निशा १

निशा आत्ताच १८ वर्षाची झाली होती. त्या दिवशी तिचे शेवटचे २ तास नसल्यामुळे तिला लवकर सुट्टी झाली. तशी ती बसने रोजच्या वेळातच घरी पोहचणार होती, पण तिच्या मैत्रिण सोनलला तिच्या बाबाने सकूटी घेऊन दिली होती आणि तिने निशाला आपल्या बरोबर येण्यासाठी सांगितलं. निशाही तिच्या बरोबर सकूटी वरून घरी निघाली. आज निशा पहिल्यांदा वेळेच्या आधी घरी आली. निशाच्या घरी तिची आई रेखा आणि भाऊ अनिल राहत होते. वर्षभर पूर्वी तिचे वडील वारले होते.

अनिल इंजिनेर असून एका मोठ्या कंपनी मध्ये कामाला लागला होता. चांगला पगारतर होताच परत मालकाची मुलगी सीमा त्याचा प्रेमात पडली होती आणि मालकाला त्यांच्या नाते मान्य होते. त्याचे कारण असेकि सीमाचा गर्भाशय टीबीमुळे नाझुक झाला असून ती कधीही आई होऊ शकत न्हवती. तरीही अनिलने तिला स्वीकारले होते. त्याचे कारण त्याचे तिच्यावर असलेले प्रेम आणि तिच्याकडे असलेला भरगच्चं पैसा. निशाची परिक्षा संपल्यावर त्यांचा लग्न ठरलं होतं.

तर निशा आज घरी लवकर पोचली. तिला माहीत होतं कि तिचा भाऊ तिच्या होणाऱ्या वाहिनीला घेऊन आज घरी येणार आहे. ती रोजच्या सवई प्रमाणे बेल ना वाजवता तिझ्याकडे असलेल्या किल्लीने दार उघडून आत गेली. ती आत आल्यावर आईच्या खळीतून तिला विचित्र आवाज ऐकू येत होते. तिने तिचा बॅग हॉलमधेच टीपॉयवर ठेवला आणि आईच्या खोलीकडे गेली. दार उघड होतं. आतला दृश्य पाहून ती स्तब्ध झाली. आतमध्ये रेखा, सीमा आणि अनिल तिघेही विवस्त्र होते सीमा पलंगावर झोपली होती आणि रेखा तिच्या पायांमध्ये गुढग्यावर बसून तिची योनी चोखत होती आणि अनिल रक्खच्या मागून तिच्या योनीत त्याचं लिंग आत बाहेर करत होता. तिघेही प्रणय क्रीडा मध्ये गुंग होते, त्यांना निशा घरी आल्याची कल्पना सुद्धा न्हवती. थोड्या वेळेत रेखा स्खलीत झाली. आता रेखाच्या जागी सीमा आणि सीमाच्या जागी रेखा होती. जागा बदलताना रेखा आणि निशाची नजर एक झाली. तिने निशाला एक स्मित हास्य दिले आणि खाली झोपली. अनिल सीमाला भोगत होता आणि सीमा तिच्या होणाऱ्या सासूची योनी चोखत होती.

हा सर्व प्रकार काय चालला आहे याची निशा कल्पना ही करू शकत न्हवती. तरीही नकळत तिचा एक हात स्वतःच्या उरुजावर व दुसरा हात योनीवर होता. ती स्वतचे रुज दाबत होती आणि योनी चोळत होती. रेखा हा सर्व प्रकार बघून स्मित करत होती आणि स्वतःचे नितम्ब उचलून उचलून होणाऱ्या सुनेकडून होनी चाटून घेत होती. तिकडे अनिल सीमाच्या योनीतुन लिंग काडून गुद्द्वारावर ठेवला तर सीमा पटकण बोलली. सुहागराती साठी काही तरी शिल्लक ठेव. आणि तिघे ज़ोरझोरात हसू लागले. परत अनिलने त्याचे लिंग सीमाच्या योनीत टाकून झटके देऊ लागला. दोनच मिनिटात सीमा स्खलीत होऊन रेखाच्या शेजारी पडली. तिचे डोळे बंद होते. ती संतुष्ट झाली होती. पण अनिलच्या अजून बाकी होता तो सरळ रेखा कडे गेला आणि त्याचं लिंग रेखाच्या योनीत टाकला आणि पूर्ण टाकतीने तो रेखाला भोगू लागला. तो भोगताना रेखाला चोखत ही होता आणि तिचे चुंबन ही घेत होता.

This content appeared first on new sex story .com

हे सर्व पाहत असताना निशा स्खलीत झाली तिची चड्डी तिच्या कामरसाने पूर्ण ओळी झाली. ती भानावर अली. तिने आई कडे पाहिले तर रेखा तिला बघून हसत होती. तिला फार लाज वाटू लागली. अनिल रेखाला भोगत होता आणि सीमा त्याचा उत्साह वाडवत होती व रेखाचे नितम्ब चोखत होती. निशा हे सर्व बघत होती. थोड्याच वेळात अनिलने झोरदार श्वास घेतला आणि रेखाच्या योनीमध्ये स्खलीत झाली. गरम वीर्य बरोबर अनिलच्या धक्क्याने रेखा आणखी एकदा स्खलीत झाली. अनिल रेखावार पडला. सीमा रेखाच्या होताच चुंबन घेत होती. अनिल बाझुला झाला. अनिलचे श्वास थाऱ्यावर आल्यावर बोलला;

अनिल: लवकर आटपा निशा येताच असेल.

सीमा: हो.

रेखा: (गालातल्या गालात हसत) हो रे माझ्या बाळांनो.

हे ऐकताच निशा गप्प तिथून बाजूला झाली. तिने तिचा बॅग घेतला आणि घराच्या बाहेर जाऊन उभी राहिली.

अर्धा तास बाहेर काडून तिने परत आत जायचे ठरवले.

जर तुम्हाला कथा आवडली तर कंमेंट करा किंवा [email protected] वर ई-मेल करा.

पुढील भाग लवकरच…….

This story निशा १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page