?” त्या हसून म्हणाल्या, “का नाही? हे ही करायचंय. पण थोड्या वेळानं. मी तुला अजून बरेच ठिकाणी हात लावायला, तुझं तोंड लावायला देणार आहे.”

काही वेळ आपल्या छातीनं माझ्या लिंगाचं मालिश करून झाल्यावर त्या उठून उभ्या राहिल्या आणि आपल्या परकराची नाडी सोडली. त्यांचा परकर त्यांच्या पायात पडला. त्या पूर्ण नागड्या होऊन माझ्या समोर उभ्या होत्या. त्या दोन पावलं पुढे सरकल्या. माझ्या खांद्याच्या एकेका बाजूला पाय ठेऊन त्यांनी आपल्या बोटांनी आपल्या गुप्त भागवरचे पापुद्रे बाजूला केले आणि मला विचारलं, “आतलं दिसतंय ना?” मी त्यांच्या गुप्त भागाकडे निरखून पाहात म्हणालो, “नीट नाही दिसत.” त्या हळू हळू आपले पाय वाकवून आपला गुप्त भाग माझ्या चेहऱ्यासमोर आणला आणि म्हणाल्या, “आता दिसतोय? आता आपली बोटं फिरव तिथून.” मी त्यांच्या आतल्या गरावरून बोटं फिरवू लागलो. नकळत माझी बोटं त्यांच्या गुप्त भागात घालू लागलों. त्या “आह, स्स स्स हं, ओह” असे आवाज काढू लागल्या.

त्यांनी मला माझी जीभ त्यांचा गुप्त भागाच्या आतून फिरवायला सांगितली. मी जीभ फिरवू लागल्यावर त्या आपला गुप्त भाग माझ्या चेहऱ्यावर घासायला घासायला लागल्या. त्यांनी माझे हात घरून आपल्या स्तनावर ठेवले आणि दाबून धरत म्हणाल्या, “माझे उरोज जोरात दाब, माझी निपल्स चिमटीत घरून दाब.” मी त्यांचा गुप्त भाग चाटत चाटत त्यांचे उरोज जोरात दाबायला लागलो, त्यांची निपल्स चिमटीत धरून दाबायला लागलो. काही वेळानं त्यांनी मान मागे वळवून माझ्या लिंगाकडे पाहिलं आणि म्हणाल्या, “आता तू संग करायला तयार झाला आहेस. आता आपण एकरत व्हायला हरकत नाही. खरी परीक्षा आता आहे. किती वेळ नं गळता तो सामगम करू शकतोस ते आता पाहायचं आहे.”

मॅडम माझ्या छातीजवळून मागे सरकल्या. आणि माझं लिंग आपल्या गुप्त भागाजवळ आणलं. एका हातानं लिंग पकडून त्यांनी आपल्या गुप्त भागात घालायला लागल्या. त्यांच्या नरम गुप्त भागात माझं लिंग आत गेलं. काही वेळ मॅडमनी लिंग तसंच आत ठववलं, आणि माझ्या खांद्याच्या बाजूला हात टेकवून पुढे वाकल्या आणि माझं लिंग बाहेर येणार माही ह्याची खबरदारी घेत आपली कंबर थोडी वर उचलली. हळू हळू त्या वर खाली हलू लागल्या. त्यांच्या हलण्याबरोबर त्यांचे उरोज हिंदकळू लागले. मी त्यांचे हलणारे उरोज मुठीत पकडून दाबू लागलो. त्यांच्या हळण्याचा ताल पकडून मी माझी कंबर हलवायला लागलो. मॅडम म्हणाल्या, “छान, छान करतोयस. आपला वेळ एकमेकांना पूरक आहे. असंच करत रहा.”

