पहिल्यांदा बायकोची जुनी chatting मिळाली तिच्या boyfriend बरोबरचीहॅलो मित्रानो,

मी तुम्हाला मी आणि माज्य बायको बरोबर घडलेला काही खऱ्या गोष्टी सांगणार आहे. ह्या गोष्टी फक्त मला माहित आहे. माझ्या बायकोला सुद्धा काही गोष्टी नाही माहित.

माझ नाव अमित पाटील. मी मुंबइ ला राहतो. माझ वय २७ वर्ष. माझ लग्न अरेंज मॅरेज पद्धतीने १ वर्षा आदी झाल. मी आणि माझी बायको अश्विनी आम्ही दोघं खूप कुश आहोत आणि लग्ना पासून मिळणारे सर्व सुख अनुभवतोय. माझी बायको शांत स्वभावाची आहे पण मॉडर्न आहे. तिला लहान कपडे घालायला खूप आवडता तर ती घरात मॉडर्न ड्रेस च घालते. आम्ही नवरा बायको दोघे परिवारापासून वेगळे फ्लॅट मध्ये राहतो. माझ्या बायको च शरीर ३४ २८ ३४ आहे. रंग गोरा आणि उंची ५ . ५ इंच. माझी उंची ५ . ७ इंच.

तुम्ही जर माझी आदींची कथा वाचली नसेल तर ती आदी वाचून घ्यावी पूर्ण प्रकरण जाणून घेण्यासाठी. इथे पहा. Amit Patil Stories

एकदा माझी बायको तिच्या आई च्य घरी राहायला गेली होती आठवडा भर साठी. मी घरी एकटा होतो. नेहमी प्रमाणे रात्री जेवून मी माझा लॅपटॉप घेऊन बसलो. आज बायको पण नव्हती तर मी रात्री ११ वाजता मूवी बघायचा विचार केला. मी लॅपटॉप चालू करून ई-मेल बघायला गेलो तर तिथे माझ्या बायकोच ई-मेल आदीच लॉगिन होत. माझी बायको पण माझा लॅपटॉप वापरात असे तर चुकून राहिला असेल अस मला जाणवल. मी तिचाई-मेल बंद करायला जाताच होतो पण विचार आला जरा ई-मेल बघूया कोणा कोणाचे ई-मेल माझ्या बायको ला येतात. मी काही दिवसाचे ई-मेल बघितले पण काही खास नव्हते. बँक चे ई-मेल होते.

मग मी विचार केला कि लग्न आदींचे ई-मेल बघतो. कारण माझ्या बायको बरोबर लग्न आदी कोणी होत का तिच्या जीवनात ह्या बद्दल कधी बोललो नव्हतो मोकळे पनाने. मी मागे मागे ई-मेल बघू लागलो. आता मी लागण्याच्या २ वर्षा आदींचे ई-मेल बघत होतो. तेव्हा मला त्यात एका मुलाचे खूप ई-मेल सापडू लागले.त्या मुलाच नाव वैभव होत. मी वेवस्तीत बघितल तर मला समजल ते ई-मेल नव्हते. ते chatting चे बॅकअप file होती. मला कळाल कि chatting ची बॅकअप ऑटोमॅटिक इथे save झाली असेल आणि माझ्या बायकोला माहित नसेल.

