नवरा आणि मुलगा दोघात अडकलेमाझे नाव वैष्णवी आहे. मी ४४ वर्षाची आहे आणि माझा १९ वर्षांचा मुलगा आहे. ज्याचे नाव संजय आहे. काही दिवसाआधी मी आणि माझी लहान बहीण तिच्या ५ वर्षाच्या मुलासोबत तिच्या गावी गेलो होतो. माझ्या बरोबर संजय पण आला होता. बहिणीच्या गावी तिचे घर बांधायचे होते. त्यामुळे एका माणसाला घराचे कॉन्ट्रॅक्ट द्याचे होते.

आम्ही ८ तासाचा प्रवास करून बहिणीच्या गावी पोहचलो. ५ दिवस आम्ही गावी राहणार होतो. ज्या दिवशी आम्ही गावी पोहचलो तेव्हा शुक्रवार होता. आम्ही जाऊन कॉन्ट्रॅक्ट घेणाऱ्या माणसाशी बोलणी केली आणि त्याला कामाबद्दल सर्व सांगितले.

मग काही दिवस अजून गावी राहणार होतो, तर आम्ही आस पास ची ठिकाणे फिरून घेतली. आता शनिवार आला. पूर्ण दिवस फिरल्याने मी खूप थकले होते. म्हणून रात्री लवकर झोपायची तयारी केली. आम्ही घरात एकत्रच झोपत होतो.

बहीण आणि तिचा ५ वर्षाचा मुलगा माझ्या डाव्या बाजूला झोपले होते आणि संजय उजव्या बाजूला. जवळ १० वाजता आम्ही झोपलो. मी माझ्या बहिणीकडे तोंड करून तिच्याशी गप्पा मारत होती. बोलता बोलता बोलता कधी झोप लागली कळलेच नाही.

अचानक रात्री १ च्या सुमारास मला मागे काही हलचल जाणवली. मी दचकून उठली. खोलीत पूर्ण काळोख होता. मी झोपेतच होती. मला जाणवले हलचल संजय झोपला आहे तिथे होत आहे. म्हणून काळोखातच मी लगेच मागे फिरले, तर माझा हात एका वस्तूला लागला. ती लांब आणि रबरा सारखी जाणवली. मी विचार केला, इथे कोणी काय आणून ठेवले.मला आधी वाटले कि कोणी तरी काठी ठेवली आहे. कारण ती कडक आणि मोठी जाणवली. मी वेवस्तीत पाहण्यासाठी हातात ती वस्तू गच्च धरली. मग मी हात वर खाली फिरवून त्याला पाहू लागली तर मला माझी बोटे चिकट झाल्याची जाणवली.

मी बोट जसा वर वर आणूं लागली, चिकट पणा जास्तच होऊ लागला. तेवढ्यात त्या वास्तूच्या टोकाला हात लावला तर त्याला तेल लावल्या प्रमाणे चिकट लागू लागले.

मी विचार करतच होती कि लगेच मला जाणवले कि हि रबरासारखी गोष्ट दुसरे काही नाही तर माणसाचा लंड आहे. म्हणजे मी संजय चा लंड हातात धरला आहे. मी घाबरली आणि लगेच हात मागे घेतला.

मला जोराचा धक्का बसला. माझी झोप उडाली.

हे मी काय केले. मुलाच्या लंडाला हात लावला. भीतीने माझे शरीर तापू लागले. मी विचार करू लागले कि संजय नक्की काय करतोय लंड बाहेर काढून. मी विचारात होतेच तेवढ्यात, संजय ने माझा हात परत धरला आणि हळूच तो त्याच्या कडे नेहू लागला.मला कळेना कि नक्की मी काय करू. इथे डावीकडे माझी बहीण पण झोपली आहे. तिला कळले तर मोठा वाद होईल. मी मनात विचार करू लागले, “संजय नको करू असं. हे बरोबर नाही. मी तुझी आई आहे”.

पण संजय थांबला नाही. त्याने परत माझा हात हळूच त्याच्या लंडावर ठेवला. मी खूप घाबरले होते, म्हणून मी असाच हात त्याच्या लंडाभोवती ठेवला. संजय तेवढ्यात थांबला नाही. त्याला वाटले मी झोपेत आहे. त्याने माझी बोटे लंडाभोवती फिरवली आणि मला मुठीत लंड पकडून दिला. आणि माझा हात पकडून वर खाली करून इशारा दिला कि वर खाली कर.

