नवरात्र

आम्ही मुळात महाराष्ट्रीय परंतु बरयाच वर्षांपासून गुजरात मध्ये स्थानिक झालो. आमच्या कुटुंबात आई बाबा आणि आजोबा आणि मी. बाबा कपड्याचे व्यापारी होते. अनेक वर्ष काम करून आजोबांनी विश्रांती घेण्याचा निर्णय केला. आई गृहिणी होती. गुजराती राहणीमानाचा आमच्या कुटुंबावर प्रभाव होता. माझी आई दिसायला अगदी सुंदर.आई जास्तकरून साडी नेसत असत. ती साडी बेंबीच्या 3-4 इंच खाली नेसायची त्यामुळे तिची खोल बेंबी आणि कंबर सतत दिसत असे. आजोबा समोर असल्यावर किंवा वरीष्टांसमोर आईला डोक्यावर पदर घ्यावा लागत असे त्यामुळे तिची बेंबी स्पष्ट दिसत असे. मी अनेकदा आजोबा, त्यांचे मित्र , बाबांचे मित्र आणि इतर कुटुंबातील मंडळी जसे की काका वैगरे ह्यांना आईच्या बेंबीचे नेत्रसुख घेतांना पाहिले होते.अर्थात मी सुद्धा त्यातलाच एक. नेत्रसुखा पलीकडे जाऊन मी आई सोबत लगट करीत असे. आई किचन मध्ये काम करतेवेळी साडीचा पदर अगदी बेंबी खाली खोचत असे. पदर खोचलेला असला की आईची बेंबी उघडी असणार यात शंकाच नसे. ह्याच गोष्टीचा फायदा घेऊन मी आई सोबत सेल्फी घेत असत ज्यात तिची खोल बेंबी स्पष्ट दिसत . कधी तर मी तिला माघून जाऊन मिठीत घेत असे आणि तिच्या बेंबीत बोटे घालत असे. ती गुदगुल्या होतायत बोलून माझा हात सरकवत असे. आज नवरात्रीचा पहिला दिवस. गुजरात मध्ये नवरात्र खूप धुमधडाक्यात साजरी होत. आई ने निळया कलर ची पारदर्शक साडी नेसली होतीआणि स्लीवलेस ब्लॉऊस घातले होते तिचे उरोज उठावदार दिसत होते तिची खोल बेंबी आणि कंबर मादक दिसत होती. नवरात्रात माझी मावशी आमच्या इकडे नक्कीच येत असत. दुपारची वेळ होती दरवाज्याची घंटी वाजली. मी लागलीच दरवाजा उघडला आणि पाहतो तर काय मावशी समोर. अगदी घामाघूम. निळ्या कलर ची काठपदारची साडी नेसलेली.काळ स्लीवलेस ब्लॉऊस. दोन्ही हातांत सामान. साडी अगदी लो वेस्ट . बेंबी च्या 7-8 इंच खाली. मावशीच्या मानेच्या भोवती घाम आला होता तसेच काखेत ब्लॉऊस ओला झाला होता तिच्या कंबरेवर घामाचे थेंब बेंबीच्या दिशेने वाटचाल करत होते. तिची बेंबी इतकी खोल होती की 10 रुपये च नाणं सहज बेंबीत मावेल. “अरे तिच्या हातातील सामान घे नुसताच काय ठोंब्या सारखा उभा आहेस” आई मला ओरडली. पण मी तरी काय करणार मावशीच्या बेंबी वरून नजरच हटत नव्हती. कसा बस सामान घेतलं आणि घरात आलो. आई मावशीला बोलली”काय मग लोवेस्ट साडी वैगरे नवरात्र जोरात दिसते” . मावशी म्हणाली ” मला थोडीच तुझ्या सारखी घरात बेंबी दाखवत फिरायची मोकळीक आहे बाई, साडी लोवेस्ट नेसली की लगेच आमचे हे बोलतात थोडी वर नेसत जा हो साडी घरात वरिष्ठ माणसं राहतात”. आई म्हणाली”इथे नेस लोवेस्ट साडी आणि खुशाल बेंबी दाखव” . मावशी म्हणली”काही पण तुझे सासरे च काय”. “एक नंबर च आंबट शौकीन म्हातारं आहे माझा सासरा, बायकांना डोक्यावर पदर घायला सांगायचं म्हणजे आपोआपच बायकांच्या बेंब्या दिसतात” आई म्हणाली आणि दोघी हसू लागल्या.