पाच मुलांच्या समोर माझी पुच्ची

हेलो मित्रांनो मी रितिका आहे आणि मी उत्तर प्रदेश मध्ये एका गावात राहाते आहे. माझे वय २५ वर्षे आहे. मित्रांनो आज मी तुम्हाला सर्व माझ्या लाडक्या मित्रांना माझी एक खरी घटना सांगणार आहे आणि माझा पहिला सेक्स अनुभव सांगणार आहे. मित्रांनो ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी शाळेत शिकत होते. मी जेव्हा १० वी ला होते आणि तेव्हा ही घटन माझ्या बरोबर घडली होती. मी आज पर्यंत ती घटना विसरू शकले नाही आहे. मला आज सुद्धा ते सर्व चांगल्या रीतीने माहित आहे जे माझ्या बरोबर घडली होती कारण ते सर्व पहिल्यांदा झाले होते आणि माझा पहिला अनुभव खूप चांगला होता आणि मी त्याची पूर्ण मजा घेतली होती.

मित्रांनो मला त्या वेळी या सर्व गोष्टींच्या बद्दल काही माहिती नव्हते आणि जास्त काही माहिती नव्हते, कारण मी आता आता जवान जाली होते आणि माझ्या शरीराने हळू हळू त्याचा आकार बदलायला सुरुवात केली होती. मला त्या सर्व गोष्टींची खूप मजा येत होती. मित्रांनो मी एकदम ठीक ठाक माझा रंग गोरा आणि लहान बुब्स थोडी बाहेर निघालेली गांड आणि मी त्या वेळी मी सायकल घेउन माझ्या शाळेला जात होते. आमच्या कोलोनीची काही मुले पण त्याच शाळेत शिकत होती आणि मी त्यांना भैया म्हणून हाक मारत होते.

ते पावसाचे दिवस होते आणि एक दिवस सकाळी शाळेला जाताना आम्ही सर्व भिजलो होतो, आणि आम्ही लोक पावसाने वाचण्या साठी एका अर्धा बनलेल्या घर मध्ये गेलो आणि तिथे उभे राहिलो होतो आणि मग आम्ही पाऊस कमी होण्याची वाट पाहू लागलो. जी मुले माझ्या बरोबर थांबली होती त्याची नावे रवी, मनीष, अंकित, सुजल, आणि अरविंद होते.

मित्रांनो सुजल थोडा काटकुळा होता आणि त्याला जास्त पाण्याने भिजलेला असल्याने खूप थंडी वाजू लागली होती, तर त्या सर्वांनी त्याला सांगितले कि तू तुझे कपडे काढून त्यांना पीळ आणि त्यांना थोडा वेळ पसरून ठेव आणि मग थोडे वाळले कि मग घाल. मग सुजल ने त्याची शर्ट काढून टाकली आणि मग त्याने त्याची पेंट पण काढून टाकली होती आणि त्याला कपडे काढताना पाहून बाकीच्या सर्व मुलांना पण कपडे काढायची इच्छा झाली आणि त्या सर्वांनी पण एक एक करून त्यांचे शर्ट काढून टाकले. आता त्या सर्वांना एकत्र बिगर शर्ट असलेले पाहून मला फार विचित्र वाटत होते पण त्यांना त्याने काही पण फरक पडत नव्हता आणि ते एकदम फ्री होऊन फिरत होते आणि त्याना मी तिथे होते या गोष्टी ने काही फरक पडत नव्हता. थोड्या वेळाने मी पण त्यांच्या सारखे वागू लागली आणि त्यांच्या कडे पाहू लागले तेव्हा अचानक रवी ने सुजल ची चड्डी हाताने पकडली आणि एक झटका देऊन ओढली आणि खाली सरकवली आणि मग काय ते सर्व त्याच्या वर तुटून पडले आणि त्यांनी त्याला पूर्ण नागडे करून टाकले.

आता त्याला खूप लाज वाटू लागली होती आणि तो त्याचा लवडा लपवत होता आणि खूप रागात पण आला. मला पण ते सर्व काही पाहून हसू येऊ लागले आणि तो हे पाहून गरम झाला आणि त्यांना तर काही म्हणले नाही आणि तो माझ्या वर तुटून पडला आणि मला खाली पाडले आणि मग माझी स्कर्ट वर केली आणि मग माझी पेंटी हाताने पकडून खाली ओढली. तेव्हा अचानक पेंटी माझ्या पाया मध्ये अडकली त्यामुळे पूर्ण निघू शकली नाही. पण त्याने मला पकडलें आणि माझे पाय एकदम उघडले आणि त्यामुळे त्या सर्वांना माझ्या दुर्लभ पुच्ची चे दर्शन झाले आणि माझी कोवळी पुच्ची पाहून ते सर्व जण खूप खुश झाले होते. मला पण माहिती नाही कि मला त्यावेळी काय झाले आणि मला त्या गोष्टीचे अजिबात वाईट वाटले नाही आणि मी तर माझे पाय स्वतः जास्त उघडले तेव्हा सुजल ने माझे पाय सोडून दिले होते. आता ते सर्व माझ्या कडे येऊन उभे राहिले आणि मी असेच माझे पाय दुमडून पडून राहिले होते.

