पुच्चीत लंड आत्मा थंडमी आता त्यांना खाली गादीवर झोपवून चपा चप जीभ त्यांच्या पुच्चीच्या पाकळ्या फाकवत. जीभ पूर्ण टोकदार करुन पुच्ची मध्ये घालून गोल गोल फिरवत चाटून काढू लागलो. त्यांच्या तोंडातून सित्कार निघून त्या माझे केस ओढत होत्या.

मी योगू मला अंगाने भरीव मासल गुबगुबीत बायका म्हणजे आण्टी भाभी काकू वहिनी खूप आवडतात. ही कथा अशाच प्रकारच्या एका आण्टी सोबत घडली. माझ्या मागील कथेत वाचलं असेल. माझा पहिला पुच्ची प्रवेश मी घरा जवळील आण्टीच्या रसरशीत पुच्चीत घालून लवड्याच सील फोडलं.

आता पुढे सांगतो नवीन वाचकांसाठी थोडा परिचय माज वय २७ वर्ष दिसायला छान आहे. सध्या मी मुंबई मध्ये जॉब करत आहे. आणि आजकाल रोज ४-५ वेळा हलवत असतो . जर कोना मुंबई मधील लेडीज ना सेक्रेट झवाझवी करायची असेल तर मला ईमेल करा किंवा google chat वर मेसेज करा. [email protected] ह्या वर. 

तर आमचं पहिल्यांदा झवाझवी झाल्यावर मी आणि त्या पण जाम खुश होत्या. मला तर मस्त ३६ ३२ ३८ अशा भरगच्च अंगाची बाई जोडीदार म्हणून भेटली होती. मी आता येता जाता डोळ्यांच्या इशर्यानाच आम्ही चाळे करत होतो दिवसा पण त्या घरी आल्यावर.

एकदा तर मी रूम मध्ये असतं मी त्यांना ओढून घेतले आणि गांड चोळत चोळत लीपलॉक किस करून जाम बॉल दाबले. आणि त्यांची साडी वर करुन पुच्ची चोळत चोळत स्मूच केलं. थोड्या वेळानी त्यांनी माझ्या घरी सांगून मला त्यांच्या मैत्रिणीच्या गावी जायचं कारण सांगून त्यांच्यासोबत जायची परवानगी मिळवली. आणि आम्ही बाईक वरून जाताना गावाबाहेर गेल्यावर. त्यांनी मला चिकटूनच बसत माझा लवडा चोळत बॉल माझ्या पाठीवर घासायला सुरवात केली.

मी गाडी हळू हळू चालवत मागे मान वळवून मध्येच किस करत होतो.आता काही तासात आम्ही त्यांच्या मैत्रिणीच्या गावी पोहोचलो. पाहतो तर काय त्यांच्या घराला कुलूप होत. मी रेशमा कड बघताच त्यांनी डोळा मारत. चावी घालून कुलूप उघडलं. आणि आम्ही त्यांच्या घरात आता दोघेच आहोत ह्या कल्पनेन तर माझ्या मनात आनंद मावेना. 

घरात जाताच मी त्यांच्या गांडी वर चपटी मारत मागून जोरात मिठी मारली. मला समजल की त्यांनी हवं तास आम्हाला झवाझवी करता यावी ह्या साठी हा प्लान केलेला. मी त्यांना घट्ट मिठी मारून गालावर मानेवर कानाला किस करू लागलो. त्यांनी पण मला घट्ट मिठी मारून स्मूच करायला सुरू केलं.

आम्ही भेभान पणे एकमेकांना आलिंगन देऊन तोंडात तोंड घालून जीभ एकमेकांच्या तोंडात घालून लाळ चाटत होतो. मी आता त्याची साडी काढत बॉल दाबत त्यांच्या मानेवर किस करत खाली येऊ लागलो. त्या पण माझ्या केसात हात फिरवत माझे डोकं दाबत होत्या त्यांच्या बॉल वर. 

मी त्याच्या गोऱ्यापान मासल पोटावर जीभ फिरवत चाटत किस करून मध्येच चावा घेत दातन लव्ह बाईट्स करू लागलो. त्या कामवासनेने विव्हळत विव्हळत माज तोंड दाबून चोखवून घेऊ लागल्या.आता मी त्यांच्या पेटीकोट मध्ये आत हाथ घालून त्यांच्या डेरेदार मासाल मांड्या ना चोळत चोळत पुच्चीला हाताच्या पंजात घेऊन कुस्करू लागलो. आणि आता पेटीकोट खोलून त्यांच्या गुलाबी पुच्चीच्या ओठांना जीभ बाहेर काढून हलकेच चाटायला लागलो.

त्या तोंडातून आह योग्या चोख अजून आत घाल खूप माजावर आलीय ही. हिचा माज उतरव माझ्या राजा आह आह योग्या करत माज डोकं अजून जोरात पुच्चीत घालून घेत होत्या. मी मध्ये मध्ये त्यांच्या डेरेदार नितंब म्हणजे गुबगुबीत मासल गांडीला चोळत चोळत चपट्या मारत होतो. 

माझ्या प्रत्येक फ्टक्याने त्यांची गांड गदा गदा हलत होती. मी आता त्यांना खाली गादीवर झोपवून चपा चप जीभ त्यांच्या पुच्चीच्या पाकळ्या फाकवत. जीभ पूर्ण टोकदार करुन पुच्ची मध्ये घालून गोल गोल फिरवत चाटून काढू लागलो. त्यांच्या तोंडातून सित्कार निघून त्या माझ्या केसात उपटत जोरात तोंड पुच्ची मध्ये घालून घेतं होत्या.

