थिएटरमध्ये बाथरूम साफ करणाऱ्या मुलाकडून मजबुरी मध्ये झवून घेतलेहॅलो फ्रेंड्स माझे नाव प्रेरणा आहे.

मी मुंबई मध्ये एका नवीनच उघडलेला मूवी थिएटर मध्ये रेसेपशन म्हणून कामाला लागले. थिएटर लहान आहे. फक्त ५० लोकांची बसायची जागा आहे. तिकीट महाग असल्याने फक्त मोठमोठे लोकच इथे येत असे. थिएटर लहान असल्याने स्टाफ पण जास्त नव्हता. पूर्ण थिएटर मध्ये साफ सफाई सांभाळण्याची जीमेदारी माझी होती.

रात्री शेवटचा मुवि संपला कि माझे काम होते कि एकदा थिएटर मध्ये फिरून सर्व काही वेवस्तीत आहे कि नाही ते पाहायचे.

मी नवीनच होते. त्यामुळे मी माझे काम एक्दम प्रामाणिक पणे करत असे. शेवटचा मुवि शो रात्री १.३० ला संपायचा म्हणून मला उशिरा पर्यंत थिएटर मध्ये थांबून राहायला लागायचे. सर्व गेल्यानंतर पूर्ण थिएटर आतून शांत होत असे.

फक्त काही स्टाफ असायचे. असे माझे फक्त बोलणे साफसफाई आणि तिकीट विकणाऱ्या लोकांशी होत असे. तिकीट विकणारे लवकर निघून जायचे रात्री. फक्त साफ सफाई करणारे ३ स्टाफ होते त्यात २ मुले आणि एक बाई होती. ती बाई पण शेवट पर्यंत थिएटर मध्ये असायची.एकदा रविवार चा दिवस होता. मला संध्याकाळ पासून कसे तरी होत होते. खर सांगू तर माझ्या पुचीला खाज सुटली होती. पुची खूप चावत होती. पुची गरम झाल्याने सारखं पुचीला हात लावायचे मन करत होते. त्यात मी रेसेपशन वर असल्याने मला काळ्या रंगाची पॅन्ट आणि लाल रंगाचा शर्ट घालावा लागायचा. ती जी पॅन्ट दिली होती. ती माझ्या पायाला गच्चं बसायची. पॅन्ट पुचीला घट्ट चिकटलेली असल्याने जास्तच खाजवायची.

मनात पण खूप चावट चावट विचार येऊ लागले होते. जो पण सुंदर मुलगा थिएटर मध्ये दिसत होता, मी त्याच्या कडे आकर्षित होत होती. काही वेळ तर स्वतःला सांभाळून घेतले पण रात्रीचे ९ वाजून गेले नंतर तर मला जास्तच चावट चावट विचार येऊ लागले. मला असं वाटू लागले कि कोणी तरी मला येऊन नागडे करावे आणि माझी पुची चाटावी.

मी स्वतःला कसे तरी सांभाळ आणि कामात लक्ष देऊ लागले. आज साफ सफाई करणारी बाई आली नव्हती. फक्त दोघे मुलं होती. त्यात एक लवकर आला होता तर तो १० ला निघून गेला.

नेहमी प्रमाणे शेवटचा मूवी १.३० संपला. थिएटर पूर्ण खाली झाले. खाली एक वाचमेन रात्र भर राहतो. त्याने सर्व निघून गेल्यावर खालून मोठा दरवाजा बंद केला होता. वाचमेन ला माहित होते कि आम्ही साफ सफाई करून स्टाफ निघतो २ नंतर.

सर्व निघून गेले. फक्त साफ सफाई करणारा मुलगा होता. त्याचे नाव अरुण होते. अरुण नेहमी प्रमाणे आधी मुलांचे बाथरूम साफ करून आला. मग तू मुलींचे बाथरूम साफ करत होता.मी थिएटर मध्ये फिरून सर्व वेवस्तीत बंद आहे ना ते एकदा पाहून घेतले. सर्व काम करणारी माणसे एक एक करून निघत होती. रविवार असल्याने, आणि सोमवारी सर्वाना सुटी असल्याने सर्व लवकर निघून गेली. मी थिएटर मध्ये एक चक्कर मारून आले तेवढ्यात सर्व निघून गेली होती.

