तारुण्य

फोनवरचं बोलणं संपवत ती उठली. रविवारचा दिवस होता. तशी दर रविवारी ती आपल्या घरी भोरला जात असे. पण आज ती घरी गेली नव्हती. सकाळपासून रूमवरच पडून होती. त्याच्याशी फोनवर बोलण्यात कधी दुपारचे दोन वाजले हेदेखील तिला कळले नाही. तो तिच्या अत्याचाच मुलगा होता. नुकतंच शिक्षण संपवून तो कुठल्याश्या कंपनीत नोकरीसही लागला होता. सुरवातीस अगदी तुरळक बोलणारा अक्षय नंतर नतंर नेहमीच तिला फोन करू लागला. दिवसा कॉलेजात असताना चॅटिंग आणि संध्याकाळपासून ते अगदी मध्यरात्रीपर्यंत फोनवर बोलणं सुरु झालं. ती भोरजवळच्या एका खेडेगावातून शिक्षणासाठी वाघोलीला आली होती. आता डिग्री पूर्ण होण्यास जेमतेम काही महिन्यांचा कालावधी उरला होता. छोटंसं गाव असल्याने कधी मुलांशी जवळीक निर्माण होण्याचा प्रश्न नव्हता. ती तशी सिंसिअर असल्याने कॉलेजातही कधी ती त्या फंदात पडली नव्हती. पण आताशा तिच्या लग्नाबद्दल तिच्या घरात बोलणी सुरू झाली होती. घरच्यांनी तिच्यासाठी स्थळेही पाहण्यास सुरवात केली होती. यंदाच्या यात्रेच्यावेळी तिची आत्याने चेष्टेचेष्टेमध्ये तिच्या वडिलांजवळ तिला मागणीही घातली. अर्थात तीही वयात आली होतीच. तारुण्यसुलभ आकर्षण जरा उशीराच का होईना पण तिच्यात हळूहळू जागं होऊ लागलं होतंच! पण त्या आकर्षणाला वाट करून देणं तिला जमलं नव्हतं. हेच त्यानं पुरेपूर ओळखून आपल्या जाळ्यात तिला ओढलं. असंही सगळे लहानपणापासून अक्षु आणि अर्पणाचं लग्न होणार असं त्या दोघाना चिडवायचेच. मग तो तिला फोन करू लागला. कधी गावाला जाताना तिला स्वारगेटला सोडू लागला. महिन्यातून एखादवेळी ते डिनरला जाऊ लागले. तो तसा हुशार होता. त्याने कधीही तिच्याशी लगट करण्याचा प्रयत्न केला नाही. ना कधी तिच्याशी सूचक बोलला. ते दिवस दिवस चॅटिंग करायचे, फोनवर बोलायचे पण तो कटाक्षाने तिच्याशी इकडच्या तिकडच्या गप्पाच मारायचा. त्याच्या नोकरीतल्या गोष्टी सांगायचा, तिच्या कॉलेजातल्या गमतीजमती विचारायचा तर कधी नातेवाईकांच्या गप्पा मारायचा. तीही तसंच बोलायची. तिचं मन नकळत त्याच्यात गुंतलं होतं. पण ते खूप श्रीमंत त्यात तो दिसायला एकदम स्मार्ट होता आणि एवढी चांगली नोकरीही होती त्यामुळे तो कधी आपला विचारही करणार नाही हे तिला ठाऊक होतं त्यामुळे तिने कधी आपल्या बोलण्या-वागण्यातून त्याला हे जाणवू दिलं नव्हतं. दोघेही अगदी मर्यादेत राहून एकमेकांशी वागत बोलत असत. आज फोनवर बोलता बोलता त्याने तिला रात्री जेवायला जाऊयात का असं विचारलं. तीही नेहमीप्रमाणे लगेच तयार झाली. त्याचा फोन ठेऊन ती उठली. अंघोळ वगैरे करून तिने भराभर स्वतःच आवरलं. बाहेर खासगी फ्लॅट भाड्याने घेऊन राहत असल्याने तिला रात्री वेळेत परत येण्याचं टेन्शन नव्हतं. ठरल्याप्रमाणे तो बरोबर साडेतीन वाजता तिच्या बिल्डिंगच्या खाली आला. तिथे पोचताच त्याने तिला मेतेज केला. ती पट्कन खाली आली आणि त्याच्या गाडीवर मागे बसली.
“कुठं जायचं आज?” त्याने ती आरशात दिसत राहील अशा पद्धतीनं आरसा सेट करत विचारलं.
“कुठंपण चालेल.” ती
“आज वातावरण मस्त आहे ना? जरा लॉंग ड्राईव्हला जायचं का?” तो
“कुठं जायचं लॉंग ड्राईव्हला?” ती
“असंच मधून थेऊरला जाऊन येऊ गणपतीला?” त्याने विचारलं.
“हो चालेल की. बरेच दिवस झाले मी पण गेले नाही गणपतीला.” तिने लगेच होकार दिला. तशी तिला देवधर्माची जरा जास्तच आवड होती. त्याने ट्रॅफिकमधून गाडी हाकत हायवे पार करून केसनंद फाट्यावरून गाडी आतल्या रस्त्याला घातली. रस्ता जरा जास्तच खराब झाला होता. खड्ड्यातून आदळत त्यांचा प्रवास सुरु झाला. अंतर जास्त नव्हतं. जेमतेम पंधरा ते वीस मिनिटांचा रस्ता होता. किलोमीटरभर गेल्यावर त्याने गाडी बाजूला घेतली.
“अर्पणा! दोन्हीकडे पाय सोडून बसते का? गाडी लय आपटतीय! बॅलन्स करायला येईनाय मला.”
“बरं!” असं म्हणत ती गाडीवरून उतरली आणि दोन्हीकडे पाय सोडून बसली. पुन्हा त्यांचा प्रवास सुरु झाला. ती सीटच्या अगदी मागच्या टोकाला गाडीला अगदी घट्ट धरून बसली होती. त्यांच्या दोघांच्यामध्ये आणखी एक माणूस सहज बसला असता एवढं अंतर होतं. खड्डे चुकवताना ती त्याच्यावर आदळावी अशा पद्धतीने तो ब्रेक मारत होता पण ती चांगलीच घट्ट धरून बसली असल्यानं तसं काही होत नव्हतं. पण तिला जाणवू न देता त्याचे प्रयत्न चालूच होते. काही बेल्टच ते थेऊरला पोचले. गणपतीचं दर्शन घेऊन थोडावेळ मंदिरात बसून ते बाहेर गाडीजवळ आले.
