पतीव्रता स्नेहल : भाग १

स्वानंद ने स्नेहलला संभोगण्यासाठी निवडलेली पोझिशन तिच्यासाठी अतिशय त्रासदायक ठरत होती. स्नेहल दोन्ही हाताने पंजे आणि गुडघे, बिछान्यावर टेकवून, पाठीस वक्राकार वळण देऊन, मान उंच करून व नितम्ब बिछान्याच्या कडे बाहेर काढून (doggy style) बसली होती. गेली 10 मिनिटे ती अशीच आसनात बसली होती, तिचा चेहरा भिंतीकडे होता, रूम मध्ये प्रकाश अत्यंत कमी होता. तिच्यामागे तिला स्वानंदच्या हालचाली जाणवत होत्या, तो काय करतोय हे मात्र तिला समजत नव्हते. तिचे हात आणि गुडघे शरीराच्या वजनामुळे दुखायला लागले होते. तिची मान हळूहळू थकून खाली वाकत होती. तेवढ्यात तिच्या नितंबांना हाताचा स्पर्श जाणवला, तसा तिचा खोल गेलेला चेहरा एकदम वर उचलला गेला. तिचे इंद्रिये त्या हाताच्या हालचालीवर केंद्रित झाले होते. क्षणार्धात त्या हाताच्या बोटांनी, स्नेहल चे भोक आणि योनी रंगडण्यास सुरुवात केली. तिची मान ताठ झाली. डोळे मिटले.तिचे लक्ष  स्वानंदच्या हातावर केंद्रित असतानाच, त्याचा डाव हात तीच्या नितम्बांवर स्थिरावला आणि त्याची दोन बोटे तिच्या योनी द्वारावर थांबली आणि क्षणार्धात त्यांनी आत घुसण्यास सुरवात केली. स्नेहल ची पाठ सरळ झाली, मान उंचावली. तिच्या साठी हे अनपेक्षित होते. तिचे डोळे मिटले होते, संपूर्ण लक्ष त्या दोन बोटांवर केंद्रित झाले होते. जशी जशी ती बोटे अधिक खोली गाठत होती, तशी तशी स्नेहल अधिकच ताठरत होती. आणि अखेर ती बोटे खोलवर जाऊन थांबली पण केवळ काही सेकंद, आणि दुसऱ्याच क्षणी स्नेहल ला त्या बोटांची हालचाल तिच्या योनीत खोलवर जाणवू लागली. ती बोटे शांत नव्हती, ती तिच्या पूर्ण योनीत फिरत होती, अढी घालत होती, एकमेकांना पीळ घालत होती, तिच्या योनीच्या भिंतीवरती घासत होती, खरवडत होती, अंधारात चाचपडावे तशी ती बोटे तिच्या योनीत सगळीकडे चाचपडत होती आणि हे सर्व करताना ती अधिकाधिक खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करत होती. स्नेहल हे सर्व डोळे मिटून अनुभवत होती. तिचे हात आणि गुडघे क्षणोक्षणी जागा बदलत होते. ती त्याच्या बोटांमुळे त्रासली होती. आता तर तो तिला अक्षरशः बोटानी संभोग करत होता. त्याची बोटे बाहेर येताना वक्राकार वळत होती, त्याच्या नखामुळे होणारे घर्षण एवढे तीव्र होते कि स्नेहल ला तिच्या योनीच्या आतील भाग बाहेर ओढल्यासारख्या वेदना होत होत्या. केवळ १०-१५ मिनिटातच स्नेहल रडकुंडीला आली होती. स्नेहलच्या सुंदर चेहऱ्यावर वेदनेची झाक पसरली होती, तिचे कपाळ घामेजले होते, हात आणि गुढघे दुखत होते. ओठ थरथरत होते व स्वानंद च्या बोटांमुळे असाह्यतेने वेदनेला वाट करून देत होते.

