निकिता भाभीने माझा लवडा सोललाहॅलो मित्रानो,

माझे नाव कमलेश आहे आणि माझे वय १९ आहे. मी कॉलेज शिकत आहे. पण अभ्यासात एवढा चांगला नाही. माझं मन कधी अभ्यासात लागलेच नाही. कॉलेज फक्त करण्यासाठी करत आहे. मला ज्या गोष्टीची हौस आहे ती कधी मिळालीच नाही.

खर सांगितले तर मला सेक्स विडिओ पाहायला खूप आवडतात. मी सेक्स विडिओ पाहण्यात एवढा गुंतून गेलो आहे कि रोज ७ ते ८ विडिओ पाहिल्याशिवाय दिवस संपत नाही. मी मित्र पण असेच बनवले आहे जे मला नवीन नवीन प्रकारचे सेक्स विडिओ व्हाट्सअँप वर रोज पाठवतात. आम्ही विडिओ पाहून खूप सेक्स बद्दल गप्पा मारतो आणि मजे करतो.

पण आता मला खूप हौस झाली होती सेक्स ची. एका बाई ला तरी झवायला मिळावे असे वाटू लागले. मला मुली कधी आवडल्याचं नाही. मला सेक्स विडिओ पण मोठ्या बॉल वाली भाभी आणि मोठी गांड वाली बाई चे बघायला आवडतात. जेव्हा पण मॉल मध्ये किंवा मेट्रो मध्ये मोठ्या बॉल वाल्या आणि मोठ्या गांड वाल्या बाई पाहतो, माझा लवडा लगेच ताठतो.

मी एवढा भाभींच्या विडिओ मध्ये गुंतलो कि कधी माझी हौस हवस मध्ये बदलली कळलेच नाही. एक वेळ अशी आली होती कि मी एखाद्या भाभी ला झवायला काहीही करायला तयार होतो. मी वेड्या सारखा कोणी बाई ओळखी मध्ये किंवा नातेवाईक मध्ये आहे का शोधू लागलो. पण माझे नशीब काही मला साथ देत नव्हते.एकदा कॉलेज मधून मित्रानं बरोबर घरी येताना, एक मित्र फेसबुक ग्रुप बद्दल बोलत होता. मित्र म्हणाला कि त्याने एक फेसबुक ग्रुप जॉईन केला आहे त्यात त्याला एक भाभी मिळाली. तो तिच्याशी चाट करायला लागला आणि तिने काही दिवसांनी त्याला तिचा नंबर पण दिला. आता ते दोघं फोन वर पण दररोज बोलतात.

ते एकूण माझ्या मनाची हलचल सुरु झाली. मी उसुकतेने मित्राला त्या फेसबुक ग्रुप बद्दल विचारले. त्याने त्याच्या मोबाइलला फेसबुक ग्रुप उघडून मला दाखवला. मी ग्रुप चे नाव लक्षात ठेवले आणि घरी जाताच माझा लॅपटॉप घेऊन मी माझ्या खोलीत गेलो आणि जाऊन आधी त्या ग्रुप ला जॉईन केले. काही वेळाने मला मेसेज आला कि मला फेसबुक ग्रुप मध्ये ऍड करण्यात आले आहे.

ते पाहून मी खूप कुश झालो. मी नुकताच जेवून रूम मध्ये आलो होतो. दुपारचे ३ वाजले होते. मी लॅपटॉप घेऊन परत फेसबुक ग्रुप उघडून पाहू लागलो. त्या ग्रुप मध्ये खूप मुलं आणि काही मुलींची नवे दिसत होती. मी पाहिले तिथे मुलं आपला नंबर आणि नाव टाकत आहेत आणि मुलींना कॉल करायला सांगत आहे. हयाबद्दल माझ्या मित्राने पण मला सांगितले होते. त्याने सुद्धा असाच नंबर टाकला होता तेव्हा त्याला कॉल आला होता.

मला थोडी भीती वाटत होती, पण मित्राने सांगितले होते तर एक विस्वास होता कि तो खरंच बोलत असेल. मी काही वेळ विचार केला आणि माझा नंबर त्या फेसबुक ग्रुप वर टाकला. मी काही वेळ वाट पाहत होतो कि कोणी कॉल करेल किंवा मेसेज करेल पण तसे काही झाली नाही. शेवटी मी लॅपटॉप बंद केला आणि झोपून गेलो.

सांदयकाळी मी ६ ला उठलो. मग रोजच्य प्रमाणे मित्रांना भेटायला गेलो. माझ्या डोक्यतून निघूनच गेले कि मी फेसबुक वर माझा नंबर टाकला आहे. मित्रांना भेटून घरी आलो आणि जेवून मग माझ्या खोलीत गेलो. आता ११ वाजले होते. आणि उदय कॉलेज मध्ये पण जायचे होते. म्हणून मी लवकर सर्व आटपून झोपायच्या तयारीत होतो.रात्री झोपायच्या आदी मी दररोज सेक्स विडिओ पाहत असे. त्यासाठी मी लॅपटॉप चालू केला. लॅपटॉप चालू होत असताना मला दिसले कि माझ्या मोबाइलला कोणाचा तरी मेसेज आला आहे.

मी लगेच फोन पहिला तर व्हाट्सअँप वर कोणाचा तरी मेसेज आला होता. तो नंबर ओळखीचा नव्हता त्यामुळे नाव कळले नव्हते. मी मेसेज पाहिला तर त्यात लिहिले होते.

“तुझा नंबर मला फेसबुक वर मिळाला. माझे नाव निकिता आहे. मी तुझे फोटो पण पाहिले. तू खूप छान दिसतोस म्हणून मी तुला मेसेज केला. जर तुला मैत्री करायला आवडेल तर आपण बोलू व्हाट्सअँपवर”.

तो मेसेज पाहून मी चकित झालो. पुढे मी काय करू ह्या विचारात पडलो. कारण मी पहिल्यन्दा कोणत्या मुलीशी बोलणार होतो. त्यामुळे एक भीती पण होती.

मी काही वेळ विचार केला आणि निकिताला विचारले. तू कुठे राहते आणि तुझे वय किती आहे. तर त्यावर निकिताने लगेच मेसेज केला कि मी पुण्यात राहते आणि माझे वय आता ४० आहे. माझे लग्न झाले आहे.

मी लगेच जाऊन तिचा फेसबुक फोटो पहिला. मी तिला लगेच माझ्या फेसबुक अकाउंट ला स्वीकार करायला सांगितले. निकिताने लगेच माझा अकाउंट स्वीकारला आणि मला आता तिचे सर्व फोटो पाहायला मिळाले.

तिने खूप फोटो टाकले होते. त्यात तिचा आणि तिच्या नवऱ्याचा फोटो होता. तिचा आणि तिच्या मुलाचा पण फोटो होता. ते पाहून मला कळले कि हा तर तिचा खरा अकाउंट आहे. हे सर्व फोटो पण खरे वाटत आहेत. आणि निकिता दिसायला पण खूप सुंदर दिसत होती.

