प्रयोग

तसा तो दहावी उत्तम गुणांनी पास झाला होता. त्याला ८२% गुण मिळाले होते. त्या काळात एवढे गुण म्हणजे आताचे ९०-९५%. त्याच्या वर्गातील सगळी चांगली गुण मिळालेली मुलं चांगल्या कॉलेजात ऍडमिशन मिळावं म्हणून धडपडत होती. त्यालाही पुण्याला शिकायला जायची खूप इच्छा होती. पण घरची परिस्थिती फारशी चांगली नसल्याने आपल्या वडिलांना हे झेपणार नाही हे त्याने ओळखले व आपली इच्छा कुणाला बोलूनही दाखवली नाही. त्याचे सगळे मित्र इतर चांगल्या नावाजलेल्या कॉलेजांमध्ये निघून गेले. त्याने मात्र त्याच्याच हायस्कुलमध्ये नव्याने सुरु झालेल्या ज्युनिअर कॉलेजात प्रवेश घ्यायचं ठरवलं. त्याच्यापेक्षा जास्त गुण असणारी सगळी मुलं दुसरीकडे गेल्याने त्याला सहजच प्रवेश मिळाला. तसेच वडिलांना त्यांच्या छोट्याश्या धंद्यात मदत करत त्याने हे गुण मिळवले याचं कौतुक शाळेतल्या सगळ्या शिक्षकांना होतंच. त्याच्या वाडीलांनाही आपण आपल्या मुलाच्या इच्छा पूर्ण करू शकत नाही याची सल होतीच पण त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. भाजीपाल्याच्या किरकोळ विक्रीतून तेवढे पैसे कमावणे अशक्यच होते. तसं तो बाहेर सगळ्या लोकांत मिसळून राहत असे आणि शाळेतही सर्व क्षेत्रात खूप बक्षिसे मिळवल्याने गावातील प्रतिष्ठित लोक त्याला ओळखत असत. त्यांनी त्याला मदतही केली असती परंतु त्याला त्यांच्यापुढे हात पसरणे योग्य वाटलं नाही.
त्याचं कॉलेज सुरु झालं. मोठं होऊन इंजिनिअर किंवा डॉक्टर होऊन खूप पैसे कमवायचे असं त्याच स्वप्न होतं. एका शिक्षकांनी त्याला स्वतःहून आपल्या खाजगी क्लासेस मध्ये मोफत प्रवेश दिला. तो जोमाने अभ्यास करत होता. अभ्यासाव्यतिरिक्तही इतर क्षेत्रातही त्याचं बक्षिसं मिळवणं चालूच होतं. शाळेतल्या शिक्षकांच्या गळ्यातला ताईत तर तो होताच पण आता त्याच्या वर्गातल्या मुलीही विनाकारण त्याच्याकडे पाहून गालातल्या गालात हसू लागल्या होत्या. गावाकडे शहरातल्या सारखं शाळेत मुलं मुली एकत्र राहत नाहीत. मुलींशी बोलणं तर दूरच त्यांच्याकडे पाहतानाही मूलं लपूनछपून पाहत. तशा त्याच्या वर्गातल्या बऱ्यापैकी मुली दहावीतही त्याच्याच वर्गात होत्या. पण दोन चार नवीन मुलीही आता त्याच्या वर्गात आल्या होत्या. त्यातली एक त्याला आवडलीही होती. इतर सगळ्या गोष्टी एवढ्या छान होत्या पण त्याला स्त्रिया आणि मुलींबद्दल वाटणारं कमालीचं आकर्षण मात्र त्याला त्रासदायक ठरत होतं. तास चालू असताना तो वाकून वाकून मुलींची शरीरे न्याहाळायचा. त्यांच्या नुकत्याच उमलू लागलेल्या छाताडांकडे बघण्याचा जुना छंद काही सुटता सुटत नव्हता. त्यात केमिस्ट्रीच्या होनराव मॅडम म्हणजे त्याला लागलेलं नवं खूळ! तिशी पस्तिशीतल्या मॅडम म्हणजे त्याच्या सर्वात आवडत्या शिक्षिका. अगदी घट्ट ब्लाउज, उघडी पाठ, कडक ईस्रीची चापूनचोपून नेसलेली साडी. फळ्याकडे पाहत जेव्हा त्या बोलायच्या तेव्हा एका बाजूनं साडीखालचं त्यांचं सपाट पोट आणि ब्लाउजने आवळून धरलेला स्तन त्याला दिसायचा. आपली पॅन्ट दोन्ही हातांनी दाबून धरत तो एकटक त्यांच्याकडे पहायचा. घरी गेल्यावर अर्धा अर्धा तास मॅडमला आठवून आठवून तो टॉयलेटमध्ये बसून रहायचा. मॅडम बोलायलाही जरा आगाऊ होत्या. त्या वयातील मुलांच्या मनातले विचार ओळखून त्या खोचक बोलायच्या त्यामुळे त्याच्या आगीत आणखीच भर पडायची.
कॉलेज सुरु होऊन महिना दोन महिने होतात न होतात तोच ‘होनराव मॅडम मुंबईला जाणार आहेत’ ही बातमी कॉलेजमध्ये पसरली. तो अस्वस्थ झाला. तशी कल्पना केली तरी त्याला गुदमरायला व्हाउल लागलं. एके दिवशी तो तडक मॅडमकडे गेला.
” मॅडम, तुम्ही खरंच कॉलेज सोडून जाणार आहेत? ” त्याने मॅडमना विचारलं.
” हो. का रे बाळा? ” मॅडमने त्याला विचारलं.
” नका ना जाऊ मॅडम! किती छान शिकवता तुम्ही? ” तो
” अरे माझ्या मिस्टरांची बदली झालीये तिकडे. मला जावे लागेल ना! ” त्यांनी त्याच्या डोक्यावरून हात फिरवला.
” मला तर आता कॉलेजात यायची इच्छाच होणार नाही आता! ” त्याचा चेहरा पडला.
” अरे नवीन तळपदे मॅडम येणार आहेत ना माझ्या जागी. त्याही छान शिकवतात आणि आणखी एक महिना आहे ना मी इथे! ” मॅडम
” पण…! ”
” वेडा आहेस तू. जा क्लासमध्ये जाऊन बस! ” त्याला काही न बोलू देता मॅडमने तिथून जायला सांगितलं. तो नाईलाजास्तव जाऊन वर्गात बसला. दोन दिवस त्याचं कॉलेजात बिलकुल लक्ष लागलं नाही. तिसऱ्या दिवशी सकाळी पहिलाच तास मॅडमचा होता. मॅडम नेहमीप्रमाणे वेळेवर वर्गात आल्या. त्यांच्यासोबत आणखी एक पंचवीस सत्तावीस वर्षांची तरुणी होती. मॅडमने एकदा त्याच्याकडे पहिले आणि त्यांनी त्या तरुणीची ओळख करून द्यायला सुरवात केली.