तेवढ्यात आजोबा हॉल मध्ये आले. “काय सुनबाई कसा आहात” आजोबांनी विचारलं. आजोबा समोर येताच मावशी आणि आई ने डोक्यावर पदर घेतले . आता दोघींच्याही बेंब्या दिसत होत्या. ” आम्ही मजेत आपण कसे आहात”मावशी बोलली. ” मी मजेत, आज नवरात्रीच्या छान तयारी केली दोघी बहिणींनी” आजोबा बोलले. ” ईशहहह ” मावशी लाजून बोलली. “आजोबा मी जेवण वाढते राज आणि तुम्ही जेऊन घ्या कामिनी फ्रेश झाली की आम्ही जेवतो”आई बोलली. मावशी फ्रेश होण्यासाठी गेली मी आणि आजोबा डायनींग टेबल वर बसलो. आई ने जेवण वाढले …जेवतांना आई पदर खोचून असते…त्यामुळे पाण्याचे ग्लास व काही घेताना तिच्या बेंबीत बोट घालायला मी आणि आजोबा मागे पुढे पाहत नाही. आणि आज तर दुग्ध शर्करा योग मावशी सुद्धा सोबत. मावशी फ्रेश होऊन लगेच आली आई ला कामात मदत म्हणून. मावशीच्या लोवेस्ट साडीत खोचलेला पदर पाहून माझ्या आणि आजोबा च्या पँट चा तंबू झाला. त्यात मावशी मुंबईहून आणलेले गुलाबजाम घेऊन आली . मी गुलाबजाम उचलतेवेळी हळुवार माझे मधले बोट तिच्या खोलगट बेंबीत टाकले. मावशी थोडी थबकली. मी मावशीच्या बेंबीत केले ला पहिलाच अटॅक. नंतर मावशी ने थोडा पदर ओढण्याचा प्रयत्न केला पण पदर खोचलेला असल्याने बेंबी पूर्ण कव्हर झाली नाही. “वाह सुनबाई तुमच्या बेंबी सारखेच गोल आणि मोठाले गुलाबजाम आहेत “अस म्हणत मावशीची बेंबी बोटाने खोदत एक गुलाबजामआजोबानी उचलला.मावशी लाजली आणि किचन मध्ये गेली. मी कानोसा घेऊन दोघी काय बोलत आहेत ते ऐकण्याचा प्रयत्न करु लागलो. ” अग सीमा, राज ने तर माझ्या बेंबीत बोट घातले पण रस्त्यावर ड्रिल मशीन ने खड्डा खोदतात तस माझ्या पोटावर बेंबी खोदलीय तुझ्या सासऱ्या ने” मावशी बोलली. आई हसू लागली. “सीमे, अग हसतेस काय माझी बेंबी लाल आणि चिकट झाली गुलाबजाम चा पाक लागून, असे कसे तुझ्या सासरचे लोक बायकांच्या बेंब्या दिसलं की लगेच बोटं घालायला सुरू” मावशी बोलली. आई बोलली” अग ताई तुझं तरी घरामध्ये बेंबीत बोट घातलाय, माझ्या तर लग्न कार्यात, सोसायटी कार्यक्रम , ह्यांच्या ऑफिस च्या पार्टी मध्ये कुठे ही बेंबीत बोटं घालतात” . “माझा तर विश्वास बसत नाही सीमे” मावशी बोलली. आई म्हणाली”थांब तुला प्रूफ दाखवते,राज बेटा तुझा फ़ोन दे रे”. मी फोन द्याला उठलो. समोरून मावशी आली,तिची उघडी बेंबी पाहून , मी फोन ला कनेक्टेड पेन ड्राइव तिच्या 1-2 इंच खोल बेंबीत तो खुपसला. मावशी अलगद फोन धरून तशीच आत गेली. “सीमे हा तुझा राज जास्तीच आघाव झाला हे बघ, पेन ड्राइव कुठे खुपसून फोन दिला बघ ” मावशी बोलली. ” अग जाऊ देत ग , त्याची कामिनी मावशी आहेच इतकी सेक्सी की भले भल्या ना राहवत नाही आणि राज तर बिचारा नवीनच खेळाडू आहे”आई बोलली. “ताई हे फोटो बघ, राज ने सकाळी माझ्या बेंबीत बोट घालून सेल्फी घेतली बघ , अजून