मला तिचा एक फोटो खूप आवडला. त्यात ती एका हॉटेल रूम मध्ये होती आणि तिने लाल रंगाची साडी घातली होती. त्यात तिची गल्ली दिसत होती. ती प्रत्यक्षात माझ्या स्वप्नात येणाऱ्या भाभी सारखी होती. मोठे हापूस आंबे, गुलाबी होठ, मोठी गांड आणि छोटी कमर. निकिताला पाहूनच असे वाटत होते जणू पूर्ण शरीर फक्त झवण्यासाठी बनले आहे.

माझ्या मित्राने मला सांगितले होते, तसच सर्व घडत आहे असे मला जाणवले. मी पुढे तिला म्हणालो, “मी सुद्धा पुण्यातच राहातो, जमलं तर आपण भेटू शकतो का”

त्यावर निकिताने लिहिले हो भेटू शकतो पण आधी थोडी ओळख करून घेऊया. एकदा मैत्री झाली कि भेटू.

मला पण ते पटले आणि मी तिला होकार दिला. पुढे निकिताने मला माझ्या बद्दल विचारायला सुरवात केली, कि मी काय करतो, किती वय आहे. मी सर्व तिला खर सांगितले.

मी सुद्धा तिच्याबद्दल तिला विचारले. तिचा नवरा एका मोठया कंपनी मध्ये काम करतो. बहुतेक वेळा तो मुंबई ला जात असतो तेव्हा ती घरी एकटीच असते. आणि तिला एक मुलगा पण आहे 9 वारसाचा पण तो हॉस्टेल मध्ये राहतो. त्यामुळे ती एकटीच असते घरी.

ते एकूण मला खूप आनंद झाला.

आता जवळ १२ वाजत आले होते. ती म्हणाली मी झोपतेय आता आपण उदय बोलू. पण आता माझी झोप उडाली होती. पण तिला त्रास देणे पण बरोबर नव्हते, नाही तर ती रागवेल आणि बोलणं बंद करेल म्हणून मी काही म्हणालो नाही. पण झोपण्या आधी मी निकिताला विचारले. तू तुझा आताच फोटो पाठवशील का.

माझा मेसेज तिच्याकडे पोहचला होताच कि लगेच तिने मला विडिओ कॉल केला. मी विडिओ कॉल बघताच आदी घाबरलो. काही क्षणासाठी मला काही सुचेनासे झाले. पण मी हिम्मत करून विडिओ कॉल उचलला. विडिओ चालू होताच मला निकिताचे पाय दिसू लागले. निकिताने हिरव्या रंगाची नायलॉन ची मॅक्सि घातली होती. ती विडिओ कॉल वर हळू हळू मॅक्सि वर खेचू लागली.

आदी मला तिचे पाय दिसत होते. जशी मॅक्सि वर जाऊ लागली, मला तिच्या दोन्ही मांड्या दिसू लागल्या. निकिताने हळू हळू मॅक्सि वर खेचली आणि मला तिची चड्डी दिसू लागली. निकिताने आत सफेद रंगाची चड्डी घातली होती. तिने मॅक्सि पूर्ण वर घेतली आणि ती तिच्या चड्डीवर तिचे हात फिरवू लागली.

तिचे हात फिरवणे पाहून माझा लवडा एक्दम ताठला. मग तिने हळूच चड्डीत हात घातला आणि चड्डीत हात घालून ती पुचीवर हात फिरवू लागली. मग तिने हळूच तिची चड्डी खाली खेचली आणि नागडी झाली. चड्डी निघताच मला तिची पुची स्पष्ट दिसू लागली.

निकिता पुचीवर हात फिरवू लागली आणि पुचीच्या फटीत मधलं बोट वर खाली करू लागली. आता माझा लवडा नाचायला लागला होता. पहिल्यांदा मी कोणत्या बाई ची पुची विडिओ कॉल वर पाहत होतो. मला तर विस्वास होत नव्हता कि एखादी बाई अशी विडिओ कॉल वर मला पुची दाखवेल.

निकिताला पुचित बोटे घालताना पाहून मला तिला झवायची खूप इच्छा होऊ लागली. मी लगेच माझा फोन समोर ठेवला आणि माझी घातलेली शॉर्ट पेंट खाली काढली. माझा लवडा उडय मारत बाहेर पडला.

माझा लवडा बाहेर येताना निकिताने पहिले आणि ती काही वेळ थांबली आणि मला चड्डी काढताना पाहू लागली. मी पूर्ण पॅन्ट खाली करताच, निकिता परत पुचीवर हात फिरवू लागली आणि जोर जोरात पुची घासू लागली.

मी लगेच माझ्या ताठलेल्या लवड्याला हातात धरले आणि घट्ट लवडा मुठीत धरून जोर जोरात हलवायला सुरवात केली. निकिता पण आता जोर जोरात बोटे टाकू लागली. विडिओ मध्ये मला तिची पुची दिसत होती आणि तिला फक्त माझा लवडा हलवताना दिसत होता. आम्ही दोघे पण आमचे तोंड एका मेकांना दाखवत नव्हतो.

हळू हळू मी लवडा हलवायची गती वाढवली. निकिताने पण जोर जोरात पुचित बोटे टाकायला सुरवात केली. मी तिला पुचीत बोटे घालताना पाहून एव्हडा गरम झालो कि सर्व विसरून लवडा हलवण्यात पूर्ण गुंतून गेलो.

आता माझा लवडा पाणी काढण्यास तयार झाला होता तर मी माझी मुठ्ठी लवड्या भोवती घट्ट केली आणि जोर जोरात लवडा मागे पुढे करून हलवू लागलो. अस वाटत होत जणू जोर जोरात निकिताचे नाव घेऊन लवडा हलवू पण ते करणे शक्य नवते. बाहेर आवाज जाण्याची शक्यता होती आणि आई बाबाना कळेल माझं इथे काय कार्यक्रम चालू आहे.

पण मला मनात ओरडण्यापासून कोणी थांबवणार नव्हते तर मी जोर जोरात मनात निकिताचे नाव घेऊन लवडा हलवू लागलो. निकिता पण शेवटच्या क्षणात होती. ती सुद्धा जोर जोरात पुचीवर बोटे घासत, पुचित बोट टाकत होती. काही क्षणात दोघांनी जोराचा स्वास घेऊन पाणी सोडले. माझे इथे पाणी जोरात लवड्यतून बाहेर उडाले. खूप मोठी पिचकारी पूर्ण बेड वर उडाली.

तिथे निकिताने दोन्ही पाय जवळ घेऊन बोट पुचित टाकून धरून ठेवले आणि मला तिची थरथराट दिसत होती. निकिताचे पण पाणी निघाले. पाणी निघताच तिने लगेच विडिओ बंद केला.

मी पण फोन बाजूला ठेवून बेड वर नागडाच पडलो. काही वेळाने निकिताचा मेसेज आला. “खूप मजा अली. धन्यवाद.”

मी पण तिचे आभार मानले कारण खूप दिवसानंतर मला लवडा हलवायला मजा आली होती. तिच्याशी बोलताना मी शेवटचे विचारले. आपण कधी भेटू शकतो.

