थेटर मधला पहिला अनुभवनमस्कार मित्रानो,
माझे नाव विकी,  मी आजवर बऱ्याच कथा वाचल्या अन मलाही माझे अनुभव आणि फँटसी शेअर करू वाटली. हि माझी पहिलीच वेळ आहे त्यामुळे माझ्या एका गे अनुभवापासून सुरु करतोय.

मी त्यावेळी कॉलेजला एसटी ने जात येत असायचो त्यामुळे जास्तीचे पैसे असायचेच मग कधी लहर आली कि मी दांडी मारून पिक्चर बघायला जायचो. आमच्या इथे एक स्पेसिअल थेटर होते जिथे फक्त हॉलिवूड चे पिक्चर असायचे. तसा मी त्यावेळी व्हर्जिन नव्हतो एका बाई सोबत संबंध होते पण ते रोज रोज मिळत नव्हतं. ते प्रकरण नंतर कधीतरी सांगेन.

असाच एकदा मी ट्रान्सफॉर्मर पाहायला जाऊन बसलो सकाळचा शो होता त्यामुळे गर्दी जास्त नव्हती. मी जाऊन बसलो अंधार होता पण लोक येत होती अन पाहिजे तिथे बसत होती कारण खूप कमी गर्दी होती.

इंटर्वल पर्यंत सर्व नॉर्मल होत पण इंटर्वल झाल्यावर माझ्या शेजारी एक जण चाचपडत येऊन बसला.
मूवी सुरु झाला ५ मिनिट झाले असतील, मला असं वाटलं कि शेजारचा माझ्याकडेच पाहतोय. मी त्याच्या कडे पाहताच तो समोर बघू लागला. मी पण परत मोवीत लक्ष घातलं. काही वेळाने मला असं दिसलं कि काही तरी समोर हलतय ते माझ्या शरीरावर नव्हतं पण मांड्यांच्या वर होत जस एखादा किडा उडत आहे. मी नीट पाहिलं तर माझा शेजारी हात मळत होता जस त्याला काई तरी कुस्करायच आहे.

मला पहिला काई सुचेना, मी त्याच्याकडे पाहिलं तर तो पुढेच पाहत होता. मी दुर्लक्ष्य करायचं ठरवलं. पण काही वेळाने त्याचा हात मांड्याना ओझरता स्पर्श करू लागला. मला नई माहित कसं पण माझा बुल्ला ताठू लागला. त्याला पण माझ्या बुल्ल्याची हालचाल जाणवली तसा तो ओझरता स्पर्श जवळून होऊ लागला.मला हे तर कळलं होत कि याला माझा बुल्ला हातात घ्यायचा आहे पण कोणी पाहिलं याची भीती होती. मी नजर फिरवली तर सगळीकडे अंधार होता अन कोण काय करताय हे काहीच काळात नव्हतं. मला थोडा धीर आला इकडे त्याच हात लावणं सोडणं चालूच होत. मी माझा एक हात खाली नेला अन त्याच्या हाताला माझा हात लागला त्याने त्याचा हात थोडा वर उचलला पण बाजूला नई नेला. मी माझ्या पॅन्ट ची चैन खोलून माझा ताठलेला बुल्ला बाहेर काढला व त्याचा हात खाली घेऊन त्यावर ठेवला. त्याला बुल्ल्याचा स्पर्श होताच त्याने तो घट्ट पकडला,

थोडा वेळ तो तसाच स्तब्ध होता. ताठलेला लवडा घट्ट पकडल्यामुळे त्यातून जी स्पंदन निघत होती ती आम्हा दोघांना जाणवत होती. त्यानं मान वाळवून माझ्याकडे पाहिलं अंधारात आम्ही चेहरे नीट पाहू शकत नव्हतो पण भावना काळत होत्या. मी त्याचा हातावर हात ठेऊन मागे पुढे केला अन माझा हात काढला, त्याला स्वीकृती मिळाली. तो हात मागे पुढे करू लागला, सुरवातीला त्याने हळू हळू करून अंदाज घेतला मग तो सराईतपणे हलवू लागला माझ्या तोंडून आह्ह आह्ह सुरु होत.

खूप मस्त वाटत होत, बऱ्याच दिवसांनी दुसऱ्या कोणाच्या तरी हातात होत माझं हत्यार. हळू हळू त्याचा स्पीड त्याने वाढवला मी डोळे बंद करून मजा घेत होतो पण अचानक त्याने हात थांबवला मी डोळे उघडले तर तो इकडे तिकडे पाहत अचानक खाली वाकला अन त्यानं माझा बुल्ला त्याच्या तोंडात घेतला. आह्ह्ह काय ती फिलिंग होती गजब…