आता त्यांनी माझे कपडे काढून मला नागडं केलं. माझा ६.७+ छा लवडा डोलत त्यांना सलाम करत होता. त्यांनी माझा लवडा आपल्या गालावर मारुन घेत एक किस केला आणि माझा चोकलेटी तोपा बाहेर काढून गपकन तोंडात घेऊन चोखू लागल्या. माझा lund एकदम मस्त आहे आणि टोपा तर एकदम चोकलेटी आहे. जर कोणाला बघायचा असेल तर मला मेल करा. मी फोटो पाठवून देईन.आता तसाच त्या माझ्या अंगावर 69 पोज मध्ये येऊन माझा लवडा चोखायला लागल्या. आणि आपली पुच्ची माझ्या तोंडावर घासत मला इशारा केला. मी त्यांच्या पुच्चीत बोट घालून आता परत आत बाहेर करत जीभ आता घालून चोखू लागलो.

आम्ही दोघं एकमेकांना lund ani पुच्ची चोखायच सुख देत चोखत चोखत आनंद घेतं होतो . आता मी त्यांच्या गांडीला फाकवत त्यांच्या ढुंगणाला चावू लागलो त्यावर दाताचे ठसे उमटवत लव्ह बाईट्स करू लागलो. त्या कामवासनेने विव्हळत माझा पूर्ण लवडा आत बाहेर करत चोखू लागल्या. त्यांच्या गांडी वर चपट्या मारत मी परत पुच्ची चाटत रस पिऊ लागलो.

आता त्या सरळ माझ्या वर बसून मी आणलेला व्हॅनिला फ्लेवर च एक्स्ट्रा डॉटेड कंडोम लवड्याला घालून . आता पुच्ची च्या फटीवर लवडा चोळत. केस मोकळे सोडून कचकन गांड खाली आपटून पूर्ण लवडा आपल्या पुच्चीत घेवून माझ्या अंगावर झोपून. कचा कचा कचा कचा गांड वर खाली करत मला झवू लागल्या.

त्यांचे बॉल तना तन हिंदकळत उड्या मारत होते. मी आता सत खालून गांड वर खाली करत खालन झवू लागलो. माझ्या गोट्या चप चप करत त्यांच्या धुंगणाच जणू चुंबन घेऊ लागल्या असा वाटत होत. त्यांचे रेशमी केस विखरून माझ्या अंगावर इकडं तिकडं फिरत मला जास्त उत्तेजीत करत होते.

मला गुदगुल्या होत होत्या. आणि मी परत त्यांना घट्ट मिठी मारून स्मूच करत गांडी ला आवळून धरत खालून कचा कच कचा कच गांड वर खाली करत झवून काढू लागलो. आता तसाच मी त्यांना खाली झोपवून मिशिनरी पोज मध्ये मिठी मारून अंगावर अंग घासत झवू लागलो.

कचा कचा पच पच आह आह योग्या ओह माझ्या राजा महह आह योग्या करत त्या माझे तोंड दाबून धरत किस करत होत्या. त्यांच्या त्या गुबगुबीत अंगावर झोपून अंगावर अंग घासायचा तो क्षण खूप अविस्मरीय होता. मला असा नागडं झोपून एकमेकांना मिठी मारून झवत झोपायला खूप आवडतं. अजून कोणाला काय काय आवडतं सेक्स मध्ये मला नक्की सांगा. मला नवीन नवीन झवा झवीचे अनुभव घ्यायची खूप इच्छा आहे.

आता आमची झवाझवी आणि अंगाची घासा घासिन आम्ही जाम उत्तेजीत झालो होतो. त्यांनी मला घट्ट मिठी मारून मांड्यात जकडून स्मूच करत आता त्यांच्या रस रशित पुच्चीने माझ्या लवड्याला थरथरत शेकून काढायला सुरू केलं. त्यांची पुच्ची आतून माझ्या लवड्याला जणू दाबून गिळत आहे अस वाटू लागलं.

त्यांच्या अंगा अंगात शहारे उठत आणि ठार थरत घट्ट मिठी मारून त्यांनी पुच्चीतल्या कामरसान लवड्याला अंघोळ घालायला सुरू केलं. त्यांच्या ह्या प्रणय रम्य घट्ट मिठीत मला जाम सुखद अनुभव मिळत होता. आणि माझ्या लवड्या ने पण पिचकाऱ्या मरायला सुरू केलं . मी अंगाला झटके देत देत त्यांना घट्ट मिठीत घेऊन स्मूच करत तसाच लवडा पुच्चीत घालून त्यांचे बॉल दाबत चोळत तर कधी चोखत मानेवर किस करत त्यांच्या मिठीत जोपून राहिलो. 


तर कशी वाटली आमची झवाझवी नक्की कळवा. आणि मी सध्या मुंबई मध्ये जॉब करत आहे. जर कोण आण्टी भाभी वहिनी काकू ना जर सेक्रेट झवाझवी करायची असेल तर नक्की मला ई मेल करा. माझा ईमेल आहे [email protected] ह्यावर. मला शनिवार रविवार सुट्टी असते . आणि जर कोणाला काही गप्पा मारायच्या असतील तरी पण मेसेज करा.

Loading

0

3

You cannot copy content of this page