मी मग मुलांच्या बाथरूम मध्ये गेली. सर्व वेवस्तीत साफ केले आहे कि नाही ते पाहिले. मग मुलींच्या बाथरूम मध्ये आली. तिथे अरुण साफ सफाई करत होता. मी आत आले आणि एका बाजूला उभी राहून त्याला पाहू लागले. बाथरूम चा दरवाजा आपोआप बंद झाला.

मी त्याला पाहत होते. तेवढ्यात अरुणला पाहून माझी पुची परत खाजवू लागली. अरुण दिसायला गोरा होता पण अंगाने बारीक होता. तो जास्त बोलत नसे. एक्दम शांत स्वभावाचा मुलगा होता. मी त्याला जे काम सांगायचे तो ते वेवस्तीत करत असे. माझे शरीर ३४ २८ ३४ होते. अरुणची उंची माझ्या पेक्षा थोडी कमी होती.

मी अरुणाला काम करताना पाहत राहिले. का माहित नाही पण माझ्या मनात अरुण ला पाहून पुचीची खाज वाढू लागली. एकंदरीत माझ्या मनात विचार आला, अरुण कढून पुची चाटून घेऊ का.

काही वेळ मी अशीच स्तब्द विचार करत उभी राहील. जेवढा जास्त विचार करत होते, तेवढी पुचीची खाज वाढत होती. मग एक क्षण असा आला कि मला राहवले नाही. त्यात थिएटर मध्ये एवढी शांतता होती कि त्याने मन अजून उसुक होऊ लागले.

मी शेवटी ठरवले अरुणाला इशारा देते. बघू तो काय करतो. अरुण समोर मशीन घेऊन बाथरूम साफ करत होता. मी मुदामून पाठ फिरवून हात धुवायचे नाटक करू लागले. हात धुताना समोर आरश्यात मी अरुण पाहतो कि नाही मला ते पाहत होते.

मी जशी फिरली हात धुवायला, अरुण लगेच माझ्या गांडीकडे पाहू लागला. तो थोडा घाबरत होता, पण अधून मधून माझ्या गांडीकडे पाहत होता. काही वेळ मी अशीच हात धुवत उभी होती. मग मी अजून वाकली आणि तोंड धुण्याचे नाटक करू लागली. मला वाटले वाकून उभी राहली कि माझी गांड मागून मोठी दिसेल आणि अरुण पाहत राहील.

काही वेळाने मी परत सरळ उभी राहिली आणि तोंड पुसू लागली. तोंड पुसताना मला आरशात दिसले अरुण माज्याकडे पाहत होता. तोंड पुसताना मला लक्षात आले माझी गल्ली मी अरुण ला दाखवू शकते. मी माझ्या शर्ट चे वरचे दोन बटण उघडले. शर्ट थोडा खाण्ड्यवरुन सरकवला म्हणजे गल्ली स्पष्ट दिसेल. मी जरा जास्तच शर्ट बाजूला केला म्हणजे माझे बॉल पण वरून दिसतील.

मग मागे फिरले आणि खाली बसून माझ्या सॅंडल ची पट्टी लावू लागली. जशी खाली बसली, माझी गल्ली स्पष्ट अरुणला दिसत होती. अरुण थोड्याच अंतरावर होता. तो काच पुसत होता. मी हळूच तिरक्या नजरेने अरुण कडे पाहिले तर अरुण टक लावून माझ्या गल्ली कडेच पाहत होता. मी मुदामून सॅंडल ची पट्टी बांधताना हात जवळ करून माझे बॉल दाबून धरले.

काही वेळ मी अशीच बसून होते. मग उठले. मला जाणवले कि हळू हळू मला अरुणच्या जवळ जावे लागेल. मी असाच तो काम करत असताना त्याच्याशी गप्पा मारू लागले. मी अरुणच्या जवळ गेले आणि त्याला विचारले तू कुठे राहतो, कसा घरी जातो.

अरुण ने माझ्या कडे पाहिले आणि तो माझ्याकडे घाबरत पाहत मला त्याच्याबद्दल सांगू लागला. मला लक्ष्यात आले तो माझ्याकडे कमी पाहतोय आणि माझ्या गल्ली कडे जास्त लक्ष देत आहे. मी त्याला काही न म्हणता त्याला माझी गल्ली पाहू दिली.

