नवीन भाडोत्री

मी माझ्या मनोरंजनसाठी ब्लू फिल्म पाहत होती किंवा कधी कधी सेक्स स्टोरी वाचली होती, त्यातून एकदा दोन वेळा मी माझि बोटे पुची मध्ये घालूंन आग शांत करत होती. आता हे माझे रोजचे काम झाले आहे. माझा मोबाईल ब्लू फिल्म पाहती होती..हळू मी पण माझ्या दीर च्या रूम साठी भाडोत्री शोधू लागली . त्या साठी खूप भाडोत्री दररोज मला भेटू लागली पण मला असे कोणी पसंद पडत नव्हते शेवटी एक तरुण नवरा बायको आमच्या घरी आले आणि रूम बद्दल विचारू लागले मी त्यांना आत घेतले तरुण दिसायला तरणा बांड होता  शरीर  कसरती होते. तो  30 वर्ष्याच्या तरुण असून उंची 6’1″होती त्याची बॉडी फिट आणि हॉट वाटत होती त्याची बायको पण त्याच्या सारखी स्मार्ट होती . त्याचे  नाव अविनाश होते आणि तो पोलीस विभागात काम करतो असे बोलला त्याच्या बायको चे नाव आरती आहे आणि त्या घर सांभाळतात सांगितले . असे मी त्यांना पूर्ण खालचे घर दकवले आणि त्याचे भाडे सांगून दिले .आणि त्याला घर आवडले होते त्याने माझ्या दिराला हो सांगायकल सांगितले . मी पण झरा खुश होती कि तो तरुण मला आवडला होता. मी माझ्या दिराला सांगितले पण त्याने पोलीस वाल्या रूम देणास नकार दिला पण मी माझ्या दिराला समजूत कडून माझ्या नवऱ्या शी बोलणे करून रूम देण्यास भाग पडले . मग अविनाश २ दिवसा  मध्ये सामान घेऊन रूम  वर शिफ्ट होण्या साठी आला. तो आणि त्याची बायको आरती  सामान लावू लागले होते . काही दिवसांनी ते आमच्याशी खुल्या पाने बोलू मिसळू लागले . अविनाश पोलीस मध्ये असल्या मुले तो सकाळी ८ ला कामावर जात असे रात्री लेट १० ला घरी येत दिवस भर त्याची बायको त्याची एकटी असते मंग आम्ही गप्पा मारायचो . १ महिन्या ने अविनाश ने आम्हा सर्वांना पेढे दिले कारण विचारले असता माहित झाले कि आरती ला दिवस गेले होते . आम्ही त्यांना एके दॆवशी आमच्यास घरी जेवायला बोलालवले . त्या वेळी मी फिश बनवली होती अविनाश ने माझ्या जेवणाचे फारच कोतुक केले आणि बोलले वाहिनीतूमच्या हाथाला खूप चव आहे एकदा परत  तुमच्या हाथाची चव चाखायची आहे]. मी पण मजेत बोलले “फक्त हाथाची” आम्ही दोघे हि एकेक कडे बगुन हसू लागलो . एके दिवशी अचानक मला रात्री लवकर जाग अली त्या वेळी मी खाली पहिले तर अविनाश भल्या पहाटे उठून कसरत करत होता  तो बनियन आणि शॉर्ट वर होता  कसरत केलेले शरीर चमकू लागले होते खूप सेक्सि बॉडी होती त्याची  मी पण पाहत आणि मी विचार करू लागली कि अविनाश लंड किती मोठा असेल आणि किती वेळ तो त्याच्या बायको ला ठोकत असेल .त्याच्या बायको ला किती मज्जा येत असेल कश मी असते त्याची बायको ..,. अचानक गजर  झाला मी शुद्धीवर अली . मी जिन्यातून वरती गेली
आणि सकाळ  ची कामे करू लागली मग दुपारी मी आरती ला भेटली आणि असेच गप्पा मारत बसलो त्या वेळी तिला विचारले कि तुम्ही वजन कसे कमी करता तर आरती बोलली कि अविनाश सकाळी तिला उठवतो आणि रोज चालायला आणि रनिंग ला घेऊन जातो त्या मुले मी एव्हडी फिट आहे . तर मी बोलली कि उद्या पासून मी पण आले तर चालेल का माझे वजन खुप आहे मला खाली वर चढायला त्रास होती  तर आरती ने होकार दिला . पुढच्या दिवशी आरती ने दरवाजा ठोकवला जॉगिंग साठी मी तय्यार हेवून बसले होते. मला पाहून  अविनाश बोलला कि आज मज्जा  येईल रोज आरती  बरोबर जॉगिंग करून वैताग आला आहे  मी पण बोलले बगु आता किती जमते आहे  मी आरती आणि अविनाश तिन्ही मिळून गार्डन वर जोगिं करून लागलो माझीपहिली वेळ असल्या मुले मला थोडा त्रास  होता  पण हळू सवय पडणार होती . जॉगिंग वरून आल्यावर मी माझे अंग वाकळ  वर सोडून द्यायचे आणि परत झोपी जायचे .मुलांची शाळा सकाळी ६ ची असायची त्या मुले त्यांना तय्यार करून जॉगिंग ला जात होते मी ये पर्यन्त नवरा पण कामावर निघून जायचा मी घरी आले कि ९ पर्यन्त झोपायची आणि नंतर कामे करायची. माझे वजन कमी होऊ लागले होते त्या मुले सेक्स ची भावना माझ्या मनात जास्त होऊ लागली होती नेहमी चा दिनक्रम सुरु होता कधी माझा नवरा मला रात्री ठोकायचा पण मला जशी हवंस होती ती भागवली जात नव्हती . दिवसा  मागून दिवस जात होते . पावसाळा आला होता  आणि आरती जास्त महिने गेले  होते त्या मुले आरती ला अविनाश ने सांगितले कि गावी तिच्या  माहेरी सोडावे लागेल मग आरती मला अविनाश  च्या जेवणाची विनंती केली मी पण बोलले मी अविनाश ला दररोज डब्बा देत जाईल .अविनाश ने आरती ला तिच्य्या माहेरी सोडले . आणि मी त्याला रोज डब्बा देऊ लागली होती . आता आरती नसल्या मुले माझे पण जॉगिंग ला जाणे बंद झाले परिणामी वजन वाढू लागले .
