नवरा बायको मिळून एक नवीन झवाझवीचा गेम सुरु केला – भाग 3निखिल आणि इशा ची जवळीक वाढत गेली. निखिल ला आता राहवत नव्हते. ऑफिस मध्ये असताना इशा विसरून जायची कि तिचा नवरा पण इथे ऑफिस मध्ये आहे.

एकदा सर्व ऑफिस मधून निघून गेले होते. निखिल, इशा आणि मी होतो. मी मॅनेजर असल्यामुळे ऑफिस ची चावी माझ्याकडे ठेवत असे. संध्यकाळचे ७ वाजले होते. मी आतल्या केबिन मध्ये होतो. तेव्हा मला दिसले कि निखिल उठून  ईशाच्या इथे गेला.

निखिल जाऊन ईशाच्या बाजूला बसला. इशा काम करत होती. नवीन ऑफिस असल्याने अजून कॅमेरा लावले नव्हते. दोघे पण गप्पा मारू लागले. एक्दम हळू आवाजात गप्पा मारत होते त्यामुळे मला काही ऐकू येत नव्हते.

मला इथे काय चालले आहे दोघात हे जाणून घेण्याची तीव्र इच्छा जाणवू लागली. मी हळूच केबिन च्या कोपऱ्यात गेलो. आणि फोन वर बोलत आहे असं नाटक करून कोपऱ्यातल्या काचेतून बाहेर पाहू लागलो.

निखिल ईशाच्या बाजूला बसला होता. दोघांची पण पाठ माझ्याकडे होती. मी पाहतच होतो त्याना तेवढ्यात निखिल ने बोलता बोलता ईशाच्या मांडीवर हात ठेवला. निशाणे गुलाबी शर्ट आणि काळ्यारंगाची पॅन्ट घातली होती.निखिलने पूर्ण हात ईशाच्या मांडीवर ठेवला होता आणि तो हळू हळू वर खाली मांडीवर फिरवत होता. इशा त्याला काही म्हणाली नाही आणि हसत दोघे काही तरी एकमेकांशी बोलत होते. ऑफिस मधला मुलगा माझ्या बायकोच्या मांडीवर हात फिरवत आहे हे पाहून माझा लावडा ताठला. मी एका हाताने लवडा खाजवला.

आता ऑफिस मध्ये दोघे नेहमी एकत्र दिसायचे त्यामुळे सर्व त्याच्या बद्दल कुजबुज करू लागले. सर्वाना वाटू लागले दोघे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आहेत. एकदा एका मुलीचा बर्थडे होता. ती ईशाची चांगली मैत्रीण पण होती. तिचा केक आम्ही ऑफिस मध्ये कापला, आणि ती मुलगी सर्वाना केक भरवत होती.

मस्ती मस्ती मध्ये सर्वानी निखिलला ईशाला केक भरवायला लावला. केक भरवून झाल्यावर निखिल ने तिच्या कमरेवर पकडले आणि दोघे फोटो काढू लागले. सर्व फोटो काढत होते. त्यात निखिल आणि इशा दोघे पण फोटो काढण्यात रंगले होते. मी केक कापून झाल्यावर केबिन मध्ये गेलो आणि आतून दोघांना पण मस्ती करताना पाहत होतो. निखिल ईशाला पूर्ण वेळ चिकटूनच होता. दोघे फोटो काढण्याच्या बहाण्याने एकमेकांना आपले शरीर घासत होते. मला दिसले इशा पण आपले बॉल निखिलच्या हाताला घासत होती.

दोघं एकत्र ऑफिस मधून निघायचे, दुपारी एकत्र जेवायचे, जेवून बाहेर फिरत असे. आता माझ्यासाठी हे रोजचे दृश्य होते. इशा आता मला ऑफिस मध्ये पूर्ण अनोळखी माणसासारखी वागवत होती. दुपारी रस्त्यावर ते फिरत असताना, निखिल आणि इशा माझ्या बाजूनी गेले तेव्हा निखिल ने ईशाच्या खांदयावर हात ठेवला होता.

