भाग दोन – प्रियांका आणि तिच्या मैत्रिणींची झडती

प्रियांका, कामाक्षी, मालविका आणि प्रीती आता आठवीत गेल्या होत्या. वयोमानाप्रमाणे त्यांच्या गप्पा ही आता बदलल्या होत्या. त्या एकमेकींच्या पाळीबद्दल बिनधास्त बोलायच्या. आपापले अनुभव एकमेकींना सांगायच्या. वर्गातील आणि इतर मुलांबद्दल त्या बोलायच्या. आत्तापर्यंत मुलांपासून जाणून बुजून दूर राहणाऱ्या या मुलींना आता मुलांशी बोलावे, त्यांच्याशी जवळीक साधावी असे वाटत होते. नकळतपणे त्या इतर मुलींच्या शरीराचेही निरीक्षण करायच्या. एकटे असताना संपूर्ण नागड्या होऊन आरशात आपल्या शरीराचे निरीक्षण करून, इतर मुलींच्या शरीराशी तुलना करत असायच्या. एके दिवशी शाळेमध्ये सहलीची सूचना आली. सर्वांना खूप आनंद झाला.

रात्री जेवताना प्रियांकाने शाळेच्या सहलीचा विषय काढला. “आई बाबा दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही आमच्या शाळेची सहल जाणार आहे मी जाऊ ना सहलीला?”, प्रियांकाने विचारले.

“सहल किती दिवसांची आहे?”, बाबांनी चौकशी केली.

“एकाच दिवसाची.”, प्रियांका उत्तरली. “सकाळी जाणार आणि रात्री परत येणार”

“तुझ्या मैत्रिणी ही येणार आहेत का?”, आईने विचारले

“हो. आणि वर्गातल्या बहुतेक सर्व मुलीही.” प्रियांका म्हणाली

प्रियांकाच्या आईला प्रियांकाची पाळी कधी येते ते माहीत होते. त्यामुळे प्रियांकाच्या आईला प्रियांका सहलीला जाणार याबद्दल काहीही आक्षेप नव्हता. शिवाय तिच्याबरोबर तिच्या मैत्रिणी आणि वर्गातील इतर मुलीही असणार होत्या. त्याचबरोबर शाळेतील शिक्षक शिक्षिका ही असणार होत्या. आणि सहल एक दिवसाचीच तर होती. दुसऱ्याच दिवशी प्रियांकाने सहलीचे पैसे शाळेमध्ये जमा केले.

आज सहलीचे पैसे भरण्याचा शेवटचा दिवस होता. शाळेची मधली सुट्टी झाली होती. वर्गामध्ये फक्त प्रियांका आणि तिच्या मैत्रिणी होत्या. त्यांचा डबा खाऊन झाला होता. त्या गप्पा मारत होत्या.

“प्रियांका तू त्या राजेशला मस्त हरवलंस हं.”, कामाक्षी म्हणाली

“हो, पण तो रागावलाय आता”, मालविका म्हणाली.

“ए, ते काही जास्त मनावर घेऊ नका सहलीमध्ये काय काय मज्जा करायची ते बोला”, प्रीती म्हणाली

त्याच वेळी मधली सुट्टी संपल्याची घंटा वाजली.

वर्गातील सर्व मुले आणि मुली वर्गात आल्या. आता त्यांच्या वर्गशिक्षिकांचा तास होता. त्या सहलीचे पैसे गोळा करणार होत्या. वर्गशिक्षिका आत आल्या आणि सहलीचे पैसे गोळा करू लागल्या.

तेवढ्यात राजेश एकदम उठला आणि रडलेल्या स्वरात म्हणाला, “बाई माझे सहलीचे पैसे चोरले कोणीतरी.”

“अरे असं कसं होईल, जरा नीट बघ. असतील इकडे तिकडे”, बाई म्हणाल्या.

राजेश नि परत एकदा त्याचं दप्तर तपासलं. “नाही बाई नाहीयेत पैसे. मी या कंपास मध्ये ठेवले होते.” राजेश म्हणाला.

वर्गातील वातावरण एकदम तंग झाले. तेवढ्यात राजेश म्हणाला, “बाई मधल्या सुट्टीत फक्त प्रियांका, कामाक्षी, मालविका आणि प्रिया वर्गात होत्या.” बाकीच्या मुला मुलींनी पण त्याला दुजोरा दिला.

प्रियांका, मालविका, कामाक्षी आणि प्रिया एकदम गडबडून गेल्या. “नाही बाई, आम्ही नाही घेतलेत पैसे.” त्या चौघीही एकदमच म्हणाल्या.