हे आजोबांचे वाढदिवसाचे फ़ोटो बघ, आजोबांनी आणि त्यांच्या मित्रांनी गिफ्ट देते वेळी माझी बेंबीत बोट घातलेत बघ, हा होळी चा विडिओ बघ सोसायटी मध्ये ह्यांच्या मित्रांनी माझ्या बेंबीत बोट घालुन कलर भरले” आई बोलली. ” सीमा,अग किती मज्जा आहे ग बाई तुझी खुशाल कोणीपन तुझी बेंबी खोदत” मावशी बोलली. ” आता मी सुटले बाई तू आहेस ना” आई बोलली. मावशी हसली. थोड्याच वेळात माझे आणि आजोबांचे जेवण अटपले. “सुनबाई जेऊन घ्या”आजोबा बोलले. मग काही वेळात आई आणि मावशीचे जेवण पण अटपले. ” अग मला काही घरात वापरायचा साडी हव्या होत्या ग सीमा” मावशी बोलली. “अग आजोबांच्या ओळखीचं बरेच दुकान आहेत,मी रात्रीचा स्वयंपाक करते,तू राज आणि आजोबा ये जाऊन संध्याकाळी” आई बोलली. “बरं पण गरबा कधी” मावशी बोलली. “ते रात्री जाऊयात आपण” आई म्हणाली. मी आणि आजोबा पुरतेच खुश झालो एकतर मावशी सोबत खरेदी आणि आई सोबत नाही म्हणजे मावशीच्या बेंबीचे मनसोक्त नेत्रसुख घायची संधी. दुपारी सर्वांनी आराम केला. 4 च्या सुमारास आजोबा म्हणाले “चला येऊ जाऊन सुनबाई” . “हो मी आलेच तयारी करून, अग सीमा एखादी ब्लू साडी दे ग तुझी ही काठ पदर खूप हेवी आहे” मावशी बोलली. ” ताई अग कॉटन नाही ग ब्लु मध्ये साटींन घालतेस का” आई बोलली. हो चालेल मावशी बोलली. थोड्याच वेळात मावशी तयार होऊन आली. ब्लू कलर ची लोवेस्ट साटींन साडी ज्यात मावशीच्या बेंबी चा शेप जाणवत होता आणि स्लीवलेस ब्लॉऊस. आजोबा असल्यामुळे मावशी डोक्यावर पदर घेत आणि खाली तिची बेंबी दिसत होती. साडी साटींन असल्यामुळे पदर डोक्यावर टिकत नव्हत त्यामुळे पुन्हा बेंबी झाकली जात होती. मावशीची बेंबी आमच्या सोबत लपंडाव खेळत होती. ” ते मला सवय नाही ना पदर घायची आणि त्यात सिल्की साडी आहे ही” मावशी बोलली. ” काही नाही पदर असा डोक्यावरून घेऊन तुमच्या काखेत दाबा”आजोबा बोलले. ” हो आजोबा” मावशी उत्तरली. आता मात्र मावशीची बेंबी, पोट आणि कंबर सर्वच उघड झाला. ” ताई ऑल द बेस्ट तुझा गुजरातमध्ये बेंबी प्रदर्शन सुरू” आई मावशीच्या कानात पुटपुटली आणि दोघी हसल्या. “चल राज तुझी i20 काढ” आजोबा बोलले. मी लगेच गाडी आणली आईला बाय करून आम्ही निघालो. गाडीत मी आणि आजोबा पुढे बसलो मावशी मागे होती. मी मधल्या आरशात मावशी कडे पाहत होतो. तिच्या हिप फोल्डस मध्ये खोलगट बेंबी अगदी सेक्सी दिसत होती. आजोबा तर मागे वळून बोलायच्या बहाण्याने मावशी च्या बेंबी चे नेत्रसुख घेत होते. सिग्नल ला बाईक वाले आमच्या कार शेजारी थांबुन मावशीच्या बेंबीचे सुख घेत होते. मावशी सुद्धा बिनधास्त पणे बेंबी दाखवत होती. काही वेळात आजोबांच्या सांगण्यानुसार आम्ही एका दुकानांत पोहचलो. आत जाताच दुकान मालकाने आजोबन सोबत हात मिळवला आणि आम्हाला चहा पाणी सांगितलं. “काय साहेब खूप दिवसांनी आला “मालक बोलला. आई सुद्धा जास्त करून ह्याच दुकानातून