त्यावर निकिताने उत्तर दिले, “मी सांगेन जेव्हा माझा नवरा परत जाईल २ ते ३ दिवसासाठी बाहेर”.

मी हि ठीक आहे म्हणून दोघे पण झोपलो.

त्या दिवशी खूप छान झोप लागली.

पण दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सकाळी उठलो. मला निकिताची खूप आठवण येऊ लागली. एका प्रकारची व्याकुळता जाणवू लागली. मला निकिताशी बोलायचे होते.

मी विचार केला तिला मेसेज करू पण भीती पण वाटत होती कि चुकून जर तिच्या नवऱ्यने मेसेज वाचला तर मोठी गडबड होईल. म्हणून मी मेसेज करणे टाळले आणि निकिताचा समोरून मेसेज येण्याची वाट पाहू लागलो.

मी रोजच्या प्रमाणे कॉलेज मध्ये गेलो. क्लास मध्ये माझे लक्ष लागत नव्हते. जवळ १० ते १५ वेळा मी फोन वर मेसेज आला आहे का पाहीले. पण निकटचा काही पत्ता नव्हता. शेवटी मी कॉलेज सम्पल्यावर निघालो. तेव्हा १ वाजला होता.

मी आज एकटाच होतो कारण माझा मित्र गावी गेला होता. मी बस स्टॉप वर पोहचलो बस पकडण्यासाठी तेव्हड्यात माझा फोन वाजला. मी नंबर पाहिला तर तो निकिताचा फोन होता. निकिताचा फोन पाहून मी खूप कुश झालो आणि लगेच फोन उचलला.

समोरून निकिताचा पहिल्यांदा आवाज आला. तो कोमल आवाज एकूण मला जणू स्वर्ग परिशी बोलत आहे असे वाटू लागले.  निकिताने विचारले काय करतोय.

त्यावर मी तिला म्हणालो मी आताच कॉलेज मधून निघालोय. घरी जात होतो. बस स्टॉप वर थांबलो आहे.

मग निकिता पुढे म्हणाली, “विसरलास कि काय एका दिवसात मला”

त्यावर मी निकिताला म्हणालो, “कस तुला विसरणार. सकाळ पासून तुझ्या मेसेज ची वाट पाहतोय. मी मेसेज नाही केला कारण मला भीती वाटत होती कि तुझा नवरा मेसेज पाहिलं”

त्यावर निकिता म्हणाली, “नवरा नाही पाहत माझा मोबाइलला. पासवर्ड टाकला आहे. त्याला नाही माहित माझा पासवर्ड”.

मग निकिता म्हणाली, का माझी आठवण करत होतास.

मी निकिताला म्हणालो, ” मला खूप भेटायची इच्छा होत आहे. तू सांग आपण कस आणि कुठे भेटू शकतो”

निकिता ते ऐकताच म्हणाली, “मला पण तुला भेटायची इच्छा होतेय. पण आता नाही भेटू शकत. माझा नवरा आहे इतेच. तो पुढच्या आठवड्यात जाणार आहे बाहेर ३ ते ४ दिवसासाठी. तेव्हा आपण ठरवू कुठे आणि कस भेटायचं.”

मी हि त्यावर तिला ठीक आहे म्हणालो आणि आम्ही गप्पा मारू लागलो.

निकिता मला माझ्या बद्दल सर्व विचारू लागली. आणि मी सुद्धा तिला तिच्या बद्दल सर्व विचारले.

आम्ही आता रोज फोन वर बोलू लागलो. चावट चावट गप्पा मारू लागलो. मी निकिताला सेक्स विडिओ पण पाठवू लागलो. मला जे मनात येईल ते विचारू लागलो. आणि निकिता सुद्धा मोकळ्या मनाने उत्तर देत असे.

तिचे ते चावट बोलणे एकूण माझा लवडा लगेच ताठ होत असे. मला जेव्हा हि मौका मिळायचा मी माझ्या लवड्याचा फोटो काढून निकिताला पाठवत असे आणि तिला तो कसा वाटलं ते विचारात असे.

निकिताच्या बोलण्यात जणू एक वेगळ्या प्रकारची जादूच होती. मला आता फक्त निकिता बद्दल विचार येऊ लागले. दिवस भर मी तिच्या बद्दल विचार करत असे. जवळ ४ दिवस झाले होते आम्ही फोन वर बोलत होतो. मी निकिताच्या विचारात आता पूर्ण मग्न झालो होतो. मी तिला आता माझी गर्लफ्रेंड समजू लागलो होतो.

बोलण्यात आठवडा कधी निघून गेला काही कळलेच नाही. शनिवार आला आणि रात्री ११ वाजता निकिता आणि मी व्हाट्सअँपवर बोलत होतो. निकिताशी बोलताना माझा लवडा खूप ताठला होता. मी तिला म्हणालो मला तुझे बॉल आणि पुची पाहायची आहे. लवडा खूप ताठला आहे.

त्यावर तिने नकार दिला. ती म्हणाली माझा नवरा आहे. इथे बाजूला झोपला आहे. आता कॉल नाही करू शकत.

पण आज मला जराही राहवत नव्हते. एवढे दिवस ज्या चावट गप्पा चालल्या होत्या त्याने माझ्या लवड्याला एक वेगळ्याच प्रकारची खाज सुटली होती. लवड्याचा टोक जणू बाहेर येण्यास वाट पाहत होता.

मी निकिताला परत म्हणालो, काही तरी कर कारण माझा लवडा खूप उतावळा झाला आहे. मला फक्त तुझे उघडे बॉल आणि पुचीचे दर्शन दे. पाहिजे तर बाथरूम मध्ये जा आणि विडिओ कॉल वर दाखव.

त्यावर निकिता म्हणाली, थांब बघते.

मी उसुकतेने वाट पाहत होतो. खूप वेळ निघून गेला पण निकिताचा काही मेसेज आला नाही.

घड्यळात १ वाजला होता.  मी माझ्या खोलीत पूर्ण अंधार करून बेड वर बसलो होतो. तेव्हड्यात मला निकिताचा विडिओ कॉल आला. मी लगेच विडिओ कॉल उचलला. मला निकिता दिसू लागली. ती बाथरूम मध्ये आहे हे दिसत होते. निकिताने मला हाताने इशारा केला. बोलणे शक्यनवते म्हणून आम्ही दोघे इशाऱयाने बोलत होतो.

निकिताने फोन समोर उभा ठेवला आणि कॅमेरा समोर उभी राहिली. तिने फोन असा ठेवला होता कि तोंड दिसत नव्हते पण खालचे पूर्ण शरीर दिसत होते. निकिताने गुलाबी रंगाची नायलॉन ची मॅक्सि घातली होती.

निकिताने आधी तिचे बॉल दाबण्यास सुरवात केले. ती मॅक्सि वरून बॉल दाबत होती. मग तिने बॉल दाबत आपली मॅक्सि वर करून काढून टाकली. मॅक्सि काढताच तिचे बॉल उघडे पडले. निकिताने आत ब्रा घातला नव्हता. तीचे बॉल मोठे पण कडक दिसत होते.