एव्हढं बोलून त्या वेग वाढवायला लागल्या. त्यांच्या वेगाबरोबर माझा ही वेगळा वाढला. वेळ खूप वाढल्यावर मॅडमनी विचारलं, “काय, जमतंय ना? गळायला आलास की नाही?” मी म्हणालो, “उत्तम जमतंय आणि मजा पण येतेय. पण लगेच गळेल असं वाटत नाही.” माझं उत्तर ऐकून त्या हसल्या आणि पुढे वाकून त्यांनी माझे ओठ चोखायला सुरुवात केली. त्यांचे भरगच्च उरोज माझ्या छातीवर दाबले गेले. त्यांनी माझा वरचा ओठ आपल्या ओठात घेतला आणि मी त्यांचा खालचा ओठ माझ्या ओठात घेतला. खूप आवेगानं आम्ही एकमेकांना चुंबू लागलो. मॅडम मग सरळ झाल्या आणि माझ्या लिंगावरून उठल्या. त्या पलंगाच्या एका बाजूला बाहेरच्या बाजूला पाठ करत ओणव्या झाल्या आणि त्यांनी मला खाली उभं राहून माझं लिंग आपल्या गुप्त भागात मागून घालायला सांगितलं.

मी त्यांच्या मागे उभा राहिलो आणि लिंग मुठीत धरून त्यांनी फकवून धरलेल्या गुप्त भागात घालायला सुरुवात केली. थोडा रेटा दिल्यावर माझं लिंग त्यांचा गुप्त भागात गुप्त झालं. मी त्यांची कंबर पकडली आणि मागून त्यांना दणके द्यायला सुरुवात केली. माझा वेगळा वाढल्यावर त्या खाली वाकल्या आणि आपल्या हाताची कोपरं जमिनीवर टेकावली. त्यांनी आपली कंबर वर उचलून धरली. दहा मिनिटं गेल्यावर त्यांनी विचारलं, “आता तुझ्या लिंगाला चांगलं घर्षण मिळत असेल. आता तरी गळेल असं वाटतंय का?” मी त्यांना दणके देणं सुरु ठेवत म्हणालो, “नाही हो मॅडम, अजूनही गळेल असं वाटत नाही.” त्या काही बोलल्या नाहीत. थोडा वेळ गेल्यावर त्या म्हणाल्या, “लिंग बाहेर काढ आता.” मी लिंग बाहेर काढल्यावर त्या पाठीवर आडव्या होत म्हणाल्या, “ये, आता माझ्यावर स्वार हो.”

त्यांनी आपले पाय मांड्याखाली पकडून वर केले आणि दोन्ही बाजूला फाकवले. मी त्यांच्या पायात गुढघे मुडपून बसलो आणि लिंग त्यांचा फाकलेल्या भोकात घालून त्यांना घुसळू लागलो. त्यांची दहा मिनिटं ठुकाई केल्यावर त्यांनी आपली पावलं पलंगावर ठेवली. मी त्यांचा अंगावर आडवा होतं माझं लिंग परत त्यांच्या भोकात घातलं आणि जोर जाऊन त्यांना दणके द्यायला लागलो. मी त्यांचा खांद्याखली हात घालत त्यांना घट्ट मिठी मारली आणि त्यांच्या गालांची, कानाची, मानेची चुंबनं घ्यायला लागलो. त्यांनी परत “स्स्स्स्स, आई आई, आई ग, ओफ, ओह, माय गॉड, सो नाईस…” असे आवाज काढायला सुरवात केली. मी दणके देण्याचा वेग वाढवला. तुला जवळ जवळ ओरडूनच म्हणाल्या, “ओह डार्लिंग, फक मी, फक मी मोर, फक मी हार्डर, टिअर आउट मय ब्लडी पुस्सी. गो ऑन, हो ऑन…” दहा मिनिटांनी जाणवलं की मी गळायला आलोय. मी वेग कमी करत जड आवाजात म्हणालो, “मॅडम, आता गाळणार असं वाटतंय.” मॅडम म्हणाल्या, “गळूदे आतंच.” माझं लिंग थरथरलं आणि माझं वीर्य त्यांच्यात गळू लागलं. वीर्य गळेपर्यंत मी त्यांचे ओठ आपल्या ओठात गच्च अवळून धरले.पूर्ण रिकामा झाल्यावर मी धपकन त्यांच्या बाजूला आडवा झालो. माझं लिंग परत बारीक होऊन मऊ झालं. मॅडम उठल्या आणि म्हणाल्या, “तू शंभर टक्के उत्तम काम केलंस. मी सहजासहजी पेटत नाही. आज तू मला पूर्ण पेटवून माझं शरीर शांत केलंस. यू वेअर सिम्पली वंडरफुल. यू हैव मेड मी हॅपी”.

