पहिल्यांदा लंड तोंडात घेण्याचा अदभूत अनुभव 

हॅलो फ्रेंड्स माझ नाव दिव्या नारणेकर आहे. मी २८ वर्षाची युवती आहे. मी ऑफिस मध्ये जॉब करते. मी इथे माज्य जीवनाच्या काही अनुभवलेल्या गोष्टी सांगणार आहे ज्या मी कधी कोणाला आज पर्यंत सांगितल्या नाही. ह्या सर्व गोष्टी खऱ्या माज्य जीवनात घडल्या आहेत. माझी उंची ५.६ फूट, रंग गोरा, शरीर ३४-२८-३६. तुम्ही मला [email protected] वर मेसेज करू शकता

मी आणि माझे परिवार सर्व आम्ही गावी गेलो होतो मे महिन्यचा सूटही मध्ये. मी तेव्हा 19 वर्षांची होती. दोन दिवस झाले होते आम्हाला गावी येऊन.  एकदा सकाळी एक मुलगा आमच्या घरी आला आणि आजी बरोबर बोलत उभा होता. नंतर मला आजीने सांगितलं कि तो आपल्याच गावातला राहणार आहे. तो दोन घर सोडून पुढच्या घरात राहतो. नंतर तो पूजेच्या दिवशी मला परत दिसला, खपू गावकरी होतीये आणि त्याच घरची लोक पण होती. तेव्हा मला थिटे तो येऊन भेटला आणि त्याची ओळख दिली. त्याचा नाव त्याने अविनाश सांगितलं. अविनाश दिसायला सावळा, बारीक शरीर, ५.८ फूट उंची आणि 20 वर्षाचा मुलगा होता

त्या दिवस पासून तो नेहमी माज्य कडे जाता येता बागत असे आणि हसत असे. एकदा सकाळी असच गावातली लहान मुलं माज्य काकांच्या मुलांबरोबर घरात खेळात होती. तर मी पण त्य्नाच्या बरोबर घरात खेळू लागली. आम्ही लपाछुपी खेळात होतो. आम्हाला खेळताना बघून अविनाश पण घरी आला आणि खेळायला लागला आमच्यासोबत. माझ्या लक्षात आला त्याची नजर सारखी माझ्यावरच आहे. घरात आता मी आणि लहान मुले आणि अविनाश होता आणि आजी आत स्वयंपाक घरात जेवण बनवत होती. माझे आई वडील दुसऱ्या गावात पाहूणांच्या घरी गेले होते तर ते आता संघ्याकाळी येणार होते. आमच घर मोठ असल्यामुळे लपण्यासाठी खूप खोल्या होत्या.

आता आम्ही खेळायला सुरवात केली. आदी एका लहान मुलाचा डाव होता तर आम्ही लपण्यासाठी गेलो. मी एका खोलीत आत गेली आणि लपली. असा दोन तीन डाव झाले आणि नंतर एका डावाला मी आतल्या खळीत गेले तेव्हा माझ्या मागोमाग अविनाश पण आला. मी त्याला बोलले माज्य मागे नको येऊ. पण तो नाही एकला. आणि आत खळीत घुसला. मी दरवाज्यच्य कडेलाच उभी राहिली आणि वाकून बाहेर बगत होती. अविनाश माझ्या मागे उभा होता. अचानक त्याने माज्य पाठीला हात लावला आणि मी शरारली. मी त्याला हळू आवाजात बोलली काय करतोय आणि परत बाहेर बगायला लागली. त्याने परत थोड्या वेळाने माझ्या पाठीवर हात ठेवला आणि वरून खाली हात फिरवू लागला. ह्या वेळी मी त्याला काहीच बोलली नाही आणि अशीच उभी होती. तो हळू हळू खाली जाऊ लागला. मला कस तरी होऊ लागल.