Marathi Zavazavi  मोठ्या वयाच्या कुवारी मुलीला जवले

मग रवी म्हणाला कि अरे बघ जरा तुझे तर आता पासून केस येऊ लागले आहेत आणि ते पण खूप सारे आणि मला तेव्हा काही तरी वाटले आणि मी पटकन माझे दोन्ही पाय बंद करून टाकले तर ते सर्व जान मिळून मला म्हणाले कि प्लीज थोडा वेळ तरी पाहू दे ना. मग मी त्यांना संगीतले कि इतका वेळ तर पहिली ना? तर मग मनीष म्हणाला कि आता आम्ही तुझी पाहून घेतली आहे तर मग आता तू आमच्या कडून का लपवत आहेस. आता अजून काही वेळ पाहायला दे ना आणि असे म्हणून त्याने माझे गुडघे पकडले आणि ते परत उघडले आणि मग मी पण त्याला काही जास्त विरोध केला नाही आणि ते उघडले आणि मग मी बसून माझी पेंटी पूर्ण काढून टाकली. मग मी उभी झाले आणि मी स्कर्ट घातलेली असल्याने माझी पुच्ची जाकली गेली. मग मनीष म्हणाला कि अरे बघ तुझे सर्व कपडे घाण झाले आहेत. मित्रांनो मी खाली पडल्याने आणि खाली सर्व ओले असल्याने माझ्या कपड्या वर खूप घाण लागली होती. आणि मग सर्व मुले मिळून मला म्हनालि कि तू तुझे सर्व कपडे काढ आणि ते पाण्याने धुऊन टाक आणि मग त्यांच्या तोंडून हे ऐकून मी त्यांच्या कडे खूप रागाने पहिले.

मग मनीष म्हणाला कि आता आम्ही सर्वांनी तुझी पुच्ची तर बघून घेतली आहेच ना, मी तुला आता समजवले ना, मग काय प्रोब्लेम आहे आणि मग तो स्वतः माझ्या जवळ आला आणि माझी स्कर्ट काढायचा प्रयत्न करू लागला पण मी त्याला एक वेळा थांबवले आणि मग मी त्याला म्हणाले कि भैया मी त्या टाईप ची मुलगी नाही आहे जसे तुम्ही मला समजत आहात मी माझे कपडे तुमच्या सर्वांच्या समोर काढू शकत नाही आहे मला खूप लाज वाटते आहे प्लीज तुम्ही मला समजून घ्या जरा. तुम्ही सर्वांनी मिळून माझी ती पाहून घेतली आहे आणि तरी मी तुम्हाला काही सुद्धा म्हणले नाही आहे आणि याचा अर्थ तुम्ही असा समजू नका कि मी आता तुमच्या समोर एकदम माझे सर्व कपडे काढून टाकेन आणि मी नागडी होईन. तेव्हा रवी पटकन म्हणाला कि ते काय? तू आम्हाला फक्त एक वेळा ‘ती’ या वस्तूचे नाव सांगून टाक तर मी तुला एक मार्ग सांगेन ज्याने तुझे कपडे पण स्वच्छ होतील आणि तुला आमच्या सर्वांच्या समोर एकदम नागडे पण व्हावे लागणार नाही.

मग मी म्हणाले कि असे कसे होईल? मग तो मला म्हणाला कि तू आधी ‘ती’ चा अर्थ सांग मग मी तुला तो मार्ग सांगेन, मग मी त्याला म्हणाले कि मी सांगते मी तुला एकदम खरे सांगते कि मी ‘ती’ चा अर्थ तुम्हाला सर्वांना सांगेन. पण त्या आधी तो मार्ग सांगून टाक. तर तो म्हणाला कि नाही तू नन्तर आम्हाला ‘ती’ चा अर्थ सांगणार नाहीस हे आम्हाला माहिती आहे. आणि त्यामुळे तुला आधी ‘ती’ चा अर्थ सांगावा लागेल.

मग मी म्हणाले कि भैया मी तुम्हाला वाचन दिले आहे कि मी त्याचा अर्थ सांगून टाकेन तुम्हाला, तरी तुम्ही माझ्या वर विश्वास करीत नाही आहात आणि असे पण मला तर रोज तुमच्या बरोबर येणे जाने असते, मला एवढ्या लहान गोष्टी साठी तुमची मैत्री थोडेच संपवायची आहे. मग तो म्हणाला कि चल आता जरा लक्ष देऊन ऐक तू वर जाऊन बघून घे छत तर उघडी आहे आणि तू तिथे जाऊन तुझे कपडे काढून पावसाच्या पाण्या मध्ये सर्व कपडे धुऊन टाक आणि मग ते चांगले पिळून झाले कि तू त्यांना परत तुझ्या अंगावर घाल आणि मग खाली आमच्या कडे ये. इथे आजू बाजूला कोणती उंच इमारत नाही आहे आणि असे पण इतक्या पावासात कुठे काय एवढ्या दुरून दिसणार आहे. आहे कि नाही ही चांगली आईडिया.

पृष्ठे: 1 2

प्रतिक्रिया व्यक्त करा

आपला ई-मेल अड्रेस प्रकाशित केला जाणार नाही. आवश्यक फील्डस् * मार्क केले आहेत