आता माझा संयम संपत आला होता. तर मी माझी बॅग घेऊन आली. त्यात माझे घरी घालून जायचे कपडे होते. मी रोज कपडे बदलून घरी निघत असे. आज मी विचार केला अरुण समोरच कपडे बदलते. मी एका अंघोळ करायच्या बाथरूम मध्ये आत गेले. आणि मुद्दाम दरवाजा पूर्ण बंद नाही केला म्हणजे अरुण ला मी कपडे बदलताना दिसेल.

मी आत गेले आणि दरवाज्याकडे पाठ करून कपडे बदलू लागले. तेवढ्यात मला दरवाज्याच्या खालून अरुण ची चालण्याची सावली दिसली. त्याला कळले कि दरवाजा पूर्ण बंद झाला नाही आहे. तो बाजूच्या बाथरूम चा दरवाजा पुसायच्या बहाण्याने समोर आला आणि लपून कोपऱ्यातून मला आत पाहू लागला. मला खालून सावली दिसत होती त्याची.

मी माझा लाल शर्ट काढून समोर लटकावला. आत मी काळ्यरंगाचा ब्रा घातला होता. मग मी माझ्या पॅन्ट चे बटण उघडले आणि पॅन्ट खाली केली आणि काढून टाकली. पॅन्ट काढताना तिरक्या नजरेने मी दरवाज्या कडे पहिले तर मला अरुण आत पाहताना दिसला.

मी वाकून पॅन्ट काढली. आणि मुदामून माझी गांड दरवाज्या कडे केली म्हणजे अरुण ला माझी ३४ ची गांड दिसेल. मी आत काळ्या रंगाची पॅंटी घातली होती. पॅन्ट काढून ती समोर लटकवली. कपडे काढल्याने आता माझे शरीर खूप तापले होते. अरुण काही करेल ह्याची शक्यता मला वाटत नव्हती. आणि जास्त वेळ थांबू पण नाही शकत होतो इथे.

म्हणून मीच पुढाकार घेतला आणि अरुण ला आवाज दिला. मी अरुण ला आवाज देऊन आत बाथरूम मध्ये बोलावले. अरुण हळूच दरवाज्या कडे आला. मी दरवाजा थोडा उघडला आणि त्याला म्हणाले माझी जरा मदत कर ना आत येऊन. आणि त्याला मी आत घेतले.

आत आल्यावर अरुण मला वरून खाली पाहू लागला. माझे ३४ चे मोठे बॉल तो टक लावून पाहू लागला. त्यात माझी गल्ली आकर्षक दिसत होती वरून पडणाऱ्या लाईट मुळे. मी अरुण ला म्हणाले माझा हुक काढ, माझ्याने निघत नाही आहे.

अस बोलून मी त्याच्या कडे पाठ करून उभी झाली. अरुने घाबरत दोन्ही हाताने माझ्या ब्रा चा हुक खोलायला सुरवात केली. काही वेळ घेऊन त्याने ब्रा चा हुक खोलला. जसा त्याने हुक खोलला, माझे दाबून ठेवलेले बॉल मोकळे झाले. मी हळूच अरुण कडे फिरले आणि अरुण कडे पाहत माझा ब्रा हळूच काढून टाकला.

बॉल वरून ब्रा निघताच माझे स्तन उघडे पडले. अरुण आता एक्दम स्तब्द झाला. त्याची नजर माझ्या बॉलवरच टिकली. मी ब्रा काढून कपड्यच्या बाजूला लटकवला. आणि जशी परत अरुण कडे पाहिले, मला राहवले नाही आणि मी अरुण चे डोकं पकडून त्याचे तोंड माझ्या दोन्ही बॉल च्या मध्ये दाबले.

अहाहाहाहा आहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहा आह्हह्हह्ह
अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

अरुण चे तोंड बॉल वर लागताच, अरुण चैताळला. त्याने लगेच उजव्या बॉल चा निप्पल तोंडात घेतला आणि दोन्ही हाताने बॉल दाबत तो माझे स्तन चोखु लागला.

हहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा आहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

माझे शरीर नाचू लागले. रात्रीची वेळ आणि थिएटर मध्ये आम्ही दोघेच. एक वेगळीच भीती, पण त्याच बरोबर एक उस्साह होता.

अरुण ने दोन्ही स्तन चोखून काढले. जोर जोरात बॉल दाबत तो पिळत होता. मग जसे त्याने माझे निप्पल तोंडातून सोडले, मी लगेच त्याचे तोंड दोन्ही हाताने धरले आणि त्याच्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. अरुण ने पण मला जवळ ओढून घेतले आणि मिठी मारून माझ्या ओठांवर चुंबन घेऊन लागला.