बाईंनी त्या चौघींचे दप्तर तपासले पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. पण वर्गातील मुलांच्या म्हणण्याप्रमाणे मधल्या सुट्टीत या चौघीच वर्गात होत्या. बाई त्यांना लगेच मुख्याध्यापिकांकडे घेऊन गेल्या आणि त्यांना सर्व प्रकार सांगितला.

“ठीक आहे. मी बघते काय ते.” मुख्याध्यापिका म्हणाल्या.

“तुम्ही पैसे चोरले असतील तर सरळ कबूल करा. मी तुम्हाला माफ करेन.” बाई म्हणाल्या.

“नाही बाई, आम्ही खरंच पैसे चोरले नाहीत.” प्रियांका म्हणाली.

“ठीक आहे. तुमची दप्तरं तर तपासलेली आहेत त्यात पैसे नाहीत.” मग मला आता तुमची झडती घ्यावी लागेल.

बाईंनी त्यांच्या खोलीची सर्व दारं आणि खिडक्या घट्ट लावून घेतल्या.

“कपडे काढा.” बाई ओरडल्या.

“काय?”, मालविका म्हणाली.

“कपडे काढा.” बाई परत म्हणाल्या. “मला तुमची झडती घ्यायची आहे. आणि लाजू नका येथे सर्व मुलीच आहेत काढा पटकन.”

प्रियांका आणि तिच्या मैत्रिणींसमोर दुसरा कुठलाच पर्याय नव्हता. त्या हळूहळू आपले कपडे उतरवू लागल्या. त्यांनी कधीच एकमेकींना अशा अवतारात बघितले नव्हते. त्या चौघींनी आधी आपापले फ्रॉक काढले आणि मग आतील स्लीप काढली. आता त्या चौघीही फक्त त्यांच्या ब्रा आणि पॅंटीज वर होत्या. प्रियांकाची अंतर्वस्त्रे लाल रंगाची होती. मालविकाची पिवळ्या, कामाक्षीची काळी, आणि प्रीतीची गुलाबी होती.

फक्त अंतर्वस्त्रात, त्या चौघीही स्वर्गातून उतरलेल्या, नुकत्याच उमलू लागलेल्या पऱ्याच भासत होत्या. बाईंनी त्यांच्या फ्रॉकचे सर्व खिसे तपासले. त्यांना काही त्यात पैसे मिळाले नाहीत. त्या मालविका जवळ आल्या आणि त्यांनी मालविकाच्या ब्रा मध्ये हात घातला मालविकाला एकदम विजेचा धक्का बसल्यासारखे झाले. हा अनुभव तिच्यासाठी नवीन होता. मग बाईंनी प्रीतीच्या ब्रा मध्ये हात घालून तपासले. प्रीतीच्या तोंडातून एकदम हुंकारच बाहेर पडला. मग बाईंनी त्यांचा मोर्चा कामाक्षीकडे वळवला आणि त्यांनी एकदम कामाक्षीच्या ब्रा मध्ये हात घातला. आता प्रियांकाची पाळी होती बाईंनी तिच्याही ब्रा मध्ये हात घातला. तिथेही त्यांना काही मिळाले नाही.

“वळा.” बाई म्हणाल्या.

बाईंनी प्रत्येकीचे कुले तपासले. पण त्यांना पैसे मिळाले नाहीत. आता बाईकडे शेवटचा पर्याय होता. त्यांनी परत सर्वांना वळायला सांगितले आणि प्रियंकाच्या चड्डीत हात घालून तिची योनी तपासली. प्रियांकाच्या योनीत बोट घालून तिने तिथे तर पैसे लपवले नाहीत ना हे तपासले. प्रियांकाला एकदम कसेतरीच झाले. प्रियांकाची योनी जशी तपासली तसेच बाईंनी मालविका कामाक्षी आणि प्रीतीची योनी तपासली. त्यांना काही पैसे मिळाले नाहीत. बाईंनी त्यांना कपडे घालायला सांगितले आणि या खोलीचे झाले ते कुठेही बाहेर बोलायचं नाही असे बजावले.

बाईंनी वर्गशिक्षिकांना बोलावणे धाडले आणि या पैसे मिळाले नाहीत हेही सांगितले. तेवढ्यात वर्गशिक्षकांनी राजेशला त्याचे पैसे मिळाले असे सांगितले. त्या चौघीही बाईंबरोबर वर्गात गेल्या. वर्गात राजेशच्या तोंडावर विजेत्याचं हसू होतं.

This story भाग दोन – प्रियांका आणि तिच्या मैत्रिणींची झडती appeared first on new sex story dot com

Free Sex Chat

You cannot copy content of this page