मग मी अविनाश ला विचारले आता तुमची बायको नाही तर माझे परत वजन वाढले त्या होत्या म्हणून मी जॉगिंग करायचे आता वजन कसे कमी करू . तर अविनाश बोलला कि घाबरू नका वाहिनी मी आहे तो तुम्हला काळजी घायची कारण नाही मी तुमचं वजन कमी करतो या उद्या पासून माझ्या बरोबर जॉगिंग ला तुम्हाला चालत असेल तर … मग मी बोलले ठीक आहे पण माझे वजन कमी करून द्या अविनाश बोलला मी सांगेल तशी जॉगिंग  कसरत करा म्हणजे बारीक फिट राहाल अगदी तारण्या मुली प्रमाणे मी गालात हसले आणि बोलले ‘तुंम्ही पण ना “आणि आम्ही हसून निगुन विषय टाळला. पुढच्या दिवशी मी लवकर मुले गेल्या वर खाली जॉगिंग ला तय्यार होऊन गेली . अविनाश  वाट पाहत बसला होती आम्ही निगालो आणि जॉगिंग करू लागलो मी खूप दिवसातून करते म्हणून परत दमु लागले माझा १ राऊंड हो पर्यन्त अविनाश चे ३ राऊंड झाले होते खूप स्टॅमिना होतीत्या मध्ये मला तो स्टॅमिना पाहायचा होती पण मी जॉगिंग संपली होती आम्ही गप्पा मारत घरी निघालो अविनाश बोलत होता  कि इकडे खाली कंपाऊंड मध्ये जागा लहान असल्या मुले कसरत करता येत नाही आता आरती नाही आहे म्हणून घरीच करतो पण घरी ओपन हवा येत नाही . मी बोलले कि त्या पेक्ष्या २ मजला वर कसरत करू ?”करू” म्हणजे तुम्ही पण करणार का अविनाश बोलला …मी आश्चयाने  बोलले “हो काळ तर तुम्ही बोलला कि कसरत करावी लागेल जॉगिंग बरोबर ” अविनाश बोलला हो मी विसरलो कामाच्या मध्ये मी बोलले “खूप विसर भोळे आहात ” अविनाश बोलला काय करणार बायको नाही आहे आता द्याल ” बदाम ” …. आम्ही हसू लागलो अविनाश ला माहित झाले मी का हसले अविनाश बोलला चला रूम पाहूया मी घरून चावी घेतली आणि दरवाजा खोलला अविनाश वरती आला आणि बोलला इकडे खिडकी मोठी आहे म्हून खूप हवा येते आणि कसरत करताना दिसणार पण नाही कोणाला ठीक आहे सुरु करूया का ” मी बोलले काय तो बोलला कसरत तुम्हाला काय वाटले ” मी लाजले बोलले नको अशी पण जॉगिंग मुले खूप थकली आहे जरा घरी जाऊन पडते .अविनाश बोलला कि तुम्ही झोप मी करतो ‘ कसरत “. मी परत लाजून बोलले काय बोललात तर  तो लाजत बोलला वाहिनी तुंम्ही घरी जा मी कसरत करून रूम बंद करून चावी देतो. मी खाली घरी  आले आणि झोपी गेली . नंतर उतले तर अविनाश चावी घेऊन निघून गेला होती. कारण वरचे घर बंद होते मी त्याला फोन केला तर तो बोलला तुम्ही झोपला होतीमग डिस्त्रुब करू नये म्हणून चावी नाही दिली .नंतर मी नेहमीची कामे करू लागली. अविनाश सकाळ चे जेवण बाहेर करायचा आणि रात्री फक्त डब्बा घेऊन जायचा . मी जॉगिंग ला साडी घालून जायचे रात्री अविनाश आला त्याला मुली कडून जेवण पाठवले . नेहमी प्रमाणे रात्री झोपले .आणि सकाळीं उठले आणि जॉगिंग ची तयायरी करू लागले मुले डब्बा घेऊन शाळेत जाऊ लागली . मी आणि अविनाश जॉगिंग साठी निघून गेलो होती मी या वेळी अविनाश बरोबर धावू लागली पण त्याच्या एवढे जमत नव्हते शेवटी मी पण खूप थकून घामाघूम झाले अविनाश बोललेलं थकलेत का मॅडम मी बोलले “कि हो तुमच्या एव्हडा स्टॅमिना नाही आहे आमच्या कडे ” तो हसू लागला हळू हळू जमेल बोलाल . घरी निघालो आम्ही. घरीआल्यावर  माझा नवरा कामावर निघून गेला होती. अंदाजे ८ झाले होते मी आणि अविनाश थकून घरी आलो होती .अविनाश बोलला “आज तरी सुरवात करायची का “… मी बोलली आज पण खूप थकली आहे उद्या करू अविनाश बोलला असे केलं तर वजन कसे कमी वयाचे असो मी जातो कास्रतिला तुम्ही झोपा . मी पण विचार करून बोलली ठीक आहे आज पासून च करू पण थोडा वेळ च करू . अविनाश बोलला जशी तुमची मर्जी आम्ही वरती रूम  वर आलो अविनाश ने खिडकी खोलली खिडकी तुन मस्त गर हवा सुटली होती. अंगावर शहरे येत होते . तर अविनाश बोलला सुरु करू या का . मी बोलली\हो चला आपण फक्त पहिले  कार्डिओ ची कसरत करू .कार्डिओ च्या कसरती मध्ये तुमच्या शरीरावर ताण द्यायचा असतो . मी बोलली ठीक आहे सुरु करू मी पण खूप ठाकली आहे जॉगिंग ने . अविनाश ने बोलला या मध्ये वाहिनी तुमच्या शरीराला मला हाथ लावायला लागेल चालेल ना तुम्हाला …मी थोडी लाजली आणि मी बोलली ठी नाही आता वजन कमी करण्यासाठी काही पण करायाला तय्यार आहे अविनाश  हसला. अविनाश बोलला वाहिनि तुम्हला साडी मध्ये कसरत करायला जमणार नाही . एक काम करा पंजाबी ड्रेस गाळून या नाही तर काही तर सैल घालून या मी अविनाश ला बोलली माझ्या कडे पंजाबी ड्रेस नाही आहे मी गाऊन घालून आले तर चालेल का ..तो ठीक आहे बोलला . पण आता खूप वेळ गेला आहे मला कामावर जायचे आहे उद्या करू या अविनाश  बोलला  उद्या डायरेक्ट जॉगिंग ला गाऊन घालून या … मी हो बोलली .. चला निघू अविनाश बोलला आम्ही निघालो मी दरवाजा बंद करून टाळा लावला आणि घरी गेली मस्त पैकी १ तास झोपली .. रात्री जेवणा मी चिकन बनवले आणि अविनाश ला जास्त चिकन पाठवूंन दिले … सकाळी ,मी नेहमी प्रमाणे ५  ला उठून मुलांचे आणि मिस्टर चे डब्बे तय्यार करून गाऊन घालून जॉगिंग ला निघाली. खाली अविनाश वाट पाहत सूर्यनमस्कार करत होता मी आल्यावर तय्यार झाला आणि आम्ही निघालो नेहमी सारखे अविनाश जॉगिंग मध्ये पुढे उदे धावू लागला होता आज मी पण त्याच्या बरोबर धावू लागली होती … अखेर ४० मिनिट धावून पूर्ण थकून गेली होती मी …अविनाश मात्र अजून पण ताजा तवाना होता ..