नेपाळी कामवाली ची मेजवानी

नमस्कार मित्रांनो, खूप दिवसांनी तुमच्यासाठी एक कथा घेऊन आलो आहे.. तर जास्त वेळ न घालवता कथेकडे वळूया…

भरपूर दिवसांनी मला माझे हत्यार वापरायला मिळाले ते मी कश्या प्रकारे वापरले त्या बद्ल सांगतो.. लाॅकडाऊन असल्याने घरी राहून कंटाळा आला होता रोज काय करावे ह्याचा प्रश्न होताच पण भरपूर दिवस झाले सामान वापरले नव्हते त्याची चिंता होत होती. अश्यात माझी नजर पडली माझ्या घरात येणाऱ्या कामवाली वर…

सुरुवाती ला तिला सांगितले होते की ह्या सर्व परिस्थितीमुळे येऊ नको पण तिने विनंती केली मी जर घरात बसून राहिली तर मी खाणार काय मला कामाला येऊ द्या म्हणून तिचे रोज येणे जाणे चालू होते.. तिच्या बद्दल सांगायचं तर ती होती नेपाळी अंगाने सडपातळ गोरी पान ३२_३३ वयाची पण तिचे दूध पाहिले तर जरा भरीव मोठे होते कित्येक वेळा ती वाकली असताना मी तिचे दूध आणि गुलाबी सर निप्पल ची बोंडे पाहिली होती, कधी कधी बिना ब्रा घालून आली की वाकल्यावर हमखास दिसायची पण कधी हिम्मत नाही व्हायची.. भेंचोद काय पाऊल घेतल आणि तिने बाहेर गोंगाट केला तर ही भीती असायची.. मग जरा प्लॅन बनवायला लागलो, ती यायची घरात ३-४ वाजता सर्व झोपायच्या वेळेवर… असाच मी माझ्या बेडरूम मधे एकदा पडलो होतो तेव्हा तिची यायची वेळ झाली होती मग मला एक सुचलं ती जेव्हा येईल तेव्हा आपला एक हात चड्डीत घालून आपल्या बोक्या ला कुरवाळत बसायचं आणि दुसऱ्या हातात मोबाईल ठेवायचा म्हणजे तिला असं वाटावं की आपल लक्ष मोबाईल मधे आहे… ठरल्यासारख मी माझा हात चड्डीत घालून सोटा कुरवाळत बेड वर पडलो होतो.. तेवढ्यात ती माझ्या रूम मधे शिरली आणि काही वस्तू घ्यावी म्हणून बेडच्या जवळ आली तेव्हा तिने मला अश्या अवस्थेत पाहिलं.. तिने पाहिल्यावर मी जरा मुद्दाम अजून म्हणजे तिला माझ्या चड्डीत होणारी हालचाल दिसावी म्हणून जास्त कुरवाळू लागलो.. तिने पाहिलं आणि किचन मधे निघून गेली मी विचारात पडलो भेंडी हे काय झालं आपण केलं ते बरोबर केलं का ह्याने काही निकाल लागेल का.. थोड्या वेळात ती तीच काम आवरून पुन्हा माझ्या रूम मधे आली तेव्हा मी साधारण स्तिथित होतो.. मी तिच्याकडे पाहत होतो ती सुद्धा माझ्या कडे पाहत होती पण तिच्या चेहऱ्यावर काही भाव नव्हता किवा काही इशारा नव्हता पण एवढं कळलं की तिने माझी ती गोष्ट पाहिली आहे आहे आणि मला काय हवं आहे ते तिला समजलं आहे.. मग हे चाळे मी रोज चालू ठेवले होते ते ती रोज पाहत होती पण काही इशारा देत नव्हती जवळ जवळ ४ दिवस गेले असेच निघून गेले.. मग एक दिवस मी ठरवले जे होईल ते होईल आत एक पाऊल पुढे घ्यायला हवे..