” मुलांनो, ह्या नीलिमा तळपदे मॅडम. मी आज जाणार आहे. आता ह्याच शिकवतील तुम्हाला केमिस्ट्री! ”
” पण मॅडम तुम्ही तर म्हणालात एक महिना आहेत तुम्ही अजून म्हणून! ” तो आणखीच कासावीस झाला.
” शांत बस जागेवर! जास्त शहाणपणा करू नकोस. मॅडमना कसे वाटेल? ” त्या जरा चिडल्याच.
” सॉरी! ” असं म्हणून तो खाली बसला
” असुद्या हो मॅडम. मुलांना लळा लागलेला असतो. त्यांना वाटणारच ना थोडंतरी! ” तळपदे मॅडम बोलल्या
” अहो खूप हुशार आहे तो पण कधीकधी त्याला काय होतं कुणास ठाऊक! ” मॅडम.
त्याला होनराव मॅडमचा खूप राग आला. सगळ्या वर्गासमोर मॅडमनी त्याचा पाणउतारा केला होता. त्याला वाटलं बरं झालं त्या जात आहेत.
तळपदे मॅडम चालत त्याच्याजवळ गेल्या,
” नाव काय रे तुझं? ” त्यांनी त्याला विचारलं
” प्रवीण जाधव! ” तो खाली मन घालून उत्तरला.
” मी ही तुला तुमच्या मॅडमसारखं छान शिकवेन हं! ” त्याच्या खांद्यावर आपला नाजूक हात ठेवत त्या बोलल्या. तो काहीच बोलला नाही.
” तर मुलांनो. येते मी! ” असं म्हणून होनराव मॅडम तरातरा निघून गेल्यासुद्धा.
प्रवीणला तळपदे मॅडमबद्दल आपुलकी वाटू लागली. किती चांगल्या होत्या त्या? किती गोड बोलतात! मॅडमनी शिकवायला सुरवात केली आणि त्याची जुनी खोड उफाळून आली. तो मॅडमना केसांपासून पायांपर्यंत न्याहाळू लागला. तळपदे मॅडम म्हणजे नुकतीच शिक्षण पूर्ण झालेली एक तरुणी होती. संस्थेच्या अलिखित नियमानुसार ती साडी नेसून आली होती. अगदी परफेक्ट फिट म्हणावा असा जांभळट रंगाचा ब्लाउज आणि मोरपंखी रंगाची साडी. अगदी होनराव मॅडम सारखीच! पण तळपदे मॅडमच्या ब्लाउजची पाठ होनराव मदमसारखी उघडी नव्हती. अतिशय अरुंद होती. ब्लाउजच्या बाह्याही कोपरापर्यंत लांब होत्या. पदराखाली पोटही साडीचा एक पदर ओढून व्यवस्थित झाकलं होतं. त्वचा गोरीपान आणि नितळ, मध्यम बांधा, उरोज अगदी होनराव मॅडमसारखेच उन्नत आणि घट्ट! कमनीय म्हणावी अशी नसली तरी कमरेची वळणं कमी आकर्षक नव्हती. नितंबांचा उठावही बराच ठळक होता. बारीक कोरल्यासारखे दिसणारे ओठ आणि त्यावर अगदी हलक्या गुलाबी रंगाची लिपस्टिक! कानात आणि नाकात चमचमणारे खडे आणि गळ्यात सोन्याची नाजूक चेन! खडू हातात धरून फळ्यावर लिहितानाही त्यांना त्रास होत असावा असं वाटावं इयके कोमल हात! थोडक्यात तळपदे मॅडम म्हणजे झाकून ठेवलेले गुप्तधनच होते जणू. तो मॅडमकडे एकटक पाहत होता. होनराव मॅडम गेल्याची खंत विसरायला लागावी अशाच होत्या त्या. तो मनोमन खुश झाला आणि त्याने होनराव मॅडमला मनातल्या मनात एक जोरदार शिवी हासडली. तास संपेपर्यंत तो तळपदे मॅडमला डोळ्यात साठवत होता. शेवटी घंटा वाजली.
” प्रवीण जरा बाहेर ये तू! ” मॅडमच्या या वाक्याने तो भानावर आला. तो भलताच घाबरला. त्याला वाटलं तो ज्या नजरेने मॅडमकडे पाहत होता ती नजर मॅडमने पकडली की काय?.
घाबरत घाबरत तो मॅडमच्या पाठोपाठ वर्गाबाहेर गेला.
” प्रवीण माझं एक काम आहे तुझ्याकडे. ” मॅडम
” काय? ” नक्की काय चाललंय ते प्रवीणला कळेना.
” तुला आठवडाभर कॉलेज झाल्यावर एखादा तास इथे थांबता येईल का? ” मॅडम
” कशासाठी पण? ” तो
” अरे माझा एक प्रोजेक्ट आहे. त्यात मला तुझी किरकोळ मदत लागेल. जमेल का तुला? ” मॅडम
खरं तर कॉलेज झालं की लगेच बाबांना जेवणासाठी सुटी देण्यासाठी त्याला मंडईत जावं लागत असे पण मॅडमच्या सानिध्यात राहण्याची संधी तो सोडू इच्छित नव्हता.
” हो जमेल की! मलाही शिकायला मिळेल तेवढंच! ” तो उत्तरला.
” हुशार आहेस! मला होनराव मॅडमनी सांगितलं होतं पण तू एवढा हुशार असशील असं वाटलं नव्हतं ” मॅडम
त्याने मनोमन होनराव मॅडमचे आभार मानले.
” उद्यापासून थांबलो तर चालेल? ” प्रवीण
” हो. उद्यापासूनच! ” असं म्हणून मॅडम निघून गेल्या.
घरी गेल्यावर प्रवीण आज टॉयलेटमध्ये होनराव मॅडमऐवजी तळपदे मॅडमना आठवून थंड होण्याचा प्रयत्न करत होता पण त्याला काहीच दिसेना कारण तळपदे मॅडमने सगळं तर झाकूनच ठेवलं होतं. शेवटी तासाभराने तो तसाच बाहेर आला. उद्यापासून त्याला कॉलेजनंतर तळपदे मॅडमना मदत करायची होती. त्याने आपल्या घरी तसं सांगितलं. घरच्यांना त्याचं भारी कौतुक वाटलं. आईवडील दोघेही अशिक्षित असल्याने ते सहाजिकच होतं.
दुसऱ्या दिवशी तो कॉलेज संपायची वाट पाहू लागला. आज एकही तासात त्याचं लक्ष लागत नव्हतं. कॉलेज संपल्यावर काय होणार याचीच स्वप्ने रंगविण्यात त्याचा सगळा वेळ गेला. शेवटी एकदाचं कॉलेज संपलं. तो जाऊन स्टाफरूमच्या दरवाज्याशी उभा राहिला. काही वेळाने मुख्याध्यापकांच्या केबिनमधून तळपदे मॅडम स्टाफरूमकडे आल्या.
