ताईने दाखवली जागा – भाग 2

नमस्कार मित्रांनो ताईने जागा दाखवली या स्टोरी चा हा पुढील भाग आहे, सरळ सरळ स्टोरी येतो

ताईने माझ्या लंड तोंडात घेत माझं वीर्य पिऊन मला शांत केलं बोलली रात्री मला साथ दे हिला ( काकुला ) जागा दाखवू अस बोलून मी बाहेर पडलो, रात्र होण्याची वाट बघत होतो, माझ्या घरी आई रात्रपाळीला कम्पनी मध्ये होती वडील काही कामानिमित्त बाहेरगावी होतें म्हणून मला काही टेन्शन नव्हतं, मी साधारणतः 10 च्या सुमारास ताईच्या घरी गेलो, बेडवर काकू झोपली होती ताईने दार उघडून मला घरात घेतल व दार बंद केलं, काकू चे डोळे बंद होते ताईने माझ्या गळ्यात हात टाकले मला किस्स करू लागली मला मी ताईला किस्स करत होतो तशी ती बोलली या रंडीला जागा दाखवू आज आपण, तूला मी सांगतो तसं कर, मला काहीच कळत नव्हतं ताई काय करणार आहे, ताईने एक दोरी घेतली तिच्या आईचे हाथ बांधले काकू झोपेतून जागी झाली तशीच काकू बोलली हे काय करते तू माझे हात का बांधत आहे, ताई लगेच बोलली आई तुला वाटत न मी माझं तोंड बंद ठेवावं आता मला जसं पाहिजे मला करू दे, उगाच फडफस केली तर मी गावात सगळीकडे करेल ही लेकराला उरावर घेते, हे ऐकून काकू निशब्द झाल्या, मला पण कळत नव्हतं ताईला नेमकं काय करायचं पण मी काहीच न बोलता फक्त बघत होतो,

ताईने काकूंचे हात दोरी बांधले, स्वतः चे कपडे काढले ब्रा न पॅंटी वर ताई काकूंच्या अंगावर चढली काकुला किस्स करू लागली, काकूने आधी थोडा वेळ नाही बोललं पण नंतर ती पण साथ देत होती, त्या दोघीही एकमेकांना जोरदार किस्स करत होत्या एखाद्या ब्लु फ्लिम मध्ये लेस्बिन सेक्स असतो तसा त्यांचा कार्यक्रम सुरू होता, मी बाजूला उभा राहून फक्त मज्जा घेत होतो, तिने लगेच काकूंच्या अंगावरून पदर बाजुला सारत ब्लॉउज मधून काकूंचे हापूस उघडे केले, एका हातात पण न बसणार असा काकूचा हापूस ती चोखु लागली काकू हे हाथ बांधले मुळे काकूंची हालचाल थोडीशी कमीच होती पण काकूंच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं की काकुला पण मज्जा येते, त्या दोघी एकमेकांना मस्त साथ देत होत्या मी माझा लंड हातात घेऊन हलवत होतो,

ताई एकदम झवाड्या मुलासारखी काकूंचे बॉल चोखत होती, ताईने आणखी खाली येत काकूंच्या साडी बाजूला काढत काकूंच्या नाभी वर किस्स करायला सुरुवात केली आता मात्र काकू व्याकुळ होत होती, पण ताई तिला तडपवू लागली, मला समजत नव्हतं ही कोणती जागा काकुला दाखवणार आहे, मी माझा लंड हलवत होतो त्यांच्या सेक्स बघत होतो, ताईने आता खाली उतरून मला बोलली भाड्या चढतो का हिच्यावर आता हिची पुच्ची पार ओली झाली आहे, ताई मला भाड्या म्हणत होती म्हणून मला खूपच वेगळं वाटत होतं पण मी माझ्या लंड कडे बघून बोललो हो चढतो न, ताईने काकुला उठवला मला खाली झोपवलं मी खाली झोपलो की तिने काकूंच्या तोंड माझ्या लंडला लावून बोलली रांडे चोख तुझ्या भाड्याचे घे तोंडात, काकूने तोंड उघडले माझा लंड पूर्ण तोंडात घेतला तसा ताईने काकूंचे केस पकडले माझा लंड अक्षरशः काकूच्या तोंडात कोंबू लागली, काकू पण बिचारी काहीच न बोलता तिला हे सर्व करू देत होती, इकडे माझा लंड मस्त काकु च्या घस्यात घुसत होता मी मस्त मज्जा घेत होतो, मी झोपून होतो माझा लंड तोंडात घेऊन काकु माघे उभी राहून ताई काकूंच तोंड माझ्या लवड्या वर दाबत होती, माझा लंड पूर्णपणे काकूंच्या तोंडात घुसत होता, ताईने काकूंची पॅंटी काढली कलिंगड सारखी गांड वर दिसू लागली, ताई वेगळ्याच मूड मध्ये होती, ती काकूंच्या गांडीवर फटके मारत होती, चट चट असा सेक्सी आवाज येत होता काकुला पण हा प्रकार बहुतेक आवडू लागली असेल म्हणून तिच्या चेहऱ्यावर पण तसेच हाव भाव येत होते,

This content appeared first on new sex story .com

मी काकु तोंड झवत होतो तिच्या डोळ्यात अश्रू येत होतो पण ती ताई पुढे काहीच बोलत नव्हती, जवळपास अर्धा तास माझा लंड चोखत काकूने लालबुंद केला होता, पण सकाळी ताईने माझं पाणी काढल्यामुळे माझं काही पाणी येत नव्हतं, ताई मस्त काकू च्या कलिंगड वरून हाथ फिरवत होती, दाबून त्यावर फटके मारत बोलली रांडे पोरीला लंड नाही भेटत न तू कोवळे लंड घेत राहते, माझी पुच्ची उपाशी तू पुच्ची तुपाशी अस बोलत काकूंची गांड तिने पूर्ण फाकवली, गांडीला किस्स करू लागली ती गांडीला चावत होती त्यामुळे दात लागत होते, ताईने गांडीच्या भोकात जीभ घातली ती भोकाला चाटत होती, काकुला पण तीच चाटणे खूपच आवडत होत, इकडे काकु लंड पूर्ण घेत स्वतः च तोंड झवून घेत होती, ताईने लगेच काकू बोलली रांडे बस त्याच्या लंडा वर काकु माझ्या लंडावर बसली ओली झालेल्या पुच्चीत माझा लंड अलगद गेला, ताईने काकूंचे बॉल माघे राहून दाबायला सुरवात केली, काकू मस्त मज्जा घेत होती, पाठीला किस्स करत ताईने काकुला थोडं मागून वर केलं, चुत मध्ये लंड होता गांडीच भोकं ती बघत होती, जस गांडीच भोक तिला दिसलं तसा तिने काकूंच्या गांडीत मुळा घातला,

पुढे काय झालं पुढील भागात

अभिप्राय कळवा

[email protected]

This story ताईने दाखवली जागा – भाग 2 appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page