खरेदी करत. ” आमच्या सूनबाईच्या मोठ्या भगिनी आल्यात त्याना काही चांगलं दाखवा” आजोबा बोलले. “काय मॅडम, चोळी लेहेंगा नवरात्री साठी ड्रेस साडी ” बोलाल ते दाखवतो. ” सध्या साडी दाखवा घरगूती युज च्या चोळी लेहेंगा बघेल नंतर” मावशी बोलली. मॅडम पहिल्या माळावर राजेश दाखवेल साडी तुम्हाला. राजेश अरे मॅडम साठी स्पेशल चांगला माल दाखव. “मी थांबतो इथ तुम्ही या जाऊन ” आजोबा बोलले. ” राज चल आपण जाऊ” मावशी बोलली. मी खुश झालो आजोबा सुद्धा वर येत नाही. मी आणि मावशी वर गेलो तिथे आम्हाला राजेश भेटला. आजोबा नसल्या मुळे मावशी ने डोक्यावरचा पदर काढला त्यामुळे तिची बेंबी अगदी काठोकाठ कव्हर झाली. ” मॅडम तुम्ही बेंबीच्या खाली लोवेस्ट साडी नेसता का” राजेश ने विचारले. ” हो बेंबी खाली लोवेस्ट नेसते पण का” मावशी बोलली. ” काही साडी शॉर्ट असतात मग त्या दाखवू का ” राजेश बोलला. “हो दाखव” मावशी बोलली. मॅडम एक मिनटं हं बोलून राजेश ने मोजमाप करायचा टेप आणला आणि मावशी जवळ खाली बसला. मावशीला सरळ उभ राहायला सांगितलं. मावशीचा पदर थोडा बाजूला केला .आता मावशीची उघडी बेंबी राजेश च्या चेहऱ्यासमोर होती. मी तर आता राजेशला मनापासून धन्यवाद देत होतो त्याच्यामुळे मावशीची कव्हर झालेली बेंबी परत दिसू लागली. राजेश ने मावशीची बेंबी ते साडी नेसण्याचा पॉइंट पर्यंत माप मोजला. अर्थातच माप घेतेवेळी राजेशने मावशीच्या बेंबीत टेप सोबत बोट पण घातल. राजेशच्या असल्या वागण्याला मावशीने गालातल्या गालात हसून दुर्लक्ष केलं. मी लगेच फोन काढून फोटो आणि व्हिडिओ घायला सज्ज झालो. ” मॅडम 8 इंच बेंबी खाली बस ना” राजेश ने विचारला. ” हो” मावशी बोलली. मग राजेश ने साडी नेसण्याचा पॉइंट ते ग्राऊंड असे माप घेतला. मग त्याने साड्या दाखवल्या . मावशीने 15-20साड्या निवडल्या. “मॅडम नेसून बघणार का साड्या” राजेश ने विचारलं. “हो सर्व साड्या” मावशी बोलली. राजेश मनोमन खुश झाला. त्यान पहिली साडी घेतली मावशीच्या कंबरे भोवती गुंडाळली. पदर मागे सोडला. फटाफट मिर्या करून मावशीच्या बेंबीच्या खाली पोटावर खोचल्या . हे सर्व राजेश ने एक मिनिटं मध्ये केले आणि साडी नेसते वेळी 3-४ वेळा मावशीच्या बेंबीत बोट घातले. “ये कशी दिसते राज साडी” मावशी ने विचारलं. मी लगेच मावशीचा फोटो घेतला. लोवेस्ट साडी मध्ये उघडी बेंबी चा पहिलाच फोटो . स्वतःचा बेंबी दिसणारा फोटो पाहून मावशी लाजली. राजेश मावशीला साडी नेसवंतांचा संपूर्ण विडिओ मी बनवला. मावशी ने 20 साड्या घालून पहिल्या जवळ जवळ 20×4=80 वेळा मावशीच्या बेंबीत बोट घातले तेही 20 मिनटं मध्ये. प्रत्येक साडी वर मावशी ने एक फोटो काढला.