आम्ही घरी निगालो . घरी पोचलो तो पर्यन्त मिस्टर निघून गेलॆ होते . मी वरच्या रूम ची चावी घेऊन रूम घोलून घेतली अविनाश रूममध्ये आला त्या घालून एक मुलायम वाकळ आणायला लावली आणि तो खिडक्या खोलू लागला … मी घरून वाकळ आणली आणि अंथरली अविनाश बोललाआता सुरु करू या मी बोलली अंग दुखते आहे जास्त वेळ नाही जमणार ठीक आहे थोडा वेळ करू चला या इथे पहिले थोडा सूर्यनमस्कार करूया म्हणून मी सूर्यनमस्कार ची पोझ घेतली आणि हळू हळू करू लागली पण वजन जास्त असल्या मुले जास्त जमत नव्हते तर अविनाश ने माझ्या बॉडी ला आहेत लावला आणि मला सपोर्ट देऊ लागला त्याच्या स्पर्श ने मला वासनेची वीज चमकू लागली होते त्याचा हाथ माझ्या कमरे वर होता आणि मी खाली वर सूर्यनमस्कार करत होते अनिता तो मागून मला आधार देत होता …पण आधार देता ना त्याचा लंड माझ्या गांडी मध्ये स्पर्श करत होता त्याचा लंड आता खूप ताणाला आहे असे समजत होते . नंतर अविनाश बोलला आता आपण कार्डिओ सुरु करू या … कार्डिओ साठी अविनाश ने मला उभे केले होते त्या यामध्ये मला हाथ पुढे करून उंटक  बैटक  मारायला लावता होता या ला मध्ये खूप वजन पायावर मंडी वर पडत असल्यामुळे त्याने त्याने माझ्या बॉडी  ला पाठून सपोर्ट देत होता या वेळी मी ज्यावेळी खाली बसायची तो त्याच्या सपोर्ट वरती घायचा या मी मध्ये त्याचा लंड माझ्या बोच्या ला घासत होता मी पण मज्जा गेत होती पण खूप थकल्या मुले जाणवत नव्हते . अविनाश बोलला वाहिनी तुम्ही थकला आहेत आज पुरते बस करू .. आणि मी ऊटले मी पूर्ण घामाघूम झाले होते हाथ पाय खूप दुखायला लागले होते ..अविनाश बोलला वाहिनी सवय लागेल मग नाही दुखणार . अविनाश बोलला मी निघतो तो निघून गेला मी कशीबशी उठली आणि घरी गेली त्याच  अविनाश घरी आला . जेवण करून अविनाश झोपला. माझे पाय आणि अंग खूप दुखत असल्या मुले मला झोप येत्नावती मी माझ्या पती ना पाय आणि अंग चोळायची विनंती केली ते पण तेल लावून माझ्या नागाची मालिश करत होते  सकाळी नेहमी प्रमाणे मी उठली आणि मुलाना डब्बा करून जॉगिंग साठी तय्यार झाली अविनाश खाली तय्यार होऊन बसला होता . तो बोलला काय मॅडम लेट केले ..डब्बा करायला लेट झाले रात्रभर आमचे हे पाय चोळत होते पाय आणि शरीर अजून हि खूप दुखत आहे तर तो बोलला चला ते औषध देतो आणि त्याने आतून एक बाटली काळे औषध आणले ज्याचा वास हा दारू सारखा येत होता मी त्याला बोलली शी याचा वास खराब आहे तर ते बोलले एक घ्या आराम पडेल आणि मी पण घेतो त्याने आणि मी एक झटक्यात डोळे मिटून अर्धी अर्शी बाटली घेतली मला उलटी येत होती तार्त्यानी मला पाणी दिले आणि बोलले  आणि आम्ही  जॉगिंग ला लागलो . हळू हळू माझे पाय आणि अंग दुखायचे कमी झाले होते आणि आज अविनाश बरोबर मी धावत होती पण त्या बरोबर माझ्या शरीरात खूप ऊर्जा येत  होती आज अविनाश बरोबर मी ४ राऊंड पळाले .. पण हळू हळू डोके गर गर करून थकू लागले होते … आम्ही घरी निघालो आज माझे मिस्टर नेहमी प्रमाणे कामावर निघून गेले होते .. मी  घरून चावी आणली आणि वरची रूम उघडली ..अविनाश बोलला काही फरक पडला का मी बॊलली थोडा पडला पण आज जास्त च जॉगिंग केली त्या नादात … ठीक आहे सवय पडेल वाहिनी धीर तेव्हा कि असे पण जास्त दमलात  कि इथेच झोपा  वाकळ तर आहेच … मी बोलले बघते .. मग अविनाश बोलला चला कसरत सुरु करू म्हणून त्या मला पहिले सूर्यनमस्कार करायला लावले २० मला  जमत  नव्हते तो माझ्या मागून मला सपोर्ट देत होता आज त्याचा हाथ माझ्या कमरेच्या वरती बॉल वर होता माझे मोठे बॉल त्याच्या हाथात  होते आणि तो मला खाली वर करत होता . नंतर कार्डिओ साठी अविनाश ने मला उभे केले होते त्या यामध्ये मला हाथ पुढे करून उंटक  बैटक  मारायला लावता होता या ला मध्ये खूप वजन पायावर मंडी वर पडत असल्यामुळे त्याने त्याने माझ्या बॉडी  ला पाठून सपोर्ट देत होता या वेळी मी ज्यावेळी खाली बसायची तो त्याच्या सपोर्ट वरती घायचा या मी मध्ये त्याचा लंड माझ्या बोच्या ला घासत होता मागून माझ्या गाडीला हाथ लावत होता .हि कसरत मी २० मिनिट केली . हळू हळू मी दमायला लागली होती आणि त्या औषध मुले चक्कर येत होती पण अविनाश मला पकडून होता आता त्याने मला खाली झोपवले आणि माझ्या पायावर तो हळू वजन टाकून बसला होता आणि मला माझ्या सपोर्ट ने माझी बॉडी उचलायला लावत होता  असे आम्ही १५ मिनिट केले .त्याचा लंड माझ्या दोनी पाय मध्ये ताणून होता .नंतर त्याने सांगितले आपण स्टिचिंग करू मी बोलले अविनाश मी खूप दमली आहे उद्या करू तो बोलला वाहिनी हे लास्ट करू मग तर झोपणार च आहेत ना .. माझा नाईलाज होता त्याने मला वाकळ वर झोपवले आणि माझा एक पाय उचलून माझ्या कापला पर्यन्त आणत  होता आता पाय उचलल्या मुले माझी मॅक्सि वरती झाली आणि माझी निक्कर आणि माझ्या मांड्या उघड्या पडू लागल्या होत्या पण नाईलाज होता त्यांना माझ्या गोऱ्या मांड्या आणि निकर पर्यन्त सर्व पाहत होता आणि मी दमली असल्या मुले काही बोलत नव्हते सर्व तोच करत होता त्याचा लंड माझ्या पायाला आणि पुचीवर स्पर्श होत होता माझ्या पुचची मधले किडे वळ वाळू लागले होते आता तो एके करून दोनी  पाय माझ्या कपाळ पर्यन्त लावत होता हळू हळू मला त्याचा लंड चा स्पर्श आवडू लागला होता. २० मिनिटे स्टिचिंग केल्या वर अविनाश बोलला वाहिनी बस  झाले . राहिले उद्या करू .. मी अशीच पडून होते आणि मॅक्सि सरळ करत होते . अविनाश बोलला वाहिनी उठा आता त्याने टॉवेल ने त्याचे अंग पुसले आणि मला दिला मी पण माझे तोंड आणि हाथ पाय पुसले . अविनाश बोलला वाहिनी मी घाली जातो तुम्ही येत खाली मी बोलली नाही मी आज खूप दमली आहे  मी आज इथेच थोडा वेळ झोपेल तुम्ही में गेट ची कडी लावून जा मी उठलाय वर खाली येऊन खोलते माझ्या पण चावी आहे. दरवाजा पुढे करा फक्त  . अविनाश निघाला खाली जायला  आणि  दरवाजा पुढे केला .. मी घड्याळ पहिले ८. ३० मिनिटे झाली होती अजून १ दिड  तास झोपु शकणार होते कारण काहीच काम नव्हते आज . मी अंग वाकळ वर टाकून दिले .. हळू हळू अविनाश च्या लंड चा स्पर्श माझ्या स्वप्नात येऊ लागला होता .. ठीक ४० मिनिट माझी झोप पूर्ण होणार होती  .. तितक्यात  दरवाजा खुलला मी प्रफूम च्या वासाने ओळखले अविनाश आला आहे मी मुद्दाम झोपून च राहिली  अविनाश आला होता बोलला वाहिनी झोपल्या आहेत वाहिनी ना झोप जास्त आहे वाटते . ते त्याची बॉटल घ्यायला आले होते . माझ्या जवळ बसले माझ्या ओठ वर माझे ओठ ठेवले होते मला उटायचे मनात आले होते मन माझ्या शरीर ने साथ दिली नाही कारण शरीर तो स्पर्श हवाहवासा वाटत होता खूप दिवसा पासून शरीर भुकेले होते तो माझ्या माझ्या मॅक्सि वरून हाथ फिरवत होता तो  माझ्या ओठाला चोकत माझ्या दोन्ही बुब्स ला त्यांच्या हाताने कपड्या वरून दाबु लागले होते
