पहिल्यांदा पुण्यात झवण्याचा आनंद मिळालाcreare magazin online

हॅलो फ्रेंड्स माझ नाव प्रवीण जाधव. मी २८ वर्षाचा साधारण बांधाचा मुलगा आहे. मी मुंबई मध्ये राहतो आणि ऑफिस जॉब करतो.  मी स्वभावाने शांत राहणार मुलगा आहे. माझ्याशी बोलण्याची इच्छा असेल तर तुम्ही मला माझ्या ई-मेल [email protected] वर संपर्क करू शकता.

मी इथे माझ्या बरोबर घडलेल्या काही खऱ्या गोष्टी सांगणार आहे.

मी जेव्हा २२ वर्षाचा होतो तेव्हा मला कामासाठी पुण्याला जाण्यास मिळाले. हि पहिली वेळ होती माझ्या जीवनात जेव्हा मला वेगळ राहण्यास मिळणार होत. माझ्या कंपनीने नवीन ऑफिस पुण्यात उघडले आणि मला पुण्यास येण्यास आणि तिथेच १ वर्ष राहण्यास सांगितलं गेल. काम चांगल असल्याने मला जॉब सोडता आला नाही. आणि घरातल्यांची पण जाण्याची परवानगी दिली. मी पुण्यात आलो आणि इथे एका बिल्डिंग मध्ये  शेअर फ्लॅट मध्ये राहत होतो. माझ्या बरोबर अजून २ मुलं होती. मला पुण्यात येऊन दोन दिवसचं झाले होते. मला इथे खूप मजा येऊ लागली. पूर्ण मोकळ पणे मी इथे काहीही करू शकत होतो आणि कोणी बोलणार पण नाही.

मी रोज रात्री सेक्स विडिओ बघून हलवत असे. मला जाणवल कि पुण्याला आल्या पासून मला खूप जास्तच सेक्स चढत आहे. मला सारख हलवायच मन होत असे. मी वेग वेगळे सेक्स विडिओ बघू लागलो आणि मजा घेऊ लागलो. रात्री सुद्धा मी पूर्ण नागडा झोपत असे माझ्या रूम मध्ये.

एके दिवशी रात्री रोज च्य प्रमाणे ११ वाजता मी सेक्स विडिओ बघण्यास सुरु केल. विडिओ बघत असताना मला मुला -मुलांचे सेक्स विडिओ मिळाले. मी ते वागण्यास सुरु केल. का माहित नाही पण मला ते बघण्यास आनंद वाटू लागला. मी १४ वर्षाचा असताना माझ्या चुलत भावाने माझा खूप फायदा घेतला होता. तो मला रात्री घरी असताना माझ्या कडून त्याचा लंड हलवून घेत असे. माझ्या गांडीला दबवून तिच्या बरोबर खेळात असे. मला नागड करून माझ्या गांडीत लंड टाकून माजी गांड मारत असे.

सेक्स विडिओ बघताना मला ते सर्व आठवू लागल. त्या विडिओ मध्ये एक मुलगा दुसरा मुलाचा लंड चोकत होता पूर्ण तोंडाच्या आत टाकून. ते बघून मला हि आदी भावाचा लंड चॉकलेला आठवल. मग त्या मुलाने दुसया मुलाला वाकून उभ केल आणि मागून त्याची गांड मारायला सुरु केली. ते बघून माझ्या पण गांडीला खाज येऊ लागली. मी लगेच माझी चड्डी काढली आणि पूर्ण नागडा झालो आणि माझ्या गांडीत एक बोट टाकून आत बाहेर करू लागलो.तो विडिओ बघून खूप गरम झालो मी आणि मी एक बोट गांडीत आणि दुसऱ्या हाताने लंड हलवायला सुरु केल आणि पाणी गळे पर्यंत जोर जोरात हलवत होतो. काही वेळात सर्व पाणी निघाला लंडातून आणि मग झोपून गेलो. त्या दिवशी खूप चांगली झोप लागली. दुसऱ्या दिवशी जेव्हा सकाळी उठलो तेव्हा एक वेगळीच इच्छा जाणवू लागली. मला पण तस करायची हौस होऊ लागली.  पण मनात एक भीती पण होती कि कस होणार. कस मी एका मुलाला करायला सांगणार.