दुपारची तीन ची वेळ होती, आई गोळ्या खाऊन दुसऱ्या बेडरूम मध्ये झोपली होती मी हळूच जाऊन तिच्या रूम चा दरवाजा ओढून लैच लावून घेतला आणि माझ्या बेडरूम मध्ये जाऊन पडलो.. १० मिनिटात बाहेरचा दरवाजा उघडण्याचा आवाज आला एक चावी तिला देऊन ठेवली होती कधी आईची झोपमोड होऊ नये म्हणून… ती येत होती मग मी सावध झालो मी बाहेर काहीतरी खटपट करून ती झाडू मारण्यासाठी माझ्या रूम येत असताना मी बर्मुडा काढून अंडरवेर थोडी खाली सरकाऊन माझा लंड हातात घेऊन पडलो होतो… ती रूम मध्ये आली आणि अचानक माझ्याकडे तीच लक्ष गेलं माझा उघडा लंड पाहून ती जागच्या जागी उभी राहिली जस काय एखादा वाघ पाहिला असावा… मी मोबाईल बाजूला टाकला आणि तिच्या कडे पाहत माझा लंड अजून कुरवाळू लागलो ती कधी माझ्याकडे कधी माझ्या लंडाकडे पाहत होती आणि मी तिच्याकडे.. ती दरवाजा जवळ उभी होती आणि तिथून मागे पाहायला लागली की आई कुठे आहे म्हणून तसा मी हळूच तिच्याकडे जवळ ये म्हणून इशारा केला ती जरा घाबरली होती मी दोन तीन वेळा सांगितल्यावर हळू हळू माझ्या जवळ येऊ लागली तसा मी आतून खुश व्हायला लागलो माझी इच्छा पूर्ण होत होती.. ती जवळ आली.. तसा मी उठलो आणि जाऊन हळूच माझ्या रूम चा दरवाजा लावला आणि.. तिच्या जवळ आलो ती उभीच होती अजूनही तिच्या चेहऱ्यावर भीती दिसत होती… मी माझी अंडरवेर पूर्ण काढली आणि तिचा हात धरुन माझ्या लंडवर ठेवला अगोदर तिने थोडी कटकट केली मग बरोबर तिची पकड माझ्या लंडाभोवती घट्ट व्हायला लागली मी तिला बेडवर बसवलं.. आम्ही दोघं शांत च होतो आवाज होऊ देत नवतो ते तिला ही कळलं असावं ती बरोबर मला रिस्पॉन्स देत होती.. ती माझा लंड कुरवाळत होती मध्येच माझ्या गोट्या हळुवार दाबत होती.. माझा लंड आता पवित्रेमध्ये येत होता तसं मी ना राहवून तीच दोन्ही हाताने डोकं धरुन माझ्या लंडाजवळ आणलं… तिने जरा लांब विरोध दर्शवला पण मला जबरदस्ती करायची नव्हती.. ती माझा लंड हातानेच चिकचिक करत होती हळू हळू मागे पुढे मागे पुढे मी पण आनंद घेत होतो.. माझ्या लंडाची सुपारी वर ती एक बोट हळुवार फिरवत होती असं वाटतं होत ती पण आनंद घेत आहे… ती हे सर्व करत असताना मी तिच्याकडे पाहत होतो तशी ती थांबली आणि वर माझ्या कडे पाहू लागली मी विचार करू लागलो आता काय… तेवढ्यात ती हसत माझ्या लंडांजवळ येऊन हळूच आ करत माझा लंड एखाद्या आंब्याच्या स्वाद घ्यावा तसा तोंडात घेऊन चोखू लागली अहाहाहा तिने २ सेकंदात मला स्वर्गात नेले… मी एक पाय बेडवर ठेवला आणि माझे दोन्ही तिच्या डोक्या भोवती होते आणि तिच्या बेभान होऊन चोखण्याचा आनंद घेत होतो माझा लंड मस्त कडक चकचकीत झाला होता.. मी तिला थांबवलं ती माझ्याकडे पाहू लागली मी तिला बेडवर झोपायचा इशारा केला तसा