जणू दोन मोठे हापूस आंबे लटकत आहे असे वाटत होते. ते पाहून माझा लवडा उड्या मारू लागला. मी लगेच माझी टीशर्ट आणि पॅन्ट काढून लवड्याला मोकळे केले. मी पूर्ण नागडा होऊन बेड वर बसलो होतो.

मग निकिताने बॉल दाबायला सुरवात केली आणि एक हात खाली चड्डीवर फिरवू लागली. काही वेळ हात फिरवून झाल्यावर, निकिताने तिची चड्डी पकडली आणि खाली करून काढून टाकली. चड्डी काढताच निकिता पूर्ण नागडी झाली.

मला आत निकिता विडिओ कॉल वर पूर्ण नागडी दिसत होती. निकिताने एक हात तिच्या बॉल वर ठेवला आणि बॉल दाबू लागली. दुसरा हात पुचीवर घेतला आणि पुची चोळू लागली. पुची चोळत चोळत निकिताने पाठ फिरवली आणि मला तिची मोठी गांड दाखवली.

तिची ती मोठी गांड पाहून तर मी वेडाच झालो. अस वाटत होते जणू दोन नरम उश्या गांडीवर लावल्या आहेत. निकिताची गांड गोलाकार आणि नरम दिसत होती. तिची ती गांड पाहून एक वेळ तर अस वाटलं कि जाऊन तिच्या गांडीवर जोरात चावू.

निकिताने दोन्ही हात गांडीवर आणले आणि गांडीवर हात फिरवत जोरात गांड दाबली आणि दाबून मला दाखवत होती. दाबत दाबत ती वाकली आणि मला वाकून गांड फाकवुन दाखवू लागली. कमर हलवू लागली.

ते पाहून तर माझा सोटा एक्दम वेडाच झाला. मी बेड वर बसून माझी कमर मागे पुढे करून जणू निकिताला झवत आहे अस समजू लागलो.

मग निकिता परत सरळ उभी राहिली आणि तिने बॉल दाबत दुसऱ्या हाताने पुची चोळू लागली. इथे मी सुद्धा माझा लवडा हातात पकडून हलवायला सुरवात केली. आता दोघे पण मग्न होऊन स्वतःला कुश करू लागलो. निकिता पुचीच्या फटीत बोट टाकून जोर जोरात वर खाली करू लागली. मी पण जोर जोरात लवडा हलवू लागलो.

एका बाई ला समोर नागडं पाहून हलवायला एक वेगळीच मजा येते हे मला त्यादिवशी जाणवले. निकिताचे मदहोश शरीर मला पूर्ण वेड करत होते. मी मनात जोर जोरात निकिताचे नाव घेत होते. निकिताचे बॉल वर खाली होत होते.

काही वेळाने दोघांचे पाणी निघणार होते. आम्ही दोघांनी पण जोर जोरात करण्यास सुरवात केली. निकिता जोर जोरात पुचित बोटे फिरवू लागली. आणि पुछीचा दाना चोळू लागली आणि इथे मी जोर जोरात लवडा मागे पुढे करून हलवू लागलो.

तेवढ्यात  माझ्या लवड्यातून एक जोराची धार बाहेर निघाली आणि माझ्या समोर ठेवलेल्या चादर वर उडाली. तिथे निकिताने पण आपला हात पुचीवर दाबून ठेवला आणि तिचे पाणी निघाले. माज्या लवड्यतून एक्दम चिकट पाणी निघत चालले होते. सर्व पाणी माझ्या लवड्यवरुन खाली सरत बेड वर पडत होते.

निकितापण शांत झाली. तिने मग फोन घेतला आणि विडिओ आधी बंद केला. मी पण इथे मागे सरून बेड वर असाच नागडा पडलो.

माझा स्वास अजून चढला होता. मी जोर जोरात स्वास घेत होतॊ.

मी स्वतःला सावरत होतॊ तेव्हड्यात निकिताचा मेसेज आला. “मजा आली ना?”

मी त्यावर तिला म्हणालो. “खूप मजा आली. आता मला खूप इच्छा झाली आहे तुला झवायची. तुला झवल्याशिवाय आता मी जगू शकणार नाही”

त्यावर निकिता म्हणाली, “हो होईल तुजी इच्छा पूर्ण लवकरच. काही दिवस थांब”

मी हि त्यावर होकार दिला आणि आजचा शेवटचा निरोप देऊन आम्ही दोघे पण झोपलो.

दुसरा दिवस उजाडला. सकाळ सकाळ माझा लवडा परत सलामी देत उठला. जेव्हा पासून निकिता माझ्या जीवनात आली आहे, तेव्हा पासून लवडा सकाळी नेहमी ताठ्लेलाच उठतो. किती हि हलवला तरी काही शांत होत नाही.

मी उठलो आणि रोजच्या प्रमाणे कॉलेजला निघालो. मी कॉलेजला जातच होतो कि तेव्हड्यात निकिताचा फोन आला. पहिल्यन्दा एवढ्या लवकर तिने फोन केला होता.

मी लगेच फोन उचलला आणि तिच्याशी बोलू लागलो. ती म्हणाली, आज नवरा लवकर गेला आहे ऑफिस ला आणि तिला पण माझी आठवण येत होती म्हणून फोन केला. ते एकूण माझा लवडा रस्त्यातच ताठला. मी हळू हळू रत्यावर चालू लागलो.

बोलता बोलता निकिताने कळवले कि तिचा नवरा मंगळवारी रात्री जाणार आहे बाहेर कामासाठी. तो ३ दिवसा नंतर परत येणार आहे.

ते ऐकताच मी लगेच निकिताला विचारले, मग तर आपण भेटायचं प्लॅन करू शकतो.

त्यावर निकिता म्हणाली हो. नक्कीच करू. मला पण तुला भेटायची खूप इच्छा झाली आहे.

ते एकूणच माझ्या तोंडून पाणी येऊ लागले. मी खूप उसुक झालो आणि मन एक्दम आनंदमय झाले.

मी पुढे विचारले, कुठे भेटूया आपण. त्यावर निकिता म्हणाली.

“तू काम कर घरीच ये माझ्या. माझ्या घरी कोणी नसते. आणि आम्ही इथे नवीन सुद्धा आहोत त्यामुळे आम्हाला इथे कोणी ओळखत सुद्धा नाही”.

मला पण वाटले हे घरी भेटणं ठीक आहे. बाहेर कोणी पाहिलं आम्हाला.

मी निकिताला होकार दिला आणि आमच्या गप्पा रंगल्या. मी त्यादिवशी कॉलेज गेलो नाही. कॉलेजच्या बाहेर उभा राहून निकिताशी गप्पा मारत राहिलो.

माझ्यासाठी दोन दिवस घालवणे खूप कठीण होते. त्यात निकिताशी बोलून अजून मनात प्रेम वाढत चालले होते. कधी भेटतोय असे झाले होते.