सुरवातीला मी काही केले नाही. पण लंडाचा स्पर्श काहीवेळे हाताला लागताच, माझी बोटे आपोआप लंडाला कुरवळू लागली. मला पण कळले नाही कि नक्की मला काय होत आहे. काही वेळाने मी संजय च्या लंडाला गच्च मुठीत पकडले आणि वर खाली करून हलवू लागले.

मला आता आनंद मिळू लागला. संजय चा लंड त्याच्या बाबानं पेक्षा खूप मोठा होता. त्यामुळे माझी उसुक्ता वाढू लागली. काही वेळ लंड वर खाली केल्याने माझी पुचीपण तापली. मी आता आनंदाने संजयचा लंड वर खाली करून हलवू लागली.

मी लंड हलवण्यात मग्न होती, अचानक संजय ने उजवा हात माझ्या स्तनांवर आणला आणि माझे स्तन दाबू लागला.

आह्ह अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा  हाहाहाहाहाहाहाहा

संजय ने माझे स्तन दाबायला सुरवात केली तर मी मदहोश झाले. माझा मुलगा माझे स्तन दाबत आहे हा विचारच मला वेड करत होता. संजय माझे दोन्ही स्तन दाबत होता. आणि मी त्याच्या लंडाशी खेळत होती.

त्यानंतर संजय ने माझे स्तन एवढ्या जोर जोरात दाबले कि आता मला राहवले नाही. मी संजय कडे तोंड केले आणि माझा ब्लाउज वर केला आणि बॉल बाहेर काढले. संजय ने मोकळे झालेल्या स्तनांना हात लावला आणि लगेच जवळ येऊन माझ्या उजव्या स्तनांचा निप्पल तोंडात घेतला. संजय निप्पल चोखु लागला.

अहाहा हाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
अहाहा हाहाहाहाहा हाहाहाहाहाहाहा

माझा बाळ खूप वर्षानंतर माझे दुघ पीत आहे ह्या विचाराने माझी पुची नाचू लागली. मी संजय च्या केसात हात फिरवत त्याला प्रेम करू लागले. संजय एक्दम लहान बाळा सारखा निप्पल चोखत होता. त्याने मग दुसरा स्तन पाहिला आणि त्याचा निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागला. जोर जोरात स्तन पिळत तो निप्पल चोखत होता.

माझे शरीर गरम झाले. मी जोर जोरात संजय चा लवडा हलवू लागले. संजय खूप तापला होता. त्याचा लंड मला खूप गरम जाणवत होता. त्यात तो कमर पण हलवून मागे पुढे करत होता.

दुघ पियुन झाल्यावर संजय वर सरकला आणि त्याने मला होठांवर चुंबन घेतले. संजय चे होठ माझ्या होठांना लागताच मी तर वेडीच झाली. आम्ही दोघे वेड्या सारखे एकमेकांना किस करत होत. संजय एका हाताने माझे स्तन दाबत होता.

संजयने काहीवेळ स्तन दाबून घेतले मग लगेच हात खाली आणला. माझी साडी वर घेतली आणि माझी पुची दाबली. पुचीला संजयचा हात लागताच मी संजय चे डोकं घट्ट धरले आणि जोरात त्याच्या होठांवर चुंबन घेतले.

दोघे पण खूप तापले होतो. मी संजय चा लवडा जोर जोरात वर खाली करून हलवू लागले. वर दोघांचे होठ एकमेकात रुतले होते. खाली संजय माझी पुची च्या फटीत बोट वर खाली करून चोळू लागला. माझ्या पुचीचा दाना घासू लागला.

आहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहा
अहहह हाहाहा अहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

काही क्षणासाठी मला काही कळेनासे झाले. मी पूर्ण आनंद घेऊ लागले. संजय चा हात पुचीवर घासताना माझी पुची नाचू लागली होती. पुची खूप तापली होती.

