डॅड च्या परवानगीनं मम्माला झवलो – भाग 3सोहम आपल्या खोलीत आला, त्यानं टीशर्ट, शॉर्ट चढावले आणि झोपून गेला. दुसऱ्या दिवशी त्याला उशिराच जाग आली. आरामात सगळं आवरून तो ब्रेकफास्ट साठी आला. नीतूनं ब्रेकफास्ट तयार ठेवला होता. ब्रेकफास्ट घेताना तो नितूला म्हणाला, “मम्मा, डॅडला फोन करून विचार की तो कधी परत येतोय. म्हणजे आजचं प्लॅनिंग करता येईल.” नीतूनं ऋषीला फोन लावून विचारलं, “हाय, हब्बी, कसा चाललाय तुझा दौरा? कामं होतायत ना? परत कधी येणार आहेस?” ऋषी म्हणाला, “मी आजच परत येतोय. पण उशिराची फ्लाईट आहे. घरी यायला रात्रीचे दहा तरी वाजतील. पण तुम्ही दोघांनी एन्जॉय केलं की नाही? काय काय केलं ते ऐकायची उत्सुकता लागलेय.” नीतू म्हणाली, “ठीक आहे, मी तुझ्याबरोबच जेवण घेईन. आणि बाकीचं विचारलंस ते आपण तू आल्यावर रात्री झोपताना बोलू. बाय, टेक केअर. आणि सेफ जर्नी.”

 

सोहमनं नितूला काय बोलणं झालं ते विचारलं. नीतू म्हणाली, “ऋषी आजच रात्री परत येतोय. त्याला यायला दहा वाजतील. मी थांबेन त्याच्यासाठी जेवायला. तू आपला रोजच्या वेळेला जेऊन घे.” सोहम म्हणाला, “तो बाकीचं काय विचारत होता?” नीतू म्हणाली, “आपण एन्जॉय केलं की नाही, काय काय केलं ते विचारत होता. आज रात्री झोपताना मी त्याला सांगायचा प्रयत्न करीन. मला बाई लाजच वाटते. मुलाबरोबर झवताना काय काय प्रकार केले हे नवऱ्याला सांगायचं कसं? त्याला काय वाटेल?” सोहम म्हणाला, “आता त्यालाच उत्सुकता आहे ना? मग सांग की. तुला एक सजेस्ट करू. तुम्ही झोपायला गेलात की लगेच सांग. म्हणजे त्याला ही झवायची इच्छा होईल. तो चांगला पेटेल आणि तुला झवेल सुद्धा चांगला. तुम्हाला दोघांना ही मस्त मजा येईल.” नीतू म्हणाली, “मग काय करायचं आज? तू ऑफिसला जाऊन येणार की दांडी मारणार?” सोहम म्हणाला, “मी ऑफिसमध्ये फोन करून आढावा घेतो. जास्त काही नसेल तर दांडी मारतो.”

 

त्यानं आपल्या खोलीत जाऊन फोन करायचं नाटक केलं. बाहेर येऊन त्यानं नितूला सांगितलं, “मी तास दोन तास ऑफिला जाऊन येतो. फार कामं नाहीयेत. एक मिटिंग आहे तेव्हडी उरकून घेतो आणि येतो परत. मग दुपारी पुन्हा जायची गरज नाही.” नीतू म्हणाली, “निघालास की कळव म्हणजे मी अन्न गरम करून ठेवते.” सोहम चावटपणे म्हणाला, “नुसतं अन्नच गरम करून ठेऊ नकोस. स्वतःलाही गरम करून ठेव!” नीतू म्हणाली, “ते काही सांगायला नको. आणि नाहीच गरम घेतलं तर तू करशीलच की गरम. गरम कसलं, चांगलं पेटवशील. समजलं?”

