पहिला पुच्ची प्रवेश – अविस्मरणीय पाहिलं सेक्सकसे आहात रसरशीत पाणावलेल्या पूच्ची वाल्या मैत्रिणींनो आणि ताटलेल्या लवड्याच्या मित्र मंडळींनो. मी योगू सध्या मुंबई मध्ये जॉब करत आहे. वय २७ आहे आणि दिसायला छान आहे. माझा लवडा जाम भुकेला आहे. रोज ४-५ वेळा हलवून शांत करावा लागतो आजकाल.

मला भरगच्च अंगाच्या वहिनी आण्टी भाभी काकू खूप आवडतात. जर कोना आण्टी भाभी काकू वहिनी ला सीक्रेट झवाझवी करायची असेल तर मला नक्की मेल करा. माझा ईमेल आयडी [email protected] हा आहे.

माझा हा अनुभव खूप आधीचा आहे. मी कोल्हापूर बेळगाव च्या भागात शिक्षणाला होतो. त्यावेळी आमच्या घराशेजारील वहिनी सोबत हे घडलं. त्यांचं नाव रेश्मा होत. त्या एकदम अंगाने मस्त भरगच्च होत्या. ३६ ३२ ३८ अशी त्यांची अंग भरणी होती. त्यांचं वय त्यावेळी ३२ -३३ असेल.

अंगाने भरीव मादक टरारून गच भरीव मासल गोल गरगरीत गांड. टणक बॉल आणि थुलथुलित गोरे पान मासल पोट आणि ती सेक्साट खोल बेंबी. नुसतं आठवूनच माझा लवडा ताटला. जर तुम्हाला माझा लवडा बघायचा असेल तर मेसेज करा. माझा लवडा मस्त आहे ६.७+ इंच आणि सुपाडा तर एकदम मस्त चॉकलेटी आहे तुम्हाला नक्की आवडेल.

तर झालं असं त्या नेहमी माझ्या घरी येत जात असत. आणि मी त्यांना नेहमी बघून हसत खेळत गप्पा मारत असत. आणि एक वेळी त्या अचानक माझ्या बेडरूम मध्ये आल्या त्या वेळी मी पोर्न बघत लवडा बाहेर काढून चोळत हलवत होतो.अचानक आल्यानं माज लक्ष न्हवत. मी आपला माझा चोकलेटी सुपाडा बोटान चोळत हातानं हलवत होतो. त्या पान तसाच मला हलावतान बघत उभ्या होत्या. त्यांचं लक्ष हलवतेल बघण्यात होत. नंतर मला समजलं त्या आल्यात. मग मी लगेच लवडा झाकून घेतला चादरीत. आणि त्यांच्याकडं बघत लाजलो.

त्या माझ्याकडं बघून हसत आत गेल्या. माझी इकड फाटली होती. पण त्यांनी काही सांगितलं नाही घरी. उलट त्या जाताना हातानं मस्त ह असा इशारा करत आपल्या घरी गेल्या. मग एक दिवस मी त्यांच्या घरी गेलो असताना त्या एकट्याच होत्या. मी त्यांना घरी न सांगितल्या साठी आभार मानले. 

त्या हसत म्हणाल्या अरे कोण तर पटव की एखादी. स्वतः हलवून का त्रास घेतोस. त्यावर मी म्हणालो आता तुम्हीच बघा माझ्यासाठी एकाधी. आणि डोळा मारला त्यावर त्या म्हणाल्या तुला कशी आवडते सांग मग बघते. त्यावर मी हळूच गांडीला माझा लवडा घासत कानात हळूच बोललो. मला तुमच्या सारखी भरगच्च अस्सल हवी. 

आणि लवडा त्यांच्या गांड ला घासत हळूच कानाजवळ मानेला ओठ ठेवून किस घेतला. त्यावर त्या मागे फिरत म्हणाल्या. मग काय माज लग्न झालं नसतं तर मीच तयार झाले असते. त्यावर मी म्हणालो अहो घ्यायला लग्न थोडीच करावं लागतं. म्हणत त्यांची गांड चोळत चोळत मानेवर चावा घेत त्यांचं तरतरीत बॉल काच कान दाबत मागून घट्ट मिठी मारून अंगावर अंग घासून काढू लागलो.

त्या पन आता मागे फिरून मला लाडात कानाखाली मारत म्हणाल्या होय का . आणि मग मी लगेच त्यांच्या गुलाबी लुसलुशित गुलाबी ओठांना माझ्या ओठात घेवून चोखू लागलो. ही माझी पहिलीच वेळ असल्याने त्या वेळी मी त्यांना अधाशी पणाने किस करू लागलो.त्यांना घट्ट मिठीत घेऊन आवेगाने चुंबन घेऊ लागलो. त्यांना श्वास पान घेता येईना. माझी जीभ त्यांच्या तोंडातून लाळ चाटत होती. त्यांचे गुलाबी होत मी एकसारखे चुपत होतो. त्याही मला जोरात मिठीत धरून चोखायला देत होत्या. आम्ही बराच वेळ असाच चुंबन घेत उभे होतो. 