शेवटी मंगळवार आला. मी माझ्या तयारीत लागलो. मी त्यादिवशी कॉलेज न जाण्याचे ठरवले. घरी सांगितले कि आज सुट्टी आहे. घरी बसून मी आधी माझे झाटे पूर्ण काढून टाकले. हातावरचे आणि पायावरच पण केस काढून टाकले. पूर्ण बॉडी वरचे केस काढून, निकितासाठी मोकळे मैदान तयार केले.

संध्याकाळ झाली आणि आता १० वाजले होते. निकिताने सांगितले होते कि तिचा नवरा १० ला निघेल घरातून कारण ११ ची गाडी आहे. मी अर्धातास वाट पाहिली आणि मग निकिताला मेसेज केला. माझा मेसेज जाताच निकिताचा मेसेज आला, कि आताच नवरा घरातून निघाला आहे. ते एकूण मला खूप आनंद झाला.

पुढे मी तिला विचारले उदयाचा प्लॅन नक्की आहे ना. त्यावर ती हो म्हणाली आणि मला सकाळी १० वाजता येण्यास सांगितले. तिने मला पत्ता पण पाठवला. आम्ही काही वेळ गप्पा मारल्या आणि मग झोपायला गेलो कारण उद्या मला लवकर उठाव लागेल.

सकाळ झाली आणि मी माझी तयारी करून घरून निघालो. घरी सांगून निघालो कि कॉलेज जातोय पण आज काही प्रोजेक्ट वर काम करायचे आहे तर संध्याकाळी ६ पर्यंत येन.

घरून निघून मी लगेच ऑटो पकडली आणि निकिताने दिलेल्या पत्त्यावर निघालो.

जवळ ४५ मिनिटाने मी निकिताच्या बिल्डिंग च्य बाहेर पोहचलो. मी निकिताला खालूनच फोन केला आणि सांगितले कि मी बिल्डिंग च्या खालीच आहे. वर येतोय.

मी लगेच लिफ्ट मधून वर जाऊ लागलो. लिफ्ट मध्ये जातच माझ्या हृदयाची धड धड वाढू लागली. पहिल्यांदा कोणत्या बाई ला मी भेटायला आलो आहे. स्वतःला संभालूंन मी लिफ्ट मधून बाहेर आलो. उजवी कडे निकिताचा रूमचा नंबर दिसला. मी लगेच रूम कडे वळलो आणि जाऊन बेल दबावली.

काही क्षण मी तिथेच उभा होतो. तेव्हड्यात मला दरवाजा आतून उघडण्याचा आवाज आला. हळूच दरवाजा उघडला आणि माझ्या समोर एक सुंदरशी भाभी लाल रंगाच्या साडी मध्ये माझ्या समोर उभी होती. मी काही क्षण तिच्याकडे पाहतच राहिलो.

तेव्हड्यात तिने मला आत येण्यास सांगितले. मी हळूच माझी नजर दुसरी कडे फिरवली आणि घाबरत आत आलो. माझ्या तोंडून काहीच शब्द निघाले नाही. मला भीती ने घाम पण येऊ लागला.

मला तिने समोर सोफयावर बसायला सांगितले. तिचा तो आवाज एकूण कळले कि हि निकिताचं आहे. पण मी अनोळखी माणसासारखा वागत होतो. मी गप्प बसलो आणि घर पाहू लागलो. घर खूप मोठे होते. घरात कोणी नसल्यचा भास होत होता. तेव्हड्यात निकिता आतून पाणी घेऊन आली.

ती जशी माज्यसमोर येत होती, तिला पाहून मी अर्धा तृप्त झालो होतो. तिने पाण्याचा ग्लास पुढे केला. मी हळूच तिच्या हातातून ग्लास घेतला आणि पाणी पियू लागलो. पाणी पियाल्यावर थोडा मी होश मध्ये आलो.

निकिता समोर बसली आणि तिच्या चेहऱयावर एक प्रेमळ हास्य होत. मी काही विचारेंन तेव्हड्यात निकिताने विचारले, पत्ता शोधण्यास काही त्रास नाही झाला ना.

मी म्हणालो काही नाही. मग पुढे निकिता आपल्याबद्दल सांगू लागली. दोघे नवरा बायको काही महिन्या आधीच इथे आले होते. अजून घरात सामान सर्व घेतले नाही आहे. हळू हळू करून घेणार आहे.

निकिताचं बोलणे चालू होते आणि इथे माझ्या मनात एकच विचार चालू होता कि कुठून सुरवात करू. खाली माझ्या लवड्याची खाज वाढत चालली होती.

निकिताकडे पाहता पाहता सारखी माझी नजर वरून दिसणाऱ्या गल्ली कडे जात होती. तिच्या पारदर्शिता साडीच्या पल्लू वरून मला तिची गल्ली स्पष्ट दिसत होती.

निकिताने पण पाहिले कि माझे तीच्या बोलण्याकडे कमी लक्ष आहे आणि तीच्या स्तनांना मी जास्त पाहत आहे. बोलणं चालूच होत तेव्हड्यात निकिता म्हणाली मी हा ग्लास आत ठेऊन येते. आणि ती उठली आणि स्वयंपाक घराकडे जाऊ लागली.

जशी ती समोरून चालत जाऊ लागली, माझी नजर तीच्या गांडीकडे गेली. तीच्या त्या हलणाऱ्या कमरेबरोबर तिची गांड पण मस्त डुलत होती. ते पाहून तर मी वेडाच झालो.

काही वेळाने निकिता बाहेर आली आणि ह्यावेळी ती माझ्या बाजूलाच येऊन बसली. आणि परत तिचे बोलेन सुरु झाले. आता तर माझा प्राण जाईल असेच मला वाटू लागले. एवढ्या जवळ बसली होती कि तिचे होठ माझ्या एक्दम समोरच होते. आणि त्यात तिचे बॉल माझ्या नजरेच्या टोकावरच होते.

निकिता तीच्या बद्दल बोलत चालली होती पण इथे माझा संयम सुटत चालला होता. माझी नजर आता तीच्या गल्ली पासून दूरच होत नव्हती. निकिताचे शब्ध आता माझ्या कानाशी पोहचणे बंद झाले होते. तेवढ्यात निकिता थोडी वेवस्तीत बसण्यासाठी सरकली, पण त्यावेळी तिचा साडीचा पल्लू खाली पडला.

पल्लू खाली पडताच तिची गल्ली मला आता समोरच दिसू लागली. निकिता काही न झाल्यासारखी अशीच बोलत बसले. ते पाहून मी चकित झालो. मला कळले कि निकिता मला सिग्नल देत आहे. पण माझी इथे पुढे काही करायची हिम्मतच होत नव्हती.

आता मी पूर्ण टक लावून गल्ली कडे पाहू लागलो. मला फक्त आता ती निकिताची गल्ली दिसत होती आणि काही नाही. निकिता कडे पाहता पाहता माझा लवडा एव्हडा तापला कि तो आता माझ्या जीन्स पॅन्ट मध्ये सामावत नव्हता.

मी माझ्या ताठ होत चाललेल्या लवड्याच्या विचारात होतोच तेवढ्यात निकिताने तिचा एक हात बोलता बोलता माझ्या मांडीवर ठेवला. तिचा मऊ हात माझ्या मांडीवर लागताच माझ्या शरीरातून एक वीजच जणू गेली आणि मी काही न विचार करता लगेच माझे तोंड मी निकिताच्या गल्लीवर चिकटवले आणि तिला किस करू लागलो.