पहिल्यांदा कोणत्या मुलाचा हात माज्या शरीराला जवळून स्पर्श झाला होता. वेगळच वाटत होत. आता अविनाश पाठीवर हात फिरवत फिरवत कमरे पर्यंत पोहचला. तो खाली हात फिरवत जाणार होता तेव्हड्यात आतून आजीने मला हाक मारली. आणि मी लगेच तीतून निघाले आणि स्वयंपाक घरात गेले आणि आजीने सांगितल्या प्रमाणे डब्यातून मसाला कडून दिला.मी परत आले आणि खेळ परत सुरु झाला होता, आता मी परत त्याच रूम मध्ये गेले, तर अविनाश तितेच उभा होता, त्याने जी शॉर्ट पंत घातली होती त्यात त्याचा लंड पूर्ण ततला होता, मी बघून पण न बगितल्या सारख केल आणि परत आदी प्रमाणे बाहेर बघत पाठ करून उभी राहिली. मला आता भीती वाटू लागली कि आता हा काई करेल. आदीच त्याचा लंड ताटाला होता तर काई करेल तो ह्याच विचारात मी होती तेव्हड्यात मला माज्य गांडीवर काही तरी टोचल्या सारख जाणवल. मला आदी कळाल नाही कि काय आहे ते. मग मला लक्षात आला कि अविनाश आपला उभा लंड टेकवत आहे. मी काही न बोलता अशीच उभी राहिली. तो अजून जवळ आला आणि त्याने माझ्या कमरेवर पकडल दोन्ही हाताने आणि पूर्ण लंड गांडीवर दाबून धरला आणि हळू हळू घासू लागला गांडीवर.

मग त्याने एक हात गांडीवर नेला आणि गांड दबवायला लागला. मी अशीच बाहेर वाकून बागेत उभी होईतो. हळू हळू दाबत दाबत त्याने माज्य दोन्ही पायाच्या मधून हात पुढे नेला आणि पुचीवर फिरवू लागला.त्याच्या त्या स्पर्शाने पुची एकदम नाचायला लागली. तिच तापमान वाढू लागल. आता हळू हळू माज्या पण पुचीला खाज सुटायला लागली आणि ती ओली होयला लागली. अविनाश खूप वेळ असाच माज्य पुचीवर हात फिरवत होता आणि दुसरा हाताने गांड दबावात होता. मधेच हात माज्य बॉल वर नेहून बॉल दाबू लागला आता तो पण पूर्ण तापला होता, त्याचा हाताची गर्मी माज्या बॉल वर मला जाणवत होती. मला आता राहवत नव्हता.

मी लगेच बाहेर वाकून बघितल कोणी आहे का, तर लहान मुलं पण आता बाहेर पडवि वर जाऊन खेळात बसली होती आणि आजी आत होती. घरात आता समोर कोणी नव्हता. तर मी लगेच मागे फिरली आणि अविनाश ला घट्ट मिठी मारली. आणि त्याच्या ओठावर किस करायला लागले. मला काही समजत नव्हत मी काय करतेय. पण मला आता राहवत नव्हता मी जोर जोरात किस करू लागले. तेवढ्यात अविनाश ने दोन्ही हात मागे नेहले आणि माजी गांड दोन्ही हाताने दाबून धरली आणि जोर जोरात गांड दाबू लागला आणि पुढे त्याचा लंड माज्या पुची भोवती फिरत होता.तोडा वेळ किस करून मी त्याला सोडल आणि मागे झाले. तर त्याने लगेच पकडून मला जबरदस्ती खाली बसवल. मी पण ढोपरावर बसले आणि तो बोलला लवकर तोंडात घे. मी आदी त्याला नाही बोले. पण त्याने माझ डोकं पकडल आणि परत तोंडात घेण्याचा इशारा केला. मी थोडी घाबरलेली होती. पहिल्यांदा अस कोणाचा लंड समोर भागणार होती आणि तोंडात घेणार होती. पण आतून मला पण लंड बगण्याची खुप इशा झाली होती. तर मी अविनाश ची शॉट पेंट दोन्ही बाजूने कमरेवरून पकडली आणि हळू हळू खाली घेतली. त्याचा लुंड आत अंडरवेर वरून ताठलेला आता माज्य समोर दिसत होता. तो एक्दम सरळ झाला होता. अस वाटत होता कि फाडून बाहेर येईल. मी आता त्याची अंडरवेर बाजूने दोन्ही हाताने पकडली आणि हळू हळू खाली खेचू लागले. ती आंडेरवेर तोंडी खाली अली पण लंड ताटला असल्यामुळे अडकून गेली आणि येत नव्हती सहज खाली.