तिच्या उजव्या गुबगुबीत नितंबावर सपकन एक अनपेक्षित चपराक बसली. ”आह….!!” स्नेहल कळवळली. तिचे हात वेदनेमुळे कंप पावले. वेदनेची सनक तिच्या सुंदर चेहऱ्यावर पसरली. स्वानंद च्या दोन्ही हातानी तिची कंबर मागे ओढली, तिच्या पाठीवर वाकून तिच्या मांड्या फाकवल्या आणी पुढच्याच क्षणी, स्वानंदच्या लिंगाच्या जाड गोलाकार टोकाचा स्पर्श स्नेहलला तिच्या योनीवर जाणवला, पण फक्त काही सेकंद, तिला काही समजायच्या आत, त्याच्या लिंगाने आत घुसण्यास सुरुवात केली होती, अत्यंत हळू पण न थांबता. स्नेहल ला ते जाणवत होते. जसे जसे लिंगाचे जाडजूड डोके खोल खोल जात होते तसे इकडे तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य, वेदना आणि सुख याचे मिश्रण पसरत होते. तिचे डोळे विस्फारले गेले होते. आणि एक क्षणी लिंगाचे मार्गक्रमण थांबले. फक्त 5-6 सेकंद आणि त्याचे योनीतुन माघार घेणे सुरू झाले, हळू हळू, आणि स्नेहल चे विस्फारले डोळे गपकन मिटल्या गेले. लिंगाच्या जाडजूड डोक्याच्या कडा तिच्या योनीमार्गात रंगडल्या जात होत्या. स्वानंद चे लिंग बाहेर आले आता फक्त त्याचे डोके योनीत राहिले होते. स्नेहलच्या पंजे मुठीत वळले. ती पुनः त्याचे लिंग सामावून घेण्यास तयार होती पण यावेळी स्वानंद ने एक झटका दिला आणि स्नेहल ला अनपेक्षित शॉक बसला, ती पुढे सरकली आणि स्वानंद चे लिंग पूर्ण आत जाऊ शकले नाही. स्वानंद आधीच स्नेहल वर चिडलेला होता. ती त्याची पत्नी होती. त्यांचे लग्न होऊन 2 महिनेच झाले होते, पण शरीरसुखात तो स्नेहल सोबत कमालीचा आक्रमक वागत असे. स्नेहल भावनिक स्त्री होती, तिला आक्रमकपणा पेक्षा हळुवारपणे व नाजूकपणे समागमात सहभागी करून घेण्याची गरज होती, पण ती तिला मिळणार नव्हती. तिच्या सौंदर्याने स्वानंद चा संभोग आवेग उफाळून येई आणि तो संभोगदारम्यान तापत व रागीट होत असे.

स्वानंद ने तिला परत त्याच्याकडे ओढले आणि तिच्या नितंबावर पुन्हा एक चपराक बसली. स्नेहल वेदनेने विव्हलली “हाह…”. त्याने यावेळी स्नेहल ची कंबर दोन्ही हाताने पकडून त्याचे लिंग एक झटकत आत घुसवले. आणि स्नेहलच्या केसांना धरून तिला मागे ओढले. स्नेहल वेदनेने कळवळली. “चूप! जास्त नखरे करू नको” स्वानंद गुरगुरला आणि तिच्या कुल्ह्यांना पकडून त्याच्या लिंगाने तिला झटके मारणे सुरू केले लागला. थोड्या वेळातच स्वानंद ने कमालीचा वेग आणि खोली गाठली होती. स्वानंद चे लिंग सटासट स्नेहलच्या योनीत आतबाहेर होत होते. स्नेहलचे डोळे मिटले होते. तिच्या चेहऱ्यावरचे भाव खूपच सुंदर दिसत होते.

