झवाडा चिंटू (१)चिंटू थकून बाजुच्या सोफ्या वर बसलाच होता आज त्याची भरपूर दमछाक झाली होती. ‘दीपक’ ला भरपूर पटवल्यावर तो झवायला द्यायला तयार तर झाला होता. पण नेमक्या वेळी त्याचा रूम पार्टनर समीरदादा रूम मध्ये कडमडला. आणि चिंटू सुकासुकाच घरी आला होता.

चिंटू प्रचन्ड चिडून होता. “पप्पा आहेत का घरी!”  समीर दादाचाच आवाज होता.

बाजुलाच रहायचा. समीर दिसायला एकदम मॉडेल नव्हता पण होता मुसमुशीत ‘खवा’. वर्षेभरापुर्वी गोव्यावरुन समीर आणि त्याची फॅमिली मुंबईला दिपकच्या शेजारीच. रहायला आली होती. समीरचा छोटा भाऊ दीपक पण मस्त माल होता. तेव्हा चिंटूने त्याच्यावर ट्राय मारले होते पण तो भाव देईना. हो स्ट्रेट असेल म्हणून नाद सोडला. पण समीर दादाचा लहान भाऊ दीपक मात्र गळाला लागला. आज झावायचा प्लॅनही ठरला होता. ते झावणारच होता की समीर दादा घरी आला. त्यामुळे चिंटूला परत यावे लागले होते.

“काय आहे?” तो जोरात चीडला.

“कशाला चीडतो रे एवढा, तुझ्या सारख्या हँडसम मुलाला बरं दिसतं का हे” दादा म्हणाला.तसा चिंटूने दादाच्याकडे पहिले त्याच्या गोर्‍या,मुसमुशीत देहावरुन मुंबईतील दमट गर्मीचा घाम वाहून त्याच्या देहाला अजून कामुक बनवत होता.

चिंटू दोन सेकंड बघतच राहिला.”काका आहेत का?” चिंटूची तन्द्री भंग करीत ती बोलली.

“हो या ना असेल आत “. दादाचा मदमस्त देह पाहून चिंटू थंड पडला.
“पप्पा ओ पप्पा!” तो आत ओरडत शिरला. तर त्याचे पप्पा बेडवर झोपले होते. ते तापाने फनफनत होते. समीरही मागोमाग आत आला.

“अरे  काय झालं तुम्हाला? तुमची तब्येत खराब होती. म्हणून पाहायला आलो” समीर दादा चिंतेने बोलला.

“काही नाही ताप आला थोडा बोल ना काय बोलत होतास?”
समीरदादाची आणि पप्पांची चांगली मैत्री होती“आता काय बोलू काका, बाहेर चाललो एका दिवसासाठी. दीपक एकटाच असेल घरी त्यावर ध्यान ठेवा!” तो बाहेर जायला निघाला.

“ रात्री चिंटूला पाठवू का?” पप्पा म्हणाले.

“नको असू दे  ! विनाकारण त्याला त्रास. दीपकला  ऐकटं रहायचा फोबिया आहे ना म्हणून. ध्यान द्या बाकी काही नाही” समीरदादा म्हणाला.

चिंटूच्या डोक्यात प्लॅन शिजला.  सायंकाळी समीरदादा कामावर गेला. व रात्री ठरल्याप्रमाने रात्री १० च्या सुमारास चिंटू दीपक कडे गेला व बेल दाबली. दीपक ने दार उघडले. चिंटू फक्त टॉवेलवरच होता.

“आलास? ये आत!” दिपकला जसं तो येणार म्हणून माहित होतं.  चिंटू हळू आत येउन बसला.