प्रत्येक ई-मेल मध्ये एक attachment होती. मी एक एक मेल डाउनलोड करू लागलो लॅपटॉप वर. आदी २ attachment मध्ये फक्त साधारण बोलणं होत. मग तिसऱ्या file मध्ये वैभव ने लिहिलेल होत. मी अस करणार आहे तुझ्या बरोबर. आणि माझ्या बायको ने लिहिल होत मजा येईल. पण मला नक्की कळालं नाही कि कश्या बद्दल हे बोलत आहे. मग माझ्या लक्षात आला कि ह्या फाईल बरोबर अजून फाईल आहे. ती झिप फाईल होती. मी ती उघडली तर त्यात मला लहान लहान फोटो दिसत होते. मी आदी पहिला फोटो ओपन केला मोठा करून तर ते बघून मी स्तब्द झालो. तो फोटो एक्दम पूर्ण लॅपटॉप च्य स्क्रीन वर मोठा उघडला. त्यात समोरच एका बाईची मोठी गांड होती आणि मागून मुलगा तिच्या पुचित लंड टाकून होता.तो फोटो बगताच, माझा लंड ह्या विचाराने ताटला कि वैभव ने माझ्या बायकोला असा नागडा झवतानाचा फोटो पाठवला होता आणि माझ्या बायको ने लिहिल होत मजा येईल. म्हणजे तिने हे सर्व फोटो बघितले आणि तिने त्यावर होकार दिला. मी मग उसुकतेने बाकी फोटो पण बघू लागलो. दुसया फोटो मध्ये. एक बाई खाली बसली होती आणि मुलगा तिच डोकं पकडून तिच्या तोंडात लंड घुसवत होता. पुढे फोटो बघताना मी एक्दम गरम झालो. सर्व फोटो झवाझवीचे होते.

ते फोटो बघून मला अजून उसुक्ता वाटू लागली कि अजून ह्या दोघांनी काय काय केल आहे. मग मी परत ई-मेल वर जाऊन पुढच्या फाईल बघू लागलो. मला पुढच्या फाईल मध्ये एक अजून chatting मिळाली त्यात वैभव माझ्या बायकोला बोलत होता.

काल मूवी बघताना मला खूप मजा अली सिनेमा गृहात. माझ्या बायको ने त्यावर लिहिल होत, काय आवडल तुला. मग वैभव ने लिहिल होत. तुझे होठ खूप रसिले होते. तुझे बॉल मस्त नरम झाले आहेत. दाबून खूप मजा अली. तुझ्या पुची ला हात लावताच माझा हात भाजला. खूप गरम झाली होती पुची. मग बोट पुचित टाकून जेव्हा मी पुची ला हलवली तेव्हा माझा लंड एक्दम ताठला.

बायकोने उत्तर दिल होत. मला पण तुझा लंड हातात घेताच कस तरी होऊ लागल. खूप मस्त वाटत होत तुझा लंड हातात धरून.

मग वैभव ने लिहिल होत. हो मी एक्दम वेडा झालो जेव्हा तू माझा लंड हातात घट्ट धरला आणि हलवू लागलीस वर खाली. लंडातून पाणी निघे पर्यंत माझा जीव वर खाली होत होता. अस वाटत होत कि आता कुठे तरी तुला घेऊन जाऊ आणि कचा कचा झवू नागडं.

त्यावर माझ्या बायको ने उत्तर दिल. हो मला पण अस वाटत होता कि कुठे तरी जाऊन पूर्ण नागड व्हाव.

मग वैभव च उत्तर आल. आपण कुठे तरी लॉज ला जाऊया. मला खूप झवायची इच्छा होतेय. त्यावर माझ्या बायको ने पण सहमती दिली होती.

त्याच ते chatting वाचून आता मी एक्दम गरम झालो होतो. माझ्या डोळ्यासमोर दृश्य दिसत होता त्यात वैभव माझ्या बायकोचे बॉल जोरात दबवत आहे. आणि माझी बायको वैभव चा लंड हातात धरून हलवत आहे सिनेमा गृहात.

माझा लंड एक्दम ताटाला होता. मला काळत नव्हत मी काय करू. मी माझी पेंट आणि चड्डी दोन्ही कडून पूर्ण नागडा होऊन बसलो. आणि रूम ची लाईट सुद्धा बंद केली आणि पूर्ण काळोख करून आता खुर्चीवर बसलो होतो लॅपटॉप समोर टेबलावर ठेवून.

मग मी पुढची chatting वाचायला सुरु केली. पुढच्या chatting मध्ये ते लॉज ला जाऊन आल्यावर घडलेल्या गोष्टी बद्दल बोलत होते. वैभव ने विषय काढला होता. आणि त्याने लिहिल होत खूप चांगला अनुभव होता कालचा. त्यावर माझ्या बायको ने लिहिले, हो मला पण खूप मजा आली.