 

सोहम बाहेर पडला आणि एका हॉटेल मधे रूम रिजर्व केली. मग त्यानं आपल्या ओळखीच्या गर्लफ्रेंडला फोन करून हॉटेल मधे बोलवून घेतलं. सोहम आधी हॉटेल मधे पोहोचला. काही वेळानं त्याची गर्लफ्रेंड आली. काही वेळ गप्पा मारल्यावर त्यांनी झवाझवी केली. मग दोघे एकेकटे बाहेर पडले. हॉटेल सोडताना त्यानं नितूला कळवलं. घरी आल्यावर नीतू म्हणाली, “आपण जेवून घ्यायचं का?” सोहम तिला डोळा मारत म्हणाला, “नको. आधी झवून घेऊ.” नीतूनं डोळे वाटारून त्याच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाली, “तुला ह्याशिवाय दुसरं काही सुचत नाही kaa” सोहम म्हणाला, “नाहीच सुचत. तू आहेसच तशी. सारखा उपाभोग घ्यावा अशी.” नीतू म्हणाली, “ठीक आहे रे बाबा. पण नंतर तरी जेवशील ना?” सोहम हो म्हणल्यावर नीतू म्हणाली, “मग जाऊया?” सोहम म्हणाला, “तू पाच मिनिटांनी ये. मी जरा फ्रेश होतो.”

 

सोहम आपल्या खोलीत गेला आणि नागडा होऊन पलंगावर आडवा झाला. नुकताच संभोग केल्यामुळे त्याचा सोट्या एकदम नरम पडला होता. त्यांनी दहा मिनिटं तशीच घालवली, अंगावर पांघरूण ओढून घेतलं आणि नितूला बोलवून घेतलं. नीतू आली आणि म्हणाली, “हे काय, पांघरूण घेऊन पडला आहेस? तब्बेत ठीक आहे ना? सोहम म्हणाला, “उत्तम आहे. तुझ्यासाठी तयारच होऊन बसलोय. ये. आपण सुरुवात करू…”

 

नीतू त्याच्या शेजारी बसली आणि सोहमनं आपल्या अंगावरचं पांघरूण बाजूला टाकलं. नीतूनं पाहिलं तर त्याचा सोट्या सुस्त पडलेला. तिनं आश्चर्य वाटून विचारलं, “काय रे हे? हा तर मस्त झोपलाय. मग करणार कसं?” सोहम तिला जवळ खेचत म्हणाला, “मी आत्ताच मूठ मारली आणि गाळून घेतलं. आपण काल बोललो त्याप्रमाणे तू माझा सोट्या चोखायचास आणि ताठ करायचास. मग मी मस्तपैकी तुझ्या तोंडात फवारे मारिन.”

 

नीतू त्याच्या सोट्यावरून हात फिरवत म्हणाली, “अगदी हट्टी आहेस मेल्या. आज काय तोंडातच करायचं मनात आहे का?” सोहम तिला किस करत म्हणाला, “आत्ता तरी हेच मनात आहे. एक प्रयोग तर करू. मग झवाझवी आहेच की…..”

 

नीतू सोहमच्या एका बाजूला त्याच्या कंबरेजवळ बसली. तिनं त्याचा सोट्या वरच्या बाजूला उचलला आणि खाली वाकून त्याच्या गोट्यावरून जीभ फिरवायला लागली. गोट्या चांगल्या ओल्या झाल्यावर ती गोट्या तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करू लागली. सोहम म्हणाला, “बाजूला बसून गोट्या तोंडात घेणं नाही जमणार. मी पाठव टेकवून, पाय फाकवून बसतो. तू माझ्या पायात बस म्हणजे नीट जमेल.” सोहम पाठव ठेकवून बसल्यावर नीतू तत्याच्या पायामध्ये बसली. तिनं परत त्याच्या गोट्यावरून जीभ फिरवायला लागली. एका हातानं ती सोहमचा सोट्या कुरवाळू लागली. ती अजून खाली वाकली आणि त्याच्या गोट्या तोंडात घ्यायचा प्रयत्न करू लागली. मग सोहमनं आपल्या कंबरेखाली दोन उशा घेतल्या. आता नितूला गोट्या तोंडात घेता आल्या. गोट्या तोंडात घेऊन ती चोखू लागली. आपली जीभ ती तोंडातल्या गोट्यावर फिरवू लागली. एका हातानं ती सोट्या कुरवाळू लागली.

