दोघं मित्र मिळून एकमेकांच्या बायकोला झवलोहॅलो मित्रानो. माझे नाव आनंद आहे. मी 28 वर्षाचा आहे. माझे 1.5 वर्ष आधीच लग्न झाले. माझ्या आई वडलांच्या पसंदीच्या मुलीशी मी लग्न केले. सर्व घरात ठीक चालत होते.

काही महिन्या आधी मी नवीन जॉब ला लागलो. तिथे माझी मैत्री कमलेश शी झाली.कमलेश माझ्या पेक्षा एका वर्षाने लहान होता. त्याच्ये पण लग्न त्याच्या आई वडलांनी जुळून दिले होते. त्याच्या लग्नाला 9 महिने झाले होते.

आमची चांगली मैत्री झाली. ऑफिस मध्ये नेहमी एकत्र राहत होतो. आता पावसाळा सुरु झाला. खूप पाऊस पडू लागला. वातावरण सुंदर आणि रोमँटिक झाले होते. मी बायकोला रात्री रोज झवू लागलो. पावसात मन प्रसन्न झाले होते.

मी पावसाचे मजे घेत होतोच कि कमलेश ने एकदा ऑफिस मध्ये बाहेर फिरायला जाण्याचा विचार मांडला. कमलेश म्हणाला, एक ठिकाण आहे डोंगरावर तिथे पावसाळ्यात धबदबा सुरु होतो. काही दिवस आधी त्याचा एक मित्र जाऊन आला. त्याने फोटो पण फेसबुक वर टाकले होतो.

पुढे कमलेश म्हणाल, मी माझी बायको आणि तू तुज्या बायको बरोबर मिळून आपण जाऊ. सुंदर दृश्य पाहायला मिळतील पावसाळ्यात. मला तो विचार आवडला. आम्ही दोघांनी घरी जाऊन आप आपल्या बायकांना सांगितले. दोघे पण तयार झाले जाण्यास.मी आणि कमलेश ने तीन दिवसाचा प्लॅन केला. ते ठिकाण 3 तास दूर होते आमच्या शहरापासून. म्हणून गुरुवारी रात्रीच आम्ही निघायचे ठरवेल. म्हणजे शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार तीन दिवस मजे करता येईल. आम्ही ठरल्या प्रमाणे गुरुवारी ऑफिस मधून निघालो. आणि स्वतःची गाडी घेऊन कमलेश च्या बिल्डिंग च्या खाली पोहचलो.

काही वेळाने कमलेश आणि त्याची बायको गाडी जवळ आले. त्या वेळी मी पहिल्यांदा कमलेश च्या बायकोला समोरून पाहिले. मी ड्रायविंग सीट वर होतो. मी तिचा फोटो फेसबुक वर पाहिला होता पण तो खूप जुना होता. कमलेश ची बायको त्या दिवशी खूप सुंदर दिसत होती. तिने निळ्या रंगाची जीन्स आणि वर लाल रंगाचा टॉप घातला होता जो तिच्या शरीराला गच्चं बसला होता.

मी गाडीतून उतरलो आणि कमलेश ला बॅग ठेवण्यास मदत केली. तेव्हा कमलेश ने मला तिच्या बायकोशी ओळख करून दिली. तिचे नाव संध्या होते. आम्ही हात मिळवला. संध्याचा हात खूप नरम जाणवला. तेव्हा माझी नजर संध्यच्या मोठ्या बॉल वर गेली. खूप मोठे होते संध्याचे बॉल.

मग कमलेश आत जाऊन बसला, आणि मी संध्याला माझ्या मागच्याच सीट वर बसायला गाडीचा दरवाजा उघडला. ती बसायला जाताना माझी नजर संध्याच्या गांडीवर पडली.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहा … ती गोल घुमटासारखी सांध्यची गांड पाहून माझा लावडाच ताठला. मी गाडीचा दरवाजा पकडून संध्याच्या गांडीकडेच पाहत होतो. ती वाकून आत बसली आणि तिने गांड खाली सीट वर दाबली. ती पूर्ण बसे पर्यंत मी दरवाजा पकडूनच उभा होतो.मग आम्ही चौघे गाडी घेऊन निघालो. मला आता संध्या बद्दलच विचार येऊ लागला. ती माझ्या मागेच बसली होती. कमलेश शरीराने बारीक होता. आणि संध्या चे शरीर पूर्ण भरलेले होते. एका सुंदर भाभी सारखी दिसत होती. तिला पाहून मला सविता भाभी ची आठवण आली. मोठे बॉल, मोठी गांड, गोरे शरीर, आणि आकर्षक चेहरा. माझा लवडा संध्या बद्दल विचार करून तापू लागला.