तर मी फेसबुक वर बघू लागलो. मला काही ग्रुप मिळाले जिथे मुलं मुलं सेक्स बद्दल बोलत असतात. तेव्हा बोलता बोलता मला एक मुलगा फेसबुक वर मिळाला. त्याच नाव विजय होत. तो हि रेंट च्या घरात राहत होता. त्याने मला मेसेज केला. पुढे बोलता बोलता त्याने सांगितलं कि तो हि पुण्याचा आहे. आणि त्याच वय  २५ वर्ष आहे. मला वाटलं हा एक्दम बरोबर मुलगा आहे जो मला पाहिजे होता. काही दिवस असच आमच बोलणं झाल. आणि त्याने भेटायचं ठरवलं.

विजय ने एक दिवस ठरवला त्याच्या घरी भेटण्यासाठी. त्याच्या बरोबर राहणार मुलगा गावी गेला होता आणि आता तो फक्त एकटाच होता घरी. ठरल्या प्रमाणे मी ८ वाजता विजय च्य फ्लॅट वर पोचलो. त्याचा फ्लॅट मोठा होता आणि त्यात त्याचा वेगळा रूम होता. मी आत जाताच त्याने बाहेर चा दरवाजा बंद केला आणि मला त्याच्या रूम मध्ये बसण्यास सांगितलं. मी आत गेलो आणि रूम मध्ये बसलो होतो. तो पाणी घेऊन आला आणि मला त्याने दिले. मी पाणी पीत होतो कि माझ्या लक्षात आले कि विजय माझ्या कडे एक्दम टक लावून बघत आहे.

मी पाण्याचा ग्लास ठेवला बाजूला टेबल वर तेव्हड्यात विजय ने मला खेचून जवळ घेतल आणि मला घट्ट मिठी मारली. आणि माझ्या पाठीवर हात फिरवू लागला . मग विजय माझ्या हातावर किस करू लागला. खूप वेळ किस करत होता. मग त्याने मानेवर किस केल. आणि किस करत करत त्याने माझ tshirt काढल. मी सुद्धा त्याच tshirt वर करून काढून टाकल. आता विजय एक्दम रंगात आला होता. त्याचा हात माझ्या पाठीवर फिरत होता. मग विजय किस करत करत खाली जाऊ लागला. त्याने माझ्या निप्पल वर किस करायचा सुरु केल. तो निप्पल होठांमध्ये पकडून खेचत होता. त्याचा त्या कृत्याने मी एक्दम गरम होऊ लागलो.

मग त्याने मला निप्पल वर किस करत माझ्या जीन्स च्या पेंट च बटण उघडल. आणि जीन्स ची चैन खाली केली आणि पूर्ण पंत काढून टाकली. आता मी फक्त चड्डी वर त्याच्या समोर उभा होतो. त्याने पण त्याचे tshirt आणि शॉर्ट पेंट कडून टाकली आणि मला घट्ट मिठी मारली. त्याने मला घट्ट धरून ठेवल आणि खालून तो त्याचा लंड माझ्या लंडावर घासत होता. विजय च अंग मला खूप गरम लागत होत. तो एक्दम तापला होता.

विजय ने मग मला खाली बसवल. मी त्याची चड्डी दोन्ही हाताने पकडली आणि खाली खेचून टाकली. आता विजय पूर्ण नागडा झाला होता. त्याचा लंड पूर्ण ताठला होता. मी त्याचा लंड हातात धरला आणि हलवत माझ्या तोंडा जवळ नेहल आणि त्याचा गुलाबी भाग जिभेने चाटू लागलो. तो मी चाटून चाटून गुलाबी भाग पूर्ण ओला केला. मग हळूच लंड मी तोंडात घुसवला आणि पूर्ण आत तोंडात धरून ठेवला. मग मी तोंडात लंड आत बाहेर करू लागलो. चोकून चोकून मी विजय चा लंड पूर्ण ओला केला. आता विजय पूर्ण तापला होता. त्याने माझ डोकं दोन्ही हाताने धरल आणि जोर जोरात लंड माझ्या तोंडात आत बाहेर करू लागला. विजय पूर्ण लंड जबरदस्ती आत टाकत होता.

