पार्क मधे झवलो प्रियांकालानमस्कार,

मी सिद्धार्थ, वय वर्ष 30, राहणार मुंबई.. ही माझी पहिली कथा आहे.. आता पर्यंत मी “चावट कथा” ह्या वेब साईट वर कथा वाचत आलो… तरी जास्त वेळ न घालवता मी माझा पहिला अनुभव मांडत आहे….

वर्ष 2013 ला बी. कॉम ची परीक्षा दिली आणि सुट्टीची मजा घेत होतो.. बी. कॉम होईपर्यंत एक सुद्धा मुलगी माझ्या आयुष्यात नव्हती..त्याचं कारण म्हणजे माझं भाग्यश्री…भाग्यश्री वर जवळ जवळ आठ वर्ष एकतर्फी प्रेम करत होतो… त्या आठ वर्षात मी तिला एकतीस वेळा प्रपोज केला पण शेवटपर्यंत ती माझ्या आयुष्यात आलीच नाही…. तस खूप मुली माझ्या मागे होत्या पण मला भाग्यश्रीच हवी होती…

असो तर परीक्षा झाली आणि मी त्या सुट्टीचा आनंद घेत होतो… एक दिवस अचानक रात्री एका अनोळखी नंबर वरून मेसेज आला. मला वाटल मित्र मस्करी करत असतील, पण तो नंबर प्रियांकाचा होता… प्रियांका म्हणजे आमच्या कॉलेज मधली हुशार मुलगी आणि तेवढीच गर्विष्ठ… तेव्हा पासून आमचं बोलणं सुरु झालं…त्या बोलण्या बोलण्यातून आमचं एक मेकांवर प्रेम झालं… आग दोन्ही बाजूने लागली होती तर प्रियांकाने मला प्रपोज केला आणि आमच्या नात्याला सुरुवात झाली… काळजी आपळुकी प्रेम आता खूप झालं होत.

प्रेम प्रेम करता करता वेळ आता गेम करायची आली होती… तस आम्ही मेसेज वर चावट बोलणं सुरु केल होत पण आम्हाला अजून पर्यंत संधी मिळाली नव्हती सेक्स करायची. त्यावेळी आम्हाला लॉज वर जायची भीती वाटत होती आणि आमच्या घरातील माणसे कधी बाहेर कुठे गेलेच नाही.. तर एक दिवस आम्ही बाहेर फिरायला जायचं ठरवलं..ठिकाण ठरलं बोरिवली नॅशनल पार्क, प्रियांका त्या दिवशी पिवळा कुर्ता आणि ब्लॅक जीन्स घालून आली होती… नॅशनल पार्क ला जाऊन आम्ही चालत खूप आत जंगलात जाऊन बसलो….थोडा वेळ बोलून झालं आणि प्रियांका सरळ माझ्या मांडीवर येऊन बसली… तिझ्या स्पर्शाने माझा लंड खडकन जागा झाला.. माझे ओठ तिझ्या ओठात कधी गेले समजलेच नाही… खूप वेळ किस करत करत माझा हात तिझ्या बॉलला दाबू लागला…

प्रियांका चांगलीच पेटली होती मी नंतर हात सरळ कुरत्याच्या आत घालून तिझे बॉल कुस्करू लागलों… इकडे प्रियांकाचे हात माझा लंड चोळायला व्यस्त झाले होते… थोड्या वेळाने मी माझा लंड बाहेर काढून हातात दिला.. माझ्या लंडला बघताच प्रियांकाचे डोळे मोठे झाले… मी हळूच तिला नजरेने खुणावले तस प्रियांकाने त्यावर किस केली… मी आजू बाजूला नजर फिरवली तिकडे आम्हाला बघायला कोणी नव्हते…

तस मी माझा लंड प्रियांकाच्या तोंडात दिला… आह्ह आह्ह हळू हळू माझ्या तोंडातून आवाज निघू लागला खाली प्रियांका लॉलीपॉप तोंडात घेऊन चुपावा तसाच लंड चोखत होती आता माझा लंड आठ इंच लांब आणि कडक झाला होता….माझी पहिलीच वेळ होती कोणत्या तरी मुलीच्या तोंडात माझा लंड असण्याची….काही वेळात पिचकारी मधून पाणी यावं तशीच पिचकारी प्रियांकाच्या तोंडात सोडली..माझं सर्व पाणी प्रियांकाने तोंडात घेतला परत एकदा माझ्या लंडाला जिभेने साफ करून प्रियांका बाजूला झाली….पाणी लगेच बाहेर आल्यामुळे माझा लंड बारीक झाला होता पण मला प्रियंकाला आज काही ही करून झवायचे होते… तसंच प्रियांका ला मी खाली झोपवले आणि तिझी पॅन्ट काढायचा प्रयत्न करू लागलो पण तिने आधी नकार दिला. मग मी पॅन्ट वरूनच तिझी पुच्ची चाटायला लागलो त्यामुळे प्रियांका गरम होयला लागली..