तर अविनाश ने खेचून खाली काढायला सांगितली. मी जोरात खेचली आणि खेचतच अविनाश चा लंड उडया मारत बाहेर आला आणि डोलायला लागला माझ्या समोर. तो माझ्या विचार पेक्षा काही जास्तच मोठा दिसत होता. आणि जाड पण होता. त्याचा गुलाबी रंगाचा टोक दिसत होत. आणि मग माजी नजर त्याच्या लटकत असणाऱ्या गोट्यां कडे गेली. त्याचा लंडावर एकही केस नव्हत. मी थोडा वेळ असच त्याचा लंड बघत राहिले काही न बोलता. तेव्हड्यात अविनाश ने परत माझा डोकं धरल आणि मला तोंडात घायचा इशारा केला आणि लंड माज्य तोंडा जवळ आणला. मी पण हळूच त्याचा लंड हातात धरला आणि त्याच्या गुलाबी टोकाला चाटू लागली. त्याचा लंडाचा तुरट असा स्वाद येत होता. मग मी हळूच लंडाला तोंडात घेतल. आणि हळू हळू आत गुसवल. आणि चोकू लागली. त्याचा लुंड खूप मोठा झाला होता आणि तो माज्य तोंडात पूर्ण घुसत नव्हता. तरी सुद्धा मी प्रयत्न करत होती आत टाकण्याचा. तेव्हड्यात अविनाश तोंडातून आवाज करू लागला

आह्ह अहाहाहा अह्ह्ह अहाहाहाहा
अहाहाहाहा अह्ह्ह दिव्या आहाहाहा अहाहाहा आह्हह्ह.

आणि त्याने मजा डोकं धरल दोन्ही हाताने आणि लंड माझ्या तोंडात टाकला आणि जोर जोरात आत बाहेर करू लागला. मी त्याला दूर करणायचा खूप प्रयत्न केला पण तो काही मला सोडेना. त्याने माझ डोकं घाट धरल होत. आणि लंड जोर जोरात आत घुसवू लागला. त्याचा लंड आत जात नव्हता तरी तो डोकं पकडून जबरदस्ती आत घुसवू लागला. माझ्या पूर्ण तोंडातून लाल लंडावरून खाली पडू लागली तरी तो जोर जोरात आत बाहेर लुंड घुसवत होता आणि माझ नाव घेत होता.आह अहाहा अहहहह अहाहा
अहाहाहाहा दिव्या
अहाहाहाहा आहाहा
अहाहा अह्ह्ह अह्ह्ह झवाडी

ते एकूण माजी पण पुची तापली. मी पण माज्य पुचीवर हात नेला आणि पुची चोळू लागली.

थोड्य वेळाने त्याने स्पीड वाढवली आणि जोर जोरात आत बाहेर लंड करू लागला आणि अचानक माज्य तोंडात एक गरम पदार्थ पूर्ण आत गळ्या पर्यंत उडाला. तेव्हड्यात माझ पण पुचीतून पाणी आल.

अविनाश च्या लंडातून निघालेल पदार्थ पूर्ण पणे गरम होत आणि घट्ट होत. मला कळाल नाही काय झाल. त्याने असच तोंडात माझ्या लंड धरून ठेवल आणि अजून एकदा तो पदार्थ माझ्या तोंडात उडाल. मी पूर्ण तोंड मजा उघड ठेवल आणि ते बाहेर पडू लागल. आणि मग त्याने लंड बाहेर काढला तर मला दिसल कि पांढऱ्या रंगाचा पदार्थ लंडातून बाहेर आला ते माझ्या तोंडात उडाला. ते पदार्थ काही माझ्या तोंडात गेल आणि काही मी बाहेर काढल. मग मी उठले आणि अविनाश ने पण आपले कपडे घातले आणि आम्ही दोघे पण बाहेर आलो. बाहेर निघताना अविनाश ने परत एकदा माझे बॉल जोरात दाबले आणि गांड दाबून गांडीवर जोरात एक फटका मारला. आणि हसत बाहेर आला.

मी गेले आजीची मदत कराल स्वयंपाक घरात आणि अविनाश बाहेर निघून गेला.

असं पहिल्यांदा मला एका मुलाचा लंड बघिण्यास आणि तोंडात घेण्यास मिळालYou cannot copy content of this page