 

काही वेळ गोट्या चोखून झाल्यावर तिनं आपला मोर्चा सोहमच्या सोट्याकडे वळवला. सोट्याच्या खालच्या भागापासून वरच्या भागापर्यंत ती आपली जीभ फिरवू लागली. तिनं सोहमचा सोट्या सगळ्या बाजूनी चाटला. मग तिनं सोट्या हातात घेतला आणि सोट्याच्या छोट्या भोकावरून जीभ फिरवू लागली. त्याचवेळेस ती सोहमच्या गोट्याचं मर्दन करू लागली. हलक्या हातानं ती सोहमच्या गोट्या चोळत होती. मग तिनं सोट्याचा शेंडा तोंडात घेतला आणि चोखत चोखत त्यावरून जीभ फिरवू लागली. हळू हळू तिनं आपलं तोंड खाली खाली करत सोहमचा पूर्ण सोट्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. ती तोंडातल्या तोंडात सोट्यावरमून जीभ फिरवत होती.

 

मग तिनं आपलं डोकं वर खाली करायला सुरुवात केली. सोहमचा लंड तिच्या तोंडात आत बाहेर करू लागला. आता त्याच्या सोट्याला जाग यायला लागली. सोट्या मोठा आणि ताठ व्हायला लागला. नितूला ते जाणवलं. तिनं नजर उचलून सोहमकडे पाहिलं. सोहमनं तिला अंगठा दाखवून थंब्स अप ची खूण केली. इतका वेळ सोहम शांत बसला होता. आता तो गरम व्हायला लागला. नितूच्या अंगावरचा साडीचा पदर कधीच पडला होता. सोहमनं हात पुढे करत नितूच्या ब्लाउजची बटन्स काढली आणि तिच्या ब्रा चा हुक ओपन केला. नीतूनं त्याचा सोट्या सोडला आणि ब्लाउज आणि ब्रा काढून टाकले. तिनं परत सोहमचा सोट्या तोंडात घेतला आणि डोकं खाली वर हलवू लागली. सोहम तिचे बॉल्स रागडू लागला, तिच्या निपल्सचे चिमटे घेऊ लागला.

 

नीतू गरम व्हायला लागली. सोहम म्हणाला, “मम्मा, आता बाजूला बसून घे तोंडात.” नीतू सोहमच्या पायामधून उठली आणि त्याच्या बाजूला बसून परत त्याचा लंड चोखायला लागली. सोहमनं नितूचा परकर वर केला आणि तिच्या मांड्यावर हात फिरवू लागला. नीतूनं आपली कंबर थोडी वर उचलून धरली. सोहमनं तिची अंडरवेअर काढली आणि तिची पुच्ची चोळू लागला. नीतूनं सोहमचा लंड सोडला आणि म्हणाली, “हे असलं काही करू नको बाबा. मी आधीच गरम व्हायला लागलेय. तू असं करायला लागलास तर मला परत झवायची इच्छा होईल. तू झवायला लागशील आणि गळशील.” सोहम म्हणाला, “तू चोखणं चालू ठेव. आणि मी तुला झवणारच आहे. फक्त तुझ्या फुदीमधे नाही गाळणार. गाळणार तुझ्या तोंडातच. मी सांगतो काय करायचं ते.” नीतू अज्ञाधारकपणे सोहमचा लंड चोखू लागली.

 

काही वेळानं सोहम नितूला म्हणाला, “आता आपण 69 करूया. तू माझ्याकडे पाठ करून ओणवी हो आणि चोख माझा सोट्या. मी तुझी पुच्ची चाटतो.” नीतूनं आपला परकर काढला. ती सोहमकडे पाठ करून त्याच्या दोन्ही बाजूना गुडघे टेकून बसली आणि पुढे वाकून सोहमचा लंड आपल्या तोंडानं चोम्बाळू लागली. सोहमनं तिची कंबर थोडी मागे ओढली आणि तिची पुच्ची आपल्या तोंडाजवळ आणली. त्यानं एका हातांच्या बोटांनी तिच्या पुच्चीवरचे पदर बाजूला केले आणि आतल्या गुलाबी भागवरून जीभ फिरवू लागला, जीभ तिच्या भोकात घालू लागला. नितूच्या तोंडातून “अं, हं, स्स्स्स्स, ओह” असे आवाज येऊ लागले. सोहम मग तिचा दाणा चोखू लागला. नितुचं शारीर एकदम ताठ झालं. नीतू त्याचा लंड जोरात चोखू लागली, त्याच्या गोट्या चोळू लागली. नितूच्या पूचचीतून रस पाझरायला लागले. सोहमचा सोट्याही एकदम कडक झाला.