स्वानंद झटके मारता मारता थांबला आणि लिंग बाहेर न येऊ देता, बिछान्यावर चढला आणि तिच्या दोन्ही मांड्याच्या बाजूला आपले पाय रोवून तिच्यावर पूर्ण वजन ठेवून पुन्हा तिला झवू लागला, यावेळी त्याचे लिंग तिच्या योनीत आधीपेक्षा खोलवर जाऊ लागले, तशी स्नेहल अधिकच कळवळू लागली. स्वानंद ने पुन्हा तिचे केस धरून तिला मागे ओढले आणि दुसऱ्या हाताने तिचा उजवा स्तन पकडून गचच दाबून धरला. तिचे केस ओढल्यामुळे तिचा गळा पूर्ण ताणला गेला होता. तिच्या गळ्याच्या टपोऱ्या शिरा सुंदर दिसत होत्या. तिच्या चेहर्यावर वेदना आणि तणाव स्पष्ट दिसत होता. स्वानंद ने तिला तशा अवस्थेत किमान 5 मिनिटे घामाघूम होईपर्यंत झवले. स्नेहल अगदीच दमून गेली होती तरीही स्वानंदच्या लिंगाचे अविरत झटके ती सोसत होती. स्वानंद चा आवेग अजूनही ओसरला नव्हता पण आता त्याला बदल हवा होता, त्याने एक शेवटचा जोरदार झटका खोलपर्यंत मारला आणि काही क्षण तसाच तो तिच्या योनीत खोलवर दाबून धरला. स्नेहल ला त्याचे लिंग ओटीपोटा पर्यंत घुसल्याच्या भास झाला, वेदनेची एक तीव्र वेदनेची भावना तिच्या मनात तरळली. तिची तडफड स्वानंद पाहत होता. स्नेहलने कळवळून उजव्या हाताने स्वानंद ला दूर करण्याचा प्रयत्न केला. स्वानंदचा जोम आणखीनच उफाळून आला. त्याने स्नेहल चे केस आणि आवळुन धरलेले स्तन सोडले आणि खोलवर रुतलेले लिंग झटक्यात बाहेर ओढले आणि स्नेहलची सुटका झाली,  तशी स्नेहल बिछान्यावर कोसळली. एक बाजूला कलंडली. तिची छाती धावून आल्याप्रमाणे वर खाली होत होती. सोबत तीचे स्तन देखील वर खाली होत होते. स्वानंदने आवळून धरल्यामुळे तिचा उजवा स्तन लालसर झाला होता. बिछान्यावर पडल्याबरोबर तिला हायसे वाटले होते. तिच्या चेहऱ्यावर आराम मिळल्याप्रमाणे सुखाचे भाव होते.

ती स्वानंद ची पत्नी होती, दिवसभर घरकाम करून खूप थकली होती. आज तिची कंबरसुद्धा संध्याकाळ पासून दुखत होती. काम लवकर आटोपून आराम करण्याचा तिचा विचार होता पण स्वानंद कामासाठी बाहेरगावी असायचा, तो 4 दिवसांनी घरी आला होता दार उघडल्यावर कंबरेला साडी खोचलेल्या स्नेहलला पाहताच त्याचा काम उफाळून आला,  आज स्नेहलला मनसोक्त संभोगण्याचा त्याने मनोमन निश्चय केला व जेवण वगैरे झाल्यावर त्याने स्नेहलशी संभोगसुखाचा मागणी केली. स्नेहल ने थकल्याचे कारण सांगताच तो चरफडला. त्याला काहीही करून आज संभोगसुख मिळवायचेच होते. त्याने स्नेहलला पुन्हा विचारले नाही. तिला खसकन मिठीत ओढून तिच्या ओठावर आपले ओठ ठेवले. काही क्षणात तिचा पदर ओढून त्याचे ओठ तिच्या गळ्यावर आणि वक्षांवर रेंगाळू लागले. स्नेहलने विरोध केला नाही, ती दमली होती आणि स्वानंद ऐकणार नव्हता हे तिला ठाऊक होते. काही वेळातच स्वानंद ने तिला पूर्ण विवस्त्र केले, त्याला कुणीही थांबवू शकत नव्हते. स्वानंद तिला आज संभोगल्याशिवाय सोडणार नव्हता हे तिला सुद्धा कळून चुकले होते. त्यामुळे तीसुद्धा मुकाट्याने समागमात सहभागी झाली होती.