” मॅडम ते आज तुम्ही सांगितलं होतं ना, कॉलेजनंतर थांबायचं आहे आजपासून म्हणून? ” तो
” हो. तेच हेडसरांच्या कानावर घालावं म्हणून त्यांच्याकडे गेले होते. दिली त्यांनी परवानगी! ” त्या
” नक्की काय करायचं आहे मी मॅडम? ” तो
” अरे थांब! किती घाई तुला? ” मॅडम
” नाही मॅडम नवीन काही शिकायचं म्हटलं की उत्सुकता वाटते ना! ” तो
” बरं बरं ठीक आहे. तू केमिस्ट्रीच्या प्रयोगशाळेत जाऊन बस कशाला हात लाऊ नकोस. मी आलेच! ” मॅडम.
तो तिथून निघून केमिस्ट्रीच्या प्रयोगशाळेत जाऊन बसला.
” काय रे! इथे का बसलायस? ” प्रयोगशाळेचे पवार मामा टेबलावरच्या बाटल्या कपाटात ठेवत बोलले.
” तळपदे मॅडमचा प्रोजेक्ट आहे. त्यांना मदत म्हणून थांबलोय! ” तो
” वशिला आहे बाईचा! इथे बिचाऱ्या पोरांना प्रयोग करायला केमिकल्स नाहीत, साधने नाहीत, उपकरणे नाहीत आणि यांना बरे मिळतात. उद्या प्रोजेक्टचा फायदा शाळेला करून देणारेत का ह्या? ” पवार मामा तणतणत बोलले.
” नाही हो मामा! खूप चांगल्या आहेत त्या! ” प्रवीण
” डोंबल माझं! लहान आहेस प्रवीण तू! तिचा बाप संस्थेचा संचालक आहे. तिचं लग्न होईल वर्ष सहा महिन्यात आणि जाईल तीही कुठेतरी निघून! ही नोकरी त्या प्रोजेक्टसाठी तर करतेय ती. ” पवार मामा बोलले.
” बापरे! म्हणजे त्या अण्णांची मुलगी आहेत का मॅडम? ” प्रवीण
” नाहीतर काय? मलाच थांबायला सांगितलं होतं आधी! मी कशाला करू हमाली यांची? मी संस्थेचा नोकर आहे यांचा नाही. ” दार बंद करत मामांनी कपाटाला कुलूप लावलं. चावी प्रवीणकडे देत म्हणाले, ” झाल्यावर सगळं व्यवस्थित बंद करून चावी तुझ्याकडेच ठेव. उद्या सकाळी येताना घेऊन ये! ” सायकलवर टांग टाकून मामा निघून गेले.

प्रयोगशाळेच्या दरवाज्यात प्रवीण मॅडमची वाट पाहत उभा राहिला. शाळेचा परिसर शांत झाला होता. सगळी मुलं निघून गेली होती. एक एक करून शिक्षकही निघत होते. मॅडम काही तिकडे येत नव्हत्या. तेवढ्यात मॅडम आणि हेड्सर पायऱ्या उतरून खाली येताना त्याला दिसले. हेडसर त्यांच्या गादीवर बसून निघून गेले आणि मॅडम प्रयोगशाळेकडे आल्या.
” चल आत! ” म्हणत मॅडम आत गेल्या आणि कपाटातून त्यांनी एक कागदांचा भलामोठा गठ्ठा बाहेर काढला.
” प्रवीण इथे बस यातले कागद तुला वेगवेगळे करायचे आहेत. ” त्यांचं वर्गीकरण कसं करायचं हे मॅडमने त्याला समजावून सांगितलं. तो गठ्ठा बघून त्याचा उर दडपला. प्रत्येक कागद थोडा थोडा वाचावा लागणार होता.
” घाबरू नकोस, मी पण मदत करणार आहे तुला. ” मॅडम हसत बोलल्या. त्याने काही न बोलता गठ्ठयातले काही कागद स्वतःकडे ओढले आणि तो कमला लागला. त्याच टेबलावर त्याच्या उजव्या हाताला मॅडम बसल्या. त्याही वर्गीकरण करू लागल्या. पुन्हा त्याची नजर त्यांच्या पदराखाली भिरभिरु लागली. केसांचा अंबाडा बांधला असल्यामुळे मॅडमची गोरीपान मान आकर्षक दिसत होती. त्यात ती नाजूक सोन्याची चेन चार चांद लावीत होती. मॅडम भराभर पेपर उपसत होत्या. हा मात्र एकदम निवांत दृष्टीसुख घेत काम करत होता. बसून बसून पाठ अवघडल्याने मॅडमनी आपली खुर्ची टेबलपासून थोडी दूर ढकलली आणि दोन्ही हात उंचावून एक आळस दिला. तिचे हात वर जाताच साडीच्या पदराखाली लपवलेलं पोट आणि टच्च स्तन त्याच्या नजरेस पडलं. क्षणार्धात त्याच्या पॅन्टचा तंबू झाला. मॅडमनी पुन्हा आपले कोपरे टेबलावर टेकवले आणि काम करण्यास सुरवात केली. आता खुर्ची मागे सारकलेली असल्याने मॅडम किंचित वाकून बसल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या साडीचा पदर लोंबकळू लागला आणि डाव्या बाजूने त्यांच्या गुबगुबीत उरोज त्याला थेट दिसू लागले. त्याला अचानक शैलजाताईची आठवण झाली. आणि झरझर सगळं डोळ्यांसमोरून गेलं. त्या रात्रीच्या आठवणीने तो अस्वस्थ झाला. त्याला मॅडमच्या स्तनाला हात लावण्याची इच्छा अनावर होऊ लागली. मॅडमचं मात्र त्याच्याकडे बिलकुल लक्ष नव्हतं. त्या त्यांच्या कामात मग्न झाल्या होत्या.
त्याच्या मनात द्वंद्व सुरु झालं. तो घाबरला होता की उत्तेजित झाला होता हेच त्याला कळत नव्हते. छाती जोरजोरात धडधडत होती. हात थरथर कापू लागले होते. त्याला आता मॅडमला आपल्या बाहुपाशात घ्यायचंच होतं. मनाशी निर्णय तर झाला होता पण सुरवात कशी करावी हे त्याला कळत नव्हतं. जर काही वेडंवाकडं झालं आणि भे बाहेर पसरलं तर तो जीवानिशी जाणार हे पक्कं होतं. तळपदे अण्णांचा मुलगा म्हणजे मॅडमचा भाऊ राजवर्धन हा खूप मोठा राजकीय गुंड होता. त्यांच्या घरातील मुलींना खूप कमी लोकांनी आजवर पाहिलं होतं. अगदी जुन्या काळातल्या जहागिरदारांसारखं त्यांचं कुटुंब होतं. एवढं समजत असूनही तो आता इरेला पेटला होता. शैलजाताईने उगाच हे नसतं खूळ त्याच्या डोक्यात भरलं होतं. त्याला आता अजून शरीरसुख हवं होतं. हळूहळू त्याचा तोल सुटू लागला. काय करावं हे त्याला कळेना. त्यांचा टेबलही दरवाज्याच्या अगदी समोर असल्यामुळे कुणीतरी पाहण्याची भीती होती.