माझा मी पूर्ण राग निशाला रात्री झवताना काढत असे. निशाला मी डॉग शॉट ने झवत असे. मागून ईशाची गोलाकार गांड पाहत झवायला खूप मजा येत होती. इशामध्ये पण मला खूप बदल दिसू लागले. इशा माझा लवडा रांडे सारखी चोखु लागली होती. ती लवड्यचा आनंद घेत लवडा चोखु लागली होती. मला जाणवले कि निखिल जे ईशाला पूर्ण दिवस गरम करत असतो, त्यामुळे ईशाला झवायला आता एक वेगळीच मजा येऊ लागली होती.निखिल कडे पाहून दिसून येत होते कि तो ईशाला रूम वर घेऊन जाण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहे. इशा चा फक्त होकार त्याला हवा होता. पण इशा त्याला तडपवत होती. ईशाला पाहून कळून आले होते कि इशा पण तयारी करत आहे. ती आज नाही तर उद्या निखिल ला रूम वर जाण्यासाठी हो म्हणेल.

काही दिवस असेच निघून गेले. एकदा रात्री जेवून मी टीव्ही पाहत माझ्या खोलीत बेड वर बसलो होतो. इशा स्वयंपाक घरात होती. तिने तिचा मोबाइल तिच्या जवळ ठेवला होता. तेवढ्यात मला निखिल चा मेसेज ईशाच्या मोबाइलवर आलेला कळले. मी लगेच माझ्या मोबाईल वर टाकलेला अँप उघडला ज्याने मी ईशाचे सर्व मेसेज वाचू शकतो.

निखिल ने ईशाला एक हॉटेल ची माहित पाठवली होती. मी वेवस्तीत वाचले तर कळले कि निखिल ने हॉटेल मध्ये रूम बुक केला आहे. तारीख पाहिली तर कळले कि ती उद्याचीच तारीख आहे. शनिवार होता त्यामुळे ऑफिस नव्हते.  निशा ने मला उद्या बद्दल काही सांगितले नव्हते.

निखिल ने पुढे ईशाला लिहिले होते. उदय सकाळी ९ ला निघ आणि स्टेशन ला भेट. तिथून आपण जाऊ टॅक्सी ने. इशा ने त्यावर होकार दिला.

मी मेसेज वाचला आणि फोन ठेवला. इशा आपली घरची कामे आटपून खोलीत आली. मला वाटले कि ती काही सांगेल मला पण उदयबद्दल पण ती काही म्हणाली नाही.

पण मला म्हणाली तू झोप, मला जरा फॅसिअल करायचं आहे तर वेळ लागेल. मी तिला हो म्हणालो आणि झोपायचे नाटक करू लागलो. इशा मग खोलीतून बाहेर गेली आणि ती बाथरूम मध्ये गेली.

मला कळून आले कि हि फेसिअल नाही करत आहे. उद्याची तयारी चालली आहे. पुचीवरचे केस काढत बसली असेल. कारण उद्या निखिल ला पुची चाटायला द्यायची आहे ना.

मला झोप येत नव्हती. मी खोलीत बेड वर पडून होतो. जवळ १ तास इशा बाथरूम मध्ये होती. मग ती बाहेर आली. मी झोपायचे नाटक करत होतो. तिने रूम ची लाइट बंद केली आणि बेड वर येऊन झोपली.

सकाळी मी रोजच्या वेळी उठलो. इशा आधीच उठली होती. तिने नास्ता बनवला होता. इशा खूप कुश दिसत होती. नवीन कपडे घालून तयार होती. इशा ने हिरवा कुर्ता आणि खाली हिरवी लेगीस घातली होती. वर ओढणी घेतली होती.

मी तिला विचारायला जाणार होतोच तेवढ्यात इशा म्हणाली, माझ्या एका मैत्रिणीचे लग्न आहे. मी जाऊन येते. तिने कालच मला रात्री मेसेज केला. मी इशा कडे पाहिले आणि ठीक आहे म्हणून तिला परवानगी दिली. इशा आनंदात सोफ्याच्या मागून आली आणि मला मिठी मारून माझ्या गालावर पप्पी दिली. इशा ची वाढलेली उसुक्ता मला जाणवत होती.