तो हळू हळू माझी मॅक्सि वर वर करत होता आता त्याने माझी सर्व मॅक्सि वर केली होती आता मी त्याच्या समोर फक्त चड्डी वर होते आणि माझ्या सर्व अंगावर ते हात फिरवू लागले होते आणि मग त्या मुळे मी एकदम गरम झाले होते  तरी हि मी माझ्या भूखेच्या भावना काबूत ठेवल्या मग ते एक दुध तोंड मध्ये घेऊन त्याला चोकू लागले होते आणि भूखेच्या भावना काबूत ते माझा एक बुब्स तोंड मध्ये घेऊन एकदम जोर जोराने चोकत होते आणि दुसरा हात मध्ये घेउन्न दाबत होते आणि माझ्या तोंडून आता हः या आत ग्य्ग्य याय औऔ इईफी ईई आय्य आय्य उऊ ओह उऊ असे आवाज निगणार च  होते पण मी मनात लय मनात ओरडू लागली होती  आणि आता मी पण एकदम गरम झाले होते आणि आता मला खूप सेक्सी फील होत होते. ते माझा एक बुब्स तोंड मध्ये घेऊन एकदम जोर जोराने चोकत होते आणि दुसरा जोर जोराने दाबत होते आणि , ते असेच माझे बोल एकदम जोर जोराने १० मिनिट चोकत होते आणि मग परत माझ्या होटावर  ओठ लावून कीस करू लागले होते  मला खूप मजा येत होती, मग काही वेळ असे केले कि मग त्यांनी माझे पाय पसरले होते आणि माझ्या पेटीकोट मध्ये तोंड टाकले होते आणि माझ्या पेंटी ला ते ओडून काढू लागले होते त्यांनी माझा एक पाय पॅंटी मधून काढून टाकलं एका पायात माझी पॅंटी होती आता माझी पुची त्याच्या समोर होती  
ते माझ्या पुची मधे तोंड लावून एकदम जोर जोराने ओढून चोकू लागले होते, आणि ते माझ्या पुची मध्ये जीभ टाकून आत बाहेर करत होते, आता मी तर एकदम गरम झाले होते आणि ते मग माझ्या पुची मध्ये बोट टाकून आत बाहेर करू लागले होते आणि मला पण त्याच्या लंड चा स्पर्श जाणवू लागला होता आणि मग त्यांनी माझी पुची ५ मिनिट चाटली होती. मी एका मुड द्या प्रमाणे झोपायचे नाटक करत होते . अविनाश मध्ये च  बोलला काही पण बोलला पण वाहिनीच्या जी चव हाथाला आहे त्या हुन जास्त चव त्यांच्या शरीराला आहे मग अविनाश माझ्या डोक्या जवळ आला त्याने माझे तोंड उगडण्या साठी माझे तोंड उगडात होता पण मी उगडून दिले नाही त्याने माझे गाल आणि हॉट  या यामध्ये लंड टाकला  आणि एकदम जोर जोराने आत बाहेर करू लागले होते , ते माझे डोके पकडून माझ्या तोंड मध्ये लंड टाकत होते आणि आत बाहेर करत होते, मी झोपणाचे नाटक सुरु होते त्यांनी तोंडातून लंड काढला , मग त्यांनी माझे पाय पसरले होते आणि माय्झा पुची मध्ये लंड टाकून दिला होता आणि मला ठोकू लागले होते, मग मी पण एकदम मस्त होऊन ठोकून घेत होते, ते मला एकदम जोर जोराने लंड आत मध्ये टाकून ठोके मारत होते आणि मला ठोकत होते, आणि बरोबर माझे बोल पण दाबत होते  आणि मी त्याच्या कडून ठोकून घेत होते.त्या वाटत होते कि अजून हि मी झोपली आहे मी त्याचा लंड एकदम माझ्या पुची मध्ये घेऊन ठोकून घेत होते आणि तो पण आता एकदम जोर जोराने माझ्या पुची मध्ये लंड आत बाहेर करू लागला होता आणि मला खूप मजा येत होती आता माझ्या पुच्ची मधून पच पच पच पच आवाज येत होते आणि आता माझे श्वास पण एकदम वाढले होते आणि . बरोबर माझे ओठ पण चोकत होता आणि त्याने माझी सर्व मस्ती काढून टाकली होती आणि ते एकदम जोर जोराने ठोकत होते आणि थांबायचे नाव घेत नव्हते, मला तर असे करून खूप मजा येत होती आणि आज खूप वर्षयाने मी  दुसरा माणूस मला ठोकत होता आणि मी मजा घेत होते, मग त्यांनी मला असेच एकदम जोर जोराने १५ मिनिट ठोकले होते आणि मग त्याचा सर्व माल मी माझ्या पुची मध्ये काढून टाकला होता. मग तो तोडा शांत झाला त्याने माझ्या पुचित ले वीर्य कापडाने साफ करून घेतले आणि एक आडवा करून मला चड्डी घातली मी हे सर्व अनुभवत होते आणि गालात गालात हसत होते त्याने माझा पेटीकोट आणि मॅक्सि खाली केला .. माझ्या कडे पाहून बोलला वाहिनी आज मला तुम्ही खूप मज्जा दिली थँक यु बोलून माझ्या कपाळ ची किस घेतली आणि कपडे घालून निघून गेला माझं शरीर आज खूप च दमून गेले होते या मुळे मी उठली तर १० वाजले होते .अर्धा तास अविनाश मला झवत होता काही वेळाने मी उठून मॅक्सि साफ करून खाली आली तो पर्यत अविनाश कामावर निघून गेला होता .. मी आंघोळ करायला गेले फ्रेश होऊन चहा नास्ता केला आणि विचार करू लागले तर माझ्या अंगावर शहरे उभे राहत होते हळू हळू मनात आलेकी खरी मज्जा अजून घायची आहे . १२ वाजले मुले शाळेतून आली .अविनाश चा कॉल आला होता  तो बोलला वाहिनी आज मस्त कसरत तुम्ही केली अशीच कराल नक्कीच तारण्या पोरी प्रमाणे दिसू लागलं . मी  बोलली माझ्या पेक्ष्या तुमीच माझयावर जास्त कसरत करत होता ..म्हणजे अविनाश  विचारू लागला .. मी बोलली घाबरू नका तुम्ही मला कसरत करण्यासाठी मेहनत गेट आहेत त्या बद्दल बोलते आहे ..अविनाश उचारला ओह्ह ठीक आहे . चला आज लेट येएल घरी ताट ठेवून जा .. मी बोलली ठीक आहे   सकाळी मी उठले आज अंग खूप दुखत होते त्या मध्ये दोन्ही मुलांची वार्षिक परीक्षा सुरु झाली होती परीक्षा हि दुपारची १ ते ४ असल्या मुले मला सकाळी कसरत करता येणार नव्हती . मी तयार झाले जॉगिंग ला खाली अविनाश कसरत करत होता मी बोलली निघूया का … आम्ही जॉगिंग ला निगालो .. आज मस्त ५ राऊंड जॉगिंग करू लागले ते पण अविनाश बरोबर अविनाश पण बोलला वाहिनी खूप फरक पडला आहे आज तुमच्या मध्ये काळ च्या कसरती चा मी पण गालात हसू ” हो ना ” काय तुम्ही एव्हडी मेहनत घेत आहेत माझ्या वर मग फरक पडणारच .. अविनाश पण हसू लागला आम्ही निघालो ..घरी आल्यावर मी अविनाश ला बोलली