अचानक एक कागद घेऊन त्याने मॅडमकडे दिला व विचारलं, ” मॅडम हे काय आहे हो? ”
” ते अवघड आहे खूप तुला नाही कळणार! ” मॅडम कागद हातात घेत बोलल्या.
” सांगा ना मॅडम! मी प्रयत्न करेन! ” तो
त्याची चिकित्सक वृत्ती मॅडमना आवडली.
” इकडे ये! ” मॅडमनेसमोरचे इतर कागद बाजूला सारत तो कागद आपल्यासमोर टेबलावर मांडला. तो उठून पलीकडून जाऊन मॅडमच्या उजव्या हाताला खेटून उभा राहिला. दरवाजाकडे पाठ करून तो उभा होता. आतलं काही दिसू नये म्हणून तो मुद्दम तसा उभा होता. मॅडम त्याला सोप्या भाषेत समजावून सांगू लागल्या. पण त्याच लक्ष सगळं मॅडमच्या पदरावरून दिसणाऱ्या छातीकडे आणि खांद्यावर होतं. अचानक वाऱ्याची जोरदार झुळूक दारातून आत आली. आणि मॅडमनी वेगळे केलेले सगळे कागद उडून आख्ख्या प्रयोगशाळेत पसरले!
” देवा! आता पुन्हा करावं लागणार! ” असं म्हणत मॅडम उठल्या आणि त्यांनी दरवाजा बंद केला. त्याचं नशीब जोरावर होतं. मॅडम दरवाजाची वरची कडी लावण्याचा प्रयत्न करत होत्या. त्यांची उंची जराशी कमी असल्याने त्यांना सहजासहजी जमेना. दोन्ही हात वर करून टाचा उंचावून त्या धडपडू लागल्या. त्यांच्या कमरेची वळणं आणि ब्लाउजपासून कमरेपर्यंतची पाठ उघडी पडली. शिरशिरीत ब्लाउजमधून पांढरीशुभ्र ब्रा उठून दिसत होती. कशीबशी कडी लाऊन त्या कागद गोळा करू लागल्या.
दोन पायांवर बसत त्या कागद गोळा करत होता. तो त्यांच्या फुगलेल्या नितंबांकडे आणि पाठितल्या मधल्या खोल घळई कडे पाहून आपले गुप्तांग रगडत होता. अचानक तंद्री भांग पाऊन तोही खाली बसला आणि भराभर कागद गोळा करू लागला. त्याचे लिंग जणू आता पॅन्ट फाडून बाहेर येतंय की काय असं त्याला वाटू लागलं.
मॅडमनी एक गठ्ठा टेबलवर ठेवला आणि उरलेले कागद गोळा करण्यासाठी त्या पुन्हा खाली बसल्या. तोही कागद ठेवण्याच्या निमित्ताने उठला आणि कागद टेबलवर ठेऊन मॅडमचा मागे येऊन उभा राहिला. त्याने डोळे मिटले. मनातल्या मनात हिम्मत बांधत त्याने एक दीर्घ श्वास घेतला. तो खाली वाकला आणि पाठीमागून मॅडमच्या दोन्ही काखांमधून हात पुढे काढत तिचे गरगरीत स्तन आपल्या हातात गच्च धरले आणि सगळी शक्ती लाऊन करकचून पिळले. मॅडमना इतक्या वेदना झाल्या की, विरोध करावा की वेदनांना वाट करून द्यावी हे ही त्यांना कळेना. त्याने एकदा पकड किंचित ढिली केली आणि तिचे उरोज पुन्हा करकचून पिळून टाकले. पुन्हा तीच वेदनेची लकेर मॅडमच्या शरीरात उमटली.
” आई गंsssss! ” मॅडम उभी राहत विव्हळली आणि सुटून बाजूला होण्याचा प्रयत्न करणार इतक्यात त्याने तिच्या स्तनांवरची आपली पकड आणखी घट्ट करत तिला मागे ओढले. ती त्याच्या छातीवर आदळली. त्याने आणखी एकदा तिचे शरीर वेदनेने भरून टाकले.
” आssss उच!! नालायका!! ” विव्हळत तिने स्वतःला त्याच्या मिठीतुन सोडवले आणि त्याच्या गालावर जोरदार थप्पड लगावण्यासाठी तिने हात उगारला. त्याने दोन्ही एका हाताने तिने उगारलेल्या हाताचे मनगट धरले आणि दुसऱ्या हाताने तिच्या कमरेला धरून पुन्हा जवळ ओढलं. तिचे गुबगुबीत उरोज त्याच्या छातीवर आदळले. त्याच्या तळव्याला तिच्या कमेरवरील मांसाचा लोण्यासारखा मुलायम स्पर्श झाला.
” सोड मला! काय करतोयस हे तू? ” ती रागाने लालबुंद झाली. त्याने काही न बोलता आपली मिठी आवळून तिच्या उरोजांवर पडणारा आपल्या शरीराचा दाब वाढविला.
” मी जर ओरडले तर जीव जाईल तुझा! राजदादाला ओळखत नाहीस का तू? माझा भाऊ आहे तो! ” ती त्याच्या मिठीतुन उसळ्या मारून सुटण्याचा प्रयत्न करत होती. पण कोण जाणे त्याच्यात कुठून एवढं बळ आलं होत. ती तसं बोलल्यावर त्याने आपल्या एका हाताने तिचे मनगट पिळून तिच्या पाठीशी धरलं आणि दुसऱ्या हाताने तिचा नाजूक गळा घट्ट धरत ढकलत तिची पाठ भिंतीवर टेकविली. तिच्या नजरेत नजर गाडून तो बोलला, ” काय सांगशील त्याला? की आता ओरडून स्वतःची अब्रू हायवेला टांगशील? बंद खोलीत काय झालं होतं किंवा काय झालं नव्हतं याचा पुरावा कोण देणार? ” त्याचा मेंदू असंही चांगला तल्लख होता. त्याच्या प्रतिप्रश्नाने ती गोंधळून गेली. खरंच काय सांगाणार होती ती भावाला? किंवा ओरडली असती तरी मदतीला येणारे लोक तिच्याबद्दल काय बोलतील याची कल्पना तिला आली. भावाला असं काही घडलंय हे कळल्यावर प्रवीणला तर त्याने मारलं असतंच पण त्याआधी घराण्याची अब्रू घालविली म्हणून आधी निलीमाच्या डोक्यात गोळी घातली असती त्याने. ती आता पुरती घाबरली होती. तिला स्वतःलाच आता काहीतरी करावं लागणार होतं हे तिला जाणवलं. कुणाचीही मदत मागणं तिला शक्य नव्हतं.