त्याने दार बंद केले आणि दिपकचा टॉवेल खेचला. दीपक आतून नागडाच होता. त्याच्या लुसलुशीत पपया पाहून चिंटूच्या तोंडाला पाणी सुटले. त्याचा लवडा चड्डीतच नाचू लागला होता.  चिंटूने दीपकला मिठीत घेतले आणि त्याच्यावर चुंबनाचा वर्षाव करू लागला. त्याचे गाल, ओठ, तो चुंबन घेऊ लागला. चिंटू खूपच गरम झाला होता. त्याने आपला शर्ट काढून फेकला.
हॉल मधेच दीपकला खाली पाडून तो त्याच्यावरवर चढला. तो दीपकला किस करू लागला, त्याचे निपल्स चाटू लागला, दाबू लागला आणि चावू लागला. दीपकला वेदना होत होत्या पण तो पण चोदण्याचा आनंद घेत होतो. चिंटूने आपली पॅन्ट खाली खेचून त्याचा लंड दीपक च्या गांडीवर खूप जोराने घासत होता. चिंटू खूप उत्साहात होतो.

त्याने बोटांना थुक लावून, दिपकच्या गांडीच्या भोकात बोट घालू लागला. दीपकने आधी कधीच गांड मारून घेतली नव्हती., म्हणूनच चिंटू त्याच्या भोकात बोट घालून मोठा करत होता जेणेकरून लवडा सहज जाऊ शकेल. चिंटू बोटावर थुंकायचा आणि बोट दीपकच्या गांडीत घालायचा. प्रथम एक बोट, नंतर दोन, नंतर तीन.
दीपकला खूप वेदना होत होत्या, तो विव्हळत होता. पण चिंटू मात्र पूर्ण गरम झाला होता. तो फुल्ल मूड मध्ये आला होता. तितक्यात मेन दरवाज्याचा लॉक वाजला. आणि दरवाजा खोलून समीरदादा आत आला.
समोर चिंटू आणि दीपकला नागड्या अवस्थेत पाहून त्याने डोळे वासले.  तो एकदम चिंटूच्या अंगावर धावून गेला. आणि त्याला ओढून दीपक पासून वेगळे केले.

    “तुला लाज कशी वाटली नाही रे असं करायला.” समीर दादा दरडावला. त्याचा राग अनावर झाला होता.

“स..सस..सॉरी..द..दादा!”  चिंटू प्रचन्ड घाबरला. आपली पॅन्ट उचलून व उठून तडक घरी आला धडधडत्या छातीने तो आपल्या बेडवर लेटला. आता पुढे काय होईल या विचारानेच त्याची गांड फाटली होती.

पण त्याच्यातील जागी झालेली वासना काही त्याला स्वस्थ झोपू देत नव्हती. तो खिडकी जवळ आला व दुरून  समीर च्या घराकडे बघू लागला एक वाजत होता पण त्याच्या बेडरुम मध्ये थोडा उजेड दिसला आधी तर नाइट लॅम्प चा असेल म्हणून त्याने दुर्लक्ष केले.पण खिडकीतील पडद्यावर दोन देहाची सावली त्याला दिसली. तसा तो चमकला व त्याने दीपक च्या सेल वर फोन केला. बेल जात होती पण त्याने उचलला नाही.मग कट करून त्याने पुन्हा लावला.

समीरदादाने दीपकची काय हालत केली असेल ? . चिंटूला चिंता सतावत होती. थोड्या वेळाने परत दीपकला फोन केला. तेव्हा त्याने उचलला.

”आ..आ.आऊ.डार्लिंग..बोल..ऊऊहु” तो चक्रावला

“हॅलो दिपू काय झालाय तुला. काय आवाज करतोय तु? दादाने मारले का? म्हणून विव्हळत आहेस? जास्त लागलं का? मी येऊ?” थोडा वेळ शांतता राहिली

मग दीपक बोलला “ये , दादा बोलावतोय!” ..

चिंटूच्या गोट्या कपाळात गेल्या. आता काय होईल? त्याने घरी सांगितले तर ?. चिंटूची भीतीने गाळण उडाली.

चिंटू, दीपक च्या घरी आला व त्याने हळू दाराची कड़ी वाजवली. तसा हळू दीपक ने दार उघडले
“ये पटकन आत ये!” दीपक फुसफुसला. आत घुप आंधार होता.तो अलगद आत आला.
”चल आत दादा आपल्या खोलीत झोपलाय” . दीपक टॉवेलवरच होता.