बिछान्यावर पडलेल्या स्नेहल ला पाहून स्वानंद चांगलाच भडकला होता. तो बिछान्यावरून खाली उतरला त्याने तिला पाठीवर पालथे करून तिचे दोन्ही पाय धरून, तिला ओढले. तिचे नितंब आता बिछान्या कडेवरून बाहेर आले होते. स्नेहलचे डोळे पुन्हा उघडले, स्वानंदची कामुक नजर तिच्याशी भिडली. स्वानंद च्या डोळ्यांत तिला आधाशीपणा, कामुकता आणि तापटपणा याचे मिश्रण दिसत होते. स्वानंदला संयम नव्हता, त्याच्या राकट हातांनी स्नेहलच्या मांड्या पूर्ण फाकवल्या. तसे तिची एव्हढ्यावेळ संभोगल्याने लालसर झालेली योनी प्रकट झाली. पुन्हां एकदा त्याने स्नेहलच्या चेहफ्याकडे बघितले, त्यांचे डोळे भिडले. तिच्या चेहरा शांत होता, तरीसुद्धा त्यात एक तणावाची किनार होती. डोळ्यात असहायता होती. नजर ढळू न देता स्वानंद पुढे सरकला आणि स्नेहल ला येणाऱ्या घटनेचा अंदाज लागला. तिचे डोळे मिटले गेले आणि स्वानंद झटकन खाली वाकला. पुढल्या क्षणी स्नेहल ला तिचे योनीद्वार दोन बोटांनी फाकवल्याचा आणि त्या योनीद्वारावर मऊ ओठांचा स्पर्श झाला. स्नेहल चे डोळे झटकन उघडले, विस्फारले आणि स्वानंद च्या ओठांची चुंबनयुक्त पकड तिच्या योनीवर घट्ट बसताच, एखाद्या फळाचा रस चोखावा तसे स्वानंद चे रस चोखणे सुरू होताच, स्नेहल चे डोळे गपकन मिटले गेले. आता तिचे पूर्ण लक्ष एका बिंदूवर केंद्रित झाले होते. स्वानंद एका भुंग्याप्रमाणे स्नेहल चा योनिरस शोषून घेण्यात मग्न होता. आणि लवकरच योनी चोखण्यातही स्वानंद चा विकृतपणा आणि आधाशीपणा डोके वर काढू लागला. तो योनिरसाची चटक लागल्याप्रमाणे, तिची योनी अधिकाधिक चोखण्याचा प्रयत्न करत होता. आणि त्याच्या या प्रयत्नामुळे, स्नेहल ची योनी अधिकच स्रवत होती. कधीकधी स्वानंद तिची योनी बोटाने उघडून त्याची जीभ आतमध्ये घुसवण्याचा प्रयत्न करी, तर कधी योनी च्या पाकळ्या दाताने चावे घेई. तो कितीतरी वेळ तिची योनी चोखत होता, चावत होता.

सुख आणि वेदना ग्रहण करून करून स्नेहल आता दमली होती. एक पत्नी म्हणून तिच्यासुद्धा काही शारीरिक मर्यादा होत्या. परंतु लग्नानंतर स्वानंदला लैंगिक सुखाचे समाधान देण्यात आणि त्याच्या लैंगिक सुखाच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात तिची पुरती दमछाक होत असे. स्वानंद सोबत रात्र घालवल्यानंतर, किमान दोन दिवस तिला अंगदुखी सतावत असे. तिच्या गळ्यावर, खांद्यावर, स्तनांवर तसेच मांड्यांवर, संभोगसुखाच्या आणि स्वानंदच्या आधाशीपणाच्या “खूणा” उमटतं असत, ज्या पदराने लपवण्याची कसरत स्नेहल ला करावी लागे. स्वानंदच्या, लिंग अतिखोल ढकलण्याचा प्रयत्न करतानाच्या झटक्याने, तिची कंबर 2-3 दिवस दुखत असे, तिला चालताना त्रास होई. स्नेहालला लग्नानंतर काही adjust करण्यात त्रास झाला असेल तर तो फक्त स्वानंदच्या लैंगिक अपेक्षांसोबत जुळवून घेण्याचा.