शेवटी ती बोलली, ” हे बघ प्रवीण, इतका हुशार आहेस तू! आणि हे असलं काय करतोयस. सोड ना मला प्लीज! ”
” नाही! ” एखाद्या लहान मुलाने आपलं खेळणं हातातून सोडण्यास नकार द्यावा अगदी त्या सुरात तो बोलला.
” प्लीज माझं लग्न झालं नाहीये अजून! मी हवं तर पाय धरते तुझे पण असं काही करू नकोस. ” ती त्याला विनवू लागली.
” नाही! ” जणू त्याला फक्त तेवढा एकच शब्द बोलता येत होता.
” मला माहिती आहे मॅडम, बायकांनाही हे आवडतं त्या उगाच आढेवेढे घेतात सुरवातीला! ” तो बोलला
” श्शीsssss! त्या व्हिडिओ आणि गोष्टींसारखं खऱ्या आयुष्यात नसतं. ते सगळं मनोरंजनासाठी असतं! खोटं! ” ती
” मला माहिती आहे खऱ्या आयुष्यातही कसं असतं ते. माझा प्रत्येक स्पर्श तुम्हालाही आवडतोय पण मी गरीब आहे ना! आणि तुमच्यापेक्षा लहानही आहे ना! ” तो
” तेच तर तुला काय करायचं असतं हे तरी माहिती आहे का? ” ती
” बोलून कशाला दाखवू? वर्गातल्या तासांपेक्षा प्रयोशाळेतील प्रयोगामुळे लवकर कळतात आम्हाला केमिस्ट्रीतल्या गोष्टी. तसंच हा प्रयोग झाल्यावर तुम्हालाही कळेल! ” तो उजव्या हाताने तिच्या खांद्यावरील साडीची पिन काढत बोलला. ती कसं वाचावं याचा विचार करत होती. त्याला जोरात ढकलून पळून जात आला असतं पण तिने स्वतःनेच हात पोचत नसतानाही मोठ्या जिकिरीने दरवाज्याची वरची कडी लावली होती. पळून जाणं शक्य नव्हतं, ओरडताही येत नव्हतं. तिची छाती धडधडू लागली. ती मनातल्या मनात देवाचा धावा करू लागली. तिच्या नकळत तिचं मन होणाऱ्या बलात्कारासाठी तयार होऊ लागलं होतं. त्याने पिन काढली आणि तिचा पदर घसरून तिच्या पायाशी पडला. त्याने तिचा हात सोडला व तिच्यापासून तो दोन हात दूर झाला. तिने लाजून आपले दोन्ही हात आपल्या उरोजांवर धरले. तिच्या शरीराकडे तो टक लाऊन पाहत होता. त्याची धारदार नजर जणू तिच्या त्वचेला चिरत सर्वत्र घसरत होती.

This content appeared first on new sex story .com

तिने खांदे चोरून घेतले होते मानेजवळच्या शिरा उठावदार झाल्या होत्या. तिच्या दोन्ही हातांच्या मधून तिची दाट स्तनरेषा दिसत होती. हात छातीवर धरले असल्यामुळे दंडां वर तिच्या ब्लाउजचा दाब पडला होता. भीतीने छाती धडधडत होती. गोरंपान सपाट पोट उघडं पडलं होतं. कमनीय वळणदार कंबर आणि कमरेवर बेंबीच्या बरीच खाली गुंडाळलेली साडी त्याला आणखी उत्तेजीत करत होती. साडीच्या निऱ्या दोन्ही मंडयांच्या मध्ये सापडून तिच्या भरगच्च मांड्या उठावदार झाल्या होत्या. तिला खूप लाजल्यासारखं होत होतं पण तिला पदर सावरून आपली छाती झाकण्याचं भानही तिला राहिलं नव्हतं. लाजेने डोळे मिटून मान खाली घालून ती उभी होती. तो पुढे होत तिच्या अंगाला चिटकला. दोन्ही हातांनी तिच्या कमरेचे मांस गच्च धरून पिळत तो आपली अस्वस्थता व्यक्त करत होता. तिला किळस वाटत होती पण ती असहाय्य होती.
” प्रवीण प्लीज नको ना! ” थरथरत्या आवाजात ती अजूनही त्याला विनवणी करत होती. तिच्या कमरेपासून काखेपर्यंत आपले हात अलगदपणे वर खाली फिरवत तो तिच्या मुलायम त्वचेच्या स्पर्शाचं सुख अनुभवत होता. गुदगुल्या होत असल्याने ती वळवळत होती. तिच्या चेहऱ्यावरचे उत्तेजित हावभाव बघून त्याला आणखीच चेव चढत होता. तिच्या ओठांवर चुंबन घेण्याचा जोरदार प्रयत्न त्याने चालू केला होता परंतु ती मान इकडे तिकडे करून त्याला आपल्या चेहऱ्यापासून दूर ठेवत होती. शेवटी कंटाळून त्याने तिच्या मानेत आपला चेहरा घुसवला आणि मानेवर चुंबने घेत त्याने तिच्याभोवती हात गुंडाळत तिला आपल्या मिठीत घेतलं.
” सस्सsssss आह! ” ती सुस्कारली. तिला हा अनुभव नवा होता. तिच्या परिवाराच्या राजकीय वजनामुळे तिला असं स्पर्श करणं तर दूरच पण कुणी तिच्याकडे त्या नजरेनं पाहण्यापूर्वीही दहादा विचार करत असे. पण हा मात्र बेधडकपणे तिच्यावर तुटून पडला होता. आपली मिठी आवळत त्याने तिचे उरोज चेमटवायला सुरवात केली. ती शहारून गेली. रोज रात्री स्वतःच स्वतःचे स्तन कुरवळण्याचा आता तिलाही कंटाळा आला होता. तिचं मुसमुसलेलं यौवन खरं तर याचीच वाट पाहत होतं पण हे असं एखाद्या शाळकरी मुलासोबत…. तिचे द्विधा मनस्थिती झाली होती. पण याचं मात्र ठाम होतं. शैलजाताईने दिलेल्या प्रशिक्षणाचा पुरेपूर उपयोग तो आजच्या ‘प्रयोगात’ करण्यास उतावळा झाला होता. तिच्या अक्षरशः लोण्यासारख्या मऊ त्वचेचा त्याच्या सर्वांगाला होणारा स्पर्श त्याला बेभान करू लागला होता. जवळजवळ आठेक महिन्यांचा त्याचा उपवास आज तो सोडणार होता.