आम्ही काही वेळाने पोहचलो. एका लहान हॉटेल मध्ये आम्ही दोन रूम बुक केले होते. हॉटेल डोंगरावर होते. खिडकीतून सुंदर दृश्य दिसत होते. आम्ही आप आपल्या रूम मध्ये गेलो. रात्र झाली होती आणि प्रवास करून थकलो पण होतो तर लवकर जेवून झोपून गेलो.

दुसऱ्या दिवशी आम्ही धबधबा पाहण्यासाठी जाण्याचे ठरवले. मी सकाळी लवकर उठलो. तेव्हा सकाळचे 9 वाजले होते. पावसामुळे बाहेर पूर्ण काळोख झाला होता. बारीक पाऊस पडत होता. कमलेश आणि संध्या आधीच गाडीत जाऊन बसले होते. मी आणि माझी बायको दोघे आलो आणि गाडीत बसलो.

जावळ २५ ते ३० मिनिटाने आम्ही धबदब्या कडे पोहचलो. गाडी वर जाऊ शकत नव्हती त्यामुळे गाडी आम्ही दूर उभी केली. डोंगरावर सर्वीकडे हिरवळ पसरली होती. त्यात सकाळचे धुके पण पसरले होते. असं वाटत होते कि स्वर्गात आलो आहे. धबधबा काही अंतरावर होता.

आम्ही उतरलो. मी गाडी लॉक केली. कमलेश आणि संध्या पुढे चालू लागले. मी आणि माझी बायको त्याच्या पाठून चालू लागलो. तेव्हा माझी नजर संध्याच्या गांडीवर पढली. तिने काळ्यरंगाची लेगीस घातली होती. जी फक्त ढोपरापर्यंत होती. वर निळ्या रंगाचे टीशर्ट जे फक्त कमरेपर्यंत होती.

मागून संध्यची गांड भली मोठी दिसू लागली. लेगीस संध्यच्या गांडीवर गच्चं चिकटली होती. गांडीच्या गोलाकार आकार स्पष्ट दिसत होता. माझे तर सोडा, माझी बायको पण संध्याच्या गांडीकडे पाहून थोडी हडबडली. आम्ही दोघे मागून चालत होते. मी चालताना नजर चुकवून सांध्याची गांड पाहत होत. माझ्या बायकोला पण कळले कि मी संध्यच्या गांडीकडे आकर्षित होत आहे. पण ती काही म्हणाली नाही.

आम्ही धबधब्यजवळ पोहचलो. खूप सुंदर दृश्य होते. दुधासारखे पाणी डोंगरावरून वाहत होते. खाली नदी होती. काही फॅमिली आणि जोडपे पाण्यात अंघोळ करत होते. आम्ही चौघे पाण्यात उतरलो. अंघोळ करू लागलो. खूप मजा येऊ लागली.

इथे संध्या जशी पाण्यात भिजली. तिचा निळा टीशर्ट पूर्ण तिच्या अंगाला चिकटला. आतला ब्रा टीशर्ट वरून मला स्पष्ट दिसू लागला. तिचा ब्रा पाहून पाण्याखाली माझा लवडा ताठला. भिजलेल्या टीशर्ट वरून संध्याच्या बॉल चा खरा आकार दसून आला. आणि खर सांगू तर ते दृश्य एवढे सुंदर होते कि असे वाटले, जाऊन संध्याचे बॉल जोरात दोन्ही हाताने दाबू आणि पिळून काढू.

मागे सुंदर धबदबा वाहत होता आणि त्या पुढेच संध्या पाण्यात अंघोळ करत होती. संध्याला पाहून मला वेड येणाची पाळी आली होती. मी बायको बरोबर अंघोळ करत तिरक्या नजरेने सारखा संध्याकडे पाहत होतो. माझे मन भरतच नव्हते. एक वेळ अशी आली कि माझी बायकोच मला म्हणाली इथे लक्ष दे. खूप झाले तिथे पाहणे. तिला पण कळून आले कि मी कुठे आकर्षित होत आहे.

