नागोबा शिरला बिळात – 2माझ्या झाटा त्याच्या मुठीत होत्या आणि वाफाळत्या चहाचा कप माझ्या हातात. त्या गरम वाफा माझ्या उघड्या कबुतरांवर येत होत्या आणि माझ्या पुचीतून कामरस निघत होता. त्या भिकारी वाटणाऱ्या माणसाने मला चांगलीच तापवली होती. “कुटं हरवलीस” असं विचारत त्याने एक बोट माझ्या पुचीच्या चिरेतून फिरवलं. मी त्याच्या अचानक हल्ल्याने भानावर आले. आता तो चांगलाच गरम झाला होता. त्याने चहाचा कप बाजूला ठेवला. मला हात धरून उठवलं. तो उठताना त्याचा तो 8 इंची नाग आणि त्याच्या खालच्या लोंम्बणाऱ्या गोटया डुलत होत्या. तो मला हात धरून आतमधल्या अडगळीच्या खोलीत घेऊन आला. तिथे खूप कमी जागा होती. एक जुनी गादी खाली घातलेली होती. कुबट वास दरवळत होता. तिथे मला उभं करून तो परत बाहेर गेला. एका ग्लासात त्याने गरम चहा भरून आणला. सोबत एक बिस्कीट चा पुडा. ते बाजूला ठेवून तो माझ्याकडे वळला. त्याने त्याचा डावा हात माझ्या उजव्या बॉल वर ठेवला. त्याने बॉल करकचून दाबला. “आह” मी कळवळले. एवढ्या वर्षात पहिल्यांदाच एखादया पुरुषाने माझा बॉल दाबला होता. त्या पातळ टीशर्ट मधून माझी बोंडे ठळक दिसत होती. मी काही बोलणार एवढ्यात त्याने उजव्या बॉल चं बोंड चिमटीत पकडलं आणि जोरात ओढलं. टीशर्ट वरूनच. वेदनेची एक कळ उठली.
मी : अहो, काय करताय? प्लिज सोडा मला.
तो : येड लागलंय का मला तुझ्यासारखी अप्सरा अशीच सोडायला. आज तुला ह्या मस्त पावसात कुत्रीसारखी झवणार मी.
असं म्हणत त्याने माझा दुसरा बॉल मुठीत पकडला आणि पिळला. त्याची आक्रमकता पाहून आणि त्याचे शब्द ऐकून मी अजूनच गरम होत होते. तो किळसवाणा वाटत असला तरी त्याचा तो काळा, जाडजूड लंड मला हवा होता. मी अश्या विचारात गुंग असताना त्याने माझ्या उजव्या बॉल वर असलेल्या टीशर्ट मधल्या छिद्रात बोट घातलं. आणि ते भोक मोठं करत टीशर्ट त्याने तेवढ्या भागात फाडला. फाटलेल्या भागातून दोन बोटं आत सरकवत तो माझं बोंड शोधू लागला. ते बोटांना लागताच त्याने चिमटीत पकडलं आणि जोरात खेचलं. “आऊच ” मी किंचाळले. टीशर्ट च्या भोकातून पूर्ण निप्पल बाहेर येईल एवढं टीशर्ट त्याने फाडलं होतं. 2 च्या कॉइन पेक्षा थोडं मोठं असलेलं माझं बोंड त्याने बाहेर काढलं होतं. निप्पल चा अरोला लाईट ब्राउन रंगाचा आहे आणि अरोला च्या बॉर्डरवर खालच्या बाजूस एक तीळ आहे. आता तो उजव्या बॉलचं बोंड चिमटीत पकडून ओढत होता आणि दुसऱ्या हाताने डावा बॉल हॉर्न सारखा जोरजोरात दाबत होता. माझे दोन्ही निप्पल ताठ झाले होते.
तो : कसली गुर्रेबाज कबुतरं हायत तुजी छिनाल. हातात पन मावत नाय.
त्याचा लवडा आता पूर्ण आकारात आला होता. त्याचा माझ्यावरचा हल्ला बघून खरं तर माझ्यातली रांड जागी होत होती पण मला सोज्वळ वागूनच मजा घ्यायची होती. आता त्याने मला तिथे घातलेल्या जुनाट गादीवर ढकललं. मी खाली आडवी पडले. तो माझ्यावर आला. त्याने आता त्याच्या अंगावरचा टॉवेल काढून टाकला. त्याचा तो जाडजूड सोटा आणि गलेलठ्ठ गोट्या माझ्या नजरेसमोर होत्या. आता त्याने टीशर्ट अजून फाडून उजवा बॉल जवळ जवळ पूर्ण बाहेर काढला. माझा गोरा गोमटा बॉल त्याच्या डोळ्यासमोर होता. तो आ वासून पाहत होता. त्याने खाली वाकून माझ्या निप्पल च्या भोवती त्याची जीभ फिरवली. त्याच्या तोंडातून पानाचा उग्र वास येत होता. त्याची जीभ निप्पल भोवती फिरत होती आणि माझं बोंड अजून ताठ झालं. पुढच्या क्षणी त्याने गपकन निप्पल तोंडात घेतला. आता तो बॉल जोरजोरात चोखू लागला. डावा स्तन तेवढ्याच जोराने कुस्करत होता. एवढे सुंदर बॉल त्याला स्वप्नातही दाबायला मिळाले नसते. मी कळवळत होते.