अचानक, संजय ने जोराची पिचकारी उडवली आणि माझ्या पूर्ण हातावर संजयच्या लंडाचे पाणी वाहू लागले. मी संजय चा लंड घट्ट धरून ठेवला आणि वर खाली करणे थांबवले नाही. पूर्ण पाणी वाहत माझ्या ह्यावरून खाली आले.

काही वेळाने मी संजय चा लंड सोडला तेव्हा माझा हात पूर्ण संजयच्या चीक ने भरला होता. मी लंड सोडताच संजय मागे झाला आणि सरळ होऊन झोपला. इथे माझा हात चिकाने भरला होता. मी तो माझ्या साडीला पुसला.

संजय तर झोपला, पण माझी पुची अजून शांत झाली नव्हती. संजय लहान असल्याने त्याला अजून बाई ची पुची कशी शांत करायची माहित नव्हते. मला आता झोप येत नव्हती. पुची तडफडू लागली. मी विचार केला, उद्या घरी कोणी नसेल तर संजय कडून पुची चाटून घेणं.

असा विचार करून मी कशीबशी झोपून गेले.

दुसरा दिवस उजाडला, मी आणि बहीण स्वयंपाक घरात जेवण बनवत होतो. संजय उठला आणि त्याने अंघोळ करून घेतली. मी आणि संजय काही बोलत नव्हतो एकमेकांशी, पण आमचे डोळे एकमेकांना रात्री ची कहाणी सांगत होते.

मला जाणवले संजय माझ्याकडे चावट नजरेने पाहत आहेत. तो माझ्या स्तनाना टक लावून पाहत होता. माझी पुची अजून तापलेली होती. त्यामुळे मला पण राहावेत नाही आणि मी पण संजयला माझ्या शरीराचे प्रदर्शन करू लागले.

मी चुलीवर चपात्या करत होती. मी संजय ला चहा दिला. तो तिथेच माझ्या समोरच खाली बसला होता. माझी बहीण काही अंतरावर भाजी कापत बसली होती. पण तिची पाठ आमच्या कडे होती. त्यामुळे मला हा चांगला मौका वाटला.

मी संजय ला एक गरम चपाती चहा बरोबर खायला दिली. तो खात असताना मी मुदामून वाकून पीठ मालू लागली. जास्त वाकल्याने माझ्या साडीचा पल्लू खाण्ड्यवरुन सरकला होता आणि गल्ली स्पष्ट संजयला दिसत होती. मला हि हेच पाहिजे होते कि संजय माझ्या स्तनांकडे आकर्षित व्हावा.

मी बहिणीशी बोलत, मुदामून पीठ मळत माझे स्तन दोन्ही हातांच्या मध्ये दाबत होती. नजर चुकवून मी संजय कडे पहिले तर तो चपाती खात टक लावून माझी गल्ली आणि वर खाली हलणार स्तन पाहत होता. मधेच संजय त्याच्या लंडाला हात लावून खाजवत होता. मला जाणवले कि संजय तापत आहे.

मग मी उठले. संजय कडे पाठ करून वाकले आणि मडक्यातून पाणी तांब्याने टोपात घेऊ लागले. मी वाकून संजयला माझी गांड दाखवू लागले. मुदामून मी वेळ लावला म्हणजे संजय वेवस्तीत मागून मला पाहू शकेल. मग मी परत पीठ मळत खाली बसले.

मी संजय ला गरम करत होतेच कि तेवढ्यात आम्हाला बाहेरून आवाज आला, “कोणी आहे का घरात”

त्या माणसाने दोनदा आवाज दिला. आवाज एकूम मला जाणवले, हा तर संजय च्या बाबांचा आवाज आहे. आम्ही उठलो आणि लगेच स्वयंपाक घरातून बाहेर आलो. बाहेर येऊन पाहते तर काय, ते तर संजय चे बाबाच होते.

मी संजय च्या बाबाना पाहून आचार्य चकित झाले. कारण ते येणार नव्हते. अचानक न सांगता आले. संजय चे बाबा घरात येऊन बसले, मी त्याना पाणी दिले. विचारल्यावर ते म्हणाले, त्याना सुट्टी दिली बॉस ने तर ते आले गावी.