तसा तो आतल्या खोलीत शिरला व आत येऊन बेडवर पाहिले. बेडवर समीर दादा पाय फाकवुन बसला होता. आणि त्याच्या अंगावर एकही कपडा नव्हता. समीर दादा नागडाच होता. नागड्या समीरला पाहून चिंटूने डोळे फाकले. मागून दीपकने येऊन आपला टॉवेल काढला. दिपकही नागडाच होता.
चिंटू आळीपाळीने समीर आणि दीपकला पाहत होता. दोघेही नागडेच होते. त्यांचे लवडे चिंटूला पाहून सलामी देऊ लागले.

“समीर दादा प्लॅन मस्त होता रे तुझा!” दीपक समीरला रोखून बोलला. तसा चिंटू घाबरला.
आणि दीपक व समीर हसत हसत त्याला पाहू लागले.

चिंटू आळीपाळीने समीर आणि दीपकला पाहत होता. दोघेही नागडेच होते. त्यांचे लवडे चिंटूला पाहून सलामी देऊ लागले.

“समीर दादा प्लॅन मस्त होता रे तुझा!” दीपक समीरला रोखून बोलला. तसा चिंटू घाबरला.

आणि दीपक व समीर हसत हसत त्याला पाहू लागले. चिंटू साठी हे शॉक होते.

“म्हणजे हा तुमचा प्लॅन होता”… चिंटू गाल फुगवून म्हणाला.

“हो, आणि आता तू आमच्या दोघांची मारायची”.. तसा दीपक पुढे आला. त्याने चिंटूला बाजूला बसवले व घट्ट चिपकला. त्याच्या गोर्‍या गालावर व मानेवर चुम्बुन करत त्याने त्याचे टिशर्ट वर खेचले. चिंटूचे मोठे गोरे थान बघून दीपक त्याच्या गुलाबी निप्पलला चिपकला व तोंड लावून चोखु लागला. चिंटू  हात ताणून बाजूला निजला.
समीरने चिंटूची चड्डीही काढून फेकली. तो त्याचा संगमरवरी नग्न देह चाटत वर येऊन तिच्या भरीव काखा चाटु लागला “ऊ..ऊऊ..आहा..आ..आ.हुहुह” चिंटू कामत्वेगाने चित्कारला. तसे समीरने आपल्या तोंडाने त्याचे रसरशीत ओठ दाबले.

“अगं हळू  ना?..” तो चमकला त्याने बाजूला पहिले तर दीपक त्याचे निप्पल चोखत होता.

            समीरदादा ने लाईट लावला.  शुभ्र प्रकाशाने पूर्ण खोली ऊजळली. समोर बेडवर बाह्या ताणून दीपक झोपून होता तर त्याच्या बाजूला समीर दादा पूर्ण नागडा होऊन आपल्या मोठ्या लावड्याला खाली हात देऊन उभा होता.
खाली तिच्या फुगीर लावड्या वरील बारीक झाटे चमकत होते.
“तु तर पूर्ण गोष्ट ना ऐकताच पळून गेलास मग आम्ही दोघेच आपली वासना शमवत होतो. बरं झालं आलास. आम्हाला एका टॉपची गरज होती.” चिंटू ला आपल्या नशीबावर विश्वास होत नव्हता. तो समीरदादा मोठ्या थानाजवळ आला व त्याला घट्ट दाबले.

“आआमेरी..जान..तु.तर..मला..आधीपासुनच आवडतोस!”
म्हणत त्याने  आपले ओठ त्याच्या ओठाच्या स्वाधीन करत मोठा किस घेतला व त्याच्या मानेला चुम्बत त्याचा तोंडात आपली बोटे आतबाहेर करू लागला.