“आता कुठं जायचं अक्षुदाजी?” ती आपला स्कार्फ आपल्या चेहऱ्याभोवती लपेटत बोलली.
“आता वाजलेत साडेचार! जेवणाला वेळ आहे अजून. एवढा वेळ काय करायचं?” तो गाडीवर बसत म्हणाला.
“तेच तर तुला कळलं नाही का आधी. थोडं उशिरा यायचं ना!” ती मागे बसली
“एक काम करू इथून लोणीला जाऊ, तिथून हडपसर आणि तिथून मग जाऊ सिटीत कुठंतरी. तेवढाच टाईमपास होईल आणि फिरूनही होईल!” तो
“चालतंय!” ती
त्याने गाडी सुरु करून थेऊरफाट्याच्या दिशेने वळविली.
“आर्पे, पोरगा पसंत पडतोय का नाही?” त्याने गप्पांना सुरवात केली
“अजून बघितलेच नाय तर पसंत कुठून पडणार?” अजून तरी सगळं नॉर्मल चाललं होतं.
“खरंच बघितला नाय का मला फसवतेयस?” तो
“अरे खरंच तर!” ती
“आई बोललेली ना मामाला माझ्याबद्दल!” त्याने विषयाला हात घातला
“म्हंजे?” ती
“म्हंजे आईनी मागणी घातलेली ना?” तो
“अरे ते चेष्टेचेष्टेत बोलल्याल्या आत्या! जसंकाय तुला माहीतच नाही” ती
“ती कशी बोलली ती मला माहित नाही. पन काय हरकते?”तो
“चालतंय की काय हरकत नाही!” तिला वाटलं तो नेहमीप्रमाणे चेष्टा करतोय. म्हणून तिनेही तसंच उत्तर दिलं.
“मंग आता मामाला बोलू का आईला?” त्याने विचारलं
“काय?” ती
“आपल्या लग्नाबद्दल?” तो
“तुझं तू बघ!” तिला तो अजूनही चेष्टाच करतोय असं वाटत होतं. थोडावेळ दोघेही शांत होते. थेऊर फाट्याच्या पुलावर आल्यावर त्याने गाडी बाजूला घेतली.
“उतर!” तो
दोघेही गाडीवरून उतरले. गाडी स्टँडवर लावून तो गाडीवर बसला. ती पुलाच्या कठड्याला टेकून उभी राहिली.
“आर्पे! तुला नक्की पसंत आहे ना मी?” तो
“बास की अक्षुदाजी! कितीवेळ असती चेष्टा!” तिने तोंडावर गुंडाळलेलं स्कार्फचं कापड हनुवटीखाली घेतलं.
“चेष्टा नाय करत ए मी! सिरियसली बोलतोय मी!” तो
तसं त्याच्यात नाकारण्यासारखं काहीच नव्हतं. उलट त्याने तिला मागणी घालणं म्हणजे तिची लॉटरीच लागण्यासारखं होतं. एवढा हुशार व देखणा नवरा कोणती मुलगी नाकारेल? क्षणभर तिला खरंच वाटेना.
“ठीक आहे की! चालेल बोल तू घरी! पण मी काय नाय बोलणार हां घरी!” ती मान खाली घालत बोलली.
“का?” तो
“तू बोल की आत्या मामांना! ते विचारतील भाऊंना. मंग भाऊंच्या मनात असंन तर ते विचारतील मला. मंग होकार दीन मी!” ती
“ठीक आहे तसं तर तसं. उद्याच आईला फोन करतो!” तो
“अक्षुदाजी खरं बोलतोय ना तू? मला खरंच वाटंनाय!” ती
“हा शप्पत! बस आता! आणि आता आपलं लग्न होणार आहे असं बस जरा!” तो गाडीवर बसत बोलला
“हो का? बरं बरं!” ती गालातल्या गालात गोड हसत बोलली. आता तिची कळी खुलली. ती त्याच्यामागे त्याला बिलगून बसली. तिच्या नुकत्याच स्फुरु लागलेल्या उरोजांचा गुबगुबीत स्पर्श त्याच्या पाठीला झाला. तिने त्याच्या काखेतून हात पुढे घेत त्याला घट्ट मिठी मारली. त्याच्या पाठीचा दाब तिच्या उरोजांवर पडताच तिच्या अंगावर काटा फुटला. आजपर्यंत कुठल्या पुरुषाचा स्पर्श तिने अनुभवला नव्हता.
“अक्षुदाजी चल की आता!” ती त्याच्या कानात पुटपुटली.
त्याने भानावर येत गाडी चालू केली. ते हडपसरच्या दिशेने निघाले.
“आर्पे! कसंतरी होतंय! जरा मागे सरून बस!” तो
“काय झालं आता? आत्ताच कटाळला होय?” तिने आता अधिकार गाजवायला सुरवात केली. आता आपलं लग्न याच्याशी होणार हा एकच विचार तिच्या डोक्यात होता.
“येडीएस का? सवय नाही मला. कसं सांगू आता?” तो
“कसं म्हणजे तोंडाने सांगायचं! बायको आहे ना मी? मी लाजयचं का तू?” ती आता जरा मोकळेपणानं बोलत होती.
“तुझ्या छातीच्या टचनी कसंतरी होतंय!” तो कचरत कचरत बोलला.
तिने झटकन आपले हात मागे घेतले आणि त्याच्यापासून दूर झाली. त्याच्या वाक्याने ती लाजेने चूर चूर झाली. इतकावेळ तिला ते जाणवलंच नव्हतं. पण तिच्या अवयवाचा उल्लेख त्याच्या तोंडून ऐकून तिला आपल्या शरीराचं भान आलं.
“नीट गाडी चालव! हिकडंतिकडं लक्ष देऊ नको!” ती बोलली.
लोणीचा टोलनाका पार करून पुढे येताच त्याने पुन्हा गाडी रस्त्याच्या कडेला घेतली.
“आर्पे!” तो
“काय झालं आता?” ती
“आपण करायचं का?” तो
“काय?” तिला त्याच्या बोलण्यातला रोख एका क्षणात कळला. तिची छाती जोरात धडधडू लागली. तिचा श्वास फुलू लागला. घशाला कोरड पडू लागली.
“ते” तो
“ते काय?” तिच्या घशाला चांगलीच कोरड पडली.
“स..सेक्स” तो
“अक्षुदाजी वेड लागलंय का?” आता मात्र ती पुरती गडबडली. तिच्या हृदयाचे ठोके तिला ऐकू येऊ लागले. हातपाय थरथर कापू लागले.
“का?” तो मात्र शांत होता.
“काही नको. लग्न करणारेस ना? लग्न झाल्यावर करू!” तिची एकेक शब्द उच्चारताना दमछाक होत होती.