 

सोहम नितूला म्हणाला, “आता चढू का तुझ्यावर? चांगली गरम झाली आहेस ना?” नीतूनं सोहमचा लंड सोडला आणि पटकन उठून तूच्या बाजूला आडवी होत, पाय फाकवत म्हणाली, “यस डार्लिंग, आता रहावत नाहीये. लवकर घाल तुझा सोट्या माझ्यात. मी तयार होऊन पडलेय बघ.” सोहमनं तिच्या मानेखाली हात घातला आणि तिला उठवत म्हणाला, “आपण दोन तीन प्रकार केले. आता नवीन पोझिशन मधे झवूया. तू आत्तासारखी ओणवी हो, छाती खाली करून कंबर वर उचलून धर. मी मागून घालतो. फक्त हे तू बेडच्या कडेला कर. मी उभा राहून झवतो तुला.” नीतू बावचळून म्हणाली, “ए, माझ्या कुल्ल्यात वगैरे घालायचं नाही हं, अजिबात नाही.” सोहम म्हणाला, “गांडीत नाही ग, झवणार आहे तुझ्या पच्चीतच. फक्त सोट्या मागून घालणार आणि तो ही उभा राहून.”

 

नीतूनं सोहमनं सांगितल्याप्रमाणे पोज घेतली. सोहम तिच्या मागे उभा राहिला. दोन्ही हातानी त्यानं नितूची गांड फाकवली. मग त्यानं आपला लंड पकडला आणि नितूच्या पुच्चीचा भोकापाशी आणला. आत घालण्यापूरवी त्यानं लंडाचा शेंडा तिच्या पुच्चीवरून खाली वर फिरवत बसला. काही वेळानं नीतू वैतागून म्हणाली, “अरे का छळतोस असं? मला कळ काढावेना झालीय. आता घाल की आत.” सोहमनं आपला लंड तिच्या पुच्चीत सावकाशपणे आत घालायला सुरुवात केली. नितूच्या तोंडातून “आई ग….” असे शब्द पडले. सोहम अगदी हळू हळू नितूला दणके द्यायला लागला. दोन तीन मिनिटं गेल्यावर त्यानं वेगळा वाढवायला सुरुवात केली. नीतू गदगदा हलायला लागली. तिचे बॉल्स हिंदकाळू लागले. सोहम पुढे वाकला आणि त्यानं नितूचे बॉल्स आपल्या मुठीत गच्च पकडून झवायला लागला. “आई ग, स्स्स्स्स, हं, अहाहा, ओह, बापरे ” असे शब्द नितूच्या तोंडून निघू लागले. सोहम तिला व्यवस्थित चेपत होता. दहा पंधरा मिनिटांनी नीतू झाडली. तिच्या पुच्चीतून भरपूर रस पाखरू लागले. तिनं खाली वाकून आपली मान पुढच्या उशीवर ठेवली आणि शांतपणे सोहम कडून झवून घेऊ लागली.

 

सोहमनं आपला सोट्या मागे ओढला. तो नितूला म्हणाला, “आता तू दोन उशा डोक्याखाली घेऊन आरामात पडून रहा.” नीतू म्हणाली, “पण तुझं कुठे गळलंय?” सोहम म्हणाला, “बरोबर, नाहीच गळलंय. तुझ्या गोड तोंडात गळायचंय ना?”

 

नीतू डोक्याखाली दोन उशा घेऊन आडवी झाली. सोहम तिच्या बाजूला गुडघ्यावर बसला आणि आपला सोट्या तिच्या तिच्या तोंडाजवळ आणला. नीतूनं सोट्या पकडला आणि आपल्या तोंडात घेऊन ओठ सोट्याभोवती आवळाले. सोहम कंबर हलवत नितूला तोंडात झवू लागला. नीतू एका हातानं त्याच्या गोट्या चोळू लागली. सोहम बडबडू लागला, “ओह माय गॉड, ओह, स्स स्स, आह, ओह, किती गरम तोंड आहे तुझं, पुच्चीपेक्षा नरम… अहाहा, असंच आवळून धर.” सोहम खाली वाकून नितूचे बॉल्स भयंकर जोरात तुडवू लागला. तिची निपल्स चिवडू लागला. त्याच्या गोट्या नितूचा गालावर आदळायला लागल्या. नितूचा तोंडातून पचक पचक असे आवाज यायला लागले. काही वेळानं सोहमनं आपला सोट्या नितूच्या तोंडातून बाहेर काढला. नीतू म्हणाली, “काय झालं? आवडलं नाही का?” सोहम खाली वाकून तिचं चुंबनं घेऊन म्हणाला, “खूप आवडतंय. मस्त वाटतंय. आता मी आडवा होतो आणि मग तू बसून चोख.” नीतू उठून बसत म्हणाली, “का रे?” सोहम म्हणाला, “गळताना मला जर आवेग आवरता आला नाही तर मी सोट्या तुझ्या तोंडात दाबून धरीन आणि तुला गुदमरायला होईल.”