मी : आह्हह.. जरा हळू ना.
तो : गप्प रांड. जास्त नाटक करू नको. गांड उडवत आलीस ना हितं. आता गप्प झवून घे.
असं म्हणून तो अजून जोमाने बॉल पिळू लागला. बोंड दाताखाली चावू लागला. त्याच्या लाळेने उजवा बॉल पूर्ण ओला झाला होता. तेवढ्यात त्याला काहीतरी आठवलं. मघाशी आणून ठेवलेला चहाचा पेला त्याने उचलला. चहा मधून वाफा निघत होत्या म्हणजे तो बऱ्यापैकी गरम होता. बिस्कीट चा पुडा त्याने फोडला. मी फक्त पाहत होते तो काय करतोय. एक बिस्कीट त्याने चहात बुडवलं आणि माझ्या उजव्या बॉलवर धरलं. अर्ध बिस्कीट नरम होऊन सरळ माझ्या निप्पलवर पडलं. गरम असल्यामुळे मला चटका बसला. “आऊच” माझी छाती वरखाली होऊ लागली. तो हसत होता. बिस्कीटाने पूर्ण निप्पल झाकलं गेलं. त्याने पुढे होऊन बिस्कीटासह पूर्ण निप्पल तोंडात घेतला. गरम चटका बसलेलं निप्पल त्याच्या तोंडात गेल्यावर मला जरा बरं वाटलं. त्याने ते बिस्कीट पूर्ण चाटून खाल्लं. आता त्याने डाव्या बॉलकडे मोर्चा वळवला. त्यालाही तसंच टीशर्ट फाडून त्याने बाहेर काढलं. थोडक्यात मी टीशर्ट घालूनसुद्धा वरून उघडी होते. माझी दोन्ही कबुतरं दोन वेगवेगळ्या भोकातून त्याने टीशर्ट च्या बाहेर काढली होती. तो बिस्कीट चा खेळ तो डाव्या निप्पल वर पण खेळला. दोन्ही बोंडांना आळीपाळीने चटके देत त्याने बिस्कीट पुडा खाऊन संपवला. आता माझे बॉल खूप दुखत होते पण तेवढीच मजा येत होती. चहा बिस्कीट खाऊन झाल्यावर आता त्याने माझे दोन्ही बॉल हातांच्या पंज्यात पकडले आणि हॉर्न सारखे कचाकच दाबू लागला. मध्येच बोंडं पिरगळत होता, ओढत होता, दाताखाली चावत होता, बॉलवर चापट्या मारत होता. माझे गोरेपान कबुतर त्याने चोळून लालेलाल केले होते. मला नेहमी वाटायचं कि माझे स्तन कुणीतरी चांगले उपभोगले पाहिजेत पण हे सुख माझ्या अपेक्षेपलीकडच होतं. तो मला एखाद्या रांडेसारखं ट्रीट करत होता आणि मला ते आवडत होतं.
मी : जरा हळू करा नं.
तो : अजून सुरुच केलं नाय. सगली रात्र हाय. तुला सगल्या भोकात कुटून काडतो मस्त.
मी : अहो मी चांगल्या घरातली आहे. असं नका करू.
तो : माज्यासाटी तु एक माजलेली रांड हायस. तु पुची चोलत होतीस तेवाच कललं किती खाज हाय तुला ते.
असं म्हणत तो माझ्या पोटावर दोन्ही साईड ला पाय टाकून अलगद बसला. मी खाली आडवी होते. त्याचा महाकाय लवडा त्याने माझ्या दोन्ही बॉल च्या मध्ये ठेवला. तो थोडासा वर उठला. आता त्याचा तो जाडजूड काळाकुट्ट लंड आणि लोंबणाऱ्या गोटया अगदी माझ्या तोंडाजवळ होत्या. तो पूर्ण आकारात आलेला लंड बघून खरं तर माझ्या तोंडाला पाणी सुटलं होतं. पण मी काहीच रिऍकशन दाखवली नाही. त्याने पण काही न बोलता लंड अजून तोंडाजवळ आणला. त्याच्या लंडाचा स्पर्श माझ्या ओठांवर झाला. मी शहारले. माझा नाईलाज झाला आणि मी हळू हळू तोंड उघडू लागले. एवढ्या वर्ष्यात माझा हा पहिलाच अनुभव होता. मी जसं तोंड उघडलं तसा त्याने लवडा आत सारला. त्याच्या लवड्याचा सुपाडा आता माझ्या तोंडात होता. मी त्याच्या भोवती जीभ फिरवू लागले. तो आता स्वर्गात होता. मी त्याचा सुपाडा चोखत होते. मला त्याची टेस्ट आवडली होती.
