निशा ३

निशा २

रेखा निशाच्या रूम मधून परत स्वयंपाक घरात गेली व तिने सीमाला हाक मारून बोलवून घेतलं.

रेखा: मगाशी निशाने आपल्याला बघितलं.

सीमा: काय?

रेखा: घाबरू नको तिने आपल्याला बघताना हस्तमैथुन केला व आता रूममध्येही फ्रेश होण्या आधी हस्तमैथुन केला. तिची चादर ओळी आहे मी वास घेतला, काम रसच आहे.

सीमा: खरंच?

रेखा: हो.

सीमा: म्हणजे आपल्याला आणखी एक पार्टनर भेटणार. मजा येणार.

रेखा: हो, पण तिला नेमका कोण आवडलय हे कळायला पाहिजे. तू, मी का अनिल?

सीमा: आता ते कसा कळणार?

रेखा: माझ्या कडे एक प्लॅन आहे.

सीमा: काय?

रेखा: तू आज रात्री इथंच थांब.

सीमा: त्याने काय होईल?

रेखा: तुझा होणारा नवरा आज माझ्या ऐवजी तुला भोगेल आणि मी निशाला भोगण्याचा प्रयत्न करते. जर निशाला मी किंवा तू आवडली असशील तर आपली लॉटरी. पण….

सीमा: पण काय?

रेखा: पण जर अनिल आवडला असेल तर थोडा अवघड जाईल.

सीमा: खर आहे तुमच. पण रिस्क घ्यायला हवी. मी थांबते. पण मला कधी भोगायला मिळेल निशा?

रेखा: जर आज रात्री मी भोगले तर उद्या दिवसा तू. तिला उद्या सुट्टी मारायला लावते.

सीमा: ठीक आहे. ठरल तर.

सीमाने तिच्या वडलांना फोने लावला आणि सांगितलं कि आज रात्री ती अनिलच्या घरी राहणार आहे. दोघीही परत हॉलमध्ये आल्या. सीमाने तिच्या रात्री थांबण्या बद्दल सांगितलं. अनिल खुश झाला. त्याला वाटले आज परत ३सम. निशालाही तसेच वाटले. तिला काय माहीत होतेकी आई आणि वाहिनी तिला भोगणार आहेत.

गप्पा मारत टीव्ही बघत रात्रीच्या जेवणाची वेळ झाली. जेवण आटपून निशा तिच्या रूममध्ये गेली. आईने अनिलला सांगितलं

रेखा: आज सीमाला मनसोक्त भोग मी नाही येणार मध्ये.

अनिल: का?

रेखा: मगाशी भोगलसकी आईला. जरा वेळ बायकोला ही दे. आज खूप प्रेम करा एकमेकांवर. मी जरा थकले. उद्या आहेचकी मी. कुठे पळून नाही चालली.

सीमा: (अनिलला) बरेच दिवस आपण कपल सेक्स नाही केलाय. आज फक्त एकमेकांना भोगू या. तसाही रोज रात्री एकट्या आईला भोगतोस. आज मला एकटीला भोग. मला सुद्धा कळू दे रोज किती तेल काढतोस आईचे ते. (तिने रेखाला डोळा मारला)

अनिल: चल तुला दाखवतोच.

असे म्हणत अनिल सीमाचा हात धरून तिला खोलीत घेऊन गेला व दरवाजा व कुंडी लावली कारण निशा घरी होती. आत मध्ये जाताच दोघेही विवस्त्र झाले आणि एकमेकांना घासू लागले व एकमेकांच्या ओठांचे रसपान करू लागले. अनिलचा लिंग आधीच ताठला होता. सीमा सरळ गुढग्यावर बसली व लिंग तोंडात घेऊन चोखु लागली. अनिलही जोरजोराने त्याचे पूर्ण लिंग तिच्या घाश्या पर्यंत आत घालत तिचे तोंड भोगत होता. निशाच्या लाळेने त्याचा पूर्ण लिंग ओळ झाले होत. मग त्याने त्याचे लिंग निशाच्या तोंडातून काढले व तिला उठवून तिचे चुंबन घेऊ लागला. त्याने निशाला पलंगावर झोपवून तिचे पाय फाकवले व सरळ तिच्या त्याचा ताठला लिंग त्याने तिच्या योनीत कोंबला आणि धक्के देऊ लागला. (अनिल ला योनी चाटणे आवडत नाही). तो निशाला पूर्ण ताकतीने निशाला पेलू लागला. निशा जोरजोरात कण्हत होती. आवाज एवढा होता की बाहेर हॉल मध्ये रेखा स्पष्ट ऐकू शकत होती. आज तिला निशाचीही भीती न्हवती. कारण आजचा कार्यक्रम निशासाठीच तर होता. Ti बिधास्त कण्हत होती आणि एकदम शांत झाली. म्हणजेच ती स्खलीत झाली. अनिल ने तिला पालथी केलं व तिच्या नितंबावर ३ – ४ फटके दिले. तिचे नितम्ब एकदम लाल झाले. मग तिच्याखाली उशी ठेवून अनिलने त्याचा लिंग पुन्हा एकदा तिच्या योनीत कोंबला आणि परत तो तिला ठोकू लागला. अक्षरशहा तो तिचे तेल काढत होता. सीमा पुन्हा एकदा स्खलीत झाली. तरी तो तिला भोगातच होता. ती जवळ जवळ निर्जीव झाली होती आणि अनिल ने त्याचे काम तृप्ती रस तिझ्या योनीत सोडला व तिच्यावर पडला.

This content appeared first on new sex story .com

दोघेही काम तृप्त झाले होते आणि दोघेही एकमेकांच्या मिठीत विवस्त्र झोपून गेले.

इकडे निशा विचार करत होती आज सीमा थांबलीय म्हणजे दुपारचा प्रकार परत होणार, तिने थोडासा अभ्यास केला कारण परीक्षा जवळ होती. ती झोपायला जाणार तोच रेखा रूम मध्ये आली. रेखा तिचे सर्व रात्रीच्या जेवणानंतरचे काम आटपून आली होती.

निशा रेखाला बघून लाजली.

जर तुम्हाला कथा आवडली तर कंमेंट करा किंवा [email protected] वर ई-मेल करा.

पुढील भाग लवकरच…

This story निशा ३ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page