नलिनी आणि ललित ला झवायची आणि पादायची मजा sex story, aunty, bhabhi

नमस्कार मित्रांनो मी ललित आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो
मी आज नलिनी ची गोष्ट सांगणार आहे
माझ्या घरा शेजारी एक आंटी राहते तिचे नाव आहे नलिनी
नवीन राहायला आलो होती ती
पण बघताच कळत होते की खूप भुकेली आहे ही
मी तिला कसे पटवावे याचच नेहमी विचार करायचो
एक दिवस धाडस करून मी तिला चिट्ठी लिहिली
नमस्कार मी ललित सोडमिसे मला तुमच्याशी बोलायचे आहे
दुसऱ्या दिवशी तिचा रिप्लाय आला की मला माहित आहे तुला काय बोलायचे आहे पण मला नुसते बोलायचे नाही तर करायचे पण आहे उद्या माळेगाव मध्ये कॅनॉल च्या बाजूला कंडोम घेऊन ये
माझा तर लवडा टाईट झाला तिने सांगितल्याप्रमाणे मी गेलो
तिने मला उसात नेले तिने मला किस केले तिने तिची साडी फेडली आणि गुडघ्यावर बसली
तिची ती गांड बघून माझ्या तोंडाला पाणी सुटले
मी तिची गांड चाटायला लागलो
तिचे गांडीचे गोलाकार पाव बाजूला सारून मी तिच्या गांडीच्या भोकात जीभ घातली मग मी तिच्या गांडीत माझी बोटे सारली
ती म्हंटली मला पादायला आले आहे मी म्हंटले आग सोड ना माझ्या तोंडात
ती माझ्या तोंडात पादली इतका सुंदर वास मी माझे तोंड उघडून पिऊन टाकला
मी तिला म्हंटले अजून पाद ना ती म्हणाली पुन्हा आले की पादते
मग मी माझा लंड काढला तिने जिभेने चोखुन तो मोठ केला
आता मी तो तिच्या गांडीत घातला
ती ओरडू लागली पण मी तिला सोडले नाही मी झडेपर्यंत तिला झवत राहिलो ती म्हणाली मला पुन्हा पादायचे आहे
मग मी पुन्हा माझे तोंड तिच्या पुढे नेले ।
ती पुन्हा तोंडात पादली
आता जेव्हा आम्हाला वेळ मिळेल तेव्हा झवत असतो आणि तिला पादायला आले की ती माझ्या तोंडात पादते
एके दिवशी आम्ही दोघे झवत असताना ती म्हणाली अरे माझी एक अर्चना नावाची मैत्रीण आहे मी तिला पण आणू का तुझ्याकडे
बिचारी खूप भुकेली आहे मी म्हणालो आन ना मग
पुढच्या वेळी येताना ती अर्चनाला घेऊन आली अतिशय नाजूक होती ती बॉल्स मध्यम छोटीशी गांड नलिनी तिला म्हणाली तू इथे थांबून थोडा वेळ आमची झवाझवी बघ
तुला झवू वाटले की सांग मग आपण करू
ती हा म्हणाली आणि तिथेच कपडे काढून बसली
नलिनी आणि माझी किसिंग चालू झाली मग ती गुडघ्यावर बसली आणि तिची गांड तिने उघडी केली मी तिची गांड चाटु लागलो
नलिनी मूडमध्ये येताच आआआआहहहहह उंम्म्म कटायला लागली मी तिच्या गांडीच्या भोकात माझे तोंड घातले आणि चाटु लागलो
तिला अजून मूड आला ती गांड हलवत होती
नंतर तिने मला झोपवले आणि माझ्यात येऊन बसली
तिने तिची गांड माझ्या तोंडावर ठेवली आणि बोचा हलवू लागली तिने माझा लवडा तोंडात घेतला आणि चोखू लागली मग मी तिला उठवून तिच्यावर चढलो टोळीचे बॉल्स दाबू लागलो मी तिची निकर काढली आणि तिची पुची चाटु लागलो मी तिच्या पुचीच दाना चाटला आता मी माझा सोटा तिच्या पुचीवर घासू लागलो तिला मजा येऊ लागली ती माझा लवडा हातात धरून हलवू लागली माझा सोटा कडक झाला ती म्हणाली लवकर घाल आता राहवत नाहू मी माझा सोटा तिच्या पुचित घातला ती मादक आवाज काढू लागली आआआहहहहहहह ऊऊउफाफफफफ उंम्म्मम्म्मम्म्मम्म आआऑईई आयआझहहहहहहहहह मला आणखी चेव चढला मी अजून करू लागलो ती म्हणाली आआआहहहहहह लल्लीतत अजून जोरात कर अहहहहहह हहहहहहहहहहहहह ओऊऊहहहहहहहहह हहहहहहहहह मी माझा स्पीड वाढवला ती जोरात ओरडली अहहहहहहहहहहहहहहहहहहहहझह्जज हहहहहहहहहहहहहहहहहहज म्म्मम्म्मम्म्मम्म्मम्म्मम्म्मम्म्म आणि ती झाडली