इशा ८.३० ला निघाली घरातून. जशी इशा बाहेर गेली, इथे माझी धडधड वाढू लागली. आपली बायको आज दुसऱ्या मुलाबरोबर रूम वर जात आहे झवायला, हा विचारच मनात भीती निर्माण करणारा होता. मी माझा मोबाईल घेऊन माझ्या खोलीत गेलो.

इशा आणि निखिल व्हाट्सअँपवर बोलू लागले. निखिल ने मेसेज केला कि तो स्टेशन ला पोहचला आहे. इशा रस्त्यात होती. काही वेळाने मेसेज येणे थांबले. मला कळून आले कि निखिल आणि इशा आता हॉटेल च्या दिशेने जात आहे. जवळ ११ वाजले होते.

आता पर्यंत दोघे रूम मध्ये पोहचले असतील कारण हॉटेल जास्त दूर नव्हते. मला खूप उसुक्ता होऊ लागली कि दोघात नक्की काय सुरु असेल. इथे माझा लवडा पाणी सोडू लागला होता. चड्डी ओली झाली होती.

१ वाजे पर्यंत तर मी स्वतःला कसे तरी सांभाळून घेतले पण नंतर मला राहवले नाही. मी लवडा हलवायचे ठरवले. इशा चा सुघंद घेण्यासाठी मी कपाटातून ईशाचा ब्रा आणि पॅंटी काढली. मी ब्रा आणि पॅंटी माझ्या लवड्यवर घासू लागलो. लवड्यचे पाणी ईशाच्या पॅंटी ला लावले. आणि डोळे बंद करून विचार करू लागलो कि निखिल इशा ला कसा झवत असेल.

मग ती ईशाची चिकट पॅंटी मी माझ्या तोंडाला लावली आणि तिचा वास घेऊ लागलो. लवड्यतून चिकट पाण्याची धार लागली होती. मी माझा बोट लवड्यच्या टोकाला लावला आणि निघणारे चिकट पाणी बोटाला लावून तोंडात घालू लागलो. स्वतःच्या लवड्यचे चिकट पाणी चाटू लागलो.

बायकोला कोणीतरी दुसरा झवतोय ह्या विचारानेच मी वेडा झालो होतो. लवडा पूर्ण ताठला होता. मी जोर जोरात लवडा हातात घेऊन झटके देऊन हलवू लागलो. काही वेळाने जोराची पिचकारी लवड्यातून उडाली आणि सर्व पाणी मी ईशाच्या चड्डीवर सोडले.

मग असाच नागडा बेड वर झोपलो. लवडा तर थोडा शांत झाला होता. पण मन अजून भरले नव्हते. कसा तरी दिवस संपला. सांदयकाळी ६ वाजता दरवाज्याची बेल वाजली. मी टीव्ही पाहत होतो. दरवाजा उघडला तर ती इशा होती. तिच्या चेहऱयावर खूप आनंद झळकत होता.

ती आत आली, मी दरवाजा बंद करून परत सोफावर येऊन बसलो. इशा स्वयंपाक घरातून पाण्याची बाटली घेऊन आली आणि माझ्या समोर उभी राहून पाणी पियू लागली. म्हणाली खूप तहान लागली आहे. ती पाणी पीत असताना, मी ईशाला वरून खाली पहिले.

मनात विचार आला. हे बॉल तर आज खूप दाबले असतील निखिल ने, पुची तर खूप झवली असेल. इशा ने पाणी पिणे थांबवले तर मी तिला विचारले खूप उशिर पर्यंत लग्न सुरु होते.

इशा लपवण्यासाठी खोटी गोष्ट सांगू लागली. तिला खोटी गोष्ट सांगणे जमत नव्हते. म्हणून ती बोलणे टाळून आपल्या खोलीत गेली आणि म्हणाली मी आधी कपडे बदलते. इशा जाऊ लागली तर माझी नजर तिच्या गांडीवर पण गेली. इशा जास्तच गांड हलवत चालत होती.

