झोपलेल्या बहिणीला यात्रेच्या दिवशी ठोकलेनमस्कार मित्रानो मी आज तुम्हाला माझ्या आणि माझ्या मावस बहिणीच्या घडलेलीं कथा सांगत आहे. माझे नाव रोहित माझ्या मावस बहिणीचे नाव माया . माया तशी दिसायला सुंदर सगळं कस त्या तुला जागी परफेक्ट बॉल कंबर बोचा . तस मला ती पहिल्यापासून आवडत होती . पण अशी कधी संधीच आली नाही.

तर मी माझ्या कथेला सुरवात करतो झालं आस . माया च्या गावाची यात्रा होती . मग आमच्या सर्वाना आमंत्रित करण्यात आलं माया च्या घरी जायचं म्हटल्यावर मी पहिला तयार झालो . आम्ही सगळे तिथे पोहचलो . यात्रा वगैरे पहिली रात्री जेवण केले माझे आई वडील म्हटले आम्हाला जावे लागेल . आमचा मुलगा रोहित थांबुदे मी काय तयारच होतो . तस माझं आणि माया च खूप जमायचं रात्र झाली .आम्ही खूप गप्पा मारल्या मग सगळी झोपायला जाऊ लागलो. झालं आस कि यात्रा होती त्यामुळे सव पाहुणे होती जागा कमी पडत होती . शेवटी मी माया आणि माया ची एक लहान बहीण म्हणजे तेही ती खूप लहान आहे . आम्ही तिघे टेरेस वर झोपायचे ठरवले मग आम्ही अंथरून टाकून झोपलो . मी कडेला माया मधी आणि ती मुलगी त्या कडेला झोपलो . आम्ही गप्पा मारत मारत झोपी गेलो रात्री १२ च्या सुमारास मला जाग आली .

मी पहिले कि माया माझ्याकडे गांड करून झोपली होती . मला पण राहवेना मी तिला हळू मागे चिकटून झोपलो तिच्या कमरेवर हात ठेवून . तीने तेव्हा नाइट पॅन्ट आणि टी शर्ट घालून झोपली होती. हळू हळू मी हिम्मत करून माझा हात तिच्या टी शर्ट मध्ये घाला आणि तिच्या पोटावरून हात फिरवू लागलो .

काय ते तिचे शरीर कापसासारखे मऊ हळू हळू हात वर घेतला तर तिने ब्रा घातला होता . मी हात तेथून काढला . खाली घेऊन तिच्या पॅन्ट वरून खाली पायांच्या मध्ये घेतला . आणि पुची वरून पॅन्ट वरून हात फिरवू लागलो . ती काहीच हालचाल करेना माझी थोडी हिम्मत वाढली मी हळू हळू तिच्या पॅन्ट मध्ये हात घातला तिने पॅंटी घातली होती . मी तिच्या पॅंटी वरून हात फिरवू लागलो . अहाहा काय ती तिची पुची फुलेली आस वाटत होत हातात जोरात धरून दाबावी . मी हळू हळू हात वर घेतला आणि पॅंटी च्या आत मध्ये टाकला हळू हळू तिच्या पुचीवर गेला .

मला आस वाटलं माझ्या हाती काय सोन लागलं कि काय एवढा आनंद झाला . मी माझे डोळे बंद केले आणि हळू हळू तिच्या पुचीवरून हात फिरवू लागलो तिच्या त्या पुची मधल्या भेगांमध्ये बोट फिरवू लागलो . काय ती तिची पुची आह्ह मी डोळे बंद केलते तेव्हा मला आस वाटू लागलं कि माझ्या पॅन्ट वरून कोण तर हात फिरवत आहे . पाहिलं तर माया चा हात माझ्या पॅन्ट वर मी पहिले तर ती जागी होती .

आणि माझ्याकडे पाहत हसत होती मग काय मी तिला दुसऱ्या हाताने तिच्या काखेतून हात घातला आणि माझ्याकडे ओढली आणि एका हाताने तिचे बूब्स दाबू लागलो .जोरात आणि एका हाताने तिच्या पुची मध्ये बोट घालू लागलो तिचा आवाज निघू लागला .म्हणून तिला जोरात किस्स्स करू लागलो .

ती पण पूर्ण जोमात माझ्या तोंडात जीभ टाकून आम्ही किस्स्स करू लागलो मी तिची पॅन्ट आणि पँटी काढली आणि माझी पण पॅन्ट काढून माझा लवडा तिच्या पुचीवर घासू लागलो .मला राहवलं नाही मी हळू हळू आत घालू लागलो .अर्धा आत गेल्यावर ती माझ्या कडे बघत आहे अहाहा आवाज काढू लागली मी एक्दम पूर्ण आत घातला तस तीच तोंड दाबलं आणि तिला जोर जोरात किस्स्स करू लागलो .

मी तीळ हळू हळू धक्के देऊ लागलो आसच १० मिन धक्के देऊ लागलो पण मला हार्ड सेक्स करायचे होते .पण तिची बहीण कडेला होती म्हणून काही करू शकत नव्हतो. मी तिला कानात सांगितले मला हार्ड सेक्स हवं ती म्हटली जून बाथरूम आहे घरामध्ये तिथे ये आणि ती उठून निघून गेली. मी थोड्या वेळाने उठलो आणि बाथरूम पाहू लागलो .

तिथे एक पडलेलं जून बाथरूम होत मी तिथे गेल्यावर माया आत उभी होती मी तिला पाहिलं आणि तिच्या जवळ गेलो .तीला ओढून जोरात किस्स्स करू लागलो तिच्या पॅन्ट मध्ये हात घालून जोर जोरात २-३ बोट पुची मध्ये घालू लागलो. तिला उलटी फिरवली आणि तिची पॅन्ट काढून माझा लवडा बाहेर काढून तिच्या पुची वर जोर जोरात धक्के देऊ लागलो ती आवाज करू लागली मी म्हटले आवाज करू नको कोणी ऐकेल तर म्हटली तू कर इथे कोणी येत नाही .मी जोर जोरात तिला झवू लागलो नंतर मला म्हटली दमू नकोस तू झोप खाली आणि ती माझ्या लवड्यावर बसली आणि जोर जोरात वर खाली होऊ लागली .अहाहाहाहाहाहा शेवटी मी तिला म्हटलं माझं पाणी येत आणि ती उठली म्हटली आत टाकू नकोस मी म्हटलं मग कुठं टाकू ती म्हटली तुला माझ्यात जास्त काय आवडत मी म्हटलं तुझं तोंड आणि ती गुडघ्यावर बसली आणि मला म्हटली टाक मग माझ्या तोंडावर आणि मी हलवून तिच्या तोंडावर सगळं माझं पाणी टाकलं आणि नंतर आम्ही दोघांनी ५ मिन हार्ड किस्स केले आणि जाऊन झोपलो ……..

Loading

0

1

You cannot copy content of this page