This content appeared first on new sex story .com

शेवटी तिची योनी चोखता चोखता, स्वानंद ने हळूच त्याच्या ओठाच्या खालून एक बोट तिच्या योनीत सरकवले आणि तिच्या योनीच्या कडांना दाताने आवळुन धरले. स्नेहल वेदनेने ओरडण्याच्या बेतात होती पण मोठ्या प्रयत्नांनी तिने तिचे ओठ आवळुन धरले,”आ… मफ फ.. ह. हळू..” . तिच्या हातांनी त्याचे डोके ढकलण्याचा प्रयत्न केला पण तिच्या योनीत घुसलेल्या बोटा मुळे तिला पूर्ण बळ एकवटता येत नव्हते. तिचा चेहरा रडवेला झाला होता. तिच्या डोळ्याच्या कडांना पाणी जमा झाले होते. योनीत शिरलेले बोट वेडेवाकडे फिरत होते आणि क्षणार्धात स्नेहल ला तिचे स्खलन जवळ आल्याची जाणीव झाली. तिच्या योनीचे स्नायू आक्रसले जाऊ लागले, हळूहळू, स्वानंदच्या ओठांनी तिचे योनीद्वार गच्च पणे सीलबंद केले होते आणि त्याचे बोट काही केल्या थांबत नव्हते. आता कोणत्याही क्षणी तिचे वीर्यस्खलन सुरू होणार होते. स्नेहल चे शरीर तडफडले, स्खलनाच्या (orgasm) आवेगाने तिचा थरकाप उडाला. तिचे दोन्ही हात स्वानंदच्या डोक्यावर स्थिरावले, केसात घुसले. ” आह…. स्वा… स्वानंद…. ह.. हळू… आह” स्नेहल बोलू शकली नाही. स्वानंदला तिच्या स्थितीचा अंदाज होता पण त्याने त्याच्या चोखण्याचा क्रूरपणा थांबवला नाही, किंबहुना तो अधिक त्वेषाने तिची योनी दाताने चावू लागला. हे सर्व असह्य होऊन स्नेहल च्या कंठातून दंबलेली किंकाळी बाहेर येत. स्नेहल असह्यतेने उठण्याचा प्रयत्न केला, डोके उचलून , तिच्या डोळे किंचित उघडले गेले आणि तिला अंधुकंपणे ते दृश्य दिसले – तिने तिच्या दोन्ही मांड्यांमध्ये तिच्या योनीचा हिंस्त्र श्वापदाप्रमाणे फडशा पडणाऱ्या स्वानंदला बघितले आणि त्या दृश्याने स्नेहल अजूनच विचलित झाली, तिचे पाय कंप पावले, काहीतरी बोलण्यासाठी तिचे ओठ उघडले गेले पण बाहेर शब्दच आला नाही, अचानक स्वानंदच्या एका बोटांची जागा त्याच्या दोन बोटानी घेतली आणि ती दोन बोटे क्षणार्धात खोल घुसली आणि त्याच्या दातांनी तिची योनी अधिकच आवळुन धरली आणि हे सर्व स्नेहल साठी खरच अतिरेकी ठरले, तिच्या योनीचा बांध फुटला, तिचे डोके खाली टेकले, डोळे गच्च मिटले गेले, तीचे पूर्ण शरीर ताठरले, तीचा श्वास थांबला, ओठ उघडेच राहिले. पुढल्या क्षणी तिच्या स्खलनाचे सूक्ष्म झटके त्याला त्याच्या योनीतून जाणवले आणि स्वानंदला तीच्या योनीतुन उत्स्फूर्तपणे बाहेर पडणाऱ्या विर्याची चव लागली. एखाद्या बाळाने दूध प्यावं तास ते तो पिऊ लागला. त्याचे दोन्ही हात तिच्या पोटावरुन फिरून त्याने तिचे दोन्ही स्तन पकडले आणि गच्च दाबून आवळले. तिची छाती वेगाने वर खाली होत होती. तिच्या विर्याचा एक न एक थेंब त्याने पिऊन घेतला, स्नेहल शांत होईपर्यंत तो तिची योनी चोखत होता. शेवटी तो उठला, गुडघ्यावरती बसून त्याने एकवार स्नेहलच्या निपचित पडलेल्या देहवरून नजर फिरवली. स्नेहल अजूनही स्खलनाच्या अंमलाखाली होती. अत्यंतिक सुख व वेदनेने तिला ग्लानी येत होती.

कोरड्या ओठांवरून तिने एकदा जीभ फिरवली.

स्वानंद पलंगावरून खाली उतरला, एकदा त्याने बाटलीतून भरपूर पाणी पिले.