मी आणि संजय ने एकमेकांकडे पाहिले. दोघांना पण कळून आले कि आता काही शक्य नाही. मी परत माझ्या कमला लागले. संजय च्या बाबानी घराची पडतात केली. आणि काही वेळाने ते गावातली काही माणसे घेऊन आले आणि बंद असलेल्या खोलीची साफसफाई करून घेतली.

त्यानी एक खोली बहीण आणि तिच्या मुलांसाठी साफ केली. आणि दुसरी खोली आपल्या साठी.

रात्र झाली. आम्ही सर्वानी जेवून घेतले. बहीण आणि तिचा लहान मुलगा एका खोलीत झोपले. मी, संजय चे बाबा आणि संजय आम्ही एका खोलीत बिछाना अंथरला आणि खाली झोपलो. ह्यावेळील संजय चे बाबा डावी कडे झोपले, मी मध्ये आणि संजय उजवी कडे. बाहेर थंडी होती म्हणून आम्ही चादर घेऊन झोपलो होतो. मी आणि संजय च्या बाबा नि एकच मोठी चादर घेतली होती. आणि संजय ला एक वेगळी चादर दिली होती.

आता जवळ १२ वाजून गेले होते. खोलीत पूर्ण काळोख होता. बाजूला झोपलेला माणूस दिसणे सुद्धा शक्य नव्हते एवढा काळोख होता.

इथे माझी पुची अजून तापली होती. पुचीला खूप खाज सुटली होती. सारखा पुचीला हात लावायचं मन होत होते.

मी विचारात होतीच कि तेवढ्यात संजयच्या बाबानी माझे स्तन दाबले. आणि ते एका हाताने माझे स्तन दाबू लागले. मला जाणवले कि हे आता मूड मध्ये आहेत.

खर तर मला संजयच्या शरीराचा स्पर्श पाहिजे होता, पण आता तो मिळत नाही तर संजय च्या बाबानी काम चालवून घेणे भाग होते. मी आज मॅक्सि घातली होती झोपताना. आत ब्रा आणि पॅंटी होती.

संजय च्या बाबानी माझे स्तन दाबायला सुरवात करताच माझी पुची तापू लागली. मी हळूच माझा ब्रा काढला आणि माझ्या उशी खाली ठेवला. मग संजयचे बाबा माझ्या होठांवर चुंबन घेऊ लागले. माझे शरीर गरम होऊ लागले. हळू हळू संजय च्या बाबानी माझ्या मॅक्सि च्या आत हात घातला आणि माझ्या शरीरावर हात फिरवू लागले.

संजय च्या बाबानी माझी पॅंटी खाली सरकवली, तर मी ती खाली करून पूर्ण काढून टाकली आणि उशीच्या खाली ठेवली. आता मॅक्सिच्या आत मी पूर्ण नागडी होती. संजय चे बाबा कधी माझे स्तन दाबत होते, तर कधी पुची चोळत होते. मग मागे हात नेहून माझी गांड दाबली.

संजय च्या बाबांचे माझ्या शरीराशी खेळणे सुरूच होते, तेव्हड्यात मला मागून चादरीच्या आत हात जाणवला जो माझ्या पाठीवर फिरू लागला. मला लगेच कळून आले कि तो संजय चा हात आहे. संजय अजून जागा होता.

मी घाबरले. मी विचारात पडले कि संजय काय करतोय. त्याच्या बाबाना माहित पडले तर काय होईल.

इथे पुढे संजय चे बाबा माझे स्तन दाबत होते. मागे संजय ने पाठीवर हात फिरवत तो खाली आला आणि त्याने माझी गांड हाताने दाबायला सुरवात केली.

मला काही कळेनासे झाले. दोन पुरुषांचा एकत्र हात माझ्या शरीरावर फिरत आहे ह्या विचाराने मी पाणी पाणी झाली. माझी पुची वेड्यासारखी नाचू लागली. पुचीतून चीक वाहू लागले. मला भीती ने थंडी भरून आली.

मी माझ्या विचारात होती के तेवढ्यात, संजय च्या बाबानी माझी मॅक्सि पूर्ण वर खेचली. त्यानी मॅक्सि स्तनांच्या पण वर खेचली आणि माझे निप्पल तोंडात घेऊन चोखु लागले.