दोन्ही हाताने तिचे बॉल धरले आणि जोरात दाबले. बॉल दाबताच निकिताने तोंडातून आवाज काढला.

अहाहा अहाहाहाहा अह्ह्ह
अहाहाहाहा अहहह अहाहा
अहाहाहाहा अहाहा अह्ह्ह
अह्ह्ह अहहह अहाहा अहाहा

तिचा आवाज ऐकूनच मी एक्दम उत्तेजित झालो आणि जोर जोरात बॉल दाबत तीच्या मानेवर किस करत वर येऊ लागलो.  निकिताचे हापूस आंबे खूप मऊ होते. असे वाटत होते जणू दुधाने भरलेले फुगे दाबत आहे. जसा मी तीच्या होठांवर पोहचलो, मी एक हात निकिताच्या डोक्यामागे घेतला आणि तीच्या होठांवर माझे होठ ठेवले आणि निकिताचे होठ चोखु लागलो.

ते रसिले होठ जणू मधाने भरले होते. होठांवर किस करताना माझ्या लवड्याची खाज वाढू लागली. लवडा आता पूर्ण ताठला होता आणि झवायला पूर्ण तयार झाला होता.

मी एक्दम उतावळा झालो होतो. बॉल दाबत मी लगेच माझा हात मागे टाकला आणि निकिताचा ब्लाउज उघडला. ब्लाउज उघडून मी त्याला काढून टाकला. निकिताने आत गुलाबी रंगाचा ब्रा घातला होता. मी थोडा मागे सरलोआणि दोन्ही हात ब्रा वर ठेवून परत एकदा जोर जोरात तिचे दोन्ही स्तन दाबू लागलो.

मग मी ब्रा चा पण हुक मागून काढला आणि निकिताचे दोन्ही हापूस आंबे उघडे केले. तिचे आंबे बाहेर येताच माझी नजर तीच्या मोठ्या आणि गोऱ्या आंब्यानं वर टिकून गेली. मी हळूच दोन्ही हात निकिताच्या बॉल वर फिरवत त्याना प्रेम करू लागलो. तिचे ते बॉल पाहून माझ्या तोंडात पाणी येऊ लागले.

मी जरा हि वेळ न घालवता लगेच वाकलो आणि निकिताचे निप्पल तोंडात घेतले. तोंडात घेऊन मी निप्पल चोखु लागलो.

अहाहा अहाहाहाहा अहाहा

अहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

भाभी चे निप्पल चोक्ण्यात पण एक वेगळीच मजा आहे. आहाहाहा अह्ह्ह अहाहा

मी दोन्ही निप्पल एकामागोमाग चोखून घेतले. बॉल दाबून दाबून दूध पिण्याचा प्रयत्न करत होतो. तेव्हड्यात निकिताने माझे टीशर्ट वर करून काढून टाकले आणि ती माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागली.

माझ्या निप्पल चोखण्याचा कृत्याने निकिता भाभी आता खूप गरम झाली होती. तीच्या डोळ्यात एक प्रकारची हवस मला दिसत होती. निकिताचे नशिले डोळे पाहून मला राहवले नाही. मी लगेच उठलो आणि तिच्या समोर उभा राहून माझ्या जीन्स चा बटण उघडला आणि लगेच जीन्स सकट माझी चड्डी पण खाली काढून टाकली.

चड्डी काढताच माझां ताठलेला लवडा उड्या मारत बाहेर पडला. निकिताने तो पाहिला आणि ती लवड्यकडे एक टक पाहतच राहिले. मी जरा हि वेळ न घालवता, निकिताच्या तोंडाजवळ आलो आणि माझा लवडा निकिताच्या होठांवर लावला.

निकिताला तो इशारा पुरेशा होता. निकिताने लगेच आपला हात वर आणला आणि लवडा घट्ट पकडला. ती एक्दम मदहोश होऊन लवड्याला जवळून पाहू लागली. पाहता पाहता तिने तिची जीभ बाहेर काढली आणि माझ्या लवड्यच्या गुलाबी भागाला टेकवली.

जीभ लवड्यला लागताच माझ्या तोंडून आवाज निघाला, ‘””अहाहाहाहाहा””

निकिताने लवड्यचा टोकाला चाटायला सुरवात केली. ती हळू हळू लवडा चाटत तोंडात घुसवू लागली. मी तिला प्रोसाहन करत माझा हात तीच्या डोक्य्वर फिरवत होतो. निकिताला वरून लवडा चोखताना पाहून कळत होते कि ती एक अनुभवी भाभी आहे.

ती लवड्याला आनंदाने चोखत होती. हळू हळू तिने लवडा तीच्या तोंडात घेतला आणि काही क्षणात लवडा अर्ध्या पेक्षा जास्त निकिता भाभी च्या तोंडात होता. निकिता हळू हळू लवडा आत बाहेर करत चोखु लागली.

हळू हळू तिने गती वाढवली आणि ती काही क्षणात जोर जोरात आत बाहेर करत लवडा चोखु लागली.

लवड्यला मिळालेल्या सुखाने मी पण ओरडू लागलो.

अहाहाहाहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह
अहाहाहाहा अह्ह्ह आहाहा अहाहाहाहाहा
हाहाहाहाहा आहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा

निकिताने खूप वेळ लवडा चोखला. लवड्या भोवती निकिताची लाळ आणि माझ्या लवड्यतून निघणाऱ्या पाणीचे एक आवरण पसरले होते. पूर्ण लवडा ओला झाला होता.

लवडा तोंडातून बाहेर काढताच मी मागे सरणार होतो तेवढ्यात निकिताने माझ्या दोन्ही गोट्या हातात धरल्या आणि मला जवळ पकडून ठेवले. मग तिने खाली मान वाकवली आणि गोट्याना पण चाटू लागली.

निकिताने दोन्ही गोट्या तीच्या लाळेने ओले करून टाकले. मग एका हाताने लवडा वर धरला आणि गोट्या वर उचलून ती चाटू लागली. काही वेळ गोट्या चाटून झाल्यावर तिने मला सोडले.

मी मागे सरलो आणि निकिताचा हात धरून तिला उभे केले. उभे करताच तिची साडी खाली सरू लागली. मी साडीचा खाली पडणारा पल्लू हातात धरला आणि खेचू लागलो. निकिता गोल गोल फिरून मला साडी काढण्यास साथ देऊ लागली. गोल फिरताना तिच्या तोंडावर एक सुंदर हास्य होत. तिचे स्तन जणू मोकळे झाल्याने आनंदाने उड्या मारत होते.

काही क्षणात निकिताची साडी पूर्ण खाली पडली. निकिताने आत लाल रंगाचा परकर घातला होता. मी लगेच तिच्या जवळ गेलो आणि तिच्या परकराची नाडी खेचली. नाडी खेचताच तिचा परकर उघडला आणि जशी मी नाडी हातातून सोडली, परकर झटकन खाली पडला. परकर खाली पडताच मी निकिताला घट्ट मिठी मारली. निकिताने आत गुलाबी रंगाची चड्डी घातली होती.