काही वेळाने कमलेश जवळ आला आणि आम्हाला म्हणाला आपण फोटो काढू. आम्ही नदीच्या किनारी आलो. चौघे फोटो काढू लागलो. आप आपल्या बायको बरोबर फोटो काढून घेतले. मग चौघांनी एकत्र फोटो काढले. फोटो काढता काढता माझा हात संध्याच्या हाताला लागला.

आम्ही वेग वेगळ्या पोस मध्ये फोटो काढू लागलो. एकंदरीत, कमलेश आणि मी एकमेकांच्या बायकोच्या खांदयावर हात ठेऊन फोटो काढू लागलो. कधी तो माझ्या बायकोच्या खांदयावर हात ठेवत होता तर कधी मी संध्याच्या खांदयावर हात ठेऊन फोटो काढत होतो. मला संध्याच्या जवळ यायला मिळाले म्हणून मी पण कमलेश ला माझ्या बायको जवळ जाऊ दिले.

मला दिसून आले कि आमच्या बायकांना पण ते आवडू लागले. त्या पण एकामेकांना नवर्यांना चिकटू लागल्या होत्या. फोटो काढण्याच्या बहाण्याने कमलेश आणि मी एकमेकांच्या बायकांना खांदयावर वर हात लावला. तर कधी कमरेवर पकडून फोटो काढला. मला संध्यच्या शरीराचा स्पर्श मिळाला.

मला फक्त एकच भीती वाटत होती कि माझा ताठलेला लवडा फोटो मध्ये दिसू नये. कारण माझी पॅन्ट पूर्ण ओली झाली होती. त्यामुळे पॅन्ट लवड्यवर चिकटली होती.

आम्ही जवळ 3 तास धबधब्यवर होतो. मग तिथून परत येण्यासाठी निघालो. आम्ही गाडी घेऊन परत हॉटेल ला आलो. थकलो होतो तर दुपारी जेऊन झोपून गेलो. मग संध्याकाळी आम्ही बाहेर निघालो. आस पास सुंदर डोंगराळ ठिकाण होते. आम्ही जवळपास फिरून आलो. काही दुकाने पण होती तर वस्तू खरीदी केल्या. संध्या आता सुंदर सलवार कमीज घालून होती. त्यात सुद्धा ती भारी दिसत होती.

मग रात्री आम्ही एकाच रूम मध्ये पियाला बसलो. थंड वातावरण होते. मी आणि कमलेश पित बसलो. माझी बायको आणि संध्या समोर बोलत बसल्या होत्या. आम्ही रूम मध्ये हळू आवाजात गाणी सुद्धा लावली होती. खूप सुंदर वातावरण झाले होते.

कमलेश रोज पिणारा व्यक्ती नव्हता तर त्याला लगेच चढली. तो अचानक उठला आणि संध्याबरोबर नाचू लागला. मी पण माझ्या बायको बरोबर नाचू लागलो. आम्ही चौघे रूम मध्ये नाचत होतो. तेवढ्यात कमलेश माझ्या बायको कडे गेला आणि तिचा हात पकडून नाचू लागला. मी पण संध्याचा हात पकडला आणि नाचू लागलो.

कमलेश हातात ग्लास घेऊन नाचत होता. त्याने पिणे थांबवलेच नाही. अचानक त्याने माझ्या बायकोला पण दारू पाजायला सुरवात केली. त्याच्या ग्लास त्याने माझ्या बायकोच्या तोंडाला लावला. माझी बायको पण ते प्याली. मी काही म्हणालो नाही आणि त्याना जे करत आहे ते करून दिले. माझे लक्ष फक्त संध्याकडे होते.

मी संध्याचा हात पकडून तिच्याबरोबर नाचत होतो. आता मी तिच्या कमरेवर हात ठेवून नाचू लागलो. तिथे माझ्या बायकोला आता दारू चढली होती. ती कमलेशच्या खांदयावर हात ठेऊन नाचत होती.

मग मी आणि संध्या सोफावर बसलो. समोर कमलेश माझ्या बायकोच्या कमरेवर हात ठेऊन नाचत होता. दोघे पण पिऊन टून झाले होते.