कि आज आसुसून मुलांची परीक्षा सुरु होत आहे म्हणून मुले घरीच असतात १ वाजे पर्यन्त त्या नंतर कसरत करता ये एल का ? अविनाश बोलला वाहिनी माझी ड्युटी ९ ला असते दुपारी कसे जमणार .. ठीक आहे तुम्ही बोलत असाल तर पण थोडा दिवस कसरत थांबवू पण जॉगिंग सुरु ठेवू … मी पण हो बोलली ठीक आहे मी जातो म्हणून घरात शिरला मी पण माझ्या घरी गेली आणि मुलांना उठवून त्याचा अभ्यास घेऊ लागली आम्ही दररोज जॉगिंग करू लागली अविनाश बरोबर १० दिवस झाले .. मुलांचे २ पेपर शिल्लक होते ..आणि ते पेपर सकाळचे होते .. आम्ही सकाळी जॉगिंग वरून आलो अविनाश घरी जात असताना त्याला बोलली थांबा आज कसरत करू तर तो बोलला मुले नाहीत का .. मी बोलली कि आज त्याचे पेपर सकाळ चे आहेत .ओक ठीक आहे. आम्ही वरती गेलो अविनाश ने खिडकी, खोलली .. आणि आम्ही नेहमी प्रमाणे सूर्यनमस्कार आणि सस्ट्रेचिंग ऊतक बैठक मारत होते .. खूप दिवसातून करत असल्या मुले दमली होती आणि पाय पण दुखायला लागले होते .अविनाश बोलला काय झाले वाहिनी गुडके दुखु लागले का परत मी हो बोलली ठीक आहे तुम्ही राहू द्या आज असे पण ४० मिनिटे आज कसरत झाली आहे .. मी खाली बसली त्याला बोलली]तसे नाही हो आमचे हे आता उशिरा थकून येतात म्हणून पाय चोळत नाही नाही तर एवढे नाही दुखत कधी तर अविनाश बोलला मी काही करू का तर मी त्याला बोलली तुम्ही चोळाल का घुडगे ? तो बोलला का नाही .. मग चोळा म्हणून मी खाली पडले .. मग जेव्हा त्यांनी मला टच केले होते तेव्हा माझे पूर्ण शरीर एकदम गरम झाले होते आणि मला खूप मस्त वाटत होते, मी तेव्हा ब्रा पेंटी घातली नव्हती, ते माझे पाय मालिश करत होते.मग मी म्हणले कि मला गुडघ्या मध्ये दुखते आहे, तर ते अविनाश बोलला कि खिडकी आणि दरवाजा बंद करू का
. मग मी म्हणले कि दरवाजा बंद करून द्या, मग त्यांनी दरवाजा बंद केला होता आणि तेल घेउन्न माझे गाऊन गुडघ्या पर्यंत वर केले होते, मग ते पाहून एकदम चकित झाले होते, बहुतेक त्यांना माझी पुच्ची दिसली होती, मग ते मालिश करू लागले होते. माझी नजर त्यांच्या लंड वर गेली होती तर तो शॉर्ट मधून बाहेर यायला धडपड करत होता, मग मी माझे पाय थोडे पसरले होते तर त्यांना माझी पुच्ची चे दर्शन झाले होते, आता ते पण गरम होऊ लागले होते आणि मालिश करत होते, मग मी पण थोडे झोपायचे नाटक करू लागले होते.मग त्यानि हळू हळू माझ्या मांडी पासून माझ्या पुच्ची पर्यत हात फिरवणे चालू केले होते आणि माझे तर आता पाणी निघाले होते, मग त्यांनी माझ्या पुच्ची ला टच करणे चालू केले होते आणि काही वेळाने त्यांचे एक बोट माझ्या पुच्ची च्या भिंतीला लागत होते, आता माझे श्वास वाढले होते, मग त्यांनी मला उठवायचा प्रयत्न केला होता पण मी नाटक करत राहिले होते.
मग त्यांना पण समजले कि मला पण मजा येत आहे, त्यांनी परत त्यांचे काम चालू केले होते, मग ते सरळ माझी पुच्ची बोटाने ठोकत होते, , आता मी तर एकदम वेडी झाले होते आणि आणि अचानक मी उठली आंणि म्हणाले काय करताय अविनाश तुम्ही अविनाश म्हणले कि सोरी माझ्या कडून चूक झाली मग मी विचारले सरळ विचारले असते तर मी नाही म्हटले असते का ? तुम्हचा तर हक़क़ आहे माझे वजन जे तुम्ही कमी केले . मी म्हणाले.मग काय माझी पुच्ची पसंत आली? तर ते माझ्या जवळ आले होते आणि मला कीस करत म्हणले कि तुझी पुच्ची तर एकदम स्वर्ग आहे, इतकी सुंदर पुची मी कधी पहिली नाही आहे, मग मी म्हणले कि चाटायचे आहे का? मग उशीर का करत आहे? आता ते पण एकदम मूड मध्ये आले होते मग तो उठला आणि आपले कपडे काढायला लागला. तो पूर्णपणे उघडा झाला. आता अविनाश मला बोलला वाहिनी मी तर कपडे कडून तय्यार आहे तुम्ही पण कपडे काढा ना प्लिज .. मी बोलली मी खूप थकली आहे तूच काढ
एवढे ऐकल्यावर अविनाश ने मला मिठी मारली आणि माझी गाऊन काढून टाकली आणि माझ्या बॉल ला चोळू लागला .. मी उत्तेजित होऊ आई ग…. आईईईई  ओरडू लागली
मी त्याच्याकडे तोंड करून उभी झाले. त्याबरोबरच मला त्याचा मोठा उठून कडक झालेला लंड दिसला. त्याचा साईझ बघताच मी मोठा आ.. वासला आणि त्याला म्हणाले, “कित्ती मोठा आहे तुमचा लंड! माझ्या नवऱ्याचा तर काहीच नाही याच्या समोर.” तो म्हणाला, “मग घ्याना तो आपल्या तोंडात आणि चोखून काढा मोठा लंड.” अविनाश ने माझा एक हाथ त्याच्या लंड ठेवून पुढे मागे करायला सांगितले मी पहिल्यांदा अविनाश लंड पाहत होते तो सर्जेराव च्या लंड पेक्ष्या ३ इंच मोठा आणि जाडजूड होता .” अविनाश च्या लंड ची साईझ ९ इंच होती खर्च पोलीस चे लंड आता समजले का मोठे असतात ते .. अविनाश माझ्या वर तुटून पडला होता माझ्या बेंबी ला कमरेला आणि पुच्ची ला चोकत होता
त्या बरोबर मी त्याच्या लवड्याशी बसले आणि मी बोलले मी तोंडात नाही घेणार मला घाण वाटते मी आमच्या यांचे पण तोंडात नाही घेत …त्या वर तो बोलला याचे तुमच्या यांचा एवढा मोठा नाही म्हणून तर तुम्ही आता इथे आहेत प्लिज घ्या एकदाच मी इच्छा नसून पण त्याचा लंड चोकू लागले. काही वेळाने मला मजा येऊ लागली मी लंड खुप आत घेऊ लागली आणि त्याला ओठाने दाबू लागले. काही वेळाने त्याने माझे केस धरले आणि जोर जोराने लंड माझ्या तोंडात घालू लागला. त्याचा लंड तोंडात घालून चुसायला लागले. सोबतीला मी त्याचे बॉल्स ही दाबत होते. त्याचा लंड माझ्या तोंडात अगदी फिट बसत होता. त्याच्या लवड्याचा गुलाबी अग्रभागी मी जिभेने चाटून घेत होते. तो माझ्या जिभेच्या स्पर्शाने बेभान होती चालला होता. त्याने माझं डोकं पकडलं आणि माझ्या तोंडात अगदी आतपर्यंत त्याचा लंड खुपसायला लागला.