मी ब्रा आणि पॅंटी आधीच काढली होती त्यामुळे मी आता पूर्ण मागून पुढून नागडीच होती. संजय ला कळताच त्याने माझ्या उघड्या पाठीवर हात फिरवायला सुरवात केली. संजय पाठीवरून हात फिरवत माझ्या गांडीच्या फटीत बोटे टाकू लागला. गांड जोर जोरात हाताने दाबू लागला.

इथे संजय च्या बाबानी त्यांची शॉर्ट पॅन्ट खाली घेतली आणि लंड बाहेर काढून माझ्या हातात दिला. मी संजय च्या बाबांचा लंड हातात धरला आणि हलवू लागले. संजय चे बाबा माझे निप्पल चोखत होते.

मग संजय ने चादर वर केली आणि मागून मला काळोखात उघडे केले. मग तो जवळ आला आणि माझ्या गांडीवर संजय ने लवडा टेकवला. आदी लवड्यचा टोक तो गांडीचं फटीवर वर खाली घासू लागला. मग त्याने माझ्या गांडीच्या फटीत लवडा दाबला.

माझी ३६ ची गांड मोठी होती. त्यामुळे गांडीची फट खोलवर होती. संजय चा अर्ध्या पेक्षा जास्त लवडा माझ्या गांडीच्या फटीत शिरला होता. दोघांच्या मध्ये मी वेडीच झाली होती. माझ्या मेंदूने काम करणे बंद केले होते. जे पण होत होते, आता मी फक्त त्याचा आनंद घेत होती. भीती उस्साह मध्ये बदलली.

काही वेळाने, संजय च्या बाबानी माझे निप्पल चोखणे थांबवले. दोन्ही निप्पल पूर्ण ओले झाले होते. मग संजय च्या बाबानी आपली शॉर्ट पॅन्ट ढोपरापर्यंत खाली खेचली. आणि मला इशारा केला कि लवडा चोख.

आता मला प्रश्न पडला, मागे संजय आहे. मला वाकून खाली जावे लागेल. ज्यमुळे माझी गांड मागे सरकेल आणि चादरीतून बाहेर निघून संजय कडे जाईल.

मला भीती वाटू लागली. पण संजय चे बाबा काही ऐकायला तयार नव्हते. त्यांचा लवडा ताठला होता. त्याना आता लवडा चोखून घ्यायचाच होता.

मी हिम्मत करून झोपूनच खाली जाऊ लागले. खाली येताच मी संजयच्या बाबांचा लवडा हातात धरला आणि हळूच त्याला चाटू लागले. मी इथे लवडा चाटायला सुरवात केलीच होती कि मागून संजय ने माझ्या कमरेवर पकडले. मी लंड चोखायला वाकल्यामुले, माझी गांड सरळ संजयच्या लवड्यावर टेकली.

संजय ने पण जरा हि वेळ न घालवता, माझी कमर पकडली. आणि हळूच खालून त्याचा लंड माझ्या पुचीवर टेकवला. हळू हळू करून संजय लंड माझ्या पुचित सरकवु लागला. इथे माझी गर्मी वाढू लागली.

मी संजयच्या बाबांचा लंड वेड्या सारखी चोखु लागली. पूर्ण आत तोंडात घेऊन चोखत होती. मागे संजय आता त्याचा लंड मागे पुढे करून माझी पुची झवू लागला.

अहाहा अहाहाहाहा हाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहाहा
आह्हह्हह्ह अह्ह्ह ह्ह्ह
आह्हह्ह हं हा ह्ह्ह्ह ह्ह्ह्ह अह्ह्ह

लंड चोखताना पुची झवायला खूप मजा येऊ लागली. कधी असा अनुभव मला मिळाला नव्हता. मागे संजय नि आपली गती वाढवली. इथे मी माझी लंड चोखण्याची गती वाढवली.

मी संजय च्या बाबाचा लवडा पूर्ण वरून खाली पर्यंत चोकून घेतला. संजय ला जास्तीत जास्त वेळ दिला माझी पुची झवायला. संजय चा लंड मोठा असल्याने पूर्ण आत पर्यंत जात होता त्यामुळे अजून मजा येत होती. संजयने जोर जोरात झवायला सुरवात करताच माझ्या पुचीने एकदा पाणी सोडले.