इथे संध्याने हळूच तिचा हात माझ्या मांडीवर ठेवला. तिच्या नरम हाताचा स्पर्श माझा मांडीवर होताच माझा लवडा ताठू लागला. मी पण हळूच माझा हात तिच्या खांदयावर ठेवला. संध्या तिची बोटे माझ्या मांडीवर हळू हळू फिरवू लागली. मला पण राहवले नाही तर मी हळूच माझा हात खांद्यवरून तिच्या पाठीवर आणला आणि तिच्या पाठीवर हात फिरवू लागलो. माझ्या हाताला तिच्या ब्रा ची पट्टी लागली.

मी संध्यच्या पूर्ण पाठीवर हात फिरवत होतो. इथे संध्या पण तापली. ती पण माझ्या मांडीवर वर खाली हात फिरवू लागली. तिचा हात हळू हळू माझ्या लवड्या कडे पोहचू लागला.

आम्ही दोघे कमलेश आणि माझ्या बायको कडे पाहत होतो. अचानक कमलेश ने माझ्या बायकोला मागून घट्ट मिठी मारली. आणि तो तिला घट्ट मागून पकडून नाचू लागला. माझी बायको पण त्याला काही म्हणाली नाही आणि ती पण त्याचा आनंद घेऊ लागली. माझी नजर कमलेश च्या लंडाकडे गेली. मला दिसले तो त्याचा लंड माझ्या बायकोच्या गांडीवर घासत आहे.

इथे संध्यचे मांडीवर हात फिरवणे, आणि समोर कमलेश चे माझ्या बायकोच्या गांडीवर लंड घासणे पाहून मी वेडाच झालो. माझा लवडा आता पॅन्ट मध्ये नाचू लागला. अंग पूर्ण गरम झाले होते. मला कळत नव्हते कि नक्की मी काय करू. स्तब्द होऊन बसून होतो आणि संध्याच्या नरम पाठीवर हात फिरवत होतो.

आता चौघे पण तापलो होतो. तेवढ्यात कमलेश ने माझ्या बायकोला सरळ त्याच्यकडे तोंड करून फिरवले आणि तिला जवळ घेऊन तिच्या होठांवर घट्ट चुंबन घेतले. ते पाहून मी अचंबित झालो. माझ्या बायकोला कोणी दुसरा माणूस माझ्या समोरच किस करत आहे.

मी लगेच संध्याकडे फिरलो आणि काही न विचार करता संध्यच्या होठांवर आपले होठ टेकवले आणि वेड्या सारखा संध्यच्या होठांचा रस पियू लागलो. किस करणे सुरु करताच मी उजवा हात संध्यच्या मोठ्या बॉल वर आणले आणि जोरात संध्यचे बॉल दाबले. बॉल दाबताच संध्या चैताली. तिने माझे तोंड दोन्ही हाताने धरले आणि घट्ट होठांवर किस करू लागली.

आता मला काही सूद नव्हती. मी संध्यवर तुटून पडलो होतो. माझ्या मेंदूने काम करणे बंद केले. मी पूर्ण संध्यवर आडवा झालो आणि संध्यचे दोन्ही बॉल दाबत मी तिला किस करू लागलो. होठ चोखत मी तिचा टॉप काढून टाकला. आत तिने ब्रा घालता होता. मी संध्यच्या गल्लीत तोंड टाकून चाटू लागलो. मग तिचा ब्रा चा हुक खोलला आणि संध्यचे आंबे उघडे केले.

अहाहा आह्हह्हह्ह अहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

संध्यचे आंबे समोर येताच माझ्या तोंडाला पाणी सुटले. खूप मोठे आंबे होते. आणि फुटबॉल सारखे तिचे आंबे मी दोन्ही हातात पकडले आणि जोरात दाबले. संध्यचे बॉल पिळायला लागलो तर माझा लवडा वेडाच झाला. मी मग संध्यचे निप्पल चोखु लागलो. बॉल दाबत दोन्ही निप्पल चोखून घेतले.

संध्यच्या बॉल वर तोंड घासू लागलो.

अहाहा अहाहाहाहाहाहा अहाहा. तोंड बॉल वर घासायला एक वेळीच मजा येत होती.

मग मी मागे झालो आणि सरळ बसलो.

सरळ बसून समोर पाहिले तर, मला धक्काच बसला.