अहाहा हाहाहा हाहाहाहाहाहाहा
अहाहा अहाहा हाहाहाहाहा

काही वेळ होठांचा रुस पियुन झाल्यावर, मी त्याची टीशर्ट वर करून काढून टाकली. मला आता त्याचा लवडा पाहायचा होता. म्हणून मी लगेच खाली बसले आणि त्याच्या पॅन्ट चा बटण उघडला, चैन खाली घेतली. मग दोन्ही हाताने पॅन्ट पकडून खाली खेचली आणि पॅन्ट काढून बाजूला ठेवली.

अरुण ने आत निळ्या रंगाची निक्कर घातली होती. मला निक्कर वरून कळून आले कि अरुण चा लवडा खूप ताठला आहे. मी माझा हात निक्कर वरून फिरवू लागली. अस वाटत होते कि निक्कर मध्ये कच्चं केळ ठेवले आहे.

मी हळूच माझ्या दोन्ही हाताने अरुण ची निक्कर पकडली आणि खाली घेऊ लागली. निक्केर खाली घेताना मी एवढ्या घाई मध्ये होती कि जोरात निक्कर खाली खेचली. निक्कर खाली येताच लवडा जोरात उडाला आणि माझ्या गालावर लागला.

अरुण चा लवडा पाहून मी चकित झाली. कारण लवडा खूप मोठा होता. अरुण दिसायला बारीक होता शरीराने पण त्याचा लवडा जवळ ६ ते ७ इंच मोठा होता. मी निक्कर पायातून काढताच अरुणच्या लवडा माझ्या मुठीत धरला आणि लगेच तोंडात घेतला.

अरुण आवाज करू लागला.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहा हाहाहा
अहाहा अहहह हहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहा

मी वेड्या सारखी अरुणचा लवडा तोंडात घेऊन चोखत होती. लवडा हातात येताच मला काही भान राहिले नाही. मी लवडा चोखण्यात मग्न झाली. लवड्यचा टोक मी जिभेने चाटला. मग जीभ पूर्ण लवड्यवर फिरवली. लवडा असा चोखत होती जणू मला खूप भूक लागली आहे. जेव्हडा होईल तेव्हडा मी अरुणचा लंड तोंडात घुसवला आणि चोखून घेतला.

मग मान लवड्यच्या खाली घालून त्याच्या गोट्या तोंडात घेतल्या. गोट्यांवर बारीक केस होते. मी गोट्या जिभेने पूर्ण चाटले. आता पूर्ण लवडा आणि गोट्या ओले झाले होते.

काही वेळ अरुण चा लवडा चोखून झाल्यावर, मी इथेच मागे भिंतीला टेकून बसले. अरुण माझ्या समोर नागडा उभा होता. अरुण ला पाय फाकवुन पुचीकडे येण्याचा इशारा केला.

अरुण खाली बसला आणि त्याने माझी पॅंटी दोन्ही हाताने खेचून काढली. मी नागडी होताच माझी पुची अरुण च्या नजरेत पडली. अरुण ने जरा हि वेळ न घालवता, आपले तोंड पुचीवर आणले आणि तो पुची चाटू लागला.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहा
अह्ह्ह अहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

मी अजून पाय फाकवले आणि अरुण ला जागा मोकळी करून दिली. अरुण पुची भारी चाटत होता. माझे मन नाचू लागले. मी अरुण कडे पाहत त्याच्या केसात हात फिरवत त्याला माझी पुची चाटण्यास प्रोसाहन देत होती अरुण ला माझ्या डोळ्या समोर माझी पुची चाटत पाहून एक वेगळीच मजा येत होती.

मी मदहोश होऊन गेली. काही वेळ तर मला काही समजलेच नाही कि काय होत आहे. मी फक्त पुची चाटण्याचा आनंद घेत होती.

काही वेळ पुची चाटून झाल्यावर, अरुण मागे झाला. तो मागे होताच मी तिथेच कुत्र्या सारखी ढोपरावर बसले. मी फिरून बसताच, अरुण ने लगेच माझ्या गांडीवर हात ठेवला आणि जोरात गांड दाबली.