मी 15-20 अँगल ने मावशीची बेंबी फोटो मध्ये कैद केली. मॅडम अजून काही सेवा राजेश ने विचारले. “आज पुरते बस, माझी बेंबी लाल केलीस बोट घालून ” मावशी हसत बोलली. राजेश सुद्धा हसला. मी आणि मावशी खाली उतरलो. आजोबा दुकान मालक सोबत cctv मध्ये मावशीला टापत होते. मी जाताच cctv बंद केला. आम्ही घरा कडे परत झालो. गाडीत मावशींनी माझा फोन घेऊन तिचे फोटो आणि विडिओ पाहिले. आम्ही घरी पोहोचलो रात्रीचे 8 वाजले होते. “सीमा, अग त्या साडी विकणारा राजेश ने माझी बेंबी बोटांनी खोदली ग विडिओ केला बघ राज ने” मावशी आई ला सांगू लागली. “अग तो तसाच खोडसाळपणा करतो माझ्या पण बेंबीत बोट काय घालेल, मी नॉर्मल साडी नेसली तर तिला लोवेस्टच काय करेल आघाव आहे तो”आई बोलली. ” अहो सुनबाई गरबा नाही जायचा का” आजोबा बोलले. “हो आजोबा तयारी करतो आलोच”मावशी बोलली. ” काय घालताय” आजोबांनी विचारले. ” आम्हाला सुचत नाहीय , तुम्हाला काय आवडेल” मावशी बोलली. “चोळी घागरा घाला सर्व गुजराती बायका तेच घालतात. “आजोबा बोलले. थोड्याच वेळात आई आणि मावशी तयार होऊन आल्या. दोघीनीही चोळी घागरा घातलेला. आई ने चुनरी समोरून घेतली त्यामुळे बेंबी कवर झाली होती पण मावशींनी साईड ने चुनरी घेतल्या मुळे बेंबी दिसत होती. आई ने घागरा 2-3 इंच बेंबी खाली तर मावशींनी बेंबीच्या 3-4 इंच घातला होता. “सुनबाई घागरा लोवेस्ट नाही घातला” आजोबांनी विचारले. “आजोबा, ते नाचताना घागरा खाली सरकतो ना म्हणून बेंबीच्या जास्त खाली नाही घातला आपोआप खाली येईल घागरा” मावशी बोलली. “धाकल्या सुनबाई तर बेंबी पण दाखवत नाही आज” आजोबांनी विचारले. ” मला नवीन घागरा हवाय आजोबा हा मागच्या वर्षीचा जुना झाला, मला नवीन घागरा घ्याल तर दाखवेल मी बेंबी त्यात” आई त्रकार करत बोलली. ” बर बेटा उद्या नवीन घे” आजोबा बोलले. आम्ही सर्व सोसायटी हॉल मध्ये पोहचलो. मुली आणि बायका यांनी विविध प्रकारची ड्रेस घातले होते. बरयाच मुलींचे व बायकांचे पोट उघडे होते आणि त्यांच्या बेंब्या दिसत होत्या. मी आणि आजोबा काही वेळ बायकांच्या बेंब्यांचे नेत्रसुख घेत होतो.आई आणि मावशी ने गरबा खेळायला सुरू केला होता. जवळ जवळ तास भरा नंतर घामाघूम होऊन दोघी आल्या. मावशीच्या बेंबीत घाम जमला होता. मी बोटावर रुमाल घेऊन मावशीची खोलगट बेंबी पुसून काढली. सर्व बायकांना मध्ये खोलगट बेंबी मावशीचीच होती आणि तिचा लेहेंगा सुद्धा लोवेस्ट झाला होता. आम्ही ग्रुप मध्ये फोटो काढले . आई आणि मावशी पुन्हा गरबा खेळल्या आणि 10 च्या सुमारास आम्ही घरी आलो. एव्हाना बाबा घरी आले होते, मावशीची विचारपूस करून बाबांनी तिची खुशाली घेतली. आजोबांनी लागलीच जेवण वाढायला सांगितले. आई आणि मावशी फ्रेश होऊन लगेच जेवण आणायच्या तयारी करू लागल्या.दोघीनीही आता साडी नेसली होती. नाचून दोघीही फार थकलेल्या होत्या. साड्या घरगुती पध्दतीने घातल्या होत्या. दोघींच्या बेंब्या उघड्या होत्या. आम्ही सर्व जेवलो. आई बाबा त्यांच्या खोलीत गेले. आजोबानि मावशीला पाय दाबायला बोलालवं. रात्री उशिरा पर्यंत आजोबांचं खोलीत उजेड होता म्हणून मी त्यांच्या खोलीत डोकावले. पाहून मी आवक राहिलो. आजोबा पलंगावर फक्त लुंगी घालून झोपले होते. मावशी आजोबांच्या शेजारी बसून लुंगीत हाथ घालून मांड्या दाबत होती.