त्या पलंगावरून उठल्या आणि मला घेऊन बाथरूम मधे गेल्या. त्यांनी शॉवर सुरु केला. शॉवर खाली उभं राहिल्यावर त्या खाली बसल्या आणि माझं लिंग तोंडात घेऊन चोखू लागल्या. मी काय करताय ह्या प्रश्नाचं त्यांनी उत्तर दिलं नाही. काही वेळ लिंग चोखल्यावर त्या उभ्या रहात म्हणाल्या, “तुझं लिंग छान साफ केलं.” आम्ही एकमेकांना अंघोळ घातली आणि टॉवेलनं अंग कोरडं करून खोलीत आलो आणि कपडे घातले.

मॅडमनी परत नेहमीची साडी नेसली. मी त्यांना विचारलं, “मॅडम, आता मी नक्की काय करायचं ते सांगा, ज्यानं मी माझ्या पत्नीला खूष ठेऊ शकीन.” मॅडम मला आपल्या शेजारी बसवून म्हणाल्या, “मघाशी तू जे लिक्विड प्यायलास तेच लिक्विड जाताना घेऊन जा. माझ्या सहकार्याला मी एक बाटली लिक्विड द्यायला सांगते. संभोगाच्या दहा मिनिटं आधी एक कप लिक्विड घ्यायचं आणि मग प्रणय क्रिया सुरु करायची. पंधरा वीस दिवसांनी लिक्विड नं घेता तू तुझ्या बायकोला उत्तम शरीर सुख देऊ शकशील. आणि हो, पाच एक दिवस गेले की मला भेटून फीडबॅक दे – फोनवर नाही, इथं येऊन, प्रत्यक्ष भेटून दे. येशील ना?” मी म्हणालो, “नक्की देईन. मॅडम, फार उपकार झाले तुमचे. नाही तर आमचं वैवाहिक आयुष्य संपलं असतं. आता आपली फी सांगा. जास्त असेल तर मी हप्ते देईन.”

मॅडमनी मला जवळ घेतलं आणि म्हणाल्या, “माझी फी आधीच दिली आहेस तू. आज तू मला तृप्त केलंस. तीच माझी फी. आता जास्तीची फी मी अधून मधून तुझ्याकडून अशीच वसुल करून घेईन. असे हप्ते देशील ना? आपण तुझ्या पत्नीला काही कळणार नाही त्याची काळजी नक्की घेऊ आपण.” मी भरल्या आवाजात म्हणालो, “मॅडम, तुम्ही म्हणाल तेव्हा मी हप्ते भरायला येईन. माझा नंबर आपल्याकडे आहेच. असंच प्रेम असू द्या.” माझा गालगुच्चा घेत मॅडम म्हणाल्या, “प्रेम कायमच राहील. आणि माझं नाव नीलम आहे बरं का… ह्यापुढे मला नीलमच म्हणायचं, मॅडम नाही. आणि हप्ता घ्यावासा वाटेल तेव्हा माझा सहकारी तुला कॉन्टॅक्ट करेल. मी स्वतः कधीही फोन करत नाही.”

मी जायला निघाल्यावर नीलमनं आपलं कार्ड माझ्या हातात दिलं आणि म्हणाली, “ह्यावर माझं नाव नाहीये, पण माझा पर्सनल नंबर आहे. तु मला कधीही फोन करू शकतोस. आणि हो, जर तुला हप्ता द्यावासा वाटला तर फोन करून कधीही ये.”

मी नीलमचे परत एकदा आभार मानून बाहेर पडलो.You cannot copy content of this page