त्याचा जोम अजूनही संपला नव्हता, त्याची नजर स्नेहलच्या शरीर सुखाने अर्धमेल्या झालेल्या शरीरावरुन फिरत होती. तिच्या थकल्या घमेजल्या चेहरयावर समागम सुखाने तृप्त झाल्याचे समाधान झळकत होते. पण स्वानंदला अजूनही समाधान मिळाले नव्हते. त्याच्यातला रानटी पणा त्याला त्याला अस्वस्थ करत होता. त्याला स्नेहल ला मनसोक्त झवायचे होते, आत्ता तर कुठे सुरवात झाली होती. रात्रीचे 1.30 वाजले होते. अजून त्याच्याकडे बराच वेळ होता. तोपर्यंत किमान 2 वेला तरी त्याला संभोग करायचा होता.

असे का होते त्याला देखील कधी कधी समजत नसे. स्नेहल त्याची पत्नी होती, लग्नापासून 3 महिन्यात नाही म्हटले तरी त्यांच्यात बऱ्याच वेळा संभोग झाला होता, पण तरीही स्वानंदचा आवेग स्नेहल ला पाहिलयावर व तिला संभोगताना अधिकच उफाळून येई. जसे काही तो तिला पहिल्यांदाच झवत आहे. स्नेहल कडुन अधिकाधिक संभोग सुख मिळवण्याच्या प्रयत्नात तो तिला अक्षरशः वेड्यासारखा झवायचा. स्नेहल् ला सुद्धा त्याच्या या रानटी पणा ची भीती वाटे, लग्नानंतर च्या प्रत्येक संभोगागणिक स्वानंद चा वाढणारा आवेग आणि तिला अधिकाधिक झवण्याचा अट्टहास तिला चांगलाच त्रासदायक ठरत होता. लग्नानंतरच्या प्रथम संभोगावेळी त्याने स्नेहल ला अत्यंत हळुवार आणि नाजूकतेने झवले होते पण त्यानंतर त्याने एकदाही संभोगताना स्नेहलच्या वेदनेची अथवा त्रासाची दखल घेतली नव्हती. सुरुवातीस त्याचा हा रानटी पण पाहून स्नेहल ला तो कामविकारी आहे की काय असे वाटू लागले होते. पण स्नेहल समजूतदार होती, सुशिक्षित होती. तिला समजायला लागले होते की स्वानंद कामविकारी नाहीये पण तो लैंगिक संबंधाचा भुकेलेला होता, त्याच्या  चोदन्यात तिला कमालीचा आधाशीपणा आणि हावरट पणा जाणवत असे, कधी कधी एक रात्री 2 वेला संभोग करूनही त्याचा जोम शांत होत नसे आणि अशा रात्री स्नेहलचा त्याच्या संभोगइच्छा पूर्ण करण्यात तिचा शारीरिक व मानसिक कस लागे. स्वानंद च्या जोरदार अविरत झटक्यांना आणि चुम्बनांना प्रतिसाद देताना तिची पुरती दमछाक होत असे. रात्रभर स्नेहलच्या शरीरावर आणि संभोग क्रियेवर त्याचीच मर्जी चालत असे  तिची योनी, तिचे स्तन आणि तिच्या ओठांवर तो अक्षरशः तुटून पडे. एखाद्या गोष्टीमुळे आलेला राग तो त्या रात्री स्नेहल ला मनसोक्त झवून शांत करत असे. त्याला राग आलेला असताना त्याचे झटके एवढे क्रूर असत की स्नेहल ला कित्येक वेळा डोळ्यात पाणी येई. कित्येक वेळा त्याच्या झटक्यांनी असह्य होऊन स्नेहल ने स्वानंद ला विचारलेसुद्धा होते. “आह, सांग ना… मफ.. कशाचा राग आलाय तुला…. हाह… प्लि.. प्लिज. हळू.. आह”. पण तिला याचे उत्तर स्वानंद च्या जोरदार झटक्यांनी मिळे. स्वानंद चे लग्न उशिरा झाले होते, वयाच्या 30 वर्षेपर्यंत त्याने स्त्री संभोग केलेला नव्हता, त्यामुळे अशी साचून राहिलेली काम वासना एवढ्या सहज व लवकर शांत होणार नव्हती. त्या विपरीत स्नेहल लैंगिक संबंधात नवखी होती. 24 व्या वर्षी लग्न होऊन देखील तिला तिच्या नवऱ्याच्या लैंगिक आचरणाचे नवल वाटत असे. तरीही तो तिचा नवरा होता, त्याला ती विरोध करू शकत नव्हती.