तिच्या पाठीवर हात फिरवत तो ब्लाउजच्या वरची छाती चुंबू लागला. आपली जीभ तिच्या स्टेनरेषेत घुसवून घुसळू लागला. तिला उत्तेजन सहन होईना. ती जोरजोरात सुस्कारे सोडू लागली. त्याने पुन्हा तिची कंबर आपल्या मुठीत आवळली. आणि तिच्या गुप्तांगावर आपल्या उत्तेजित झालेल्या शिश्नाचा दाब देऊन तिलाही गरम करू लागला. तिच्या पोटावर हळुवारपणे फिरत असलेली त्याची बोटं अचानक तिच्या साडीला गेली आणि त्याने तिच्या साडीच्या निऱ्या सोडवल्या. तिची साडी गळून पायाशी आली. अलगदपणे त्याने तिच्या पेटीकोटची गाठही सोडली व ती अर्धनग्न अवस्थेत त्याच्या मिठीत उभी होती. एका हाताने पाठीमागून तिच्या कमरेवर पकड घेत त्याने तिला आपल्या मिठीतुन सूटू न देता आपला दुसरा हात तिच्या गुबगुबीत मुलायम उरोजवर ठेवला आणि तो करकचून पिळला.
” आsss ई! उफ्फssss! ” तिला तिच्या मनात उफळलेला शृंगाराचा आणि उत्तेजनांचा कल्लोळ सहन होईना.
पण अचानक भानावर येत त्याने त्याला जोरात दूर ढकलले आणि तो समोरच्या टेबलावर जाऊन आदळला. त्याचं डोकं टेबलावर आदळलं आणि एक भला मोठा टेंगूळ त्याच्या कपाळावर आला. तो कळवळला. तिने पटकन साडी आणि पेटीकोट उचलला आणि मागे मागे सरकत आपलं शरीर झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न ती करू लागली. तो पुन्हा उठून उभा राहिला आणि तिच्याकडे येऊ लागला.
” हे बघ प्रवीण, मी तुझ्या वर्गातली मुलगी नाहीये. मी मोठी आहे तुझ्यापेक्षा. तू खूप लहान आहेस. असा वेडेपणा करू नकोस. पुढे येऊ नकोस प्रवीण ” ती त्याला बजावू लागली.
” तुमच्यापेक्षा मोठया बाईबरोबर झोपलो आहे मी. हे असलं मला काही सांगू नका. तुम्ही काही करू शकत नाही! ” तो आणखी पुढे सरकत बोलला.
तिने आपल्या हातातले कपडे खाली टाकले आणि बाजूच्या टेबलावरचा एक लोखंडी पाईप उचलला.
” आता मी मारेन तुला! ” ती हाताची पाईपवरील पकड घट्ट करत बोलली.
” मारा! ” असं म्हणत तो झटक्यात पुढे सरसावला आणि एका हातानेच तिच्या हातातला पाईप हिसकावून घेत त्याने तो दूर फेकला. दुसऱ्या हाताने त्याने तिची वेणी घट्ट पकडली आणि गच्चं धरून तिचा चेहरा आपल्या चेहरासमोर आणला. हाताने तिला मिठीत आवळत तिच्या डोळ्यात रोखून पाहत तो बोलला. ” मारणार तुम्ही? कशाला मला तुम्हाला त्रास द्यायला लावताय? ” त्याच्यात जणू कुठलंतरी जनावर घुसलं होतं. एका हाताने तिची वेणी आणखी आवळत आणि दुसऱ्या हाताने तिच्या हनुवटीखाली तिचा गळा धरत त्याने तिचे ओठ आपल्या ओठांसमोर आणले. तिचे डोळे मिटलेले होते, ओठ थरथरत होते. मधूनमधून ती आवंढे गिळत होती. तिच्या उरोजांना मधून मधून त्याच्या छातीचा पुसटसा स्पर्श होत होता. ती थरथर कापत होती. त्याने तिची वेणी इतकी जोरात धरली होती की. तिने आपले दोन्ही हात मागे घेऊन स्वतःचे त्याचा हात घट्ट धरला होता आणि ती त्याची पकड ढिली करण्याचा प्रयत्न करत होती. हात मागे नेल्यामुळे तिच्या पाठीला बाक पडून तिची छाती पुढे बाहेर आली होती व आधीच भरगच्च असलेले तिचे उरोज टरारून फुगले होते आणि त्यामुळे तिच्या ब्लाउजच्या हुकांवर प्रचंड ताण पडला होता. तिच्या ब्लाउजची किनार तिच्या त्वचेत दाबली जाऊन तिचे स्तन आणखीच आकर्षक दिसू लागले होते. त्याने आपल्या ओठांमध्ये तिचे कोवळे रसरशीत ओठ गच्च पकडले आणि अधाशीपणे चोखू लागला. कामेच्छेने उन्मत्त झालेला तो तिचे ओठ अक्षरशः चावत होता. राग, भीती, उत्कटता आणि उत्तेजना या सगळ्या भावनांच्या मिश्रणामुळे तिचे डोके सुन्न झाले होते. ती बधीर झाली होती. त्याला त्याची पर्वा नव्हती तो बिनधास्तपणे तिच्या शरीरावर चुंबनांचा वर्षाव करत होता. तिच्या खांद्यावर चावून चावून त्याच्या दातांचे व्रण पडू लागले होते ती मात्र तोंडातून जरासाही आवाज येऊ देत नव्हती. तिला जोरजोरात ओरडावं असं वाटत होतं पण ती स्वतःचे आवाज आतल्या आत दाबून टाकत होती. तिचे फक्त कण्हने ऐकू येत होते. चुंबनांच्या चित्रविचित्र आवाजांनी प्रयोगशाळा भरून गेली होती. खांदा मान आणि छाती चाटून चाटून त्याने तिला बेजार करून टाकले होते. शैलजाताईपेक्षा हिचे शरीर जरा जास्तच मुलायम आणि गुबगुबीत होते. तिच्या मांसाचा आस्वाद घेण्यात त्याला खूप मजा येऊ लागली होती. तिच्या केसांवरची आपले पकड मात्र तो जराही ढिली होऊ देत नव्हता कारण त्यामुळेच तिचे हात बांधले गेले आहेत हे त्याने ओळखले होते. आपला दुसरा हात तिच्या गोबऱ्या गुबगुबीत उरोजांवर नेला. हाताचे बोट तिच्या ब्लाउजची किनार जिथे तिच्या छातीच्या मांसात रुतली होती तिथे फिरवू लागला. तिचे कण्हणे वाढू लागले. त्याने अचानक तिचा डावा स्तन ब्लाउजवरूनच जोरात दाबला.
” आssss हह!!! ” तिच्या तोंडून एकदाच आवाज फुटला.