मग काही वेळाने, मी परत सरळ येऊन झोपले. संजय पण मागे सरकला. मग संजय च्या बाबानी मला पाठ करून झोपायला सांगितले. मी पाठ केली तसेच संजयचे बाबा माझ्या गांडीवर हात लावून माझी गांड दाबू लागले. मग त्यानी माझ्या गांडीच्या फटीत लंड घासायला सुरवात केली.

आता त्यानी माझी कमर खेचून जवळ घेतली आणि माझ्या पुचित लंड टाकायला जात होते. त्यामुळे मला परत वाकावे लागले. मी हळू हळू झोपून वाकले, आणि संजय च्या बाबानी त्याचा लंड माझ्या पुचित घातला. चादरीच्या आत संजयचे बाबा माझी पुची झवू लागले.इथे वाकल्यामुळे माझे अर्धे शरीर चादरीच्या बाहेर होते. मी संजयच्या बाबांकडून झवून घेतच होती कि संजय ने त्याचा लंड माझ्या गालावर लावला. मी घाबरले. संजय ने लंड माझ्या तोंडावर फिरवून मला चोखायचा इशारा केला.

मी संजय चा गालावर फिरणारा लंड होठाने पकडला आणि माझ्या तोंडात ओढला. आता मी संजय चा पण लंड चोखु लागले. मागे संजय चे बाबा माझी पुची झवत होते.

संजयचा लंड चोखताना मला जाणवले, त्याचा लंड पूर्ण चिकट झाला आहे. त्याच्या लंडाला माझ्या पुचीचे पाणी आणि त्याच्या लंडातून निघणारे चीक लागले आहे. तुमुळे दोघांच्या पाण्याचा मेळ लंडाला एक वेगळीच चव देत होता. मी संजय चा लंड चोखु लागले. मुठीत धरून लंड हलवू लागले.

आता संजय पण जोश मध्ये आला होता. त्याने अचानक माझे डोकं घट्ट धरले, आणि जोर जोरात त्याचा लंड माझ्या तोंडात खुपसू लागला. संजय वेड्या सारखा माझे तोंड झवू लागला. संजय चा लंड माझ्या जिभेवर सरकत माझ्या घाश्या पर्यंत जाऊ लागला. मी नाईलाजाने तोंड उघडेच ठेऊन संजयला झवू दिले. तो विसरूनच गेला कि मी त्याची आई आहे.

इथे मागे संजयचे बाबा पण आता संतापले होते. त्यानी पण आपली गती वाढवली आणि ते जोर जोरात माझ्या पुचित लंड घुसवत मला मागून झवू लागले. काळोखात समोरून संजय माझे तोंड झवत होता आणि मागून संजय चे बाबा माझी पुची झवत होते. एवढ्या जोरजोरात संजयच्या बाबानी झवले कि, माझ्या पुचीने परत पाणी सोडले.

दोन्ही पुरुषानं मध्ये माझी हालत खराब झाली होती. दोघे पण मला रांडे सारखे झवत होते. खूप वेळ दोघांचे पण झवणे सुरु होते.

मग एकंदरीत, दोघांनी एकत्र पाणी सोडले. पुढे संजय ने माझ्या तोंडात पाणी उडवले जे थेट माझ्या घस्यात गेले. त्यामुळे मला ते पियुन टाकावे लागले. मागे संजय च्या बाबानी पूर्ण पाणी माझ्या पुचित सोडले.

एकत्र दोन पुरुषांचे पाणी माझ्या तोंडात आणि पुचित घेणे हे माझ्यासाठी एक वेगळाच अनुभव होता. मग दोघे शांत झाले आणि एक एक करून मागे सरकले. मी हळूच दोघांच्या मध्ये सरळ येऊन झोपले. माझी मॅक्सि खाली केली. दोघे पण थकले होते. तर त्याना लगेच झोप लागली.


इथे माझ्या मनात खूप विचार सुरु झाले. मी पहिल्यांदा दोन पुरुषांकडून एकत्र झवून घेतले. जिभेवर दोघांच्या लंडाची चव अजून होती. आज मन खूप प्रसन्न झाले होते. थोड्यावेळाने मी झोपून गेले. त्या रात्री मला खूप चांगली झोप लागली.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page