तेवढ्यात अर्चना म्हणाली की मला पण आता सहन होत नाही माझी आग विझव्
मी अर्चनाला जवळ घेतले तोच तिने तिचे ओठ माझ्या ओठाला लावले ती माझ्या तोंडात तोंड घालून माझी जीभ चोखू लागली आणि माझे अंग चोळू लागली मी पण तिची जीभ चोखू लागलो
किसिंग झाल्यावर ती माझ्या लवड्याला चोखू लागली मी तिचे केस धरले तिला उलटी पडली आणि तिच्या तोंडात लवडा देऊन मागे पुढे करू लागलो
नंतर मी तिला गुडघ्यावर बसवले आणि तिची गांड चाटु लागलो ती म्हणाली मी गांड मारून नाही घेतली अजून जर हळू करू मी तिला म्हणालो आधी चाटून घेतो म्गग युला मजा येईल ।
मी तिची गांड चाटु लागलो मग तिचौ गांडीच्या भोकावर मी थुंकलो आणि ते चाटु लागलो तिला मजा येऊ लागली
ती म्म्मम्म्मम्म्मम्म्मम्म्मम्म आआआझहहहहहहहहहहहह हहहहहुउऊ
असे आवाज काढू लागली मग मी तिच्या बोच्यात माझी चार बोटे घातली तशी ती ओरडली आआआआआआआआःहहहहहहहहहहहहहजज्ज हहहहहहहहहहजज्जजज्जज्जझहहहहहहहहहहहहज
ती म्हणाली दुखत आहे पण मी कशाचीच परवा न करता बोटे आत मध्ये घातली मी माझी बोटे आत बाहेर करू लागलो आता मो तिची पुची चाटु लागलो ती म्हणाली घाल तुझा सोटा अआणि मला शांत कर
मी जास्त वेळ न घालवता माझा सोटा तिच्या पुचित घातला ती पुन्हा एकदा जोरात ओरडली आआःहहहहहहहजज्जज्ज
हळू कर मग मी हळू हळू तिला करू लागललो दहा मिनिटांनंतर तिला झाडायची वेळ आली ती म्हणाली जोरात कर मला झाडायचे आहे
मी माझा वेग वाढवला आणि पचपच आवाज येऊ लागलं
तिने पाणी सोडल्यामुळे तो आवाज येत होता
मी म्हणालो तुम्ही झाडाला आता माझे काय
मग दोघी पण माझ्या जवळ आल्या अर्चना माझा लवडा चोखु लागली आणि नलिनी माझ्या तोंडावर बसली काही वेळ नॅलिनीचा बोचा चाटून झाल्यावर अर्चना तिचा बोचा माझ्या तोंडावर ठेऊन बसली आणि नलिनी लवडा चोखू लागली
नलिनीच्या बोच्या पेक्षा अर्चनाचा बोचा खूप मस्त होता काही वेळातच मी झडायला आलो मी दोघींना म्हणासलो तर त्या म्हणाल्या तुला वाटेल तिथं तू काढ मी नलिनला म्हणालो एक जण माझ्या तोंडामध्ये पादून गॅस सोडा आणि एक जण लवड्याचे पाणी प्या
तेवढ्यात अर्चना म्हणाली मी पहिल्यादा गांड मारून घेतली आहे माझी गांड खूप दुखत आहे मी तुझ्या तोंडात पादते मी म्हणलो ओके आणि असे म्हणून मी अर्चनाला किस केला आणि नंतर नलिनला किस केला
नंतर दोघी पण आपापल्या कमला लागल्या अर्चना माझ्या तोंडावर बसली आणि गांडीचे भोक फाकवू लागली
नॅलिनीने माझ्या लवड्याला थुंकी लावली आणि चोळू लागली मी अरचनाच्या पुचित बोटे घातली
लवडा चोळून झाल्यावर नलिनी लवडा चोखु लागली मला आता कंट्रोल होत नव्हते मी पटकन अरचनाच्या गांडीच्या भोकात बोटे घातली आणि आत बाहेर केले दोन मिनिटांमध्ये तिच्या गांडीच्या भोकातून गॅस सुटला आणि नॅलिनीने देखील लवडा चोखन चोखुन टाईट केला होता मी जोरात ओरडलो आआआहहहहहह आणि माझ्या लवड्यातून पिचकारी निघाली

This content appeared first on new sex story .com

This story नलिनी आणि ललित ला झवायची आणि पादायची मजा sex story, aunty, bhabhi appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page