मग त्याने मला उचलले आणि वाकळ वर ठेवले. आता तो माझी चुदाई करणार होता. त्याने माझे पाय फाकवले आणि आपला लंड माझ्या पुच्ची वर घासायला लागला. त्याच्या लवड्याचा स्पर्श माझ्या पुच्ची च्या दाण्यावर होती होता. मी आनंदाने कण्हत होते, “आआह्ह .. अरे अविनाश  प्लिज लवकर घाल ना तुझा लंड माझ्या पुच्चीत मला राहवेना आता कोणी येण्या आधी 
तो म्हणाला, “हो मॅडम, तुमची पुच्ची तर आता माझीच आहे. चोदतो मी तुम्हाला.” असे म्हणून “इतक्यात त्याने त्याचा लंड माझ्या पुच्ची वर ठेवला आणि मला पाहत एक धक्का दिला. मी ओरडले, ऐईईइ मेले मीईईईईइ ओह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह ओह्ह्ह्ह त्याचा लंड खूप मोठा होता आणि मला खुप दुखत होते.” तो माझ्या अंगावर झुकला आणि माझे बॉल्स दाबत आपली गांड हलवत तो माझी पुच्ची झावायला लागला. मी त्याच्या मोठ्या लवड्याने आतून हादरली होती. तेवढा मोठा लंड मी कधीच माझ्या पुच्ची त घेतली न्हवती. पण मला खूप आनंद ही येत होता. त्याचा लवडा माझ्या पुच्ची च्या आतील भागाला स्पर्षत होतीआणि मला अपरिमित सुख देऊन जात होता. तो जसजसा आपला लंड आतबाहेर करायचा तसतसा मला आणखीच मजा वाटायला लागली.
तो मला चुम्बन करत माझी पुच्ची झवत होता. मी त्याची गांड पकडून, त्याला कुरवाळत मला आणखी जोरात झवायला लावत होते. त्याने माझे पाय फाकवुन धरले होते. त्यामुळे माझी पुच्ची पूर्ण खुली झाली होती. माझ्या पुच्ची च्या भेगेत तो आपला लंड घालत होता. आम्ही दोघेही एकमेकांच्या डोळ्यात डोळे घालून झवण्याचा आनंद लुटत होती.
मग त्याने मला पलटवले आणि माझ्या पाठीवर कीसेस करायला लागला. किस करत करत तो माझ्या गांडीवर आला आणि त्यावर किस करत माझी कम्बर पकडली आणि माझी गांड उंचावली. आता मी कुत्री बनले होते. त्याने माझी पुच्ची चाटली आणि मग आपल्या लवड्याने माझी पुच्ची चोदायला लागला. मी त्याच्या ठोक्यानी पुढं मग होती होते. मी अत्यंत आनंदी होती बडबडत होते, “अहह उन्नन उम्म्म गगग संससस…”
तो माझ्या गांडीला चपटा मारत मला हेपत होता. मग त्याने माझ्या ओल्या पुच्ची तुन लंड काढला आणि माझ्या गांडीवर टेकवला. आता तो माझी गांड मारणार होता. मी घाबरून म्हटले, ज गांड नका मारू मी आता पर्यन्त माझ्या नवऱ्या ने पण नाही मारून दिली …तो ऐकत नव्हता तो बोलला काही नाही होणार वाहिनी एकदाच घ्या मग सवय हो एल मी घाबरून म्हटले “हळू मार ह माझी गांड, तुझा लंड खूप मोठा आहे.” तो म्हणाला, “हो मॅडम अगदीच प्रेमाने मारतो बघा मी तुमची गांड.” असं म्हणून तो त्याचा लंड माझ्या गांडीत घुसवायला लागला. माझी गांड त्याच्या मोठ्या लवड्याने फाटत होती. त्याने अर्धा लंड माझ्या गांडीत घातला आणि मी ओरडली, “आआआहहहहहहह….. माझी गांड…….”
त्याने लंड बाहेर काढला त्याने मला तेल आणायला लावले आता मी अशी नागडी माझ्या खालच्या रम मध्ये गेली आणि तेल आणले आणि त्यावर तेल लावलं. थोडं तेल त्याने माझ्या गांडीला ही लावलं आणि मग परत त्याने आपला लंड माझ्या गांडीत घातला. आता त्याचा लंड सटकन आतमध्ये शिरला. तो आता भकाभक माझ्या गांडीत लंड आतबाहेर करत ठोकायला लागला. जी गांड मी माझ्या नवऱ्याला ही मारायला दिली न्हवती तीच गांड आता एक अनोळखी व्यक्ती मी मारायला दिली होती.
तो माझी गांड फाकवुन माझी गांड ठोकत होता. त्याच्या लंड च्या गोट्या माझ्या पूची  ला धडकत होत्या . आणि माझ्या पैंजण चा आणि बांगड्याचा आवाज पूर्ण वरच्या रम मध्ये फिरत होता मग त्याने आपला लंड माझ्या गांडीतून काढला आणि तो वाकळ वर लेटला. मग मी त्याच्या अंगावर बसले आणि त्याचा लंड मी माझ्या गांडीत घातला आणि त्यावर उड्या मारायला लागले. आता मी त्याच्या मोठ्या लवड्याचा नियंत्रण घेतली होती. मी मध्ये मध्ये त्याचा लंड माझ्या गांडीतून काढत माझ्या पुच्ची त घालत परत झवत होते.
तो माझे बुब्स दाबत माझं झवन एन्जॉय करत होता. मग मी पालटले आणि माझी गांड त्याच्याकडे करत परत झवायला लागली. तो माझी गांड पकडून तिला आपल्या लवड्यावर आदळत होता. खूप सारे ठोके मी त्याच्या लवड्यावर घातले आणि मग मी मोठयाने ओरडत पाण्याची धार माझ्या पुच्ची तुन त्याच्या लवडायवर सोडली. त्या पाण्याने त्याचा लंड न्हाहून निघाला होता.