“तेच तर! आता असंपण आपण लग्न करणार आहे ना? मग आत्ता केलं काय आणि नंतर केलं काय. काय फरक पडतो?” तो
“नको. चल रूमवर सोड मला. मला भीती वाटतीय!” ती खरंच घाबरली होती.
“ठीक आहे. सोडतो बस!” असं म्हणत तो झटकन गाडीवर बसला आणि त्याने गाडी चालू केली. ती एका बाजूला पाय सोडून थोडी मागे सरकून बसली. तो जरासा नाराज झाला होता. रागारागात तो वेगाने गाडी चालवत होता.
“अक्षुदाजी!” ती
“काये?” तो जवळजवळ खेकसलाच
“चिडू नको ना! आपण करू ना नंतर कधीतरी!” त्याला राग आला हे तिला कळलं.
“काय नको! लग्न झाल्यावरच करू आता!” तो
त्याला उगाच नाराज केलं असं तिला वाटू लागलं. असंही त्याने जेव्हा विचारलं तेव्हा तिलाही होकार द्यावासा वाटला होताच पण तिने स्वतःला सावरलं होतं. आणि आता तो आपल्याशी लग्न करणार आहे म्हटल्यावर काय हरकत आहे असं एक क्षण तिलाही वाटून गेलं होतं. कॉलेजात तिच्या मैत्रिणी त्यांच्या बॉयफ्रेंड्सच्या गोष्टी रंगवून रंगवून सांगत तेव्हा तिच्या अंगावर काटा फुलतच असे.
“अक्षुदाजी!” ती
“काये सारखं सारखं?” तो
“चल करूया आपण!” ती
“नको! मी सोडतो आता तुला. परत बघू!” त्याचा राग मावळला होता. शांत आवाजात तो बोलला
“काय रे अक्षुदाजी! एकदा नाय बोललं तर किती रागावला आणि आता हा बोलतेय तर असं! वागायचं तरी कसं मी?” तिला अजूनही तो चिडलेलाच आहे असं वाटत होतं.
“बर ठिके!” तो
“ठिके म्हणजे?” ती
“करू आज!” तो गाडीचा वेग वाढवत बोलला.
“पण कुठे? माझ्या फ्लॅटवर नाही हा. ती सुरखी आली असेल आता.” ती
“लॉजवर जाऊ कुठेतरी!” तो
“लॉजवर?” ती
“काय प्रॉब्लेम आहे?” तो
“काही नाही. चालतंय!” तो परत चिडू नये म्हणून ती तयार झाली.
त्याने गाडीतळावरून डावीकडे वळत सासवडच्या रस्त्याने गाडी घेतली. रेल्वेपुलाच्या जवळ फुरसुंगीत एका लॉजसमोर गाडी थांबविली.
“स्कार्फ नीट बांध!”तो तिला म्हणाला. तिने स्कार्फने आपला चेहरा व्यवस्थित झाकला आणि दोघेही उतरून आत गेले.

चार पाच पायऱ्या चढून ते आत गेले. समोर काउंटरवर एक म्हातारा माणूस चष्मा घालून बसला होता. सगळीकडे झिरो बल्बचा अंधुक प्रकाश पसरला होता. स्पिकरवर बेबी डॉल लागलं होतं. ती मनातून पुरती घाबरून गेली होती. तिच्या हृदयाची धडधड आणखीच वाढली होती. ती अक्षरशः थरथर कापत होती. एकतर तर तिने भलतंच पाऊल टाकण्याचं धाडस केलेलं होतं आणि त्यात ती असल्या भीतीदायक ठिकाणी आली होती. बाजूच्या टेबलांवर दोन चार कळकट मळकट मध्यमवयीन पुरुष दारू ढोसत होते. ते दोघेही आता काउंटरजवळ पोचताच त्या लोकांच्या किळसवाण्या नजरा तिच्यावर रोखल्या गेल्या. तिला भयंकर अवघडल्यासारखं वाटू लागलं. त्यांच्याकडे प्रयत्नपूर्वक दुर्लक्ष करत ती त्याला खेटून उभी राहिली. तो काउंटरवरचा म्हातारा चष्म्याच्या काचेतून डोळे किलकिले करत त्या दोघांकडे पाहू लागला.
“रूम आहे का?” त्याने म्हाताऱ्याला विचारलं.
“फुल नाईट का शॉर्ट टाइम?” म्हाताऱ्याने प्रतिप्रश्न केला.
“एsss! थांबशील का रात्रभर?” त्याने अर्पणाला विचारलं.
“कुठे?” ती पूरती गडबडून गेली होती. त्याने कपाळाला हात लावला. ती त्याच्या अंगाला खेटत त्याच्या हाताच्या कोपराला धरून अंग चोरून उभी होती.
“शॉर्ट!” तो बोलला.
“शॉर्ट पाचशे आणि नाईट दीड हजार!” म्हातारा त्यांच्याकडे न पाहता बोलला.
“स्वच्छ आहेत का रूम?” तो
“स्टार!” म्हाताऱ्याला जणू एकेका शब्दाची किंमतच मोजावी लागते होती.
“एक द्या! आणि पाकीट आहे का?” तो
“पाकीट पाचशे!” म्हातारा
“पाकीट राहुद्या! रूम द्या एक!” तो पाचशेची एक नोट त्या म्हाताऱ्याच्या हातात देत बोलला
“आयडी?” म्हाताऱ्याने एक रजिस्टर उघडून त्याच्यासमोर ठेवलं. त्याने आणखी शंभराची नोट म्हाताऱ्याला दिली. त्याने रजिस्टरमध्ये दोघांचीही खोटी नावं खरडली.
“सरकाsssss र! २०६ दे यांना.” म्हाताऱ्याने आवाज दिला.
एक तुडतुडा वीसेक वर्षांचा तरुण हातात चाव्या घेऊन आला.
“चलो साबजी!” सरकार
ते दोघेही गुपचूप त्याच्यामागे चालू लागले. काउंटरच्या बाजूच्या किरकीऱ्या काचेच्या दरवाजातून आत जात ते जीना चढत होते. आख्ख्या हॉटेलात कुठेही प्रखर प्रकाश नव्हता. जागोजाग झिरो बल्बचा मंद उजेड होता. तिला आपण उगाच होकार दिला असं वाटत होतं. तिची छाती जोरजोरात धडधडत होती पण ती निमूटपणे त्याच्या मागोमाग जात होती. रूमजवळ पोचल्यावर त्या सरकारने रूमचं कुलूप काढलं आणि तो बाजूला सरकून उभा राहिला. अक्षयने तिला मानेनेच आत जाण्याचा इशारा केला. घाबरत घाबरत ती आत गेली.