हीच संधी बघून मी प्रियांकाची पॅन्ट तिझ्या ढोपरपर्यंत खाली ओढली.. तिझ्या गोऱ्या गोऱ्या मांडीवर निळ्या कलरची फुलाफुलांची चड्डी शोभून दिसत होती.. पण त्या चड्डी आतल्या मादक पुच्चीला आज फाडायचं होत.. प्रियांका अस्वस्थ झाली… तिझी पुच्ची माझ्या स्पर्शाने पाजरायला लागली होती. मी वेळ न घालवता  सरळ चड्डी खाली करून माझ तोंड तिझ्या मांडीत खुपसलं आणि पुच्ची चाटू लागलो…..

नको नको आह्ह आह्ह मादक आवाज प्रियांकाच्या तोंडातून निघत होता पण तिझ्या हाताने माझं डोकं तिझ्या पुच्चीवर दाबून ठेवलं होत… आह्ह आह्ह बस, बस ना ह्या मादक आवाजाने मला अजूनच चेव आला माझी जीभ प्रियांकाच्या पुच्चीत घालून सरळ तिझा दाणा चाटायला लागलो थोड्यावेळात माझ्या जिभेवर मला एक वेगळीच चव जाणवली प्रियांकाचा पाणी आलं होत आणि त्याची चव मला आवडली होती…

प्रियंकाच पाणी आलं त्यामुळे ति शांत झाली.. मी सुद्धा तसाच तिझ्या अंगावर पडून राहिलो संध्याकाळ होयला आली आम्हाला आता निघायला उशीर होत होता… पण मी प्रियांकावर तसाच झोपून राहिलो त्यामुळे तिझ्या पुच्चीचा स्पर्श माझ्या लवड्याला झाला होता तो आता मार्ग शोधत होता प्रियांकाच्या बिळात घुसायला..

मी माझी पॅन्ट खाली करून हळू हळू लवडा प्रियांकाच्या पुच्चीला घासू लागलो…. प्रियांका गरम होऊ लागली तिला सुद्धा माझा लंड पुच्चीत घेयाची इच्छा होती. मी लगेच माझा लंड प्रियांकाच्या पुच्चीवर ठेवून आत सरकवण्याचा प्रयत्न करत होतो पण दोघांची पहिली वेळ होती त्यामुळे नीट जमत नव्हत शेवटी प्रियांकाने माझा लंड हातात पकडून पुच्चीच्या तोंडावर ठेवला तस मी जोरात धक्का दिला तस माझा अर्धा लंड आत गेला…

माझा लंड आत गेल्या मुळे प्रियंकाला वेदना होऊ लागल्या ती नको$ नको ना $ काढ बाहेर$ काढ ना प्लिज दुखतोय बोलून रडू लागली पण मी काही ऐकायच्या तयारीत नव्हतो मी अजून एक जोरात धक्का दिला तसा  माझा आठ इंच चा लंड प्रियांकाची पुच्ची फाडून आत गेला…

मी आता हळू हळू झवत होतो तेव्हा प्रियांकाला मजा येऊ लागली ती पण मला साथ देऊ लागली आह्ह आह्ह ह्म्म्म ह्म्म्म मादक आवाज  तिझ्या तोंडातून येत होते मी माझी कंबर खाली वर करून तिला चांगलाच झवत होतो वीस मिनटाने माझं पाणी येयाची वेळ झाली तस मी प्रियांकाला अजून घट्ट मिठीत घेऊन जोर जोरात धक्के मारायला लागलो तस तिझ्या तोंडातून आवाज येऊ लागला… हळू  हळू, आह्ह आह्ह हळू कर हळू कर..

त्याचवेळी माझं पाणी मी प्रियांकाच्या पुच्चीत सोडलं आणि तसाच तिझ्या अंगावर पडून राहिलो.खूप दिवसांची आमच्या दोघांची इच्छा पूर्ण झाली होती.. प्रियांकाने एकदा माझ्याकडे बघितले आणि विचारले खुष झालास ना, मी ‘हो ‘ म्हणालो तस तिने परत एकदा मला किस केल…

मी हळूच माझा लंड पुच्चीतून बाहेर काढला बघतो सर्व रक्त आणि प्रियांकाच पाणी माझ्या लवड्याला लागलं होत तस प्रियांकाने माझा लंड हातात घेऊन बाटलीतल्या पाण्याने स्वच्छ धुवून त्यावर किस केल आणि नंतर स्वतःची पुच्ची साफ गेली…लगेच सर्व कपडे घालून आम्ही बाहेर आलो…. माझी पहिलीच वेळ होती पण ह्या नंतर मी खूप मुलींना माझ्या लवड्याने खुष केल, करतोय, आणि करत राहीन.. अजून माझ्या कथा पोस्ट होतीलच. जर कोणाला माझ्या लवड्याची चव घेयाची असेल त्यांनी मला मेल वर मेसेज करा

Loading


0

1

You cannot copy content of this page