मी उठली आणि त्याचा लंड तोंडात घालून चोखायला लागली. आता अविनाश ही ऑर्गसम यायला लागले. तो ही मोठ्याने ओरडत त्याच गाढ वीर्य माझ्या तोंडात सोडायला लागला. माझ्या तोंडातून त्याच वीर्य ओरघळत माझ्या हातावर पडत होती. त्याचा लंड चांगलाच कडक झाला होता. मी हलवून त्यातलं पूर्ण वीर्य बाहेर काढलं. र्य काढल्या नंतर हि त्या चा  लंड उभा च होता …आज समजत नव्हता अविनाश चा काय प्लॅन आहे त्याचा लंड खाली बसत नव्हता मला खूप मजा येत होती. त्याच्या लंडा मध्ये खरेच खूप दम होता, मी ४ वेळा पाणी सोडले होते. पण त्याचे काही निघायला पाहत नव्हते. मग त्याने माझे केस पकडले आणि त्याच्या जिभेने माझी जीभ घासू लागला आणि मला कीस करू लागला. काही वेळ असे करून त्याने मला उलटे झोपवले आणि माझे पाय वर करून माझ्या पुच्ची वर त्याचा लवडा सेट केला आणि मला ठोकू लागला. आम्हाला सेक्स चालू करून 90 मिनिटे झाली होती. मी खूप दमले होते. मग त्याने ठोक्याची स्पीड वाढवली आणि त्याने पटकन त्याचा लंड बाहेर ओढला आणि त्याचा सर्व माल माझ्या बॉल वर टाकला. गरम गरम वीर्य पडताच मला शांती झाली आणि तो माझ्या वर पडून राहिला. मग आम्ही कपडे घातले आणि माझ्या रूम कडे जाऊ लागले. अविनाश ने मला कीस केली आणि म्हणाला कि तसे तुम्हाला सोडायची इच्छा होत नाही. पुढच्या वेळी यापेक्षा जास्त मजा येईल. शेवटी मी अविनाश ला बोलली चल मला तय्यार होण्याचे आहे कोणी ये एल … मी अविनाश डोळा मारून बोलली कि अशी पण तुझी या प्रकार च्या कसरती मी खूप थकली आहे जात आराम करू दे … चला वाहिनी तुमची मर्जी  बोलून अविनाश माझ्या होटावर  होठ ठेवून माझी किस घेऊन लागला आणि एका हाथाने माझे बॉल घासू लागला होता मी बोलली चला अविनाश जाऊ द्या मला परत करू आपण तो बोलला आता परत कधी करू मी बोलली उद्या सकाळी करूया .तो बोलला मग आज याला ( लंड ) कशे शांत करू …अशी पण आज सुट्टी आहे मी बोलली बघू काय जमते का … मी उठून बाथरूम मध्ये जाऊन पुच्ची साफ करून घेत होते अविनाश पण तिकडे येऊन मला पाठून पकडले …मी बोलली सोढा  ना आता प्लिज ..ठीक आहे .. मी पुची साफ करून बाहेर आले आणि गौण घालून खाली निघुन गेले अविनाश बरोबर झवाझवी च्या नादात १० वाजून गेले समजेलच नाही आणि  आज शनिवार असल्या मुळे मुले लवकर योणार होती .. मी ओंघोळी गेली आज अंघोळ करताना अंगावर अविनाश चा बॉडी आणि त्याच्या वीर्य चा वास अजून येत होता आणि मी संमोहित होत होती माझ्या पुच्ची तुन अजून त्याचे वीर्य पडत होते . ओंघोळ झाली मी तय्यार होऊन जेवणाची तय्यारी करू लागली … मुले आलीत . मुलांना सांगितले अविनाश काका  ना सांगा आज जेवण काय बनवू …माझी मुलगी खाली गेली आणि काही मिनिट वर अली आणि बोलली काका बोलले आज चिकन  बनवा. मी मुलाला चिकन आणायला पाठवले . आणि चिकन बनवू लागले दुपारी मुलांना पाठवले अविनाश जेवायला बोलावया तो आला आणि आम्ही जेवत होतो तो माझ्या कडे पाहून हसत होता मी पण लाजत होते आमच्या मध्ये जे झाले ते आठवून जेवण झाले .. अविनाश बोलला वाहिनी आज चे जेवण खूप मस्त होते परत कधी असे टेस्टी जेवण मिळेल खायला मी बोलली धीर धारा मिळेल धीर च धरला आहे अविनाश बोलले हसून  निघून गेले . मी पण भांडी घेऊन किचन मध्ये साफ करायला निघू गेली नंतर मी आणि मुले झोपून गेली मी पण झोपण्याची तय्यारी करत असताना अविनाश चा चावट मेसेज आला मी हसून रिप्ल्य दिला त्या वेळी तो विचारात होता येतेस का मी बोलली कुठे तो बोलला आकाशाची सैर्य करायला मी बोलली नको सकाळी खूप सैर्य  झाली आहे अजून अंग दुखते आहे पुढच्या वेळी पाहू .. कधी तो विचराय होता सकाळी जाऊ  ठीक आहे … अचानक मला सकाळी मुलांना पेपर ला सोडायला जायला लागले म्हणून आज अविनाश बरोबर झवत अर्थात कसरत न करता आली मी ये पर्यन्त अविनाश निघून गेला होता . नंतर मी दुपारी त्याला कॉल केला नाराज आहेस का विचारले ..तर तो नाही म्हटला मी बोलले जरा धीर धारा …सब्र का फळ हुमेश मीठ हि होता हे .. आम्ही दोघे हि हसू लागलो होतो .. अचानक माझ्या मिस्टर चा फोन आला होता ते रात्री गावी जायचे बोलत होते मी ठीक आहे बोलली त्यांनी मला १ दिवस साठी बॅग भरायला सांगतली … मी दुपारी झोपेत असताना अचानक अविनाश चा चावट मेसेज आला मी रिप्लाय दिला कि आज माझे मिस्टर गावी जाणार आहेत .. ठीक आहे वरती भेटू मग सर्वं तय्यारी करू न तेव .. मी मुली ला सांगून वरची रम साफ करून घेतली .. रात्री १०३० अविनाश आला तो प्रयन्त मिस्टर निगाले नव्हते .. ११ ला मिस्टर निघाले मी घर चे काम उटपू लागली .१२ ला काम आटपून अविनाश चा मेसेज ची वॉज पाहत बसली आणि मुले झोपली चेक केले .. रात्री १ ला अविनाश स मेसेज आला होता तो वरती आहे ,,, मी घराला काडी लावून वरती गेले आणि दार ठोकवले अविनाश ने दार उघडले त्याने मला चुंबन घेतले. किस करत नंतर तिने मला उचलले आणि वाकलेवर झोपून दिले आणि पुन्हा त्यांनी मला किस करायला सुरवात केली .
मी बोलली- मी बोलली झाले ना तुझ्या मन सारखे अली मी तुला झवायला .आता झव पाहिजे तेवढे
अविनाश बोलला – आज मी तुला असे झवून झवून टाकणार आहे कि परत नवर्याच्या खाली झोपणार नाहीस. आणि त्याने माझ्या गाऊन काढला , मी त्याच्या समोर लाल ब्रा आणि काली पेंट मध्ये होती . तेही फक्त ब्लू कलरचे अंडरवियर उभे होता . मी त्याच्या चड्डी उघडले आणि त्याचा लँड पकडला मी २ वेळी अविनाश चा लंड पाहत होती आणि प्रत्येक वेळी त्या लंड मागच्या पेक्ष्या मोठा मोठा होत होता .. मी बोलली अविनाश तू काय खातोस रे कि तुझा लंड माझ्या पती पेखा मोठा आहे मला भीती होती की आज पण याचा लंड माझ्या पुच्ची ला फेडणार आहे … आणि आणि आनंद हि होता हि आज मनसोक्त झवायला मिळणार आहे
त्याचा मोटा लँड मी माझ्या हाताने पकडला, मी त्याचा लंड पुढे मागे करू लागली होती तो पण माझ्या बॉल ला कुरवारात होता , तो बोलली- तुम्ही ब्रा मध्ये खूप मस्त दिसता हो. त्याने एक झटका दिला आणि माझे ब्रा के हुक तोडले, पेंटीही फाडली.
मी बोलली- काय केले हे?
बोला- नवीन आणू देतो वाहिनी .
मी बोलली- त्या दिवशी मी झोपले होते त्या वेळी काय करत होतास माहित आहे ?
अविनाश बोलला – म्हणजे तुम्ही जाग्या होता आणि माज्जा गेट होता .

This content appeared first on new sex story .com

मी बोलली- मी बोलली हो खूप दिवस पासून भुकेली होती म्हणून विचार केला नको अडवायला आता ?