कमलेश पूर्ण नागडा झाला होता आणि त्याने माझ्या बायकोला पण पूर्ण नागडे केले होते. कमलेश ने माझ्या बायकोला समोरून मिठी मारली होती आणि तो तिचे बॉल चोखत होता. कमलेश चा हात मागे होता आणि त्याने माझ्या बायकोची गांड जोरात दाबून धरली होती.

इथे मी कमलेश च्या बायकोचे फक्त बॉल चोखले होतो. तिथे कमलेश माझ्या बायकोला पूर्ण नागडं करून मोकळा झाला होता.

मी आणि संध्या दोघे त्याना पाहून चकित झालो. आम्ही दोघे त्याना पाहून संतापलो आणि एकमेकांवर परत चढलो. मी आता संध्याला तिथेच सोफावर झोपवले आणि तिची पॅन्ट काढून टाकली. मग माझा टीशर्ट काढून टाकला. संध्याने लाल रंगाची पॅंटी घातली होती. मी लगेच माझे तोंड संध्यच्या पॅंटीवर आणले आणि तोंड पॅंटीवर घासू लागलो.

मग मी संध्यची पॅंटी खाली खेचून काढून टाकली. जशी संध्यची पुची समोर आली. मला राहवलेच नाही आणि लगेच तोंड पुचीवर आणला आणि पुची चाटू लागलो.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहाहाहा हाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

पुचीतून गोड चीक बाहेर येत होते. मी जीभ आत टाकून पुची चाटू लागलो. दोन्ही पाय फाकवले म्हणजे जास्तीत जास्त जीभ आत टाकता येईल. खूप वेळ पुची चोखून घेतली.

मग उठलो आणि माझी पॅन्ट आणि आतली चड्डी पण काढून मी पूर्ण नागडं झालो. संध्याने माझा ताठलेला लवडा पाहिला. ती टक लावून माझ्या लवड्यला पाहू लागली.

आता मला लवडा संध्यच्या तोंडात द्यायचा होता म्हणून मी संध्याच्या तोंडाकडे जाऊ लागलो. जाताना मी कमलेश कडे पाहिले तर कमलेश उभा होता आणि माझी बायको समोर खाली बसली होती. कमलेश ने माझ्या बायकोचे तोंड दोन्ही हाताने धरले होते आणि तो तिच्या तोंडात लवडा खुपसत होता. कमलेश जोर जोरात लंड माझ्या बायकोच्या तोंडात टाकून तिचे तोंड झवत होता.

मी पण माझा लंड घेऊन संध्यच्या तोंडाजवळ आलो. हळूच लंड संध्यच्या होठांना लावला आणि लंडाच्या टोकातून निघणारा चीक संध्यच्या होठांवर फिरवला. मग संध्याने तोंड उघडले आणि मी हळूच माझा लंड सोफयावर झोपलेल्या संध्यच्या तोंडात सरकवला.

मी आता उभा राहून संध्यच्या तोंडात माझा लंड आत बाहेर करू लागलो.

अहाहा अह्ह्हह्ह हाहाहाहाहाहा हाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा हाहाहाहाहा

त्या गोऱ्या चेहऱ्यवरून आणि गुलाबी होठांवरुन माझा लंड संध्यच्या तोंडात जाताना खूप भारी दिसत होता. लंड मोठा असल्याने तो फक्त अर्धाच आत गेला. मी कमर मागे पुढे करून संध्यचे तोंड झवू लागलो. मग जोर जोरात धक्के देत मी संध्यचे तोंड झवले. हळूच लंड तोंडातून बाहेर काढला. पूर्ण लवडा संध्यच्या लाळेने भरला होता.

मग मी संध्याला कमर पकडून उलटे झोपवले. संध्या उलटी झोपताच संध्याची गांड माझ्या समोर आली. संध्याची गांड विचारांपेक्षा जास्तच सुंदर दिसत होती. गोलाकार गांड पाहून माझा लवडा तर वर खाली होत डुलु लागला. मी लगेच दोन्ही हात संध्यच्या गांडीवर ठेवले आणि जोर जोरात गांड दाबू लागला. माझे तोंड गांडीवर घासू लागलो. दोन्ही हाताने गांडीची फट फाकवली आणि तोंड आत टाकले.