“पाकीट हैं क्या रे?” तो सरकारला बोलला
“हैं ना साब पचासवाला, सौवाला?” सरकारने विचारलं
“पचासवाला दे एक फटाकसे!” तो. सरकारने एक पाकीट त्याच्या हातावर ठेवलं आणि त्याने दिलेली पन्नासची नोट घेऊन तो निघून गेला. त्याने दार लावून घेतलं आणि तो आत आला. ती अंग चोरून बेडवर बसली होती. भीतीने तिचं अंग थंडगार पडलं होतं. ती थरथर कापत होती.
“आता सोड की तो स्कार्फ!” तो तिच्या शेजारी बसला आणि आपले बूट सॉक्स उतरवू लागला. तिने चेहऱ्याला गुंडाळलेला स्कार्फ सोडला आणि बेडवर टाकला. तो आपले सॉक्स उतरवून सरकत बेडच्या भिंतीकडील टोकाजवळ जाऊन टेकून बसला. ती मात्र तशीच बेडच्या कडेवर अवघडून बसली होती.
“अक्षुदाजी! मला इथे भीती वाटतेय खूप!” ती त्याच्याकडे न पाहताच बोलली.
“आता घाबरू नको. इथे कुणी येणार नाही आता.” तो शर्टची बटणं काढत बोलला. तिला पुनःपुन्हा आपण काहीतरी चूक करतोय असं वाटत होतं. त्याने आपला शर्ट उतरवून बाजूच्या टेबलवर ठेवला. पँटच्या खिशातील सगळं सामान काढून तेही टेबलवर ठेवलं.
“ये इथे बस!” तो.
ती हळूच उठून त्याच्याशेजारी थोडं अंतर ठेवून भिंतीला टेकून पाय सरळ करून बसली. तिने उशी मांडीवर घेतली आणि उगाच नखांवरील नेलपेंट खरडत ती वेळ घालवू लागली.
“काय झालं अर्पणा?” तो
“मला खरंच खूप भीती वाटतेय! आपण जाऊया आता!” ती
“माझ्यावर विश्वास नाहीये तर तुझा!” तो
“तसं नाही दाजी! मी आलीच नसते मग तुझ्याबरोबर.” ती
“मग कसं?” तो
“आपलं लग्न व्हायचंय अजून!” ती
“आपल्या लग्नाला काही प्रॉब्लेम येईल असं वाटतं का तुला?” तो
“नाही पण…” आता काय बोलावं हे तिला कळेना. तो तिच्या जवळ सरकला आणि तिचा डावा हात आपल्या दोन्ही हातात घेत त्याने घट्ट धरला आणि म्हणाला,
“तुला नको वाटत असेल तर जाऊया आपण. पण आता याला पैसे दिलेच आहेत तर आपला वेळ संपेपर्यंत बसू इथे गप्पा मारत.”
त्याच्या या वाक्याने तिला जरा बरं वाटलं. आणि त्याच्या हातांचा स्पर्शही तेवढाच आश्वासक होता. आयुष्यात असा स्पर्श ती पहिल्यांदा अनुभवत होती. तिची धडधड थोडीशी कमी झाली.
“सॉरी दाजी! पण खरंच मला असं नव्हतं करायचं. मी हो म्हणाले तेव्हाही भीती वाटली होती मला पण तुला नाराज करायचं नव्हतं!” ती
“असुदे! काही प्रॉब्लेम नाही.!” त्याने तिचा हात सोडला आणि डोळे मिटून भीतीला डोकं टेकून पडून राहिला.
“आर्पे!” तो
“हं!”
“एक किस तरी देशील की नाही?” तो. तिची आताशा शांत होऊ लागलेली छाती क्षणार्धात पुन्हा जोरजोराने धडधडू लागली. पण आता भीतीने नव्हे! तिलाही ते हवं होतंच. हे वयच तसं असतं. अशा गोष्टींबद्दल कमालीची उत्सुकता, आकर्षण या वयात असतेच. ती काहीच बोलली नाही. त्याने समजायचं ते समजून घेतलं.
तो उठून तिच्या जवळ आला. तिच्या चेहऱ्याजवळ आपला चेहरा नेट त्याने तिच्या नजरेत आपली नजर गाडली. डोळ्यांना डोळे मिळताच तिची नजर लाजेनं खाली झुकली. तिच्या छातीची वरखाली होणारी हालचाल त्याला दिसत होती. तिच्या कपाळावर घामाचे बिंदू जमा झाले होती. तिच्या तोंडाला कोरड पडली होती. ओठांवर पुन्हापुन्हा जीभ फिरवत ती सूकत असलेले ओठ ओले करत होती. तिची ओठ थरथरत होते. दुपट्ट्याची दोन्ही टोकं आपल्या हातात धरून तिने घट्ट मुठी आवळल्या होत्या. त्याचे श्वास तिच्या चेहऱ्यावर धडकल्याचं तिला जाणवत होतं. त्याने आपला चेहरा आणखी जवळ नेला. तिने डोळे मिटले. तिच्या ओठांना त्याच्या ओठांचा अगदी पुसटसा स्पर्श झाला. तिने एक मोठा श्वास घेतला. तिला आता छातीची होणारी धडधड आवडू लागली होती. आपली छाती कायमच अशी जोरात धडधडत राहावी असं तिला वाटत होतं. त्याने आपल्याला जोरात किस करावं असं तिला वाटत होतं. हाताने तिच्या हनुवटीला धरून त्याने तिचा चेहरा थोडा वर केला.

