न्यूटन च नियम भाग 4

नमस्कार..

पाहिले तीन भाग तुम्ही वाचले असतीलच त्यापुढे काय काय झाले ते पुढे वाचा..

तर मला नेहमी काहीतर वेगळे करायला खूप आवडते मग ते कितीही घाण असले तरीही म्हणून मी सासऱ्याणा माझ्या एक एक इच्छा सांगून त्या पूर्ण करून घेतल्या.

मी – मामांजि आज मी सांगेल ते तुम्हाला करायचे आहे.

सासरे – सूनबाई तू बोलून तर तुझ्यासाठी कायपण.

मग मी आत जावून पाण्याचा जार घेवून आले आणि त्यातून एक तांब्या पाणी भरून ससऱ्याना प्यायला दिला.

मी – पूर्ण तांब्याभर पाणी संपवा पिवुण.

सासरे – अग मग सारखे मुतायला येईल मला.

मी – येवुदे तेच तर करायचं आहे तुम्हाला… त्यांना मी काय म्हणते ते समजले नव्हते पण त्यांनी पाणी पिले सगळे.

मग त्यांना मी ओढून बेडवर घेतले आणि किस करू लागले. ते पण जोरात माझे ओठ ओढत होते हळू हळू त्यांचा हाथ खाली जावून त्यांनी माझ्या स्तनावर ताबा घेतला आणि वरूनच दाबू लागले जोरात.. मग हळू हळू दोघेही नागडे झालो. तेवढ्यात सासरे म्हणले सूनबाई मिटून येतो pressure ale ahe.

Mi – थांबा.. असे म्हणून मी बेडच्या खाली फरशीवर जोपले आणि त्यांना म्हणले मला तुमच्या mutane माझी अंघोळ घाला. पहिल्यांदा ते नाही mhnat होते पण नंतर ते तयार झाले.

त्यांनी माझ्या पूर्ण शरीरावर त्यांची धार मारली आणि मला टॉवेल दिला पुसायला पण मी त्यांना म्हणले तुम्ही हे सर्व चाटून माझा किस करायचा..

सासरे – सूनबाई कायपण करायला लावतेस बघ.

मी – तुझ्यासाठी कायपण असे कोण बोले होते..? दोघेही hasaylo.

मग त्यांनी सांगितल्याप्रमणे चाटून माझ्या tondat देत होते मस्त खारट चव येत होती.. पूर्ण चाटून पुसून झाल्यावर त्यांनी त्यांचा रॉड माझ्या पुच्चीत घुसवला. त्यांचा मुत खाली पण पडला होता त्यामुळे माझे शरीर घसरत होते पण मस्त वाटत होते..

थोडे दणके दिल्यावर सासऱ्यणा आणि मुतायला आले मी पुन्हा ठांबवून माझी pucchi कापडाने पुसून घेतली आणि त्यांना पुच्चीच्या आत मुतायला लावले… माझी pucchi भरली होती पण मी त्यांना तसाच दाबून धरले होते. दोन मिनिटांनी त्यांनी पुन्हा दणके द्यायला सर्वात केली आत त्यांचा mut असल्यामुळे आवाज खूप भारी येत होता आणि दणके देताना फवारे उडत होते.

मी – ममंजि मारा आता दणके सगळे पाणी बाहेर काढा तुमच्या dankyani.. झवा मला.. मारा जोरात.. aaaaaassa… माझे पाणी आत उडाले होते त्यांचा lavda baher kadhun हाताने pucchi धरली आणि त्यांना जोपवून त्यांच्या तोंडातून सगळा माल भरला… त्यांनी तो पिवुं टाकला..

This content appeared first on new sex story .com

त्यांचे अजून गळाले नव्हते त्यामुळे पुन्हा ते माझ्यावर स्वा र झाले आणि मला झवायला लागले.. ह्यावेळेस त्यांना काय झाले काय माहित त्यांनी माझे स्तन दाबायला चालू केले.. खूप जोरात दणके देत होते आणि हाताने स्तन दाबत होते..

मी – जरा हळू दुखतयं की..

सासरे – हळू करून तुझं काय भागायच नाही तुला रानटी जनावरच पाहिजे झवायला गढवासारखे..

मी – तुम्ही माझे गाढव च आहेत करा जोरात जस्स पाहिजे तस्स.. म्हणून मी पण त्यांना धरून जवळ ओढले आणि त्यांचे निपल्स चोखू लागले.

सासरे – तुला खरंच गाढव पाहिजे झवायला त्याशिवाय तुझी आग काही शांत होणार नाही..

मी – बघा एखादे गाढव मग पण आता जोर lava तुमचा… फाडुन टाका माझी… aaaaaaa… लावा जोर.. द्या दणके सासरेबुवा.. aaaaaa.. १० मिनिटांनी सासरिबुवा माझ्या पुच्चीत फवारा सोडून शांत झाले…

माझे सगळ्या अंगावर मुताचा वास येत होता त्यामुळे आम्ही दोघांनीही बाथरूम गाठले तिथेही सासऱ्यान एकदा माझी घेतली आणि अंघोळ करून जोपुन गेलो..

माझा आणि सासऱ्याचा हा खेळ असच चालू राहणार आहे….

तारक मेहता का उलटा चष्मा या मालिकेतील कोण कोणत्या पात्राची स्टोरी तुम्हाला आवडेल ती लिहायचं प्रयत्न करेन तर जरूर मला सांगा

insta – rahulrajk37

This story न्यूटन च नियम भाग 4 appeared first on newsexstory.com

You cannot copy content of this page