अह्ह्ह आह्हलावड्यावरचा प्रिकम त्याने चाटून डोकं वर खाली केलं ४-५ वेळा अन परत सरळ होत हाताने हलवायला चालू केला. मला आता हातापेक्षा तोंड जास्त हवं होत. मी त्याच्या कानात म्हंटल “अजून घे ना तोंडात”
त्याने इकडे तिकडे पाहिलं अन म्हणाला “एकदम मागे जाऊया, तिकडे कोणी नाहीये”. मला त्याच्या तोंडाचा अनुभव परत घ्यायचा होता त्यामुळं मी नाई म्हणणं शक्यच नव्हतं. तो निघाला अन त्याच्या मागे मी निघालो.आम्ही एकदम शेवटच्या लाईनला गेलो. तिथे २ लाईन पुढून तुरळक लोक दिसत होते. मी बसतानाच पॅन्ट ची चैन उघडून बुल्ला बाहेर काढला अन त्याने पण बसत तो हातात घेऊन हलवायला सुरु केलं. थोडा वेळ हलवल्या नंतर त्याने वाकून तोंडात घेतला मी परत स्वर्गात पोहचलो. आह्ह आह्ह काय तो जीभ चालवत होता…

कमाल. मी त्याच्या डोक्यावर हात ठेऊन त्याला तोंड वर खाली करायला मदत करू लागलो. त्याला बहुतेक थोडं अवघड जात होत शेजारी बसून तोंडात घ्यायला. त्यानं तोंड वर करून हाताने हलवणं सुरु केलं. मला वाटलं त्याला दम लागला असेल. त्यानं एकदा तिकडं पाहिलं अन होऊच खुर्चीतून खाली बसत माझ्या पुढच्या येऊन गुडघ्यावर बसला.

त्याचा कॉन्फिडन्स बघून मलापण हुरूप आला. तो बुल्ला हातात घेऊन चाटू लागला मला राहवत नव्हतं मी त्याच्या डोक्यावर हात ठेवताच त्याने तोंडात घेत मागे पुढे व्हायला सुरवात केली. तो कोणाला दिसणार नव्हता म्हणून आम्ही एका लयीत सुरु होतो. हळू हळू मला चेव चढू लागला अन मी माझी कंबर मागेपुढे करत त्याच तोंड झवू लागलो. माझा वेग थोडा थोडा वाढत होता पण तो जराही विरोध करत नव्हता कि थांबवत नव्हता.

असं वाटत होत कि माझ्या लवड्या पेक्षाही मोठे लवडे त्याने त्या तोंडाने शांत केलेत. तो त्याचे हात माझ्या कमरेवर ठेऊन मला मागे पुढे व्हायला मदत करत होता. माझा वेग वाढत होता अन मी शिगेला पोहचत होतो. मी पूर्ण ताकतीने त्याच तोंड झवत होतो. शेवटी तो क्षण आला अन मी मोठ्याने अह्ह्ह आह्हह्ह आह्ह आह्ह अह्ह्ह करत त्याचा तोंडात गळालो.मी आजवर कधीच एवढा गळालो नव्हतो. किती आचके दिले तेही नीट आठवत नई पण कमीत कमी सात आठ तरी दिले असतील. त्याने मात्र बुल्ला तोंडातून बाहेर नई काढला तो माझं सगळं वीर्य पियुन पण बुल्ला तोंडात ठेऊनच हाताने राहिलेला राशी ओढत शेंड्याकडे ढकलत होता. तो मी शांत होण्याची वाट पाहत होता अन मी त्याच्याकडे पाहत श्वासांवर नियंत्रण आणत होतो. थोड्या वेळाने मी शांत झालो पण बुल्लावर त्याच्या तोंडचं अन हाताचं काम चालू असल्यानं अजून जरा ताठरच होता.त्यानं तोंडातून बाहेर काढला अन होतं कुरवाळू लागला अन म्हणाला ” किती दिवसांचा साठा होता? वेळीच मोकळा होत जा.” मी त्याला एक स्माईल दिली अन परत त्याच्या डोक्यावर हात ठेवत माझ्या मलूल होत चाललेल्या लवड्याला त्याच तोंड लावलं. त्याने पण प्रेमाने त्याला जिभेवर ठेवत चघळू लागला. ५ एक मिनिटांनी तो उठून बाजूच्या खुर्चीत बसला. दोघेही शांत राहून मूवी पाहू लागलो.

मूवी संपत आल्यावर मी त्याला विचारलं कोठे राहतो पण तो म्हणाला “परत अशीच कधी भेट झाली तर नक्की सांगेन पण आता नको”. मी पण त्याच्या इच्छेचा मान ठेवत “ठीक आहे” म्हंटल. मूवी संपला अन तो कधी गायब झाला कालच नई.
त्यानंतर मी त्या थेटर ला सारखा जात राहिलो तो भेटेल या आशेवर. पण तो नाहीच भेटला. त्यानंतर असे अनेक अनुभव आले पण जी गोष्ट त्याच्यात होती ती परत कोनात नई भेटली.

अपेक्षा करतो माझा हा खरा अनुभव तुम्हाला आवडला असेल. तुमचा अभिप्राय नक्की कळवा. या ई-मेल वर

Loading


0

0

You cannot copy content of this page