डिलिव्हरी मुलाकडून झवून घेतले – लघु कथामाझे नाव प्रीती आहे. माझ्या नवऱ्याचे नाव अनिकेत. अनिकेत ने एकदा मला सांगितले आपण काहीतरी नवीन करू. त्याने सांगितले. मी जेवण ऑनलाईन मागवतो. डिलिव्हरी देण्यास मुलगा येईल त्याला तू गरम कर आणि त्याच्या कढून झवून घे.

मला तो विचार आधी नाही आवडला. कारण खूप धोकादायक होते ते. तो मुलगा काहीहि करेल माज्याशी. पण अनिकेत म्हणाला काही नाही होणार. मी आत असेन रूम मध्ये. त्याने असं सेक्स वेबसाइट वर पाहिले होते.

शेवटी मला अनिकेतचे ऐकावे लागले. मी सफेद रंगाचा टॉप घातला. आत ब्रा आणि पॅंटी नव्हते. माझे बॉल आणि गांड वरूनच दिसत होती.

खाली पण मी काही घातले नाही. माझा ड्रेस माझ्या गांडीच्या थोडा खाली पर्यंत होता. पण जर मी वाकले तर मागून ड्रेस वर होत होता आणि गांड स्पष्ट दिसत होती.

अनिकेत ने मला वाकून मागून पाहिले. तो म्हणाला मस्त दिसते गांड मागून. हाच घाल ड्रेस. मला खूप भीती वाटत होती. अनिकेत ने जेवण ऑर्डर केले ऑनलाईन. अर्ध्या तासाने दरवाज्यची बेल वाजली. अनिकेत आत गेला.मी दार उघडला. एक मुलगा जेवण घेऊन आला होता. मी त्याला आत येऊन टेबलावर जेवण ठेवायला सांगितले आणि मागून दरवाज्यची कडी लावून बंद केला. मुलगा परत दरवाज्याकडे येऊन उभा राहिला. मी त्याला विचारले किती पैसे झाले. त्याने ६४५ रुपये सांगितले.

मी मागे वळली आणि समोर सोफा वर पाकीट ठेवले होते तिथे गेली. आणि सोफा कडे पोहचून पैसे काढायला वाकली. जशी वाकली मागून माझा ड्रेस वर झाला आणि माझी मोठी गांड त्या डिलिव्हरी मुलाच्या नजरेस आली.

मी खूप वेळ अशीच पैसे पाकिटातून काढायचे नाटक करत होती. मग उठली आणि परत त्या मुलाकडे आली. त्याला ७०० रुपये दिले. मग तो चिल्लर शोधू लागला त्याच्या पाकीट मध्ये. मी तेवढ्यात मागे वळली आणि परत खाली वाकून पडलेला रुमाल उचलायचे नाटक केले.

आता परत मी जवळून त्याला माझी गांड दाखवत होती. पण ह्या वेळी त्या डिलिव्हरी बॉय ने माज्या दोन्ही पायाच्या मध्ये हात टाकला आणि माझी पुची चोळू लागला. त्याचा हात पुचीवर लागताच मी दचकली. पण हिम्मत करून तशीच वाकून उभी राहिली.

मी काही बोलत नाही म्हणून त्याने अजून खाली हात आणला आणि वेवस्तीत पुची चोळू लागला. मी आवाज करू लागले.अहाहाहा आहाहा आह्हह्ह हहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहा आह्हह्ह
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

त्याला पण जोश आला आणि तो माझ्या पुचित बोट टाकू लागला.. माझ्या गांडीवर हात लावून दाबू लागला. मी खुर्ची पकडून वाकून उभीच होती. मग तो खाली बसला आणि त्याने माझी पुची चाटायला सुरवात केली

अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा
अह्ह्हह्ह अह्ह्हह्हह्ह

खूप मजा येत होती…

मग तो उठला आणि आपली पॅन्ट काढून लवडा बाहेर काढू लागला. मी पण सरळ झाले आणि समोर उभी राहिले. त्याने त्याचा लवडा बाहेर काढला. मी लगेच त्याचा लवडा हाताने धरला आणि हलवू लागले. इथे तो मुलगा माझे बॉल दाबू लागला.

मी माझा ड्रेस वर करून काढून टाकला आणि पूर्ण नागडी झाली. त्याने माझे निप्पल चोखायला सुरवात केली. बॉल दाबत तो निप्पल चोखु लागला. मी खाली त्याचा लवडा मुठीत पकडून हलवत होती. मग मी खाली बसले आणि त्याचा लवडा तोंडात घेलता.

लवडा तोंडात घेऊन मी जोर जोरात चोखु लागले.

मऊमुमु मुमुम्मुम मुमूमुमुमु मुमूम
उमुम्मुमुं मी उ मुमूम
उमुं मऊमुमुमूमुं नि

मग मी उठले आणि माझ्या पाकिटातून कंडोम काढला आणि तो त्याच्या लवड्यवर लावला.मग परत पाठ करून वाकून उभी झाले. मी वाकताच त्या मुलाने मागून माझ्या पुचित लवडा घुसवला आणि माझी कमर घट्ट पकडून जोर जोरात दणके देऊ लागला.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहाहाहा

माझा आवाज पूर्ण रूम मध्ये गुंजू लागला.

तो मुलगा खूप जोश मध्ये होता. तो वेड्या सारखा झवत होता. लवडा पूर्ण आत टाकून जोर जोरात दणके देत होता. खूप वेळ त्याने मला झवले आणि शेवटी त्याने त्याचे पाणी गाळले..

मग त्याने लवडा बाहेर काढला आणि तो शांत झाला. त्याने आपली पॅन्ट घातली. तो खूप कुश दिसत होता.

मग तो निघाला. जाताना मला म्हणाला मी परत येईन. मीही त्याला हो म्हणाली. आणि तो निघून गेला. मी दरवाजा बंद केला.

मागे वळून पाहिले तर समोरून अनिकेत पूर्ण नागडा चालत आला. तो आतून लपून मला झवताना पाहत होता. माझे लक्ष त्याच्या लवड्याकडे गेले तर त्याचा लवडा पण ताठला होता.

मग अनिकेत माझ्या जवळ आला आणि त्याने पण मला खाली तिथेच झोपवले आणि पाय फाकवुन माझ्यावर चढला आणि कचाकचा मला झवले.


त्या दिवशी झवायला मला खूप मजा आली.

Loading

2

1

You cannot copy content of this page