अचानक तिचे ओठ त्याच्या ओठांच्या कैदेत गेले. विजेचा झटका बसल्यासारखी ती उडाली. त्याच्या ओठांच्या गरम स्पर्शाने तिच्या अंगावर सरसरून काटा फुटला. तिच्या कपाळावर अठ्यांचे जाळे पसरले. हातांच्या अवळलेल्या मुठी आणखी घट्ट झाल्या. दोन्ही ओठांना तो हलके हलके चोखू लागला. तिचे ओठ आपल्या तोंडात ओढत तिच्या नाजूक ओठांवर आपली जीभ फिरवत होता. त्याच्या जीभेचा गरम स्पर्श तिला हवाहवासा वाटू लागला होता. त्याची जीभ तिच्या तिच्या जिभेवर फिरू लागली. ती सुन्न झाली होती. त्याने आपल्याला आता सोडूच नये असं तिला वाटत होतं. तिच्या स्पर्शाने त्याच्यात जोश भरू लागला होता. जसजसा वेळ जात होता तसतसा तो अधिक उत्कटतेने तिचे ओठ चुंबत होता. तिच्या हातांवरील हलकी सोनेरी लव ताठ उभी राहिली होती. तिच्या चेहऱ्यावर समाधान आणि तृप्ती पसरली होती. त्याने आपला हात तिच्या मानेवर मोकळ्या सोडलेल्या केसांखालून आत घातला. ती शहारली. तिची मान आपल्या बोटांनी कुरवाळत तो आता आधाशीपणे तिच्या ओठांवर तुटून पडले होता. ती फक्त आनंद घेत होती. तिच्या नसानसांतुन आता रक्ताऐवजी जणू वीज वाहू लागली होती. त्याच्या हाताच्या मन्यूर होणाऱ्या सोर्शने तिला चांगलंच उत्तेजित केलं होतं. उम्मsss उम्मsss असे आवाज करत आता दोघेही एकमेकांच्या ओठांवर तुटून पडले होते. त्याने उजव्या हाताने तिची ओढणी काढून बाजूला फेकली. खोल गळ्याच्या तिच्या घट्ट पंजाबी टॉपच्या रुंद आणि खोल गळ्यातून उघड्या दिसणाऱ्या तिच्या छातीवर त्याच्या हातांची बोटं फिरू लागली. खांद्यावर ड्रेसच्या आत बोट घालत तो तिच्या स्लिपच्या आणि ब्राच्या बंदांशी खेळू लागली. हा स्पर्श तिला बेभान करू लागला होता. तिची स्तनाग्रे तट्ट झाली होती. तिचे उरोज हुळहुळू लागले होते. तिचे भान हरपले होते. त्याच्या हातांचा तिच्या मानेवर आणि खांद्यांवर होणारा स्पर्श तिला आणखी चेतवत होता. अचानक त्याचा हात तिच्या खांद्यावरून खाली घसरला आणि पुढच्याच क्षणी तिचा गुबगुबीत उरोज त्याच्या तळव्यात होता. ड्रेसवरूनच त्याने तिचा बहरू लागलेला उरोज हळूहळू दाबायला सुरवात केली.
“उंssss स्स्सsssss ह्हssss!” तिच्या तोंडून उसासे फुटू लागले. त्याने तिचे ओठ सोडले व तिच्या मानेत आपला चेहरा खुपसत तिच्या मानेची मऊ त्वचा चाटायला सुरवात केली.
“उंsssss हुहुहुssssss!” ती उसासे टाकत होती. त्याने एका हाताने तिच्या गुबगुबीत उरोजावर हल्ला चढवला होता. त्याचा दुसरा हात तिच्या काखेखालून मागे जात तिच्या पाठीवर भराभर फिरत होता. मागे झुकत तिने आपले हात गादीवर टेकवले हिते व त्यांच्या आधारावर आपले अंग सोडले होते. तो आता उसळून उसळून तिच्या मानेवर तुटून पडत होता. एकेक श्वास घेणं तिच्यासाठी आता कठीण होऊ लागलं होतं. तीही उत्कटपणे त्याला प्रतिसाद देत होती.
“काढ ना!” तो तिच्या मानेजवळच्या हाडांवर चुंबने घेता घेता बोलला.
“उंsssss!” तिला काहीच कळत नव्हते. पहिल्यांदा तिच्या शरीराला एखाद्या पुरुषाचा असा स्पर्श होत होता. तिचा टॉप आणि स्लिप वर करण्याचा प्रयत्न तो करत होता. तिचे भरू लागलेले वक्ष दाबून तिने टॉप आणखी वर नेला आणि त्याने तिच्या डोक्यातून काढून तो बाजूला भिरकावला. तिचे गादीत रोवलेले हात बाजूला करत त्याने तिला बेडवर उताणे पाडले.

This content appeared first on new sex story .com

तिचे मोकळे केस गादीवर विस्कटले होते. तिचे डोळे मिटले मितलेलेच होते. चोखून चोखून तिचा खांदा व मान लालभडक झाली होती. उताणे झोपल्यामुळे तिचे उरोज जरासे पसरट झाले होते. ब्राच्या खाली तिच्या बरगड्या आणि त्यांच्या मध्ये खपाटीला गेलेलं गोरंपान पोट त्याच्या उत्कटतेत भर घालत होता. क्मरेवरच्या मांसाच्या वळीत तिचा सलवार आवळून बांधल्याने चांगलाच रोवला होता. त्याने कमरेला हात घालत तिच्या सलवारची नाडी सोडली. तिनेही पार्श्वभाग वर उचलून धरत त्याचे काम सोपे केले. तिच्या बारीक पण मांसल मांड्या उघड्या पडल्या. तिच्या मागावर आता फक्त ब्रा आणि पँटी होती. ती बेभान होऊन बेडवर वळवळत होती. पाण्यातून काढलेला मासा तडफडावा तस! तिला कशाचेही भान राहिले नव्हते. त्याने आपले कपडे उतरवले. बेडवरून खाली उतरत त्याने तिला हाताला धरून उभे केले आणि आपल्या मिठीत आवळले. तिला त्याच्या ओठाचं चुंबन घ्यायचं होतं पण तो मुद्दाम चेहरा मागे घेत तिच्यापासून दूर रहात होता. शेवटी तिने उडी मारली आणि त्याच्या कडेवर बसत पायांनी त्याच्या कमरेला विळखा घातला. एकमेकांच्या शरीराचा सुखद स्पर्श त्यांच्यात अंगार फुलवीत होता. तिला उचलून तो भिंतीशी गेला. तिला तसेच कडेवर धरून त्याने तिची पाठ भिंतीशी टेकवली. आणि आपल्या शरीराचा दाब तिच्यावर टाकला. तिचे स्तन त्याच्या छातीने दाबले गेले. तिच्या ओठांवर, गालावर, मानेवर व छातीवर त्याने चुंबनांचा वर्षाव सुरु केला. उत्तेजनेने तिचा श्वास घुसमटू लागला. जोराच्या श्वासोछवासामुळे तिचे उरोज भराभर वर खाली होऊ लागले. तिच्या मध्यम आकाराच्या स्तनावर त्याचा डावा हात अलगद स्थिरावला. तो हलके हलके तिच्या स्तनाला ब्रावरूनच कुरवाळू लागला. ती तिच्या पायांनी त्याच्या कमरेवर दाब टाकत त्याला स्वतःकडे खेचत होती. तिच्या ब्राच्या स्ट्रॅपशी तो जीभेने खेळू लागला. तिच्या स्ट्रॅप आणि शरीराच्या मध्ये आपली जीभ कोंबून तो गुदगुल्या करत होता. तिने तिचा चेहरा वर केला व छताकडे पाहत तिने आपली छाती त्याच्यासाठी खुली करून दिली. स्ट्रॅप मध्ये बोट घालत त्याने तो तिच्या खांद्यावरून उतरवून तिच्या कोपराशी सोडून दिला. तिचा घट्ट लोण्यासारखा मऊ आणि गुलाबी स्तन ब्राच्या कपमधून बाहेर बाहेर आला. बरोबर त्याच्या तळव्यात बसेल एवढासाच होता तो. त्यांची पूर्ण वाढ झालेलीच नव्हती. नुकतंच बाळसं धरू लागलेला तो आंबा त्याने आपल्या मुठीत धरून पिळला.