मी आता तसाच त्यांचं ब्लावूज मध्ये हाथ घालून बॉल चोळत दाबू लागलो. त्यांनी माझ्या कानाखाली मारत स्वतः हुक काढत म्हणाल्या. योग्या तुला काही दम धीर आहे की नाही. एवढ्या जोरात कोण दाबत का बॉल बाईचे. त्यावर मी त्यांना सॉरी म्हणालो. माझी पहिलीच वेळ आहे त्यामुळं राहवलं नाही .

त्यावर त्या म्हणाल्या अरे गंमत केली आणि परत माझ्या तोंडात तोंड घालून स्मूच करू लागल्या. मग मी त्यांच्या बॉल ना जोरात पिळत निप्पल ना बोटांच्या मध्ये पकडून जोरात चींगरून कुस्करू लागलो. त्यांच्या तोंडातून अहह आह ओह हळु रे योग्या दुखतंय जास्त. म्हणत म्हणत त्या सित्कार काढू लागल्या.

मग पटणक त्या बाहेर जाऊन दरवाजा लावून परत मला बेडुममध्ये घेऊन गेल्या. आम्ही स्मूच करत करत गादीवर पडून कधी त्या माझ्या वर तर कधी मी त्यांच्या अंगावर अस करत गोल गट्या खत चुंबन घेत होतो. त्यांची साडी मी काढून ब्लावूझ आणि ब्रा काढून मस्त भरगच्च बॉल चोळत चोळत आता तोंडात घेवुन चोखू लागलो.

त्यांच्या परकर लूज करून माझ्या हातात त्यांच्या गोऱ्यापान मांड्या कुरवाळत चोळत त्यांना अंगाखाली घुसळून काढू लागलो. त्या जोरात कण्हत आह आह ऊह उह अग बाई आह योग्या चोख अजून आह आह योग्या घे अजून जोरात चोख. अस करत माज दोड बॉल वर दाबत होत्या माझी केस ओढून उपटत अवेशान मला मांड्यात घट्ट पकडून आवळत होत्या.

आता मी त्यांच्या मासाल गोऱ्यापान पोटावर कीस करत खोल बेंबी मध्ये जीभ फिरवत चाटू लागलो. त्यांच्या पुच्चीला हातानं कुरवाळत चोळत होतो. आता माझ्या गरम गरम तोंडातून निघणारे स्वास त्यांच्या मांड्या मध्ये फुंकत. हळुवार गोऱ्यापान मांड्या वर दातान चावा घेत लव्ह बाईट्स करू लागलो.

त्या नुसतं मांड्या वर मांड्या घासत माझ्या डोक्याला पूच्चीवर दाबू लागली. मी त्यांच्या जाळीदार निकरवरून हळुवार माझे गरम श्वास फुंकु लागलो. आणि त्यांच्या पूच्चीचा मादक वास सुंगत सूंगत हळूच पुच्चीला ओ करून तोंडात घेऊन गरम श्वास पुच्चीत भरू लागलो. जसा फुग्यात हवा भरतात ना तसच मी निकर बाजूला करून पूर्ण तोंडात pucchi घेत माझे गरम गरम श्वास पुच्चीत फुकत होतो.

आता मी माझी रसरशीत जीभ त्यांच्या पुच्चीच्या फटीत फडफडवत पुच्चीच्या ओठांना जीभेने चाप्त्या मारत चाटू लागलो. त्या नुसतं आह आह योग्या चोख अजून आह आह आह ओअह येस माझ्या राजा ओह. अस जोर जोरात सित्कर काढत माझे केस जोराने उपटत तर कधी गादीवर पंजे आवळून मण्यात माज डोकं दाबून पुच्चीवर आवळत होत्या.

आता मला पण सहन होत न्हवत मी बॉल चोळत दाबत गांड थोपटत. माझे कपडे काढून टाकले. माझा लवडा मस्त ६.७+ इंच डोलत त्यांना दाखवत हातानं हलवून दाखवू लागलो. माझ्या लवड्याच्या सुपाडा एकदम मस्त आहे. जर कोणाला बघायचा असेल तर मी फोटो दाखविन. मला [email protected] ह्यावर मेसेज करा. मी हलवत असताण त्या गपकन उठून माझ्या लवड्याला हातात घेऊन. 

माझ्या लवड्या ने आपल्या गालावर चापट्या मारून घेत सुपाडा बाहेर काढत त्यावर जीभ फिरवत गपकन तोंडात घेवुन चोखू लागल्या. त्यांच्या तोंडातून लाळ आणि गरमिन मला जाम सुखद वाटत होत. त्या एका लयीत माझा लवडा चोखून काढत होत्या.मी त्यांचे केस पकडून आत बाहेर करत लवडा चोखून घेऊ लागलो. 