स्वानंद ने पुन्हा कंडोम चढवले व एक दमात तो पलंगावर चढला, स्नेहल ला दोन्ही पाय धरून त्याने त्याच्याकडे ओढले. स्नेहलचे डोळे त्याच्याशी भिडले, स्नेहल ला त्याच्या आशा वागण्याची आता सवय झाली होती. स्वानंद च्या बुल्ल्याच्या डोके पुन्हा एकवार तिच्या योनीवर स्थिरावले, स्नेहल ने डोळे अलगद मिटून घेतले आणि त्याच्या बुल्ल्याच्या प्रवास ती योनीमार्गात हळूहळू खोलवर होऊ लागला. खोलवर जाऊन थांबला. स्नेहल ने एक दीर्घ श्वास सोडला. स्वानंद ने तिच्या मांड्या पूर्ण फाकवल्या आणि अजून जवळ सरकला, पुढे घडणाऱ्या कल्पनेने स्नेहल चे हात बेडशीट वर घटट पणे स्थिरावले आणि क्षणार्धात स्वानंद चे नितम्ब वर खाली होऊ लागले. स्नेहल पुन्हा एकवार स्वानंदच्या सैतानी शिष्ना ची हालचाल मिटल्या डोळ्यांनी अनुभवू लागली. तिच्या मिटल्या डोळ्यापुढे अंधार होता पण स्वानंदच्या अगडबंब शिष्ना चे प्रत्येक वेळी नवी खोली गाठण्याचा प्रयत्न करणे आणि प्रत्येक वेळी योनीत मुजोरपणे प्रवेश करताना तिचे योनीद्वाराला फाकवुन आत जाणे – हे सर्व तीला त्या अथांग अंधारात वेदनेच्या आणि संभोग सुखाच्या सागरात अधिकाधिक खोल ढकलत होते. शरीरसुखाच्या हिंदोळ्यावर तिला स्वार होण्यास भाग पाडत होते. स्वानंद ची नजर तिच्या विखुरलेल्या शरीरावर स्थिर झाली होती, तिचे दोन्ही हात बेडशीट वर गचच आवळले होते, स्वनन्दच्या झटक्यांमुळे तिचे डोके वर ताणले गेले होते व त्यामुळे तिचा गळा अतिशय मोहक दिसत होता. तिचे ओठ अधून मधून थरथरत व त्यातून “आह…” बाहेर पडे. स्वानंद क्षणभर थांबला, स्नेहलच्या फाकलेल्या मांड्यात अधिक पुढे सरकला, स्नेहल च्या चेहऱ्यावर गोंधळ तरळला, पुढल्या क्षणीच स्वानंदने त्याचे अवजड शरीर स्नेहल वर झोकून दिले, स्नेहलच्या गळ्यावर त्याचा चेहरा विसावला, त्याचा श्वास तिला तिच्या गळ्यावर जाणवू लागला आणि त्याने स्नेहल चे पूर्ण शरीर त्याच्या वजनाने काबीज केले. आता केवळ त्याचे नितम्ब अधिक आवेगाने आणि अगदी अचूकपणे स्नेहल च्या योनीत खोलवर जाऊन बाहेर येत होते. त्याचा जोम आधीपेक्षा वाढला होता स्नेहल कळवळली, ” आह… ब. बस कर… प्लिज”. पण स्वानंद थांबायला तयार नव्हता, तो त्यानंतर बराच वेळ तिला जोमाने झवत होता, त्याचे नितम्ब अविरत वर खाली होत होते, त्याचे झटके स्नेहल ला क्षणाचीही उसंत देण्यास तयार नव्हते.

त्याच्या बुल्ल्याच्या टोकाची कातडी देखील अतीव संभोगाच्या घर्षणाने वेदना देत होती. पण त्याला त्याची तमा नव्हती, त्याचे पूर्ण लक्ष स्नेहल ला मनसोक्त चोदण्यात गुंतले होते.

This story पतीव्रता स्नेहल : भाग १ appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page