दीपक चिंटूच्या रुंद छातीला चुम्बत खाली सरकला व त्याची चड्डी खसकन ओढली तसा त्याचा काळा मोठा लंड समोर फणा काढून ‘डोलू लागला. त्याने त्याचे टोक जिभेने चाटले. तशी चिंटूच्या लवड्याची लाल सुपारी चमकु लागली. दीपक ने मोठा आ वासून अर्धा लंड तोंडात घेतला व चुरपु लागला. चिंटू दीपकच्या तोंडात उभ्याने लंड ढकलू लागला.

“आआंगंऊऊआआऊईगं” चिंटूचा लवडा दीपकच्या घशपर्यन्त पोचला होता. त्याने थोडा वेळ तोंडाने ‘लंडसेवा’ करून उठला व नागडंया समीर शेजारी तशीच बाह्या ताणत जाड मांड्या फाकवत लेटला. समीर आणि दिपकचा मोठे लंड ढिले होऊन ना लटकता ताठ उभे होते

“चिंटू फॅन बंद कर ना रे मला घमळलेला सेक्स आवडतो. समीर ने फर्माईश केली तसा चिंटूने फॅन बंद केला. व लाइटही शमवली नाइट लॅम्प च्या दुधाळ प्रकाशामध्ये गर्मिने दोघाचा नागडा देह चमकत होता.दिपू आपला कडक लवडा धरून समीरच्या शेजारी बसला. व त्याच्या बोच्याच्या बारीक केसावरुन लाडाने बोटे फिरवु लागला. गर्मिने त्याच्या केसातील आत गांडीवर घाम टीमटीमत होता.

समीर दादाच्या गांडीच्या बारीक झाटयातील घाम अद्भुत दिसत होता. चिंटू ते चाटू लागला तसा समीर मान झटकून उसासे सोडू लागला.“आआ..उहुहु..हूआंअं” चिंटूने थोडा वेळ चाटून जिभेचे टोक चीरेत खुपसले .व हलवु लागला. तुपकट, तुरट चवीत तो हरवुन गेला. तो जीभ गोल फिरवुन त्याच्या गांडीशी खेळू लागला. समीरदादा ऊसळत होता, चित्कारत होता.

“आआ..ऊ.ऊहु.अ.ऊईऊईहांहां..घाल..ना..तुझं.. मुसळ..आआअऊ” समीरदादाने चित्कारत विनवनी केली.

तसा चिंटूने तोंड वर घेऊन आपला मोठा लंड चिरेच्या भोकावर ठेवून गुडघ्यावर बसला व धक्का दिला तसा गरम घामाने ओला लवडा आत घुसला. दादाने कंबर उंचावली व लंड पूर्ण आत विसावल्यावर कंबर खाली टेकवली.
चिंटू आता जोरात दनके देऊ लागला समीरदादाचे घामेजले ओले टिंगर गदगदा हिंदकळत होते त्याच्या भुऱ्या आंडा जवळील घामाचे थेंब मोहक वाटत होते. ते त्याच्या प्रत्येक दणक्या सोबत सरकन त्याच्या गोर्‍या बोच्यात विरत होते. आता समीरने गर्मी मुळे आपल्या ओल्या, भरीव काखा ताणल्या ज्या घामामुळे चमकुन अजून लोभस दिसत होत्या. चिंटू काखावर तोंड नेत समीरच्यवर झोपून त्याला दनके लगावु लागला
बाजूला मांड्या फाकवुन लेटलेला दीपक जवळ सरकला.
“आं..आं.ईथे..पण..दे..ऊऊ” तो भोकात बोट घालून चित्कारला.
पण चिंटू समीरदादाच्या गांडीत जणु  हरवुन गेला होता. दीपक वाट ना बघता उठला आणि मांड्या ताणून भोक फाकवत त्याच्या तोंडाजवळ आपली गांड घेऊन आला. मग चिंटूने दीपकच्या भोकाकडे एक नजर टाकून त्याच्या घामेघुम टिंगराकडे बघून समीर ला ठोकत दीपकच्या भोकात जीभ सारली. बेड दनादन हलत होता.