तो एकाच हाताने तिचे दोन्ही स्तन आलटून पालटून पिळू लागला. ती आता मोठमोठ्याने उसासे टाकू लागली. अचानक त्याने त्याची बोट ब्लाउजच्या किनारीत आत घुसवली. तिच्या स्तनांच्या मुलायम स्पर्शाने तो बेभान झाला. तिचे केस ओढत त्याने तिला जवळ ओढले. त्याचे लिंग तिच्या गुप्तांगावर धडका देऊ लागले. तिची भीती वरवर वाढू लागली होती. तो ब्लाउजचे हूक्स न काढताच तिचा ब्लाउज जोर लाऊन खाली ओढण्याचा प्रयत्न करत होता. त्या ताणामुळे तिच्या ब्लाउजचे पहिले हूक ताटकन तुटले आणि तिच्या ब्लाउजने तोम्ड उघडले. तिने एक हात सोडला आणि एका हाताने केस आणि एका हाताने ब्लाउज वाचविण्याची तिची धडपड चालू झाली. अखेर त्याने तिच्या केसांना झटका देत तिला फिरवले व ती गोल फिरून त्याच्या शरीरावर आदळली. तिची पाठ त्याच्या छातीवर टेकली आणि तिच्या नितंबाना त्याचे लिंग धडकले. दोन्ही हातांनी तिच्या गोऱ्यापान सपाट पोटावर पकड घेत त्याने तिच्या खांद्यांवरचे व्रण आणखी गडद करण्यास सुरवात केली. तिने ओठ दाबत पुन्हा आपली उत्तेजना दाबण्यास सुरवात केली. तिचे पोट चुरगळत तो तिच्या ब्लाउजमधून उघड्या दिसणाऱ्या पाठीवर चुंबने बरसवू लागला. तिला तसेच मिठीत धरून ढकलत समोर असलेल्या कपाटावर दाबले. तिने मान वळवून आपला गाल कपाटवर टेकवला. तिची मान दाबून धरत त्याने आपले कपडे काढले. फक्त अंडरवेअर वर तो तिच्या मागे उभा होता. त्याने आपले शरीर तिच्या शरीरावर दाबले. अगदी एखाद्या मऊ गादीवर पडल्यासारखं वाटलं त्याला. त्याच्या शरीराच्या राकट स्पर्शाने ती ही शहारून गेली. एका हाताने तिची मन तशीच दाबून धरत दुसऱ्या हाताने त्याने तिचा गोल गरगरीत टम्म फुगलेला नितंब घट्ट पकडला. हाताने गदागदा हलवत तो आलटून पालटून तिच्या नितंबांशी खेळू लागला. ती असहाय्यपणे सगळं सहन करत होती. तिच्या कपाळावर आठ्यांचे जाळे पसरले होते आणि तिच्या शरीरावर जणू एखादा कला कुळकुळीत साप सर्वत्र सरपटत होता अशा भावना तिच्या चेहऱ्यावर पसरल्या होत्या.
त्याने तिला पुन्हा फिरवले आणि तिचा चेहरा स्वतःकडे करून त्याने तिला समोरच्या टेबलाला टेकून उभे केले. ती जणू त्याच्या हातातली बहुलीच झाली होती. तिचे पाय आपल्या पायांच्यामध्ये घट्ट धरत तो पुन्हा तिला चिटकला. दोन्ही हातांनी तो तिचे स्तन करकचून पिळत होता. ती वेदनेने विव्हळत होती. त्याने तिच्या जवळ जाउन तिचा चेहरा जवळ ओढला आणि तिचे खांदे दोन्ही हतांनी धरून तिला मिठीत ओढले. स्वतःचे शरीर तिच्या शरीरावर झोकून दिले. टेबल आणि त्याच्या शरीरामध्ये मध्ये तिचं सैंडविच झालं. तिच्या भव्य टेबलाच्या कडेचा दाब पडला. तिची तिच्या योनीच्या फटीत तिची पँटी अडकून एक फट वरून दिसत होती. त्याचा फुगवटा त्याने त्या फटीवर दाबला.
” म्मम्मम्मम! ” तिने मान वर करुन दीर्घ उसासा सोडला. त्याने अधाशीपणाने तिच्या ब्लाउजचे हूक भराभर काढले आणि तिच्या हातातून उतरून तो दुर फेकला. तिच्या मांसलपणामुले तिची पांढऱ्याशुभ्र रंगाची ब्रा तिच्या शरीरात जागोजाग रोवली होती. तिचे टच्च स्तन त्या ब्राने कसेबसे थोपवून धरले होते.
त्याने तिच्या ब्राच्या कप्सच्या मधील गुबगुबीत छातीवर त्याची जीभ अलगद फिरवली. हाताने पँटीच्या वरुनच तिच्या योनीला हात घातला. आणि तिच्या योनीरेशेवर उभे बोट रागडले.
” आईssss ” ती हुंकारली.
त्याचा एक हात तिच्या पाठीवर फिरत होता आणि दूसरा हात घसाघस तिच्या योनिवर रगडून तिला पाझर फोडत होता. ती आता मांड्यांपर्यंत ओली झाली होती. तिचे डोळे गच्च मिटलेले होते. मुठी गच्च आवळून तिने टेबलची कड घट्ट पकडून टेबलाच्याआधार घेतला होता.
त्याने तिची पँटी उतरवण्यासाठी हातांनी तिच्या पँटीचं इलास्टिक पकडलं. पण अचानक तिने माझा त्याचा हात धरला!
” बास प्रवीण! नको ना! मी पाया पडते तुझ्या! ” ती थरथरत्या स्वरात बोलली. त्याने तिच्याकडे साफ दुर्लक्ष करत तिची पँटी तिच्या आखीव नडग्यांपर्यंत खाली ओढून सोडून दिली. तिची योनी पाहताच तो आश्चर्यचकित झाला. कारण शैलजाताईपेक्षा मॅडमच्या यौन खूपच गुबगुबीत होती आणि गोरीपान होती. तिची फटही एकदम घट्ट बदन झालेली होती. हलक्या गुलाबी रंगांचे पडदे एकमेकांना बिलगून बसले होते आणि त्यातून तिचा पाझर ठिबकत होता. त्याला शैलजाताईच्या योनीची एका सेकंदासाठी किळस आली. त्याने झटकन आपला हात तिच्या मांड्यांच्या मध्ये घातला आणि तिच्या फटीवर आपले बोट वर खाली घासु लागला.
” हूँsssss आह! आऊssss च! ” ती उसासे सोडू लागली.