“अक्षूssss स्सस्स्स्सस!” तिने दीर्घ सुस्कारा सोडला. तिचे निपल्स गडद गुलाबी रंगाचे आणि अगदी एखाद्या मोठ्या मनुक्याएवढे होते. उत्तेजनेने ते फटफटत होते. अगदी अलगद त्याने ते दोन बोटांत पकडले आणि चिमटवले.
” आssssssssss ह! अक्षूsssss” ती कण्हली!
तिच्या पाठीवर हात फिरवत त्याने तिच्या ब्राची हूक काढली आणि हळुवारपणे तिची ब्रा उतरवून टाकली. ब्राच्या दाबाने तिच्या खांद्यावर काखेत आणि दोन उरोजांच्या खाली पुढे पोटावर व्रण पडला होता. जीभेने तो अलगद ते व्रण असलेल्या जागा चाटू लागला. तिला काही कळत नव्हते. ती त्याला हवं ते करू देत होती. तिचं शरीर हा वेड लावणारा स्पर्श पहिल्यांदाच अनुभवत होतं. तिचे स्तन म्हणजे त्याच्यासाठी पर्वणीच होती. अगदी नवे कोरे, गोरे पान, मुलायम आणि एकदम जेवढे हवेत अगदी तेवढीच साईझ! बराच वेळ त्याच्या कमरेस बसून तिची पाठ अवघडू लागली. तिने त्याच्या खांद्यांना दोन्ही हातांनी दूर ढकलले आणि पायांचा विळखा सैल केला. उतरून ती जमिनीवर उभी राहिली. दोघेही चुंबने घेऊनच दमले होते. दोघांचाही श्वास जोरात चालत होता. कपाळांवर घर्मबिंदू जमा झाले होते. तो तिच्या शरीराला नजरेने पिऊन टाकत होता.
एव्हाना तिचे केस पार विस्कटून गेले होते आणि त्यामुळे ती आणखीच मादक दिसू लागली होती. तिचे स्तन अगदी किंचित जमिनीकडे झुकले होते. तिचे सर्वांग लालभडक झाले होते. त्याचे हात अलगद तिच्या कमरेवर स्थिरावले आणि त्याने तिला पुन्हा त्याचा मिठीत ओढले. तिने पुन्हा मान उंचावत स्वतःला त्याच्या स्वाधीन केले. त्याने पुन्हा आपले डोके तिच्या मानेत घुसवले आणि तिची नितळ त्वचा चाटू लागला चोखु लागला. शृंगाराच्या उसळत्या समुद्रात त्यांची शरीरे आणि मनेही मनसोक्त डुंबत होती. डुंबत कसली, बुडून गेली होती. तिचं रोम रोम फुलत चाललं होतं.
तिला ओढत तो बेडजवळ घेऊन गेला आणि तिला त्याने बेडवर बसवले. तिच्यासमोर उभे राहत त्याने आपली अंडरवेअर उतरवली. त्याचे थाठरून फडफडत असलेले शिश्न तिच्यासमोर मोकळे झाले. इतक्या वेळ आपल्याला लाज कशी वाटली नाही याचं तिला खरोखरच आश्चर्य वाटलं आणि ती लाजेने चुर झाली तिने आपल्या तळाव्यांमध्ये आपला चेहरा लपविला. त्याने एका हाताने तिचा एक हात घट्ट धरला आणि तिच्या चेहऱ्यापासून दूर केला. तिने मान खाली घातली आणि डोळे गच्च मिटले. तिने दोन्ही हातांनी बेडच्या कडा घट्ट आवळल्या होत्या. त्याने तिचे दोनही खांदे हातांनी घट्ट पकडले आणि तिला जवळ ओढले. त्याच्या कडक झालेल्या शिश्नाचा अलगद स्पर्श तिच्या ओठांवर झाला आणि तिची तंद्री भंग पावली. तिने मन वर करून त्याच्याकडे पाहिलं आणि म्हणाली,
“हे नको! प्लीज!” पहिल्यांदा शांततेचाही भंग होत होता.
“घे!” त्याच्या आवाजात जरब होती की प्रेम होतं की आणखी काय हे तिला कळलं नाही पण तिने आपले दोन्ही हात त्याच्या शिश्नाभोवती गुंफले आणि आपले टपोरे ओठ अलगद त्याच्या टोकावर टेकवले. त्याने त्याचा एक हात तिच्या खांद्यावर आणि एक डोक्याच्या मागे धरला. तिला कसेसेच वाटत होते. पराकोटीची उत्तेजनाही आता तिला सहन होत नव्हती. तिने आपला हात आपल्या पॅंटीत कोंबून स्वतःच योनीशी खेळण्यास सुरवात केली आणि एका हाताने त्याचे शिश्न घट्ट धरले. जेवढे तिच्या मुठीत होते तेवढेच आणखी तिच्या मुठीच्या बाहेर होते. तिने डोळे गच्चं मिटले आणि तो गरम झालेला पोलादी भाला आत घेतला… इतका आत की त्याचे टोक तिच्या घश्यात पोचले. तिचा श्वास कोंडला आणि एक जोरदार उबळ आली. झटक्यात तिने ते बाहेर काढलं आणि जोरजोरात खोकू लागली.
“राहू देत! तुला जमणार नाही. सराव लागतो त्यासाठी. तू अगदीच नवखी आहेस.” तिला जणू तो आव्हान देत होता.