मी निकिताला घट्ट मिठी मारून तिच्या खांदयावर आणि मानेवर किस करू लागलो. पाठीवर हात फिरवून तिच्या मोकळ्या नरम पाठीचा आनंद घेऊ लागलो. तिचे शरीर भट्टी सारखे तापले होते. मी मानेवर किस करत मागे माझा हात खाली खाली घेऊ लागलो.

जसा मजा हात निकिताच्या कमरेवर पोहचला, निकिताने मला अजून घट्ट पकडून घेतले. मी हळूच माझा हात खाली सरकवला आणि निकिताच्या गांडीवर फिरवू लागलो. निकिताची गांड खूप मोठी होती. मी हात फिरवत तिची गांड दाबली आणि जोर जोरात गांड दाबू लागलो. तिची मऊ मऊ गांड दाबत असताना माझ्या लवड्यची ताठरता अजून वाढली. माझा लवडा पुढे मी निकिताच्या चड्डीवर घासू लागलो आणि जोर जोरात मागे गांड दाबू लागलो.

निकिता तोंडातून आवाज काढून ओरडू लागली.

अहाहा हं आह्ह अहाहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहहह हहा अह्ह्ह
अह्हा अह्ह्ह अहाहा अह्ह्ह
अहाहा अहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहा

मला आता जरा हि राहवत नव्हते. मी लगेच मागून निकिताची चड्डी खाली केली आणि गांड बाहेर काढली. मी निकिताची चड्डी काढतच होतो कि तेव्हड्यात निकिता म्हणाली येथे नको रूम मध्ये चल. आणि ती मागे सरली आणि माझा हात पकडला आणि मला रूम कडे घेऊन जाऊ लागली.

मी पूर्ण नागडा ताठलेल्या लवड्यबरोबर आणि निकिता मागून चड्डी गांडीवरून खाली आलेली, दोघे रूम च्य दिशेने जाऊ लागलो.

रूम मध्ये येताच निकिताने दरवाजा बंद केला आतून आणि तिने मला परत घट्ट मिठी मारली आणि माझ्या होठांवर चुंबन घेऊ लागली. मी परत तिच्यावर स्वार झालो आणि तिला घट्ट पकडून होठांवर किस करू लागलो.

काही वेळाने मी निकिताला समोर बेड वर झोपवले आणि तिच्या पायाकडे आलो. दोन्ही हातानी तिची चड्डी पकडली आणि खेचून खाली काढून टाकली. जशी मी चड्डी खेचली निकिता माझ्या समोर पूर्ण नागडी झोपलेली होती.

मी निकिताची चड्डी माझ्या नाकाला लावली आणि निकिता कडे पाहून तिच्या चड्डीचा वास घेऊ लागलो. निकिता माझ्याकडे हवस भरलेल्या नजरेने पाहत होती.

मग मी चड्डी बाजूला फेकली आणि निकिताचे पाय फाकवले. पाय फाकावताच निकिताची गुलाबी पुची उघडी झाली. विडिओ मध्ये खूप वेळा पुची पहिली होती, पण प्रत्यक्षात पुचीला समोर पाहण्यात एक वेगळीच मजा आहे.

मी लगेच निकिताचे पाय फाकवुन माझे तोंड पुचीवर घेऊन आलो. तोंडातून जीभ बाहेर काढून आधी मी पुचीच्या पाखळ्या चाटल्या. निकिताची पुची खूप मोठी होती आणि गरम वाटत होती. मी पुचीला चाटायला सुरवात करताच निकिता ओरडू लागली.

अह्ह्ह अहाहाहाहाहा ऊमऊमुमुमु
मम्मूमुंऊऊऊऊम
मऊऊऊउम्म्ममुंऊ
मुमम्मूमूव अहाहाहाहाहा

मी हळू हळू पुची फाकवली आणि मला पुचीचा भोक दिसला. मी हळूच जीभ खालच्या भोकावर टेकवली आणि हळू हळू वर चाटत येऊ लागलो. पुचीतून एक वेगळ्या प्रकारचा चिकट पदार्थ पण निघत होता. त्याची चव तुरट लागत होती. मी तो चिकट पदार्थ चाटत वर खाली जीभ फिरवू लागलो.

जसी मी जीभ पुचीच्या दाण्यावर घेऊन आलो. निकिता जणू उड्या मारू लागली. तिची पायाची हालचाल वाढली. तोंडाचा आवाज वाढला.

अहाहा अहाहा हा अह्हामुंऊमु
मुमुमूऊऊऊमम्मूमऊ
मुमूउंमुरूममुमुमूमऊमु
मुरूमुरूममुमुंऊमुम

निकिताने माझे डोकं पुचीवर दाबून ठेवले आणि जणू मला जीभ आत टाकून चाटायला सांगत होती. मी जीभ जेव्हडी आत जाईल तेवढी घुसवत पुची चाटू लागलो. खूप वेळ पुची चाटून घेतल्यावर मी मागे सरलो.

मग मी निकिताला उलटे झोपवले. निकिता पालथी होऊन झोपताच मला निकिताची मोठी गांड समोर दिसली. तिची ती मोठी गांड पाहून तर मी वेडाच झालो. मी जरा हि वेळ न घालवता माझे तोंड गांडीच्या फटीत घुसवले.

निकिता भाभी ची मोठी गांड गोरी आणि मऊ मऊ होती. मी माझे तोंड गांडीवर घासू लागलो. गांडीवर किस करू लागलो. जीभ बाहेर काढून निकिता भाभी च्या गांडीची फट चाटली. जोर जोरात हाताने गांड दाबून आनंद घेऊ लागलो. गांडीबरोबर काय करू आणि काय नाही अस वाटू लागले. अस वाटत होते कि भाभी ची पूर्ण गांड खाऊन टाकू.

मी गांडीवर बसलो आणि माझा लवडा निकिताच्या गांडीच्या फटीत वर खाली घासू लागलो. गांडीत लवडा घासताना खूप मज्जा येत होती.

काही वेळ निकिताच्या गांडीबरोबर खेळून झाल्यावर मी तिला सरळ झोपवले. आता मला पुचित लवडा टाकायचा होता.

म्हणून मी लगेच निकिताचे पाय फाकवले आणि पायाच्या मध्ये जाऊन बसलो. मग ताठलेला लवडा हातात धरला आणि हळूच पुचीवर टेकवला. लवडा पुचीवर टेकताच निकिताने तोंड उघडले आणि मोठा स्वास घेतला. मी हळूच लवडा पुचीच्या भोकात घुसवला आणि धक्के देऊन आत घुसवू लागलो.

लवडा काही क्षणात पुचित पूर्ण घुसला. मी लवडा पुचित दाबून धरला आणि निकिता भाभीवर पूर्ण झोपलो. मग हळू हळू धक्के देत मी लवडा पुचीच्या आत बाहेर करू लागलो. निकिता भाभी उत्तेजित होऊ लागली.