अचानक त्याने आपलं एक बोट तिच्या फटीतून आत सरकवलं. ” स्सssssss! ” त्या स्पर्शाने आता तीही बेधुंद झाली. तो सरसर आपलं बोट आत बाहेर करू लागला. ती उसळ्या मारू लागली. उत्तेजना असह्य होऊन ती स्वतःचे उरोज कुस्करु लागली. त्याने खाली वाकत तिच्या सपाट पोटावर हल्ला चढवला. तिच्या नाजूक बेंबीत आपली जीभ घुसळू लागला. एका हाताने तिची योनी चोळत तर एका हाताने तिचे गुबगुबीत नितंब चुरगळत तिला तापवू लागला. शेवटी तिने त्याचा हात धरला. त्याने आपला हात तिच्या योनीपासून दूर केला. आपली अंडरवेअर गुढ्यांपर्यंत खाली घेत त्याने आपले लिंग बाहेर काढले. त्याचे फडफडणारे लिंग पाहून खरं तर मनातून ती उत्साहित झाली होती पण तसं चेहऱ्यावर ना दाखवता ती निःस्तब्ध उभी होती. हा सगळा अनुभवच तिच्यासाठी नवीन होता. आपल्याला यांच्यापासून स्वतःला वाचवायचं आहे हेच ती आता विसरून गेली होती. आता फक्त पुढे काय काय होणार याची भीतीच तिच्या मनात होती. शेवटी त्याने खांद्याना धरून जमिनीवर झोपवलं. ती जमिनीवर निपचित पडली होती. तिचे कमनीय शरीर त्याने पुन्हा एकदा नखशिखांत न्याहाळले आणि तो तिच्या अंगावर पालथा पडला. तिच्या बराच बंद खांद्यांवरून उतरवून त्याने तिचे स्तन ब्रातुन मोकळे केले. तिचे रसरसलेले मुलायम स्तन त्याच्यासमोर होते. तिला आता लाज वाटेनाशी झाली होती. पण ती त्याला प्रतिसाद देत नव्हती. त्याने आपल्या दोन्ही हातात तिचा उजवा उरोज घट पकडला आणि दाबला. तिचे काळसर रंगाचे टचटचीत स्तनाग्र फडकून बाहेर आलं ब्राच्या दाबामुळे ते आतच दबून राहिलं होतं. त्याने गप्पकन ते आपल्या तोंडात घेतलं आणि जोरजोरात चोखू लागला.
” आईsssss! हूहूहूssss! ” तो स्पर्श तिला सहन होईना. तो आलटून पालटून तिचे टरारून फुगलेले ते फुगे चोखत चावत राहिला. एक स्तन चोखताना दुसऱ्या हाताने दुसरा स्तन पिरगळत होता.

चोखून तिचे स्तन काळे निळे केल्यानंतर त्याने आपले लिंग हातात धरत तिच्या कोमल योनीवर टेकविले. तिचे डोळे आपोआप मिटले गेले. कपाळावर आठ्यांचे जाळे पसरले. दोन्ही ओठ आपल्या दातांत दाबून धरले गेले. हाताच्या मुठी घट्ट आवळत ती त्या पराकोटीच्या वेदना सहन करण्यास सज्ज झाली. हळूच दाब देत त्याने तिच्यात प्रवेश करायला सुरवात केली. लिंग थोडेसे आत जाताच अडले. हे काय होतंय ते त्याला कळेना. शैलजाताईच्यात तर त्याचे लिंग पूर्ण आतपर्यंत घुसलं होतं मग आता काय होतय? तो गोंधळला. त्याने पुन्हा लिंग बाहेर काढले आणि आपली सगळी शक्ती एकटवून कमरेला एक जोरदार झटका दिला.
” आयाsssss ईssss! मेले…. आऊsssss अsssssहहह! ” तिच्या तोंडातून मोठी किंकाळी फुटली. त्याने आपला तळवा तिच्या तोंडावर दाबत तिचे पुढचे आवाज बंद केले. तिच्या डोळ्यातून अखंड पाणी वाहू लागले. आवळलेल्या मुठी ती जोरजोरात जमिनीवर आदळत होती. तिच्या चेहऱ्यावरून तिच्या वेदना अगदी स्पष्ट जाणवत होत्या. तिचे कौमार्य उद्धवस्त करत तो अगदी आत पोचला होता. अतिवेदनेने तिचा जीव नकोसा झाला होता. त्यात त्याने तिचे तोंड दाबून तिचा आवाज बंद केला होता.
त्याने आपल्या दुसऱ्या हाताने तिचा खांदा घट्ट पकडला आणि सावकाशपणे दणके द्यायला सुरवात केली. तिच्या घट्ट योनीच्या चिमटीत त्याने लिंग घसाघास आत बाहेर होत होतं. लिंगावर चांगलाच दाब पडला असल्याने त्यालाही सोपं जात नव्हतं. अधडीच त्याच्या बोटाने उत्तेजित केलेला तिचा योनीमार्ग त्याच्या लिंगाच्या गरम स्पर्शाने जणू तापलाच होता. त्वचेच्या प्रत्येक रोमारोमावर त्यांना एकमेकांचा स्पर्श जाणवत होता. त्याच्या दणक्यांच्या तालावर तिचे गोल गरगरीत भव्य उरोज उसळ्या मारत होते. वर वर त्याचा वेग वाढत होता. तिच्या वेदनेची जागा आता आनंदाच्या उन्मादाने घेतली होती. तो वर वर आणखी शक्ती लावून जोरजोरात धडका घेत होता. उठून बसत दोन्ही हातांनी तिची कंबर घट्ट पकडून तिलाही जोरजोरात पुढे मागे हलवत होता. तिचं आख्ख शरीर घामानं थबथबलं होतं.
” आई ssss ”
” आहssss! हंssss! ”
” सस्स sssss! अsssssह! उssss ह! ”
” मंssss ”
असे वेगवेगळे आवाज काढत ती त्याच्यातल्या जनावराला नकळत आणखी भडकवत होती. दोघांच्या मांड्या ओल्या झाल्या होत्या. दणक्यांच्या मांड्यांवर मांड्या आपटून होणारा थप्प थप्प आवाज आणि तिचे मादक विव्हळणे यांनी प्रयोगशाळा भरून गेली होती. बऱ्याच वेळाने आपला तप्त लाव्हा तिच्यात फवारून त्याने आपले लिंग बाहेर काढलं. तिच्या योनीतुन पाणी वीर्य आणि रक्ताच्या मिश्रणाची धार लागली होती. अंगातून जीव गेल्यासारखी ती स्तब्ध जमिनीवर पडून होती.

नक्की काय झालं हे तिला आत्ता समजलं होतं. इतकावेळ ती भानावर कुठे होती. ती स्वतःवरच चिडली होती. हातांच्या मुठी आवळत तिने जमिनीवर दोन चारदा जोरात आपटला आणि डोळे गच्च मिटून घेत ती स्वतःला कोसु लागली. तिचे मुलायम नाजूक शरीर त्याने अक्षरशः चुरगळून टाकले होते. तिच्या कमरेवर, पोटावर, उरोजांवर, खांद्यांवर मानेवर त्याच्या दातांचे खोल व्रण पडलेले दिसत होते. तिची गोरी काय लालभडक झाली होती. केसांची वेणी सैल होऊन सगळे केस विस्कटले होते. ती सुन्न झाली होती. हा मात्र कपडे घालून लगेच पसार झाला. कितीतरी वेळ ती तिथे तशीच विवस्त्र पडून राहिली होती. ” हे काय झालं आपल्यासोबत? ” हा विचारही तिला करवत नव्हता. पुढे काय होणार होतं याची तर तिला बिलकूलच कल्पना नव्हती. बलात्कार काय असतो आणि शरिरापेक्षा मनावर तो किती खोलवर आघात करतो हे ती आज अनुभवत होती

[email protected]

This story प्रयोग appeared first on dead

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page