तो : मला माहित होतं तु एक नंबरची झवाडी आहेस.
मी : उम्म्म सुरप्पप (लवडा चोखत)
तो : काय रांडेसारखं चोकतेयस… आह्ह
त्याने माझ्या केसांना एक हात घालून आणि दुसऱ्या हाताच्या चिमटीत डावा निप्पल ओढत मला उठवलं आणि गुडघ्यावर बसवलं. मी त्याचा लंड तोंडात धरूनच ठेवला होता. असा बुल्ला मला पुन्हा मिळेल असं वाटत नव्हतं. त्याने अजून फक्त अर्धा बुल्ला माझ्या तोंडात भरला होता. तोच माझ्या घश्यापर्यंत आला होता. त्याने माझं डोकं पकडून अजून थोडा लंड माझ्या तोंडात सारला. मला आता तो घश्यात खोलवर पूर्ण जाणवत होता. त्याने लवडा अजून आत घातला. माझा श्वास कोंडला. मी त्याच्या मांड्या पकडून त्याला मागे ढकलू लागले. लवडा बाहेर काढ असं खुणावत होते पण तो अजूनच आत ढकलत होता. माझा श्वास पूर्णपणे कोंडला. तेवढ्यात त्याने अचानक लवडा बाहेर काढला. मी धापा टाकत सुटकेचा निःश्वास सोडला. मोठमोठ्यानं श्वास घेऊ लागले.
मी : किती मोठा आहे तुमचा. श्वास कोंडला माझा. आहह.
तो : काय मोटा आहे रांड? नीट सांग.
मी : तुमचा हा.
तो : त्याला नाव आहे ना. मग बोल नीट.
मी : तुमचा हा नागोबा.
असं म्हणत मी त्याच्या गोटया मुठीत घेतल्या आणि चोळू लागले. त्याचा तो नाग पूर्ण आकारात येऊन फुसफूसत होता.
तो : नागोबा खूप साधं वाटत. दुसरं नाव काय आहे त्याचं?
मी : मला नाही आवडत असं सांगायला.
तो : छिनाल नागडी होऊन चोखतेयस त्याला मघापासून आणि नावं घ्यायला लाज वाटते तुला.
असं म्हणत त्याने माझ्या डाव्या बॉल वर जोरात चापट मारली.
मी : आऊच. आहह. थांबा सांगते. तुमचा लव..लवडा किती मोठा आहे.
तो : आता कसं बोललीस छिनाल.
आता त्याने माझं डोकं पकडून बुल्ला घपकन तोंडात सारला. सरसरत तो पूर्ण घश्यात गेला. मी तयार नव्हते. लगेच त्याने पूर्ण बाहेर काढला. मी मोठा श्वास घेणार एवढ्यात त्याने पुन्हा लवडा घपकन आत सारला. पुन्हा बाहेर. आता तो सारखं आत बाहेर करत होता. त्याच्या अजस्त्र लवड्याने माझं तोंड घपाघप झवत होता. मला सावरायला अजिबात वेळ न देता एका रंडीसारखं माझं तोंड झवत होता. माझ्या तोंडातून लाळ बाहेर येत होती आणि ती माझ्या बॉलवर सांडत होती. मला जरा सुद्धा कल्पना नव्हती कि कुणीतरी अश्याप्रकारे माझं तोंड झवेल. अजून तर पुची आणि गांड बाकी होती. त्याची आक्रमकता बघून मला असं वाटत होतं कि बाहेर पडणाऱ्या मुसळधार पावसासारखी माझी पुची आणि गांड तो आज कचाकच मारणार आहे. त्याने आता लवडा बाहेर काढला. मी तोंडातून सांडलेली लाळ गोळा करून त्याच्या लवड्याला आणि गोट्याना ती चोळू लागले. गोट्यासकट त्याचा लंड चमकत होता. त्याने लगेच त्याच्या दोन्ही गोट्या माझ्या तोंडात सारल्या. त्याच्या गोटया एवढ्या मोठ्या होत्या कि जेमतेम त्या माझ्या तोंडात मावत होत्या. क्रमशः

Share this to…


  • Whatsapp

Loading

0

0

You cannot copy content of this page