ती माझ्या डोळ्यात पाहत होती आणि मी तिच्या. लवडा जसा आत बाहेर होऊन पुचित घासू लागला, निकिता भाभी चा आवाज निघू लागला.

अहाहा अहाहा अहाहा अहाहा हाः
अहाहा अहाहा अहहह अहाहा
अहाहा अहाहाहाहा अहाहाहाहा

तिच्या त्या ओरडण्याने मला अजून जोश येऊ लागला. मी माझी झवण्याची गती वाढवली आणि जोर जोरात दणके देत पुचीवर फटके मारू लागलो. लवडा आता पूर्ण जोश मध्ये आत बाहेर होऊ लागला. पहिल्यांदा पुचित लवडा गेला होता म्हणून खूप दुखत होते. अस वाटत होते कि माझ्या लवड्यची साल पूर्ण मागे सरकली आहे.

पण लवडा एव्हडा ताठला होता कि मी काही न विचार करता झवणे सुरु ठेवले. मी जोर जोरात निकिता भाभी ला झवू लागलो. ओरडू लागलो.

आअहह अहाहा अहाहाहाहा
अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा हं
अहाहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहाहा

काही वेळाने निकिता जोर जोरात ओरडू लागली…

अहाहाहाहाहा झव झव जोरात झव.. अहाहाहाहाहाहा अहाहा

मला कळले कि निकिताचे आता पाणी निघणार आहे. मी गती वाढवली आणि जोर जोरात दणके देत निकिता भाभी ला चोदु लागलो.

झवणे चालूच होते तेवढ्यात निकिताने मला घट्ट धरले आणि जोराचा स्वास घेत ओरडली.

अहाहा अहाहाहाहाहाहाहाहा अहाहाहाहाहा

निकिताचे पाणी निघू लागले आणि मला पण ते माझ्या लवड्यचा टोकाला जाणवले.

निकिताचे गरम पाणी लवड्यला लागताच माझा लवडा चैताळला. मी पण जोर जोरात लवडा आत बाहेर करून झवू लागलो.

आता माझा पण शेवटचा क्षण जवळ आला होता. मी गती वाढवली. जोर जोरात झवताना, माझा बांध तुटला आणि लवड्यतून जोराचा फवारा निकिताच्या पुचित उडाला.

आह्हह्हह्ह
अह्ह्ह हं हहा
अह्ह्हह्हह्हह्ह

मी सर्व पाणी निकिता भाभी च्या पुचीतच उडवले.

काही वेळ मी असाच निकितावर झोपून राहिलो. मग मागे सरलो आणि बेड वर निकिता भाभीच्या बाजूला झोपलो. आम्ही दोघे पूर्ण नागडे बेड वर झोपून मोठया मोठ्याने स्वास घेत होतो.

काही वेळेनंतर मला लक्ष्यात आले कि मी कंडोम घालायचाच विसरलो. मी निकिताला पण सांगितले कि मी कंडोम नाही घातला आणि पाणी सर्व पुचित गेले.

तर निकिता भाभी ने माझ्याकडे पहिले आणि हसत म्हणाले चिंता करू नको मी गोळी खाईन काही होणार नाही. ते एकूण मला जरा बरे वाटले.

निकिता मग उठून बाथरूम मध्ये गेली आणि येऊन कपडे घालू लागली. मी पण मग उठलो आणि बाथरूम मध्ये जाऊन तोंड धुवून घेतले. पण जेव्हा मी मुतायला गेलो तेव्हा मला दिसले कि माझ्या लवड्याची साल एक्दम मागे सरकली आहे आणि गुलाबी भाग खूप जास्तच बाहेर पडला आहे. गुलाबी भाग कधी एवढा बाहेर आला नव्हता.

माझा लवडा दुखत पण होता. मला ते पाहून थोडी भीती पण वाटली कि काही लवड्यला झाले तर नाही. आता मला प्रश्न पडला होता कि गुलाबी भागाला परत आत कस टाकू. मी हाताने वेवस्तीत करण्याचा प्रयत्न केला पण गुलाबी भाग आत जातच नव्हता.

मी मग लवड्याला असाच ठेवला आणि बाहेर येऊन कपडे घालून घेतले. निकिताने सरबत बनून आणले होते ते मी पियालो आणि तिच्या घरून निघालो.

मग मी घरी आलो आणि झोपून गेलो कारण खूप थकलेलो होतो. त्या दिवसानंतर मी निकिता भाभी शी रोज फोने वर बोलत असे. आमची खूप गाढ मैत्री झाली होती. आम्ही एका मेकांना प्रेम पण करू लागलो होतो.

एके दिवशी रात्री गप्पा मारताना, निकिताने मला जे सांगितले ते एकूण मी आश्चर्यचकित झालो.

निकिता भाभी म्हणाली, “आपण जे फोन वर बोलतो आणि तू जे घरी आला होतास त्याबद्दल सर्व माझ्या नवऱ्याला माहित आहे.”

“तू घरी येणं आणि मला झवणे ह्यचा प्लॅन माझ्या नवऱ्यानेच केला होता. पहिल्यन्दा जेव्हा तू चाट करत होतास माझ्याशी, तेव्हा ती मी नव्हती माझा नवरा होता”“त्यानेच तुला फेसबुक वरून शोधले. माझ्या नवऱ्याला खूप आवडत जेव्हा मी दुसऱ्या कडून झवून घेते

मला पण कॉलेज मध्ये जाणाऱ्या मुलाशी झवायला खूप मजा येते. कॉलेज मधली मुले खूप जोश मध्ये असतात, त्याची झवण्याची क्षमता खूप जास्त असते. म्हणून झवायला खूप मजा येते.”

तुज्याशी झवायचे प्लॅन पण आम्ही दोघांनी मिळून केला होता.

पण खर सांगू, मला खूप मजा आली तुज्याशी झवून घ्याला.

तू खूप चांगला आहेस म्हणून मला अजून तुला काळोखात नाही ठेवायचं होत. म्हणून मी तुला सर्व खर खर सांगतेय.”

निकिताचे ते बोलणं एकूण माझे शरीर परत गरम होऊ लागले. मला पुढे काय बोलायचे कळेना.

निकिताला मी लिहिले. बरं झाले कि तुझ्या नवऱ्याला माहित आहे सर्व. माझा पण डोक्यचा ताण गेला. आता तुला भेटताना मला पण भीती नाही वाटणार. जेव्हा पण तुला झवायची इच्छा असेल तू मला फ़ोन करून बोलवू शकतेस. मी लगेच येईन तुझ्या घरी. माझे उत्तर वाचून निकिता खूप कुश झाली. तिने हि खूप उसाहाने होकार दिला.


त्या दिवसानंतर आमची खूप चांगली मैत्री झाली. मी जेव्हा निकिता भाभी बोलवत असे लगेच तिच्या घरी जात असे आणि आमचा झवाझवीचा कार्यक्रम रंगात असे.

तुम्हाला जर हि गोष्ट आवडली असेल तर नक्की कंमेंट करून सांगा.

Share this to…


  • Whatsapp

0

0

You cannot copy content of this page