आजोबा मावशीच्या पोटावरुन हाथ फिरवत होते.मधेच मावशीच्या बेंबीत बोट घालत होते. तिचे उरोज दाबत होते. मावशी सुद्धा लुंगी मध्ये हाथ घालून आजोबांचा सोटा वर खाली हलवू लागली.मावशी ने आजोबांची लुंगी काढून टाकली. आजोबांचा सोटा जवळपास 8 इंच लांब आणि 2 इंच जाड होता.मावशी ने खाली वाकून सोटा तोंडात घेतला आणि कॅन्डी सारखा चोखू लागली. मावशी जवळपास 5-७ मिनिटं सोटा तोंडात आत बाहेर करत होती. आजोबांचं सोटा मावशीच्या लाळे ने ओलसर झाला. मग आजोबांनी मावशीच्या ब्लॉऊस ची गाठ सोडली आणि उरोज मोकळे केले. हापूस आंबे चोखल्या सारखे आजोबा मावशीचे उरोज चोखू लागले. आजोबा एक उरोज तोंडात घेऊन चोखत तर दुसरा हाथने दाबत होते. मावशीने सुद्धा आजोबांना मिठीत घेऊन त्यांचं तोंड उरोजन मध्ये कोंबत होती. आजोबा खाली सरकत मावशीच पोट चाटु लागले. मावशीच्या बेंबीची चुंबन घेऊन ,जिभेने बेंबीचा कानाकोपरा सर्व ओलसर केला. मग साडी सोडून, पेटीकोट ची गठन खोलली. मावशी ने चड्डी न घातल्यामुळे तिच्या भरीव मांड्या आणि घागरी सारखे नितीम्ब अगदी सेक्सी वाटत होते. मावशी आता संपूर्ण नग्न होती. आजोबांनी तिच्या मांड्या फाकवुन योनी चाटायला सुरूवात केली. मावशी हळुवार अहहहह असा आवाज करत होती. आजोबा योनी चाटत असतानाच बोट सुद्धा घालू लागले. मावशी असह्य होऊन “चोदा मला लवकर” बोलू लागली. मावशीच्या योनीतुन आता हलके पाणी येऊ लागले. आजोबांनी सोटा योनीमुखावर ठेऊन दणका हाणला. मावशी अहहहहहहहहहह ओरडू लागली. आजोबा मावशीच्या योनीत दणादण दणके देत होते. दोघांनीही एकमेकांना घट्ट मिठीत पकडले होते. मावशी सुद्धा नितीम्ब उचलून दणक्यांना प्रतिसाद देत होती. फकफक असा आवाज खोली मध्ये गंजत होता. दणक्यांनी मावशीचे उरोज आणि पोट वरखाली हलत होते. आजोबांनी अचानक दणक्यांनी गती वाढवली. मावशींनी मिठी अजून घट्ट केली. काही क्षणात आजोबांनी गरम विर्याचा फवारा मावशीच्या योनीत सोडला. आजोबांचं सोटा गळून योनीबाहेर पडला मावशीच्या योनीतुन लाव्हारस प्रमाणे आजोबांचं वीर्य ओसंडून बाहेर वाहू लागले. आजोबांनी मावशीच्या कपाळावर चुंबन घेऊन त्यांच्या कामक्रीडेची स्तुती करू लागले. बराच वेळ दोघेही एकमेकांना मिठीत घेऊन पडून होते. त्या रात्री आजोबानि किमान 4 वेळा मावशीला कचकचून चोदले. पहाटे 5 च्या सुमारास मावशी कशीबशी साडी नेसून तिच्या खोलीत परतली. रात्रीच्या जोरदार चोदन्यामुळे सकाळी मावशी उशिरा उठली आणि तिला व्यवस्थित चालायला देखील होत नव्हते. नवरात्रीची पहिली रात्र समाप्त.

This content appeared first on new sex story .com

This story नवरात्र appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page