तिने नकारार्थी मान हलवत त्याचे लिंग पुन्हा दोन्ही हातांत घट्ट धरले आणि त्याचे फक्त पुढचे टोक ओठांनी अलगद कुरवाळू लागली. तिच्या ओठांतून जणू वीजेचा प्रवाह तिच्या सर्वांगात सळसळला. त्याने तिचे केस गच्च पकडले. थोडं थोडं करून तिने अर्ध्याहून अधिक लिंग तिच्या तोंडात घेतलं होतं. आतल्या आत तिची जीभ त्याच्या एकएका शिरेला उत्तेजित करत होती. डोळे मिटून ती त्याच्यावर तुटून पडली. सुरवातीला तिला कसंसंच वाटलं पण आता तिलाही मजा येऊ लागली होती. तिच्या जिभेला होणारा तो नवीनच स्पर्श तिला आवडू लागला होता. ती आता अधाशीपणे चोखू लागली. तिच्या लाळेचे ओघळ त्याच्या अगदी मांड्यांपर्यंत आले होते. तिच्या हनुवटीवरून लाळ ठिबकत होती. पण ती थांबायला तयार नव्हती. डोके जोरात पुढे मागे करून ती त्याच्या लिंगाचे दणके स्वतःच्या घशावर घेत होती. अचानक त्याने तिचे केस ओढून तिला थांबवले व तिला उभे केले.
तिने आपल्या दंडाला आपली हनुवटी पुसली. तो तिला तिच्या पाठीमागून बिलगला. आणि तिच्या पोटांवर अलगद हात फिरवू लागला. आपलं तोंड त्याने तिच्या दाट काळ्याशार केसांत घुसवलं. तो गंध त्याला वेड लावीत होता. तिच्या मानेवर खांद्यावर आणि पाठीवर त्याने चुंबनांनाचा वर्षाव सुरु केला. मध्येच तो तिचा कान चावत होता. आता आवेगामुळे तो तिच्या मांसल शरीरावर त्याचे दात रुतवू लागला. ती विव्हळत कण्हत त्या उन्मादाचा आनंद उपभोगत होती. पोटावरून सरकत सरकत त्याचा हात तिच्या स्तनांवर पोचला. चेंडू तळव्यात धरावा तसे त्याने त्याचे हात तिच्या स्तनांखाली अलगद धरले आणि तो तिचे स्तन अगदी हळुवारपणे कुरवाळू लागला.
“आहाहाssss अक्षुsss खूप छान वाटतंय!” ती बरळली. चाटून चोखून आता त्याने तिची पाठही लालबुंद करून टाकली होती. मध्येच तो तिचे स्तनाग्र बोटांत धरून पिरगळत होता. तिने डोळे गच्च मिटले होते आणि मान मागे त्याच्या खांद्यावर सोडून दिली होती. त्याच्या एकेका स्पर्शाबरोबर तिचे शरीर शाहारत होतं. तिच्या स्तनांबरोबर मनसोक्त खेळल्यानंतर त्याने तिला फिरवले. तिने बहुधा आता डोळे उघडायचेच नाहीत असंच ठरवलं होतं.
दोन्ही हातांची बोटे त्याने तिच्या कमरेवरील पँटीत घुसवली आणि खाली बसत त्याने तिची पँटी तिच्या घोट्यांपर्यंत खाली घेतली. उतरवताना त्याची बोटे तिच्या पूर्ण पायावरून फिरली. ती शहारून बेडवर बसली आणि शरीर मागे झोकून देत तिने भिंतीला पाठ टेकली. त्याने तिचा डावा पाय अलगद आपल्या हातात धरून उचलला. आपले ओठ तिच्या घोट्याजवळ टेकवले. ती वळवळत सुस्कारे सोडू लागली. चाटत चोखत तो तिच्या गुडघ्यांपर्यंत आला. जेव्हा त्याच्या ओठांनी तिच्या मांडीला स्पर्श केला तेव्हा ती अक्षरशः थरथरली. त्याने तिच्या दोन्ही गुडघ्यांना धरून तिचे पाय फाकवले. तिची योनी लालभडक होती हलकी काळसर सोनेरी लव सर्वत्र फुलली हाती. एवढी उजळ योनी त्याने कधीच पहिली नव्हती. काय होत होतं, काय होणार होतं हे तिला काहीच समजत नव्हतं! त्याने आपल्या हाताच्या बोटांनी एकमेकांना बिलगलेले ती तिच्या योनिद्वाराचे पडदे अलगद वेगळे केले. त्याने आपले जीभ बाहेर काढली आणि तिच्या योनी द्वारावर टेकवली!
” अक्षुssssssआssssssssss ह्ह! मंssssss!” तिला आता आवाज दाबणे अशक्य होऊ लागलं होतं.
एक दोनवेळा जीभ वर खाली फिरवल्यांनंतर त्याने अलगद तिच्या योनीत शक्य तेवढ्या आत घुसवली. ती आनंदाने वेडी झाली. तिने स्वतःचे स्तन जोरजोरात पिळायला सुरवात केली. दोन तीन वेळा आत बाहेर करून तो बाजूला झाला. तिची छोटीशी योनी पाझरू लागली होती. त्याने त्याचे मधलं बोट अलगद आत सरकवले.
“आsssई! अक्षू वॉssssव” तिने सुस्कारा सोडला

तिची योनी अगदी रसरशीत होती. टच्च फुगलेल्या फुग्यावर जणू मध्ये दाब देऊन रेष आखली होती.
“कितीवेळा केलंय?” तो तिची योनी कुरवाळत बोलला.
“लाज वाटते का? काहीपण विचारू नकोस!” ती उसासे टाकत बोलली.
“बोला ना!” तो
“डोकं फिरवू नकोस हा तू!” ती पेटून उठली होती, उतावीळ झाली होती. “हं” म्हणत तो उभा राहिला टेबलावरचं पाकीट फोडून त्यातलं एक काँडोम त्याने सराईतपणे आपल्या लिंगावर चढवलं. वाकून तिच्या मांड्यांना विळखा घालत तिला त्याने भिंतीकडून स्वतःकडे ओढलं. तिची कंबर बेडच्या अगदी कडेवर आणली. तिचे नितंब हवेत होते. तिच्या गुडघ्यांखाली धरून त्याने तिला उचलून धरले होते तिचे पाय त्याच्या कोपऱ्यांवर स्थिरावले होते. एका हाताने आपली तापलेली पोलादी पहार धरून त्याने तिचे टोक तिच्या योनीवर टेकवले. तिने श्वास भरून घेतला डोळे आणखी गच्च मिटले. त्या स्पर्शाने तिच्या सर्वांगात जणू असंख्य वीजा सळसळत असल्याचा भास तिला झाला. तिने आपल्या मुठी गच्च आवळल्या. हाताने धरून दोन तीन वेळा त्याने त्याचे लिंग दोन तीन वेळा त्या फटीत वरपासून खालपर्यंत फिरवले. तिच्या अंगावर शहारे फुटले. मनातल्या मनात ती घाबरली पण या भीतीतही एक वेगळाच आनंद होता. शेवटी अंदाज घेत त्याने आपले लिंग स्थिरावले आणि दोन्ही हातांनी पायांची पकड घेत त्याने अगदी हळूच त्याचे भलंमोठं लिंग तिच्यात घुसवलं. इतके हळू की ते आत घुसताना त्याचा प्रत्येक रोमारोमाला होणारा स्पर्श दोघांनाही जाणवला.