संध्यच्या पूर्ण गांडीवर मी किस केले. मग जिभेने चाटू लागलो. संध्याची गांड वेड लावणारी होती. काही वेळाने मी परत सरळ उभा झालो. संध्याला मी सरळ होण्यास सांगितले. तेवढ्यात मी परत मागे वळून पाहिले.

मला दिसले, माझी बायको खुर्चीला पकडून वाकून उभी आहे. आणि मागून कमलेश लंड तिच्या पुचित टाकून तिला झवत आहे. कमलेश ने माझ्या बायकोची कमर घट्ट पकडली होती आणि पूर्ण जोश मध्ये तो तिला मागून झवत होता. माझी बायको वेडे वाकडे तोंड करत होती. नशीब कमलेश कंडोम लावून माझ्या बायकोला झवत होता. माझ्या बायकोला झवून घेताना पाहून माझा उस्साह वाढला.

मी लगेच कंडोम लवड्यवर चढवला आणि सोफावर झोपलेल्या संध्यचे पाय फाकवले. पाय फाकवुन मध्ये बसलो. हळूच लंड संध्यच्या पुचित घुसवला आणि तीच्यवरती झोपलो. झोपताना लंड आपोआप संध्यच्या पुचित घुसला.

मग हळू हळू लंड आत घालून संध्याला झवू लागलो. माझ्या समोर संध्यचे मोठे आंबे होते. आणि तिच्या डोळ्यात आता हवस भरली होती. मी संध्यच्या डोळ्यात पाहत तिच्या होठांवर किस केले. खालून लवडा पुचित आत बाहेर होत होता.

दोघे एका मेकांना डोळ्यात डोळे टाकून झवू लागलो. माझा लवडा पुचीच्या घर्षणाने संतापला. मी आता जोर जोरात दणके देत संध्याला झवू लागलो. संध्या ओरडू लागली.

अहाहा हं हाहाहा हाहाहाहा हा
अह्ह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहहह हाहाहाहाहाहा
हाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहा

मी आता पूर्ण तापलो होतो. माझ्यात हवस भरली होती. मी फक्त संध्याला झवण्यात मग्न झालो.

मी बाजूला वळून पाहिले तर तिथे कमलेश ने माझ्या बायकोला पण खाली झोपवले होते आणि पाय फाकवुन तिच्या पुचित लंड टाकला होता. आणि तिच्यावर झोपून तो तिला ज़ोर ज़ोरात झवत होता.आता आम्ही दोघे एका मेकांच्या बायकोला झवत होतो. रूम मध्ये दोघांचे पण झवण्याचे आवाज येत होते.

 पंचपच पंचपच पंचपच पंचपच पंचपच पंचपच

खूप वेळ संध्याला मी झवले. मग माझे पाणी निघणार होते. मी माझी गती वाढवली आणि जोर जोरात लवडा पुचीवर आपटत आत घुसवू लागलो.

अहाहा अहाहा अहाहा हहा
अह्ह्ह अहहह हाहाहाहा
अह्ह्ह हाहाहाहाहाहाहा

झवत झवत जोरात लवड्यातून पाणी निघाले. आणि मी लवडा पुचित दाबून धरला. लवड्यतून पाणी रसू लागले. मी काही वेळ असाच संध्यवर पडून होतो.

मग उठलो आणि बाजूला खुर्चीवर बसलो. समोर पाहिले तर कमलेश ने पण पाणी सोडले होते. माझी बायको आणि कमलेश बाजू बाजूला नागडे जमिनीवर झोपले होते.

काही वेळाने मी आणि संध्या उठलो आणि आम्ही आपले कपडे घातले. माझी बायको आणि कमलेश नागडेच जमिनीवर झोपून गेले. आम्ही त्याना उठवले नाही.

मी आणि संध्या बेड वर जाऊन झोपून गेलो. संध्या खूप कुश दिसत होती. मी चादर अंगावर घेतली आणि संध्याला मिठी मारली. मी परत तिच्या होठांवर किस केले. आणि आम्ही झोपून गेलो.

त्या दिवसानंतर आम्ही चौघांनी झवणे सुरु ठेवले. मी आणि कमलेश फिरायचा प्लॅन करत असे आणि एका मेकांच्या बायकोला झवत असे.

Loading0

0

You cannot copy content of this page