ते म्हणाले- मला कधी वाटत होते पण हिम्मत नव्हती केली .शेवटी मला हि भीती आहे काय रिक्ट कराल. आणि मग तो मला वेडा सारखा किस करू लगा आणि आणि एका बोटाने ने माझी माझी पुच्ची कुरवाळत होता . माझी पुच्ची आता ओली झाली होरी आणि मी पण जोश मध्ये अली होती .अविनाश बोलला वाहिनी तोंडात घ्या ना प्लिज .. मी तोंड उघडले आणि त्याचा लंड चोखु लागली होती

तो म्हणाले- तो बोलला वाहिनी खूप मज्जा येते
आणि एक जोर झटका त्याने दिला आणि त्याचा पूर्ण लंड माझ्या तोंडात गेला होता .

पुन्हा तो माझी पुच्ची चाटू लागला होता आणि त्याने त्याचे वीर्य निगणार च होते कि त्याने मला बाजू ला केले आणि माझ्या तोंडावर सोडले . मी ते पुसून टाकले मग त्याने माझे पाय फाकवले . मी घाबरले होते कि आज हा माझी पुची परत फेडणार आहे
तो म्हणाला- वाहिनी घाबरू नका, आराम घालतो तुम्ही अरमत पाडा . त्याने आपल्या लँड पुच्ची वर सेट केले आणि थोडा जोर दिला, त्याच्या आधा लँड माझ्या पुच्चीत . मला वेदना झाल्या, मी बोलली- थांब, बाहेर काढा अविनाश प्लिज
त्याने माझे एक पण ऐकले नाही आणि एक झटका आणखी दिले, पूर्ण लंड पुच्ची ला फाडून आत गेला होता आता मला खूप वेदना होत होत्या पण पुच्ची ओलावा असल्या मुले दुखणे बंद झाले. पूर्ण खोली भर थप थप की आवाज येत होता , मला खूप आनंद झाला, असे वाटले की मी वेगळ्या जगात प्रवास करीत आहे, थोड्या वेळात माझे पण वीर्य निगणार होते आणि ती झटके जोरात मारू लागला होता , तिचा पूर्ण लँड माझ्या पुच्चीतून आत बाहेर वेगाने करत होता . माझे आवाज पूर्ण खोलीत पसरत होता पण माझ्या मुलाना ऐकू जाऊ नये म्हणून लगेच अविनाश ने ,माझ्या होटावर त्याचे हॉट ठेवून किससिंग करू लागला होता. काय गम्मत होती आज माझा नवरा रात्री या वेळी गाडी मध्ये गावी जातो आहे मुले खाली झोपली आहेत आणि मी अविनाश च्या लंड ची मज्जा गेट आहे हि रात्र माझ्या नेहमी आयुष्यत राहील. थोड्या वेळात माझे पाणी निघाले होते . आणि मग अविनाश ने त्याचा लंड माझ्या पुच्चीतून बाहेर काढला होता . आणि आम्ही एकमेकाला मिट्टी मारून होतो

अविनाश म्हणाले- एक बार अजून
मी बोलली – नाही नाही, आज खूप झाले आहे आणि सर्व आज च करणार आहेस का ? आता मी खूप दमले आहे आणि माझ्या पुच्चीत जळत होत आहे , खूप लांब आणि मोटाचा पहिला वेळ घेतला आहे. माझ्या मिस्टर लंड खूप लहान आणि पातळ आहे.
अविनाश बोलला – आता तुम्हाला रोज हा लंड भेटेल मिस्टर च्या लंड ला विसरलं मग
आणि त्याने त्याचा लंड माझ्या हाथात दिला आणि माझी पुच्ची कुरवाळू लागला होता .
मी बोली- तू ऐकणार नाहीस आता
अविनाश बोलला – वाहिनी एकदा प्लिज आणि या वेळे ला मला तुमची गांड मारायची आहे, पण हळू कर मी बोलली काल केले आहे त्या मुले अजून पण गांड दुकती आहे आहे . अविनाश मग तय्यार झाला होता गांड मारायला त्याने मला घोडी बनायला सांगितले . आणि तेल माझ्या गांधी च्या छिद्र वर टाकले आणि एक शॉर्ट मारला तास तास त्याचा लंड अर्धा आत गेला मी ओरडू लागली होती ” प्लिज बाहेर कधी त्याला मला सहन नाही होत आहे ” तो बोलला वाहिनी हळू बोला मुले जागी होतील .त्रास कमी हो एल वाहिनी ..तो त्याचा लंड माझ्या गांधी मध्ये आत बाहेर करू लागला होता . आता मला पण मज्जा येत होती
लगातार ‘गचागच..’पाचपच लण्ड गांडीत पेलत होता .. मी पण प्रत्येक शॉर्ट ला “आई ग… आई ग ,मेले ओरडू लागली होती
आणि हळूच त्याचे वीर्य निघायला लागले होते तसे तो माझे बॉल घट्ट दाबून तेवत होता .. त्याचे वीर्य निघाले आणि माझ्या गाडीतून बाहेर पडू लागले होते त्याने ते कपड्याने साफ करू लागला आता बी बोलले – अविनाश मला जाऊ दे आता नाही तर मुले उठतील
मग मी गाऊन घातली
मी बोलली- मला उद्या नवीन चड्डी आणि ब्रा घेऊन ये
अविनाश बोलला – वाहिनी घेऊन दे तो वो
मी निघाले अविनाश तिथेच होता घरी येऊन मुलांना पहिले ते अजून झोपेल होते मी पण मग झोपी गेले .. सकाळी ७ ला उठले ..विचार केला अजून अविनाश कसा नाही त्याला फोन केला तर माहित पडलॆ तो अचानक गावी निघतो आहे बोलत होता .. मी पण विचारले अचानक सर्व ठीक आहे म्हणजे आरती?गावी पोचल्यावर आरती ला फोन करायला सांगा. दुपारी आरती चा फोन आला होता ..ती बोलत होती सर्व ठीक आहे आम्हाला जुळे मुले होणार आहेत म्हणून याना इकडे बोलवले आहे अजून डिलिव्हरी साठी ३ महिने लागतील डॉक्टर बोलत होते …. मी बोलली काळजी घे बघू आम्ही येऊ भेटायला .. आणि हो तुमच्या यांची ( अविनाश)ची काळजी करू नका आम्ही घेतो आहे काळजी त्यांची … आम्ही गप्पा मारून फोन ठेवून दिला . अविनाश अजून ७ दिवस येणार नव्हता .. माझे मिस्टर रात्री आले आणि बोलले कि जितू ची तब्बेत खूप खराब आहे शकतो आपल्याला निघायला लागेल .. जितू माझा सक्खा भाऊ होता त्याच्या दारू पिण्या मुले आमचे पटत नव्हते. तीन दिवसांनी आम्हाला फोन आला कि तुम्ही सर्व निघून या जितू शेवटच्या गतका मोजतो आहे .मुलांना सुट्टी लागल्या मुले आम्ही सर्व्ह गावी गेलो जितू ची हालत खूप खराब झाली होती .. २ दिवसांनी त्याचे निधन झाले .. आम्ही सर्व दुःखी होतो काही दिवसांनी अविनाश चा कॉल आला त्याला सर्व सांगितले .. आत २- ३ महिने येत येणार नाही घर ची काळजी घ्या सांगितले … तो पण समजून गेला होता कि जवळच्या माणूस गेल्यावर दुखी असणार … तो बोलला काळजी घ्या आणि फोन ठेवला

This story नवीन भाडोत्री appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page