आह आह ओ ओ येस करत हातानं त्यांचे बॉल दाबत तर कधी निपल ना चिमटीत पकडुन कुस्करत होतो. त्यांच्या तोंडातल्या गर्मिन माझ्या अंगावर शहारे येत अंगावर काटा येत होता. आता मी त्यांना पटकन खाली झोपवून त्यांच्या अंगावर झोपून चुंबन घेऊ लागलो. आमची एकमेकांची जीभ तोंडात जणू एकमेकांशी लढाई करत होत्या.आता त्यांच्या अंगावर असतांनच त्यांनी ड्रॉवर मधून कंडोम काढून माझ्या लवड्याला चोळत लवड्याला घातला. आमचं स्मूच सुरूच होते. आता त्यांनी माझा लवडा पुच्चीवर घासत सेट करून माझ्या डोळ्यात बघत माझ्या गांडी वर चाप्ती मारत मला इशारा केला.

मी आता जोरात कच कान गांड वर खाली करत कच कच पूर्ण लवडा आत घातला. आणि जोरात मिठी मारून स्मूच करत कच कच लवडा पुच्चीत आत बाहेर करत झवू लागलो. आह आह आह पच पच आह ओ थप आवाज पूर्ण रूम मध्ये घुमू लागला. 

आमच्या तोंडातून आह आह योग्या चोख अजून घाल आह आह ओह ओह आणि अंगाला अंग घासत थप थप आवाज. आणि पाणावलेल्या पुच्चीत लवडा आत बाहेर होताना पच्च पच् पच आवाज वातावरण अजूनच कमधुंध करत होता. आम्ही मिशिनरी पोज मध्ये एकमेकांच्या अंगाला घुरफ्टून कामक्रिडेचा आनंद उपभोगत होतो.

मस्त एकमेकांना आलिंगन देत मिठी मारून मनसोक्त झवाझवी करत करत एकमेकांच्या डोळ्यात बघत स्मूच करत करत. आता त्यांच्या मसाल भरीव मांड्या खांद्यावर घेवून कच कच पाच पाच करत त्यांचं दना कुटून काढू लागलो. माझ्या प्रत्येक ठोक्याला त्यांचे बॉल टणा तन हिंदकळत उड्या मारत हलत होते. मी मध्येच बॉल दाबत दाबत ओढून पिळत कुस्करत खालून दणके मारत झवत होतो.

आता मी परत त्यांना डॉगी स्टाईलने करत मागून गोऱ्यापान मसल गुबगुबीत गांडीला चप चप चापट्या मारत  मागून पुच्चीत लवडा घालून कच कच कच जवून काढू लागलो. माझ्या दनक्या दनक्या सोबत माझ्या होत्या चप चप करत त्यांच्या गांडीचे जणू चुंबन घेत होत्या आसं वाटत होत. त्या पान गांड मागे पुढं करत मला झवू देत होत्या. 

मी मध्ये मध्ये एका हातानं केस पकडुन एका हातानं ढुंगणावर चापट्या मारत झवू लागतो होतो. त्या पान बेभान होऊन झवून घेत होत्या. आता त्यांची गांड लालसर झाली होती. मी वाकून गांडी वर किस करत त्यांना खाली झोपवून त्यांच्यावर चडून परत झवू लागलो.

त्या आह आह योग्या चोख पार कुटून घ्या माझा दाना राजा. आह आह आह ओह मुहह मुह आह करत मला घट्ट मिठी मारून झवून घेत होत्या. आता मध्येच मी पूर्ण लवडा पुच्चीत घालून घट्ट मिठी मारून माझी गांड गोल गोल फिरवत तर कधी वर खाली मागे पुढं करत होतो. मला माझ्या लवड्याची जाणीव त्यांच्या पूचीतल्या प्रत्येक अवयवाला करवून द्यायची होती.

त्या माझ्या केसांत हाथ फिरवत माझे ओठ चोखत माझ्या पाठीवर बोट ऋतवून चुंबन घेत होत्या. आता परत जोरात झवून काढू लागलो. आणि आता त्यांच्या पूच्चीन गरम गरम काम रसाचा फावर्यान माझ्या लवड्याला अंघोळ घालायला सुरू केली. त्यांच्या अंगावर रोमाचीत शहारे येत असतानचं माज पान अंग थरथरू लागल. आणि मी पण माझ्या फवऱ्यान त्यानं अंघोळ घालून शांत तसाच एकमेकांच्या अंगावर पडून राहिलो एकमेकांना मिठी मारून.


तर मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो कशी वाटली माझी गोष्ट नक्की कळवा . मी सध्या मुंबई मध्ये जॉब करत आहे. जर कोना आण्टी भाभी काकू वहिनी मुलीला माझ्या सोबत सीक्रेट एन्जॉय करायचं असेल तर नक्की मेसेज करा. माझा ईमेल आयडी आहे [email protected] . आणि हो माझी एक फॅटसी आहे मला रात्र भर नागडं होऊन बाईच्या पुच्चीत लवडा घालून मिठी मारून झोपायच आहे. बघू केव्हा योग येतो तो.

Loading

1

0

You cannot copy content of this page