“स्सssssssss!” वेदनेची कळ शिरशिरत तिच्या डोक्यापर्यंत गेली. वेदनाही किती सुख देऊ शकतात याचा अनुभव तिला आज प्रथमच मिळत होता. एक क्षण थांबून त्याने पुन्हा जोर लावला आणखी आत घुसण्याचा प्रयत्न करू लागला.
“आssssss उच! हळू अक्षू!!” ती विव्हळत होती.
पहिलीच वेळ असल्याने तिच्यासाठी हे तितकंसं सोपं नव्हतं. हळूवरपणा काम करत नाहीये हे लक्षात आल्यावर त्याने कंबर किंचित मागे घेत श्वास भरला आणि तिच्या पायांवरील हातांची पकड आणखी घट्ट करत एक जोरदार दणका दिला आणि एका झटक्यात तो अर्ध्याहून अधिक आत घुसला.
आयाsssss ईssss! मेले…. आऊsssss अsssssहहह!” तिच्या तोंडातून मोठी किंकाळी फुटली. त्याने आपला तळवा तिच्या तोंडावर दाबत तिचे पुढचे आवाज बंद केले. तिच्या डोळ्यातून अखंड पाणी वाहू लागले. आवळलेल्या मुठी ती जोरजोरात गादीवर आदळत होती. तिच्या चेहऱ्यावरून तिच्या वेदना अगदी स्पष्ट जाणवत होत्या. तिचे कौमार्य उद्धवस्त करत तो अगदी आत पोचला होता. अतिवेदनेने तिचा जीव नकोसा झाला होता. त्यात त्याने तिचे तोंड दाबून तिचा आवाज बंद केला होता. अगदी सावकाश वेगाने तो हळुवारपणे आत बाहेर करू लागला. त्याच्या दणक्यांच्या तालावर ती विव्हळू लागली. आत घुसताना ती मोठ्यांदा कण्हत होती आणि बाहेर येताना सुस्कारे सोडत होती. तिचे स्तन उसळ्या मारत होते. वेदना आणि उत्तेजनेने ती बेजार झाली होती. तो जाणीवपूर्वक त्याचा वेग वाढवत नव्हता. तिने तिची कंबर उचलून धरली होती. तिची योनी इतकी अरुंद होती की त्याच लिंग कुणीतरी मुठीत अगदी घट्ट पकडलं होतं असं त्याला वाटत होतं.
तिने अचानक तिचे पाय त्याच्या छातीवर टेकवले आणि त्याला जोराचा धक्का दिला. त्याची पकड सुटली आणि तो जरासा मागे सरकला. त्याने तिला उलटं फिरवलं आणि तिचे हात बेडवर टेकवून ती ओणवी उभी केली. तिचे नितंब अगदी घट्ट होते. ओणवे उभी राहिल्यामुळे ते आणखी मोठे दिसू लागले. कमरेची वळणे अधिकच वक्र झाली. तिने पाय फाकवून त्याला रस्ता दाखवला. एका हाताने तिच्या कमरेवर घट्ट पकड घेत दुसऱ्या हाताने त्याने आपल्या लिंगाला योग्य जागी टेकविले व फटीत पुन्हा तो त्याचे लिंग वर खाली घासु लागला.
“आउच! अक्षुsssss! किती छान करतोयस तूssss! स्स्स्सsssss!” ती पुन्हा सुस्कारे सोडू लागली. तिची पाठ अगदी आकर्षक दिसत होती. तिचे केस खांद्यांवरून पुढे रुळत होते. त्याने तिच्या कमरेची वळणे आपल्या दोन्ही हातांनी घट्ट पकडली आणि पुन्हा सावकाश आत प्रवेश केला. तिने आपले पोट खाली दाबले आणि आपले नितंब आणखी मागे ढकलले. तसेच तिने तिची छाती पुढे बाहेर काढुन मान वर केली. तिच्या पाठीची कमान झाली होती. कमरेची पकड मजबूत करत त्याने अगदी वेगाने तिच्यावर आघात करण्यास सुरवात केली.
“आsss आsss आsss! आईs हं sss हंsss! हळू ना अक्षु!”ती प्रत्येक ठोक्याबरोबर विव्हळत होती. त्याचा वेग हळूहळू वाढत चालला होता आणि तिच्या वेदनाही! तिच्या विव्हळण्याचा आवाजही वाढत चालला होता.
दोघांच्याही मांड्या ओल्या झाल्या होत्या त्याच्या दणक्यांबरोबर थप्प थप्प असा आवाज खोलीत घुमत होता. पराकोटीच्या वेदना आणि असिमीत आनंद याचा यापूर्वी कधीही न घेतलेला अनुभव ती घेत होती. तिचे स्तन जोरजोरात उसळ्या मारत होते. हळुहळू तिला त्या परमोच्च क्षणाची चाहूल लागू लागली होती.
“वॉव! उफ्फssss स्स्सsss! आss ह!”
“हंsssssss!”
“आई..आई..आssssss इ”
“स्सssss.. हंss!”
उत्तेजनेच्या भरात तिच्या तोंडून असे वेगवेगळे चित्कार फुटत होते. आणि हे आवाज त्याला आणखी चेतवत होते. तो ही आता संपत आला होता. अचानक दोघांच्या अंगातूनही ती शिरशिरी सर्रर्रकन वाहिली. तो झडून तिच्या बाजूला बेडवर कोसळला. तिला सुख म्हणजे काय असतं हे त्या क्षणाला कळलं. दोघेही धापा टाकत होते. दोघांचीही शरीरे घामाने चिंब भिजली होती. दोघेही काही वेळ तसेच पडून राहिले.
काही वेळाने दोघांनीही स्वतःला स्वच्छ केलं आणि आपापले कपडे घातले तिने स्कार्फ गुंडाळला आणि ते निघाले.
“थॅंक यू आर्पे!” हॉटेलातून बाहेर पडून गाडीवर बसताना तो तिला म्हणाला
“परत कधी आता?” तीही खट्याळ झाली होती.
ती फक्त गालात हसला आणि त्याने गाडीचा वेग वाढवला. वेगात त्यांची गाडी हडपसरच्या दिशेने निघून गेली

For feedback email [email protected]

This story तारुण्य appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page