तुझे कपडे काढताच मी वेडाच झालो होतो. तू नागडी खूप छान दिसतेस. खास करून मला तुझे मोठे गुबगुबीत स्तन खूप आवडले. अस वाटत होता कि सारख दाबत राहू. मग तुजी ती मोठी गांड. आह्ह्हह्ह अह्ह्ह काय मस्त होती ती गांड. हात लावताच तुझ्या गांडीला माझा लंड पूर्ण ताठला.

माझ्या बायकोने त्यावर उत्तर दिल होता. हो मला पण तू बॉल आणि गांड दाबलीस तेव्हा भारी वाटलं.

मग वैभव बोलला, मला तुझ्या पुची शी प्रेम झाल आहे. तिची चव अजून पण माझ्या जिभेवर आहे. मला आता सारखी तुझी पुची चाटण्याची इच्छा होतेय.

मग बायकोने उत्तर दिल. ओह्ह मग ये रोज चाटायला. माझ्या पुचीला पण तेच पाहिजे. कोणी तरी येऊन रोज तिला चाटाव.मग वैभव ने लिहिल. तुझी पुची झवताना तर अस वाटत होत कि तुला झवतच राहू. जेवढे पण शॉट मारले झोपून, उभे राहून, कुत्र्या सारखे, सर्व माझ्या डोक्यात बसले आहेत ते.

ते वाचून आता माझा लंड एक्दम डुलायला लागला. माझा लंड वर खाली डुलत हळू हळू पाणी बाहेर सोडू लागला. माझ्या डोक्यात मला माझी बायको झवताना दिसत होती. वैभव तिला बेड वर नागड झवताना दिसत होता. त्या विचाराने माझ्या पूर्ण शरीरात वीज जाऊ लागली. मी उठलो आणो रूम मध्ये फिरू लागलो. माझ्या लंडाला खूप खाज अली होती. आता वाटत होता कि आता माझी बायको इथे असती तर तिला पूर्ण नागड करून रानडे सारख झवलं असत.

मी माझ्या ताणलेल्या लंडाला दोन्ही हाताने मारू लागलो. माझी स्वतःची गांड दाबत लंड हातात धरून हलवू लागलो. मग बायकोच्या कपाटातून तिची ब्रा आणि चड्डी काढली आणि तिला तोंडावर ठेऊन तिच्या चड्डी चा आणि ब्रा चा वास घेऊ लागलो. तिची चड्डी माझ्या लंडाला घासली. तिची चड्डी माझ्या पूर्ण शरीरावर घासली. आता माझ पाणी निघणार होत. तर मी तिची चड्डी आणि ब्रा बेड वर ठेवली आणि जोर जोरात बायकोला शिव्या देत लंड हलवू लागलो. माझी पूर्ण सीमा पार झाली होती आणि पाणी कधीही निघणार होत. मी हलवण्याची गती वाढवली आणि काही क्षणात माझ्या लंडातून जोराचा फवारा उडाला आणि बायकोच्या ब्रा वर आणि चड्डी वर पूर्ण उडाला. काही पाणी माझ्या बेड वर दूर वर उडाल.

मग काही वेळाने मी शांत झालो. पण त्या दिवशी. माझे माझ्या बायको कडे बघण्याचे विचार बदलले. का जणू पण मला वैभव बरोबर केलेली झवाझवी आवडू लागली. अस वाटू लागल माझ्या बायको ने अजून अस कराव. त्या दिवशी मी पहिल्यांदा एवढा तापलो होतो आणि लंडातून पाणी काढण्याची एक वेगळीच मजा अली.

मी ते सर्व ई-मेल डाउनलोड करून घेतले आणि माझ्या स्वतःच्या ई-मेल वर save करून घेतले म्हणजे ते नंतर वाचता येईल. मी खूप थकलो होतो म्हणून झोपून गेलो आणि उदय अजून काय करता येईल आणि ह्या गोष्टीला कस पुढे नेहता येईल ह्य बद्दल उदय विचार करण्याच ठरवलं.

पुढे काय केल मी ते लवकरच मी लिहेन आणि तुमच्या बरोबर share करेनYou cannot copy content of this page