आम्ही रात्री जेवून घेतलं. इशा म्हणाली मी खूप थकले आहे आज. लवकर झोपू. आम्ही लवकर जेवून झोपून गेलो. दुसऱ्या दिवशी नेहमी प्रमाणे ऑफिस मध्ये आलो.

जवळ ११ वाजले होते. निखिल पण ऑफिस मध्ये होता. मी माझ्या मोबाईल वरचा अँप उघडला आणि इशा व निखिल चे व्हात्साप्प मेसेज पाहू लागलो.

निखिलचा पहिलाच मेसेज आला होता. “हॅलो माझी राणी. कशी आहेस.”

त्यावर इशा ने पण त्याला हसत उत्तर दिले होते, “खूप आनंदात”.

मग निखिल ने लिहिले, “काल झोप लागली ना छान”.

त्यावर इशा म्हणाली, “खूप मस्त झोप लागली. खूप थकले पण होते ना”.

पुढे त्यांच्यात चावट गप्पा चालू झाल्या. त्यात माझी नजर एका मेसेज वर पडली, जिथे निखिल म्हणाल, काल तुझी पुची चाटायला खूप मजा अली. तुझी पुची खूप सुंदर आहे. तुझी पुची पाहून तर मी वेडाच झालो होतो.

ते वाचून माझा बाबुराव उद्या मारायला लागला. कारण त्यावरून मला कळले कि निखिल ने माझ्या बायकोला नागडं केलं होत आणि तिची पुची चाटली.

इशा ने पण त्यावर, हसून उत्तर दिले होते. आणि पुढे तिने निर्लजपने निखिल ला विचारले, अजून काय काय आवडले करायला.

त्यावर निखिल म्हणाला, तुझे बॉल खूप भारी होते. निप्पल तोंडात घेताच वेडा झालो होतो. मस्त दूध पाजलस मला.

त्यावर इशा म्हणाली, “हो तुज्यासाठीच आहे माझे दूध. पियुन टाक सर्व.”पुढे निखिल म्हणाल, “मग तुला ओणवा उभं ठेवून मागून तुझी गांड पाहिली तर लवडा नुसता नाचायला लागला. तुझी गोलाकार गांड पाहून तर माझ्या तोंडाला पाणीच सुटले होते.”

इशा म्हणाली, “हो का मग खाऊन टाक माझी गांड”

निखिल पुढे म्हणाला, “मग जेव्हा मी मागून तुज्या पुचित लवडा टाकला आणि जे झवायला सुरवात केली, मग तर मी स्वर्गातच होतो.”

इशा म्हणाली, “हो माझ्या राजा, झव ना मला. खूप मजा येते मला पण जेव्हा तू झवतोस”.

दोघांचे एकमेकांशी चावट बोलणे वाचून, इथे माझ्या शरीराला आग लागली होती. मी पूर्ण तापलो होतो. माझी बायको दुसऱ्या मुलाबरोबर जाऊन झवून आली हे जाणून घेऊन जणू मला तापच भरला होता. माझा लवडा लोखंडा सारखा ताठला होता.

मला आता कामात मन लागत नव्हते. बॉस पण ऑफिस मध्ये नव्हता तर मी सर्व काम बाजूला ठेवले. माझ्या डोक्यात खूप काही विचार चालू झाले. इशा माझ्याशी कधी एवढ्या मोकळ्या प्रमाणे बोलली नव्हती.

तिचा प्रोसाहन पाहून मला एवढे कळून आले कि इशा हा गेम चा खूप उपभोग घेत आहे.

मला आता विचार येऊ लागला. निखिल एक बकरा भेटलाच आहे. आता मी ईशाला दुसऱ्या कोणत्या मुलाशी पण भेटवतो.


मला इशा ला वेग वेगळ्या मुलाशी झवून घेण्याची तीव्र इच्छा होऊ लागली. मी आता गेम पुढे घेण्याच्या विचार केला.

Loading

0

0

You cannot copy content of this page