मी स्वतःला सांभाळत होतीच कि तेवढ्यात, अरुण ने आपले तोंड माझ्या गांडीच्या फटीत घुसवले आणि जीभ लावून चाटू लागला. अरुण ने पूर्ण गांडीवर जीभ फिरवायला सुरवात केली. पूर्ण माझी गांड चाटून घेतली. दोन्ही हाताने गांड फाकवुन जीभ गांडीच्या फटीत घातली आणि वरून खाली फिरवू लागला.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा हं
अह्ह्हह्ह अहाहाहाहा अह्ह्हह्हह

खूप छान वाटत होते.

मग अरुण उठला आणि तो ढोपरावर बसून माझ्या गांडीकडे आला. त्याने लवडा हातात धरून आधी माझ्या गांडीच्या फटीवर टेकवला. मग गांडीच्या फटीतून खाली आणत त्याने माझ्या पुचित आपला ताठलेला लवडा घुसवला.

मी ओरडले.

अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहाहाहाहाहाहा

अरुण ने घट्ट माझी कमर पकडली आणि हळू हळू करून लवडा पुचित सरकवु लागला. काही क्षणातच लवडा पूर्ण पुचित घुसला. मग अरुण ने मागे पुढे करून लवडा पुचित आत बाहेर करणे सुरु केले.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहा
अहहहह अहाहाहाहाहाहाहाहा
आह्हह्हह्ह अहाहाहाहाहाहाहा

माझी पुची पूर्ण तापली. लवड्यचा पुचित स्पर्श होताच, मी जणू नाचू लागली. हळू हळू करून अरुण ने जोर जोरात फटके द्यायला सुरवात केले. अरुण आता पूर्ण जोश मध्ये मागून दणके देऊ लागला. मी इथे जोर जोरात आवाज करू लागली.

अहाहा हहा अहाहा ह्ह्ह्ह अहाहाहाहाहा
अह्ह्ह आह्हह्ह आह्हह्ह हाहाहाहाहा
अहाहा आहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाकाही शॉट नंतर माझी पुची पाणी सोडायला तयार झाली होती. मी पुची घट्ट केली. आणि मोठा स्वास घेत पाणी पुचीतून सोडले. अरुण ने आपली गती कमी केली नाही. तो दणके देतच चालला होता. बाथरूम मध्ये जोरजोरात माझ्या गांडीवर पडणारे फटक्यांचा आवाज येत होता.

मग काही वेळाने अरुण चे पाणी निघणार होते. तेव्हा तो अचानक ओरडला,,, पाणी कुठे सोडू….

मी त्याला लगेच म्हणाली आत नको टाकू. बाहेर सोड…

त्याने परत दणके द्यायला सुरवात केली. आणि काही वेळाने लवडा बाहेर काढला आणि जोराची पिचकारी त्याने माझ्या गांडीवर उडवली. अरुण ओरडू लागला.

अहाहा हाहाहा अहाहाहाहा अहहह अहाहाहाहा आह्हह्हह्हह्ह

पूर्ण पाणी गाळून लवडा माझ्या गांडीच्या फटीत घासून फुसून घेतला. अरुण शांत झाला आणि मागे सरकला. मी पण सरळ होऊन भिंतीला टेकून बसले. माझा पण स्वास चढला होता. मी अरुण कडे पाहिले. तो नागडा माझ्या समोर उभा होता. त्याच्या लवड्यला पाहिले तर तो पूर्ण चिकट झाला होता. लवड्यच्या टोकावरून चिकट पाणी खाली टपकत होते.

मग तो कडपें घेऊन बाहेर गेला. मी पण उठून पाण्याने आधी पुची आणि माझी गांड धुवून घेतली. मग माझे घरी जाताना घालण्याचे कडपें मी घातले.

बाथरूम मधून बाहेर आली तर, अरुण ने आपले काम संपवले होते. तो काही बोलत नव्हता. आम्ही दोघे मुलींच्या बाथरूम मधून निघालो. मी माझ्या घरी निघून गेले आणि अरुण पण निघून गेला.


तो दिवस एक वेगळाच अनुभव मला देऊन गेला. त्यावेळी मला अजून एक गोष्ट कळली कि माझी पुची गरम झाली कि ती काही पण करायला तयार होते. मला स्वतःला थोडं सांभाळून घेतला पाहिजे नाही तर पुची मुळे मी कधी अडचणीत पडेन.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page