 

सोहम आडवा झाला आणि नीतूनं त्याचा डोलणारा लंड आपल्या तोंडात घेऊन चोखू लागली. पाच निनिटांनी सोहम म्हणाला, “मम्मा, मी गळायला आलोय. तू आता फक्त शेंडा तोंडात धर. माझं गळायला लागलं की माझं वीर्य जोरात चोखत आपल्या तोंडात ओढून घे.” नीतूनं सोहमच्या सोट्याचा शेंडा तोंडा घेतला आणि जोरात चोखू लागली. सोहम वेड लागल्यासारखे तिचे बॉल्स दाबत होता. दोन मिनिटात सोहमनं आपल्या विर्याच्या पिचकाऱ्या सोडायला सुरुवात केली. नीतू चोखून चोखून त्याचं वीर्य आपल्या तोंडात घेत होती. तिनं त्याचा सोट्या थोडा अजून तोंडात घेतला आणि वीर्य ओढून घ्यायला लागली. तिच्या तोंडाच्या बाजूनी सोहमचं वीर्य बाहेर गळू लागलं. सोहमनं तिचे बॉल्स आपल्या मुठीत घट्ट आवळून धरले. शेवटी सोहम गळायचा थांबला आणि नीतूनं त्याचा सोट्या तोंडातून सोडला. ती पटकन उठली आणि बाथरूममधे केली. ती परत खोलीत आली तेव्हा तिच्या एका हाताच्या ओंजळीत सोहमचं वीर्य होतं.

 

सोहमनं विचारलं, “हे काय?” नीतू म्हणाली “तुझं वीर्य. खरं तर ह्याला चीकच म्हणायला पाहिजे. किती दुधाळ आणि घट्ट आहे. मला असं पुन्हा करायला आवडेल. पण आधी झवायचं आणि मग तोंडानं.”

 

नीतू परत बाथरूम मधे गेली आणि हात धुवून आली. ती सोहमच्या शेजारी आडवं पडत म्हणाली, “मी थोडं गिळलं सुद्धा!” सोहम म्हणाला, “धन्य आहेस. तू पूर्वी दोन चार वेळेस तोंडानं केलं असं म्हणाली होतीस, पण तोंडात गाळून घेतलं होतंस का?” नीतू म्हणाली, “मुद्दाम नाही गाळून घेतलं, पण एकदा झवायच्या अशी ऋषी लवकर गळला आणि त्याचं वीर्य माझ्या तोंडात आलं. पण फारच कमी. आणि पातळ होतं त्याचं वीर्य. तुझ्यासारखं घट्ट चिकासारखं नव्हतं.”

 

दहा मिनिटं झाल्यावर नीतू सोहमला म्हणाली, “आता झालंय तुझ्या मनासारखं. मलाही आवडलंय म्हणा. आता जेवायचं का?” सोहम म्हणाला, “जेवायचं तर… आता पोटाची भूक भगवायला पाहिजे.” नीतू उठून उभी राहिली आणि कपडे करायला लागली. सोहम म्हणाला, “कशाला घालतेस कपडे? मस्तपैकी नागड्यानच जेऊ. इथे आहे कोण बघायला?” नीतू म्हणाली, “मी आज तुझं सगळं ऐकायचं ठरवलंय. चल ये माझ्याबरोबर. असेच जेऊ आपण.” दोघे डायनिंग रूम मधे जेवायला बसले. त्यांनी खाणं सुरु केलं आणि…….

 You cannot copy content of this page