तिने तोंड वाकड करून नकार दाखवला मी सक्तीने तिला झोप म्हणालो पण ती नको बोलत होती.. तेव्हा ती हळूच बोलली ” ऐसाही अंदर डालोगे क्या ?” तेव्हा मला कऴाल की ही नाही बोलते म्हणून मी ह्या झवन्याचा नादात विसरून गेलो होतो की गादी खाली वॉलेट मध्ये कॉन्डम ठेवला होता… तसाच वाकून मी कॉन्डम काढून तिच्या हातात दिला तशी ती जरा खुश झाली… तिनेच माझ्या लंडावर कॉन्डम चढवला आणि चड्डी खाली सारकाऊन गाऊन थोडी वर घेतला आणि झोपली… मी तिची गोरी गोरी चामडी त्यावर कुरळे कुरळे हलके केस आणि त्यात लपलेली तिची छकुली शोधू लागलो तिच्यावर जाऊन तिचे दोन्ही पाय हातात घेऊन फाकवले आणि माझा ताठ कडक लंड तिच्या छकुली वर ठेऊन हळूच आत घुसवला ती डोळे बंद करून पडली होती.. मी एका हाताने तिचे दूध दाबत होतो आत मधे मोकळेच होते आणि ते दाबत दाबत तिला धक्के देऊ लागलो.. तशी ती आहह करून कन्हायला लागली त्यावेळेस ती सुद्धा खूप दिवसाची उपाशी होती हे मला कळलं.. तिचा गाऊन पूर्ण वर करून तिचे मऊ मऊ लुसलुशीत झालेले दूध मी मोकळे केले आणि दाबू लागलो त्यावरचे एखाद्या डाळिंबाच्या दाण्यासारखे तिचे निप्पल मला कडक लागले त्यात जरा उभारी आली होती ते पाहून मला चेव चढला होता.. मी तिला कचकच धक्के देऊन माझा लंड तिच्यात खोलवर ढकलत होतो.. ती आता जरा माझा धक्के पेलत आह आह सुस्कारा सोडत स्वतःला सावरत होती.. तिने मला तिच्या दोन्ही हाताने स्वतःवर खेचून घेतले आणि घट्ट मिठी मारून मला अजुन जोरात झव असं सांगत होती.. मी पण बेभान होऊन तिला धक्के देत होतो माझा जसा वेग वाढला तसा तिने मला सोडून वर बेड च्या गादी ला घट्ट पकडून एखाद्या माश्यासारखी आह आह कन्हत तडफडू लागली तिचे मऊ लुसलुशीत दूध मागे पुढे गदागदा हलत होते.. ते पाहून मी अजून जोरात तिला धक्के देऊ लागलो आणि शेवटचा एक धक्का मोठा देऊन मी पूर्ण माझं पाणी सोडलं.. आम्ही दोगहि घामाघूम झालो होतो.. ती माझ्याकडे पाहून लाजली मी तिच्याकडे पाहिलं आणि की म्हणून इशारा केला तशी ती उठली आणि आवरायला लागली मी कॉन्डम काढून त्याची विल्हेवाट लावली.. आणि बर्मुडा घालून बेडवर बसलो नंतर ती आवरून आपल काम करायला निघून गेली.. आणि असं मी माझ्या लंड ला शांत केले जाताना तिच्या चेहऱ्यावर एक लाली चढली होती ती माझ्या लक्षात आहे…

This content appeared first on new sex story .com

आता पुढचे दिवस कसे जातील ह्याचा विचार करतोय… तर मित्रांनो कशी वाटली तुम्हाला माझी कथा मला ईमेल करून [email protected] वर नक्की कळवा आणि एखादी कामुक बाई जर हे वाचत असेल मज्जाच माझ्याशी रंगीत गप्पा मारायला नक्की या..

This story नेपाळी कामवाली ची मेजवानी appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page