काही वेळ त्याने माझ तोंड झवलं मग त्याने मला उठवल आणि स्वतः वाकून उभा राहिला आणि मला त्याची गांड चाटायला सांगितली. त्याची गांड मागून खूप भारी दिसत होती. मी त्याच्या गांडीवर हात फिरवला आणि गांड दाबली आणि मग किस केल पूर्ण गांडीवर. मग मी जीभेने गांड चाटायला सुरु केल. मी त्याची गांड फाकवली आणि पूर्ण जीभ आत टाकून चाटली. विजय च्या गांडीचा होल पण चाटला. मग गांड चाटून झाल्यावर विजय ने मला झोपवलं उलट आणि माज्य गांडीवर किस करू लागला. तो खूप वेळ माझ्या गांडी बरोबर खेळात होता. कधी गांडीला चावत होता, चाटत होता आणि लंड गांडीला घासत होता. मग विजय ने माझ्या पण गांडीचा होल चाटला आणि मग त्याने मला उठवल आणि स्वतः झोपला सरळ आणि मला लंडावर बसायला सांगितलं. मी त्याच्या लंडावर बसलो आणि लंड गांडीत टाकला आणि वर खाली करू लागलो.

विजय च्य तोंडून आवाज येऊ लागला तो डोळे बंद करून ओरडू लागला.

आह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह अह्ह्ह अह्ह्ह
आह्हह्ह अह्ह्हह्ह
आह्ह अह्ह्हह्ह

अह्ह्ह अह्ह्ह
अह्ह्ह

काही वेळ असच चालू होत मग त्याने मला ओणव उभा केला आणि तो मागे गेला आणि माझी कमर घट्ट पकडली आणि गांडीत हळू हळू लंड घुसवलाआह्ह्ह अहाहा काय मस्त वाटू लागल.

विजय ने गती वाढवली आणि जोर जोरात मागून माझी गांड मारू लागला.

मी पण आता जोर जोरात ओरडू लागलो . अह्ह्ह अह्ह्ह आह्ह ऊ ऊऊऊउ ऊऊ अह्ह्हह्ह आह्हह्ह हा हा ह्ह्ह्ह आह्हह्ह अह्ह्ह
अह्ह्हह्ह

विजय पण खूप तापला होता. तो जोर जोरात आता माझी गांड मारू लागला. त्याने खालून माझा लंड धरला आणि धक्के मारत तो लंड पण माझा हलवू लागला. काही वेळात माझ पाणी निघाल. पण विजय माझा लंड पकडून जोर जोरात गांड मारतच होता. खूप वेळ गांड मारून झाल्यावर त्याच पाणी निघणार होत तर त्याने लगेच त्याचा लंड बाहेर काढला आणि मला सरळ समोर बसवल आणि माझ्या तोंडात लंड घुसवला आणि डोकं घट्ट पकडून तोंडात लंड आत बाहेर करू लागला. काही वेळात त्याच सर्व पाणी माझ्या घस्यात उडाल आणि मला ते पूर्ण पियुन टाकाव लागला. पूर्ण गरम गरम पाणी माझ्या घस्यात आत जाताना जाणवल.

मग विजय शांत झाला आणि त्याने लंड बाहेर काढला आणि तो बेड वर झोपला असाच नागडा.

त्या दिवशी पाहल्यांदा झवायची मजा आली. माझ्या गांडीची खूप वर्षाची खाज आज मिटली होती. मग मी काही वेळाने घरी निघून गेलो आणि परत भेटण्याचा विजय ने ठरवलं.You cannot copy content of this page