पहीला धडा – Hot Marathi Stories

सरकारी कर्मचारी म्हणजे पैसाच पैसा. हे मी ओळखून होतो आणि म्हणूनच मी कॉलेज करत करत परीक्षा देऊन एका खात्यात मोठ्या अधिकारी हुद्द्यावर कामाला लागला होतो. माझा हुद्दा मोठा असल्याने माझ्या हातात खूप अधिकार होते.

मी रुजू झालो न झालो तोच माझी बदली एका खडे गावात झाली देखील. मी नाराज झालो. कारण मला शहरात राहायची सवय झाली होती आणि त्यामुळे मला असा प्रश्न पडला होता कि मी खेडेगावात अड्जस्ट होईन कि नाही याचा. त्यामुळे मनातून मला त्या गावी जाण्यात फार काही रस नव्हता.

पण नाईलाज असल्याने मी एकादशी तिथे रुजू झालोच. मी काम चालू केले तेव्हा खूप कर्मचारी गैरहजर होतो. माझ्या केबिन मध्ये बसून मी सगळ्यांचा आढावा घेत होतो. मी रुजू होऊन साधारण पंधरा दिवस झाले होते. बाकी सगळे कर्मचारी कामावर रुजू होत होते पण एक मात्र अजूनही आली नव्हती. मला समजेना कि काय नेमके कारण आहे ते.

शेवटी साधारण महिनाभर झाल्यावर त्या दिवशी मला त्या कर्मचाऱ्याचे दर्शन झाले. सुरेखा नाव होते तिचे. मी सुरवातीस त्या गैरहजर कर्मचाऱ्यावर जाळ काढायचे ठरवले होते. पण जेव्हा मी सुरेखाला बघितले तेव्हा मात्र मी गर्भगळीत च झालो.

साधारण तीस एक वर्षाची सुरेखा दिसायला देखणी तर होतीच पण तिची फिगर कमालीची मादक होती. उंच असल्याने तिची फार उठून दिसायची. अस्सल गावरान कोंबडी असल्यासारखी होती ती. तिला बघून माझा पळून गेला. तिने तिची ओळख करून दिली आणि ती कामाला लागली. माझ्या केबिन मध्ये बसून मी सी सी टीव्ही मधून सगळ्यांना काम करताना बघत असे. त्यात भर पडली होती सुरेखाची.

सुरेखा माझ्या केबीन बाहेर च बसायची. एका बाजूने मला ती स्पष्ट दिसायची. तिच्या डाव्या बाजूने तिच्या साडीचा भाग उघडा पडायचा. त्यातून मला तिच्या ब्लाउज मध्ये लपून बसलेल्या भरदार छातीचे दर्शन होत असे. ते बघून माझे कामात लक्ष लागायचे नाही. त्यातूनच तिचे गोरेपान पोट पण उघडे पडलेले दिसायचे. त्यामुळे तर माझा सोटा कमालीचा वळवळ करत असायचा.

This content appeared first on new sex story .com

आणि आम्ही शांत झालो. तिला माझे वीर्य प्यायचे होते. तिने माझा सोटा पुन्हा लगेच तिच्या तोंडात घेतला आणि त्यालाच चोकून चोकून मोठा केला. अवघ्या काही क्षणात माझा सोटा पुन्हा कडक झाला.

तिने चोकून चोकून तो पूर्ण गाळला. त्यातून आलेले वीर्य तिने तिच्या योनीत न घेता सगळे तोंडात घेतले आणि ते पिऊन टाकले. ती पण मग खूपच समाधानी झाली. तेव्हा पासून मी नियमितपणे सुरेखा ला ठोकू लागलो होतो. माझ्या केबिन मध्ये पण मी तिला दाबत बसू लागलो होतो आणि ती पण मला पाहिजे तेव्हा माझा सोटा चोकून देऊ लागली होती. अश्या प्रकारे मी जोवर तिथे होतो तोवर सुरेखा माझी रखेल च असल्यासारखी मी तिला वागवत होतो.

हा माझा पहिला प्रयत्न आहे

Reply me on Instagram

vishu_enjoyero

This story पहीला धडा appeared first on dead

You cannot copy content of this page