चिंटूने दीपकच्या गांडीला थोडा वेळ चोखुन् त्याला बाजूला केले तसा तो बाजूला मांड्या फाकवुन लेटला. चिंटू पूर्ण भार आपल्या हातावर देऊन समीर दादाचे विशाल टिंगर दाबत त्याला झवु लागला. त्याने लय धरली होती त्याच्या ओल्या खांधावर दीपक ने थाप दिली आणि आपल्या भोकाकडे बोट दाखवून डोळ्याने विनंती केली. तसा चिंटूने जोराचा दणका समीरच्या भोकात मारून आपला तानलेला वासनेने थरथरनारा लवडा दीपक च्या फाकलेल्या भोकात खुपसला “आआऊऊनंनं” अचानक झालेल्या भोकावर हल्ल्याने दीपक प्रचन्ड सुखावला.

आता चिंटू दीपक ला हेपन्यात गुंतला. त्याला दनादन चोदु लागला. समीर त्याचेकडे ‘आ’ वासून जीभ ओठाला लावून लोभाने बघत होता.
चिंटूने समीरच्या तोंडात तोंड घालून, दीपक ला ठोकू लागला. मग परत लंड समीर फाकलेल्या गांडीत घातला.व जोमाने दनके देऊ लागला. घामाने केलेला सेक्स आता त्यालाही मस्त वाटत होता. त्याने आपला घामेजला देह समीरच्या ओल्या अंगावर चिपकवत त्याला दमदार झवु लागला. दोन्ही ओल्या अंगाच्या घर्शानाने पिचपिचीत आवाज येत होता व समीरच्या अंगातील निघनारा सुगंधित घाम चिंटू काखेतुन चाटत होता.
दीपक बाजूला आ करून बसला तसा चिंटूने उठत थकलेला लवडा त्याच्या तोंडात दिला. तो जोर लावून चोखु लागला.
ते बघून समीरदादा ही त्याच्या बाजूला आ वासून बसला मग त्याने दीपकच्या तोंडातील लवडा समीरच्या तोंडात दिला. समीर घशपर्यन्त लंड ओढू लागला काही वेळातच चिंटू ने आपलं घट्ट वीर्य समीर दादाच्या  तोंडात सोडले. ज्याने त्याचा चेहराही भिजला त्यात तो न्हाउन गेला व डोळे सुखाने गच्च मिटून तो ओठाजवळचे घट्ट वीर्य चाटू लागला.

दीपक ने पुन्हा नरम लवडा तोंडात घेऊन थकून आडवा झोपला. तिघे फॅन लावून नागडेच झोपले. सकाळी चिंटू उशिराच उठला.

समीर दादा जॉगिंग ला गेला होता. तर दीपक किचन मध्ये लुंगीवर होता. लुंगी मध्ये त्याचे मोठे  टिंगर गर्मिने उठून दिसत होते. तसा नागडा चिंटू हळूच उठला व त्याला मागून दाबून पकडले. त्याच्या भरीव नितंबाच्या निव्वळ स्पर्शाने त्याचा दांडा पुन्हा ताठला दीपक दचकला व लवकरच त्याने ओळखले.
“उठले साहेब! आणि सहेबाचे साहेबही उठले वाटतं” तो लुंगी काढत बोलला. तसा चिंटू ने उभ्यानेच आपला उभा दांडा दीपकच्या गांडीत घुसाळला व भिन्तिला त्याला चिपकवले व पूर्ण लंड भोकात सारून दनके देऊ लागला. दीपक खूप खुश होता त्याच्या मोठया दांडयाने स्वर्गात पोहचवले होते.
तो उचकुन तो पूर्ण आत घेत चित्कारत होता. आणि चिंटूची सुप्त दीपक आणि समीरला  झवन्याची इच्छा आता झाली होती.
“समीर दादा कोठे आहे ? अजून आला नाही ?”.. चिंटूने दीपकला विचारले.

“अरे समीर दादा ना, तो तुझ्या पप्पांची मारायला गेलाय. त्यांनीच बोलावलंय”… दीपक ने डोळा मारत म्हटले.


समाप्त.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page